Những bài thơ tình hay nhất, ai yêu thơ thì xin mời.
Thay đổi trang: << < 456 > >> | Trang 6 của 15 trang, bài viết từ 76 đến 90 trên tổng số 218 bài trong đề mục
matluuly 03.01.2009 12:31:58 (permalink)
(hix.tâm trạg wa')

CÔ ĐƠN
Vẫn biết rằng ta sẽ mãi cô đơn
Đôi chân bước đi cõi đời mỏi mệt
Nước mắt hao gầy tưởng như đã hết
Tình yêu đầu đời đã chết lịm từ lâu.

Vẫn biết rằng quá khứ ở đằng sau.
Và ta phải sống cho những gì phía trước
Nhưng ...
Đôi chân bước...ngược
Lại dẫn ta về, tìm kiếm nỗi đau

Vẫn biết rằng sẽ mãi mất nhau
Ta nhung nhớ gì khung trời ngày xưa cũ?
Tình yêu ta chẳng đủ...
Đưa anh quay về...

Vẫn biết rằng giống như mọi lời thề
Lời nói anh gió thoảng...
Cánh đồng hoang xơ xác...
Sao ta hoài đam mê???

Thôi! dẫu biết gì cũng đã quá xa
Cũng quá đủ cho ta bừng tỉnh giấc
Đông đã về, ngoài song gió bấc
Ta vẫn một mình, ta vẫn...Không Anh!TÌNH YEU NÀO CŨNG MẤT..!

Rồi từ đó trái tim em rộng mở
Đón tình anh như hơi ấm mùa đông
Như quy luật sông sẽ về với biển
Như với ai, mắt biếc em trao...
Rồi từ đó em thành người khác lạ
Hết vô tư vì...thương nhớ đợi chờ
Từng phút đi, từng giờ chạy..thật chậm
Em âm thầm..em ngóng..em trông..!
Rồi từ đó ..từ đó ...em đã biết
Mắt không xanh, không biếc mãi một thời
Ai cũng vậy.. yêu rồi từ biệt
Em ngậm ngùi em tiếc tháng ngày xanh..
Rồi từ đó tình yêu nào cũng mất
Nước mắt hoà cùng ảo ảnh về anh
Em biết rồi! yêu là tỉnh là say
Không giữ được...tình yêu nào cũng mất!!!


#76
  banhranzon 12.01.2009 11:49:01 (permalink)
  Mấy bài thơ này không bài nào đề tên tác giả là sao nhở ? à mà có nhở ^^ nhưng chỉ có một vài bài thơ nước ngoài là có tên thôi
  <bài viết được chỉnh sửa lúc 12.01.2009 12:15:29 bởi banhranzon >
  #77
   matluuly 14.01.2009 23:56:17 (permalink)
   HOA BAY VỀ NGÀN-Tác Giả: Đinh Hùng
   Em đi , rừng núi vào Xuân ,
   Áo thiên thanh dệt trắng ngần hoa bay .
   Búp lan dài mướt ngón tay ,
   Cả lâm tuyền nhớ gót giầy phong hương .
   Nghe như đàn lả cung thương ,
   Bầy chim bên suối soi gương tự tình .
   Cỏ thơm nếp lụa đồng trinh ,
   Mây giăng cánh bướm cho mình lên non .
   Sông rừng uốn khúc lưng thon ,
   Nụ cười hoa dại nét son não nùng ,
   Tình vương xóm Mán trập trùng ,
   Lòng như xuân tỏa hồn rừng hoang vu .
   Cầu treo nối nhịp tương tư ,
   Lắng trong cây lá , giấc mơ về ngàn .
   Nắng soi ấm mái nhà sàn ,
   Hơi xuân ủ cánh phong lan nõn nà .
   Óng vàng mái tóc tiên sa ,
   Cỏ đồi chải phớt lược ngà buông lơi .
   Nhớ về Bản nhỏ lưng trời ,
   Xuân đi , còn lẩn nụ cười trong mây .

   ANH KHÔNG YÊU EM CHỈ VÌ ANH YÊU EM
   (Người dịch: Linh Vũ)
   Anh không yêu em chỉ vì anh yêu em
   Anh đi từ chỗ yêu tới không yêu em
   Từ chờ đợi tới không chờ đợi
   Tim anh từ lạnh giá đã trở thành ngọn lửa
   Anh yêu em chỉ vì em là người duy nhất anh yêu
   Anh ghét em kinh khủng
   Và giờ này anh vẫn đang ghét em
   Anh hạ mình trước em,
   Bằng chứng của tình anh cho em
   Là anh không nhìn thấy em
   Anh chỉ biết yêu em mù quáng
   Có thể ánh sáng độc ác của tháng Giêng*
   Rồi sẽ nuốt trọn trái tim anh
   Khiến anh không bao giờ bình yên nữa
   Trong câu chuyện tình này
   sẽ chỉ có một người chết
   Người đó là anh
   Anh sẽ chết vì yêu
   Vì anh yêu em
   Vì anh yêu em, em yêu ơi,
   bằng lửa và máu.


   NÓI VỚI EM.
   (Vũ Quần Phương)

   Nếu nhắm mắt trong vườn lộng gió,
   Sẽ được nghe thấy tiếng chim hay,
   Tiếng lích chích chim sâu trong lá,
   Con chìa vôi vừa hót vừa bay.
   Nếu nhắm mắt nghe bà kể chuyện,
   Sẽ được nhìn thấy các bà tiên,
   Thấy chú bé đi hài bảy dặm,
   Quả thị thơm cô Tấm rất hiền.
   Nếu nhắm mắt nghĩ về cha mẹ,
   Đã nuôi em khôn lớn từng ngày,
   Tay bồng bế sớm khuya vất vả,
   Mắt nhắm rồi lại mở ra ngay.
   #78
    maidongbac 15.01.2009 09:07:54 (permalink)
    GIOÏT NAÉNG
    Huy Truï
     
    Em
    Suoát ñôøi baét gioït naéng treân tay
    Ngôõ baét ñöïôc
                  maø khoâng baét ñöôïc
    Gioït naéng phía sau
    em laïi tìm phía tröôùc
    Em quay ñaàu
    gioït naéng ñaõ  taøn phai
    Em
    Meâ hoàn tröôùc nhöõng gioït naéng mai
    Caùi gioït naéng moûng meàm nhö caùnh böôùm
    Em ñaâu bieát naéng treân ñoàng treân ruoäng
    Nhaém maét roài, ñom ñoùm cöù bay theo
    Nhö suoát ñôøi
    Em
    Ñuoåi baét tình yeâu
    Muoán ghì chaët ñeå rieâng mình aám noùng
    Nhöng tình yeâu
    coù khaùc gì gioït naéng
    Ñaäu giöõa tay mình
    Laïi rôùt xuoáng tay ai……..
     
    <bài viết được chỉnh sửa lúc 16.01.2009 21:49:47 bởi maidongbac >
    #79
     maidongbac 15.01.2009 09:13:49 (permalink)
     Mình tìm ñöôïc moät ñoaïn thô nhöng khoâng bieát teân töïa cuøa baøi vaø taùc giaû, baïn yeâu thô giuùp mình vôùi nghen!
     "Coù c huù giun
     Töông tö vì sao
     Noù laëng leõ ñi tìm
     Roài
     Bò giaøy trong caùt
     Trong côn haáp hoái
     Noù laëng yeân
     Nghe caùt xoaùy vaøo töøng veát xeùo
     Oaèn treân löng mình
     ÔÛ choã vónh haèng
     Noù vôùi ñöôïc vì sao
     Nhöng vì sao sa xuoáng traàn
     Ñoaïn cuoái cuûa moät caâu truyeän huyeàn hoaëc keå raèng:
     "coù vì sao laïc rôi xuoáng choã chuù giun rôøi boû khi xöa!"
     <bài viết được chỉnh sửa lúc 16.01.2009 21:51:20 bởi maidongbac >
     #80
      maidongbac 15.01.2009 09:20:47 (permalink)

      Mình nghó nhöõng baøi thô hay nhö vaày maø khoâng bieát teân taùc giaû thì tieác quaù! Tieác quaù!
      #81
       matluuly 13.02.2009 21:07:57 (permalink)
       ANH _ EM.
       Anh hãy là ngọn gió
       Để em là mây trôi
       Anh hãy là ngọn gió
       Mang em theo suốt đời.
       Anh cứ là đồng xanh
       Cho em thân cỏ dại
       Cho đời còn tươi mãi
       Đông đừng màu tím tái.
       Anh muốn làm biển khơi?
       Không! Em không làm sóng!
       Sóng dữ dằn sôi động
       Em anh vốn dịu dàng.
       Dòng sông nhỏ mơ màng
       Là linh hồn em đó
       Anh là đôi bờ nhỏ
       Chở che em tháng ngày.
       Dù anh có là ai...
       Em là ai, chăng nữa
       Em và anh, hai nữa...
       Tìm kiếm nhau suốt đời!
       #82
        matluuly 13.02.2009 21:12:51 (permalink)
        THU.
        Anh, mùa thu quyến rũ
        Em, hình dáng kiêu xa
        Anh, sắc vàng lá đổ
        Em, một áng thu qua.
        Thu anh, ngày xa lắc
        Thu em, đêm mong chờ
        Thu nhuộm vàng nỗi nhớ
        Để hè qua hững hờ.
        Thu yêu, buồn, không nói
        Anh yêu, nín, không lời
        Em yêu, tình bối rối
        Ta yêu, thu,...xa vời.
        Bâng khuâng tình không tiếng
        Lá thu rơi bên thềm
        Bâng khuâng ngày xa vắng
        Bóng thu qua êm đềm.
        Anh, thu, vàng hoa cúc
        Em, thu, nhạt lá vàng
        Mưa thu còn mưa mãi
        Ta yêu trong bẽ bàng.

         

        ANH - EM - THƠ - VALENTINE.
        Em không còn thơ chẳng còn thơ
        Anh không còn em chẳng còn em
        Anh đi rồi ta chẳng còn nhau
        Valentine buồn hồng hoa nhạt màu.

        #83
         maithangbs 16.02.2009 10:55:14 (permalink)
         Các bạn có biết trọn vẹn nội dung bài thơ này không nhỉ?

         Thế là a đã đánh mất em
         Nơi thao thức của lòng a một thủa
         A lang thang trở về chốn cũ
         Buổi ban đầu ta hò hẹn - mùa thu

         Chẳng lẽ bây giờ lại nói Giá như
         Cái thuở ấy đừng rụt rè đến thế
         Để nắm tay em nói đề tài muôn thuở
         Đừng để em thở dài, ánh mắt ngó xa xăm
         #84
          matluuly 02.03.2009 00:25:05 (permalink)
          BLOG THƠ TÌNH NÈ: http://vn.myblog.yahoo.com/tranhangmt
          thik thơ thì ghé wa nhé!

          #85
           Cobe 14.03.2009 13:18:30 (permalink)
           Huyền thoại
            
           Gía một chén say mà ngủ suốt triệu năm
           Khi tỉnh dậy anh đã chia tay với người con gái ấy
           Gía được hẹn hò dù phải lâu đến mấy
           Em sẽ chờ...! Như thể một tình yêu!
            
           Em sẽ chờ anh
           Như hòn đá biết xanh rêu
           Của bến sông xa mùa con nước
           Cơn mưa khát trong nhau từ kiếp trước
           Sắc cầu vồng... chấp chới... mé trời xa
            
           Em sẽ chờ anh
           Như lúa đợi sấm tháng ba
           Như hạt cải đơm hoa... đợi ngày chia cánh bướm
           Khi cô tấm yêu chồng từ kiếp trước
           Lột kiếp này từ quả thị... nhận ra nhau
            
           Em ở hiền nào có ác chi đâu?
           Mà trời lại xui anh bắt đầu tình yêu với người con gái khác
           Có phải rượu đâu mà chờ cho rượu nhạt
           Có phải miếng trầu... đợi trầu giập mới cay
           Dẫu chẳng hẹn hò...
           Em vẫn đợi vẫn say
           Ngâu có xa nhau... ngâu có ngày gặp lại
           Kim - Kiều lỡ duyên nhau...
           ... còn có chiều quan tái
           Em cứ đợi...!
           Cứ chờ...!
           Dẫu chỉ là....
           Huyền thoại một tình yêu
           #86
            Cobe 14.03.2009 13:23:47 (permalink)
            Viết cho người đến sau

            Chị cũng từng yêu anh ấy như em
            Chỉ có khác chị là người đến trước
            Khóc làm chi cho má hồng thấm ướt
            Anh ấy vụng về chẳng biết dỗ dành đâu
            Có một thời chị cũng thích giận nhau
            Để cho hết yêu thương theo chiều dài giận dỗi
            Để một lần chị vô tình mắc lỗi
            Một lần thôi rồi mãi mãi xa
            Biết nói gì về tất cả đã qua
            Chị là quá khứ hôm qua, em là hôm nay hiện tại
            Biết chẳng thể thêm một lần yêu lại
            Chị vẫn thấy xót lòng khi đối diện tình em
            Em sẽ có cái bấy lâu chị vẫn khát thèm
            Tuổi trẻ hồn nhiên gót chân mềm mới lạ
            Vào một buổi chiều đông cây thay lá
            Voan cưới cô dâu bay ngợp trước hiên nhà
            Khi ấy vô tình chị giả bộ ghé qua
            Bâng quơ ngắm cô dâu, nghẹn lòng nhìn chú dể
            Em đừng quay ngang nhìn cau mày như thế
            Chị ấy kia kìa, chị ấy cũng đến xem

            Phố cũ - cơn mưa cũ ướt mèm.
            #87
             Cobe 14.03.2009 13:33:20 (permalink)
             Mối tình đầu
              
             Sẽ chẳng bao giờ anh em quên được anh đâu
             Mối tình đầu làm em day dứt mãi
             Không ai hiểu bao tháng năm khờ dại
             Cứ vấn vương hoài khắc khoải không nguôi
              
             Sẽ chẳng khi nào em quên được anh đâu
             Dù đến lúc em nghĩ về người con trai khác
             Anh sẽ vẫn là người em khao khát
             Là nhịp đập tim em cháy bỏng suốt đêm dài
              
             Sẽ chẳng bao giờ em yêu được ai đâu
             Khi trái tim em một lần tan vỡ
             Khi lòng em đã không còn mở cửa
             Khi hoàng hôn xua tan bình minh
              
             Em sẽ chẳng bao giờ quên anh
             Dù anh sẽ quên em mà ko hề day dứt
             Dù tình yêu anh dành cho em là ko thật
             Thì sẽ chẳng bao giờ em quên được anh đâu
             #88
              Cobe 19.03.2009 12:41:43 (permalink)
              Cát bụi
               
              Có sống qua một kiếp trần ai
              Mới thấm được nỗi mệt nhoài cát bụi
              Có sống hết kiếp nhân gian tàn lụi
              Mới hiểu vì sao rừng núi cúi gục đầu
               
              Có ngồi đò ngắm đáy sông sâu
              Mới hiểu nỗi đau Trương Chi ngày ấy
              Có nghe tiếng bốn dây sầu rui rẩy
              Mới thương thân Kiều một kiếp long đong
               
              Có ngắm lệ tuôn từ đá chảy ròng
              Mới thương vọng phu chờ chồng da diết
              Có ngắm giếng sâu giữa loa thành bất diệt
              Mới hiểu tình yêu lầm lỡ Mỵ Châu
               
              Có nhìn luỹ tre, ngắm những hàng cau
              Mới yêu quê hương thanh bình yên ả
              Có sống với mái tranh nghèo rơm rạ
              Mới thương người dân lam lũ khổ nghèo
               
              Có viết một thời chuyện ấy - tình yêu
              Mới lắng đọng biết bao điều đáng nói
              Có sống giữa bao trái ngang, lừa dối
              Mới thấm cho mình mật đắng trong đời
               
              Có theo thuyền rong ruổi xa khơi
              Mới hiểu tình yêu muôn đời của biển
              Có mải ngắm cánh chim trời bay liệng
              Mới mơ tung hoành một kiếp vẫy vùng
               
              Có ngắm lá vàng rơi giữa không trung
              Mới thấy xót xa kiếp người ngắn ngủi
              Một phút vu vơ biến thành đá cuội
              Trăm năm chết rồi sỏi đá lặng câm
              Sưu tầm
               
              #89
               Cobe 21.03.2009 08:35:00 (permalink)
               Hiiiiiiiiii....... Hơi buồn nên mượn nhà của bạn matluuly chép một số bài thơ mình thích... Cảm ơn bạn nhiều
                
               Hoa hồng không tặng
                
               Câu thơ nào em đến với ta
               Em trong suốt đến vô tình khác biệt
               Ta say đắm đến vẩn vơ tội nghiệp
               Hoa vẫn hồng không biết để tặng ai
                
               Em chợt về như một đoá ban mai
               Em đánh thức những cánh đồng buồn bã
               Hoa vẫn hồng không một ai đợi cả
               Dẫu gian lao ngờ vực vẫn còn đây
                
               Em nồng nàn hương mật một mùa cây
               Trái đến chín trên môi người tình tự
               Ngủ yên nhọc nhằn ngủ yên quá khứ
               Những lỗi lầm em tha thứ cho ta
                
               Hoa vẫn hồng không thể để em xa
               Nếu vắng em sông không còn chảy nữa
               Ngày thiếu ban mai đêm không ánh lửa
               Ta đắm chìm vào quên lãng âm u.
                
               Hoa vẫn hồng không biết tặng hay cho
               Kẻ mơ mộng vẫn suốt đời ảo tưởng
               Mua thay lá khiến đất trời cảm động
               Sẽ một ngày ta đến tặng dâng nhau
                
               Hoa vẫn hồng lặng lẽ giữa đêm sâu
               Hoa đến nở trên bàn tay em mỗi tối
               Khi anh xa em rồi, hoa vẫn còn ở lại
               Hoa kể chuyền về những đôi lứa xa nhau.
               Sưu tầm
                
               #90
                Thay đổi trang: << < 456 > >> | Trang 6 của 15 trang, bài viết từ 76 đến 90 trên tổng số 218 bài trong đề mục
                Chuyển nhanh đến:

                Thống kê hiện tại

                Hiện đang có 0 thành viên và 2 bạn đọc.
                Kiểu:
                2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9