Kiểu:
Xin chào !

 Cùng tài trợ cho VN Thư quán

Thay đổi trang: << < ..11121314 > | Trang 11 của 14 trang, bài viết từ 151 đến 165 trên tổng số 196 bài trong đề mục
Tác giả Bài
donation

 • Số bài : 134
 • Điểm thưởng : 0
 • Từ: 03.03.2006
 • Trạng thái: offline
RE: Cùng tài trợ cho VN Thư quán 30.10.2010 03:05:19 (permalink)

Trích đoạn: donation

Xin chân thành cảm ơn bạn 2 người bạn ở Pháp đã gởi tài trợ đến VN Thư quán €160,00 EUR

Tổng số ngân quỹ hiện nay là: 


€94,29 EUR

+
€160,00 EUR ( - €3,39 EUR = €156,61 EUR)
----------------------------------------------------------
€250,90 EUR  Ngày 05.10.2010 

€250,90 EUR

$0,0 USD


[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/15265/CC8E12DCE95049E9A6FABBE75261717F.jpg[/image]
Tổng số ngân quỹ hiện nay là: 


€250,90 EUR

€79,00 EUR
 (Server Hosting từ 20.09.2010 đến 19.10.2010)

----------------------------------------------------------
€171,90 EUR  Ngày 30.10.2010 

€171,90 EUR

$0,0 USD
[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/15265/16E40022C09046CE841585BEF727442F.jpg[/image]
Attached Image(s)
 
  donation

  • Số bài : 134
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 03.03.2006
  • Trạng thái: offline
  RE: Cùng tài trợ cho VN Thư quán 20.12.2010 07:04:52 (permalink)

  Trích đoạn: donation

  Tổng số ngân quỹ hiện nay là: 


  €250,90 EUR

  €79,00 EUR
   (Server Hosting từ 20.09.2010 đến 19.10.2010)

  ----------------------------------------------------------
  €171,90 EUR    Ngày 30.10.2010 

  €171,90 EUR

  $0,0 USD  [image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/15265/16E40022C09046CE841585BEF727442F.jpg[/image]
  Xin chân thành cảm ơn bạn Nguyen Thanh (Canada) đã gởi tài trợ đến Quỹ VN Thư quán $100,00 US Dolars.

  Tổng số ngân quỹ hiện nay là: 

  $0,0 USD

  $100,00 USD
  (- $4,20 USD Lệ phí Paypal = $95,80 USD)

  ----------------------------------------------------------
  $95,80 USD  €171,90 EUR

  €79,00 EUR
   (Server Hosting từ 20.10.2010 đến 19.11.2010)
  -

  €79,00 EUR (Server Hosting từ 20.11.2010 đến 19.12.2010)
  ----------------------------------------------------------
  €13,90 EUR    Ngày 20.12.2010 

  €13,90 EUR

  $95,80 USD
  [image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/15265/EA3975632D3F4CBBA81039AD54A68374.jpg[/image]
  <bài viết được chỉnh sửa lúc 20.12.2010 07:09:29 bởi donation >
  Attached Image(s)
   
   donation

   • Số bài : 134
   • Điểm thưởng : 0
   • Từ: 03.03.2006
   • Trạng thái: offline
   RE: Cùng tài trợ cho VN Thư quán 08.03.2011 06:32:49 (permalink)

   Trích đoạn: donation

   Xin chân thành cảm ơn bạn Nguyen Thanh (Canada) đã gởi tài trợ đến Quỹ VN Thư quán $100,00 US Dolars.

   Tổng số ngân quỹ hiện nay là: 

   $0,0 USD

   $100,00 USD
   (- $4,20 USD Lệ phí Paypal = $95,80 USD)

   ----------------------------------------------------------
   $95,80 USD   €171,90 EUR

   €79,00 EUR
    (Server Hosting từ 20.10.2010 đến 19.11.2010)
   -

   €79,00 EUR (Server Hosting từ 20.11.2010 đến 19.12.2010)
   ----------------------------------------------------------
   €13,90 EUR     Ngày 20.12.2010 

   €13,90 EUR

   $95,80 USD


   [image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/15265/EA3975632D3F4CBBA81039AD54A68374.jpg[/image]   Xin chân thành cảm ơn một người bạn dấu tên ở Pháp đã gởi tài trợ đến quỹ VNTQ €200,00 EURO


   Tổng số ngân quỹ hiện nay là: 


   €13,90 EUR
   +
   €200,00 EUR (- 4,15 EUR Lệ phí Paypal = €195,85 EUR)

   €79,00 EUR
    (Server Hosting từ 20.12.2010 đến 19.01.2011)
   -

   €79,00 EUR (Server Hosting từ 20.01.2011 đến 19.02.2011)
   ----------------------------------------------------------
   €51,75 EUR     Ngày 08.03.2011 

   €51,75 EUR

   $95,80 USD


   [image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/15265/91D66B95ECFE4F2D8F8621137850B52F.jpg[/image]
   Attached Image(s)
    
    donation

    • Số bài : 134
    • Điểm thưởng : 0
    • Từ: 03.03.2006
    • Trạng thái: offline
    RE: Cùng tài trợ cho VN Thư quán 03.06.2011 22:25:39 (permalink)

    Trích đoạn: donation

    Xin chân thành cảm ơn một người bạn dấu tên ở Pháp đã gởi tài trợ đến quỹ VNTQ €200,00 EURO


    Tổng số ngân quỹ hiện nay là: 


    €13,90 EUR
    +
    €200,00 EUR (- 4,15 EUR Lệ phí Paypal = €195,85 EUR)

    €79,00 EUR
     (Server Hosting từ 20.12.2010 đến 19.01.2011)
    -

    €79,00 EUR (Server Hosting từ 20.01.2011 đến 19.02.2011)
    ----------------------------------------------------------
    €51,75 EUR      Ngày 08.03.2011 

    €51,75 EUR

    $95,80 USD    [image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/15265/91D66B95ECFE4F2D8F8621137850B52F.jpg[/image]


    Đổi từ $95,80USD thành €64,52EUR với tỉ giá 1 U.S. Dolars = 0,673523 Euros

    Sáng lập viên hỗ trợ €120,73 EUR.

    Tổng số ngân quỹ hiện nay là: 


    $95,80 USD
    -
    $95,80 USD
    (Quy đổi ra €64,52EUR)
    ------------------------------------------------------
    $00,00 USD
    €51,75 EUR
    +
    €64,52 EUR
    +
    €120,73 EUR

    ---------------------------------------------------------
    €237,00 EUR

    €79,00 EUR
     (Server Hosting từ 20.02.2011 đến 19.03.2011)
    -

    €79,00 EUR (Server Hosting từ 20.03.2011 đến 19.04.2011)
    -
    €79,00 EUR (Server Hosting từ 20.04.2011 đến 19.05.2011)
    ----------------------------------------------------------
    €00,00 EUR    Ngày 19.05.2011 

    €00,00 EUR

    $00,00 USD

     
     donation

     • Số bài : 134
     • Điểm thưởng : 0
     • Từ: 03.03.2006
     • Trạng thái: offline
     RE: Cùng tài trợ cho VN Thư quán 03.06.2011 22:54:33 (permalink)

     Trích đoạn: donation


     Đổi từ $95,80USD thành €64,52EUR với tỉ giá 1 U.S. Dolars = 0,673523 Euros

     Sáng lập viên hỗ trợ €120,73 EUR.

     Tổng số ngân quỹ hiện nay là: 


     $95,80 USD
     -
     $95,80 USD
     (Quy đổi ra €64,52EUR)
     ------------------------------------------------------
     $00,00 USD
     €51,75 EUR
     +
     €64,52 EUR
     +
     €120,73 EUR

     ---------------------------------------------------------
     €237,00 EUR

     €79,00 EUR
      (Server Hosting từ 20.02.2011 đến 19.03.2011)
     -

     €79,00 EUR (Server Hosting từ 20.03.2011 đến 19.04.2011)
     -
     €79,00 EUR (Server Hosting từ 20.04.2011 đến 19.05.2011)
     ----------------------------------------------------------
     €00,00 EUR     Ngày 19.05.2011 

     €00,00 EUR

     $00,00 USD     Xin chân thành cảm ơn các bạn:

     Bạn Mỹ Hạnh đã tài trợ cho VNTQ $75,00 U.S. Dolars
     Bạn Nguyen Thanh (Canada) đã tài trợ cho VNTQ $50,00 U.S. Dolars
     Một người bạn Dấu tên (ở Pháp) đã tài trợ cho VNTQ €50,00 Euros
     Ca nhạc sĩ VTN đã tài trợ cho VNTQ $100,00 U.S. Dolars
     Chị Ct.Ly đã tài trợ cho VNTQ €92,00 Euros

     Chị Ct.Ly đã nhận giùm €50,00 Euros và $100,00 U.S. Dolars và đã chuyển đổi từ $100,00 U.S. Dolas sang Euro. Tổng số chị đã gởi đến Quỹ VNTQ là €210,00 Euros.


     Tổng số ngân quỹ hiện nay là: 


     $75,00 USD
     (- $3,23 USD Lệ phí Paypal = $71,77 USD)
     +
     $50,00 USD (- $2,25 USD Lệ phí Paypal = $47,75 USD)
     ------------------------------------------------------------
     $119,52 USD
     €00,00 EUR
     +
     €210,00 EUR (- 4,34 EUR Lệ phí Paypal = €205,66 EUR)
     ----------------------------------------------------------------
     €205,66 EUR     Ngày 03.06.2011 

     €205,66 EUR

     $119,52 USD

     [image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/15265/0E78D0AFD9264ADE824856E243C96B72.jpg[/image]
     <bài viết được chỉnh sửa lúc 03.06.2011 22:57:29 bởi donation >
     Attached Image(s)
      
      donation

      • Số bài : 134
      • Điểm thưởng : 0
      • Từ: 03.03.2006
      • Trạng thái: offline
      RE: Cùng tài trợ cho VN Thư quán 26.06.2011 17:27:49 (permalink)

      Trích đoạn: donation

      Xin chân thành cảm ơn các bạn:

      Bạn Mỹ Hạnh đã tài trợ cho VNTQ $75,00 U.S. Dolars
      Bạn Nguyen Thanh (Canada) đã tài trợ cho VNTQ $50,00 U.S. Dolars
      Một người bạn Dấu tên (ở Pháp) đã tài trợ cho VNTQ €50,00 Euros
      Ca nhạc sĩ VTN đã tài trợ cho VNTQ $100,00 U.S. Dolars
      Chị Ct.Ly đã tài trợ cho VNTQ €92,00 Euros

      Chị Ct.Ly đã nhận giùm €50,00 Euros và $100,00 U.S. Dolars và đã chuyển đổi từ $100,00 U.S. Dolas sang Euro. Tổng số chị đã gởi đến Quỹ VNTQ là €210,00 Euros.


      Tổng số ngân quỹ hiện nay là: 


      $75,00 USD
      (- $3,23 USD Lệ phí Paypal = $71,77 USD)
      +
      $50,00 USD (- $2,25 USD Lệ phí Paypal = $47,75 USD)
      ------------------------------------------------------------
      $119,52 USD
      €00,00 EUR
      +
      €210,00 EUR (- 4,34 EUR Lệ phí Paypal = €205,66 EUR)
      ----------------------------------------------------------------
      €205,66 EUR      Ngày 03.06.2011 

      €205,66 EUR

      $119,52 USD      [image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/15265/0E78D0AFD9264ADE824856E243C96B72.jpg[/image]      Xin chân thành cảm ơn bạn Huân Đặng đã gởi tài trợ tới VNTQ $200,00 U.S. Dolars


      Tổng số ngân quỹ hiện nay là: 

      $119,52 USD

      +
      $200,00 USD (- $8,10 USD Lệ phí Paypal = $191,90 USD)
      ---------------------------------------------------------------
      $311,42 USD      Ngày 26.06.2011
       

      €205,66 EUR

      $311,42 USD


      [image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/15265/E434B9E0145D4650A7D2B257775CF314.jpg[/image]
      Attached Image(s)
       
       donation

       • Số bài : 134
       • Điểm thưởng : 0
       • Từ: 03.03.2006
       • Trạng thái: offline
       RE: Cùng tài trợ cho VN Thư quán 02.07.2011 16:18:38 (permalink)

       Trích đoạn: donation

       Xin chân thành cảm ơn bạn Huân Đặng đã gởi tài trợ tới VNTQ $200,00 U.S. Dolars


       Tổng số ngân quỹ hiện nay là: 

       $119,52 USD

       +
       $200,00 USD (- $8,10 USD Lệ phí Paypal = $191,90 USD)
       ---------------------------------------------------------------
       $311,42 USD       Ngày 26.06.2011
        

       €205,66 EUR

       $311,42 USD       [image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/15265/E434B9E0145D4650A7D2B257775CF314.jpg[/image]       Xin chân thành cảm ơn các bạn:
       bạn Hoàng Thị đã gởi tài trợ tới VNTQ $102,00 U.S. Dolars
       bạn Thương Giang đã gởi tài trợ tới VNTQ $100,00 U.S. Dolars
       $202,00 U.S. Dolars đã được Ct.Ly chuyển đổi thành €140,00 Euro đồng thời đã phụ thêm €65,00 Euro rồi gởi đến quỹ VNTQ với tổng số là €205,00 EURO.


       Tổng số ngân quỹ hiện nay là: 

       €205,66 EUR

       +
       €205,00 EUR (- €4,25 EUR Lệ phí Paypal = €200,75 EUR)
       ---------------------------------------------------------------
       $406,41 EUR       Ngày 02.07.2011
        

       €406,41 EUR

       $311,42 USD
       [image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/15265/3D6FD70ACD704F41A01DCA57EDB3833E.jpg[/image]
       <bài viết được chỉnh sửa lúc 06.07.2011 20:11:05 bởi donation >
       Attached Image(s)
        
        donation

        • Số bài : 134
        • Điểm thưởng : 0
        • Từ: 03.03.2006
        • Trạng thái: offline
        RE: Cùng tài trợ cho VN Thư quán 06.07.2011 20:39:12 (permalink)

        Trích đoạn: donation

        Xin chân thành cảm ơn các bạn:
        bạn Hoàng Thị đã gởi tài trợ tới VNTQ $102,00 U.S. Dolars
        bạn Thương Giang đã gởi tài trợ tới VNTQ $100,00 U.S. Dolars
        $202,00 U.S. Dolars đã được Ct.Ly chuyển đổi thành €140,00 Euro đồng thời đã phụ thêm €65,00 Euro rồi gởi đến quỹ VNTQ với tổng số là €205,00 EURO.


        Tổng số ngân quỹ hiện nay là: 

        €205,66 EUR

        +
        €205,00 EUR (- €4,25 EUR Lệ phí Paypal = €200,75 EUR)
        ---------------------------------------------------------------
        $406,41 EUR        Ngày 02.07.2011
         

        €406,41 EUR

        $311,42 USD
        [image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/15265/3D6FD70ACD704F41A01DCA57EDB3833E.jpg[/image]        Xin chân thành cảm ơn các bạn đã hỗ trợ về mặt tài chánh để duy trì trang web VNTQ:

        Bạn Cô Quạnh đã gởi $50,00 USD
        Anh Trần Mạnh Hùng đã gởi $100,00 USD

        Bạn RDinh đã gởi 200.000 VN Đồng
        Bạn Nguyễn Hoàng đã gởi 200.000 VN Đồng
        Chị Nhật Hạ đã gởi 200.000 VN Đồng
        Anh Triart đã gởi 500.000 VN Đồng
        Bạn Nghinh Nguyên đã gởi 200.000  VN Đồng
        Bạn Lê Phú Hải đã gởi 500.000  VN Đồng
        Bạn Quảng Tiết đã gởi 2.000.000 VN Đồng
        Bạn Thảo Uyên - An Giang đã gởi 500.000  VN Đồng
        Bạn Tri Kỷ đã gởi 1.000.000 VN Đồng
        Chị Huyền Băng đã gởi 500.000 VN Đồng

        Tổng số là 5.800.000 VN Đồng$150,00 U.S. Dolars
        5.800.000 VN Đồng đã được chuyển đổi thành €200,00 Euro và chuyển vào quỹ VNTQ.


        Bạn Liên Hương đã gởi 500.000 VN Đồng


        Tổng số ngân quỹ hiện nay là: 

        €406,41 EUR
        +
        €200,00 EUR
        ------------------------
        €606,41 EUR        $311,42 USD
        +
        $150,00 USD
        ------------------------
        $461,42 USD
        Ngày 06.07.2011
         

        €606,41 EUR

        $461,42 USD


        500.000 VN Đồng

        [image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/15265/8EDE173F63224EECA0BF0ABFC15EF043.jpg[/image]
        <bài viết được chỉnh sửa lúc 13.07.2011 05:55:56 bởi donation >
        Attached Image(s)
         
         donation

         • Số bài : 134
         • Điểm thưởng : 0
         • Từ: 03.03.2006
         • Trạng thái: offline
         RE: Cùng tài trợ cho VN Thư quán 13.07.2011 06:04:10 (permalink)

         Trích đoạn: donation

         Xin chân thành cảm ơn các bạn đã hỗ trợ về mặt tài chánh để duy trì trang web VNTQ:

         Bạn Cô Quạnh đã gởi $50,00 USD
         Anh Trần Mạnh Hùng đã gởi $100,00 USD

         Bạn RDinh đã gởi 200.000 VN Đồng
         Bạn Nguyễn Hoàng đã gởi 200.000 VN Đồng
         Chị Nhật Hạ đã gởi 200.000 VN Đồng
         Anh Triart đã gởi 500.000 VN Đồng
         Bạn Nghinh Nguyên đã gởi 200.000  VN Đồng
         Bạn Lê Phú Hải đã gởi 500.000  VN Đồng
         Bạn Quảng Tiết đã gởi 2.000.000 VN Đồng
         Bạn Thảo Uyên - An Giang đã gởi 500.000  VN Đồng
         Bạn Tri Kỷ đã gởi 1.000.000 VN Đồng
         Chị Huyền Băng đã gởi 500.000 VN Đồng

         Tổng số là 5.800.000 VN Đồng$150,00 U.S. Dolars
         5.800.000 VN Đồng đã được chuyển đổi thành €200,00 Euro và chuyển vào quỹ VNTQ.


         Bạn Liên Hương đã gởi 500.000 VN Đồng


         Tổng số ngân quỹ hiện nay là: 

         €406,41 EUR
         +
         €200,00 EUR
         ------------------------
         €606,41 EUR         $311,42 USD
         +
         $150,00 USD
         ------------------------
         $461,42 USD
         Ngày 06.07.2011
          

         €606,41 EUR

         $461,42 USD


         500.000 VN Đồng         [image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/15265/8EDE173F63224EECA0BF0ABFC15EF043.jpg[/image]         Xin chân thành cảm ơn bạn Hung Vu đã gởi tài trợ đến VNTQ $50,00 US Dolars.


         Tổng số ngân quỹ hiện nay là: 

         $461,42 USD
         +
         $  50,00 USD (-$2,25 USD Lệ phí Paypal = $47,75 USD)
         ------------------------------------------------------------
         $509,17 USD

         Ngày 13.07.2011
          

         €606,41 EUR

         $509,17 USD


         500.000 VN Đồng


         [image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/15265/B0D45AEDB0A94214A8FD83C59591C5F2.jpg[/image]
         Attached Image(s)
          
          donation

          • Số bài : 134
          • Điểm thưởng : 0
          • Từ: 03.03.2006
          • Trạng thái: offline
          RE: Cùng tài trợ cho VN Thư quán 21.07.2011 15:01:18 (permalink)

          Trích đoạn: donation


          Xin chân thành cảm ơn bạn Hung Vu đã gởi tài trợ đến VNTQ $50,00 US Dolars.


          Tổng số ngân quỹ hiện nay là: 

          $461,42 USD
          +
          $  50,00 USD (-$2,25 USD Lệ phí Paypal = $47,75 USD)
          ------------------------------------------------------------
          $509,17 USD

          Ngày 13.07.2011
           

          €606,41 EUR

          $509,17 USD


          500.000 VN Đồng          [image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/15265/B0D45AEDB0A94214A8FD83C59591C5F2.jpg[/image]


          Xin chân thành cảm ơn một thành viên dâu tên đã nhở chuyển qua bạn Thi Van gởi tài trợ đến VNTQ 500.000 VN Đồng.


          Tổng số ngân quỹ hiện nay là: 

          500.000 VN Đồng
          +
          500.000 VN Đồng
          ---------------------
          1.000.000 VN Đồng
          Ngày 18.07.2011
           

          €606,41 EUR

          $509,17 USD


          1.000.000 VN Đồng
          <bài viết được chỉnh sửa lúc 23.07.2011 05:44:24 bởi donation >
           
           donation

           • Số bài : 134
           • Điểm thưởng : 0
           • Từ: 03.03.2006
           • Trạng thái: offline
           RE: Cùng tài trợ cho VN Thư quán 23.07.2011 05:57:55 (permalink)

           Trích đoạn: donation

           Xin chân thành cảm ơn một thành viên dâu tên đã nhở chuyển qua bạn Thi Van gởi tài trợ đến VNTQ 500.000 VN Đồng.


           Tổng số ngân quỹ hiện nay là: 

           500.000 VN Đồng
           +
           500.000 VN Đồng
           ---------------------
           1.000.000 VN Đồng


           Ngày 18.07.2011
            

           €606,41 EUR

           $509,17 USD


           1.000.000 VN Đồng
           Xin chân thành cảm ơn một người bạn thơ ở Hà Nội đã gởi tài trợ đến VNTQ 500.000 VN Đồng.


           Tổng số ngân quỹ hiện nay là: 

           1.000.000 VN Đồng
           +
           500.000 VN Đồng
           ------------------------
           1.500.000 VN Đồng           Ngày 23.07.2011
            

           €606,41 EUR

           $509,17 USD


           1.500.000 VN Đồng

            
            donation

            • Số bài : 134
            • Điểm thưởng : 0
            • Từ: 03.03.2006
            • Trạng thái: offline
            RE: Cùng tài trợ cho VN Thư quán 28.07.2011 08:30:01 (permalink)

            Trích đoạn: donation

            Xin chân thành cảm ơn một người bạn thơ ở Hà Nội đã gởi tài trợ đến VNTQ 500.000 VN Đồng.


            Tổng số ngân quỹ hiện nay là: 

            1.000.000 VN Đồng
            +
            500.000 VN Đồng
            ------------------------
            1.500.000 VN Đồng            Ngày 23.07.2011
             

            €606,41 EUR

            $509,17 USD


            1.500.000 VN Đồng
            Xin chân thành cảm ơn bạn Lac Long Dinh Tran đã gởi tài trợ vào quỹ paypal VNTQ $300,00 US Dolars,
            và bạn nt.nguyen đã gởi tài trợ đến VNTQ $100,00 US Dolars.            Tổng số ngân quỹ hiện nay là: 

            $509,17 USD
            +
            $300,00 USD (- $12,00 USD lệ phí Paypal = $288,00 USD)
            +
            $100,00 USD
            ------------------------------------------------------------------
            $897,17 USD            Ngày 28.07.2011
             

            €606,41 EUR

            $897,17 USD


            1.500.000 VN Đồng

            [image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/15265/B90B5B06B0894A26879E1F62D1DA0966.jpg[/image]
            Attached Image(s)
             
             donation

             • Số bài : 134
             • Điểm thưởng : 0
             • Từ: 03.03.2006
             • Trạng thái: offline
             RE: Cùng tài trợ cho VN Thư quán 13.08.2011 19:09:39 (permalink)

             Trích đoạn: donation

             Xin chân thành cảm ơn bạn Lac Long Dinh Tran đã gởi tài trợ vào quỹ paypal VNTQ $300,00 US Dolars,
             và bạn nt.nguyen đã gởi tài trợ đến VNTQ $100,00 US Dolars.


             Tổng số ngân quỹ hiện nay là: 

             $509,17 USD
             +
             $300,00 USD (- $12,00 USD lệ phí Paypal = $288,00 USD)
             +
             $100,00 USD
             ------------------------------------------------------------------
             $897,17 USD             Ngày 28.07.2011
              

             €606,41 EUR

             $897,17 USD


             1.500.000 VN Đồng             [image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/15265/B90B5B06B0894A26879E1F62D1DA0966.jpg[/image]             Xin chân thành cảm ơn anh CuuLong đã gởi tài trợ đến VNTQ $50,00 US Dolars


             Tổng số ngân quỹ hiện nay là: 

             $897,17 USD
             +
               $50,00 USD
             --------------------
             $947,17 USD             Ngày 13.08.2011
              

             €606,41 EUR

             $947,17 USD


             1.500.000 VN Đồng             [image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/15265/0384401311D147ABA78EE768875074C4.jpg[/image]
             Attached Image(s)
              
              donation

              • Số bài : 134
              • Điểm thưởng : 0
              • Từ: 03.03.2006
              • Trạng thái: offline
              RE: Cùng tài trợ cho VN Thư quán 14.09.2011 07:16:45 (permalink)

              Trích đoạn: donation

              Xin chân thành cảm ơn anh CuuLong đã gởi tài trợ đến VNTQ $50,00 US Dolars


              Tổng số ngân quỹ hiện nay là: 

              $897,17 USD
              +
                $50,00 USD
              --------------------
              $947,17 USD              Ngày 13.08.2011
               

              €606,41 EUR

              $947,17 USD


              1.500.000 VN Đồng              [image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/15265/0384401311D147ABA78EE768875074C4.jpg[/image]              Xin chân thành cảm ơn bạn Trần Như Chuyên và bạn Trung Dũng mỗi người đã gởi tài trợ đến VNTQ 300.000 VN Đồng.              Tổng số ngân quỹ hiện nay là: 

              1.500.000 VN Đồng
              +
                   300.00 VN Đồng
              +
                   300.00 VN Đồng
              ---------------------------
              2.100.000 VN Đồng              €606,41 EUR
              -
              €79,00 EUR (Server Hosting từ 20.05.2011 đến 19.06.2011)
              -

              €79,00 EUR (Server Hosting từ 20.06.2011 đến 19.07.2011)
              -
              €79,00 EUR (Server Hosting từ 20.07.2011 đến 19.08.2011)
              ---------------------------------------------------------------------
              €369,41 EUR
              Ngày 13.09.2011
               

              €369,41 EUR

              $947,17 USD


              2.100.000 VN Đồng

              [image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/15265/498667F0498148D3B9DABE8FB98B0B45.jpg[/image]
              <bài viết được chỉnh sửa lúc 14.09.2011 07:19:20 bởi donation >
              Attached Image(s)
               
               donation

               • Số bài : 134
               • Điểm thưởng : 0
               • Từ: 03.03.2006
               • Trạng thái: offline
               RE: Cùng tài trợ cho VN Thư quán 31.12.2011 22:07:32 (permalink)

               Trích đoạn: donation


               Xin chân thành cảm ơn bạn Trần Như Chuyên và bạn Trung Dũng mỗi người đã gởi tài trợ đến VNTQ 300.000 VN Đồng.


               Tổng số ngân quỹ hiện nay là: 

               1.500.000 VN Đồng
               +
                    300.00 VN Đồng
               +
                    300.00 VN Đồng
               ---------------------------
               2.100.000 VN Đồng               €606,41 EUR
               -
               €79,00 EUR (Server Hosting từ 20.05.2011 đến 19.06.2011)
               -

               €79,00 EUR (Server Hosting từ 20.06.2011 đến 19.07.2011)
               -
               €79,00 EUR (Server Hosting từ 20.07.2011 đến 19.08.2011)
               ---------------------------------------------------------------------
               €369,41 EUR
               Ngày 13.09.2011
                

               €369,41 EUR

               $947,17 USD


               2.100.000 VN Đồng
               [image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/15265/498667F0498148D3B9DABE8FB98B0B45.jpg[/image]               Tổng số ngân quỹ hiện nay là: 


               €369,41 EUR
               -
               €79,00 EUR (Server Hosting từ 20.08.2011 đến 19.09.2011)
               -

               €79,00 EUR (Server Hosting từ 20.09.2011 đến 19.10.2011)
               -
               €79,00 EUR (Server Hosting từ 20.10.2011 đến 19.11.2011)
               -
               €79,00 EUR (Server Hosting từ 20.11.2011 đến 19.12.2011)
               ---------------------------------------------------------------------
               €53,41 EUR
               Ngày 31.12.2011
                

               €53,41 EUR

               $947,17 USD


               2.100.000 VN Đồng

               [image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/15265/986284156CA84854B9EF7E1EAE0BACCC.jpg[/image]
               Attached Image(s)
                
                Online Bookmarks Sharing: Share/Bookmark
                Thay đổi trang: << < ..11121314 > | Trang 11 của 14 trang, bài viết từ 151 đến 165 trên tổng số 196 bài trong đề mục

                Chuyển nhanh đến:

                Thống kê hiện tại

                Hiện đang có 0 thành viên và 2 bạn đọc.

                Chú Giải và Quyền Lợi

                • Bài Mới Đăng
                • Không Có Bài Mới
                • Bài Nổi Bật (có bài mới)
                • Bài Nổi Bật (không bài mới)
                • Khóa (có bài mới)
                • Khóa (không có bài mới)
                • Xem bài
                • Đăng bài mới
                • Trả lời bài
                • Đăng bình chọn
                • Bình Chọn
                • Đánh giá các bài
                • Có thể tự xóa bài
                • Có thể tự xóa chủ đề
                • Đánh giá bài viết

                2000-2023 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9