Cùng tài trợ cho VN Thư quán
Thay đổi trang: << < 101112 > >> | Trang 12 của 14 trang, bài viết từ 166 đến 180 trên tổng số 197 bài trong đề mục
donation 31.12.2011 22:50:58 (permalink)

Trích đoạn: donation


Tổng số ngân quỹ hiện nay là: 


€369,41 EUR
-
€79,00 EUR (Server Hosting từ 20.08.2011 đến 19.09.2011)
-

€79,00 EUR (Server Hosting từ 20.09.2011 đến 19.10.2011)
-
€79,00 EUR (Server Hosting từ 20.10.2011 đến 19.11.2011)
-
€79,00 EUR (Server Hosting từ 20.11.2011 đến 19.12.2011)
---------------------------------------------------------------------
€53,41 EUR
Ngày 31.12.2011
 

€53,41 EUR

$947,17 USD


2.100.000 VN Đồng[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/15265/986284156CA84854B9EF7E1EAE0BACCC.jpg[/image]Ngày 31.12.2011 đổi $947,17 USD thành €712,39 EUR với tỷ giá hiện tại của paypal ($1 USD = 0,752130 EUR)


Tổng số ngân quỹ hiện nay là: 

$947,17 USD
-
$947,17 USD
-------------
    $0,00 USD


  €53,41 EUR

+
€712,39 EUR
--------------
€756,80 EURNgày 31.12.2011
 

   €756,80 EUR

        $0,00 USD


2.100.000 VN Đồng


[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/15265/F27E532F68FE4BE2A535E712728C1991.jpg[/image]
Attached Image(s)
donation 06.02.2012 17:29:09 (permalink)

Trích đoạn: donation

Ngày 31.12.2011 đổi $947,17 USD thành €712,39 EUR với tỷ giá hiện tại của paypal ($1 USD = 0,752130 EUR)


Tổng số ngân quỹ hiện nay là: 

$947,17 USD
-
$947,17 USD
-------------
    $0,00 USD


€53,41 EUR

+
€712,39 EUR
--------------
€756,80 EURNgày 31.12.2011
 

   €756,80 EUR

      $0,00 USD


2.100.000 VN Đồng[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/15265/F27E532F68FE4BE2A535E712728C1991.jpg[/image]


Xin chân thành cảm ơn bạn Truc Nhu Pham ngày 04.01.2012 đã gởi tại trợ đến quỹ VNTQ $10,00USD.

2.100.000VN Đồng được chị Ct.Ly chuyển đổi đồng thời phụ thêm và đã chuyển vào tài khoản VNTQ €100,00 EUR.

Xin chân thành cảm ơn Chị Huyền Băng, Chị Ct.Ly cùng tất cả các bạn đã tài trợ giúp đỡ duy trì sự hoạt động Server của VNTQ !!!


Tổng số ngân quỹ hiện nay là: 

$00,00 USD

$10,00 USD
(- $0,82 USD Lệ phí Paypal = $9,18 USD)

-------------
  $9,18 USD


€756,80 EUR


€100,00 EUR
(- €2,25 EUR Lệ phí Paypal = €97,75 EUR)

------------------------------------------------------
€854,55 EURNgày 06.02.2012
 

   €854,55 EUR

       $9,18 USD


         0.00 VN Đồng


[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/15265/176A01675F494C77A8E86ED159EC66DF.jpg[/image]
<bài viết được chỉnh sửa lúc 07.02.2012 03:26:59 bởi donation >
Attached Image(s)
donation 25.04.2012 16:30:52 (permalink)

Trích đoạn: donation


Xin chân thành cảm ơn bạn Truc Nhu Pham ngày 04.01.2012 đã gởi tại trợ đến quỹ VNTQ $10,00USD.

2.100.000VN Đồng được chị Ct.Ly chuyển đổi đồng thời phụ thêm và đã chuyển vào tài khoản VNTQ €100,00 EUR.

Xin chân thành cảm ơn Chị Huyền Băng, Chị Ct.Ly cùng tất cả các bạn đã tài trợ giúp đỡ duy trì sự hoạt động Server của VNTQ !!!


Tổng số ngân quỹ hiện nay là: 

$00,00 USD

$10,00 USD
(- $0,82 USD Lệ phí Paypal = $9,18 USD)

-------------
  $9,18 USD


€756,80 EUR


€100,00 EUR
(- €2,25 EUR Lệ phí Paypal = €97,75 EUR)

------------------------------------------------------
€854,55 EURNgày 06.02.2012
 

   €854,55 EUR

      $9,18 USD


        0.00 VN Đồng
[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/15265/176A01675F494C77A8E86ED159EC66DF.jpg[/image]Xin chân thành cảm ơn Bad Habit Fashions ngày 08.04.2012 đã gởi tại trợ đến quỹ VNTQ $50,00USD.


Tổng số ngân quỹ hiện nay là:

$9,18 USD
+
$50,00 USD
(- $2,25 USD Lệ phí Paypal = $47,75 USD)

-------------
$56,93 USDNgày 25.04.2012


€854,55 EUR

$56,93 USD


0.00 VN Đồng

[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/15265/946B434CC2C748918C9005CBD1EC4961.jpg[/image]
<bài viết được chỉnh sửa lúc 25.04.2012 16:41:34 bởi donation >
Attached Image(s)
donation 01.12.2012 05:05:12 (permalink)

Trích đoạn: donation

Xin chân thành cảm ơn Bad Habit Fashions ngày 08.04.2012 đã gởi tại trợ đến quỹ VNTQ $50,00USD.


Tổng số ngân quỹ hiện nay là:

$9,18 USD
+
$50,00 USD
(- $2,25 USD Lệ phí Paypal = $47,75 USD)

-------------
$56,93 USDNgày 25.04.2012


€854,55 EUR

$56,93 USD


0.00 VN Đồng


Xin chân thành cảm ơn bạn HƯƠNG PHẠM (TX, US) ngày 30.07.2012 đã gởi tại trợ đến quỹ VNTQ $20,00USD.
Ba bạn ẩn danh, ngày 12.11.2012 đã gởi tại trợ đến VNTQ €100,00EUR.
Bạn Huan Dang ngày 15.11.2012 đã gởi tại trợ đến VNTQ $200,00USD (số tiền này đã được chuyển sang = €143,00 Euro)


Tổng số ngân quỹ hiện nay là:

$56,93 USD
+
$20,00 USD
(- $1,08 USD Lệ phí Paypal = $18,92 USD)

-------------
$75,85 USD€854,55 EUR
+
€100,00 EUR

€143,00 EUR
(- 10,00 Euro lệ phí Banking)
€22,00 EUR
(chị Ct.Ly đã phụ vào làm tròn số = 255,00EUR và chuyển vào quỹ của VNTQ, xin chân thành cảm ơn chị.) (- €5,20 EUR Lệ phí Paypal = €249,80 EUR)
-------------
€1104,35 EUR
€1104,35 EUR
-
€79,00 EUR (Server Hosting từ 20.12.2011 đến 19.01.2012)
-

€79,00 EUR (Server Hosting từ 20.01.2012 đến 19.02.2012)
-
€79,00 EUR (Server Hosting từ 20.02.2012 đến 19.03.2012)
-
€79,00 EUR (Server Hosting từ 20.03.2012 đến 19.04.2012)
-
€79,00 EUR (Server Hosting từ 20.04.2012 đến 19.05.2012)
-
€79,00 EUR (Server Hosting từ 20.05.2012 đến 19.06.2012)
-
€79,00 EUR (Server Hosting từ 20.06.2012 đến 19.07.2012)
-
€79,00 EUR (Server Hosting từ 20.07.2012 đến 19.08.2012)
-
€79,00 EUR (Server Hosting từ 20.08.2012 đến 19.09.2012)
-
€79,00 EUR (Server Hosting từ 20.09.2012 đến 19.10.2012)
-
€79,00 EUR (Server Hosting từ 20.10.2012 đến 19.11.2012)
---------------------------------------------------------------------
€235,35 EURNgày 30.11.2012


€235,35 EUR

$75,85 USD
<bài viết được chỉnh sửa lúc 14.03.2013 05:54:13 bởi Admin >
Attached Image(s)
donation 17.03.2013 06:41:06 (permalink)
donation


Xin chân thành cảm ơn bạn HƯƠNG PHẠM (TX, US) ngày 30.07.2012 đã gởi tại trợ đến quỹ VNTQ $20,00USD.
Ba bạn ẩn danh, ngày 12.11.2012 đã gởi tại trợ đến VNTQ €100,00EUR.
Bạn Huan Dang ngày 15.11.2012 đã gởi tại trợ đến VNTQ $200,00USD (số tiền này đã được chuyển sang = €143,00 Euro)


Tổng số ngân quỹ hiện nay là:

$56,93 USD
+
$20,00 USD
(- $1,08 USD Lệ phí Paypal = $18,92 USD)

-------------
$75,85 USD

€854,55 EUR
+
€100,00 EUR

€143,00 EUR
(- 10,00 Euro lệ phí Banking)
€22,00 EUR
(chị Ct.Ly đã phụ vào làm tròn số = 255,00EUR và chuyển vào quỹ của VNTQ, xin chân thành cảm ơn chị.) (- €5,20 EUR Lệ phí Paypal = €249,80 EUR)
-------------
€1104,35 EUR


€1104,35 EUR
-
€79,00 EUR (Server Hosting từ 20.12.2011 đến 19.01.2012)
-

€79,00 EUR (Server Hosting từ 20.01.2012 đến 19.02.2012)
-
€79,00 EUR (Server Hosting từ 20.02.2012 đến 19.03.2012)
-
€79,00 EUR (Server Hosting từ 20.03.2012 đến 19.04.2012)
-
€79,00 EUR (Server Hosting từ 20.04.2012 đến 19.05.2012)
-
€79,00 EUR (Server Hosting từ 20.05.2012 đến 19.06.2012)
-
€79,00 EUR (Server Hosting từ 20.06.2012 đến 19.07.2012)
-
€79,00 EUR (Server Hosting từ 20.07.2012 đến 19.08.2012)
-
€79,00 EUR (Server Hosting từ 20.08.2012 đến 19.09.2012)
-
€79,00 EUR (Server Hosting từ 20.09.2012 đến 19.10.2012)
-
€79,00 EUR (Server Hosting từ 20.10.2012 đến 19.11.2012)
---------------------------------------------------------------------
€235,35 EUR


Ngày 30.11.2012


€235,35 EUR

$75,85 USDTổng số ngân quỹ hiện nay là:

€235,35 EUR
-
€79,00 EUR (Server Hosting từ 20.11.2011 đến 19.12.2012)
-

€79,00 EUR (Server Hosting từ 20.12.2012 đến 19.01.2013)
-
€79,00 EUR (Server Hosting từ 20.01.2013 đến 19.02.2013)
--------------------------------------------------------------------------------
€00,00 EUR


Tháng Ba 2013


€00,00 EUR

$75,85 USD


donation 17.03.2013 06:51:41 (permalink)
donation


Tổng số ngân quỹ hiện nay là:

€235,35 EUR
-
€79,00 EUR (Server Hosting từ 20.11.2011 đến 19.12.2012)
-

€79,00 EUR (Server Hosting từ 20.12.2012 đến 19.01.2013)
-
€79,00 EUR (Server Hosting từ 20.01.2013 đến 19.02.2013)
--------------------------------------------------------------------------------
€00,00 EUR


Tháng Ba 2013


€00,00 EUR

$75,85 USD

 
Xin chân thành cảm ơn Nguời dấu tên đã gởi ủng hộ quỹ VNTQ €150,00EUR.
 
Tổng số ngân quỹ hiện nay là:

€00,00 EUR
+
€150,00 EUR (- €3,20 EUR Lệ phí Paypal = €146,80 EUR)
--------------------------------------------------------------------------------
€146,80 EUR


Ngày 17 Tháng Ba 2013


€146,80 EUR

$75,85 USD


 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 23.03.2013 14:42:18 bởi Ct.Ly >
donation 22.03.2013 07:00:51 (permalink)
donation

Xin chân thành cảm ơn Nguời dấu tên đã gởi ủng hộ quỹ VNTQ €150,00EUR.
 
Tổng số ngân quỹ hiện nay là:

€00,00 EUR
+
€150,00 EUR (- €3,20 EUR Lệ phí Paypal = €146,80 EUR)
--------------------------------------------------------------------------------
€146,80 EUR


Ngày 17 Tháng Ba 2013


€146,80 EUR

$75,85 USD
 
 


Xin chân thành cảm ơn bạn Người ái mộ vntq ngày 17.03 đã gởi ủng hộ quỹ VNTQ €100,00EUR.
 
Tổng số ngân quỹ hiện nay là:

€146,80 EUR
+
€100,00 EUR ((+ 10,00Euro tỷ Ct.Ly đã phụ vào để trả lệ phí paypal) - €2,44 EUR Lệ phí Paypal = €107,56 EUR)
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
€254,36 EURNgày 22 Tháng Ba 2013

€254,36 EUR

$75,85 USD
<bài viết được chỉnh sửa lúc 23.03.2013 14:40:37 bởi Ct.Ly >
donation 29.04.2014 08:16:48 (permalink)

Xin chân thành cảm ơn bạn Người ái mộ vntq ngày 17.03 đã gởi ủng hộ quỹ VNTQ €100,00EUR

Ngày 22 Tháng Ba 2013

€254,36 EUR

$75,85 USD

 
Tổng số ngân quỹ hiện nay là:

 
chuyển đổi từ $75,85 USD sang thành €53,38 EUR (1 USD = 0,703836  EUR)
 
€254,36 EUR
+
   €53,38 EUR
-------------------
€307,74 EUR
-
€79,00 EUR (Server Hosting từ 20.02.2013 đến 19.03.2013)
-

€79,00 EUR (Server Hosting từ 20.03.2013 đến 19.04.2013)
-
€79,00 EUR (Server Hosting từ 20.04.2013 đến 19.05.2013)
-
€79,00 EUR (Server Hosting từ 20.05.2013 đến 19.06.2013) (Server cũ)
-

€49,00 EUR (Server Hosting từ 20.06.2013 đến 19.07.2013) (Server mới)
-
€49,00 EUR (Server Hosting từ 20.07.2013 đến 19.08.2013)
-
€49,00 EUR (Server Hosting từ 20.08.2013 đến 19.09.2013)
-
€49,00 EUR (Server Hosting từ 20.09.2013 đến 19.10.2013)
-
€49,00 EUR (Server Hosting từ 20.10.2013 đến 19.11.2013)
-
€49,00 EUR (Server Hosting từ 20.11.2013 đến 19.12.2013)
-
€49,00 EUR (Server Hosting từ 20.12.2013 đến 19.01.2014)
-
€49,00 EUR (Server Hosting từ 20.01.2014 đến 19.02.2014)
-
€49,00 EUR (Server Hosting từ 20.02.2014 đến 19.03.2014)

-
€49,00 EUR (Server Hosting từ 20.03.2014 đến 19.04.2014)

 --------------------------------------------------------------------------------
€00,00 EUR


Tháng Tư 2014


€00,00 EUR

$00,00 USD<bài viết được chỉnh sửa lúc 29.04.2014 08:34:44 bởi donation >
donation 29.04.2014 08:33:15 (permalink)

Tổng số ngân quỹ hiện nay là:  

 
chuyển đổi từ $75,85 USD sang thành €53,38 EUR (1 USD = 0,703836  EUR)

€254,36 EUR
+
   €53,38 EUR
-------------------
€307,74 EUR
-
€79,00 EUR (Server Hosting từ 20.02.2013 đến 19.03.2013)
-

€79,00 EUR (Server Hosting từ 20.03.2013 đến 19.04.2013)
-
€79,00 EUR (Server Hosting từ 20.04.2013 đến 19.05.2013)
-
€79,00 EUR (Server Hosting từ 20.05.2013 đến 19.06.2013) (Server cũ)

-
€49,00 EUR (Server Hosting từ 20.06.2013 đến 19.07.2013) (Server mới)
-
€49,00 EUR (Server Hosting từ 20.07.2013 đến 19.08.2013)
-
€49,00 EUR (Server Hosting từ 20.08.2013 đến 19.09.2013)
-
€49,00 EUR (Server Hosting từ 20.09.2013 đến 19.10.2013)
-
€49,00 EUR (Server Hosting từ 20.10.2013 đến 19.11.2013)
-
€49,00 EUR (Server Hosting từ 20.11.2013 đến 19.12.2013)
-
€49,00 EUR (Server Hosting từ 20.12.2013 đến 19.01.2014)
-
€49,00 EUR (Server Hosting từ 20.01.2014 đến 19.02.2014)
-
€49,00 EUR (Server Hosting từ 20.02.2014 đến 19.03.2014)

-
€49,00 EUR (Server Hosting từ 20.03.2014 đến 19.04.2014)

 --------------------------------------------------------------------------------
€00,00 EUR

Tháng Tư 2014


€00,00 EUR
$00,00 USD

 
Xin chân thành cảm ơn một người bạn dấu tên ngày 07.04.2014 đã gởi tài trợ tới Quỹ VNTQ €100,00 EUR.
Xin chân thành cảm ơn một người bạn dấu tên ngày 25.04.2014 đã gởi tài trợ tới Quỹ VNTQ $104,5 USD.
 
Quỹ VNTQ hiện nay:
 
$104,5 USD (- $4,38 USD lệ phí paypal) = $100,12 USD
 
Ngày 29.04.2014:
 
€100,00 EUR
$100,12 USD
donation 29.11.2014 01:47:56 (permalink)
donation


Xin chân thành cảm ơn một người bạn dấu tên ngày 07.04.2014 đã gởi tài trợ tới Quỹ VNTQ €100,00 EUR.
Xin chân thành cảm ơn một người bạn dấu tên ngày 25.04.2014 đã gởi tài trợ tới Quỹ VNTQ $104,5 USD.

Quỹ VNTQ hiện nay:

$104,5 USD (- $4,38 USD lệ phí paypal) = $100,12 USD

Ngày 29.04.2014:

€100,00 EUR
$100,12 USD

 
Xin chân thành cảm ơn "Ông Tư" đã gởi tài trợ đến quỹ VNTQ €100,00 EUR
 
Quỹ VNTQ hiện nay:
€100,00 EUR
+
€100,00 EUR
------------------
€200,00 EUR
 
 
Ngày 28.11.2014:

€200,00 EUR
$100,12 USD


 
donation 24.03.2015 03:06:30 (permalink)


Xin chân thành cảm ơn "Ông Tư" đã gởi tài trợ đến quỹ VNTQ €100,00 EUR
 
Quỹ VNTQ hiện nay:
€100,00 EUR
+
€100,00 EUR
------------------
€200,00 EUR
 
 
Ngày 28.11.2014:
 
€200,00 EUR
$100,12 USD

 
Chuyển đổi $100,12 USD thành €89,31 EUR theo tỷ giá Paypal ngày 23.03.2015
 
Tổng số:
€200,00 EUR
+
€89,31 EUR
----------------
€289,31 EUR
-
€49,00 EUR (Server Hosting từ 20.04.2014 đến 19.05.2014)

-
€49,00 EUR (Server Hosting từ 20.05.2014 đến 19.06.2014)

-
€49,00 EUR (Server Hosting từ 20.06.2014 đến 19.07.2014)

-
€49,00 EUR (Server Hosting từ 20.07.2014 đến 19.08.2014)

-
€49,00 EUR (Server Hosting từ 20.08.2014 đến 19.09.2014)

-
€49,00 EUR (Server Hosting từ 20.09.2014 đến 19.10.2014)

---------------------------------------------------------------------------------
Ngân quỹ tính đến tháng mười 2014 = €00,00 EUR
<bài viết được chỉnh sửa lúc 24.03.2015 03:12:11 bởi donation >
donation 24.03.2015 03:21:40 (permalink)


Chuyển đổi $100,12 USD thành €89,31 EUR theo tỷ giá Paypal ngày 23.03.2015
 
Tổng số:
€200,00 EUR
+
€89,31 EUR
----------------
€289,31 EUR
-
€49,00 EUR (Server Hosting từ 20.04.2014 đến 19.05.2014)

-
€49,00 EUR (Server Hosting từ 20.05.2014 đến 19.06.2014)

-
€49,00 EUR (Server Hosting từ 20.06.2014 đến 19.07.2014)

-
€49,00 EUR (Server Hosting từ 20.07.2014 đến 19.08.2014)

-
€49,00 EUR (Server Hosting từ 20.08.2014 đến 19.09.2014)

-
€49,00 EUR (Server Hosting từ 20.09.2014 đến 19.10.2014)

---------------------------------------------------------------------------------
Ngân quỹ tính đến tháng mười 2014 = €00,00 EUR

 
Xin chân thành cảm ơn bạn Sweet ngày 01.03.2015 đã gởi tài trợ đến quỹ VNTQ $100,00 USD
 
Tổng số:
$100,00 USD
-
$5,50 USD (Lệ phí paypal)
-------------------------------
$94,50 USD (chuyển đổi thành €84,23 EUR theo tỷ giá paypal ngày 23.03.2015)
 
 
Ngân quỹ tính đến tháng Mười 2014 là:
€ 84,23 EUR

donation 18.06.2015 00:18:59 (permalink)

Xin chân thành cảm ơn bạn Sweet ngày 01.03.2015 đã gởi tài trợ đến quỹ VNTQ $100,00 USD
 
Tổng số:
$100,00 USD
-
$5,50 USD (Lệ phí paypal)
-------------------------------
$94,50 USD (chuyển đổi thành €84,23 EUR theo tỷ giá paypal ngày 23.03.2015)

 
 
€84,23 EUR
-
€49,00 EUR (Server Hosting từ 20.10.2014 đến 19.11.2014)

-
€49,00 EUR (Server Hosting từ 20.11.2014 đến 19.12.2014)

---------------------------------------------------------------------------------
Ngân quỹ tính đến tháng Mười hai 2014 = €00,00 EUR
donation 18.06.2015 00:33:25 (permalink)

€84,23 EUR
-
€49,00 EUR (Server Hosting từ 20.10.2014 đến 19.11.2014)

-
€49,00 EUR (Server Hosting từ 20.11.2014 đến 19.12.2014)

---------------------------------------------------------------------------------
Ngân quỹ tính đến tháng Mười hai 2014 = €00,00 EUR

 
Ngày 06.06.2015 người bạn Vô Danh đã gởi tài trợ cho VN Thư quán $300,00 US Dolars
$300,00 Dolars được chuyển đổi theo tỷ giá Banking thành €264,21 Euro
(- €19,60 Euro - €17,60 Euro lệ phí bên gởi và bên nhận) tổng số còn lại = €227,41 Euro
Ngày 09.06.2015 đã được tỷ Ct.Ly bù thêm và chuyển vào tài khoản của VN Thư quán tổng số là €305,00 Euro
 
Xin chân thành cảm ơn người bạn Vô Danh và tỷ Ct.Ly !
 
------------------------------------------------------------------------
Quỹ của VN Thư quán tính đến tháng Mười hai 2014 là:
€305,00 Euro
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 18.06.2015 00:35:54 bởi donation >
donation 19.01.2016 05:52:25 (permalink)
donation


Ngày 06.06.2015 người bạn Vô Danh đã gởi tài trợ cho VN Thư quán $300,00 US Dolars
$300,00 Dolars được chuyển đổi theo tỷ giá Banking thành €264,21 Euro
(- €19,60 Euro - €17,60 Euro lệ phí bên gởi và bên nhận) tổng số còn lại = €227,41 Euro
Ngày 09.06.2015 đã được tỷ Ct.Ly bù thêm và chuyển vào tài khoản của VN Thư quán tổng số là €305,00 Euro

Xin chân thành cảm ơn người bạn Vô Danh và tỷ Ct.Ly !

------------------------------------------------------------------------
Quỹ của VN Thư quán tính đến tháng Mười hai 2014 là:
€305,00 Euro


 
Tổng kết đến ngày 19.06.2015
 
€305,00 Euro
-
€49,00 EUR (Server Hosting từ 20.12.2014 đến 19.01.2015)

-
€49,00 EUR (Server Hosting từ 20.01.2015 đến 19.02.2015)

-
€49,00 EUR (Server Hosting từ 20.02.2015 đến 19.03.2015)

-
€49,00 EUR (Server Hosting từ 20.03.2015 đến 19.04.2015)

-
€49,00 EUR (Server Hosting từ 20.04.2015 đến 19.05.2015)

-
€49,00 EUR (Server Hosting từ 20.05.2015 đến 19.06.2015)

---------------------------------------------------------------
€11,00 Euro
 
Tổng số quỹ tới ngày 19.06.2015:
= €11,00 Euro


Thay đổi trang: << < 101112 > >> | Trang 12 của 14 trang, bài viết từ 166 đến 180 trên tổng số 197 bài trong đề mục
Chuyển nhanh đến:

Thống kê hiện tại

Hiện đang có 0 thành viên và 1 bạn đọc.
Kiểu:
2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9