Kiểu:
Xin chào !

 Cùng tài trợ cho VN Thư quán

Thay đổi trang: << < ..11121314 > | Trang 13 của 14 trang, bài viết từ 181 đến 195 trên tổng số 196 bài trong đề mục
Tác giả Bài
donation

 • Số bài : 134
 • Điểm thưởng : 0
 • Từ: 03.03.2006
 • Trạng thái: offline
RE: Cùng tài trợ cho VN Thư quán 04.08.2016 01:30:28 (permalink)
donation


Tổng kết đến ngày 19.06.2015

€305,00 Euro
-
€49,00 EUR (Server Hosting từ 20.12.2014 đến 19.01.2015)

-
€49,00 EUR (Server Hosting từ 20.01.2015 đến 19.02.2015)

-
€49,00 EUR (Server Hosting từ 20.02.2015 đến 19.03.2015)

-
€49,00 EUR (Server Hosting từ 20.03.2015 đến 19.04.2015)

-
€49,00 EUR (Server Hosting từ 20.04.2015 đến 19.05.2015)

-
€49,00 EUR (Server Hosting từ 20.05.2015 đến 19.06.2015)

---------------------------------------------------------------
€11,00 Euro

Tổng số quỹ tới ngày 19.06.2015:
= €11,00 EuroXin chân thành cảm ơn một thành viên Vô Danh đã gởi tài trợ tới VN Thư quán $300,00 US Dolars và cũng chân thành cảm ơn tỷ Ct.Ly đã chuyển đổi $300,00 US Dolars thành €300,00 Euro và gởi vào quỹ của VN Thư quán.
 
Tổng số quỹ:
 
€11,00 Euro
+
€300,00 Euro
----------------
€311,00 Euro
 
  donation

  • Số bài : 134
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 03.03.2006
  • Trạng thái: offline
  RE: Cùng tài trợ cho VN Thư quán 04.08.2016 01:56:58 (permalink)
  donation
   

  Xin chân thành cảm ơn một thành viên Vô Danh đã gởi tài trợ tới VN Thư quán $300,00 US Dolars và cũng chân thành cảm ơn tỷ Ct.Ly đã chuyển đổi $300,00 US Dolars thành €300,00 Euro và gởi vào quỹ của VN Thư quán.

  Tổng số quỹ:

  €11,00 Euro
  +
  €300,00 Euro
  ----------------
  €311,00 Euro


  Tổng kết đến ngày 21.08.2016
   
   €311,00 Euro
  -
  €49,00 EUR (Server Hosting từ 20.06.2015 đến 19.07.2015)
  -
  €49,00 EUR (Server Hosting từ 20.07.2015 đến 19.08.2015)

  -
  €49,00 EUR (Server Hosting từ 20.08.2015 đến 19.09.2015)

  ---------------------------------------------------------------------------
  €164,00 Euro 
   
  Bắt đầu từ 22.09.2015 lệ phí Server là €24,90 Euro
   
  €164,00 Euro
  -
  €24,90 EUR (Server Hosting từ 22.09.2015 đến 21.10.2015)
  -
  €24,90 EUR (Server Hosting từ 22.10.2015 đến 21.11.2015)

  -
  €24,90 EUR (Server Hosting từ 22.11.2015 đến 21.12.2015)

  -
  €24,90 EUR (Server Hosting từ 22.12.2015 đến 21.01.2016)
  -
  €24,90 EUR (Server Hosting từ 22.01.2016 đến 21.02.2016)

  -
  €24,90 EUR (Server Hosting từ 22.02.2016 đến 21.03.2016)

  -
  €24,90 EUR (Server Hosting từ 22.03.2016 đến 21.04.2016)
  -
  €24,90 EUR (Server Hosting từ 22.04.2016 đến 21.05.2016)

  -
  €24,90 EUR (Server Hosting từ 22.05.2016 đến 21.06.2016)

  -
  €24,90 EUR (Server Hosting từ 22.06.2016 đến 21.07.2016)
  -
  €24,90 EUR (Server Hosting từ 22.07.2016 đến 21.08.2016)

  ---------------------------------------------------------------------
  - €109,90 Euro 

   
  Thành viên Ban quản trị hỗ trợ quỹ VN Thư quán.
  Ngày 03.08.2016 Quỹ VN Thư quán được lập lại = €0,00 Euro
   

   


  <bài viết được chỉnh sửa lúc 04.08.2016 02:17:11 bởi donation >
   
   donation

   • Số bài : 134
   • Điểm thưởng : 0
   • Từ: 03.03.2006
   • Trạng thái: offline
   RE: Cùng tài trợ cho VN Thư quán 11.11.2016 02:57:19 (permalink)
   Xin chân thành cãm ơn một thành viên Vô danh đã gởi tài trợ đến VNTQ 150,00 Euro và tỳ Ct.Ly đã chuyển dùm vào Quỹ của VNTQ 150,00 Euro
   Quỹ hiện nay là:
    
   €150,00 EUR
   -
   €24,90 EUR (Server Hosting từ 22.08.2016 đến 21.09.2016)
   -
   €24,90 EUR (Server Hosting từ 22.09.2016 đến 21.10.2016)

   -
   €24,90 EUR (Server Hosting từ 22.10.2016 đến 21.11.2016)

     ---------------------------------------------------------------------
     €75,30 Euro 

     Tổng kết đến ngày 10.11.2016
     Quỹ của VNthuquan hiện có
    €75,30 Euro
    
    
   <bài viết được chỉnh sửa lúc 01.09.2017 22:20:31 bởi donation >
    
    donation

    • Số bài : 134
    • Điểm thưởng : 0
    • Từ: 03.03.2006
    • Trạng thái: offline
    RE: Cùng tài trợ cho VN Thư quán 01.09.2017 22:15:06 (permalink)
    donation
     

    €150,00 EUR
    -
    €24,90 EUR (Server Hosting từ 22.08.2016 đến 21.09.2016)
    -
    €24,90 EUR (Server Hosting từ 22.09.2016 đến 21.10.2016)

    -
    €24,90 EUR (Server Hosting từ 22.10.2016 đến 21.11.2016)

    ---------------------------------------------------------------------
    €75,30 Euro 

      Tổng kết đến ngày 10.11.2016
      Quỹ của VNthuquan hiện có
     €75,30 Euro
     

     
    Xin chân thành cảm ơn một thành viên Vô Danh đã gởi tài trợ tới VN Thư quán $300,00 US Dolars và cũng chân thành cảm ơn tỷ Ct.Ly đã chuyển đổi $300,00 US Dolars thành €300,00 Euro và gởi vào quỹ của VN Thư quán.

    €75,30 Euro
    +
    €300,00 Euro
    ----------------
    €375,30 Euro
    -
    €24,90 EUR (Server Hosting từ 22.11.2016 đến 21.12.2016)
    €24,90 EUR (Server Hosting từ 22.12.2016 đến 21.01.2017)
    €24,90 EUR (Server Hosting từ 22.01.2017 đến 21.02.2017)
    €24,90 EUR (Server Hosting từ 22.02.2017 đến 21.03.2017)
    €24,90 EUR (Server Hosting từ 22.03.2017 đến 21.04.2017)
    €24,90 EUR (Server Hosting từ 22.04.2017 đến 21.05.2017)
    €24,90 EUR (Server Hosting từ 22.05.2017 đến 21.06.2017)
    €24,90 EUR (Server Hosting từ 22.06.2017 đến 21.07.2017)
    €24,90 EUR (Server Hosting từ 22.07.2017 đến 21.08.2017)
    €24,90 EUR (Server Hosting từ 22.08.2017 đến 21.09.2017)
     
    Tổng số quỹ đến ngày 08.09.2017 là:
    €126,30 Euro
    <bài viết được chỉnh sửa lúc 09.09.2017 02:08:25 bởi donation >
     
     donation

     • Số bài : 134
     • Điểm thưởng : 0
     • Từ: 03.03.2006
     • Trạng thái: offline
     RE: Cùng tài trợ cho VN Thư quán 31.07.2018 04:55:12 (permalink)
      Xin chân thành cảm ơn một thành viên Vô Danh đã gởi tài trợ tới VN Thư quán $300,00 US Dolar.
     Xin chân thành cảm ơn tỷ Ct.Ly đã chuyển đổi và góp thêm vào và đã gởi vào quỹ của VNTQ tổng số là €350,00 Euro.
      
     €126,30 Euro
     +
     €350,- Euro
     -----------------
     €476,30 Euro
     €24,90 EUR (Server Hosting từ 22.09.2017 đến 21.10.2017)
     €24,90 EUR (Server Hosting từ 22.10.2017 đến 21.11.2017)
     €24,90 EUR (Server Hosting từ 22.11.2017 đến 21.12.2017)
     €24,90 EUR (Server Hosting từ 22.12.2017 đến 21.01.2018)
     €24,90 EUR (Server Hosting từ 22.01.2018 đến 21.02.2018)
     €49,80 EUR (Server Hosting từ 22.02.2018 đến 21.03.2018) Thuê thêm 1 server setup
     €49,80 EUR (Server Hosting từ 22.03.2018 đến 21.04.2018) Thuê thêm 1 server setup
     €49,80 EUR (Server Hosting từ 22.04.2018 đến 21.05.2018) Thuê thêm 1 server setup
     €24,90 EUR (Server Hosting từ 22.05.2018 đến 21.06.2018)
     €24,90 EUR (Server Hosting từ 22.06.2018 đến 21.07.2018)
     =323,70
     Domain cho vnthuquan.net+vnthuquan.org+vnthuquan.info năm 2018:
     41,76 + 28,56 + 23,76
     =94,08
     Tổng chi đến ngày 21.07.2018
     323,70 + 94,08 = 417,78
     Tổng số quỹ đến ngày 21.07.2018:
     €476,30 
     -
     €417,78
     -----------------
     €58,52 Euro
     <bài viết được chỉnh sửa lúc 02.08.2018 03:06:45 bởi donation >
      
      donation

      • Số bài : 134
      • Điểm thưởng : 0
      • Từ: 03.03.2006
      • Trạng thái: offline
      RE: Cùng tài trợ cho VN Thư quán 21.06.2019 04:03:51 (permalink)
      Xin chân thành cảm ơn một thành viên Vô Danh đã gởi tài trợ tới VN Thư quán $300,00 US Dolar. 
      Xin chân thành cảm ơn tỷ Ct.Ly đã chuyển đổi và góp thêm vào và đã gởi vào quỹ của VNTQ tổng số là €400,00 Euro. 
        
      €58,52 Euro 

      €400 Euro 
      ----------------- 
      €458,52 Euro 

      €24,90 EUR (Server Hosting từ 22.07.2018 đến 21.08.2018) 
      €24,90 EUR (Server Hosting từ 22.08.2018 đến 21.09.2018) 
      €24,90 EUR (Server Hosting từ 22.09.2018 đến 21.10.2018) 
      €24,90 EUR (Server Hosting từ 22.10.2018 đến 21.11.2018) 
      €24,90 EUR (Server Hosting từ 22.11.2018 đến 21.12.2018) 
      €24,90 EUR (Server Hosting từ 22.12.2018 đến 21.01.2019) 
      €24,90 EUR (Server Hosting từ 22.01.2019 đến 21.02.2019) 
      €24,90 EUR (Server Hosting từ 22.02.2019 đến 21.03.2019) 
      €24,90 EUR (Server Hosting từ 22.03.2019 đến 21.04.2019) 
      €24,90 EUR (Server Hosting từ 22.04.2019 đến 21.05.2019) 
      €24,90 EUR (Server Hosting từ 22.05.2019 đến 21.06.2019)
      €24,90 EUR (Server Hosting từ 22.06.2019 đến 21.07.2019)
      =€273,90 
      Domain cho vnthuquan.net+vnthuquan.org+vnthuquan.info năm 2019: 
      €41,76 + €28,56 + €23,76 
      =€94,08 
      SSL cho VNthuquan từ 20.06.2019 đến 20.06.2021:
      €17,99
      Tổng chi đến ngày 20.07.2019 
      €273,90 + €94,08 + €17,99 = €385,97 
      Tổng số quỹ đến ngày 20.07.2019: 
      €458,52  

      €385,97 
      ----------------- 
      €72,55 Euro 
       
       
       Ct.Ly
        
        donation

        • Số bài : 134
        • Điểm thưởng : 0
        • Từ: 03.03.2006
        • Trạng thái: offline
        RE: Cùng tài trợ cho VN Thư quán 29.06.2020 23:42:38 (permalink)
        Xin chân thành cảm ơn một thành viên Vô Danh đã gởi tài trợ tới VN Thư quán $350,00 US Dolar.  
        Xin chân thành cảm ơn tỷ Ct.Ly đã chuyển đổi và góp thêm vào và đã gởi vào quỹ của VNTQ tổng số là €400,00 Euro.  
           
        €72,55 Euro  
        +  
        €400 Euro  
        -----------------  
        €472,55 Euro  

        €27,40 EUR (Server Hosting từ 22.07.2019 đến 21.08.2019)  
        €27,40 EUR (Server Hosting từ 22.08.2019 đến 21.09.2019) 
        €27,40 EUR (Server Hosting từ 22.09.2019 đến 21.10.2019)  
        €27,40 EUR (Server Hosting từ 22.10.2019 đến 21.11.2019)  
        €27,40 EUR (Server Hosting từ 22.11.2019 đến 21.12.2019)  
        €27,40 EUR (Server Hosting từ 22.12.2019 đến 21.01.2020)  
        €27,40 EUR (Server Hosting từ 22.01.2020 đến 21.02.2020)  
        €27,40 EUR (Server Hosting từ 22.02.2020 đến 21.03.2020)  
        €27,40 EUR (Server Hosting từ 22.03.2020 đến 21.04.2020)  
        €27,40 EUR (Server Hosting từ 22.04.2020 đến 21.05.2020)  
        €27,40 EUR (Server Hosting từ 22.05.2020 đến 21.06.2020) 
        €27,40 EUR (Server Hosting từ 22.06.2020 đến 21.07.2020) 
        =€328,80  
        Domain cho vnthuquan.net+vnthuquan.org+vnthuquan.info năm 2020:  
        €47,98 + €32,54 + €33,36  
        =€113,88  

        Tổng chi đến ngày 20.07.2020  
        €328,80 + €113,88  = €442,68  
        Tổng số quỹ đến ngày 20.07.2020:  
        €472,55   
        -  
        €442,68  
        -----------------  
        €29,87 Euro 
        <bài viết được chỉnh sửa lúc 30.06.2020 05:03:22 bởi Ct.Ly >
         
         Ct.Ly
          
          Ct.Ly
           
           Ct.Ly
            
            Ct.Ly
             
             Ct.Ly
              
              Ct.Ly
               
               Ct.Ly
                
                Online Bookmarks Sharing: Share/Bookmark
                Thay đổi trang: << < ..11121314 > | Trang 13 của 14 trang, bài viết từ 181 đến 195 trên tổng số 196 bài trong đề mục

                Chuyển nhanh đến:

                Thống kê hiện tại

                Hiện đang có 0 thành viên và 4 bạn đọc.

                Chú Giải và Quyền Lợi

                • Bài Mới Đăng
                • Không Có Bài Mới
                • Bài Nổi Bật (có bài mới)
                • Bài Nổi Bật (không bài mới)
                • Khóa (có bài mới)
                • Khóa (không có bài mới)
                • Xem bài
                • Đăng bài mới
                • Trả lời bài
                • Đăng bình chọn
                • Bình Chọn
                • Đánh giá các bài
                • Có thể tự xóa bài
                • Có thể tự xóa chủ đề
                • Đánh giá bài viết

                2000-2023 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9