Kiểu:
Xin chào !

 Cùng tài trợ cho VN Thư quán

Thay đổi trang: < 12345678910.. > >> | Trang 8 của 14 trang, bài viết từ 106 đến 120 trên tổng số 196 bài trong đề mục
Tác giả Bài
donation

 • Số bài : 134
 • Điểm thưởng : 0
 • Từ: 03.03.2006
 • Trạng thái: offline
RE: Cùng tài trợ cho VN Thư quán 06.05.2008 22:33:46 (permalink)

Trích đoạn: donation

Xin chân thành cảm ơn anh Vũ Kim Thanh đã gởi tại trợ đến VN Thư quán £100,00 GBP và đã được đổi thành €122,53 EURO.


Tổng số ngân quỹ hiện nay là: 

€51,07 EUR
+
€122,53 EURO
----------------------
€173,60 EURNgày 06.04.2008

€173,60 EUR

$927,05 USD

$287,75 CAD[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/15265/7E1CCB5F01964B3DB8B90B75F4F59810.JPG[/image]

 
 
Tổng số ngân quỹ hiện nay là: 


€173,60 EUR
-
€69,00 EUR (Server Hosting từ 27.04.2008 đến 26.05.2008)
----------------------------------------------------------
€104,60 EURNgày 06.05.2008

€104,60 EUR

$927,05 USD

$287,75 CAD


 


[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/15265/FDB9788AF80742D2B6E8239EB6E1FA0B.JPG[/image]
Attached Image(s)
 
  donation

  • Số bài : 134
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 03.03.2006
  • Trạng thái: offline
  RE: Cùng tài trợ cho VN Thư quán 11.06.2008 16:22:14 (permalink)

  Trích đoạn: donation

  Tổng số ngân quỹ hiện nay là: 


  €173,60 EUR
  -
  €69,00 EUR (Server Hosting từ 27.04.2008 đến 26.05.2008)
  ----------------------------------------------------------
  €104,60 EUR  Ngày 06.05.2008

  €104,60 EUR

  $927,05 USD

  $287,75 CAD  [image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/15265/FDB9788AF80742D2B6E8239EB6E1FA0B.JPG[/image]  Tổng số ngân quỹ hiện nay là: 


  €104,60 EUR
  -
  €69,00 EUR (Server Hosting từ 27.05.2008 đến 26.06.2008)
  ----------------------------------------------------------
  €35,60 EUR  Ngày 11.06.2008

     €35,60 EUR

  $927,05 USD

  $287,75 CAD  [image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/15265/1CFDB25E811E4AC1B552B390B3576281.jpg[/image]
  <bài viết được chỉnh sửa lúc 11.06.2008 16:23:21 bởi donation >
  Attached Image(s)
   
   donation

   • Số bài : 134
   • Điểm thưởng : 0
   • Từ: 03.03.2006
   • Trạng thái: offline
   RE: Cùng tài trợ cho VN Thư quán 11.07.2008 06:13:34 (permalink)

   Trích đoạn: donation

   Tổng số ngân quỹ hiện nay là: 


   €104,60 EUR
   -
   €69,00 EUR (Server Hosting từ 27.05.2008 đến 26.06.2008)
   ----------------------------------------------------------
   €35,60 EUR   Ngày 11.06.2008

      €35,60 EUR

   $927,05 USD

   $287,75 CAD   [image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/15265/1CFDB25E811E4AC1B552B390B3576281.jpg[/image]   Tổng số ngân quỹ hiện nay là:


   Ngày 11.07.2008 chuyển đổi $287,75 CAD thành €176,04 EUR với tỷ giá 1 CAD = 0,611808 EUR


   €35,60 EUR 
   +
   €176,04 EUR
   ----------------------------------------------------------
   €211,64EUR

    

   €211,64 EUR
   -
   €69,00 EUR (Server Hosting từ 27.06.2008 đến 26.07.2008)
   ----------------------------------------------------------
   €142,64 EUR   Ngày 11.07.2008 

   €142,64 EUR

   $927,05 USD
   [image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/15265/D55BF9CDD5A14F2A894458A25DFFEAC0.jpg[/image]
   <bài viết được chỉnh sửa lúc 11.07.2008 06:15:00 bởi donation >
   Attached Image(s)
    
    donation

    • Số bài : 134
    • Điểm thưởng : 0
    • Từ: 03.03.2006
    • Trạng thái: offline
    RE: Cùng tài trợ cho VN Thư quán 10.08.2008 15:27:00 (permalink)

    Trích đoạn: donation

    Tổng số ngân quỹ hiện nay là:


    Ngày 11.07.2008 chuyển đổi $287,75 CAD thành €176,04 EUR với tỷ giá 1 CAD = 0,611808 EUR


    €35,60 EUR 
    +
    €176,04 EUR
    ----------------------------------------------------------
    €211,64EUR

     

    €211,64 EUR
    -
    €69,00 EUR (Server Hosting từ 27.06.2008 đến 26.07.2008)
    ----------------------------------------------------------
    €142,64 EUR


    Ngày 11.07.2008 

    €142,64 EUR

    $927,05 USD

    [image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/15265/D55BF9CDD5A14F2A894458A25DFFEAC0.jpg[/image]

     
     

    Tổng số ngân quỹ hiện nay là: 


    €142,64 EUR
    -
    €69,00 EUR (Server Hosting từ 27.07.2008 đến 26.08.2008)
    ----------------------------------------------------------
    €73,64 EUR    Ngày 10.08.2008

       €73,64 EUR

    $927,05 USD

    [image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/15265/A1E58E1BE05D4E03A1BB0598B227F73E.jpg[/image]
    Attached Image(s)
     
     donation

     • Số bài : 134
     • Điểm thưởng : 0
     • Từ: 03.03.2006
     • Trạng thái: offline
     RE: Cùng tài trợ cho VN Thư quán 08.09.2008 22:57:51 (permalink)

     Trích đoạn: donation

     Tổng số ngân quỹ hiện nay là: 


     €142,64 EUR
     -
     €69,00 EUR (Server Hosting từ 27.07.2008 đến 26.08.2008)
     ----------------------------------------------------------
     €73,64 EUR


     Ngày 10.08.2008

        €73,64 EUR

     $927,05 USD


     [image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/15265/A1E58E1BE05D4E03A1BB0598B227F73E.jpg[/image]

      
      
     Tổng số ngân quỹ hiện nay là: 


     €73,64 EUR
     -
     €69,00 EUR (Server Hosting từ 27.08.2008 đến 26.09.2008)
     ----------------------------------------------------------
     €73,64 EUR


     Ngày 08.09.2008

          €4,64 EUR

     $927,05 USD

      
      
     [image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/15265/9D53B8F232E6452ABADFB5D0C0530685.jpg[/image]
     Attached Image(s)
      
      donation

      • Số bài : 134
      • Điểm thưởng : 0
      • Từ: 03.03.2006
      • Trạng thái: offline
      RE: Cùng tài trợ cho VN Thư quán 12.09.2008 03:47:44 (permalink)

      Trích đoạn: donation

      Tổng số ngân quỹ hiện nay là: 


      €73,64 EUR
      -
      €69,00 EUR (Server Hosting từ 27.08.2008 đến 26.09.2008)
      ----------------------------------------------------------
      €73,64 EUR


      Ngày 08.09.2008

           €4,64 EUR

      $927,05 USD 

       
      [image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/15265/9D53B8F232E6452ABADFB5D0C0530685.jpg[/image]


      Xin chân thành cảm ơn một thành viên VN Thư quán (dấu tên) đã đóng góp tài trợ cho VN Thư quán $100,00 US Dolars hiện đã đổi thành €70,00 EUR      Tổng số ngân quỹ hiện nay là:  


        €4,64 EUR 
      +
      €70,00 EUR

      ------------------
      €74,64 EUR


      Ngày 11.09.2008 

         €74,64 EUR

      $927,05 USD 


      [image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/15265/2C7DF86B6F754D15960686B6EEFE601F.jpg[/image]
      <bài viết được chỉnh sửa lúc 12.09.2008 03:48:53 bởi donation >
      Attached Image(s)
       
       donation

       • Số bài : 134
       • Điểm thưởng : 0
       • Từ: 03.03.2006
       • Trạng thái: offline
       RE: Cùng tài trợ cho VN Thư quán 15.10.2008 14:34:57 (permalink)

       Trích đoạn: donation

       Xin chân thành cảm ơn một thành viên VN Thư quán (dấu tên) đã đóng góp tài trợ cho VN Thư quán $100,00 US Dolars hiện đã đổi thành €70,00 EUR


       Tổng số ngân quỹ hiện nay là:  


         €4,64 EUR 
       +
       €70,00 EUR

       ------------------
       €74,64 EUR


       Ngày 11.09.2008 

          €74,64 EUR

       $927,05 USD        [image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/15265/2C7DF86B6F754D15960686B6EEFE601F.jpg[/image]       Đổi $200,00 US Dolars thành €142,79 EUR với tỷ giá $1,00 USD = €0,713957 EUR
        
        
       Tổng số ngân quỹ hiện nay là:  


       €74,64 EUR
       -
       €69,00 EUR (Server Hosting từ 27.09.2008 đến 26.10.2008)
       +
       142,79 EUR (được đổi từ $200,00 USD)
       ----------------------------------------------------------
       €148,43 EUR

        
       $927,05 USD
       -
       $200,00 USD
       -------------------
       $727,05 USD
       Ngày 15.10.2008 

       €148,43 EUR

       $727,05 USD 


       [image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/15265/8B9293B15F8F4D6785A44B0D7F9D9EF3.jpg[/image]

       [image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/15265/2B4096A92E194AEE83721F5B3E07EAAE.jpg[/image]
       <bài viết được chỉnh sửa lúc 15.10.2008 14:37:28 bởi donation >
       Attached Image(s)
        
        donation

        • Số bài : 134
        • Điểm thưởng : 0
        • Từ: 03.03.2006
        • Trạng thái: offline
        RE: Cùng tài trợ cho VN Thư quán 03.11.2008 22:52:46 (permalink)

        Trích đoạn: donation

        Đổi $200,00 US Dolars thành €142,79 EUR với tỷ giá $1,00 USD = €0,713957 EUR
         
        Tổng số ngân quỹ hiện nay là:  

        €74,64 EUR
        -
        €69,00 EUR (Server Hosting từ 27.09.2008 đến 26.10.2008)
        +
        142,79 EUR (được đổi từ $200,00 USD)
        ----------------------------------------------------------
        €148,43 EUR

         
        $927,05 USD
        -
        $200,00 USD
        -------------------
        $727,05 USD


        Ngày 15.10.2008 

        €148,43 EUR

        $727,05 USD 


        [image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/15265/8B9293B15F8F4D6785A44B0D7F9D9EF3.jpg[/image]

        [image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/15265/2B4096A92E194AEE83721F5B3E07EAAE.jpg[/image]

         
         
        Xin chân thành cảm ơn bạn C... (dấu tên)  đã gởi tài trợ VN Thư quán €50,- EURO
         
         
        Tổng số ngân quỹ hiện nay là:  

        50,00 EUR
        +
        €148,43 EUR
        -------------------
        €198,43 EUR 

         

        Ngày 03.11.2008 

        €198,43 EUR

        $727,05 USD 


         


        [image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/15265/241B23DBE37448DFA50946640D3E7C9B.jpg[/image]
        Attached Image(s)
         
         donation

         • Số bài : 134
         • Điểm thưởng : 0
         • Từ: 03.03.2006
         • Trạng thái: offline
         RE: Cùng tài trợ cho VN Thư quán 17.11.2008 02:22:16 (permalink)

         Trích đoạn: donation

         Xin chân thành cảm ơn bạn C... (dấu tên)  đã gởi tài trợ VN Thư quán €50,- EURO


         Tổng số ngân quỹ hiện nay là:  

         50,00 EUR
         +
         €148,43 EUR
         -------------------
         €198,43 EUR 

          

         Ngày 03.11.2008 

         €198,43 EUR

         $727,05 USD          [image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/15265/241B23DBE37448DFA50946640D3E7C9B.jpg[/image]

          
          
          
         Tổng số ngân quỹ hiện nay là:  

         €198,43 EUR
         -
         €69,00 EUR (Server Hosting từ 27.10.2008 đến 26.11.2008)
         -------------------
         €129,43 EUR 

          

         Ngày 16.11.2008 

         €129,43 EUR

         $727,05 USD 


          


         [image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/15265/E7B1619AC3284830898AC308BAC453A0.jpg[/image]
         Attached Image(s)
          
          donation

          • Số bài : 134
          • Điểm thưởng : 0
          • Từ: 03.03.2006
          • Trạng thái: offline
          RE: Cùng tài trợ cho VN Thư quán 20.11.2008 04:05:04 (permalink)

          Trích đoạn: donation

          Tổng số ngân quỹ hiện nay là:  

          €198,43 EUR
          -
          €69,00 EUR (Server Hosting từ 27.10.2008 đến 26.11.2008)
          -------------------
          €129,43 EUR 


          Ngày 16.11.2008 

          €129,43 EUR

          $727,05 USD           [image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/15265/E7B1619AC3284830898AC308BAC453A0.jpg[/image]

           
           
           
          Xin chân thành cảm ơn bạn ngocnutamkinh đã gởi tài trợ đến VN Thư quán $100,00 US Dolars.
           
           
          Tổng số ngân quỹ hiện nay là:  

          $727,05 USD

          $100,00 USD
           (- $4,20 lệ phí Paypal)
          -------------------
          $822,85 USD


          Ngày 20.11.2008 

          €129,43 EUR

          $822,85 USD 


           
           


          [image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/15265/A696A245E6B94B8FB590155171703289.jpg[/image]
          Attached Image(s)
           
           donation

           • Số bài : 134
           • Điểm thưởng : 0
           • Từ: 03.03.2006
           • Trạng thái: offline
           RE: Cùng tài trợ cho VN Thư quán 04.12.2008 01:43:32 (permalink)

           Trích đoạn: donation

           Xin chân thành cảm ơn bạn ngocnutamkinh đã gởi tài trợ đến VN Thư quán $100,00 US Dolars.


           Tổng số ngân quỹ hiện nay là:  

           $727,05 USD

           $100,00 USD
            (- $4,20 lệ phí Paypal)
           -------------------
           $822,85 USD


           Ngày 20.11.2008 

           €129,43 EUR

           $822,85 USD            [image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/15265/A696A245E6B94B8FB590155171703289.jpg[/image]           Tổng số ngân quỹ hiện nay là:  

           €129,43 EUR

           €39,00 EUR (Server Hosting từ 20.11.2008 đến 19.12.2008 (Server mới được 3 tháng khuyến mãi mỗi tháng chỉ phải trả 39,00EUR, sau đó sẽ là 79,00EUR / tháng))
           -------------------
           €90,43 EUR
            
            
           [image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/15265/9F5D6752CE2442EAB34C6A5F14E19578.jpg[/image]
            

           Chuyển đổi $518,43 USD thành €400,00 EUR với tỷ giá $1,00 USD = €0,771560 EUR

           $822,85 USD
           -
           $518,43 USD
           -----------------
           $304,42 USD
            
            
           €90,43 EUR
           +
           €400,00 EUR
           -----------------
           €490,00 EUR
            
            

           Ngày 03.12.2008 

           €490,43 EUR

           $304,42 USD            [image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/15265/F0E44B42043A493BB47C2461C04FDBBF.jpg[/image]

           [image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/15265/3695120D5E964897BBBA303D060B2C93.jpg[/image]
           <bài viết được chỉnh sửa lúc 04.12.2008 02:07:15 bởi donation >
           Attached Image(s)
            
            donation

            • Số bài : 134
            • Điểm thưởng : 0
            • Từ: 03.03.2006
            • Trạng thái: offline
            RE: Cùng tài trợ cho VN Thư quán 27.12.2008 21:01:56 (permalink)

            Trích đoạn: donation

            Tổng số ngân quỹ hiện nay là:  

            €129,43 EUR

            €39,00 EUR (Server Hosting từ 20.11.2008 đến 19.12.2008 (Server mới được 3 tháng khuyến mãi mỗi tháng chỉ phải trả 39,00EUR, sau đó sẽ là 79,00EUR / tháng))
            -------------------
            €90,43 EUR
             
             
            [image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/15265/9F5D6752CE2442EAB34C6A5F14E19578.jpg[/image]            Chuyển đổi $518,43 USD thành €400,00 EUR với tỷ giá $1,00 USD = €0,771560 EUR

            $822,85 USD
            -
            $518,43 USD
            -----------------
            $304,42 USD


            €90,43 EUR
            +
            €400,00 EUR
            -----------------
            €490,00 EUR

            Ngày 03.12.2008 

            €490,43 EUR

            $304,42 USD 


            [image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/15265/F0E44B42043A493BB47C2461C04FDBBF.jpg[/image]

            [image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/15265/3695120D5E964897BBBA303D060B2C93.jpg[/image]            Tổng số ngân quỹ hiện nay là:  

            €490,43 EUR

            €39,00 EUR (Server Hosting từ 20.12.2008 đến 20.01.2009 (€79,00EUR - €40,00EUR = €39,00EUR khuyến mãi tháng thứ 2) )
            -------------------
            €451,43 EUR

             
            Ngày 27.12.2008 

            €451,43 EUR

            $304,42 USD 

            [image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/15265/18C17C8038FF443490E3AD3EDD341539.jpg[/image]
            <bài viết được chỉnh sửa lúc 04.02.2009 05:36:50 bởi donation >
            Attached Image(s)
             
             donation

             • Số bài : 134
             • Điểm thưởng : 0
             • Từ: 03.03.2006
             • Trạng thái: offline
             RE: Cùng tài trợ cho VN Thư quán 07.01.2009 04:56:19 (permalink)

             Trích đoạn: donation

             Tổng số ngân quỹ hiện nay là:  

             €490,43 EUR

             €39,00 EUR (Server Hosting từ 20.12.2008 đến 20.01.2009 (€79,00EUR - €40,00EUR = €39,00EUR khuyến mãi tháng thứ 2) )
             -------------------
             €451,43 EUR

              
             Ngày 27.12.2008 

             €451,43 EUR

             $304,42 USD              [image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/15265/18C17C8038FF443490E3AD3EDD341539.jpg[/image]             Xin chân thành cảm ơn anh Trần Mạnh Hùng đã gởi tài trợ đến VN Thư quán $100,00 US Dolars
             ($100,00 Dolars Ngân phiếu (Check) đã được đổi thành €74,79 Euro theo tỷ giá ngày 02.01.2009 của nhà Bank)


             Tổng số ngân quỹ hiện nay là:  

             €451,43 EUR

             €74,79 EUR 
             (- €22,50 Euro lệ phí chuyển đổi Check của nhà Bank = còn lại €52,29 Euro)
             -------------------
             €503,72 EUR

              
             Ngày 07.01.2009 

             €503,72 EUR

             $304,42 USD

                           [image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/15265/9C6D679BBCCA450DA6D18AE14EC5C055.jpg[/image]
             <bài viết được chỉnh sửa lúc 04.02.2009 05:36:17 bởi donation >
             Attached Image(s)
              
              donation

              • Số bài : 134
              • Điểm thưởng : 0
              • Từ: 03.03.2006
              • Trạng thái: offline
              RE: Cùng tài trợ cho VN Thư quán 30.01.2009 22:36:34 (permalink)

              Trích đoạn: donation

              Xin chân thành cảm ơn anh Trần Mạnh Hùng đã gởi tài trợ đến VN Thư quán $100,00 US Dolars
              ($100,00 Dolars Ngân phiếu (Check) đã được đổi thành €74,79 Euro theo tỷ giá ngày 02.01.2009 của nhà Bank)


              Tổng số ngân quỹ hiện nay là:  

              €451,43 EUR

              €74,79 EUR 
              (- €22,50 Euro lệ phí chuyển đổi Check của nhà Bank = còn lại €52,29 Euro)
              -------------------
              €503,72 EUR

               
              Ngày 07.01.2009 

              €503,72 EUR

              $304,42 USD

               

              [image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/15265/9C6D679BBCCA450DA6D18AE14EC5C055.jpg[/image]              Xin chân thành cảm ơn bạn T.A. (Thiên Ân) đã gởi tài trợ đến VN Thư quán $50,00 US Dolars


              Tổng số ngân quỹ hiện nay là:  

              $304,42 USD

              $50,00 USD
              (- €2,25 Euro lệ phí paypal = $47,75 USD)
              -------------------
              $352,17 USD

               
              Ngày 30.01.2009 

              €503,72 EUR

              $352,17 USD

               
              [image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/15265/A8D25CE6D3D04907A17268FBC5AFC9B7.jpg[/image]
              <bài viết được chỉnh sửa lúc 04.02.2009 05:35:44 bởi donation >
              Attached Image(s)
               
               donation

               • Số bài : 134
               • Điểm thưởng : 0
               • Từ: 03.03.2006
               • Trạng thái: offline
               RE: Cùng tài trợ cho VN Thư quán 04.02.2009 05:34:30 (permalink)

               Trích đoạn: donation

               Xin chân thành cảm ơn bạn T.A. (Thiên Ân) đã gởi tài trợ đến VN Thư quán $50,00 US Dolars


               Tổng số ngân quỹ hiện nay là:  

               €304,42 USD

               €50,00 USD
               (- €2,25 Euro lệ phí paypal = $47,75 USD)
               -------------------
               €352,17 USD

                
               Ngày 30.01.2009 

               €503,72 EUR

               $352,17 USD

                

               [image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/15265/A8D25CE6D3D04907A17268FBC5AFC9B7.jpg[/image]

                
                
               Tổng số ngân quỹ hiện nay là:  

               €503,72 EUR

               €39,00 EUR
                
               (Server Hosting từ 20.01.2009 đến 19.02.2009 (€40,00EUR khuyến mãi lần cuối cùng) )

                
               -------------------
               €464,72 EUR

                
               Ngày 04.02.2009 

               €464,72 EUR

               $352,17 USD


                


               [image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/15265/46B908B57D2044F1A1CE00A8D7FBEC8A.jpg[/image]
               Attached Image(s)
                
                Online Bookmarks Sharing: Share/Bookmark
                Thay đổi trang: < 12345678910.. > >> | Trang 8 của 14 trang, bài viết từ 106 đến 120 trên tổng số 196 bài trong đề mục

                Chuyển nhanh đến:

                Thống kê hiện tại

                Hiện đang có 0 thành viên và 1 bạn đọc.

                Chú Giải và Quyền Lợi

                • Bài Mới Đăng
                • Không Có Bài Mới
                • Bài Nổi Bật (có bài mới)
                • Bài Nổi Bật (không bài mới)
                • Khóa (có bài mới)
                • Khóa (không có bài mới)
                • Xem bài
                • Đăng bài mới
                • Trả lời bài
                • Đăng bình chọn
                • Bình Chọn
                • Đánh giá các bài
                • Có thể tự xóa bài
                • Có thể tự xóa chủ đề
                • Đánh giá bài viết

                2000-2023 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9