Cùng tài trợ cho VN Thư quán

Thay đổi trang: << < 456 > >> | Trang 4 của 7 trang, bài viết từ 91 đến 120 trên tổng số 198 bài trong đề mục
Tác giả Bài
donation
 • Số bài : 134
 • Điểm thưởng : 0
 • Từ: 03.03.2006
RE: Cùng tài trợ cho VN Thư quán - 16.10.2007 03:56:56

Trích đoạn: donation

Tổng số ngân quỹ hiện nay là:


€244,12 EUR 

€69,00 EURO
 (Hosting Server từ 27.09.2007 đến 26.10.2007)
------------------------------------------------------------
€175,12 EUR


Ngày 05.10.2007:

€175,12 EUR

$472,68 USD

$287,75 CAD[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/15265/579962BFBF134E148C4213BC86ABBE40.JPG[/image]

 
 
Xin chân thành cảm ơn bạn Nguyen Truong Giang đã tài trợ cho VN Thư quán €50,00 Euro.
 


Note:minh la Nguyen truong Giang xin ung ho Vnthuquan 50€. Xin chan thanh cam on cac ban da vo tu dem den cho moi nguoi mon an tinh than phong phu.

 
 
Tổng số ngân quỹ hiện nay là:


€175,12 EUR 

  €50,00 EUR
 (- €1,30EUR lệ phí Paypal)
---------------------------------------
€223,82 EURNgày 15.10.2007

€223,82 EUR

$472,68 USD

$287,75 CAD


 


[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/15265/AE65A9BA4605466FBAB0245E5FAB9557.JPG[/image]
Attached Image(s)

donation
 • Số bài : 134
 • Điểm thưởng : 0
 • Từ: 03.03.2006
RE: Cùng tài trợ cho VN Thư quán - 07.11.2007 04:12:12

Trích đoạn: donation

Xin chân thành cảm ơn bạn Nguyen Truong Giang đã tài trợ cho VN Thư quán €50,00 Euro.Note:minh la Nguyen truong Giang xin ung ho Vnthuquan 50€. Xin chan thanh cam on cac ban da vo tu dem den cho moi nguoi mon an tinh than phong phu.Tổng số ngân quỹ hiện nay là:


€175,12 EUR 

 €50,00 EUR
 (- €1,30EUR lệ phí Paypal)
---------------------------------------
€223,82 EURNgày 15.10.2007

€223,82 EUR

$472,68 USD

$287,75 CAD[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/15265/AE65A9BA4605466FBAB0245E5FAB9557.JPG[/image]

 
Tổng số ngân quỹ hiện nay là:


€223,82 EUR 

 €69,00 EUR
 (Server Hosting từ 27.10.2007 đến 26.11.2007)

-----------------------------------------------------------
€154,82 EURNgày 06.11.2007

€154,82 EUR

$472,68 USD

$287,75 CAD


 


[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/15265/CA9D70CBE9C148B6997FB7E5E4CAA369.JPG[/image]
Attached Image(s)

donation
 • Số bài : 134
 • Điểm thưởng : 0
 • Từ: 03.03.2006
RE: Cùng tài trợ cho VN Thư quán - 06.12.2007 02:40:03

Trích đoạn: donation

Tổng số ngân quỹ hiện nay là:


€223,82 EUR 

€69,00 EUR
 (Server Hosting từ 27.10.2007 đến 26.11.2007)

-----------------------------------------------------------
€154,82 EURNgày 06.11.2007

€154,82 EUR

$472,68 USD

$287,75 CAD[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/15265/CA9D70CBE9C148B6997FB7E5E4CAA369.JPG[/image]
 

 
 
Tổng số ngân quỹ hiện nay là:


€154,82 EUR  

€69,00 EUR
 (Server Hosting từ 27.11.2007 đến 26.12.2007)

-----------------------------------------------------------
€85,82 EURNgày 06.12.2007

€85,82 EUR

$472,68 USD

$287,75 CAD

[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/15265/91E00CD5D60E4230A3871B26CCBDFA3A.JPG[/image]
Attached Image(s)

donation
 • Số bài : 134
 • Điểm thưởng : 0
 • Từ: 03.03.2006
RE: Cùng tài trợ cho VN Thư quán - 09.12.2007 07:23:04

Trích đoạn: donation

Tổng số ngân quỹ hiện nay là:


€154,82 EUR  

€69,00 EUR
 (Server Hosting từ 27.11.2007 đến 26.12.2007)

-----------------------------------------------------------
€85,82 EURNgày 06.12.2007

€85,82 EUR

$472,68 USD

$287,75 CAD[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/15265/91E00CD5D60E4230A3871B26CCBDFA3A.JPG[/image]Xin chân thành cảm ơn bạn Nguyễn Mộng Hoàng đã gởi tải trợ cho VN Thư quán $20,00 USD và "người không tên" đã gởi tài trợ cho VN Thư quán $100,00 USD.

(Cảm ơn chị Ct.Ly đã đứng ra nhận Tổng cộng là $120,- USD và đã chuyển khoản thành 77,58 EURO, làm tròn số = 78,00 EURO và đã gởi tới ngân quỹ của VNTQ)


Tổng số ngân quỹ hiện nay là:


€85,82 EUR  

€78,00 EUR
 (- €3,00 EUR lệ phí Paypal)

---------------------------------------
€160,82 EURNgày 09.12.2007

€160,82 EUR

$472,68 USD

$287,75 CAD

[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/15265/0DC81267F9A24FE7B5A154D63CB2BF50.JPG[/image]
<bài viết được chỉnh sửa lúc 17.12.2007 14:24:29 bởi donation >
Attached Image(s)

donation
 • Số bài : 134
 • Điểm thưởng : 0
 • Từ: 03.03.2006
RE: Cùng tài trợ cho VN Thư quán - 18.12.2007 21:06:19

Trích đoạn: donation

Xin chân thành cảm ơn bạn Nguyễn Mộng Hoàng đã gởi tải trợ cho VN Thư quán $20,00 USD và "người không tên" đã gởi tài trợ cho VN Thư quán $100,00 USD.

(Cảm ơn chị Ct.Ly đã đứng ra nhận Tổng cộng là $120,- USD và đã chuyển khoản thành 77,58 EURO, làm tròn số = 78,00 EURO và đã gởi tới ngân quỹ của VNTQ)


Tổng số ngân quỹ hiện nay là:


€85,82 EUR  

€78,00 EUR
 (- €3,00 EUR lệ phí Paypal)

---------------------------------------
€160,82 EURNgày 09.12.2007

€160,82 EUR

$472,68 USD

$287,75 CAD[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/15265/0DC81267F9A24FE7B5A154D63CB2BF50.JPG[/image]

 
Xin chân thành cảm ơn bạn Phạm Chữ Mặc Nhiên đã gởi tài trợ cho VN Thư quán $100,00 USD. (đã đươc chuyển đổi và làm tròn số thành €70,00 EUR)
 
 
Tổng số ngân quỹ hiện nay là:


€160,82 EUR  

€70,00 EUR

---------------
€230,82 EURNgày 18.12.2007

€230,82 EUR

$472,68 USD

$287,75 CAD


 
 


[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/15265/1520F1F7453C429CB21643984E2994B4.JPG[/image]
Attached Image(s)

donation
 • Số bài : 134
 • Điểm thưởng : 0
 • Từ: 03.03.2006
RE: Cùng tài trợ cho VN Thư quán - 27.12.2007 21:07:52

Trích đoạn: donation

Xin chân thành cảm ơn bạn Phạm Chữ Mặc Nhiên đã gởi tài trợ cho VN Thư quán $100,00 USD. (đã đươc chuyển đổi và làm tròn số thành €70,00 EUR)


Tổng số ngân quỹ hiện nay là:


€160,82 EUR  

€70,00 EUR

---------------
€230,82 EURNgày 18.12.2007

€230,82 EUR

$472,68 USD

$287,75 CAD[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/15265/1520F1F7453C429CB21643984E2994B4.JPG[/image]Xin chân thành cảm ơn các bạn Sương Anh, Hoatina, River_ và bạn Thanh Vân đã gởi tài trợ cho VN Thư quán:

bạn Sương Anh: €20,00 Euro
bạn Hoatina: 300.000 VN Đồng (Đổi và làm tròn số thành: €13,00Euro)
bạn River_: $50,00 US Dolars (Đổi và làm tròn số thành: €35,00Euro)
bạn Thanh Vân: €32,00 Euro
-------------------------------
Tổng số = €100,00 EuroTổng số ngân quỹ hiện nay là:


€230,82 EUR  

€100,00 EUR
( - €3,75 EUR lệ phí Paypal)
----------------------------------------
€327,07 EURNgày 27.12.2007

€327,07 EUR

$472,68 USD

$287,75 CAD


[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/15265/529FFA2D57BA463CB99E6059AE5FB744.JPG[/image]
<bài viết được chỉnh sửa lúc 27.12.2007 21:17:00 bởi donation >
Attached Image(s)

donation
 • Số bài : 134
 • Điểm thưởng : 0
 • Từ: 03.03.2006
RE: Cùng tài trợ cho VN Thư quán - 06.01.2008 03:31:44

Trích đoạn: donation

Xin chân thành cảm ơn các bạn Sương Anh, Hoatina, River_ và bạn Thanh Vân đã gởi tài trợ cho VN Thư quán:

bạn Sương Anh: €20,00 Euro
bạn Hoatina: 300.000 VN Đồng (Đổi và làm tròn số thành: €13,00Euro)
bạn River_: $50,00 US Dolars (Đổi và làm tròn số thành: €35,00Euro)
bạn Thanh Vân: €32,00 Euro
-------------------------------
Tổng số = €100,00 EuroTổng số ngân quỹ hiện nay là:


€230,82 EUR  

€100,00 EUR
( - €3,75 EUR lệ phí Paypal)
----------------------------------------
€327,07 EURNgày 27.12.2007

€327,07 EUR

$472,68 USD

$287,75 CAD[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/15265/529FFA2D57BA463CB99E6059AE5FB744.JPG[/image]

 
 
Tổng số ngân quỹ hiện nay là:


€327,07 EUR 
- 
€69,00 EUR
(Server Hosting từ 27.12.2007 đến 26.01.2008)
----------------------------------------------------------
€258,07 EURNgày 06.01.2008

€258,07 EUR

$472,68 USD

$287,75 CAD


 
 
 


[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/15265/769355E889B645F4A155DB66333C2457.JPG[/image]
Attached Image(s)

donation
 • Số bài : 134
 • Điểm thưởng : 0
 • Từ: 03.03.2006
RE: Cùng tài trợ cho VN Thư quán - 05.02.2008 05:24:15

Trích đoạn: donation

Tổng số ngân quỹ hiện nay là:


€327,07 EUR 
- 
€69,00 EUR
(Server Hosting từ 27.12.2007 đến 26.01.2008)
----------------------------------------------------------
€258,07 EURNgày 06.01.2008

€258,07 EUR

$472,68 USD

$287,75 CAD[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/15265/769355E889B645F4A155DB66333C2457.JPG[/image]Tổng số ngân quỹ hiện nay là:


€258,07 EUR 
- 
€69,00 EUR
(Server Hosting từ 27.01.2008 đến 26.02.2008)
----------------------------------------------------------
€189,07 EURNgày 05.02.2008

€189,07 EUR

$472,68 USD

$287,75 CAD


[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/15265/C91F6BBC0FB6415584702F94D502C86A.JPG[/image]
<bài viết được chỉnh sửa lúc 13.02.2008 05:25:20 bởi donation >
Attached Image(s)

donation
 • Số bài : 134
 • Điểm thưởng : 0
 • Từ: 03.03.2006
RE: Cùng tài trợ cho VN Thư quán - 14.02.2008 00:37:41

Trích đoạn: donation

Tổng số ngân quỹ hiện nay là:


€258,07 EUR 
- 
€69,00 EUR
(Server Hosting từ 27.01.2008 đến 26.02.2008)
----------------------------------------------------------
€189,07 EURNgày 05.02.2008

€189,07 EUR

$472,68 USD

$287,75 CAD[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/15265/C91F6BBC0FB6415584702F94D502C86A.JPG[/image]

 
Xin chân thành cảm ơn Đồng Lão đã gởi tài trợ cho VN Thư quán $200,00 US Dolars
 
 
Tổng số ngân quỹ hiện nay là: 


$472,68 USD 
+
$200,00 USD (- $8,10 USD Lệ phí Paypal)
----------------------------------------------------------
$664,58 USDNgày 14.02.2008

€189,07 EUR

$664,58 USD

$287,75 CAD


 


[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/15265/42750364A48C43ED89E08D91F92DB203.JPG[/image]
Attached Image(s)

donation
 • Số bài : 134
 • Điểm thưởng : 0
 • Từ: 03.03.2006
RE: Cùng tài trợ cho VN Thư quán - 16.02.2008 14:23:59

Trích đoạn: donation

Xin chân thành cảm ơn Đồng Lão đã gởi tài trợ cho VN Thư quán $200,00 US Dolars
 
 
Tổng số ngân quỹ hiện nay là: 


$472,68 USD 
+
$200,00 USD (- $8,10 USD Lệ phí Paypal)
----------------------------------------------------------
$664,58 USDNgày 14.02.2008

€189,07 EUR

$664,58 USD

$287,75 CAD[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/15265/42750364A48C43ED89E08D91F92DB203.JPG[/image]

 
 
Xin chân thành cảm ơn bạn Tóc Nâu đã gởi tài trợ cho VN Thư quán $60,00 US Dolars.
 
 
Tổng số ngân quỹ hiện nay là: 


$664,58 USD 
+
$60,00 USD (- $2,64 USD Lệ phí Paypal)
----------------------------------------------------------
$721,94 USDNgày 16.02.2008

€189,07 EUR

$721,94 USD

$287,75 CAD 


[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/15265/A6257B0ABAC4424D87BE5282C78E8333.JPG[/image]
Attached Image(s)

donation
 • Số bài : 134
 • Điểm thưởng : 0
 • Từ: 03.03.2006
RE: Cùng tài trợ cho VN Thư quán - 08.03.2008 16:09:44

Trích đoạn: donation

Xin chân thành cảm ơn bạn Tóc Nâu đã gởi tài trợ cho VN Thư quán $60,00 US Dolars.
 
 
Tổng số ngân quỹ hiện nay là: 


$664,58 USD 
+
$60,00 USD (- $2,64 USD Lệ phí Paypal)
----------------------------------------------------------
$721,94 USDNgày 16.02.2008

€189,07 EUR

$721,94 USD

$287,75 CAD
[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/15265/A6257B0ABAC4424D87BE5282C78E8333.JPG[/image]


Xin chân thành cảm ơn bạn Le Dang đã gởi tài trợ đến VNTQ $10,00US Dolars và bạn ThaiAnh49 đã gởi tài trợ đến VNTQ $100,00US Dolars.


Tổng số ngân quỹ hiện nay là: 


$721,94 USD 
+
$10,00 USD (- $0,69 USD Lệ phí Paypal)
$100,00 USD
----------------------------------------------------------
$831,25 USD


€189,07 EUR 
- 
€69,00 EUR
(Server Hosting từ 27.02.2008 đến 26.03.2008)
----------------------------------------------------------
€120,07 EUR


Ngày 08.03.2008

€120,07 EUR

$831,25 USD

$287,75 CAD
[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/15265/AE4079CE6C1C4E259D6B87D646765CFC.JPG[/image]
<bài viết được chỉnh sửa lúc 18.03.2008 07:39:48 bởi BĂNG NGUYỆT >
Attached Image(s)

donation
 • Số bài : 134
 • Điểm thưởng : 0
 • Từ: 03.03.2006
RE: Cùng tài trợ cho VN Thư quán - 20.03.2008 06:40:12

Trích đoạn: donation

Xin chân thành cảm ơn bạn Le Dang đã gởi tài trợ đến VNTQ $10,00US Dolars và bạn ThaiAnh49 đã gởi tài trợ đến VNTQ $100,00US Dolars.


Tổng số ngân quỹ hiện nay là: 


$721,94 USD 
+
$10,00 USD (- $0,69 USD Lệ phí Paypal)
$100,00 USD
----------------------------------------------------------
$831,25 USD


€189,07 EUR 
- 
€69,00 EUR
(Server Hosting từ 27.02.2008 đến 26.03.2008)
----------------------------------------------------------
€120,07 EUR


Ngày 08.03.2008

€120,07 EUR

$831,25 USD

$287,75 CAD
[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/15265/AE4079CE6C1C4E259D6B87D646765CFC.JPG[/image]Xin chân thành cảm ơn Bạn Saigon đã gởi tại trợ đến VN Thư quán $100,00 USDolars.


Note:

Chuc mung Sinh Nhat VNTQ,

Mung quy thanh vien VNTQ,

Ban Saigon
Tổng số ngân quỹ hiện nay là: 


$831,25 USD 
+
$100,00 USD (- $4,20 USD Lệ phí Paypal)
----------------------------------------------------------
$927,05 USDNgày 20.03.2008

€120,07 EUR

$927,05 USD

$287,75 CAD


[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/15265/7A4FB10ADB194287970F60CE9155FAEA.JPG[/image]
<bài viết được chỉnh sửa lúc 20.03.2008 06:45:43 bởi donation >
Attached Image(s)

Mars
 • Số bài : 2519
 • Điểm thưởng : 0
RE: Cùng tài trợ cho VN Thư quán - 03.04.2008 04:43:40

Từ:
vũkimThanh

Đến:
Mars

Ngày:
20.3.2008 18:31:12

Tựa Đề:
HELLOMars thân mến
Nhân ngày sinh nhật thư quán tròn 6 tuổi , mình gửi tặng VNTQ món quà nhỏ là 100 Anh kim do Mars lãnh nhận.
...
 


 
Mars đã nhận được số tiền anh Vũ Kim Thanh gởi tặng cho VNTQ là €122,53 EURO và Mars đã gởi lên tài khỏan của VNTQ, trong vòng 1 tuần Donation sẽ nhận được số tiền trên.
 
Thay mặt VNTQ xin chân thành cảm ơn anh Vũ Kim Thanh.
Thân mến,
Mars

----------------------------------


donation
 • Số bài : 134
 • Điểm thưởng : 0
 • Từ: 03.03.2006
RE: Cùng tài trợ cho VN Thư quán - 05.04.2008 05:19:57

Trích đoạn: donation

Xin chân thành cảm ơn Bạn Saigon đã gởi tại trợ đến VN Thư quán $100,00 USDolars.


Note:

Chuc mung Sinh Nhat VNTQ,

Mung quy thanh vien VNTQ,

Ban Saigon
Tổng số ngân quỹ hiện nay là: 


$831,25 USD 
+
$100,00 USD (- $4,20 USD Lệ phí Paypal)
----------------------------------------------------------
$927,05 USD


Ngày 20.03.2008

€120,07 EUR

$927,05 USD

$287,75 CAD[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/15265/7A4FB10ADB194287970F60CE9155FAEA.JPG[/image]

 
 
 
Tổng số ngân quỹ hiện nay là: 


€120,07 EUR
-
€69,00 EUR (Server Hosting từ 27.03.2008 đến 26.04.2008)
----------------------------------------------------------
€51,07 EURNgày 05.04.2008

€51,07 EUR

$927,05 USD

$287,75 CAD


 
 


[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/15265/2DDEB0F5E31949DCA58A779ADE58C029.JPG[/image]
Attached Image(s)

donation
 • Số bài : 134
 • Điểm thưởng : 0
 • Từ: 03.03.2006
RE: Cùng tài trợ cho VN Thư quán - 06.04.2008 17:28:26

Trích đoạn: donation

Tổng số ngân quỹ hiện nay là: 


€120,07 EUR
-
€69,00 EUR (Server Hosting từ 27.03.2008 đến 26.04.2008)
----------------------------------------------------------
€51,07 EURNgày 05.04.2008

€51,07 EUR

$927,05 USD

$287,75 CAD[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/15265/2DDEB0F5E31949DCA58A779ADE58C029.JPG[/image]

 
 
Xin chân thành cảm ơn anh Vũ Kim Thanh đã gởi tại trợ đến VN Thư quán £100,00 GBP và đã được đổi thành €122,53 EURO.
 
 
 
 Tổng số ngân quỹ hiện nay là: 

€51,07 EUR
+
€122,53 EURO
----------------------
€173,60 EURNgày 06.04.2008

€173,60 EUR

$927,05 USD

$287,75 CAD


 
 


[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/15265/7E1CCB5F01964B3DB8B90B75F4F59810.JPG[/image]
Attached Image(s)

donation
 • Số bài : 134
 • Điểm thưởng : 0
 • Từ: 03.03.2006
RE: Cùng tài trợ cho VN Thư quán - 06.05.2008 22:33:46

Trích đoạn: donation

Xin chân thành cảm ơn anh Vũ Kim Thanh đã gởi tại trợ đến VN Thư quán £100,00 GBP và đã được đổi thành €122,53 EURO.


Tổng số ngân quỹ hiện nay là: 

€51,07 EUR
+
€122,53 EURO
----------------------
€173,60 EURNgày 06.04.2008

€173,60 EUR

$927,05 USD

$287,75 CAD[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/15265/7E1CCB5F01964B3DB8B90B75F4F59810.JPG[/image]

 
 
Tổng số ngân quỹ hiện nay là: 


€173,60 EUR
-
€69,00 EUR (Server Hosting từ 27.04.2008 đến 26.05.2008)
----------------------------------------------------------
€104,60 EURNgày 06.05.2008

€104,60 EUR

$927,05 USD

$287,75 CAD


 


[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/15265/FDB9788AF80742D2B6E8239EB6E1FA0B.JPG[/image]
Attached Image(s)

donation
 • Số bài : 134
 • Điểm thưởng : 0
 • Từ: 03.03.2006
RE: Cùng tài trợ cho VN Thư quán - 11.06.2008 16:22:14

Trích đoạn: donation

Tổng số ngân quỹ hiện nay là: 


€173,60 EUR
-
€69,00 EUR (Server Hosting từ 27.04.2008 đến 26.05.2008)
----------------------------------------------------------
€104,60 EURNgày 06.05.2008

€104,60 EUR

$927,05 USD

$287,75 CAD[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/15265/FDB9788AF80742D2B6E8239EB6E1FA0B.JPG[/image]Tổng số ngân quỹ hiện nay là: 


€104,60 EUR
-
€69,00 EUR (Server Hosting từ 27.05.2008 đến 26.06.2008)
----------------------------------------------------------
€35,60 EURNgày 11.06.2008

   €35,60 EUR

$927,05 USD

$287,75 CAD[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/15265/1CFDB25E811E4AC1B552B390B3576281.jpg[/image]
<bài viết được chỉnh sửa lúc 11.06.2008 16:23:21 bởi donation >
Attached Image(s)

donation
 • Số bài : 134
 • Điểm thưởng : 0
 • Từ: 03.03.2006
RE: Cùng tài trợ cho VN Thư quán - 11.07.2008 06:13:34

Trích đoạn: donation

Tổng số ngân quỹ hiện nay là: 


€104,60 EUR
-
€69,00 EUR (Server Hosting từ 27.05.2008 đến 26.06.2008)
----------------------------------------------------------
€35,60 EURNgày 11.06.2008

   €35,60 EUR

$927,05 USD

$287,75 CAD[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/15265/1CFDB25E811E4AC1B552B390B3576281.jpg[/image]Tổng số ngân quỹ hiện nay là:


Ngày 11.07.2008 chuyển đổi $287,75 CAD thành €176,04 EUR với tỷ giá 1 CAD = 0,611808 EUR


€35,60 EUR 
+
€176,04 EUR
----------------------------------------------------------
€211,64EUR

 

€211,64 EUR
-
€69,00 EUR (Server Hosting từ 27.06.2008 đến 26.07.2008)
----------------------------------------------------------
€142,64 EURNgày 11.07.2008 

€142,64 EUR

$927,05 USD
[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/15265/D55BF9CDD5A14F2A894458A25DFFEAC0.jpg[/image]
<bài viết được chỉnh sửa lúc 11.07.2008 06:15:00 bởi donation >
Attached Image(s)

donation
 • Số bài : 134
 • Điểm thưởng : 0
 • Từ: 03.03.2006
RE: Cùng tài trợ cho VN Thư quán - 10.08.2008 15:27:00

Trích đoạn: donation

Tổng số ngân quỹ hiện nay là:


Ngày 11.07.2008 chuyển đổi $287,75 CAD thành €176,04 EUR với tỷ giá 1 CAD = 0,611808 EUR


€35,60 EUR 
+
€176,04 EUR
----------------------------------------------------------
€211,64EUR

 

€211,64 EUR
-
€69,00 EUR (Server Hosting từ 27.06.2008 đến 26.07.2008)
----------------------------------------------------------
€142,64 EUR


Ngày 11.07.2008 

€142,64 EUR

$927,05 USD

[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/15265/D55BF9CDD5A14F2A894458A25DFFEAC0.jpg[/image]

 
 

Tổng số ngân quỹ hiện nay là: 


€142,64 EUR
-
€69,00 EUR (Server Hosting từ 27.07.2008 đến 26.08.2008)
----------------------------------------------------------
€73,64 EURNgày 10.08.2008

   €73,64 EUR

$927,05 USD

[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/15265/A1E58E1BE05D4E03A1BB0598B227F73E.jpg[/image]
Attached Image(s)

donation
 • Số bài : 134
 • Điểm thưởng : 0
 • Từ: 03.03.2006
RE: Cùng tài trợ cho VN Thư quán - 08.09.2008 22:57:51

Trích đoạn: donation

Tổng số ngân quỹ hiện nay là: 


€142,64 EUR
-
€69,00 EUR (Server Hosting từ 27.07.2008 đến 26.08.2008)
----------------------------------------------------------
€73,64 EUR


Ngày 10.08.2008

   €73,64 EUR

$927,05 USD


[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/15265/A1E58E1BE05D4E03A1BB0598B227F73E.jpg[/image]

 
 
Tổng số ngân quỹ hiện nay là: 


€73,64 EUR
-
€69,00 EUR (Server Hosting từ 27.08.2008 đến 26.09.2008)
----------------------------------------------------------
€73,64 EUR


Ngày 08.09.2008

     €4,64 EUR

$927,05 USD

 
 
[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/15265/9D53B8F232E6452ABADFB5D0C0530685.jpg[/image]
Attached Image(s)

donation
 • Số bài : 134
 • Điểm thưởng : 0
 • Từ: 03.03.2006
RE: Cùng tài trợ cho VN Thư quán - 12.09.2008 03:47:44

Trích đoạn: donation

Tổng số ngân quỹ hiện nay là: 


€73,64 EUR
-
€69,00 EUR (Server Hosting từ 27.08.2008 đến 26.09.2008)
----------------------------------------------------------
€73,64 EUR


Ngày 08.09.2008

     €4,64 EUR

$927,05 USD 

 
[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/15265/9D53B8F232E6452ABADFB5D0C0530685.jpg[/image]


Xin chân thành cảm ơn một thành viên VN Thư quán (dấu tên) đã đóng góp tài trợ cho VN Thư quán $100,00 US Dolars hiện đã đổi thành €70,00 EURTổng số ngân quỹ hiện nay là:  


  €4,64 EUR 
+
€70,00 EUR

------------------
€74,64 EUR


Ngày 11.09.2008 

   €74,64 EUR

$927,05 USD 


[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/15265/2C7DF86B6F754D15960686B6EEFE601F.jpg[/image]
<bài viết được chỉnh sửa lúc 12.09.2008 03:48:53 bởi donation >
Attached Image(s)

donation
 • Số bài : 134
 • Điểm thưởng : 0
 • Từ: 03.03.2006
RE: Cùng tài trợ cho VN Thư quán - 15.10.2008 14:34:57

Trích đoạn: donation

Xin chân thành cảm ơn một thành viên VN Thư quán (dấu tên) đã đóng góp tài trợ cho VN Thư quán $100,00 US Dolars hiện đã đổi thành €70,00 EUR


Tổng số ngân quỹ hiện nay là:  


  €4,64 EUR 
+
€70,00 EUR

------------------
€74,64 EUR


Ngày 11.09.2008 

   €74,64 EUR

$927,05 USD [image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/15265/2C7DF86B6F754D15960686B6EEFE601F.jpg[/image]Đổi $200,00 US Dolars thành €142,79 EUR với tỷ giá $1,00 USD = €0,713957 EUR
 
 
Tổng số ngân quỹ hiện nay là:  


€74,64 EUR
-
€69,00 EUR (Server Hosting từ 27.09.2008 đến 26.10.2008)
+
142,79 EUR (được đổi từ $200,00 USD)
----------------------------------------------------------
€148,43 EUR

 
$927,05 USD
-
$200,00 USD
-------------------
$727,05 USD
Ngày 15.10.2008 

€148,43 EUR

$727,05 USD 


[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/15265/8B9293B15F8F4D6785A44B0D7F9D9EF3.jpg[/image]

[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/15265/2B4096A92E194AEE83721F5B3E07EAAE.jpg[/image]
<bài viết được chỉnh sửa lúc 15.10.2008 14:37:28 bởi donation >
Attached Image(s)

donation
 • Số bài : 134
 • Điểm thưởng : 0
 • Từ: 03.03.2006
RE: Cùng tài trợ cho VN Thư quán - 03.11.2008 22:52:46

Trích đoạn: donation

Đổi $200,00 US Dolars thành €142,79 EUR với tỷ giá $1,00 USD = €0,713957 EUR
 
Tổng số ngân quỹ hiện nay là:  

€74,64 EUR
-
€69,00 EUR (Server Hosting từ 27.09.2008 đến 26.10.2008)
+
142,79 EUR (được đổi từ $200,00 USD)
----------------------------------------------------------
€148,43 EUR

 
$927,05 USD
-
$200,00 USD
-------------------
$727,05 USD


Ngày 15.10.2008 

€148,43 EUR

$727,05 USD 


[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/15265/8B9293B15F8F4D6785A44B0D7F9D9EF3.jpg[/image]

[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/15265/2B4096A92E194AEE83721F5B3E07EAAE.jpg[/image]

 
 
Xin chân thành cảm ơn bạn C... (dấu tên)  đã gởi tài trợ VN Thư quán €50,- EURO
 
 
Tổng số ngân quỹ hiện nay là:  

50,00 EUR
+
€148,43 EUR
-------------------
€198,43 EUR 

 

Ngày 03.11.2008 

€198,43 EUR

$727,05 USD 


 


[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/15265/241B23DBE37448DFA50946640D3E7C9B.jpg[/image]
Attached Image(s)

donation
 • Số bài : 134
 • Điểm thưởng : 0
 • Từ: 03.03.2006
RE: Cùng tài trợ cho VN Thư quán - 17.11.2008 02:22:16

Trích đoạn: donation

Xin chân thành cảm ơn bạn C... (dấu tên)  đã gởi tài trợ VN Thư quán €50,- EURO


Tổng số ngân quỹ hiện nay là:  

50,00 EUR
+
€148,43 EUR
-------------------
€198,43 EUR 

 

Ngày 03.11.2008 

€198,43 EUR

$727,05 USD [image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/15265/241B23DBE37448DFA50946640D3E7C9B.jpg[/image]

 
 
 
Tổng số ngân quỹ hiện nay là:  

€198,43 EUR
-
€69,00 EUR (Server Hosting từ 27.10.2008 đến 26.11.2008)
-------------------
€129,43 EUR 

 

Ngày 16.11.2008 

€129,43 EUR

$727,05 USD 


 


[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/15265/E7B1619AC3284830898AC308BAC453A0.jpg[/image]
Attached Image(s)

donation
 • Số bài : 134
 • Điểm thưởng : 0
 • Từ: 03.03.2006
RE: Cùng tài trợ cho VN Thư quán - 20.11.2008 04:05:04

Trích đoạn: donation

Tổng số ngân quỹ hiện nay là:  

€198,43 EUR
-
€69,00 EUR (Server Hosting từ 27.10.2008 đến 26.11.2008)
-------------------
€129,43 EUR 


Ngày 16.11.2008 

€129,43 EUR

$727,05 USD [image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/15265/E7B1619AC3284830898AC308BAC453A0.jpg[/image]

 
 
 
Xin chân thành cảm ơn bạn ngocnutamkinh đã gởi tài trợ đến VN Thư quán $100,00 US Dolars.
 
 
Tổng số ngân quỹ hiện nay là:  

$727,05 USD

$100,00 USD
 (- $4,20 lệ phí Paypal)
-------------------
$822,85 USD


Ngày 20.11.2008 

€129,43 EUR

$822,85 USD 


 
 


[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/15265/A696A245E6B94B8FB590155171703289.jpg[/image]
Attached Image(s)

donation
 • Số bài : 134
 • Điểm thưởng : 0
 • Từ: 03.03.2006
RE: Cùng tài trợ cho VN Thư quán - 04.12.2008 01:43:32

Trích đoạn: donation

Xin chân thành cảm ơn bạn ngocnutamkinh đã gởi tài trợ đến VN Thư quán $100,00 US Dolars.


Tổng số ngân quỹ hiện nay là:  

$727,05 USD

$100,00 USD
 (- $4,20 lệ phí Paypal)
-------------------
$822,85 USD


Ngày 20.11.2008 

€129,43 EUR

$822,85 USD [image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/15265/A696A245E6B94B8FB590155171703289.jpg[/image]Tổng số ngân quỹ hiện nay là:  

€129,43 EUR

€39,00 EUR (Server Hosting từ 20.11.2008 đến 19.12.2008 (Server mới được 3 tháng khuyến mãi mỗi tháng chỉ phải trả 39,00EUR, sau đó sẽ là 79,00EUR / tháng))
-------------------
€90,43 EUR
 
 
[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/15265/9F5D6752CE2442EAB34C6A5F14E19578.jpg[/image]
 

Chuyển đổi $518,43 USD thành €400,00 EUR với tỷ giá $1,00 USD = €0,771560 EUR

$822,85 USD
-
$518,43 USD
-----------------
$304,42 USD
 
 
€90,43 EUR
+
€400,00 EUR
-----------------
€490,00 EUR
 
 

Ngày 03.12.2008 

€490,43 EUR

$304,42 USD [image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/15265/F0E44B42043A493BB47C2461C04FDBBF.jpg[/image]

[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/15265/3695120D5E964897BBBA303D060B2C93.jpg[/image]
<bài viết được chỉnh sửa lúc 04.12.2008 02:07:15 bởi donation >
Attached Image(s)

donation
 • Số bài : 134
 • Điểm thưởng : 0
 • Từ: 03.03.2006
RE: Cùng tài trợ cho VN Thư quán - 27.12.2008 21:01:56

Trích đoạn: donation

Tổng số ngân quỹ hiện nay là:  

€129,43 EUR

€39,00 EUR (Server Hosting từ 20.11.2008 đến 19.12.2008 (Server mới được 3 tháng khuyến mãi mỗi tháng chỉ phải trả 39,00EUR, sau đó sẽ là 79,00EUR / tháng))
-------------------
€90,43 EUR
 
 
[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/15265/9F5D6752CE2442EAB34C6A5F14E19578.jpg[/image]Chuyển đổi $518,43 USD thành €400,00 EUR với tỷ giá $1,00 USD = €0,771560 EUR

$822,85 USD
-
$518,43 USD
-----------------
$304,42 USD


€90,43 EUR
+
€400,00 EUR
-----------------
€490,00 EUR

Ngày 03.12.2008 

€490,43 EUR

$304,42 USD 


[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/15265/F0E44B42043A493BB47C2461C04FDBBF.jpg[/image]

[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/15265/3695120D5E964897BBBA303D060B2C93.jpg[/image]Tổng số ngân quỹ hiện nay là:  

€490,43 EUR

€39,00 EUR (Server Hosting từ 20.12.2008 đến 20.01.2009 (€79,00EUR - €40,00EUR = €39,00EUR khuyến mãi tháng thứ 2) )
-------------------
€451,43 EUR

 
Ngày 27.12.2008 

€451,43 EUR

$304,42 USD 

[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/15265/18C17C8038FF443490E3AD3EDD341539.jpg[/image]
<bài viết được chỉnh sửa lúc 04.02.2009 05:36:50 bởi donation >
Attached Image(s)

donation
 • Số bài : 134
 • Điểm thưởng : 0
 • Từ: 03.03.2006
RE: Cùng tài trợ cho VN Thư quán - 07.01.2009 04:56:19

Trích đoạn: donation

Tổng số ngân quỹ hiện nay là:  

€490,43 EUR

€39,00 EUR (Server Hosting từ 20.12.2008 đến 20.01.2009 (€79,00EUR - €40,00EUR = €39,00EUR khuyến mãi tháng thứ 2) )
-------------------
€451,43 EUR

 
Ngày 27.12.2008 

€451,43 EUR

$304,42 USD [image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/15265/18C17C8038FF443490E3AD3EDD341539.jpg[/image]Xin chân thành cảm ơn anh Trần Mạnh Hùng đã gởi tài trợ đến VN Thư quán $100,00 US Dolars
($100,00 Dolars Ngân phiếu (Check) đã được đổi thành €74,79 Euro theo tỷ giá ngày 02.01.2009 của nhà Bank)


Tổng số ngân quỹ hiện nay là:  

€451,43 EUR

€74,79 EUR 
(- €22,50 Euro lệ phí chuyển đổi Check của nhà Bank = còn lại €52,29 Euro)
-------------------
€503,72 EUR

 
Ngày 07.01.2009 

€503,72 EUR

$304,42 USD

 [image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/15265/9C6D679BBCCA450DA6D18AE14EC5C055.jpg[/image]
<bài viết được chỉnh sửa lúc 04.02.2009 05:36:17 bởi donation >
Attached Image(s)

donation
 • Số bài : 134
 • Điểm thưởng : 0
 • Từ: 03.03.2006
RE: Cùng tài trợ cho VN Thư quán - 30.01.2009 22:36:34

Trích đoạn: donation

Xin chân thành cảm ơn anh Trần Mạnh Hùng đã gởi tài trợ đến VN Thư quán $100,00 US Dolars
($100,00 Dolars Ngân phiếu (Check) đã được đổi thành €74,79 Euro theo tỷ giá ngày 02.01.2009 của nhà Bank)


Tổng số ngân quỹ hiện nay là:  

€451,43 EUR

€74,79 EUR 
(- €22,50 Euro lệ phí chuyển đổi Check của nhà Bank = còn lại €52,29 Euro)
-------------------
€503,72 EUR

 
Ngày 07.01.2009 

€503,72 EUR

$304,42 USD

 

[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/15265/9C6D679BBCCA450DA6D18AE14EC5C055.jpg[/image]Xin chân thành cảm ơn bạn T.A. (Thiên Ân) đã gởi tài trợ đến VN Thư quán $50,00 US Dolars


Tổng số ngân quỹ hiện nay là:  

$304,42 USD

$50,00 USD
(- €2,25 Euro lệ phí paypal = $47,75 USD)
-------------------
$352,17 USD

 
Ngày 30.01.2009 

€503,72 EUR

$352,17 USD

 
[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/15265/A8D25CE6D3D04907A17268FBC5AFC9B7.jpg[/image]
<bài viết được chỉnh sửa lúc 04.02.2009 05:35:44 bởi donation >
Attached Image(s)

donation
 • Số bài : 134
 • Điểm thưởng : 0
 • Từ: 03.03.2006
RE: Cùng tài trợ cho VN Thư quán - 04.02.2009 05:34:30

Trích đoạn: donation

Xin chân thành cảm ơn bạn T.A. (Thiên Ân) đã gởi tài trợ đến VN Thư quán $50,00 US Dolars


Tổng số ngân quỹ hiện nay là:  

€304,42 USD

€50,00 USD
(- €2,25 Euro lệ phí paypal = $47,75 USD)
-------------------
€352,17 USD

 
Ngày 30.01.2009 

€503,72 EUR

$352,17 USD

 

[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/15265/A8D25CE6D3D04907A17268FBC5AFC9B7.jpg[/image]

 
 
Tổng số ngân quỹ hiện nay là:  

€503,72 EUR

€39,00 EUR
 
(Server Hosting từ 20.01.2009 đến 19.02.2009 (€40,00EUR khuyến mãi lần cuối cùng) )

 
-------------------
€464,72 EUR

 
Ngày 04.02.2009 

€464,72 EUR

$352,17 USD


 


[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/15265/46B908B57D2044F1A1CE00A8D7FBEC8A.jpg[/image]
Attached Image(s)

Thay đổi trang: << < 456 > >> | Trang 4 của 7 trang, bài viết từ 91 đến 120 trên tổng số 198 bài trong đề mục