Cùng tài trợ cho VN Thư quán

Thay đổi trang: << < 456 > >> | Trang 6 của 7 trang, bài viết từ 151 đến 180 trên tổng số 197 bài trong đề mục
Tác giả Bài
donation
 • Số bài : 134
 • Điểm thưởng : 0
 • Từ: 03.03.2006
RE: Cùng tài trợ cho VN Thư quán - 30.10.2010 03:05:19

Trích đoạn: donation

Xin chân thành cảm ơn bạn 2 người bạn ở Pháp đã gởi tài trợ đến VN Thư quán €160,00 EUR

Tổng số ngân quỹ hiện nay là: 


€94,29 EUR

+
€160,00 EUR ( - €3,39 EUR = €156,61 EUR)
----------------------------------------------------------
€250,90 EUR  Ngày 05.10.2010 

€250,90 EUR

$0,0 USD


[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/15265/CC8E12DCE95049E9A6FABBE75261717F.jpg[/image]
Tổng số ngân quỹ hiện nay là: 


€250,90 EUR

€79,00 EUR
 (Server Hosting từ 20.09.2010 đến 19.10.2010)

----------------------------------------------------------
€171,90 EUR  Ngày 30.10.2010 

€171,90 EUR

$0,0 USD
[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/15265/16E40022C09046CE841585BEF727442F.jpg[/image]
Attached Image(s)

donation
 • Số bài : 134
 • Điểm thưởng : 0
 • Từ: 03.03.2006
RE: Cùng tài trợ cho VN Thư quán - 20.12.2010 07:04:52

Trích đoạn: donation

Tổng số ngân quỹ hiện nay là: 


€250,90 EUR

€79,00 EUR
 (Server Hosting từ 20.09.2010 đến 19.10.2010)

----------------------------------------------------------
€171,90 EUR  Ngày 30.10.2010 

€171,90 EUR

$0,0 USD[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/15265/16E40022C09046CE841585BEF727442F.jpg[/image]
Xin chân thành cảm ơn bạn Nguyen Thanh (Canada) đã gởi tài trợ đến Quỹ VN Thư quán $100,00 US Dolars.

Tổng số ngân quỹ hiện nay là: 

$0,0 USD

$100,00 USD
(- $4,20 USD Lệ phí Paypal = $95,80 USD)

----------------------------------------------------------
$95,80 USD€171,90 EUR

€79,00 EUR
 (Server Hosting từ 20.10.2010 đến 19.11.2010)
-

€79,00 EUR (Server Hosting từ 20.11.2010 đến 19.12.2010)
----------------------------------------------------------
€13,90 EUR  Ngày 20.12.2010 

€13,90 EUR

$95,80 USD
[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/15265/EA3975632D3F4CBBA81039AD54A68374.jpg[/image]
<bài viết được chỉnh sửa lúc 20.12.2010 07:09:29 bởi donation >
Attached Image(s)

donation
 • Số bài : 134
 • Điểm thưởng : 0
 • Từ: 03.03.2006
RE: Cùng tài trợ cho VN Thư quán - 08.03.2011 06:32:49

Trích đoạn: donation

Xin chân thành cảm ơn bạn Nguyen Thanh (Canada) đã gởi tài trợ đến Quỹ VN Thư quán $100,00 US Dolars.

Tổng số ngân quỹ hiện nay là: 

$0,0 USD

$100,00 USD
(- $4,20 USD Lệ phí Paypal = $95,80 USD)

----------------------------------------------------------
$95,80 USD€171,90 EUR

€79,00 EUR
 (Server Hosting từ 20.10.2010 đến 19.11.2010)
-

€79,00 EUR (Server Hosting từ 20.11.2010 đến 19.12.2010)
----------------------------------------------------------
€13,90 EUR  Ngày 20.12.2010 

€13,90 EUR

$95,80 USD


[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/15265/EA3975632D3F4CBBA81039AD54A68374.jpg[/image]Xin chân thành cảm ơn một người bạn dấu tên ở Pháp đã gởi tài trợ đến quỹ VNTQ €200,00 EURO


Tổng số ngân quỹ hiện nay là: 


€13,90 EUR
+
€200,00 EUR (- 4,15 EUR Lệ phí Paypal = €195,85 EUR)

€79,00 EUR
 (Server Hosting từ 20.12.2010 đến 19.01.2011)
-

€79,00 EUR (Server Hosting từ 20.01.2011 đến 19.02.2011)
----------------------------------------------------------
€51,75 EUR  Ngày 08.03.2011 

€51,75 EUR

$95,80 USD


[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/15265/91D66B95ECFE4F2D8F8621137850B52F.jpg[/image]
Attached Image(s)

donation
 • Số bài : 134
 • Điểm thưởng : 0
 • Từ: 03.03.2006
RE: Cùng tài trợ cho VN Thư quán - 03.06.2011 22:25:39

Trích đoạn: donation

Xin chân thành cảm ơn một người bạn dấu tên ở Pháp đã gởi tài trợ đến quỹ VNTQ €200,00 EURO


Tổng số ngân quỹ hiện nay là: 


€13,90 EUR
+
€200,00 EUR (- 4,15 EUR Lệ phí Paypal = €195,85 EUR)

€79,00 EUR
 (Server Hosting từ 20.12.2010 đến 19.01.2011)
-

€79,00 EUR (Server Hosting từ 20.01.2011 đến 19.02.2011)
----------------------------------------------------------
€51,75 EUR  Ngày 08.03.2011 

€51,75 EUR

$95,80 USD[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/15265/91D66B95ECFE4F2D8F8621137850B52F.jpg[/image]


Đổi từ $95,80USD thành €64,52EUR với tỉ giá 1 U.S. Dolars = 0,673523 Euros

Sáng lập viên hỗ trợ €120,73 EUR.

Tổng số ngân quỹ hiện nay là: 


$95,80 USD
-
$95,80 USD
(Quy đổi ra €64,52EUR)
------------------------------------------------------
$00,00 USD
€51,75 EUR
+
€64,52 EUR
+
€120,73 EUR

---------------------------------------------------------
€237,00 EUR

€79,00 EUR
 (Server Hosting từ 20.02.2011 đến 19.03.2011)
-

€79,00 EUR (Server Hosting từ 20.03.2011 đến 19.04.2011)
-
€79,00 EUR (Server Hosting từ 20.04.2011 đến 19.05.2011)
----------------------------------------------------------
€00,00 EURNgày 19.05.2011 

€00,00 EUR

$00,00 USD


donation
 • Số bài : 134
 • Điểm thưởng : 0
 • Từ: 03.03.2006
RE: Cùng tài trợ cho VN Thư quán - 03.06.2011 22:54:33

Trích đoạn: donation


Đổi từ $95,80USD thành €64,52EUR với tỉ giá 1 U.S. Dolars = 0,673523 Euros

Sáng lập viên hỗ trợ €120,73 EUR.

Tổng số ngân quỹ hiện nay là: 


$95,80 USD
-
$95,80 USD
(Quy đổi ra €64,52EUR)
------------------------------------------------------
$00,00 USD
€51,75 EUR
+
€64,52 EUR
+
€120,73 EUR

---------------------------------------------------------
€237,00 EUR

€79,00 EUR
 (Server Hosting từ 20.02.2011 đến 19.03.2011)
-

€79,00 EUR (Server Hosting từ 20.03.2011 đến 19.04.2011)
-
€79,00 EUR (Server Hosting từ 20.04.2011 đến 19.05.2011)
----------------------------------------------------------
€00,00 EURNgày 19.05.2011 

€00,00 EUR

$00,00 USDXin chân thành cảm ơn các bạn:

Bạn Mỹ Hạnh đã tài trợ cho VNTQ $75,00 U.S. Dolars
Bạn Nguyen Thanh (Canada) đã tài trợ cho VNTQ $50,00 U.S. Dolars
Một người bạn Dấu tên (ở Pháp) đã tài trợ cho VNTQ €50,00 Euros
Ca nhạc sĩ VTN đã tài trợ cho VNTQ $100,00 U.S. Dolars
Chị Ct.Ly đã tài trợ cho VNTQ €92,00 Euros

Chị Ct.Ly đã nhận giùm €50,00 Euros và $100,00 U.S. Dolars và đã chuyển đổi từ $100,00 U.S. Dolas sang Euro. Tổng số chị đã gởi đến Quỹ VNTQ là €210,00 Euros.


Tổng số ngân quỹ hiện nay là: 


$75,00 USD
(- $3,23 USD Lệ phí Paypal = $71,77 USD)
+
$50,00 USD (- $2,25 USD Lệ phí Paypal = $47,75 USD)
------------------------------------------------------------
$119,52 USD
€00,00 EUR
+
€210,00 EUR (- 4,34 EUR Lệ phí Paypal = €205,66 EUR)
----------------------------------------------------------------
€205,66 EURNgày 03.06.2011 

€205,66 EUR

$119,52 USD

[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/15265/0E78D0AFD9264ADE824856E243C96B72.jpg[/image]
<bài viết được chỉnh sửa lúc 03.06.2011 22:57:29 bởi donation >
Attached Image(s)

donation
 • Số bài : 134
 • Điểm thưởng : 0
 • Từ: 03.03.2006
RE: Cùng tài trợ cho VN Thư quán - 26.06.2011 17:27:49

Trích đoạn: donation

Xin chân thành cảm ơn các bạn:

Bạn Mỹ Hạnh đã tài trợ cho VNTQ $75,00 U.S. Dolars
Bạn Nguyen Thanh (Canada) đã tài trợ cho VNTQ $50,00 U.S. Dolars
Một người bạn Dấu tên (ở Pháp) đã tài trợ cho VNTQ €50,00 Euros
Ca nhạc sĩ VTN đã tài trợ cho VNTQ $100,00 U.S. Dolars
Chị Ct.Ly đã tài trợ cho VNTQ €92,00 Euros

Chị Ct.Ly đã nhận giùm €50,00 Euros và $100,00 U.S. Dolars và đã chuyển đổi từ $100,00 U.S. Dolas sang Euro. Tổng số chị đã gởi đến Quỹ VNTQ là €210,00 Euros.


Tổng số ngân quỹ hiện nay là: 


$75,00 USD
(- $3,23 USD Lệ phí Paypal = $71,77 USD)
+
$50,00 USD (- $2,25 USD Lệ phí Paypal = $47,75 USD)
------------------------------------------------------------
$119,52 USD
€00,00 EUR
+
€210,00 EUR (- 4,34 EUR Lệ phí Paypal = €205,66 EUR)
----------------------------------------------------------------
€205,66 EURNgày 03.06.2011 

€205,66 EUR

$119,52 USD[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/15265/0E78D0AFD9264ADE824856E243C96B72.jpg[/image]Xin chân thành cảm ơn bạn Huân Đặng đã gởi tài trợ tới VNTQ $200,00 U.S. Dolars


Tổng số ngân quỹ hiện nay là: 

$119,52 USD

+
$200,00 USD (- $8,10 USD Lệ phí Paypal = $191,90 USD)
---------------------------------------------------------------
$311,42 USDNgày 26.06.2011
 

€205,66 EUR

$311,42 USD


[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/15265/E434B9E0145D4650A7D2B257775CF314.jpg[/image]
Attached Image(s)

donation
 • Số bài : 134
 • Điểm thưởng : 0
 • Từ: 03.03.2006
RE: Cùng tài trợ cho VN Thư quán - 02.07.2011 16:18:38

Trích đoạn: donation

Xin chân thành cảm ơn bạn Huân Đặng đã gởi tài trợ tới VNTQ $200,00 U.S. Dolars


Tổng số ngân quỹ hiện nay là: 

$119,52 USD

+
$200,00 USD (- $8,10 USD Lệ phí Paypal = $191,90 USD)
---------------------------------------------------------------
$311,42 USDNgày 26.06.2011
 

€205,66 EUR

$311,42 USD[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/15265/E434B9E0145D4650A7D2B257775CF314.jpg[/image]Xin chân thành cảm ơn các bạn:
bạn Hoàng Thị đã gởi tài trợ tới VNTQ $102,00 U.S. Dolars
bạn Thương Giang đã gởi tài trợ tới VNTQ $100,00 U.S. Dolars
$202,00 U.S. Dolars đã được Ct.Ly chuyển đổi thành €140,00 Euro đồng thời đã phụ thêm €65,00 Euro rồi gởi đến quỹ VNTQ với tổng số là €205,00 EURO.


Tổng số ngân quỹ hiện nay là: 

€205,66 EUR

+
€205,00 EUR (- €4,25 EUR Lệ phí Paypal = €200,75 EUR)
---------------------------------------------------------------
$406,41 EURNgày 02.07.2011
 

€406,41 EUR

$311,42 USD
[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/15265/3D6FD70ACD704F41A01DCA57EDB3833E.jpg[/image]
<bài viết được chỉnh sửa lúc 06.07.2011 20:11:05 bởi donation >
Attached Image(s)

donation
 • Số bài : 134
 • Điểm thưởng : 0
 • Từ: 03.03.2006
RE: Cùng tài trợ cho VN Thư quán - 06.07.2011 20:39:12

Trích đoạn: donation

Xin chân thành cảm ơn các bạn:
bạn Hoàng Thị đã gởi tài trợ tới VNTQ $102,00 U.S. Dolars
bạn Thương Giang đã gởi tài trợ tới VNTQ $100,00 U.S. Dolars
$202,00 U.S. Dolars đã được Ct.Ly chuyển đổi thành €140,00 Euro đồng thời đã phụ thêm €65,00 Euro rồi gởi đến quỹ VNTQ với tổng số là €205,00 EURO.


Tổng số ngân quỹ hiện nay là: 

€205,66 EUR

+
€205,00 EUR (- €4,25 EUR Lệ phí Paypal = €200,75 EUR)
---------------------------------------------------------------
$406,41 EURNgày 02.07.2011
 

€406,41 EUR

$311,42 USD
[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/15265/3D6FD70ACD704F41A01DCA57EDB3833E.jpg[/image]Xin chân thành cảm ơn các bạn đã hỗ trợ về mặt tài chánh để duy trì trang web VNTQ:

Bạn Cô Quạnh đã gởi $50,00 USD
Anh Trần Mạnh Hùng đã gởi $100,00 USD

Bạn RDinh đã gởi 200.000 VN Đồng
Bạn Nguyễn Hoàng đã gởi 200.000 VN Đồng
Chị Nhật Hạ đã gởi 200.000 VN Đồng
Anh Triart đã gởi 500.000 VN Đồng
Bạn Nghinh Nguyên đã gởi 200.000  VN Đồng
Bạn Lê Phú Hải đã gởi 500.000  VN Đồng
Bạn Quảng Tiết đã gởi 2.000.000 VN Đồng
Bạn Thảo Uyên - An Giang đã gởi 500.000  VN Đồng
Bạn Tri Kỷ đã gởi 1.000.000 VN Đồng
Chị Huyền Băng đã gởi 500.000 VN Đồng

Tổng số là 5.800.000 VN Đồng$150,00 U.S. Dolars
5.800.000 VN Đồng đã được chuyển đổi thành €200,00 Euro và chuyển vào quỹ VNTQ.


Bạn Liên Hương đã gởi 500.000 VN Đồng


Tổng số ngân quỹ hiện nay là: 

€406,41 EUR
+
€200,00 EUR
------------------------
€606,41 EUR$311,42 USD
+
$150,00 USD
------------------------
$461,42 USD
Ngày 06.07.2011
 

€606,41 EUR

$461,42 USD


500.000 VN Đồng

[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/15265/8EDE173F63224EECA0BF0ABFC15EF043.jpg[/image]
<bài viết được chỉnh sửa lúc 13.07.2011 05:55:56 bởi donation >
Attached Image(s)

donation
 • Số bài : 134
 • Điểm thưởng : 0
 • Từ: 03.03.2006
RE: Cùng tài trợ cho VN Thư quán - 13.07.2011 06:04:10

Trích đoạn: donation

Xin chân thành cảm ơn các bạn đã hỗ trợ về mặt tài chánh để duy trì trang web VNTQ:

Bạn Cô Quạnh đã gởi $50,00 USD
Anh Trần Mạnh Hùng đã gởi $100,00 USD

Bạn RDinh đã gởi 200.000 VN Đồng
Bạn Nguyễn Hoàng đã gởi 200.000 VN Đồng
Chị Nhật Hạ đã gởi 200.000 VN Đồng
Anh Triart đã gởi 500.000 VN Đồng
Bạn Nghinh Nguyên đã gởi 200.000  VN Đồng
Bạn Lê Phú Hải đã gởi 500.000  VN Đồng
Bạn Quảng Tiết đã gởi 2.000.000 VN Đồng
Bạn Thảo Uyên - An Giang đã gởi 500.000  VN Đồng
Bạn Tri Kỷ đã gởi 1.000.000 VN Đồng
Chị Huyền Băng đã gởi 500.000 VN Đồng

Tổng số là 5.800.000 VN Đồng$150,00 U.S. Dolars
5.800.000 VN Đồng đã được chuyển đổi thành €200,00 Euro và chuyển vào quỹ VNTQ.


Bạn Liên Hương đã gởi 500.000 VN Đồng


Tổng số ngân quỹ hiện nay là: 

€406,41 EUR
+
€200,00 EUR
------------------------
€606,41 EUR$311,42 USD
+
$150,00 USD
------------------------
$461,42 USD
Ngày 06.07.2011
 

€606,41 EUR

$461,42 USD


500.000 VN Đồng[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/15265/8EDE173F63224EECA0BF0ABFC15EF043.jpg[/image]Xin chân thành cảm ơn bạn Hung Vu đã gởi tài trợ đến VNTQ $50,00 US Dolars.


Tổng số ngân quỹ hiện nay là: 

$461,42 USD
+
$  50,00 USD (-$2,25 USD Lệ phí Paypal = $47,75 USD)
------------------------------------------------------------
$509,17 USD

Ngày 13.07.2011
 

€606,41 EUR

$509,17 USD


500.000 VN Đồng


[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/15265/B0D45AEDB0A94214A8FD83C59591C5F2.jpg[/image]
Attached Image(s)

donation
 • Số bài : 134
 • Điểm thưởng : 0
 • Từ: 03.03.2006
RE: Cùng tài trợ cho VN Thư quán - 21.07.2011 15:01:18

Trích đoạn: donation


Xin chân thành cảm ơn bạn Hung Vu đã gởi tài trợ đến VNTQ $50,00 US Dolars.


Tổng số ngân quỹ hiện nay là: 

$461,42 USD
+
$  50,00 USD (-$2,25 USD Lệ phí Paypal = $47,75 USD)
------------------------------------------------------------
$509,17 USD

Ngày 13.07.2011
 

€606,41 EUR

$509,17 USD


500.000 VN Đồng[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/15265/B0D45AEDB0A94214A8FD83C59591C5F2.jpg[/image]


Xin chân thành cảm ơn một thành viên dâu tên đã nhở chuyển qua bạn Thi Van gởi tài trợ đến VNTQ 500.000 VN Đồng.


Tổng số ngân quỹ hiện nay là: 

500.000 VN Đồng
+
500.000 VN Đồng
---------------------
1.000.000 VN Đồng
Ngày 18.07.2011
 

€606,41 EUR

$509,17 USD


1.000.000 VN Đồng
<bài viết được chỉnh sửa lúc 23.07.2011 05:44:24 bởi donation >

donation
 • Số bài : 134
 • Điểm thưởng : 0
 • Từ: 03.03.2006
RE: Cùng tài trợ cho VN Thư quán - 23.07.2011 05:57:55

Trích đoạn: donation

Xin chân thành cảm ơn một thành viên dâu tên đã nhở chuyển qua bạn Thi Van gởi tài trợ đến VNTQ 500.000 VN Đồng.


Tổng số ngân quỹ hiện nay là: 

500.000 VN Đồng
+
500.000 VN Đồng
---------------------
1.000.000 VN Đồng


Ngày 18.07.2011
 

€606,41 EUR

$509,17 USD


1.000.000 VN Đồng
Xin chân thành cảm ơn một người bạn thơ ở Hà Nội đã gởi tài trợ đến VNTQ 500.000 VN Đồng.


Tổng số ngân quỹ hiện nay là: 

1.000.000 VN Đồng
+
500.000 VN Đồng
------------------------
1.500.000 VN ĐồngNgày 23.07.2011
 

€606,41 EUR

$509,17 USD


1.500.000 VN Đồng


donation
 • Số bài : 134
 • Điểm thưởng : 0
 • Từ: 03.03.2006
RE: Cùng tài trợ cho VN Thư quán - 28.07.2011 08:30:01

Trích đoạn: donation

Xin chân thành cảm ơn một người bạn thơ ở Hà Nội đã gởi tài trợ đến VNTQ 500.000 VN Đồng.


Tổng số ngân quỹ hiện nay là: 

1.000.000 VN Đồng
+
500.000 VN Đồng
------------------------
1.500.000 VN ĐồngNgày 23.07.2011
 

€606,41 EUR

$509,17 USD


1.500.000 VN Đồng
Xin chân thành cảm ơn bạn Lac Long Dinh Tran đã gởi tài trợ vào quỹ paypal VNTQ $300,00 US Dolars,
và bạn nt.nguyen đã gởi tài trợ đến VNTQ $100,00 US Dolars.Tổng số ngân quỹ hiện nay là: 

$509,17 USD
+
$300,00 USD (- $12,00 USD lệ phí Paypal = $288,00 USD)
+
$100,00 USD
------------------------------------------------------------------
$897,17 USDNgày 28.07.2011
 

€606,41 EUR

$897,17 USD


1.500.000 VN Đồng

[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/15265/B90B5B06B0894A26879E1F62D1DA0966.jpg[/image]
Attached Image(s)

donation
 • Số bài : 134
 • Điểm thưởng : 0
 • Từ: 03.03.2006
RE: Cùng tài trợ cho VN Thư quán - 13.08.2011 19:09:39

Trích đoạn: donation

Xin chân thành cảm ơn bạn Lac Long Dinh Tran đã gởi tài trợ vào quỹ paypal VNTQ $300,00 US Dolars,
và bạn nt.nguyen đã gởi tài trợ đến VNTQ $100,00 US Dolars.


Tổng số ngân quỹ hiện nay là: 

$509,17 USD
+
$300,00 USD (- $12,00 USD lệ phí Paypal = $288,00 USD)
+
$100,00 USD
------------------------------------------------------------------
$897,17 USDNgày 28.07.2011
 

€606,41 EUR

$897,17 USD


1.500.000 VN Đồng[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/15265/B90B5B06B0894A26879E1F62D1DA0966.jpg[/image]Xin chân thành cảm ơn anh CuuLong đã gởi tài trợ đến VNTQ $50,00 US Dolars


Tổng số ngân quỹ hiện nay là: 

$897,17 USD
+
  $50,00 USD
--------------------
$947,17 USDNgày 13.08.2011
 

€606,41 EUR

$947,17 USD


1.500.000 VN Đồng[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/15265/0384401311D147ABA78EE768875074C4.jpg[/image]
Attached Image(s)

donation
 • Số bài : 134
 • Điểm thưởng : 0
 • Từ: 03.03.2006
RE: Cùng tài trợ cho VN Thư quán - 14.09.2011 07:16:45

Trích đoạn: donation

Xin chân thành cảm ơn anh CuuLong đã gởi tài trợ đến VNTQ $50,00 US Dolars


Tổng số ngân quỹ hiện nay là: 

$897,17 USD
+
  $50,00 USD
--------------------
$947,17 USDNgày 13.08.2011
 

€606,41 EUR

$947,17 USD


1.500.000 VN Đồng[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/15265/0384401311D147ABA78EE768875074C4.jpg[/image]Xin chân thành cảm ơn bạn Trần Như Chuyên và bạn Trung Dũng mỗi người đã gởi tài trợ đến VNTQ 300.000 VN Đồng.Tổng số ngân quỹ hiện nay là: 

1.500.000 VN Đồng
+
     300.00 VN Đồng
+
     300.00 VN Đồng
---------------------------
2.100.000 VN Đồng€606,41 EUR
-
€79,00 EUR (Server Hosting từ 20.05.2011 đến 19.06.2011)
-

€79,00 EUR (Server Hosting từ 20.06.2011 đến 19.07.2011)
-
€79,00 EUR (Server Hosting từ 20.07.2011 đến 19.08.2011)
---------------------------------------------------------------------
€369,41 EUR
Ngày 13.09.2011
 

€369,41 EUR

$947,17 USD


2.100.000 VN Đồng

[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/15265/498667F0498148D3B9DABE8FB98B0B45.jpg[/image]
<bài viết được chỉnh sửa lúc 14.09.2011 07:19:20 bởi donation >
Attached Image(s)

donation
 • Số bài : 134
 • Điểm thưởng : 0
 • Từ: 03.03.2006
RE: Cùng tài trợ cho VN Thư quán - 31.12.2011 22:07:32

Trích đoạn: donation


Xin chân thành cảm ơn bạn Trần Như Chuyên và bạn Trung Dũng mỗi người đã gởi tài trợ đến VNTQ 300.000 VN Đồng.


Tổng số ngân quỹ hiện nay là: 

1.500.000 VN Đồng
+
     300.00 VN Đồng
+
     300.00 VN Đồng
---------------------------
2.100.000 VN Đồng€606,41 EUR
-
€79,00 EUR (Server Hosting từ 20.05.2011 đến 19.06.2011)
-

€79,00 EUR (Server Hosting từ 20.06.2011 đến 19.07.2011)
-
€79,00 EUR (Server Hosting từ 20.07.2011 đến 19.08.2011)
---------------------------------------------------------------------
€369,41 EUR
Ngày 13.09.2011
 

€369,41 EUR

$947,17 USD


2.100.000 VN Đồng
[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/15265/498667F0498148D3B9DABE8FB98B0B45.jpg[/image]Tổng số ngân quỹ hiện nay là: 


€369,41 EUR
-
€79,00 EUR (Server Hosting từ 20.08.2011 đến 19.09.2011)
-

€79,00 EUR (Server Hosting từ 20.09.2011 đến 19.10.2011)
-
€79,00 EUR (Server Hosting từ 20.10.2011 đến 19.11.2011)
-
€79,00 EUR (Server Hosting từ 20.11.2011 đến 19.12.2011)
---------------------------------------------------------------------
€53,41 EUR
Ngày 31.12.2011
 

€53,41 EUR

$947,17 USD


2.100.000 VN Đồng

[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/15265/986284156CA84854B9EF7E1EAE0BACCC.jpg[/image]
Attached Image(s)

donation
 • Số bài : 134
 • Điểm thưởng : 0
 • Từ: 03.03.2006
RE: Cùng tài trợ cho VN Thư quán - 31.12.2011 22:50:58

Trích đoạn: donation


Tổng số ngân quỹ hiện nay là: 


€369,41 EUR
-
€79,00 EUR (Server Hosting từ 20.08.2011 đến 19.09.2011)
-

€79,00 EUR (Server Hosting từ 20.09.2011 đến 19.10.2011)
-
€79,00 EUR (Server Hosting từ 20.10.2011 đến 19.11.2011)
-
€79,00 EUR (Server Hosting từ 20.11.2011 đến 19.12.2011)
---------------------------------------------------------------------
€53,41 EUR
Ngày 31.12.2011
 

€53,41 EUR

$947,17 USD


2.100.000 VN Đồng[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/15265/986284156CA84854B9EF7E1EAE0BACCC.jpg[/image]Ngày 31.12.2011 đổi $947,17 USD thành €712,39 EUR với tỷ giá hiện tại của paypal ($1 USD = 0,752130 EUR)


Tổng số ngân quỹ hiện nay là: 

$947,17 USD
-
$947,17 USD
-------------
    $0,00 USD


  €53,41 EUR

+
€712,39 EUR
--------------
€756,80 EURNgày 31.12.2011
 

   €756,80 EUR

        $0,00 USD


2.100.000 VN Đồng


[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/15265/F27E532F68FE4BE2A535E712728C1991.jpg[/image]
Attached Image(s)

donation
 • Số bài : 134
 • Điểm thưởng : 0
 • Từ: 03.03.2006
RE: Cùng tài trợ cho VN Thư quán - 06.02.2012 17:29:09

Trích đoạn: donation

Ngày 31.12.2011 đổi $947,17 USD thành €712,39 EUR với tỷ giá hiện tại của paypal ($1 USD = 0,752130 EUR)


Tổng số ngân quỹ hiện nay là: 

$947,17 USD
-
$947,17 USD
-------------
    $0,00 USD


€53,41 EUR

+
€712,39 EUR
--------------
€756,80 EURNgày 31.12.2011
 

   €756,80 EUR

      $0,00 USD


2.100.000 VN Đồng[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/15265/F27E532F68FE4BE2A535E712728C1991.jpg[/image]


Xin chân thành cảm ơn bạn Truc Nhu Pham ngày 04.01.2012 đã gởi tại trợ đến quỹ VNTQ $10,00USD.

2.100.000VN Đồng được chị Ct.Ly chuyển đổi đồng thời phụ thêm và đã chuyển vào tài khoản VNTQ €100,00 EUR.

Xin chân thành cảm ơn Chị Huyền Băng, Chị Ct.Ly cùng tất cả các bạn đã tài trợ giúp đỡ duy trì sự hoạt động Server của VNTQ !!!


Tổng số ngân quỹ hiện nay là: 

$00,00 USD

$10,00 USD
(- $0,82 USD Lệ phí Paypal = $9,18 USD)

-------------
  $9,18 USD


€756,80 EUR


€100,00 EUR
(- €2,25 EUR Lệ phí Paypal = €97,75 EUR)

------------------------------------------------------
€854,55 EURNgày 06.02.2012
 

   €854,55 EUR

       $9,18 USD


         0.00 VN Đồng


[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/15265/176A01675F494C77A8E86ED159EC66DF.jpg[/image]
<bài viết được chỉnh sửa lúc 07.02.2012 03:26:59 bởi donation >
Attached Image(s)

donation
 • Số bài : 134
 • Điểm thưởng : 0
 • Từ: 03.03.2006
RE: Cùng tài trợ cho VN Thư quán - 25.04.2012 16:30:52

Trích đoạn: donation


Xin chân thành cảm ơn bạn Truc Nhu Pham ngày 04.01.2012 đã gởi tại trợ đến quỹ VNTQ $10,00USD.

2.100.000VN Đồng được chị Ct.Ly chuyển đổi đồng thời phụ thêm và đã chuyển vào tài khoản VNTQ €100,00 EUR.

Xin chân thành cảm ơn Chị Huyền Băng, Chị Ct.Ly cùng tất cả các bạn đã tài trợ giúp đỡ duy trì sự hoạt động Server của VNTQ !!!


Tổng số ngân quỹ hiện nay là: 

$00,00 USD

$10,00 USD
(- $0,82 USD Lệ phí Paypal = $9,18 USD)

-------------
  $9,18 USD


€756,80 EUR


€100,00 EUR
(- €2,25 EUR Lệ phí Paypal = €97,75 EUR)

------------------------------------------------------
€854,55 EURNgày 06.02.2012
 

   €854,55 EUR

      $9,18 USD


        0.00 VN Đồng
[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/15265/176A01675F494C77A8E86ED159EC66DF.jpg[/image]Xin chân thành cảm ơn Bad Habit Fashions ngày 08.04.2012 đã gởi tại trợ đến quỹ VNTQ $50,00USD.


Tổng số ngân quỹ hiện nay là:

$9,18 USD
+
$50,00 USD
(- $2,25 USD Lệ phí Paypal = $47,75 USD)

-------------
$56,93 USDNgày 25.04.2012


€854,55 EUR

$56,93 USD


0.00 VN Đồng

[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/15265/946B434CC2C748918C9005CBD1EC4961.jpg[/image]
<bài viết được chỉnh sửa lúc 25.04.2012 16:41:34 bởi donation >
Attached Image(s)

donation
 • Số bài : 134
 • Điểm thưởng : 0
 • Từ: 03.03.2006
RE: Cùng tài trợ cho VN Thư quán - 01.12.2012 05:05:12

Trích đoạn: donation

Xin chân thành cảm ơn Bad Habit Fashions ngày 08.04.2012 đã gởi tại trợ đến quỹ VNTQ $50,00USD.


Tổng số ngân quỹ hiện nay là:

$9,18 USD
+
$50,00 USD
(- $2,25 USD Lệ phí Paypal = $47,75 USD)

-------------
$56,93 USDNgày 25.04.2012


€854,55 EUR

$56,93 USD


0.00 VN Đồng


Xin chân thành cảm ơn bạn HƯƠNG PHẠM (TX, US) ngày 30.07.2012 đã gởi tại trợ đến quỹ VNTQ $20,00USD.
Ba bạn ẩn danh, ngày 12.11.2012 đã gởi tại trợ đến VNTQ €100,00EUR.
Bạn Huan Dang ngày 15.11.2012 đã gởi tại trợ đến VNTQ $200,00USD (số tiền này đã được chuyển sang = €143,00 Euro)


Tổng số ngân quỹ hiện nay là:

$56,93 USD
+
$20,00 USD
(- $1,08 USD Lệ phí Paypal = $18,92 USD)

-------------
$75,85 USD€854,55 EUR
+
€100,00 EUR

€143,00 EUR
(- 10,00 Euro lệ phí Banking)
€22,00 EUR
(chị Ct.Ly đã phụ vào làm tròn số = 255,00EUR và chuyển vào quỹ của VNTQ, xin chân thành cảm ơn chị.) (- €5,20 EUR Lệ phí Paypal = €249,80 EUR)
-------------
€1104,35 EUR
€1104,35 EUR
-
€79,00 EUR (Server Hosting từ 20.12.2011 đến 19.01.2012)
-

€79,00 EUR (Server Hosting từ 20.01.2012 đến 19.02.2012)
-
€79,00 EUR (Server Hosting từ 20.02.2012 đến 19.03.2012)
-
€79,00 EUR (Server Hosting từ 20.03.2012 đến 19.04.2012)
-
€79,00 EUR (Server Hosting từ 20.04.2012 đến 19.05.2012)
-
€79,00 EUR (Server Hosting từ 20.05.2012 đến 19.06.2012)
-
€79,00 EUR (Server Hosting từ 20.06.2012 đến 19.07.2012)
-
€79,00 EUR (Server Hosting từ 20.07.2012 đến 19.08.2012)
-
€79,00 EUR (Server Hosting từ 20.08.2012 đến 19.09.2012)
-
€79,00 EUR (Server Hosting từ 20.09.2012 đến 19.10.2012)
-
€79,00 EUR (Server Hosting từ 20.10.2012 đến 19.11.2012)
---------------------------------------------------------------------
€235,35 EURNgày 30.11.2012


€235,35 EUR

$75,85 USD
<bài viết được chỉnh sửa lúc 14.03.2013 05:54:13 bởi Admin >
Attached Image(s)

donation
 • Số bài : 134
 • Điểm thưởng : 0
 • Từ: 03.03.2006
RE: Cùng tài trợ cho VN Thư quán - 17.03.2013 06:41:06
donation


Xin chân thành cảm ơn bạn HƯƠNG PHẠM (TX, US) ngày 30.07.2012 đã gởi tại trợ đến quỹ VNTQ $20,00USD.
Ba bạn ẩn danh, ngày 12.11.2012 đã gởi tại trợ đến VNTQ €100,00EUR.
Bạn Huan Dang ngày 15.11.2012 đã gởi tại trợ đến VNTQ $200,00USD (số tiền này đã được chuyển sang = €143,00 Euro)


Tổng số ngân quỹ hiện nay là:

$56,93 USD
+
$20,00 USD
(- $1,08 USD Lệ phí Paypal = $18,92 USD)

-------------
$75,85 USD

€854,55 EUR
+
€100,00 EUR

€143,00 EUR
(- 10,00 Euro lệ phí Banking)
€22,00 EUR
(chị Ct.Ly đã phụ vào làm tròn số = 255,00EUR và chuyển vào quỹ của VNTQ, xin chân thành cảm ơn chị.) (- €5,20 EUR Lệ phí Paypal = €249,80 EUR)
-------------
€1104,35 EUR


€1104,35 EUR
-
€79,00 EUR (Server Hosting từ 20.12.2011 đến 19.01.2012)
-

€79,00 EUR (Server Hosting từ 20.01.2012 đến 19.02.2012)
-
€79,00 EUR (Server Hosting từ 20.02.2012 đến 19.03.2012)
-
€79,00 EUR (Server Hosting từ 20.03.2012 đến 19.04.2012)
-
€79,00 EUR (Server Hosting từ 20.04.2012 đến 19.05.2012)
-
€79,00 EUR (Server Hosting từ 20.05.2012 đến 19.06.2012)
-
€79,00 EUR (Server Hosting từ 20.06.2012 đến 19.07.2012)
-
€79,00 EUR (Server Hosting từ 20.07.2012 đến 19.08.2012)
-
€79,00 EUR (Server Hosting từ 20.08.2012 đến 19.09.2012)
-
€79,00 EUR (Server Hosting từ 20.09.2012 đến 19.10.2012)
-
€79,00 EUR (Server Hosting từ 20.10.2012 đến 19.11.2012)
---------------------------------------------------------------------
€235,35 EUR


Ngày 30.11.2012


€235,35 EUR

$75,85 USDTổng số ngân quỹ hiện nay là:

€235,35 EUR
-
€79,00 EUR (Server Hosting từ 20.11.2011 đến 19.12.2012)
-

€79,00 EUR (Server Hosting từ 20.12.2012 đến 19.01.2013)
-
€79,00 EUR (Server Hosting từ 20.01.2013 đến 19.02.2013)
--------------------------------------------------------------------------------
€00,00 EUR


Tháng Ba 2013


€00,00 EUR

$75,85 USDdonation
 • Số bài : 134
 • Điểm thưởng : 0
 • Từ: 03.03.2006
RE: Cùng tài trợ cho VN Thư quán - 17.03.2013 06:51:41
donation


Tổng số ngân quỹ hiện nay là:

€235,35 EUR
-
€79,00 EUR (Server Hosting từ 20.11.2011 đến 19.12.2012)
-

€79,00 EUR (Server Hosting từ 20.12.2012 đến 19.01.2013)
-
€79,00 EUR (Server Hosting từ 20.01.2013 đến 19.02.2013)
--------------------------------------------------------------------------------
€00,00 EUR


Tháng Ba 2013


€00,00 EUR

$75,85 USD

 
Xin chân thành cảm ơn Nguời dấu tên đã gởi ủng hộ quỹ VNTQ €150,00EUR.
 
Tổng số ngân quỹ hiện nay là:

€00,00 EUR
+
€150,00 EUR (- €3,20 EUR Lệ phí Paypal = €146,80 EUR)
--------------------------------------------------------------------------------
€146,80 EUR


Ngày 17 Tháng Ba 2013


€146,80 EUR

$75,85 USD


 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 23.03.2013 14:42:18 bởi Ct.Ly >

donation
 • Số bài : 134
 • Điểm thưởng : 0
 • Từ: 03.03.2006
RE: Cùng tài trợ cho VN Thư quán - 22.03.2013 07:00:51
donation

Xin chân thành cảm ơn Nguời dấu tên đã gởi ủng hộ quỹ VNTQ €150,00EUR.
 
Tổng số ngân quỹ hiện nay là:

€00,00 EUR
+
€150,00 EUR (- €3,20 EUR Lệ phí Paypal = €146,80 EUR)
--------------------------------------------------------------------------------
€146,80 EUR


Ngày 17 Tháng Ba 2013


€146,80 EUR

$75,85 USD
 
 


Xin chân thành cảm ơn bạn Người ái mộ vntq ngày 17.03 đã gởi ủng hộ quỹ VNTQ €100,00EUR.
 
Tổng số ngân quỹ hiện nay là:

€146,80 EUR
+
€100,00 EUR ((+ 10,00Euro tỷ Ct.Ly đã phụ vào để trả lệ phí paypal) - €2,44 EUR Lệ phí Paypal = €107,56 EUR)
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
€254,36 EURNgày 22 Tháng Ba 2013

€254,36 EUR

$75,85 USD
<bài viết được chỉnh sửa lúc 23.03.2013 14:40:37 bởi Ct.Ly >

donation
 • Số bài : 134
 • Điểm thưởng : 0
 • Từ: 03.03.2006
RE: Cùng tài trợ cho VN Thư quán - 29.04.2014 08:16:48

Xin chân thành cảm ơn bạn Người ái mộ vntq ngày 17.03 đã gởi ủng hộ quỹ VNTQ €100,00EUR

Ngày 22 Tháng Ba 2013

€254,36 EUR

$75,85 USD

 
Tổng số ngân quỹ hiện nay là:

 
chuyển đổi từ $75,85 USD sang thành €53,38 EUR (1 USD = 0,703836  EUR)
 
€254,36 EUR
+
   €53,38 EUR
-------------------
€307,74 EUR
-
€79,00 EUR (Server Hosting từ 20.02.2013 đến 19.03.2013)
-

€79,00 EUR (Server Hosting từ 20.03.2013 đến 19.04.2013)
-
€79,00 EUR (Server Hosting từ 20.04.2013 đến 19.05.2013)
-
€79,00 EUR (Server Hosting từ 20.05.2013 đến 19.06.2013) (Server cũ)
-

€49,00 EUR (Server Hosting từ 20.06.2013 đến 19.07.2013) (Server mới)
-
€49,00 EUR (Server Hosting từ 20.07.2013 đến 19.08.2013)
-
€49,00 EUR (Server Hosting từ 20.08.2013 đến 19.09.2013)
-
€49,00 EUR (Server Hosting từ 20.09.2013 đến 19.10.2013)
-
€49,00 EUR (Server Hosting từ 20.10.2013 đến 19.11.2013)
-
€49,00 EUR (Server Hosting từ 20.11.2013 đến 19.12.2013)
-
€49,00 EUR (Server Hosting từ 20.12.2013 đến 19.01.2014)
-
€49,00 EUR (Server Hosting từ 20.01.2014 đến 19.02.2014)
-
€49,00 EUR (Server Hosting từ 20.02.2014 đến 19.03.2014)

-
€49,00 EUR (Server Hosting từ 20.03.2014 đến 19.04.2014)

 --------------------------------------------------------------------------------
€00,00 EUR


Tháng Tư 2014


€00,00 EUR

$00,00 USD<bài viết được chỉnh sửa lúc 29.04.2014 08:34:44 bởi donation >

donation
 • Số bài : 134
 • Điểm thưởng : 0
 • Từ: 03.03.2006
RE: Cùng tài trợ cho VN Thư quán - 29.04.2014 08:33:15

Tổng số ngân quỹ hiện nay là:  

 
chuyển đổi từ $75,85 USD sang thành €53,38 EUR (1 USD = 0,703836  EUR)

€254,36 EUR
+
   €53,38 EUR
-------------------
€307,74 EUR
-
€79,00 EUR (Server Hosting từ 20.02.2013 đến 19.03.2013)
-

€79,00 EUR (Server Hosting từ 20.03.2013 đến 19.04.2013)
-
€79,00 EUR (Server Hosting từ 20.04.2013 đến 19.05.2013)
-
€79,00 EUR (Server Hosting từ 20.05.2013 đến 19.06.2013) (Server cũ)

-
€49,00 EUR (Server Hosting từ 20.06.2013 đến 19.07.2013) (Server mới)
-
€49,00 EUR (Server Hosting từ 20.07.2013 đến 19.08.2013)
-
€49,00 EUR (Server Hosting từ 20.08.2013 đến 19.09.2013)
-
€49,00 EUR (Server Hosting từ 20.09.2013 đến 19.10.2013)
-
€49,00 EUR (Server Hosting từ 20.10.2013 đến 19.11.2013)
-
€49,00 EUR (Server Hosting từ 20.11.2013 đến 19.12.2013)
-
€49,00 EUR (Server Hosting từ 20.12.2013 đến 19.01.2014)
-
€49,00 EUR (Server Hosting từ 20.01.2014 đến 19.02.2014)
-
€49,00 EUR (Server Hosting từ 20.02.2014 đến 19.03.2014)

-
€49,00 EUR (Server Hosting từ 20.03.2014 đến 19.04.2014)

 --------------------------------------------------------------------------------
€00,00 EUR

Tháng Tư 2014


€00,00 EUR
$00,00 USD

 
Xin chân thành cảm ơn một người bạn dấu tên ngày 07.04.2014 đã gởi tài trợ tới Quỹ VNTQ €100,00 EUR.
Xin chân thành cảm ơn một người bạn dấu tên ngày 25.04.2014 đã gởi tài trợ tới Quỹ VNTQ $104,5 USD.
 
Quỹ VNTQ hiện nay:
 
$104,5 USD (- $4,38 USD lệ phí paypal) = $100,12 USD
 
Ngày 29.04.2014:
 
€100,00 EUR
$100,12 USD

donation
 • Số bài : 134
 • Điểm thưởng : 0
 • Từ: 03.03.2006
RE: Cùng tài trợ cho VN Thư quán - 29.11.2014 01:47:56
donation


Xin chân thành cảm ơn một người bạn dấu tên ngày 07.04.2014 đã gởi tài trợ tới Quỹ VNTQ €100,00 EUR.
Xin chân thành cảm ơn một người bạn dấu tên ngày 25.04.2014 đã gởi tài trợ tới Quỹ VNTQ $104,5 USD.

Quỹ VNTQ hiện nay:

$104,5 USD (- $4,38 USD lệ phí paypal) = $100,12 USD

Ngày 29.04.2014:

€100,00 EUR
$100,12 USD

 
Xin chân thành cảm ơn "Ông Tư" đã gởi tài trợ đến quỹ VNTQ €100,00 EUR
 
Quỹ VNTQ hiện nay:
€100,00 EUR
+
€100,00 EUR
------------------
€200,00 EUR
 
 
Ngày 28.11.2014:

€200,00 EUR
$100,12 USD


 

donation
 • Số bài : 134
 • Điểm thưởng : 0
 • Từ: 03.03.2006
RE: Cùng tài trợ cho VN Thư quán - 24.03.2015 03:06:30


Xin chân thành cảm ơn "Ông Tư" đã gởi tài trợ đến quỹ VNTQ €100,00 EUR
 
Quỹ VNTQ hiện nay:
€100,00 EUR
+
€100,00 EUR
------------------
€200,00 EUR
 
 
Ngày 28.11.2014:
 
€200,00 EUR
$100,12 USD

 
Chuyển đổi $100,12 USD thành €89,31 EUR theo tỷ giá Paypal ngày 23.03.2015
 
Tổng số:
€200,00 EUR
+
€89,31 EUR
----------------
€289,31 EUR
-
€49,00 EUR (Server Hosting từ 20.04.2014 đến 19.05.2014)

-
€49,00 EUR (Server Hosting từ 20.05.2014 đến 19.06.2014)

-
€49,00 EUR (Server Hosting từ 20.06.2014 đến 19.07.2014)

-
€49,00 EUR (Server Hosting từ 20.07.2014 đến 19.08.2014)

-
€49,00 EUR (Server Hosting từ 20.08.2014 đến 19.09.2014)

-
€49,00 EUR (Server Hosting từ 20.09.2014 đến 19.10.2014)

---------------------------------------------------------------------------------
Ngân quỹ tính đến tháng mười 2014 = €00,00 EUR
<bài viết được chỉnh sửa lúc 24.03.2015 03:12:11 bởi donation >

donation
 • Số bài : 134
 • Điểm thưởng : 0
 • Từ: 03.03.2006
RE: Cùng tài trợ cho VN Thư quán - 24.03.2015 03:21:40


Chuyển đổi $100,12 USD thành €89,31 EUR theo tỷ giá Paypal ngày 23.03.2015
 
Tổng số:
€200,00 EUR
+
€89,31 EUR
----------------
€289,31 EUR
-
€49,00 EUR (Server Hosting từ 20.04.2014 đến 19.05.2014)

-
€49,00 EUR (Server Hosting từ 20.05.2014 đến 19.06.2014)

-
€49,00 EUR (Server Hosting từ 20.06.2014 đến 19.07.2014)

-
€49,00 EUR (Server Hosting từ 20.07.2014 đến 19.08.2014)

-
€49,00 EUR (Server Hosting từ 20.08.2014 đến 19.09.2014)

-
€49,00 EUR (Server Hosting từ 20.09.2014 đến 19.10.2014)

---------------------------------------------------------------------------------
Ngân quỹ tính đến tháng mười 2014 = €00,00 EUR

 
Xin chân thành cảm ơn bạn Sweet ngày 01.03.2015 đã gởi tài trợ đến quỹ VNTQ $100,00 USD
 
Tổng số:
$100,00 USD
-
$5,50 USD (Lệ phí paypal)
-------------------------------
$94,50 USD (chuyển đổi thành €84,23 EUR theo tỷ giá paypal ngày 23.03.2015)
 
 
Ngân quỹ tính đến tháng Mười 2014 là:
€ 84,23 EUR


donation
 • Số bài : 134
 • Điểm thưởng : 0
 • Từ: 03.03.2006
RE: Cùng tài trợ cho VN Thư quán - 18.06.2015 00:18:59

Xin chân thành cảm ơn bạn Sweet ngày 01.03.2015 đã gởi tài trợ đến quỹ VNTQ $100,00 USD
 
Tổng số:
$100,00 USD
-
$5,50 USD (Lệ phí paypal)
-------------------------------
$94,50 USD (chuyển đổi thành €84,23 EUR theo tỷ giá paypal ngày 23.03.2015)

 
 
€84,23 EUR
-
€49,00 EUR (Server Hosting từ 20.10.2014 đến 19.11.2014)

-
€49,00 EUR (Server Hosting từ 20.11.2014 đến 19.12.2014)

---------------------------------------------------------------------------------
Ngân quỹ tính đến tháng Mười hai 2014 = €00,00 EUR

donation
 • Số bài : 134
 • Điểm thưởng : 0
 • Từ: 03.03.2006
RE: Cùng tài trợ cho VN Thư quán - 18.06.2015 00:33:25

€84,23 EUR
-
€49,00 EUR (Server Hosting từ 20.10.2014 đến 19.11.2014)

-
€49,00 EUR (Server Hosting từ 20.11.2014 đến 19.12.2014)

---------------------------------------------------------------------------------
Ngân quỹ tính đến tháng Mười hai 2014 = €00,00 EUR

 
Ngày 06.06.2015 người bạn Vô Danh đã gởi tài trợ cho VN Thư quán $300,00 US Dolars
$300,00 Dolars được chuyển đổi theo tỷ giá Banking thành €264,21 Euro
(- €19,60 Euro - €17,60 Euro lệ phí bên gởi và bên nhận) tổng số còn lại = €227,41 Euro
Ngày 09.06.2015 đã được tỷ Ct.Ly bù thêm và chuyển vào tài khoản của VN Thư quán tổng số là €305,00 Euro
 
Xin chân thành cảm ơn người bạn Vô Danh và tỷ Ct.Ly !
 
------------------------------------------------------------------------
Quỹ của VN Thư quán tính đến tháng Mười hai 2014 là:
€305,00 Euro
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 18.06.2015 00:35:54 bởi donation >

donation
 • Số bài : 134
 • Điểm thưởng : 0
 • Từ: 03.03.2006
RE: Cùng tài trợ cho VN Thư quán - 19.01.2016 05:52:25
donation


Ngày 06.06.2015 người bạn Vô Danh đã gởi tài trợ cho VN Thư quán $300,00 US Dolars
$300,00 Dolars được chuyển đổi theo tỷ giá Banking thành €264,21 Euro
(- €19,60 Euro - €17,60 Euro lệ phí bên gởi và bên nhận) tổng số còn lại = €227,41 Euro
Ngày 09.06.2015 đã được tỷ Ct.Ly bù thêm và chuyển vào tài khoản của VN Thư quán tổng số là €305,00 Euro

Xin chân thành cảm ơn người bạn Vô Danh và tỷ Ct.Ly !

------------------------------------------------------------------------
Quỹ của VN Thư quán tính đến tháng Mười hai 2014 là:
€305,00 Euro


 
Tổng kết đến ngày 19.06.2015
 
€305,00 Euro
-
€49,00 EUR (Server Hosting từ 20.12.2014 đến 19.01.2015)

-
€49,00 EUR (Server Hosting từ 20.01.2015 đến 19.02.2015)

-
€49,00 EUR (Server Hosting từ 20.02.2015 đến 19.03.2015)

-
€49,00 EUR (Server Hosting từ 20.03.2015 đến 19.04.2015)

-
€49,00 EUR (Server Hosting từ 20.04.2015 đến 19.05.2015)

-
€49,00 EUR (Server Hosting từ 20.05.2015 đến 19.06.2015)

---------------------------------------------------------------
€11,00 Euro
 
Tổng số quỹ tới ngày 19.06.2015:
= €11,00 EuroThay đổi trang: << < 456 > >> | Trang 6 của 7 trang, bài viết từ 151 đến 180 trên tổng số 197 bài trong đề mục