Nhạc phổ thơ Miên Thụy-tiếng hát MT

Thay đổi trang: < 12 | Trang 2 của 2 trang, bài viết từ 31 đến 55 trên tổng số 55 bài trong đề mục
Tác giả Bài
CTT
 • Số bài : 3778
 • Điểm thưởng : 0
 • Từ: 21.09.2007
 • Nơi: Chân Trời
RE: Nhạc phổ thơ Miên Thụy-tiếng hát MT - 12.04.2008 04:19:27
Sis ơi có 1 vài bài thui ,mang vô đây để Cu xử lý dùm cho sis hen ....
 
 
 
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 21.04.2008 21:08:29 bởi Chân Trời Tím >

CTT
 • Số bài : 3778
 • Điểm thưởng : 0
 • Từ: 21.09.2007
 • Nơi: Chân Trời
RE: Nhạc phổ thơ Miên Thụy-tiếng hát MT - 12.04.2008 04:32:49
 
 
Bài này TTL  có post rùi nhưng lick đã bị hỏng...Tím posst link lại không biết nghe được không? nhưng máy Tím vẫn nghe được.Trang Trinh Nữ bị mất nhưng đao về máy vẫn không bị mất
 
 

<bài viết được chỉnh sửa lúc 21.04.2008 21:11:36 bởi Chân Trời Tím >

CTT
 • Số bài : 3778
 • Điểm thưởng : 0
 • Từ: 21.09.2007
 • Nơi: Chân Trời
RE: Nhạc phổ thơ Miên Thụy-tiếng hát MT - 12.04.2008 04:41:02
 
 
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 20.04.2008 18:35:16 bởi Chân Trời Tím >

CTT
 • Số bài : 3778
 • Điểm thưởng : 0
 • Từ: 21.09.2007
 • Nơi: Chân Trời
RE: Nhạc phổ thơ Miên Thụy-tiếng hát MT - 12.04.2008 04:51:42

 
 
Thơ : Miên Thụy
Nhạc: Đỗ Quân
Trình bày: Miên Thụy
 
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 21.04.2008 21:16:02 bởi Chân Trời Tím >

CTT
 • Số bài : 3778
 • Điểm thưởng : 0
 • Từ: 21.09.2007
 • Nơi: Chân Trời
RE: Nhạc phổ thơ Miên Thụy-tiếng hát MT - 12.04.2008 04:59:48
 
 
 
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 21.04.2008 21:23:45 bởi Chân Trời Tím >

CTT
 • Số bài : 3778
 • Điểm thưởng : 0
 • Từ: 21.09.2007
 • Nơi: Chân Trời
RE: Nhạc phổ thơ Miên Thụy-tiếng hát MT - 12.04.2008 05:12:48
[themNhac]C:\Documents and Settings\amd\Desktop\Mien Thuy - chia Khoa Tinh Yeu_091206.mp3[/themNhac] 

 trình bày Miên Thụy

<bài viết được chỉnh sửa lúc 21.04.2008 21:28:49 bởi Chân Trời Tím >

CTT
 • Số bài : 3778
 • Điểm thưởng : 0
 • Từ: 21.09.2007
 • Nơi: Chân Trời
RE: Nhạc phổ thơ Miên Thụy-tiếng hát MT - 12.04.2008 05:22:52
       
                     
 
Trình bày : Miên Thụy


<bài viết được chỉnh sửa lúc 21.04.2008 21:34:16 bởi Chân Trời Tím >

CTT
 • Số bài : 3778
 • Điểm thưởng : 0
 • Từ: 21.09.2007
 • Nơi: Chân Trời
RE: Nhạc phổ thơ Miên Thụy-tiếng hát MT - 12.04.2008 13:38:12
Trình bày : Qùynh Lan
 
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 21.04.2008 21:37:10 bởi Chân Trời Tím >

CTT
 • Số bài : 3778
 • Điểm thưởng : 0
 • Từ: 21.09.2007
 • Nơi: Chân Trời
RE: Nhạc phổ thơ Miên Thụy-tiếng hát MT - 12.04.2008 13:49:04
Trình bày : Miên Thụy
 
 
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 20.04.2008 17:44:31 bởi Chân Trời Tím >

CTT
 • Số bài : 3778
 • Điểm thưởng : 0
 • Từ: 21.09.2007
 • Nơi: Chân Trời
RE: Nhạc phổ thơ Miên Thụy-tiếng hát MT - 12.04.2008 13:57:35
 
Trình bày : Miên Thụy

<bài viết được chỉnh sửa lúc 20.04.2008 17:53:20 bởi Chân Trời Tím >

CTT
 • Số bài : 3778
 • Điểm thưởng : 0
 • Từ: 21.09.2007
 • Nơi: Chân Trời
RE: Nhạc phổ thơ Miên Thụy-tiếng hát MT - 12.04.2008 14:09:56
 
 
 
 
Trình bày : Miên Thụy
                          
<bài viết được chỉnh sửa lúc 20.04.2008 18:05:27 bởi Chân Trời Tím >

CTT
 • Số bài : 3778
 • Điểm thưởng : 0
 • Từ: 21.09.2007
 • Nơi: Chân Trời
RE: Nhạc phổ thơ Miên Thụy-tiếng hát MT - 12.04.2008 14:24:44
 
 
Trình bày : Miên Thụy
 
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 20.04.2008 18:08:37 bởi Chân Trời Tím >

CTT
 • Số bài : 3778
 • Điểm thưởng : 0
 • Từ: 21.09.2007
 • Nơi: Chân Trời
RE: Nhạc phổ thơ Miên Thụy-tiếng hát MT - 12.04.2008 14:43:31
 
Trình bày : Miên Thụy
 
 

<bài viết được chỉnh sửa lúc 20.04.2008 18:10:00 bởi Chân Trời Tím >

CTT
 • Số bài : 3778
 • Điểm thưởng : 0
 • Từ: 21.09.2007
 • Nơi: Chân Trời
RE: Nhạc phổ thơ Miên Thụy-tiếng hát MT - 12.04.2008 14:50:09
 
Trình bày : Miên Thụy
 
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 20.04.2008 18:12:08 bởi Chân Trời Tím >

CTT
 • Số bài : 3778
 • Điểm thưởng : 0
 • Từ: 21.09.2007
 • Nơi: Chân Trời
RE: Nhạc phổ thơ Miên Thụy-tiếng hát MT - 12.04.2008 14:57:12
Trình bày : Miên Thụy

<bài viết được chỉnh sửa lúc 20.04.2008 18:31:52 bởi Chân Trời Tím >

CTT
 • Số bài : 3778
 • Điểm thưởng : 0
 • Từ: 21.09.2007
 • Nơi: Chân Trời
RE: Nhạc phổ thơ Miên Thụy-tiếng hát MT - 12.04.2008 15:08:14
 
Trình bày: Nửa nhớ
 
 
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 20.04.2008 17:58:11 bởi Chân Trời Tím >

CTT
 • Số bài : 3778
 • Điểm thưởng : 0
 • Từ: 21.09.2007
 • Nơi: Chân Trời
RE: Nhạc phổ thơ Miên Thụy-tiếng hát MT - 12.04.2008 15:20:07
 
Quyên Di : giới thiệu
Miên Thụy: Trình bày
 
 
 
 
 
 
P/S: Tím mang trước nhiêu đó cho sis hen....Còn sis réo huynh Cu i mang vô cho sis i....
Còn lời nhạc hôm nào Tím bổ sung sis bỏ vô thư viện sau cũng được phải hôn sis...chủ yếu là mang nhạc vô kìa...hihihi...hông khéo Tím cũng bị huynh Cu sút văng theo như sis nói tối wa sút sis ó ò...hihihi...
Còn bài THÌ THÔI MẤT ANH...hay lắm nhưng Tím tìm hoài chưa thấy ,ko biết đi lạc ổ đĩa nào...để Tím tìm rùi mang vô sis hen....
<bài viết được chỉnh sửa lúc 20.04.2008 17:50:38 bởi Chân Trời Tím >

CTT
 • Số bài : 3778
 • Điểm thưởng : 0
 • Từ: 21.09.2007
 • Nơi: Chân Trời
RE: Nhạc phổ thơ Miên Thụy-tiếng hát MT - 20.04.2008 18:02:51
LÁ ÚA
Trình bày: Miên Thụy
                            
 
                            
 
 

 
 

CTT
 • Số bài : 3778
 • Điểm thưởng : 0
 • Từ: 21.09.2007
 • Nơi: Chân Trời
RE: Nhạc phổ thơ Miên Thụy-tiếng hát MT - 20.04.2008 18:21:03

 
Trình bày : Miên Thụy
 
 
 

 

CTT
 • Số bài : 3778
 • Điểm thưởng : 0
 • Từ: 21.09.2007
 • Nơi: Chân Trời
RE: Nhạc phổ thơ Miên Thụy-tiếng hát MT - 20.04.2008 18:42:44

 
Trình bày : Miên Thụy
 
 


CTT
 • Số bài : 3778
 • Điểm thưởng : 0
 • Từ: 21.09.2007
 • Nơi: Chân Trời
RE: Nhạc phổ thơ Miên Thụy-tiếng hát MT - 20.04.2008 18:52:00

 
Trình bày : Miên Thụy
 
 
 

CTT
 • Số bài : 3778
 • Điểm thưởng : 0
 • Từ: 21.09.2007
 • Nơi: Chân Trời
RE: Nhạc phổ thơ Miên Thụy-tiếng hát MT - 20.04.2008 19:00:41

 
Trình bày : Miên Thụy
 
 
 

CTT
 • Số bài : 3778
 • Điểm thưởng : 0
 • Từ: 21.09.2007
 • Nơi: Chân Trời
RE: Nhạc phổ thơ Miên Thụy-tiếng hát MT - 20.04.2008 19:08:51
  
 
   Trình bày : Miên Thụy
 

CTT
 • Số bài : 3778
 • Điểm thưởng : 0
 • Từ: 21.09.2007
 • Nơi: Chân Trời
RE: Cuối Cùng -thơ và trình bày MThụy - 20.04.2008 19:16:09

 
   Trình bày : Miên Thụy
 


vovinhthuan
 • Số bài : 60
 • Điểm thưởng : 0
 • Từ: 19.01.2009
RE: Cuối Cùng -thơ và trình bày MThụy - 20.01.2009 16:59:42
Tàn Phai
Nhạc:Võ Vĩnh Thuận
Thơ & Tiếng Hát: Miên Thuỵ


<bài viết được chỉnh sửa lúc 20.01.2009 17:02:57 bởi vovinhthuan >

Thay đổi trang: < 12 | Trang 2 của 2 trang, bài viết từ 31 đến 55 trên tổng số 55 bài trong đề mục