Note các bản nhạc Trịnh Công Sơn
Thay đổi trang: << < 131415 > >> | Trang 14 của 16 trang, bài viết từ 196 đến 210 trên tổng số 227 bài trong đề mục
chuotcon313 25.04.2009 00:52:11 (permalink)
Chìm dưới cơn mưa

[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/61716/114D4483000F4AC39C97B6A7AAE17A64.jpg[/image]
Attached Image(s)
chuotcon313 25.04.2009 00:53:40 (permalink)
Chính chúng ta phải nói

[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/61716/B8D51397420E419CB4497F02D9CADE83.jpg[/image]
Attached Image(s)
chuotcon313 25.04.2009 00:54:58 (permalink)
Cho đời chút ơn

[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/61716/CF0EFDF6B0CF4635B6EE6A212B18BB7B.jpg[/image]
Attached Image(s)
chuotcon313 25.04.2009 00:55:58 (permalink)
Cho một người nằm xuống

[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/61716/E11A52A153DD41878A73BD2631636A2D.jpg[/image]
Attached Image(s)
chuotcon313 25.04.2009 00:57:09 (permalink)
Chờ nhìn quê hương sáng chói

[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/61716/3ADE17ABAE994D31A18070F03A6B567D.jpg[/image]
Attached Image(s)
chuotcon313 26.04.2009 01:11:55 (permalink)
Chưa mất niềm tin

[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/61716/6293C73BDDFE47928B5D9534A317B1CF.jpg[/image]
Attached Image(s)
chuotcon313 26.04.2009 01:13:10 (permalink)
Chưa mòn giấc mơ - p1

[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/61716/05D985315259499E895C13D1A28F71BD.jpg[/image]
Attached Image(s)
chuotcon313 26.04.2009 01:14:37 (permalink)
Chưa mòn giấc mơ - p2

[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/61716/ED98555514FB4D34BD205C4C2F7DBAB2.jpg[/image]
Attached Image(s)
chuotcon313 26.04.2009 01:15:54 (permalink)
Chuyện đóa quỳnh hương

[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/61716/EDB30FA31CA94CFD8060E0588C690BA2.jpg[/image]
Attached Image(s)
chuotcon313 26.04.2009 01:17:18 (permalink)
Có một giòng sông đã qua đời

[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/61716/408BEB66C7494224A1548D24DF22B8AF.jpg[/image]
Attached Image(s)
chuotcon313 26.04.2009 01:18:42 (permalink)
Có một ngày như thế

[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/61716/665F0AD04A004AABABD316AE83CC31B5.jpg[/image]
Attached Image(s)
chuotcon313 26.04.2009 01:19:49 (permalink)
Có nghe đời nghiêng

[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/61716/0940229A09AF4370B1C77B1E18EF906E.jpg[/image]
Attached Image(s)
chuotcon313 26.04.2009 01:21:32 (permalink)
Có những con đường

[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/61716/3D899E43D84342A7BED45F3B94B0341A.jpg[/image]
Attached Image(s)
chuotcon313 26.04.2009 01:23:24 (permalink)
Cỏ xót xa đưa

[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/61716/613388A064FD4B12B43DCB801387FB69.jpg[/image]
Attached Image(s)
chuotcon313 26.04.2009 01:25:06 (permalink)
Còn ai với ai

[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/61716/1752A787180249EDA381CDEA75280A9C.jpg[/image]
Attached Image(s)
Thay đổi trang: << < 131415 > >> | Trang 14 của 16 trang, bài viết từ 196 đến 210 trên tổng số 227 bài trong đề mục
Chuyển nhanh đến:

Thống kê hiện tại

Hiện đang có 0 thành viên và 1 bạn đọc.
Kiểu:
2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9