Note các bản nhạc Trịnh Công Sơn
Thay đổi trang: << < 131415 > >> | Trang 15 của 16 trang, bài viết từ 211 đến 225 trên tổng số 227 bài trong đề mục
chuotcon313 26.04.2009 01:26:08 (permalink)
Còn có bao ngày

[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/61716/1DAF9D0316314B829FC4689D34292BDE.jpg[/image]
Attached Image(s)
chuotcon313 26.04.2009 01:29:00 (permalink)
Con đường mùa xuân - p1

[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/61716/CC9F53A64A95426EA86ED4FB75F411A0.jpg[/image]
Attached Image(s)
chuotcon313 26.04.2009 01:30:06 (permalink)
Con đường mùa xuân - p2

[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/61716/66365611FF954BC28608909B86D14A8C.jpg[/image]
Attached Image(s)
chuotcon313 28.04.2009 00:35:25 (permalink)
Con mắt còn lại

[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/61716/498484F8E0374D7E824EC6CB882849FD.jpg[/image]
Attached Image(s)
chuotcon313 28.04.2009 00:36:43 (permalink)
Còn thấy mặt người

[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/61716/AB81541F029244449C59710EE347D339.jpg[/image]
Attached Image(s)
chuotcon313 28.04.2009 00:38:20 (permalink)
Còn tuổi nào cho em

[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/61716/C75927050D3944B994246324E3284DB8.jpg[/image]
Attached Image(s)
chuotcon313 28.04.2009 00:39:34 (permalink)
Cúi xuống thật gần

[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/61716/96CEC2A98FFB47909BD4EC13DE30268E.jpg[/image]
Attached Image(s)
chuotcon313 28.04.2009 00:41:01 (permalink)
Cũng sẽ chìm trôi - p1

[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/61716/21BA3F08CF844FD9A1600212207AB977.gif[/image]
Attached Image(s)
chuotcon313 28.04.2009 00:42:04 (permalink)
Cũng sẽ chìm trôi - p2
[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/61716/D09D085F31BE49E28B254C986721A125.gif[/image]
<bài viết được chỉnh sửa lúc 28.04.2009 00:43:54 bởi chuotcon313 >
Attached Image(s)
chuotcon313 28.04.2009 00:45:00 (permalink)
Cuối cùng cho một tình yêu

[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/61716/A503F4EC0FCF4F76A45C69DAB3831DE6.jpg[/image]
Attached Image(s)
chuotcon313 28.04.2009 00:46:11 (permalink)
Dã tràng ca - p1


[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/61716/2EDB9FAA77A9427094D1EE4999BEE186.gif[/image]
Attached Image(s)
chuotcon313 28.04.2009 00:47:26 (permalink)
Dã tràng ca - p2


[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/61716/D053E72679984DDDA65EFB4F7A0AB80F.gif[/image]
Attached Image(s)
chuotcon313 28.04.2009 00:48:42 (permalink)
Dã tràng ca - p3


[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/61716/5C366570CD0C4B699EFDBAB9B7884473.gif[/image]
Attached Image(s)
chuotcon313 28.04.2009 00:52:23 (permalink)
Dã tràng ca - p4[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/61716/6B98AF37FD8C48C29EE7538DE362571B.gif[/image]
Attached Image(s)
chuotcon313 28.04.2009 00:57:24 (permalink)
Dã tràng ca - p5


[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/61716/2C694A5889A34581A1E0DB51BDC53E5D.gif[/image]
Attached Image(s)
Thay đổi trang: << < 131415 > >> | Trang 15 của 16 trang, bài viết từ 211 đến 225 trên tổng số 227 bài trong đề mục
Chuyển nhanh đến:

Thống kê hiện tại

Hiện đang có 0 thành viên và 2 bạn đọc.
Kiểu:
2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9