Tuyển Tập Nhạc Trẻ

Thay đổi trang: < 123 > | Trang 2 của 3 trang, bài viết từ 31 đến 60 trên tổng số 76 bài trong đề mục
Tác giả Bài
nguyenthoai
 • Số bài : 1180
 • Điểm thưởng : 0
 • Từ: 11.05.2006
RE: Tuyển Tập Nhạc Trẻ - 19.10.2006 18:06:34
.
Chim sáo ngày xưa - Nhất Sinh

[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/19529/576A8782ADE2415D82D33E725BE5760D.gif[/image]
Attached Image(s)

nguyenthoai
 • Số bài : 1180
 • Điểm thưởng : 0
 • Từ: 11.05.2006
RE: Tuyển Tập Nhạc Trẻ - 19.10.2006 18:09:07
.
Dĩ vãng xót xa - Nhất Sinh

[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/19529/E9EAC6B78C4D427DA5D671A755269C3E.gif[/image]
Attached Image(s)

nguyenthoai
 • Số bài : 1180
 • Điểm thưởng : 0
 • Từ: 11.05.2006
RE: Tuyển Tập Nhạc Trẻ - 19.10.2006 18:11:15
.
Đêm phương Nam - Nhất Sinh

[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/19529/3195B97A2D6543098B4B15E3C705F55F.gif[/image]
Attached Image(s)

nguyenthoai
 • Số bài : 1180
 • Điểm thưởng : 0
 • Từ: 11.05.2006
RE: Tuyển Tập Nhạc Trẻ - 19.10.2006 18:13:55
.
Phố xa - Lê Quốc Thắng

[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/19529/21B6625EA6E2441B8936200BBACBD249.gif[/image]
Attached Image(s)

nguyenthoai
 • Số bài : 1180
 • Điểm thưởng : 0
 • Từ: 11.05.2006
RE: Tuyển Tập Nhạc Trẻ - 19.10.2006 18:23:33
.
Trái tim thật thà - Lê Quốc Thắng

[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/19529/97BC8AA4F7914EA7A41058BDB94EE2AE.gif[/image]
Attached Image(s)

nguyenthoai
 • Số bài : 1180
 • Điểm thưởng : 0
 • Từ: 11.05.2006
RE: Tuyển Tập Nhạc Trẻ - 19.10.2006 18:26:10
.
Sinh nhật hồng - Lê Quốc Thắng

[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/19529/55DE211AF99C43EA89C422DF7855A157.gif[/image]
Attached Image(s)

nguyenthoai
 • Số bài : 1180
 • Điểm thưởng : 0
 • Từ: 11.05.2006
RE: Tuyển Tập Nhạc Trẻ - 19.10.2006 18:29:28
.
Đếm từng mùa xuân - Lê Quốc Thắng

[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/19529/8FDB457F26D94C55B8C19D98BEF9D9FB.gif[/image]
Attached Image(s)

nguyenthoai
 • Số bài : 1180
 • Điểm thưởng : 0
 • Từ: 11.05.2006
RE: Tuyển Tập Nhạc Trẻ - 19.10.2006 18:32:51
.
Chuyến đò quê hương - Vy Nhật Tảo

[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/19529/FEFD49A904444CF4A5F425A2D964A557.gif[/image]
Attached Image(s)

nguyenthoai
 • Số bài : 1180
 • Điểm thưởng : 0
 • Từ: 11.05.2006
RE: Tuyển Tập Nhạc Trẻ - 19.10.2006 18:34:55
.
Áo trắng học trò - Vy Nhật Tảo

[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/19529/FAFA7934BBAF4AE391692A9508225AC1.gif[/image]
Attached Image(s)

nguyenthoai
 • Số bài : 1180
 • Điểm thưởng : 0
 • Từ: 11.05.2006
RE: Tuyển Tập Nhạc Trẻ - 19.10.2006 18:38:19
.
Sài Gòn Ráp - Vy Nhật Tảo

[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/19529/FB3023015C084CD59B63D231925AF84B.gif[/image]
Attached Image(s)

nguyenthoai
 • Số bài : 1180
 • Điểm thưởng : 0
 • Từ: 11.05.2006
RE: Tuyển Tập Nhạc Trẻ - 19.10.2006 18:40:48
.
Bao la tình người - Vy Nhật Tảo

[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/19529/C860B4F6691E4E6882FA8B8B08FB0613.gif[/image]
Attached Image(s)

nguyenthoai
 • Số bài : 1180
 • Điểm thưởng : 0
 • Từ: 11.05.2006
RE: Tuyển Tập Nhạc Trẻ - 19.10.2006 18:42:49
.
Tháng năm học trò - Nguyễn Đức Trung

[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/19529/C6E62F83A2414FFCA7C134E4666EF801.gif[/image]
Attached Image(s)

nguyenthoai
 • Số bài : 1180
 • Điểm thưởng : 0
 • Từ: 11.05.2006
RE: Tuyển Tập Nhạc Trẻ - 19.10.2006 18:44:56
.
Em như tia nắng mặt trời - Nguyễn Đức Trung

[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/19529/8719E6D197004A51B0EEDC48812E7DDD.gif[/image]
Attached Image(s)

nguyenthoai
 • Số bài : 1180
 • Điểm thưởng : 0
 • Từ: 11.05.2006
RE: Tuyển Tập Nhạc Trẻ - 23.10.2006 07:29:24
.
Hát lời tình yêu - Nguyễn Đức Trung

[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/19529/2678A0C092F6495EA7BB0BB0BAA310ED.gif[/image]
Attached Image(s)

nguyenthoai
 • Số bài : 1180
 • Điểm thưởng : 0
 • Từ: 11.05.2006
RE: Tuyển Tập Nhạc Trẻ - 23.10.2006 07:31:55
.
Đáng yêu như cây đàn - Nguyễn Đức Trung

[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/19529/E861F6DB849248C286928BF359C2704C.gif[/image]
Attached Image(s)

nguyenthoai
 • Số bài : 1180
 • Điểm thưởng : 0
 • Từ: 11.05.2006
RE: Tuyển Tập Nhạc Trẻ - 23.10.2006 07:48:37
.
Chút kỷ niệm dịu dàng - Nguyễn Ngọc Thiện

[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/19529/AD6DFF8D9FA64FC982ECBFE24357AA42.gif[/image]
Attached Image(s)

nguyenthoai
 • Số bài : 1180
 • Điểm thưởng : 0
 • Từ: 11.05.2006
RE: Tuyển Tập Nhạc Trẻ - 23.10.2006 07:50:37
.
Cô bé dỗi hờn - Nguyễn Ngọc Thiện

[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/19529/FA8D0497F61143BAB5A427EE0066ED3A.gif[/image]
Attached Image(s)

nguyenthoai
 • Số bài : 1180
 • Điểm thưởng : 0
 • Từ: 11.05.2006
RE: Tuyển Tập Nhạc Trẻ - 23.10.2006 07:54:15
.
Thôi anh hãy về - Nguyễn Ngọc Thiện

[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/19529/016DA9CE4EBB47F0A8E634289323BC78.gif[/image]
Attached Image(s)

nguyenthoai
 • Số bài : 1180
 • Điểm thưởng : 0
 • Từ: 11.05.2006
RE: Tuyển Tập Nhạc Trẻ - 23.10.2006 07:56:33
.


[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/19529/206FEF8268FC4DBC9545CC3F1D7603CD.gif[/image]
Attached Image(s)

nguyenthoai
 • Số bài : 1180
 • Điểm thưởng : 0
 • Từ: 11.05.2006
RE: Tuyển Tập Nhạc Trẻ - 02.11.2006 07:12:38
.
Nhịp cầu tre - Phạm trọng Cầu

[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/19529/4C052BDB9FB64CC2B900D0CDA92FEE97.gif[/image]
<bài viết được chỉnh sửa lúc 02.11.2006 07:21:25 bởi nguyenthoai >
Attached Image(s)

nguyenthoai
 • Số bài : 1180
 • Điểm thưởng : 0
 • Từ: 11.05.2006
RE: Tuyển Tập Nhạc Trẻ - 02.11.2006 07:41:02
.
Anh chàng dễ ghét - Võ công Anh

[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/19529/549B8A1C65D14C539703BAEB200B8DB5.gif[/image]
Attached Image(s)

nguyenthoai
 • Số bài : 1180
 • Điểm thưởng : 0
 • Từ: 11.05.2006
RE: Tuyển Tập Nhạc Trẻ - 02.11.2006 07:44:19
.
Cám ơn ngày tình yêu - Thế Bảo

[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/19529/C3A651C454D84284880669774288324F.gif[/image]
Attached Image(s)

nguyenthoai
 • Số bài : 1180
 • Điểm thưởng : 0
 • Từ: 11.05.2006
RE: Tuyển Tập Nhạc Trẻ - 02.11.2006 07:46:30
.
Gởi gió đưa hương - Thế Bảo

[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/19529/C34B3A02E5E44A6FBFA802BBF846C349.gif[/image]
Attached Image(s)

nguyenthoai
 • Số bài : 1180
 • Điểm thưởng : 0
 • Từ: 11.05.2006
RE: Tuyển Tập Nhạc Trẻ - 02.11.2006 07:48:59
.
Trường làng tôi - Phạm trọng Cầu

[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/19529/870C31D3CCE04D4AB7E9EA3327D0497A.gif[/image]
Attached Image(s)

nguyenthoai
 • Số bài : 1180
 • Điểm thưởng : 0
 • Từ: 11.05.2006
RE: Tuyển Tập Nhạc Trẻ - 09.11.2006 20:27:32
.
Ước mơ hồng - Phạm trọng Cầu

[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/19529/61F8D506C9E74AE785120AA82582F1FF.gif[/image]
Attached Image(s)

nguyenthoai
 • Số bài : 1180
 • Điểm thưởng : 0
 • Từ: 11.05.2006
RE: Tuyển Tập Nhạc Trẻ - 09.11.2006 20:31:16
.
Lưu bút hồng - Khắc Dũng

[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/19529/8155B89B449842A1A2B588A0E720EF0B.gif[/image]
Attached Image(s)

nguyenthoai
 • Số bài : 1180
 • Điểm thưởng : 0
 • Từ: 11.05.2006
RE: Tuyển Tập Nhạc Trẻ - 09.11.2006 20:34:02
.
Cho tôi yêu - Hoàng Đạm & Hoàng Yến

[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/19529/3785C1D113954C8AAF7212AB5B6CB709.gif[/image]
Attached Image(s)

nguyenthoai
 • Số bài : 1180
 • Điểm thưởng : 0
 • Từ: 11.05.2006
RE: Tuyển Tập Nhạc Trẻ - 12.11.2006 07:02:59
.
Thuyền và biển
Thơ : Xuân Quỳnh
Nhạc : Phan Huỳnh Điểu

[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/19529/49450FDDADD84D3C8DEFD2D8DB6D85E7.gif[/image]
Attached Image(s)

nguyenthoai
 • Số bài : 1180
 • Điểm thưởng : 0
 • Từ: 11.05.2006
RE: Tuyển Tập Nhạc Trẻ - 13.11.2006 11:33:39
.
Em đi chùa Hương - Trung Đức

[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/19529/2EBE330808DD494DB1A3CDCB5CFD5D9C.gif[/image]
Attached Image(s)

nguyenthoai
 • Số bài : 1180
 • Điểm thưởng : 0
 • Từ: 11.05.2006
RE: Tuyển Tập Nhạc Trẻ - 08.12.2006 10:17:18

Thay đổi trang: < 123 > | Trang 2 của 3 trang, bài viết từ 31 đến 60 trên tổng số 76 bài trong đề mục