Ai Lên Xứ Hoa Đào

Thay đổi trang: 123 > >> | Trang 1 của 6 trang, bài viết từ 1 đến 30 trên tổng số 155 bài trong đề mục
Tác giả Bài
nguyenthoai
 • Số bài : 1180
 • Điểm thưởng : 0
 • Từ: 11.05.2006
Ai Lên Xứ Hoa Đào - 01.09.2006 14:40:08
.
Trang 1

Ai lên xứ hoa đào - Hoàng Nguyên
Ai về sông Tương - Thông Đạt
Anh còn cây đàn - Canh Thân
Bài thơ hoa đào - Hoàng Nguyên
Bánh xe lãng tử - Trọng Khương
Bao giờ biết tương tư - Phạm Duy
Bẽ bàng - Lê Yên
Bến đàn xuân - Ngọc Bích
Biệt ly - Dzoãn Mẫn
Bóng chiều tà - Nhật Bắng
Bóng trăng xưa - Hoàng Trọng

Trang 2

Bóng chiều xưa - Dương Thiệu Tước
Bướm hoa - Nguyễn văn Thương
Buồn tàn thu - Văn Cao
Cánh hoa xưa - Hoàng Trọng
Chiếc lá cuối cùng - Tuấn Khanh
...
<bài viết được chỉnh sửa lúc 01.09.2006 19:49:35 bởi nguyenthoai >

nguyenthoai
 • Số bài : 1180
 • Điểm thưởng : 0
 • Từ: 11.05.2006
RE: Ai Lên Xứ Hoa Đào - 01.09.2006 14:42:18

Ai lên xứ hoa đào - Hoàng Nguyên

[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/19529/E51E08983AAE4AFD867BA8DC094EE85B.gif[/image]
<bài viết được chỉnh sửa lúc 13.01.2008 14:06:32 bởi nguyenthoai >
Attached Image(s)

nguyenthoai
 • Số bài : 1180
 • Điểm thưởng : 0
 • Từ: 11.05.2006
RE: Ai Lên Xứ Hoa Đào - 01.09.2006 14:44:11

Ai về sông Tương - Thông Đạt
Trình bày : Tuấn Ngọc

[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/19529/611FF31854984430845B34122AB23F03.gif[/image]
<bài viết được chỉnh sửa lúc 13.01.2008 14:09:29 bởi nguyenthoai >
Attached Image(s)

nguyenthoai
 • Số bài : 1180
 • Điểm thưởng : 0
 • Từ: 11.05.2006
RE: Ai Lên Xứ Hoa Đào - 01.09.2006 14:45:55
.
Anh còn cây đàn ( 1 ) - Canh Thân

[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/19529/2B4E5B6E81A6400FBF1E405EDDFDBDDE.gif[/image]
<bài viết được chỉnh sửa lúc 01.09.2006 14:47:23 bởi nguyenthoai >
Attached Image(s)

nguyenthoai
 • Số bài : 1180
 • Điểm thưởng : 0
 • Từ: 11.05.2006
RE: Ai Lên Xứ Hoa Đào - 01.09.2006 14:49:31
.
Anh còn cây đàn ( 2 ) - Canh Thân

[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/19529/458C5D266C764E878377C6278374887B.gif[/image]
Attached Image(s)

nguyenthoai
 • Số bài : 1180
 • Điểm thưởng : 0
 • Từ: 11.05.2006
RE: Ai Lên Xứ Hoa Đào - 01.09.2006 19:37:15
.
Bài thơ hoa đào - Hoàng Nguyên

[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/19529/35B3B6E9BC1548CDA71717ED5ECDC6D9.gif[/image]
Attached Image(s)

nguyenthoai
 • Số bài : 1180
 • Điểm thưởng : 0
 • Từ: 11.05.2006
RE: Ai Lên Xứ Hoa Đào - 01.09.2006 19:39:12

Bánh xe lãng tử - Trọng Khương

[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/19529/9B6CE28D1FC14E52A607A3A1E4B4E975.gif[/image]
<bài viết được chỉnh sửa lúc 16.01.2008 19:08:40 bởi nguyenthoai >
Attached Image(s)

nguyenthoai
 • Số bài : 1180
 • Điểm thưởng : 0
 • Từ: 11.05.2006
RE: Ai Lên Xứ Hoa Đào - 01.09.2006 19:51:58

Bao giờ biết tương tư - Phạm Duy & Ngọc Chánh

[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/19529/057B77E6948142C1934B1C2E77AE12A0.gif[/image]
<bài viết được chỉnh sửa lúc 16.01.2008 19:11:28 bởi nguyenthoai >
Attached Image(s)

nguyenthoai
 • Số bài : 1180
 • Điểm thưởng : 0
 • Từ: 11.05.2006
RE: Ai Lên Xứ Hoa Đào - 01.09.2006 19:53:54

Bẽ bàng ( 1 ) - Lê Yên

[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/19529/770C7FF3B1C646658FCDD25A449D4436.gif[/image]
<bài viết được chỉnh sửa lúc 16.01.2008 19:14:45 bởi nguyenthoai >
Attached Image(s)

nguyenthoai
 • Số bài : 1180
 • Điểm thưởng : 0
 • Từ: 11.05.2006
RE: Ai Lên Xứ Hoa Đào - 01.09.2006 19:56:09
.
Bẽ bàng ( 2 ) - Lê Yên

[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/19529/438F62C0E0914FA6BCCEDEE5B5B17937.gif[/image]
Attached Image(s)

nguyenthoai
 • Số bài : 1180
 • Điểm thưởng : 0
 • Từ: 11.05.2006
RE: Ai Lên Xứ Hoa Đào - 01.09.2006 19:58:11
.
Bến đàn xuân - Ngoc Bích

[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/19529/E575C70BDFE24083A11948FBB0BF3869.gif[/image]
Attached Image(s)

nguyenthoai
 • Số bài : 1180
 • Điểm thưởng : 0
 • Từ: 11.05.2006
RE: Ai Lên Xứ Hoa Đào - 01.09.2006 19:59:58
.
Biệt ly - Dzoãn Mẫn

[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/19529/10204E7E95294E408BBD70B249B291BF.gif[/image]
Attached Image(s)

nguyenthoai
 • Số bài : 1180
 • Điểm thưởng : 0
 • Từ: 11.05.2006
RE: Ai Lên Xứ Hoa Đào - 01.09.2006 20:01:51
.
Bóng chiều tà - Nhật Bằng

[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/19529/8A8D41189C714A3EBFA963A9129D7627.gif[/image]
Attached Image(s)

nguyenthoai
 • Số bài : 1180
 • Điểm thưởng : 0
 • Từ: 11.05.2006
RE: Ai Lên Xứ Hoa Đào - 01.09.2006 20:03:41
.
Bóng trăng xưa ( 1 ) - Hoàng Trọng

[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/19529/D2847796523E41C9891D23ACA23743CD.gif[/image]
Attached Image(s)

nguyenthoai
 • Số bài : 1180
 • Điểm thưởng : 0
 • Từ: 11.05.2006
RE: Ai Lên Xứ Hoa Đào - 01.09.2006 20:05:41
.
Bóng trăng xưa ( 2 ) - Hoàng Trọng

[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/19529/364D04CE8F7343AD8A72A8D21537AC7F.gif[/image]
Attached Image(s)

nguyenthoai
 • Số bài : 1180
 • Điểm thưởng : 0
 • Từ: 11.05.2006
RE: Ai Lên Xứ Hoa Đào - 01.09.2006 20:09:59


Trang 1

Ai lên xứ hoa đào - Hoàng Nguyên
Ai về sông Tương - Thông Đạt
Anh còn cây đàn - Canh Thân
Bài thơ hoa đào - Hoàng Nguyên
Bánh xe lãng tử - Trọng Khương
Bao giờ biết tương tư - Phạm Duy
Bẽ bàng - Lê Yên
Bến đàn xuân - Ngọc Bích
Biệt ly - Dzoãn Mẫn
Bóng chiều tà - Nhật Bắng
Bóng trăng xưa - Hoàng Trọng

Trang 2

Bóng chiều xưa - Dương Thiệu Tước
Bướm hoa - Nguyễn văn Thương
Buồn tàn thu - Văn Cao
Cánh hoa xưa - Hoàng Trọng
Chiếc lá cuối cùng - Tuấn Khanh
Chiều – Dương Thiệu Tước
Chiều tha hương – Hoàng Trọng
Chiều tím – Đan Thọ
Chiều vàng - Nguyễn văn Khánh
Chua Hương – Hoàng Quý
Chuyển bến – Đoàn Chuẩn & Từ Linh

Trang 3

Dư âm - Nguyễn văn Tý
Dừng bước giang hồ - Hoàng Trọng
Em đến thăm anh một chiều mưa - Tô Vũ
Em tôi - Lê Trạch Lựu
Giã từ Cố đô - Phạm Mạnh Cương
Giáo đường im bóng - Nguyễn Thiện Tơ
Gửi gió cho mây ngàn bay - Đoàn Chuẩn & Từ Linh
Lá đổ muôn chiều - Đoàn Chuẩn & Từ Linh
Lá thư - Đoàn Chuẩn & Từ Linh
Làng tôi - Chung Quân
Làng tôi - Văn Cao
Lời người ra đi - Trần hoàn
Lữ hành - Phạm Duy
Mơ hoa - Hoàng Giác
Mộng chiều xuân - Ngọc Bích
...


Bóng chiều xưa - Dương Thiệu Tước

[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/19529/1FB91B0F099D45A4824EE5F041150108.gif[/image]
<bài viết được chỉnh sửa lúc 05.09.2006 22:07:54 bởi nguyenthoai >
Attached Image(s)

nguyenthoai
 • Số bài : 1180
 • Điểm thưởng : 0
 • Từ: 11.05.2006
RE: Ai Lên Xứ Hoa Đào - 01.09.2006 20:13:21
.
Bướm hoa ( 1 ) - Nguyễn văn Thương

[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/19529/548888A174BC43FD84879A062F081D43.gif[/image]
Attached Image(s)

nguyenthoai
 • Số bài : 1180
 • Điểm thưởng : 0
 • Từ: 11.05.2006
RE: Ai Lên Xứ Hoa Đào - 01.09.2006 20:15:05
.
Bướm hoa ( 2 ) - Nguyễn văn Thương

[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/19529/79E3E6223E544A9AB3A8239AE84121C3.gif[/image]
Attached Image(s)

nguyenthoai
 • Số bài : 1180
 • Điểm thưởng : 0
 • Từ: 11.05.2006
RE: Ai Lên Xứ Hoa Đào - 01.09.2006 20:17:10
.
Buồn tàn thu - Văn Cao

[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/19529/C762351DB6D94BB39F695AFEB6C52A45.gif[/image]
Attached Image(s)

nguyenthoai
 • Số bài : 1180
 • Điểm thưởng : 0
 • Từ: 11.05.2006
RE: Ai Lên Xứ Hoa Đào - 01.09.2006 20:18:52
.
Cánh hoa xưa ( 1 ) - Hoàng Trọng

[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/19529/54DD7C48E78B41448504F6381FB4B3DB.gif[/image]
Attached Image(s)

nguyenthoai
 • Số bài : 1180
 • Điểm thưởng : 0
 • Từ: 11.05.2006
RE: Ai Lên Xứ Hoa Đào - 01.09.2006 20:20:38
.
Cánh hoa xưa ( 2 ) - Hoàng Trọng

[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/19529/C5FD573A79A944B1A0C5E0C1E3675CD4.gif[/image]
Attached Image(s)

nguyenthoai
 • Số bài : 1180
 • Điểm thưởng : 0
 • Từ: 11.05.2006
RE: Ai Lên Xứ Hoa Đào - 01.09.2006 20:22:32
.
Chiếc lá cuối cùng - Tuấn Khanh

[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/19529/6CC171288CB94DE5829355DB76AB80F7.gif[/image]
Attached Image(s)

nguyenthoai
 • Số bài : 1180
 • Điểm thưởng : 0
 • Từ: 11.05.2006
RE: Ai Lên Xứ Hoa Đào - 02.09.2006 07:33:29
.
Chiều - Dương Thiệu Tước

[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/19529/0CF7DB3885124ADBB6B9EEC6DA365513.gif[/image]
Attached Image(s)

nguyenthoai
 • Số bài : 1180
 • Điểm thưởng : 0
 • Từ: 11.05.2006
RE: Ai Lên Xứ Hoa Đào - 03.09.2006 12:34:53
.
Chiều tha hương ( 1 ) - Hoàng Trọng

[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/19529/8F8A36C403EF4F629FA85DD39F6F814D.gif[/image]
Attached Image(s)

nguyenthoai
 • Số bài : 1180
 • Điểm thưởng : 0
 • Từ: 11.05.2006
RE: Ai Lên Xứ Hoa Đào - 03.09.2006 12:37:04
.
Chiều tha hương ( 2 ) - Hoàng Trọng

[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/19529/BB8AC13DD32C4A92B9B0EB8100981797.gif[/image]
Attached Image(s)

nguyenthoai
 • Số bài : 1180
 • Điểm thưởng : 0
 • Từ: 11.05.2006
RE: Ai Lên Xứ Hoa Đào - 03.09.2006 12:39:04
.
Chiều tím - Đan Thọ

[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/19529/BB34B5D6E8B3453D9671747461DC8913.gif[/image]
Attached Image(s)

nguyenthoai
 • Số bài : 1180
 • Điểm thưởng : 0
 • Từ: 11.05.2006
RE: Ai Lên Xứ Hoa Đào - 05.09.2006 07:30:05
.
Chiều vàng - Nguyễn văn Khánh

[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/19529/19FAB45782514D729C289F35E3D034B1.gif[/image]
Attached Image(s)

nguyenthoai
 • Số bài : 1180
 • Điểm thưởng : 0
 • Từ: 11.05.2006
RE: Ai Lên Xứ Hoa Đào - 05.09.2006 07:32:16
.
Chiều vàng (tt) - Nguyễn văn Khánh

[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/19529/F8280C89FB72411B8442705C13A02D74.gif[/image]
Attached Image(s)

nguyenthoai
 • Số bài : 1180
 • Điểm thưởng : 0
 • Từ: 11.05.2006
RE: Ai Lên Xứ Hoa Đào - 05.09.2006 21:53:38
.
Chùa Hương - Hoàng Quý

[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/19529/39A53DEFCE864A26A06D82F1F35A3B61.gif[/image]
Attached Image(s)

nguyenthoai
 • Số bài : 1180
 • Điểm thưởng : 0
 • Từ: 11.05.2006
RE: Ai Lên Xứ Hoa Đào - 05.09.2006 21:58:13
.
Chuyển bến - Đoàn Chuẩn & Từ Linh

[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/19529/CDE6BC389CCB41F3A2E1D590A91A9A5F.gif[/image]
Attached Image(s)

Thay đổi trang: 123 > >> | Trang 1 của 6 trang, bài viết từ 1 đến 30 trên tổng số 155 bài trong đề mục