Ai Lên Xứ Hoa Đào

Thay đổi trang: < 123 > >> | Trang 2 của 6 trang, bài viết từ 31 đến 60 trên tổng số 155 bài trong đề mục
Tác giả Bài
nguyenthoai
 • Số bài : 1180
 • Điểm thưởng : 0
 • Từ: 11.05.2006
RE: Ai Lên Xứ Hoa Đào - 05.09.2006 22:11:27
.


Trang 1

Ai lên xứ hoa đào - Hoàng Nguyên
Ai về sông Tương - Thông Đạt
Anh còn cây đàn - Canh Thân
Bài thơ hoa đào - Hoàng Nguyên
Bánh xe lãng tử - Trọng Khương
Bao giờ biết tương tư - Phạm Duy
Bẽ bàng - Lê Yên
Bến đàn xuân - Ngọc Bích
Biệt ly - Dzoãn Mẫn
Bóng chiều tà - Nhật Bắng
Bóng trăng xưa - Hoàng Trọng

Trang 2

Bóng chiều xưa - Dương Thiệu Tước
Bướm hoa - Nguyễn văn Thương
Buồn tàn thu - Văn Cao
Cánh hoa xưa - Hoàng Trọng
Chiếc lá cuối cùng - Tuấn Khanh
Chiều – Dương Thiệu Tước
Chiều tha hương – Hoàng Trọng
Chiều tím – Đan Thọ
Chiều vàng - Nguyễn văn Khánh
Chua Hương – Hoàng Quý
Chuyển bến – Đoàn Chuẩn & Từ Linh

Trang 3

Dư âm - Nguyễn văn Tý
Dừng bước giang hồ - Hoàng Trọng
Em đến thăm anh một chiều mưa - Tô Vũ
Em tôi - Lê Trạch Lựu
Giã từ Cố đô - Phạm Mạnh Cương
Giáo đường im bóng - Nguyễn Thiện Tơ
Gửi gió cho mây ngàn bay - Đoàn Chuẩn & Từ Linh
Lá đổ muôn chiều - Đoàn Chuẩn & Từ Linh
Lá thư - Đoàn Chuẩn & Từ Linh
Làng tôi - Chung Quân
Làng tôi - Văn Cao
Lời người ra đi - Trần hoàn
Lữ hành - Phạm Duy
Mơ hoa - Hoàng Giác
Mộng chiều xuân - Ngọc Bích
Dư âm - Nguyễn văn Tý

[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/19529/1D3410B9B5B74DC5B94F88887F107569.gif[/image]
Attached Image(s)

nguyenthoai
 • Số bài : 1180
 • Điểm thưởng : 0
 • Từ: 11.05.2006
RE: Ai Lên Xứ Hoa Đào - 07.09.2006 13:36:48
.
Dừng bước giang hồ - Hoàng Trọng

[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/19529/85936DC54B4045E28C8D4A0B9E455703.gif[/image]
Attached Image(s)

nguyenthoai
 • Số bài : 1180
 • Điểm thưởng : 0
 • Từ: 11.05.2006
RE: Ai Lên Xứ Hoa Đào - 07.09.2006 13:39:12
.
Em đến thăm anh một chiều mưa - Tô Vũ

[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/19529/006C6C4A812C4079BBDDE8936CC4E4C6.gif[/image]
Attached Image(s)

nguyenthoai
 • Số bài : 1180
 • Điểm thưởng : 0
 • Từ: 11.05.2006
RE: Ai Lên Xứ Hoa Đào - 07.09.2006 13:41:37
.
Em tôi - Lê Trạch Lựu

[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/19529/8F555578D4B348A1AC11E0160FE8D09D.gif[/image]
Attached Image(s)

nguyenthoai
 • Số bài : 1180
 • Điểm thưởng : 0
 • Từ: 11.05.2006
RE: Ai Lên Xứ Hoa Đào - 08.09.2006 12:48:36
.
Giã từ Cố đô - Phạm Mạnh Cương

[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/19529/096AC698663442428CCF08C245070777.gif[/image]
Attached Image(s)

nguyenthoai
 • Số bài : 1180
 • Điểm thưởng : 0
 • Từ: 11.05.2006
RE: Ai Lên Xứ Hoa Đào - 08.09.2006 12:51:11
.
Giáo đường im bóng - Nguyễn Thiện Tơ

[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/19529/DC80E48B15FE4A1882AC6EADE8BEE160.gif[/image]
Attached Image(s)

nguyenthoai
 • Số bài : 1180
 • Điểm thưởng : 0
 • Từ: 11.05.2006
RE: Ai Lên Xứ Hoa Đào - 09.09.2006 13:16:53
.
Gửi gió cho mây ngàn bay - Đoàn Chuẩn & Từ Linh

[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/19529/CDE19DD0AD5F4E5497ACABF06E09FD79.gif[/image]
Attached Image(s)

nguyenthoai
 • Số bài : 1180
 • Điểm thưởng : 0
 • Từ: 11.05.2006
RE: Ai Lên Xứ Hoa Đào - 09.09.2006 13:19:12
.
Lá đổ muôn chiều - Đoàn Chuẩn & Từ Linh

[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/19529/69F179A551BC439694EEA5713975C033.gif[/image]
Attached Image(s)

nguyenthoai
 • Số bài : 1180
 • Điểm thưởng : 0
 • Từ: 11.05.2006
RE: Ai Lên Xứ Hoa Đào - 09.09.2006 13:21:28
.
Lá thư - Đoàn Chuẩn & Từ Linh

[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/19529/E12880D69C094A8097B1F3992BD388FC.gif[/image]
Attached Image(s)

nguyenthoai
 • Số bài : 1180
 • Điểm thưởng : 0
 • Từ: 11.05.2006
RE: Ai Lên Xứ Hoa Đào - 10.09.2006 14:20:44
.
Làng tôi - Chung Quân

[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/19529/548AD6BF86394A20B930743A3C0C8757.gif[/image]
Attached Image(s)

nguyenthoai
 • Số bài : 1180
 • Điểm thưởng : 0
 • Từ: 11.05.2006
RE: Ai Lên Xứ Hoa Đào - 10.09.2006 22:42:46
.
Làng tôi - Văn Cao

[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/19529/149DF1A6A8FC4358BCB8597CD08371FD.gif[/image]
Attached Image(s)

nguyenthoai
 • Số bài : 1180
 • Điểm thưởng : 0
 • Từ: 11.05.2006
RE: Ai Lên Xứ Hoa Đào - 11.09.2006 22:56:02
.
Lời người ra đi - Trần Hoàn

[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/19529/9E9CAC7DF7874BC8910FE90DCB5D64B8.gif[/image]
Attached Image(s)

nguyenthoai
 • Số bài : 1180
 • Điểm thưởng : 0
 • Từ: 11.05.2006
RE: Ai Lên Xứ Hoa Đào - 11.09.2006 22:58:43
.
Lữ hành - Phạm Duy

[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/19529/386BDF633B1942608FA0581ED90C21BB.gif[/image]
Attached Image(s)

nguyenthoai
 • Số bài : 1180
 • Điểm thưởng : 0
 • Từ: 11.05.2006
RE: Ai Lên Xứ Hoa Đào - 11.09.2006 23:01:29
.
Mơ hoa - Hoàng Giác

[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/19529/8A1D20CCF0B2462898D6B641C4E03CCB.gif[/image]
Attached Image(s)

nguyenthoai
 • Số bài : 1180
 • Điểm thưởng : 0
 • Từ: 11.05.2006
RE: Ai Lên Xứ Hoa Đào - 11.09.2006 23:03:54
.
Mộng chiều xuân - Ngọc Bích

[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/19529/EF9D94E8B0F942429CE8BF324577C0A6.gif[/image]
Attached Image(s)

nguyenthoai
 • Số bài : 1180
 • Điểm thưởng : 0
 • Từ: 11.05.2006
RE: Ai Lên Xứ Hoa Đào - 11.09.2006 23:07:53
.Trang 1

Ai lên xứ hoa đào - Hoàng Nguyên
Ai về sông Tương - Thông Đạt
Anh còn cây đàn - Canh Thân
Bài thơ hoa đào - Hoàng Nguyên
Bánh xe lãng tử - Trọng Khương
Bao giờ biết tương tư - Phạm Duy
Bẽ bàng - Lê Yên
Bến đàn xuân - Ngọc Bích
Biệt ly - Dzoãn Mẫn
Bóng chiều tà - Nhật Bắng
Bóng trăng xưa - Hoàng Trọng

Trang 2

Bóng chiều xưa - Dương Thiệu Tước
Bướm hoa - Nguyễn văn Thương
Buồn tàn thu - Văn Cao
Cánh hoa xưa - Hoàng Trọng
Chiếc lá cuối cùng - Tuấn Khanh
Chiều – Dương Thiệu Tước
Chiều tha hương – Hoàng Trọng
Chiều tím – Đan Thọ
Chiều vàng - Nguyễn văn Khánh
Chua Hương – Hoàng Quý
Chuyển bến – Đoàn Chuẩn & Từ Linh

Trang 3

Dư âm - Nguyễn văn Tý
Dừng bước giang hồ - Hoàng Trọng
Em đến thăm anh một chiều mưa - Tô Vũ
Em tôi - Lê Trạch Lựu
Giã từ Cố đô - Phạm Mạnh Cương
Giáo đường im bóng - Nguyễn Thiện Tơ
Gửi gió cho mây ngàn bay - Đoàn Chuẩn & Từ Linh
Lá đổ muôn chiều - Đoàn Chuẩn & Từ Linh
Lá thư - Đoàn Chuẩn & Từ Linh
Làng tôi - Chung Quân
Làng tôi - Văn Cao
Lời người ra đi - Trần hoàn
Lữ hành - Phạm Duy
Mơ hoa - Hoàng Giác
Mộng chiều xuân - Ngọc Bích

Trang 4

Mộng dưới hoa - Phạm Đình Chương & Đinh Hùng
Một bàn tay - Phạm Duy
Mưa rơi – Châu Kỳ
Mùa thu mây ngàn - Từ Công Phụng
Ngày mùa – Văn Cao
Nhạc tuổi vàng - Phạm Duy
Niệm khúc cuối – Ngô Thụy Miên
Nỗi buồn hoa phượng – Thanh Sơn
Nước mắt rơi - Phạm Duy
Quê em - Nguyễn Đức Toàn
Suối mơ – Văn Cao
Tà áo tím – Hoàng Nguyên
Tà áo xanh – Đoàn Chuẩn & Từ Linh
Tạ ơn đời - Phạm Duy
Tạ từ - Tô Vũ

Trang 5

Thành phố mưa bay - Bằng Giang
Thu ca - Phạm Mạnh Cương
Thu hát cho người – Vũ Đức Sao Biển
Thu quyến rũ – Đoàn Chuẩn & Từ Linh
Thu vàng – Cung Tiến
Thương nhau ngày mưa - Nguyễn Trung Cang
Thương về miền Trung – Minh Kỳ
Tiếng bước trên đường khuya - Phạm Duy
Tiếng xưa – Dương Thiệu Tước
Tìm nhau - Phạm Duy
Tình ca – Hoàng Việt
Tình khúc chiều mưa - Nguyễn Ánh 9
Tình nghệ sĩ – Đoàn Chuẩn & Từ Linh
Tình quê hương - Việt Lang
Tôi còn yêu tôi cứ yêu - Phạm Duy

Trang 6

Trả nợ tình xa - Tuấn Khanh
Mộng dưới hoa - Phạm Đình Chương & Đinh Hùng

[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/19529/BF50061221D64759AE66E4A9C5AAF0CD.gif[/image]
<bài viết được chỉnh sửa lúc 25.09.2006 18:49:35 bởi nguyenthoai >
Attached Image(s)

nguyenthoai
 • Số bài : 1180
 • Điểm thưởng : 0
 • Từ: 11.05.2006
RE: Ai Lên Xứ Hoa Đào - 12.09.2006 14:07:20
.
Một bàn tay - Phạm Duy

[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/19529/79DAC7B0E27D4FA48EFC336A9E8C7FDB.gif[/image]
Attached Image(s)

nguyenthoai
 • Số bài : 1180
 • Điểm thưởng : 0
 • Từ: 11.05.2006
RE: Ai Lên Xứ Hoa Đào - 13.09.2006 08:46:21
.
Mưa rơi - Châu Kỳ

[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/19529/344A2DB089D145359FC0DF654B188D2B.gif[/image]
Attached Image(s)

nguyenthoai
 • Số bài : 1180
 • Điểm thưởng : 0
 • Từ: 11.05.2006
RE: Ai Lên Xứ Hoa Đào - 13.09.2006 19:55:05
.
Mùa thu mây ngàn - Từ công Phụng

[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/19529/FDD143BA041A4BECA7ED651F595519AF.gif[/image]
Attached Image(s)

nguyenthoai
 • Số bài : 1180
 • Điểm thưởng : 0
 • Từ: 11.05.2006
RE: Ai Lên Xứ Hoa Đào - 16.09.2006 13:01:25
.
Ngày mùa - Văn Cao

[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/19529/3F8CBD1F70F643DFB1EC5E527589B3E5.gif[/image]
Attached Image(s)

nguyenthoai
 • Số bài : 1180
 • Điểm thưởng : 0
 • Từ: 11.05.2006
RE: Ai Lên Xứ Hoa Đào - 17.09.2006 22:43:40
.
Nhạc tuổi vàng - Phạm Duy

[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/19529/81B694163B8349E09D5940A98AF87FF7.gif[/image]
Attached Image(s)

nguyenthoai
 • Số bài : 1180
 • Điểm thưởng : 0
 • Từ: 11.05.2006
RE: Ai Lên Xứ Hoa Đào - 17.09.2006 22:45:49
.
Niệm khúc cuối - Ngô Thụy Miên

[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/19529/8AFB4D0AD50540078F336E6533DC9F50.gif[/image]
Attached Image(s)

nguyenthoai
 • Số bài : 1180
 • Điểm thưởng : 0
 • Từ: 11.05.2006
RE: Ai Lên Xứ Hoa Đào - 17.09.2006 22:48:45
.
Nỗi buồn hoa phượng - Thanh Sơn

[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/19529/07CA755C6794485A8AA0AB714AA15EE6.gif[/image]
Attached Image(s)

nguyenthoai
 • Số bài : 1180
 • Điểm thưởng : 0
 • Từ: 11.05.2006
RE: Ai Lên Xứ Hoa Đào - 22.09.2006 12:43:13
.
Nước mắt rơi - Phạm Duy

[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/19529/9A78E098A18F4121AEB230E814D1EF52.gif[/image]
Attached Image(s)

nguyenthoai
 • Số bài : 1180
 • Điểm thưởng : 0
 • Từ: 11.05.2006
RE: Ai Lên Xứ Hoa Đào - 22.09.2006 12:58:11
.
Quê em - Nguyễn Đức Toàn

[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/19529/B5A96F1BC3AC44E181D5C6386E6BDE42.gif[/image]
Attached Image(s)

nguyenthoai
 • Số bài : 1180
 • Điểm thưởng : 0
 • Từ: 11.05.2006
RE: Ai Lên Xứ Hoa Đào - 25.09.2006 15:28:39
.
Suối mơ - Văn Cao

[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/19529/5E864269222640D28FBB5FB3B835A172.gif[/image]
Attached Image(s)

nguyenthoai
 • Số bài : 1180
 • Điểm thưởng : 0
 • Từ: 11.05.2006
RE: Ai Lên Xứ Hoa Đào - 25.09.2006 15:31:02
.
Tà áo tím - Hoàng Nguyên

[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/19529/DF2E3EA2664F467F8E5C7327DFE41525.gif[/image]
Attached Image(s)

nguyenthoai
 • Số bài : 1180
 • Điểm thưởng : 0
 • Từ: 11.05.2006
RE: Ai Lên Xứ Hoa Đào - 25.09.2006 15:33:17
.
Tà áo xanh - Đoàn Chuẩn & Từ Linh

[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/19529/267F05F403914DD09E78FC5D0E2ECB77.gif[/image]
Attached Image(s)

nguyenthoai
 • Số bài : 1180
 • Điểm thưởng : 0
 • Từ: 11.05.2006
RE: Ai Lên Xứ Hoa Đào - 25.09.2006 18:37:39
.
Tạ ơn đời - Phạm Duy

[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/19529/527B63ED8D33402F8FF2D19B55C01FE1.gif[/image]
Attached Image(s)

nguyenthoai
 • Số bài : 1180
 • Điểm thưởng : 0
 • Từ: 11.05.2006
RE: Ai Lên Xứ Hoa Đào - 25.09.2006 18:40:19
.
Tạ từ - Tô Vũ

[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/19529/73963D43BE664541B5021788564C9DB9.gif[/image]
Attached Image(s)

Thay đổi trang: < 123 > >> | Trang 2 của 6 trang, bài viết từ 31 đến 60 trên tổng số 155 bài trong đề mục