Hình đám cưới của các diễn viên điện ảnh và sân khấu

Thay đổi trang: 12 > | Trang 1 của 2 trang, bài viết từ 1 đến 30 trên tổng số 39 bài trong đề mục
Tác giả Bài
M_Hằng
 • Số bài : 2069
 • Điểm thưởng : 0
 • Từ: 08.07.2005
Hình đám cưới của các diễn viên điện ảnh và sân khấu - 29.09.2006 19:58:08
Đám Cưới Lam Trường
[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/8474/A549C56C68DF49B0A75C036E30F64488.jpg[/image]

[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/8474/BF714619563A438CB1A29728A2E194AE.jpg[/image]

[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/8474/A7DFE98EAD5A43ADB9A2EC8973DF62BC.jpg[/image]

[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/8474/0B856740803A4BC983C4D50D982B4E14.jpg[/image]

[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/8474/757BF21C94F046699A783E99195FBB17.jpg[/image]
Attached Image(s)
Thân

M_Hằng
 • Số bài : 2069
 • Điểm thưởng : 0
 • Từ: 08.07.2005
RE: Hình đám cưới của các diễn viên điện ảnh và sân khấu - 29.09.2006 20:00:09
Lam Trường và vợ
[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/8474/CB7E1CB474A8439983027B4E77295B67.jpg[/image]

[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/8474/9D6E7B4DB1614D0692099138216D018E.jpg[/image]
Attached Image(s)
Thân

M_Hằng
 • Số bài : 2069
 • Điểm thưởng : 0
 • Từ: 08.07.2005
RE: Hình đám cưới của các diễn viên điện ảnh và sân khấu - 29.09.2006 21:53:50
Đám cưới Trường Vũ
[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/8474/7497627D390140C2A2CB8902BCC0DFF8.jpg[/image]

[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/8474/CD165B972F17477BB0C70CE205199039.jpg[/image]

[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/8474/CEB64E0C5E6549D393E6D655BB388DE7.jpg[/image]

[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/8474/9E0BCD8DE631435B991AEBB7CE05BFEA.jpg[/image]

[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/8474/F6B6AE555B7C4C0E9B8099B3EAD8F922.jpg[/image]
Attached Image(s)
Thân

M_Hằng
 • Số bài : 2069
 • Điểm thưởng : 0
 • Từ: 08.07.2005
Hình đám cưới của các diễn viên điện ảnh và sân khấu - 29.09.2006 22:03:05
Đám cưới Nguyễn Cao Kỳ Duyên
[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/8474/ADA54A69EF044791B612ABBEB80A8270.jpg[/image]

[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/8474/A1557B36E50B48DF800FEADCCAB3E412.jpg[/image]

[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/8474/851E617227684F55BE0E4626CCA6D5E9.jpg[/image]

[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/8474/67B2DD1A74F14C7AACF754966FBD640F.jpg[/image]

[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/8474/872110D4DED94D5883F716B2AA197466.jpg[/image]
Attached Image(s)
Thân

M_Hằng
 • Số bài : 2069
 • Điểm thưởng : 0
 • Từ: 08.07.2005
RE: Hình đám cưới của các diễn viên điện ảnh và sân khấu - 29.09.2006 22:08:54
Tiếp theo
[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/8474/4CF42F8860964C38933AC9702CC26785.jpg[/image]

[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/8474/38E35B69A37B4B399C3E5119EC6835F8.jpg[/image]

[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/8474/B2E1B6C9EEEC4039AF1552CF462BA24A.jpg[/image]

[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/8474/903C6F9037A44EB2A5ED136638158A64.jpg[/image]

[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/8474/A3625488912141B5A4B4997A6CD4BE9A.jpg[/image]
Attached Image(s)
Thân

M_Hằng
 • Số bài : 2069
 • Điểm thưởng : 0
 • Từ: 08.07.2005
RE: Hình đám cưới của các diễn viên điện ảnh và sân khấu - 29.09.2006 22:21:24
thêm vài tấm....
[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/8474/E26C8B4CB3AD492E95C485CBA29A9805.jpg[/image]

[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/8474/CEF82D331B6746BDBB1222BA22AA56F3.jpg[/image]

[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/8474/5E5BE01E36B84F58B2124F7F1571FD2D.jpg[/image]

[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/8474/521DFBD849314143BCF9881135A6F454.jpg[/image]
Attached Image(s)
Thân

M_Hằng
 • Số bài : 2069
 • Điểm thưởng : 0
 • Từ: 08.07.2005
RE: Hình đám cưới của các diễn viên điện ảnh và sân khấu - 29.09.2006 22:24:49
Đám cưới Mạnh Quỳnh
[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/8474/67F5734168EF4D178E9CD5543ABDA69F.jpg[/image]

[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/8474/06E9ABDA73CB4DE6834B3D916716C8E1.jpg[/image]

[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/8474/27978AB39559471F80F32BAA52E8BA61.jpg[/image]

[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/8474/7E46769929354027AC535BE76B3CC7C7.jpg[/image]

[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/8474/56B909398DD54863AE2DA8EB880B2420.jpg[/image]


<bài viết được chỉnh sửa lúc 16.12.2009 04:17:06 bởi Thanh Vân >
Attached Image(s)
Thân

M_Hằng
 • Số bài : 2069
 • Điểm thưởng : 0
 • Từ: 08.07.2005
RE: Hình đám cưới của các diễn viên điện ảnh và sân khấu - 29.09.2006 22:27:49
tiếp theo...
[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/8474/37172719016A4D15AF4DA847F03B3A65.jpg[/image]

[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/8474/DA4CCF9B77004173AEFCEE1068D8594A.jpg[/image]

[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/8474/AA4426FCD02149E89E8F0694A566589C.jpg[/image]

[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/8474/CE770D2D33B24E27B4AED272E4F35CDC.jpg[/image]

[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/8474/C5221D6D082D471FBD0E621673BAE972.jpg[/image]
Attached Image(s)
Thân

M_Hằng
 • Số bài : 2069
 • Điểm thưởng : 0
 • Từ: 08.07.2005
RE: Hình đám cưới của các diễn viên điện ảnh và sân khấu - 04.10.2006 04:42:46
Đám cưới Trizzie và Bằng Kiều[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/8474/F13A3D66E0D3496DA59D376021A98B5E.jpg[/image]

[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/8474/4F3D9A2CF739429895E7E9FBD991FCFA.jpg[/image]

[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/8474/2C843A4F3907447F9B60ADEAF21E464D.jpg[/image]
Attached Image(s)
Thân

M_Hằng
 • Số bài : 2069
 • Điểm thưởng : 0
 • Từ: 08.07.2005
RE: Hình đám cưới của các diễn viên điện ảnh và sân khấu - 04.10.2006 04:46:31
Đám cưới Tâm Đoan và Tiến Dũng
[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/8474/3C0D101BFA3846FB93139A80753A9C7B.jpg[/image]

[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/8474/424D17D091B043819A8287CCF7647178.jpg[/image]

[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/8474/B6666E58D34D43B2B2AEAA71E66E2850.jpg[/image]

[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/8474/88764E558ADB4D338B68C246F8D0746E.jpg[/image]

[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/8474/54C009B416F7482BA28EB3495E9879C4.jpg[/image]
Attached Image(s)
Thân

M_Hằng
 • Số bài : 2069
 • Điểm thưởng : 0
 • Từ: 08.07.2005
RE: Hình đám cưới của các diễn viên điện ảnh và sân khấu - 04.10.2006 04:49:28
Đám cưới Trương Ngọc Ánh[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/8474/2309603B90754CBD9C77263B4BFB87FE.jpg[/image]

[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/8474/6A5BF10FCB604E8CAEF01E602E1532E1.jpg[/image]

[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/8474/E65276155F60445A818884F9F92DAF64.jpg[/image]

[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/8474/F4D5808AD9E34949BC6A4B47CAE0ADF2.jpg[/image]
Attached Image(s)
Thân

M_Hằng
 • Số bài : 2069
 • Điểm thưởng : 0
 • Từ: 08.07.2005
RE: Hình đám cưới của các diễn viên điện ảnh và sân khấu - 04.10.2006 04:53:35
Loan Châu và her husband...[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/8474/0F248D87E49249DAAA762CA7679CC3EF.jpg[/image]

[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/8474/572F410402D34E0B9301257B05011B31.jpg[/image]

[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/8474/CB20635BA7AA4BFC8321D46C9E6403F7.jpg[/image]

[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/8474/B6A3066D05E945AEBC2BAD62B3F8A9BA.jpg[/image]
Attached Image(s)
Thân

M_Hằng
 • Số bài : 2069
 • Điểm thưởng : 0
 • Từ: 08.07.2005
RE: Hình đám cưới của các diễn viên điện ảnh và sân khấu - 13.10.2006 17:51:21
Lễ Đính Hôn ca sĩ Thanh Thảo...
[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/8474/92310F2A0D794284A1326FEC04722154.jpg[/image]

[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/8474/1E85E9DA5D304C8BA62939F3603A8F8E.jpg[/image]

[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/8474/171FDDED90424BB0BFF68B39991A6B54.jpg[/image]

[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/8474/ED338531062F44298CEA1515C6CCFE7B.jpg[/image]

[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/8474/11A102A60A2849B6B1029147E5A7A3ED.jpg[/image]
<bài viết được chỉnh sửa lúc 13.10.2006 17:53:05 bởi M_Hằng >
Attached Image(s)
Thân

M_Hằng
 • Số bài : 2069
 • Điểm thưởng : 0
 • Từ: 08.07.2005
RE: Hình đám cưới của các diễn viên điện ảnh và sân khấu - 13.10.2006 17:55:04
....
[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/8474/DC07277B2A194500AAE88766F87CEF32.jpg[/image]

[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/8474/4004AFC483EC4CB68EA1F6682D21E1AE.jpg[/image]

[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/8474/C6E552CC96544983834E0C45117C5C87.jpg[/image]
Attached Image(s)
Thân

Hoàng Dung
 • Số bài : 3997
 • Điểm thưởng : 0
 • Từ: 02.09.2005
 • Nơi: Đảo Đào Hoa
RE: Hình đám cưới của các diễn viên điện ảnh và sân khấu - 14.10.2006 01:11:21
sis M_Hằng sưu tập nhiều hình ảnh hôn lễ của nhiều nhân vật
mà sao HD kiếm hoài không thấy hình đám cưới của Bích y nữ hiệp của vnthưquán vậy cà
[sm=yeah.gif][sm=whistling.gif][sm=z_harhar1.gif][sm=wakka-wakka.gif]
<bài viết được chỉnh sửa lúc 14.10.2006 01:17:43 bởi Hoàng Dung >

M_Hằng
 • Số bài : 2069
 • Điểm thưởng : 0
 • Từ: 08.07.2005
RE: Hình đám cưới của các diễn viên điện ảnh và sân khấu - 14.10.2006 02:55:53


Trích đoạn: Hoàng Dung

sis M_Hằng sưu tập nhiều hình ảnh hôn lễ của nhiều nhân vật
mà sao HD kiếm hoài không thấy hình đám cưới của Bích y nữ hiệp của vnthưquán vậy cà
[sm=yeah.gif][sm=whistling.gif][sm=z_harhar1.gif][sm=wakka-wakka.gif]


thì chờ hình đám cưới của HD à , dán chung luôn cho sôm tụ
Thân

Hoàng Dung
 • Số bài : 3997
 • Điểm thưởng : 0
 • Từ: 02.09.2005
 • Nơi: Đảo Đào Hoa
RE: Hình đám cưới của các diễn viên điện ảnh và sân khấu - 14.10.2006 03:19:07


Trích đoạn: M_Hằng


Trích đoạn: Hoàng Dung

sis M_Hằng sưu tập nhiều hình ảnh hôn lễ của nhiều nhân vật
mà sao HD kiếm hoài không thấy hình đám cưới của Bích y nữ hiệp của vnthưquán vậy cà
[sm=yeah.gif][sm=whistling.gif][sm=z_harhar1.gif][sm=wakka-wakka.gif]


thì chờ hình đám cưới của HD à , dán chung luôn cho sôm tụ

sis nhớ chừa 1 cái topic cho HD không được bôi xoá à nghen, mà phải nhớ sis post luôn hình cưới của bích y nữ hiệp nữa đó [sm=photo.gif][sm=n_book.gif]

M_Hằng
 • Số bài : 2069
 • Điểm thưởng : 0
 • Từ: 08.07.2005
RE: Hình đám cưới của các diễn viên điện ảnh và sân khấu - 11.12.2006 00:45:50
Đám cưới của Kiều Oanh
 
 


[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/8474/B8E22D5D90F2480FBD11D4A906BE32C6.JPG[/image]

[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/8474/C53E166481234667B1AF1D67F291C055.JPG[/image]

[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/8474/7A248938555E4843A77582107244C59A.JPG[/image]

[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/8474/D1DA3454770F4A0BABCBC6407B70D96A.JPG[/image]
Attached Image(s)
Thân

M_Hằng
 • Số bài : 2069
 • Điểm thưởng : 0
 • Từ: 08.07.2005
RE: Hình đám cưới của các diễn viên điện ảnh và sân khấu - 11.12.2006 01:31:21
Đám Cưới Thanh Trúc
 
 


[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/8474/2F868D4585D24F858C1C5D58ABA71E21.jpg[/image]

[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/8474/DD826B96DC6D4A7789A8913AF269D767.jpg[/image]
Attached Image(s)
Thân

M_Hằng
 • Số bài : 2069
 • Điểm thưởng : 0
 • Từ: 08.07.2005
RE: Hình đám cưới của các diễn viên điện ảnh và sân khấu - 08.01.2007 01:40:59
Đám cưới ca sĩ Trần Thu Hà
 
 


[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/8474/29A29B1FBE614448AF67D7CAA6BC9EDC.jpg[/image]

[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/8474/3A25C49531B64D329D0A9A7332F5EEEB.jpg[/image]

[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/8474/17346BCCC14443B3B9FADE71C6754304.jpg[/image]

[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/8474/DBE42B1A118147338E626F00D6B983D6.jpg[/image]

[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/8474/37AC5AE1050F4A72A27934931156D993.jpg[/image]
Attached Image(s)
Thân

bupbethiensu8719
 • Số bài : 7
 • Điểm thưởng : 0
 • Từ: 22.03.2007
 • Nơi: California,US
RE: Hình đám cưới của các diễn viên điện ảnh và sân khấu - 23.03.2007 01:07:43
thanks bạnn nhìu nha, hình đẹp và nhìu nữa!
May be God wants us to meet a few wrong people before meeting the right one , so that when we finally meet the person, We will know how to be grateful.

ngay xua 290595
 • Số bài : 127
 • Điểm thưởng : 0
 • Từ: 25.04.2007
 • Nơi: Núi Nga My
RE: Hình đám cưới của các diễn viên điện ảnh và sân khấu - 27.04.2007 02:44:51
cám ơn bạn nhiều. Còn hình của ai nữa không cho xem nữa đi nhe. Chờ đấy!

Ct.Ly

Những ngày qua, thông tin về đám cưới của ca sĩ Quang Dũng và Jennifer Phạm trở thành tâm điểm chú ý của các diễn đàn và giới nghệ sĩ. Có thông tin cho rằng hai người sẽ cưới vào ngày 25/9, lại có báo viết họ kết hôn vào 25/7.
Trước những dư luận trái chiều, Jennifer Phạm đã có trả lời chính thức.Quang Dũng và Jennifer Phạm sẽ kết hôn vào tháng 9 tới.
- Dư luận hồ nghi rằng, thông tin chị kết hôn với ca sĩ Quang Dũng là một chiêu tạo scandal nhằm quảng cáo cho phim "Những chiếc lá thời gian" mà hai người tham gia. Chị nói sao?- Có lẽ do chúng tôi chưa thông tin chính thức nên mới có chuyện như vậy. Tôi rất ngạc nhiên khi biết thông tin về đám cưới của mình được đưa lên báo vì chúng tôi chưa muốn đưa thông tin kết hôn này công khai trên báo chí. Tôi cũng chưa đọc bài báo nhưng tôi nhận được rất nhiều điện thoại từ bạn bè và người quen gọi hỏi. Thực ra ngày 25/7 tới mới chỉ là đám hỏi của chúng tôi thôi. Đám hỏi tổ chức tại Sofitel, TP HCM vào 18h. Còn đám cưới chính thức sẽ tổ chức vào ngày 21/9 tại Mỹ.
- Chị có thấy mình may mắn khi gặp Quang Dũng?
- Nói tôi may mắn cũng đúng nhưng chưa đủ. Tôi thì nghĩ là anh ấy may mắn hơn tôi (cười). Lập gia đình cũng là duyên số cả mà thôi. Dù sao cũng rất cám ơn đoàn làm phim đã cho tôi có cơ hội gặp anh ấy.Quang Dũng và Jennifer Phạm đi xem live show của ca sĩ Lam Trường. Ảnh: Hương Trà.
 

- Hiện tại, anh chị đã lo thủ tục pháp lý cho việc đăng ký kết hôn đến đâu rồi?
- Trong thời gian sắp tới ở Việt Nam, chúng tôi rất bận. Ngoài việc lo chuẩn bị mọi việc cho đám cưới, cả hai còn phải tham gia những sô diễn liên tục. Hiện anh Dũng còn nhiều lịch diễn trong nước đã nhận lời từ lâu mà chưa thực hiện được, còn tôi cũng đã nhận một số lời mời trong nước và ở các nước trong khu vực.
Kế hoạch gần nhất là tôi chuẩn bị có một show diễn tại Thái Lan trong tháng 7 đầu tháng 8 này. Nếu không có gì thay đổi, tôi sẽ về Mỹ trước để chuẩn bị cho đám cưới. Đầu tháng 9, anh Dũng sẽ qua đó để tổ chức đám cưới. Trước mắt chúng tôi cùng nhau lo tổ chức đám cưới trong gia đình và người thân. Còn việc làm giấy tờ pháp lý sẽ lo sau.

[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/2452/DD569D35D033480EB4C9D50A9A4F9C69.jpg[/image]

[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/2452/60AC886F080B49049948B370735E4900.jpg[/image]

[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/2452/A67EE571449A4E0FA78B521F7FD52510.jpg[/image]
<bài viết được chỉnh sửa lúc 28.08.2007 17:32:46 bởi Ct.Ly >
Attached Image(s)

Ct.Ly

Ct.Ly

Ct.Ly

Thanh Vân
 • Số bài : 3392
 • Điểm thưởng : 0
 • Từ: 28.05.2007
RE: Hình đám cưới của các diễn viên điện ảnh và sân khấu - 16.12.2009 04:29:49
HÌNH ẢNH LỄ CƯỚI CA SĨ HỒ LỆ THU

Cuộc đời một giấc mộng
Thời gian thoáng mây bay
Nguồn tâm không xao động
Khoan thai

Thanh Vân
 • Số bài : 3392
 • Điểm thưởng : 0
 • Từ: 28.05.2007
RE: Hình đám cưới của các diễn viên điện ảnh và sân khấu - 28.12.2009 17:49:51
Thúy Nga làm đám cưới nơi cửa Phật


Giữa sắc áo nâu vàng của hơn 100 chú tiểu ở Thiền viện Thường Chiếu, Đồng Nai, cô dâu Thúy Nga nổi bật với tà áo dài truyền thống đỏ thắm.


5h sáng ngày 25/12, lễ ăn hỏi của diễn viên Thúy Nga diễn ra tại tư gia. Sau nghi thức giản dị, 6h sáng, cây hài cùng chồng và đại diện hai gia đình khởi hành từ Sài Gòn về Thiền viện Thường Chiếu (Đồng Nai) để thực hiện lễ Hằng Thuận (lễ cưới theo nghi thức Phật giáo).
Nữ diễn viên cho biết, những nghi thức trước bàn thờ Phật khiến cho chị cùng chồng và gia đình hai bên rất xúc động. "Tôi ấn tượng nhất là khi trao nhẫn cho nhau trước sự chứng kiến của các sư thầy, chúng tôi nhận được lời giáo huấn ý nghĩa về đạo lý vợ chồng. Chiếc nhẫn chỉ là vật tượng trưng để biết người đó đã kết hôn nhưng sư thầy không chỉ trao chiếc nhẫn mà còn trao chữ nhẫn vào tim mỗi người để biết nhẫn nhịn mà sống bên nhau trọn đời", Thúy Nga tâm sự.
Ngày 10/1/2010, tiệc cưới của diễn viên Thúy Nga với sự tham dự của 800 khách mời diễn ra tại Trung tâm White Palace, TP HCM.
Dưới đây là vài hình ảnh lễ cưới của diễn viên Thúy Nga qua ống kính nhiếp ảnh gia Hải Đông:Hơn 100 chú tiểu và các vị sư trẻ của Thiền viện Thường Chiếu chào đón sự xuất hiện của tân lang - tân nương.


Vợ chồng diễn viên Thúy Nga cùng hai bên gia đình chắp tay thành kính trước bàn thờ Phật trong ngày trọng đại.


Cô dâu và chú rể trao nhẫn cho nhau trước sự chứng kiến của thầy Thông Hạnh, phó trụ trì Thiền viện. Sau lễ Hằng Thuận, chú rể Nguyễn Nam cũng thực hiện lễ quy y và nhận pháp danh tại Thiền viện Thường Chiếu.


Bố mẹ diễn viên Thúy Nga (trái) và mẹ của chú rể (phải) cùng chụp ảnh kỷ niệm.


Chú rể cười rạng rỡ khi chờ cô dâu tô lại chút phấn.


Lễ cưới của diễn viên Thúy Nga được hơn 100 chú tiểu và sư thầy chúc phúc.


Sau nghi thức làm lễ, cô dâu và chú rể cùng thực hiện bộ ảnh cưới trong khung cảnh đẹp của chùa.


Cả hai trao cho nhau nụ hôn say đắm trong không gian yên bình và xanh mát.


Trong giờ thọ trai (giờ ăn trưa) của các chú tiểu và sư thày.


Cô dâu "quậy tếu" khi cùng cả nhà dùng đồ chay.

Trang điểm: Thế Vinh
Áo dài: Việt Hùng
Cuộc đời một giấc mộng
Thời gian thoáng mây bay
Nguồn tâm không xao động
Khoan thai

lovely_rabbit
 • Số bài : 136
 • Điểm thưởng : 0
 • Từ: 27.07.2009
 • Nơi: nơi ngọn gió dừng chân
RE: Hình đám cưới của các diễn viên điện ảnh và sân khấu - 29.01.2010 10:35:30

Tiệc cưới của Thùy Lâm cùng chú rể Anh Tuấn diễn ra trong không gian ấm cúng, sang trọng của khách sạn Park Hyatt với khoảng 200 khách mời. Hoa hậu với váy trắng, khăn voan trắng cài đầu, trông rạng rỡ và thanh khiết trong ngày trọng đại.

Dưới đây là vài hình ảnh tiệc cưới của hoa hậu:
Chiếc váy cưới của Thùy Lâm là do ông xã chọn và mua từ nước ngoài.

Vậy nên Hoa hậu rất trân trọng và sử dụng nó trong cả lễ cưới ở Hà Nội và TP HCM.

Siêu mẫu Vĩnh Thụy, người từng bị đồn có quan hệ tình cảm với Thùy Lâm, có mặt tại tiệc cưới để chia vui với người đẹp.

MC Anh Quân chụp ảnh kỷ niệm cùng cô dâu - chú rể.

Em gái Thùy Lâm (bên trái) chúc mừng hạnh phúc của chị.

MC Thanh Bạch là người dẫn chương trình tiệc cưới Thùy Lâm.

Qua đôi bàn tay khéo léo của chuyên gia trang điểm, chiếc khăn voan trắng ban đầu của Thùy Lâm biến thành chiếc mũ xinh xắn.

Bánh cưới phủ đầy hoa hồng của đôi uyên ương.

Chú rể hôn cô dâu xinh.

Trên sân khấu tiệc cưới, MC Thanh Bạch đã "dụ" được đôi vợ chồng trẻ chia sẻ kỷ niệm yêu nhau. Chú rể Anh Tuấn cho biết, anh không nói nhiều mà chỉ cần nhìn vào mắt Thùy Lâm là cảm nhận được tình yêu của cô. Sau nhiều năm chỉ là bạn, chỉ một lần nhìn vào mắt, mối quan hệ của đôi trai tài gái sắc tiến đến tình yêu.TRƯỜNG SA VÀ HOÀNG SA_ MẢNH ĐẤT MÁU THỊT CỦA VIỆT NAM

lovely_rabbit
 • Số bài : 136
 • Điểm thưởng : 0
 • Từ: 27.07.2009
 • Nơi: nơi ngọn gió dừng chân
RE: Hình đám cưới của các diễn viên điện ảnh và sân khấu - 29.01.2010 10:44:52
Kim Hiền và lễ cưới bên giáo đường
Sau hơn 6 năm chung sống, trưa 24/12, diễn viên Kim Hiền đã chính thức làm lễ kết hôn cùng DJ Phong tại nhà thờ Tân Định, TP HCM. Bé Sonic, con trai của cặp đôi cũng có mặt trong lễ cưới của bố mẹ.


Cô dâu chú rể thành kính trong giây phút thiêng liêng trước bàn thờ Chúa.

Dù đã có thời gian dài chung sống trước hôn nhân, Kim Hiền vẫn không nén được xúc động trong ngày hạnh phúc. Chồng cô, DJ Phong động viên vợ bằng cách nắm tay cô trong suốt thời gian làm lễ.

Cặp đôi cùng ký vào sổ chứng nhận kết hôn tại nhà thờ.

Bé Sonic, tên thật là Gia Khiêm năm nay tròn 5 tuổi cũng đến dự đám cưới của bố mẹ.

Lễ cưới của Kim Hiền diễn ra giản dị, ấm cúng nhưng tràn đầy niềm vui với sự có mặt của nhiều phù dâu phù rể nhí diện áo dài khăn đóng.

Người đẹp Tăng Thanh Hà cũng có mặt trong ngày vui trọng đại của cô bạn thân Kim Hiền.

Trong bộ áo dài màu hồng đậm, vẻ đẹp rạng rỡ của "cô Trúc" cũng thu hút ánh nhìn của những người dự lễ thành hôn.

Cô dâu chú rể cùng bạn bè, người thân chụp ảnh kỷ niệm sau khi hoàn tất nghi lễ trong nhà thờ.

Cô dâu rạng rỡ trong bộ soiree trắng theo chàng về dinh.

Chiếc xe hoa màu đỏ chở cô dâu Kim Hiền được trang trí giản dị nhưng đầy ý nghĩa với nhiều biểu tượng trái tim.
Hình ảnh hậu trường đám cưới Kim Hiền.

Chuyên gia trang điểm Hùng Max làm đẹp cho cô dâu Kim Hiền trong ngày cưới.
Hương Giang
TRƯỜNG SA VÀ HOÀNG SA_ MẢNH ĐẤT MÁU THỊT CỦA VIỆT NAM

Thay đổi trang: 12 > | Trang 1 của 2 trang, bài viết từ 1 đến 30 trên tổng số 39 bài trong đề mục