ĐỒNG DAO VỚI MẪU TỰ ĐẦU: C
Thay đổi trang: < 123 > >> | Trang 3 của 4 trang, bài viết từ 31 đến 45 trên tổng số 57 bài trong đề mục
ban mai 02.06.2007 21:24:23 (permalink)
 
Cá biển , cá đồng
Cá sông, cá ruộng
Dân yêu dân chuộng
Lá cá tràu ổ
Ăn nói hàm hồ
Là con cá sứ
Đưa đẩy chốn xa
Là con cá đảy
Hay gặp mặt nhau
Là con cá ngộ
Trong nhà nghèo khổ
Là con cá cầy
Chẳng dám múc đầy
Là con cá thiểu
Mỗi người mỗi thiếu
Là con cá phèn
Ăn nói vô duyên
Là con cá lạc
Trong nhà rầy rạc
Là con cá kình
Trai gái rập rình
Là cá trích ve
Dỗ mãi không nghe
Là con cá ngạnh
Đi đàng phải tránh
Là con cá mương
Mập béo không xương
Là con cá nục
Được nhiều diễm phúc
Là con cá hanh
Phản cha hại anh
Là con cá giếc
Suốt ngày ăn miết
Là con cá cơm
Chẳng kịp dọn đơm
Là con cá hấp
Rủ nhau lên dốc
Là con cá leo
Hay thở phì phèo
Là con cá đuối
Vừa đi vừa cúi
Là con cá còm
Hay nói tầm xàm
Là con cá gáy
Vừa trốn vừa chạy
Là con cá chuồn
Cứ viết lách luôn
Là con cá chép
 
#31
  Huyền Băng 10.04.2008 22:42:54 (permalink)
  Chơi chuyền
  ...............
  Bàn một
  ..........
  Một này
  Một nữa
  Một cánh cửa
  Một cài then
  Len cho chặt
  Thắt cho vào
  Kẻo người cười
  Kẻo người chê
  Lê một bàn
  Lên bàn đôi

  Bàn đôi
  .........
  Đôi tôi
  Đôi chị
  Đôi quai bị
  Đôi cành hoa
  Đôi lên ba

  Bàn ba
  ........
  Ba hoa cà
  Ba hoa táo
  Ba lá gáo
  Một lên tư

  Bàn tư
  .........
  Tư củ từ
  Tư củ khoai
  Hai giải năm

  Bàn năm
  ..........
  Năm con tằm
  Năm con kén

  Bàn sáu
  .........
  Sáu đẻ bốn
  Lên bẩy

  Bàn bẩy
  ........
  Bẩy để ba 
  Lên tám

  Bàn tám
  ...........
  Tám để hai 
  Lên chín

  Bàn chín
  ...........
  chín để một
  lên mười


  Tung năm mươi
  Mười vơ cả
  Ngả xuống Đất
  Cất lên chuyền

  Kìa trông
  Sang sông
  Đông đò
  Cò nhẩy
  Gẫy cây 
  Mây leo
  Bèo thối
  Ổi xanh
  Hành troc
  Bóc vỏ
  Trứng đỏ lòng
  Tôm cong
  Đít vịt
  Vào làng
  Xin thịt
  Ra làng
  Xin xôi
  Tôi xin giải
  Bàn một

  Bàn một
  .........
  Mọt này.......  

  Trần Thanh Khiết sưu tầm
   
   
  Các bạn hãy vào đúng chủ đề có mẫu tự trùng với bài mình đăng để sau này mọi người dễ tìm các bạn nhé!
   
  Chúc vui
  HB
  #32
   Huyền Băng 14.04.2008 12:27:54 (permalink)
   Chắp con thẻ
   Bẻ cái bổi
   Lên trên đồi
   Hái trái vả
   Ra ngoài ngõ
   Lấy đất chai
   Đem về phơi
   Làm hòn bổi...
    
   ----
    
   Chân cò sếu
   Mỏ cò rang
   Đít chão chàng
   Bụng ểnh ương
    
   ---
    
   Chập chầm vông
   Chị có chồng
   Em ở goá
   Chị ăn cá
   Em mút xương
   Chị nằm giường
   Em nằm đất
   Chị uống mật
   Em mút ve
   Chị ăn chè
   Em liếm bát
   Chị coi hát
   Em vỗ tay
   Chị ăn mày
   Em xách bị
   Chị làm chị
   Em làm em
   Chị đi thuyền
   Em đi bộ
   Chị kéo gỗ
   Em lợp nhà
   Chị trồng cà
   Em trồng bí
   Chị xắt bí
   Em nấu canh
   Chị giã hành
   Em kho mắm
   Chị đi tắm
   Em vò đầu
   Chị đi câu
   Em xách vịt.
    
   (đầu trang có một bản tương tợ nhưng có khác một chút)
    
    
   #33
    Huyền Băng 14.04.2008 14:55:49 (permalink)


      Con chim chích choè ,
      mày ngồi đầu hè,
      mày nhá gạo rang,
      bảo mày vào làng,
      mày kêu gai góc,
      bảo mày gánh thóc,
      mày kêu đau vai,
      bảo mày ăn khoai ,
      mày kêu khoai ngứa,
      bảo mày ăn dứa,
      mày kêu dứa say,
      bảo mày ăn chay ,
      mày đòi uống nước,
      bảo mày ăn trước,
      mày đòi ăn sau,
      bảo mày hái rau,
      mày kêu đến trưa,
      bảo mày đi bừa,
      mày đánh què trâu,
      bảo mày đi câu,
      mày đánh bẹp giỏ,
      bảo mày cắt cỏ,
      mày đánh gảy liềm,
      bảo mày gặt chiêm,
      mày đánh gảy hái,
      bảo mày đi đái,
      mày kêu ông ộp

      Con chim chích chòe,
      Nó đậu cành chanh,
      tôi ném hòn sành ,
      nó quay long lốc ,
      tôi làm một chốc,
      được ba mâm đầy,
      ông thầy ăn một,
      bà cốt ăn hai,
      cái thủ cái tai,
      tôi đem biếu chúa,
      chúa hỏi chim gì ,
      con chim chích choè ...

      Con chim se sẻ,
      Nó đẻ mái tranh,
      tôi vác mảnh sành,
      tôi lia chết giảy,
      tôi làm bảy mâm,
      tôi đem tôi kỉnh,
      cho thầy một mâm,
      thầy hỏi chim gì?
      Con chim se sẻ .


      #34
       Huyền Băng 31.07.2008 13:14:54 (permalink)
       [image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/9684/6F606817B82D47EC8910FCF5B76788D7.jpg[/image]
        
       Cá biển cá bầy
       Ăn ngày hai bữa
       Là con cá cơm
       Ăn chẳng kịp đơm
       Là con cá hấp
       Rủ nhau lên dốc
       Là con cá leo
       Miệng thở phèo phèo
       là con cá đuối
       Nhọn mồm nhọn mũi
       Là con chào rao
       Nhận hủ nhận vò
       Là con cá nhét
       Nở ra đỏ chẹt
       Là con cá khoai
       Đi ăn trộm hòai
       Là con cá nhám
       Khệnh khệnh khạng khạng
       Là con cá căn
       Già rụng hết răng
       Là con cá móm
       Bò đi lọm khọm
       Là con cá bò
       Ăn chẳng biết no
       Là con cá hốc
        

       [image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/9684/6F606817B82D47EC8910FCF5B76788D7.jpg[/image]
       <bài viết được chỉnh sửa lúc 31.07.2008 14:23:19 bởi Huyền Băng >
       Attached Image(s)
       #35
        Huyền Băng 31.07.2008 14:18:30 (permalink)
        Cái bống là cái bống bang,
        Con đi tìm sàng cho mẹ đổ khoai,
        Con ăn một mẹ ăn hai
        Con đi bốc muối thì khoai chẳng còn
        Con ngồi con khóc nỉ non
        Mẹ đi lấy vọt con bon đầu hè
        Có đánh thì đánh vọt tre
        Chớ đánh vót nứa mà què chân con
         
        #36
         Huyền Băng 31.07.2008 14:39:52 (permalink)
          
         Cái bống đi chợ cầu Nôm
         Sao mầy chẳng rủ cái tôm đi cùng
         Cái bống đi chợ cầu Cần
         Thấy hai ông bụt ngồi vần nồi cơm
         Ông thì xới xới đơm đơm
         Ông thì giữ mãi nồi cơm chẳng vần
          
          
         #37
          Huyền Băng 30.04.2009 15:14:47 (permalink)
           Chập chiêng chập chóa
           lớn lớn bé bé
           Ra đánh giặc trời
           Ông lớn cưỡi voi
           Phất cờ đi trước
           Đi lên mạn ngược
           Đi xuống mạn xuôi
           Giao bà bình vôi
           Thổi nồi cơm nếp
           Giao cho ông bếp
           Nấu nồi canh cua
           Lính tráng ăn no
           Chập chiêng chập chóe
          #38
           Huyền Băng 30.04.2009 15:21:06 (permalink)
            
           Châu chấu đuổi cái chích chòe
           Cỏ dày đồng nội cắn què mỏm trâu
            
            
           Châu chấu là cậu cào cào
           Vặt lông vặt cánh bỏ vào nồi rang
            
            
           Chè la chè lít
           Bà cho ă quí
           Bà đánh gảy tay
           Chắp tay lạy bà
            
            
           Chi chi vít vít
           Ổ rết ở rong
           Tổ ong ở ngòai
           Củ khoai ở giữa
           Chất lửa hai bên
           Đánh trống thổi kèn
           Chạy lên tập họp
           Cói đói hay no
           - No
           Thả cói đi ăn
           Nghe hú thì về mạ
           Kẻo quạ tha xương
           Con mô khôn về mạ
           Con mô dại quạ cắp
            
           #39
            Huyền Băng 02.05.2009 16:17:09 (permalink)
             
              Chú bé bắt được con công
              Đem về biếu ông
              Ông cho con gà
              Đem về biếu bà
              Bà cho quả thị
              Đem về biếu chị
              Chị cho quả chanh
              Đem về biếu anh
              Anh cho tu hú
              Đem về biếu chú
              Chú cho buồng cau
              Chú thím đánh nhau
              Buồng cau trả chú
              Tu hú trả anh
              Quả chanh trả chị
              Quả thị trả bà
              Con gà trả ông
              Con công phần tôi
               
              Chuồn chuồn có cánh thì bay
              Có thằng bé bé bắt mày chuồn ơi
              Chuồn chuồn có cánh thì bay
              Có thằng khấp khểnh thò tay bắt chuồn
              Chuồn chuồn có cánh thì bay
              Có thằng bụng ỏng bắt mày đi chôn
              Cò má, cò trắng, cò hương
              Ba con cò ấy nắng sương đêm ngày
              Cò lửa thì nấp bóng cây
              Khoe mình rằng tốt lại hay mọi mùi
              Cuốc kia ngậm ngậm ngùi ngùi
              Tu hành đắc đạo thủi thui bao giờ
              Con cò mắc giò mà chết
              Con quạ ở nhà mua nếp làm chay
              Con cu đánh trống bằng tay
              Chào mào đội mũ làm thầy đọc văn
              Chiền chiện vừa khóc vừa lăn
              Một bầy se sẻ bịt khăn cho cò
               
              Con cò mắc giò mà chết
              Mẹ con cái diệc giã gạo làm chay
              Bồ câu mở sách xem ngày làm ma
              Cà cuống uống rượu la đà
              Con cua trong lỗ bò ra chia phần
              Chào mào mà đánh trống quân
              Chim chích ở trần vác mõ đi rao
              Tôi trình ông xã ông thôn
              Ông uống chén rượu ông chôn con cò.
               
            #40
             Huyền Băng 02.05.2009 16:26:55 (permalink)
               Con cò mày dò lên cây
               Tao lấp gốc lại mày bay đường nào
               Con cá mày ở dưới ao
               Tao tháo nước vào mày chết cá ơi
                
               Con công nó đổ cây vông
               Nó đi tìm bạn
               Nó xuống ruộng cạn
               Ruộng cạn chân đau
               Nó xuống ruộng sâu
               Ruộng sâu lầy lội
               Nó bay lên núi
               Lên núi nắng hồng
               Nó xà xuống sông
               Xuống sông lắm nước
               Công ngồi công ước
               Được gặp bạn hiền
               Tha hồ công bay
               Tha hồ công múa
                
                
               Con cua tám cẳng, hai càng
               Một mai, hai mắt rõ ràng con cua
                
                
               Con chim hay hát
               Nó hát cành đa
               Nó sa cành trúc
               Nó rúc cành tre
               Nó hát le te
               Nó hát la ta
               Nó bay vô nhà
               Nó ra ruộng lúa
               Nó múa nó chơi
               Chim ơi chim ơi
             #41
              ban mai 21.05.2009 19:07:41 (permalink)
                Chị Xuân đi chợ mùa hè
                Mua cá thu về, chợ hãy còn Đông
                Anh Hươu đi chợ Đồng Nai
                Bước qua Bến Nghé ngồi nhai thịt bò
                 
                 
                Chiều ni em đi câu cá
                về cho má nấu canh chua
                Ô kìa con cua
                Có hai cái càng
                Có tám cái que
                Nó nâng cái bụng
                Nó đi xàng xê
                Em bắt nó về
                 
                 
                 
              #42
               ban mai 21.05.2009 19:16:18 (permalink)
                 Chim ri là dì sáo sậu
                 Sáo sậu là cậu sáo đen
                 Sáo đen là em tu hú
                 Tu hú là chú bồ các
                 Bồ các là bác chim ri
                 Chim ri là dì sáo sậu...
                  
                 Chó vồ cáo
                 Cáo vồ gà
                 Gà mổ mối
                 Mối đục đa
                 Đa đổ xuống
                 Hươu chạy
                 Cào cào giật mình
                 Chạy đến tổ chiền chiện
                 Phá mất trướng
                 Thưa đến quan
                 Chủ nhà đánh chó
                 Chó cắn gà
                 Gà ăn mối
                 Mối ăn đa
                 Đa ngã trúng lưng nai
                 Nai sợ hãi chạy cùng rừng
                 Châu chấu giật mình
                 Đá bể trứng chiền chiện
                 Chiền chiện đi kiện Ngọc Hòang
                 Chuột chù chê khĩ rằng hôi
                 Khỉ mới trả lời cả họ mầy thơm
                  
                 Chuột chù rúc rích ngòai sân
                 Mèo muốn tới gần mà chuột chẳng cho
                  
               #43
                ban mai 21.05.2009 19:23:11 (permalink)
                  Con cò chết rũ trên cây
                  Cò con mở lịch xem ngày làm ma
                  Cà cuống uống rượu la đà
                  Chim ri ríu rít bò ra ăn phần
                  Chào mao thì đánh trống quân
                  Chim chích cởi trần vác mõ đi rao
                   
                   
                  Con cò đậu đỉnh cành tre
                  Con chim chích chòa kéo cày khư khư
                  Hòn đá ninh mật cho nhừ
                  Khoai lang củ từ thì bắc cầu ao
                  Trời làm một trận mưa rào
                  Một đàn cào cào đuổi bắt cá rô
                  Thóc giống đuổi chuột trong bồ
                  Đòng đong cấn cấn đuổi cò ngòai ao.
                   
                  Con cò đọc sách trên cây
                  Thấy đàn chim kếu kéo bầy sang thăm
                  Cò ta vễnh vuốt râu cằm
                  Kể bao nhiêu chuyện cà rằm cà ri
                #44
                 Huyền Băng 31.07.2009 14:00:13 (permalink)
                  Chặt cây dừa
                  Chừa cây mận
                  Cây bần thận
                  Cây bí đao
                  Cây nào cao
                  Cây nào thấp
                  Cây nào rập
                  Cây nào rà
                  Cây nào rách
                  Cây nào rời
                  Mồng tơi chín đỏ
                  Con thỏ nhảy qua
                  Bà già hứ hứ
                  Bùm xum bùm xoa
                  Rút ra tay này.
                  Chi chi chành chành
                  Cái đanh thổi lửa
                  Con ngựa chết trương
                  Ba vương thượng đế
                  Cấp kế thượng hạ
                  Hú tim bắt ập (1)
                   
                  (1) Đây là trò chơi "Trốn Tìm". nhiều em cùng chơi.
                  Cách chơi:
                  Một em trưởng trò đứng giơ bàn tay để ngửa cho những em khác đứng thành vòng tròn quanh mình đặt ngón tay vào. Trưởng trò hát lời hát trên. Cuối lời hát ở chữ "ập" trưởng trò nắm bàn tay mình lại, em nào rút tay không kịp bị trưởng trò giữ lấy, phải tự bịt mắt và các em khác đi trốn. Khi các em trốn hô xong, em bịt mắt mở mắt ra đi tìm... Tìm được em nào đầu tiên và chạm vào em đó, hô thôi coi như em vừa bị phát giác bị bắt phải thế chỗ người đi tìm, ván chơi lập lại.
                   
                  Các bản khác:
                   
                  Chi chi chành chành
                  Cái đanh thổi lửa
                  Con ngựa ưứt cương
                  Tam phương, tứ hướng
                  Cấp kế đi tìm
                  Ù à ù ập.
                  ---
                  Chi chi chành chành
                  Cái đanh thổi lửa
                  Con ngựa chết trương
                  Tam vương ngủ đế
                  Nhiếp chế thượng hạ
                  Ba qụa chín chu
                  Ú tim đi tìm
                  Tim tim lại chập
                 #45
                  Thay đổi trang: < 123 > >> | Trang 3 của 4 trang, bài viết từ 31 đến 45 trên tổng số 57 bài trong đề mục
                  Chuyển nhanh đến:

                  Thống kê hiện tại

                  Hiện đang có 0 thành viên và 1 bạn đọc.
                  Kiểu:
                  2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9