Mời offline Chủ nhật ngày 15.4

Thay đổi trang: < 12 | Trang 2 của 2 trang, bài viết từ 16 đến 29 trên tổng số 29 bài trong đề mục
Tác giả Bài
BĂNG NGUYỆT

 • Số bài : 6789
 • Điểm thưởng : 0
 • Từ: 15.06.2003
 • Trạng thái: offline
RE: Mời offline Chủ nhật ngày 15.4 17.04.2007 22:13:19 (permalink)
Vai` tấm hình của ngày họp mặt nà...tiếc là HTB và DAR đã ko đến nè....lần sau nhớ đến vui với mọi người nha...

[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/135/4111F6BAF82E45EABA5695D64F1C655D.JPG[/image]

[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/135/DCCF81617C6C40E8B3663090D7765343.JPG[/image]

[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/135/FA06E032F9B642B6BFD97B45E8B84F74.JPG[/image]
 
Bn: Đỡ quá lần này có TTNR.... bn chỉ việc ngồi bó chân nhìn thui....
(Nhìn TTNR và NCH mà thì thầm,,, lần sau nhớ tới nữa nghen,....hong có sui dzắt nước dzừa và TTNR lặt sau thì mất ngon) (hay là ko có bữa tiệc đây hihi)
<bài viết được chỉnh sửa lúc 24.04.2007 03:56:53 bởi BĂNG NGUYỆT >
Attached Image(s)


Mỗi trái tim có một lối về  
Thôi cứ như mây kề nước biển  
Chỉ một thời dành cho dâng hiến  
Còn lại là những chuyến chơi rong  

Ai cố dành bẻ nửa số 0  
Cho ngăn tim bập bồng bọt thổi  
Bước chân trần đạp lên đá sỏi  
Để đôi ta chấp vá nổi trời..
  
( trich Nguoi tinh hu vo 11 -BN )
 
#16
  BĂNG NGUYỆT

  • Số bài : 6789
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 15.06.2003
  • Trạng thái: offline
  RE: Mời offline Chủ nhật ngày 15.4 17.04.2007 22:30:06 (permalink)
  ....

  [image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/135/6FAC5BB904234C5889D37F08AD65DAC0.JPG[/image]

  [image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/135/720838ABEEBA4400B3A4731A72C0A384.JPG[/image]

  [image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/135/F962B823D58846B18F61BD78E1FD9D3F.JPG[/image]

  [image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/135/A382D957680C407491978BAC39F8E0A4.JPG[/image]
  Attached Image(s)


  Mỗi trái tim có một lối về  
  Thôi cứ như mây kề nước biển  
  Chỉ một thời dành cho dâng hiến  
  Còn lại là những chuyến chơi rong  

  Ai cố dành bẻ nửa số 0  
  Cho ngăn tim bập bồng bọt thổi  
  Bước chân trần đạp lên đá sỏi  
  Để đôi ta chấp vá nổi trời..
    
  ( trich Nguoi tinh hu vo 11 -BN )
   
  #17
   BĂNG NGUYỆT

   • Số bài : 6789
   • Điểm thưởng : 0
   • Từ: 15.06.2003
   • Trạng thái: offline
   RE: Mời offline Chủ nhật ngày 15.4 17.04.2007 22:49:33 (permalink)
   ...

   [image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/135/153AD1B6661A4E148422915A562DC587.JPG[/image]   [image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/135/7AEF858E266045D49FF378012AEB4183.JPG[/image]

   [image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/135/4553FC0FC70543C8A6B3D0259360F9CF.JPG[/image]
   <bài viết được chỉnh sửa lúc 24.04.2007 03:34:53 bởi BĂNG NGUYỆT >
   Attached Image(s)


   Mỗi trái tim có một lối về  
   Thôi cứ như mây kề nước biển  
   Chỉ một thời dành cho dâng hiến  
   Còn lại là những chuyến chơi rong  

   Ai cố dành bẻ nửa số 0  
   Cho ngăn tim bập bồng bọt thổi  
   Bước chân trần đạp lên đá sỏi  
   Để đôi ta chấp vá nổi trời..
     
   ( trich Nguoi tinh hu vo 11 -BN )
    
   #18
    BĂNG NGUYỆT

    • Số bài : 6789
    • Điểm thưởng : 0
    • Từ: 15.06.2003
    • Trạng thái: offline
    RE: Mời offline Chủ nhật ngày 15.4 17.04.2007 23:08:32 (permalink)
    ....

    [image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/135/CDAD18AB82AE4EC6A7A89E099FB758C1.JPG[/image]

    TPB: Oẳn tù tì xem ai phải ăn hết nghen.
    Mái con(HVT): thôi bày đặt quá... ăn lẹ đi ngồi xỉn xằm bn làm hết trơn bây giờ...
    <bài viết được chỉnh sửa lúc 24.04.2007 03:50:34 bởi BĂNG NGUYỆT >
    Attached Image(s)


    Mỗi trái tim có một lối về  
    Thôi cứ như mây kề nước biển  
    Chỉ một thời dành cho dâng hiến  
    Còn lại là những chuyến chơi rong  

    Ai cố dành bẻ nửa số 0  
    Cho ngăn tim bập bồng bọt thổi  
    Bước chân trần đạp lên đá sỏi  
    Để đôi ta chấp vá nổi trời..
      
    ( trich Nguoi tinh hu vo 11 -BN )
     
    #19
     BĂNG NGUYỆT

     • Số bài : 6789
     • Điểm thưởng : 0
     • Từ: 15.06.2003
     • Trạng thái: offline
     RE: Mời offline Chủ nhật ngày 15.4 17.04.2007 23:15:13 (permalink)
     ....


     [image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/135/AFDE195F632741A2AF66116B1CB94FBE.JPG[/image]

     [image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/135/CF0043DD8E624A6DB72A92F269CB8009.JPG[/image]

     [image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/135/FB9FDBEDB973497D8F24F75C94E58A34.JPG[/image]
     Attached Image(s)


     Mỗi trái tim có một lối về  
     Thôi cứ như mây kề nước biển  
     Chỉ một thời dành cho dâng hiến  
     Còn lại là những chuyến chơi rong  

     Ai cố dành bẻ nửa số 0  
     Cho ngăn tim bập bồng bọt thổi  
     Bước chân trần đạp lên đá sỏi  
     Để đôi ta chấp vá nổi trời..
       
     ( trich Nguoi tinh hu vo 11 -BN )
      
     #20
      BĂNG NGUYỆT

      • Số bài : 6789
      • Điểm thưởng : 0
      • Từ: 15.06.2003
      • Trạng thái: offline
      RE: Mời offline Chủ nhật ngày 15.4 17.04.2007 23:30:39 (permalink)
      ...

      [image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/135/95624D42111741A0AF987EA1BEB1530E.JPG[/image]

      [image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/135/F2650EE09AB749E1B787903BFED67690.JPG[/image]

      [image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/135/1B7B5A7D2991452BB2E152A562512101.JPG[/image]

      [image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/135/779BE2A0090E40358D65F6C18D905ECC.JPG[/image]
      Attached Image(s)


      Mỗi trái tim có một lối về  
      Thôi cứ như mây kề nước biển  
      Chỉ một thời dành cho dâng hiến  
      Còn lại là những chuyến chơi rong  

      Ai cố dành bẻ nửa số 0  
      Cho ngăn tim bập bồng bọt thổi  
      Bước chân trần đạp lên đá sỏi  
      Để đôi ta chấp vá nổi trời..
        
      ( trich Nguoi tinh hu vo 11 -BN )
       
      #21
       BĂNG NGUYỆT

       • Số bài : 6789
       • Điểm thưởng : 0
       • Từ: 15.06.2003
       • Trạng thái: offline
       RE: Mời offline Chủ nhật ngày 15.4 18.04.2007 00:25:46 (permalink)
       ...

       [image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/135/ECAE5A3CCCFD4BA9A8759D61A2A9B489.JPG[/image]

       [image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/135/1BEC97EC5436418CBDB60AFBCA163889.JPG[/image]

       [image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/135/0B7DB7E479FD474BABB20B891F707CA6.JPG[/image]
       Attached Image(s)


       Mỗi trái tim có một lối về  
       Thôi cứ như mây kề nước biển  
       Chỉ một thời dành cho dâng hiến  
       Còn lại là những chuyến chơi rong  

       Ai cố dành bẻ nửa số 0  
       Cho ngăn tim bập bồng bọt thổi  
       Bước chân trần đạp lên đá sỏi  
       Để đôi ta chấp vá nổi trời..
         
       ( trich Nguoi tinh hu vo 11 -BN )
        
       #22
        BĂNG NGUYỆT

        • Số bài : 6789
        • Điểm thưởng : 0
        • Từ: 15.06.2003
        • Trạng thái: offline
        RE: Mời offline Chủ nhật ngày 15.4 18.04.2007 00:38:08 (permalink)
        ....

        [image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/135/7F522735E53D4B9784BF617090B450C9.JPG[/image]

        [image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/135/FFD116E0C9694424B08D8AA017EC4E3E.JPG[/image]

        [image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/135/70E21DEB517B40129314A118269D470D.JPG[/image]

        [image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/135/108ED687F5FD4CF484AD49006AFCA7E4.JPG[/image]
        Attached Image(s)


        Mỗi trái tim có một lối về  
        Thôi cứ như mây kề nước biển  
        Chỉ một thời dành cho dâng hiến  
        Còn lại là những chuyến chơi rong  

        Ai cố dành bẻ nửa số 0  
        Cho ngăn tim bập bồng bọt thổi  
        Bước chân trần đạp lên đá sỏi  
        Để đôi ta chấp vá nổi trời..
          
        ( trich Nguoi tinh hu vo 11 -BN )
         
        #23
         BĂNG NGUYỆT

         • Số bài : 6789
         • Điểm thưởng : 0
         • Từ: 15.06.2003
         • Trạng thái: offline
         RE: Mời offline Chủ nhật ngày 15.4 18.04.2007 00:50:39 (permalink)
         ....

         [image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/135/A109FB68DBDD41E4A5B8C317C8E2358C.JPG[/image]

         [image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/135/E9CEE361343C4DFD9BE90F731FA53514.JPG[/image]


          
         @@@@@@@@@@@@@@@ Bùn ngủ rùi chưa bình loạn được j...hình đợt này chất lượng kém vì thiếu nhiếp ảnh chiên giòn í chiên nghiệp của Mr Cu...hihi "ai xí thì mặc...xí ai....Hình ta ta cứ ngắm hoài cho zui"...hihihih Cảm ơn tất cả lời chúc mừng sn của bạn bè VNTQ nha...thân thương.
         <bài viết được chỉnh sửa lúc 18.04.2007 00:57:31 bởi BĂNG NGUYỆT >
         Attached Image(s)


         Mỗi trái tim có một lối về  
         Thôi cứ như mây kề nước biển  
         Chỉ một thời dành cho dâng hiến  
         Còn lại là những chuyến chơi rong  

         Ai cố dành bẻ nửa số 0  
         Cho ngăn tim bập bồng bọt thổi  
         Bước chân trần đạp lên đá sỏi  
         Để đôi ta chấp vá nổi trời..
           
         ( trich Nguoi tinh hu vo 11 -BN )
          
         #24
          Hoàng Dung

          • Số bài : 3997
          • Điểm thưởng : 0
          • Từ: 02.09.2005
          • Nơi: Đảo Đào Hoa
          • Trạng thái: offline
          RE: Mời offline Chủ nhật ngày 15.4 19.04.2007 02:54:29 (permalink)
          BN: xin kính chào quý vị! Em là người đẹp vườn trái cóc. Hổng phải llà trái dâu đâu nhen! (chiếc áo bà ba trong vườn nhà ai xinh đẹp, thấp thoáng bóng chàng đứng ngắm nơi kia...)[sm=whistling.gif][sm=whistling.gif]  
          [image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/9566/29E9D9C81FA04A12BC31ECEB2A336167.jpg[/image]


          BN: chua chua mặn mặn nhưng mà ngon!     
          Áo đen: sao tui lo quá, ăn cái xong mà uống nước thì tiêu đời, nghỉ về nhà nằm quẹp ở đây luôn quá
          [image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/9566/FC5F3B07DE0140CABA5004802F9F62F8.jpg[/image]
          <bài viết được chỉnh sửa lúc 19.04.2007 03:06:03 bởi Hoàng Dung >
          Attached Image(s)
           
          #25
           Hoàng Dung

           • Số bài : 3997
           • Điểm thưởng : 0
           • Từ: 02.09.2005
           • Nơi: Đảo Đào Hoa
           • Trạng thái: offline
           RE: Mời offline Chủ nhật ngày 15.4 19.04.2007 03:02:35 (permalink)
           CH: em mà vắt nước dừa là ngon hết sẩy, mấy chị không chổ nào chê hết!
           Thiệt đó. Bí mật là phải có chai dầu kế bên. Nhưng làm gì thì em chưa biết.
           heheh....

           [image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/9566/BA69E9A3E86C465D972AF77F8CF55AA6.jpg[/image]
           <bài viết được chỉnh sửa lúc 19.04.2007 03:06:39 bởi Hoàng Dung >
           Attached Image(s)
            
           #26
            BĂNG NGUYỆT

            • Số bài : 6789
            • Điểm thưởng : 0
            • Từ: 15.06.2003
            • Trạng thái: offline
            RE: Mời offline Chủ nhật ngày 15.4 24.04.2007 04:07:39 (permalink)

            BN: xin kính chào quý vị! Em là người đẹp vườn trái cóc. Hổng phải llà trái dâu đâu nhen! (chiếc áo bà ba trong vườn nhà ai xinh đẹp, thấp thoáng bóng chàng đứng ngắm nơi kia...)

             
            HIhi sis HD à...bn " Tự giới thịu em là bà 10 thành dziên mới kết nạp xóm 8...chửn bị "tiển" ông 10 vời nữ wàng 8 ......
             
             
             


            Mỗi trái tim có một lối về  
            Thôi cứ như mây kề nước biển  
            Chỉ một thời dành cho dâng hiến  
            Còn lại là những chuyến chơi rong  

            Ai cố dành bẻ nửa số 0  
            Cho ngăn tim bập bồng bọt thổi  
            Bước chân trần đạp lên đá sỏi  
            Để đôi ta chấp vá nổi trời..
              
            ( trich Nguoi tinh hu vo 11 -BN )
             
            #27
             NCD

             • Số bài : 1428
             • Điểm thưởng : 0
             • Từ: 28.03.2007
             • Trạng thái: offline
             RE: Mời offline Chủ nhật ngày 15.4 07.05.2007 18:35:20 (permalink)

             tiệc nhỏ này coi như lời xin lỗi của bn đến mọi người, ai không đến là còn buồn bn á....


             Hic, NCD xem thông tin này trễ quá, không thể xin đi được. Hic hic , tiếc quá đi !
             <bài viết được chỉnh sửa lúc 08.05.2007 03:10:15 bởi BĂNG NGUYỆT >
             Đã quyết Đạo Đời hai nẻo bước song đôi
             Tâm Không luôn giữ, chẳng phút lơi
             Gìn lòng trong sạch, không Danh, Lợi
             Đạo trưởng, Nghệ thông để giúp đời.
              
             #28
              BĂNG NGUYỆT

              • Số bài : 6789
              • Điểm thưởng : 0
              • Từ: 15.06.2003
              • Trạng thái: offline
              RE: Mời offline Chủ nhật ngày 15.4 08.05.2007 03:17:40 (permalink)
              Ui..NCD ui..yên tâm còn nhiều dịp mà đừng buồn hén....còn nhiều dịp khác lắm á........
               
              @@ Sẵn cho bn nhắn với em gái anh SGLT...bữa rồi hẹn uống cafe mà dd off ko có đưòng liên lạc được với lại máy của SG lang thang bữa đó cũng biết trở bệnh... nên tắt đường hết trơn... bữa đó chị có vào Nam ko vậy.. thui hẹn lần sau luôn nha sis....đừng buồn bn nha... mấy bữa đó cũng còn mần đó sis với đụng chiện nhà nữa huhuh..chứ ko fải wên sis đâu nha...


              Mỗi trái tim có một lối về  
              Thôi cứ như mây kề nước biển  
              Chỉ một thời dành cho dâng hiến  
              Còn lại là những chuyến chơi rong  

              Ai cố dành bẻ nửa số 0  
              Cho ngăn tim bập bồng bọt thổi  
              Bước chân trần đạp lên đá sỏi  
              Để đôi ta chấp vá nổi trời..
                
              ( trich Nguoi tinh hu vo 11 -BN )
               
              #29
               Online Bookmarks Sharing: Share/Bookmark
               Thay đổi trang: < 12 | Trang 2 của 2 trang, bài viết từ 16 đến 29 trên tổng số 29 bài trong đề mục

               Chuyển nhanh đến:

               Thống kê hiện tại

               Hiện đang có 0 thành viên và 3 bạn đọc.

               Chú Giải và Quyền Lợi

               • Bài Mới Đăng
               • Không Có Bài Mới
               • Bài Nổi Bật (có bài mới)
               • Bài Nổi Bật (không bài mới)
               • Khóa (có bài mới)
               • Khóa (không có bài mới)
               • Xem bài
               • Đăng bài mới
               • Trả lời bài
               • Đăng bình chọn
               • Bình Chọn
               • Đánh giá các bài
               • Có thể tự xóa bài
               • Có thể tự xóa chủ đề
               • Đánh giá bài viết

               2000-2023 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9