Ai họa dùm thơ theo hai chữ cuối?
Thay đổi trang: < 123 > >> | Trang 2 của 251 trang, bài viết từ 16 đến 30 trên tổng số 3753 bài trong đề mục
YêuThơ 09.07.2007 03:38:26 (permalink)
Đừng ham sao cứ tham lam
Về trời mà cứ đòi làm Hoàng Vương
 
BéGàLàmThơ
#16
  Thi sĩ Ba trợn 09.07.2007 06:51:50 (permalink)
  Hoàng Vương chẳng phải tầm thường,
  Làm cha thiên hạ đường đường nhứt cư.
  TSBT
  #17
   Nam Phuong Nhan 09.07.2007 09:12:53 (permalink)
   Nhứt cư như...cứ... Trợn ui
   Hoàng vương như thế tốt thui Trợn làm  
   NPN
   #18
    Thi sĩ Ba trợn 09.07.2007 10:55:43 (permalink)
    Trợn làm Hoàng hậu được thôi,
    Hoàng vương mời Nhạn sánh đôi mới vừa.
    TSBT
    #19
     NganGiang 09.07.2007 22:18:45 (permalink)
     Mới vừa gặp cả Hậu - Vương
     Đong qua, đẩy lại, thôi giường nằm chung.
     #20
      cnt 09.07.2007 23:21:24 (permalink)
      Năm chung mệt lăm ai ơi
      Nếu mà đòi nữa thì tôi đi về
       
       
      #21
       Thi sĩ Ba trợn 10.07.2007 00:00:35 (permalink)
       Đi về lòng cứ mê mê,
       Rút ra cây bút viết đề câu thơ.
       TSBT
       #22
        YêuThơ 10.07.2007 02:16:10 (permalink)
        Câu thơ mấy chữ mờ mờ :
        "Vương này nhớ hậu nằm mơ gặp hoài"
         
        BéGàLàmThơ
        <bài viết được chỉnh sửa lúc 10.07.2007 02:17:31 bởi YêuThơ >
        #23
         NganGiang 10.07.2007 15:59:20 (permalink)
          
         Gặp hoài Vương chẳng nói gì
         Hậu giận Vương...ngố, bỏ đi mất rồi.
         #24
          Thi sĩ Ba trợn 10.07.2007 23:58:27 (permalink)
          Mất rồi đồ dỏm đồ ôi.
          Hậu tìm Vương khác lên ngôi đồng sàng.
          TSBT
          #25
           Nam Phuong Nhan 11.07.2007 11:26:58 (permalink)

           Trích đoạn: Thi sĩ Ba trợn

           Mất rồi đồ dỏm đồ ôi.
           Hậu tìm Vương khác lên ngôi đồng sàng.
           TSBT


            
           Đồng sàng, dị mộng chán phèo
           Hậu mà cũng thích đồ...bèo thế a
           #26
            Thi sĩ Ba trợn 11.07.2007 23:54:45 (permalink)
            Thế a Vương cũng ghen à,
            Đồ bèo, đồ dỏm cũng là Đồ thôi.
            TSBT
            #27
             YêuThơ 14.07.2007 11:13:44 (permalink)
             Đồ thôi mà sao còn chê
             Chọn đại một cái lề mề làm chi
              
             BéGàLàmThơ
             #28
              thi sĩ hạng ruồi 14.07.2007 14:31:05 (permalink)

                
              Đồ thôi mà sao còn chê
              Chọn đại một cái lề mề làm chi
               


                                                                         Làm chi chọn tới chọn lui
                                                                     Chọn qua chọn lại thì thui khỏi làm.
              #29
               NganGiang 14.07.2007 23:31:38 (permalink)
                
                
               Khỏi làm thì khỏi phải ăn
               Mau kiếm cái chão thắt quanh.. cạp quần.
               #30
                Thay đổi trang: < 123 > >> | Trang 2 của 251 trang, bài viết từ 16 đến 30 trên tổng số 3753 bài trong đề mục
                Chuyển nhanh đến:

                Thống kê hiện tại

                Hiện đang có 0 thành viên và 5 bạn đọc.
                Kiểu:
                2000-2023 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9