Thất gới truyền thuyết
Thay đổi trang: < 123 > >> | Trang 3 của 6 trang, bài viết từ 31 đến 45 trên tổng số 79 bài trong đề mục
VG 27.01.2008 11:18:13 (permalink)
#31
  thinhloyb 27.01.2008 13:50:48 (permalink)
  em cám ơn anh. Quyển 3 là hết rồi ha anh hay còn nữa
  #32
   VG 28.01.2008 13:07:16 (permalink)
   cái box account đó lấy files từ: http://tangthuvien.com/forum/showthread.php?t=21
    
   ừa chỉ mới tới 178 thôi, còn khỏang hơn 1000 chuơng nữa mới hết
   #33
    Tiền Như Mạng 31.01.2008 03:38:22 (permalink)
    Theo tôi đoán có lẽ phải hết năm 2008 thì bộ này mới dịch xong hoàn toàn
    #34
     mattroivedem297 12.02.2008 05:28:18 (permalink)
     TÀNG THƯ VIN – HTTP://WWW.TANGTHUVIEN.COM
     THT GII TRUYN THUYT – TÁC GI: TÂM MNG VÔ NGÂN
     1
     Q3 – C86
     Quyn 3 – Ma Lon Thiên H
     Chương 86 – Nht Thiết Nhân Qu
     Dch thut: bachthao82 – Hiu đính: herobk13 – Biên tp: oceansua
     oOo
     hông nói mt li Lưu Tinh chlãnh đạm nhìn mi người, nơi khoé
     ming lra vchế nho.
     Nói vDip Tâm Nghi và Bách Linh, hin ti chai đang toàn lc thi
     trin pháp quyết để tn công ln nhau. Lúc này, quanh Bách Linh hin by đạo
     phong tr, sau khi co li nhanh chóng to thành mt đạo phong trdài hơn ba
     mươi trượng mang theo uy thế chn thiên nhm thng khi thanh vân phía
     trên Dip Tâm Nghi tn công. Mt tiếng sét ngang tri, phong trmang cường
     kình dn dp oanh tc khi thanh vân, cui cùng tli trên không cnh Bách
     Linh và hình thành mt khi quang trni lin thiên địa.
     Lnh lùng kêu lên, Dip Tâm Nghi quăng Ngc lnh trong tay lên không
     trung, song thgiao nhau trước ngc thi trin pháp quyết. Toàn thân chân
     nguyên đột biến tăng gp mười ln, gia hai tay xut hin quang cu lp lánh
     quang hoa. Lãnh đạm nhìn Bách Linh, Dip Tâm Nghi khkêu lên, song th
     lay động đưa quang cu đánh vào Ngc lnh gia không trung. Chthy mt
     tia sáng chói loà xé nát không gian. Mt csc mnh vô cùng cường thnh đột
     nhiên trút vào trong Dao Trì ngc lnh làm cho nó phát sáng rc r.
     Mt âm thanh khphát ra tNgc lnh, ngay lp tc quang hoa bo phát
     xung quanh Ngc lnh. Mt đạo phù chú chân ngôn “Lnh” mang theo quang
     hoa cung mãnh hin ra gia không trung, tùy ý theo sự điu khin ca Dip
     Tâm Nghi nhm Bách Linh bay ti. Ngay khi Ngc lnh phát động, bn phía
     không gian chn động mãnh lit, vô scơn cung phong ddi được to ra và
     hi tli to thành mt hxoáy đen hun hút n cha lc thôn phmãnh lit
     nhanh chóng tiếp cn và dng li trên đầu Bách Linh.
     K
     TÀNG THƯ VIN – HTTP://WWW.TANGTHUVIEN.COM
     THT GII TRUYN THUYT – TÁC GI: TÂM MNG VÔ NGÂN
     2
     Q3 – C86
     Nhìn Dip Tâm Nghi, Bách Linh thn sc ngưng trng, nhn biết cô ta đã
     thi trin Dao Trì tuyt kthn bí “Lnh xut như sơn” trong truyn thuyết rõ
     ràng là mun quyết đấu sinh tra tay không còn na đim nhân nhượng.
     Quay đầu li nhìn Lc Vân, nàng thy Lc Vân khcười khiến trong tâm nàng
     đột nhiên xut hin mt cm xúc vui sướng vì được cvũ.
     Thu hi mc quang, Bách Linh hai tay nhanh chóng huy động huyn
     cm. Cu thiên huyn âm thn bí bt đầu hi tli xung quanh cơ thvà to
     nên mười đạo âm thanh vô hình mang âm sát chi khí để ngăn chn stn công
     ca Dip Tâm Nghi. Trên đỉnh đầu, trong đạo quang trchn thiên xut hin
     mt con tht sc khng tước bay vút lên cao si cánh nhy múa trên không
     trung.
     Chthy lxoáy đen mang phù chú “Lnh” nhm thng Bách Linh mang
     theo âm sát chi khí mãnh lit, lnh phù thn kxoay chuyn như phân rã năng
     lượng biến mt vô nh. Khi tiến li gn, đạo phù chú “Lnh” gp lc phn kích
     ca Bách Linh nên gim dn tc độ, cui cùng dng trước Bách Linh hơn ba
     trượng ttbc ép. Trong không trung chnhìn thy đạo phù chú “Lnh”
     mang lc thôn phrt ln đang lao nhanh xung Bách Linh mang theo sc
     mnh âm sát chi khí, bt đầu mt scông kích mnh lit.
     Hai hàng mi khnheo li, trong mt Bách Linh thoáng biu ltiếc nui,
     nàng nói vi ging êm du:
     Là ngươi ép ta, bây gingươi hãy cn thn.
     Dt li, trên đầu Bách Linh ngũ sc quang hoa bo phát. Chthy từ đầu
     Bách Linh mt cây trâm cài tóc bay lên không trung, tc thì hàng ngàn nh có
     màu sc bin đổi liên tc biến thành các châm nh phân bkhp không gian và
     to thành mt trn thế thp phn sâm nghiêm.
     Mt tiếng đàn ngân lên, sóng âm ba cũng như Ngũ sc châm nh bay đầy
     tri to thành Ngũ sc thn châm đại trn. Chthy Ngũ sc châm nh hi t
     ngay phía trên đạo phù chú “Lnh” to nên mt đạo ngũ sc thn châm dài
     TÀNG THƯ VIN – HTTP://WWW.TANGTHUVIEN.COM
     THT GII TRUYN THUYT – TÁC GI: TÂM MNG VÔ NGÂN
     3
     Q3 – C86
     mười trượng, phát ra ngũ sc quang hoa rc rcông kích mãnh lit vào đạo
     phù chú “Lnh”.
     Tb, bóng ngũ sc châm tràn ngp trong không gian tùy theo slên
     xung ca cm âm mà phát động tn công theo các hướng khác nhau, bao vây
     ly Dip Tâm Nghi, Chiến Tâm tôn givà tứ đại cao th.
     Kinh hãi khi nhìn thy sthn kca Ngũ sc châm, Bch Vân Thiên và
     Quy Vô đạo trưởng đồng thanh kêu lên, “Định thiên Thn châm!” Tlúc đầu
     cho ti khi Bách Linh thi trin thn khí này, tht slàm cho người ta khó tin.
     Trên tng không, Thiên Kiếm khách nhìn thy Định thiên Thn châm xut hin,
     không nén được tiếng thdài, hiu rng mi chuyn đã không còn thun li
     na.
     Nhìn thy vbt phc và không cam tâm ca Dip Tâm Nghi và Kiếm Vô
     Trn, Thiên Kiếm Khách lúc này mi nói:
     Tâm Nghi, hãy dng li, không cn phi cgng làm gì na. Cô ta có
     Cu thiên huyn âm trong tay, cng thêm strgiúp ca Định thiên Thn
     châm nên ngươi hoàn toàn không có cơ hi. Cô ta đã xut đầu ldin thì có th
     tm thi quên chuyn hôm nay đi, cgng tiêu dit Lc Vân cũng chlà bt trí.
     Tcchí kim tà bt thng chính, do đó chcn gicho tâm kiên định, luôn có ý
     chí tiêu dit yêu ma thì sm hay mun cũng sthành công.
     Nhìn Bách Linh vi vkhông phc, Dip Tâm Nghi thu hi Ngc lnh và
     trli bên cnh Kiếm Vô Trn. Ngay lúc đó, nhóm Chiến Tâm tôn ginghe ba
     người nói cũng ln lượt quay về đim mà Tam phái ttp. Trên mt đất, Thiên
     Kiếm vin, Đạo viên, Bồ Đề hc vin tt ccùng nhau quan sát din biến. Ch
     có Dch viên, Nho viên và Phượng Hoàng thư vin môn hlà tnguyn li
     để quan sát động tĩnh ca đối phương.
     phía bên kia, Khiếu nguyt Thiên lang, Dao Quang và Văn Bt Danh
     cùng Quy Vô đạo trưởng cũng trvbên Lc Vân hi thăm thương tích. Ngo
     Tuyết, Thương Nguyt và Lâm Vân Phong thì không qua được, không phi vì
     thương thế ca hmà vì hoàn cnh không phù hp vào lúc này. Tkhi Lc
     TÀNG THƯ VIN – HTTP://WWW.TANGTHUVIEN.COM
     THT GII TRUYN THUYT – TÁC GI: TÂM MNG VÔ NGÂN
     4
     Q3 – C86
     Vân an toàn, cba người cũng không cn thiết phi chng đối vi liên minh. Vì
     vy hchỉ đứng ngoài nhìn Lc Vân, trong cái nhìn mang theo đầy svui
     mng và quan tâm.
     Nhìn Ngo Tuyết và Thương Nguyt, trong con mt sâu thm ca Lc
     Vân thoáng lvkdvà xa vng. Lúc này, trong mt Lúc Vân va có tình,
     va có ý li va mang nhiu ý nghĩa không thể đoán chính xác được. Có th
     mun che giu nhiu bí mt? Điu đó chng ai có thnói rõ được.
     Ngng đầu nhìn thân nh đang ttnhnhàng hxung, thn sc ca
     Lc Vân thp phn cquái, trong mt chàng ánh lên vmênh mang khó hiu.
     Có lkết qunày đã mang đến cho chàng mt sự đả kích ln, làm cho chàng
     không thtin được. Nghiêm túc nhìn nhn svic, Lc Vân phát hin trong
     tâm lúc này tràn ngp nhng ký c, có nhng thkhó mà chp nhn được.
     Tthngười xung bên cnh Lc Vân, ngc thBách Linh mra. T
     trong lòng bàn tay, Cu thiên huyn cm hóa thành mt đạo quang mang và
     biến mt. Hào quang rc rca Định thiên Thn châm cũng ngay lp tc biến
     mt hóa thành cây trâm cài tóc cm trên đỉnh đầu nàng, đồng thi kim quang
     quanh người nàng cũng biến mt. Ngũ thái Tiên lan đang bo vLc Vân lúc
     này cũng hin nguyên hình và tự động biến mt trên đầu Bách Linh, điu đó
     càng làm cho Bách Linh thêm nhiu phn rng r.
     Tĩnh lng nhìn Lc Vân, ánh mt chai nhìn thng vào nhau, không ai
     nói mt tiếng nào. Thâm tình tràn đầy trong ánh mt, ncười mê đắm trên đôi
     môi, chai như chìm vào ký c ca nhng tháng ngày vui vbên nhau. Hai
     người vn gicly, không hcó mt cử động cũng như âm thanh nào, tình
     yêu qutht không cn li nói!
     Ncười rng rtrên môi, Bách Linh mming lên tiếng trước:
     Viên Mc, có nhta đã tng nói huynh mãi mãi vn là Đầu gkhông?
     Tht đáng tiếc bây gihuynh không chĐầu gmà còn là Lc Vân na!
     TÀNG THƯ VIN – HTTP://WWW.TANGTHUVIEN.COM
     THT GII TRUYN THUYT – TÁC GI: TÂM MNG VÔ NGÂN
     5
     Q3 – C86
     Cngười chn động, Lc Vân lmhiu được ý nghĩa câu nói ca Bách
     Linh. Nhìn dung nhan tuyt mtrước mt, thì ra nàng không chỉ đẹp du dàng
     kiu mnhư đã biết mà hin thi nàng còn là mt Bách Linh thn thánh trang
     nghiêm trước mt chúng nhân.
     Nmt ncười uoi mang theo vchua chát và đau kh, Lc Vân hi
     ngược li:
     Ta nên gi cô là gì? Bách Linh hay Thiên Chi đô Khng Tước cung ch,
     hay là mt cái gì khác?
     Hin hòa trước nhãn tình ca chàng, Bách Linh nhnhàng nói:
     Còn nhkhi huynh gi ta là Bách Linh, trong tâm ta rt vui. Trước đây
     và bây gita vn là Bách Linh. Cũng ging như huynh, ta ngoài là Bách Linh
     còn là Khng Tước cung ch. Tuy nhiên, gia chúng ta có là gì cũng không
     quan trng, kctrong công vic, trong tình cm. Chcn trong tâm mi người
     đều có nhau là được ri.
     Ln đầu gp mt, nàng đã có suy nghĩ như vy à? Nàng đã biết rõ thân
     phn ca ta, tiếp cn vi ta là có mc đích gì?
     Nhìn thng Bách Linh, Lc Vân nghiêm túc hi.
     Đưa mt nhìn bn phía, Bách Linh dng mc quang nơi Trương Ngo
     Tuyết và Thương Nguyt, cui cùng dng li bên Lc Vân, ging nhnhàng:
     Lúc đầu gp huynh, ta thc schmun tiếp cn và dò xét con người
     huynh. Ta ti Nhân gian không phi vì huynh mà chvì mun tìm ra nguyên
     nhân ca Tht gii ho kiếp. Tuy nhiên trước khi đi, Khiếu Thiên có nói chuyn
     nhc đến huynh. Huynh y đã kli toàn bstình, nói rng Nhân gian
     nhng người có nhân phm và tài năng như huynh khó gp như tìm kim
     cương trong cát, huynh li không hcó thành kiến, tâm hn rt ci m
     phóng khoáng, do đó mong ta thn trng lưu tâm đến huynh. Sau đó qua vài
     ngày bên huynh, ta thy huynh khác thường nhân rt nhiu, huynh có mt
     TÀNG THƯ VIN – HTTP://WWW.TANGTHUVIEN.COM
     THT GII TRUYN THUYT – TÁC GI: TÂM MNG VÔ NGÂN
     6
     Q3 – C86
     thn bí mlc rt ln kích thích tâm tư người khác. Từ đó đến gita luôn cố ẩn
     giu khí tc ca huynh, chlà huynh không biết mà thôi.
     Trm mc nhìn Bách Linh, Lc Vân thn sc bt định. Mt hi lâu mi n
     mt ncười nhnhàng hi tiếp:
     Sao nàng làm vy?
     Đáp li, Bách Linh nhnhàng nói vi mt ncười:
     Ngay khi gp chàng, ta thy n đường chàng phát ra hc ám, huyết
     quang tim n. Cũng vì thay Khiếu Thiên trnân tình, ta khi đó mi giu khí
     tc ca chàng vi hy vng thay đổi thiên mnh ca chàng. Tuy nhiên, mc dù
     đã hết sc nhưng cui cùng vn vô hiu. Trước khi tm bit, ta rt mun hi
     chàng, nếu như biết trước vic đến Dch viên thp phn nguy him, rt khó
     thoát thân thì chàng có vn ti hay không?
     Lc Vân nghe xong thn sc cht biến đổi, khuôn mt lra vtrm tư suy
     nghĩ. Đưa mt nhìn bn phía, mc quang chàng dng li trên Ngo Tuyết và
     Thương Nguyt, trong ánh mt hàm cha nét kiên định.
     Im lng nhìn bn h, Lc Vân không mming trli câu hi ca Bách
     Linh. Tht ra ngay lúc đó Ngo Tuyết, Thương Nguyt và Bách Linh đều đã
     biết câu trli. Như vy, trong trường hp này ti sao phi nói na.
     Nhìn vết thương nghiêm trng ca Ngo Tuyết và Thương Nguyt, Bách
     Linh khchuyn người và nói:
     Câu trli ca huynh, trong tâm ca mi người chúng ta ai cũng đã
     hiu. Ở đây đã và luôn có squan tâm và lo lng ca huynh. Huynh không th
     quên, cũng skhông bao giquên bi vì huynh không chđầu g, huynh còn
     là Lc Vân.
     Dt li, Bách Linh vung ngc th, trên đỉnh đầu Ngũ thái Tiên lan lp tc
     bay lên và xut hin trên đầu Ngo Tuyết cùng Thương Nguyt.
     TÀNG THƯ VIN – HTTP://WWW.TANGTHUVIEN.COM
     THT GII TRUYN THUYT – TÁC GI: TÂM MNG VÔ NGÂN
     7
     Q3 – C86
     Ngay khi thy Ngũ thái Tiên lan xut hin, toàn thân Ngo Tuyết t
     quang sáng rc, còn toàn thân Thương Nguyt thì hng quang bc phát. Trong
     thân thhai nàng có tim n linh khí Tiên lan, nay dưới stác động mnh m
     ca bn thNgũ thái Tiên lan mà mau chóng phát ra toàn bphly thân th
     hai người.
     Nhìn Bách Linh, thn sc ca Ngo Tuyết và Thương Nguyt khthay
     đổi mang theo skính phc. Tác phong và trí tuca Bách Linh tht slàm
     cho người ta thy cô ta đẹp toàn mđáng khâm phc. Ngay trong đôi mt
     không chút my may vli ca Bách Linh, trong tâm ca Ngo Tuyết và
     Thương Nguyt tht skhông thny sinh sự đố kvà chi từ được.
     Nhìn cách xsca Bách Linh, trong tâm Lc Vân ngn ngang suy nghĩ,
     nếu cho mình sla chn, mình schn Ngo Tuyết và Thương Nguyt hay s
     la chn Bách Linh? Trm tư suy nghĩ, trong tâm Lc Vân khthdài, chính
     bn thân chàng cũng không rõ!

     oOo
     #35
      mattroivedem297 12.02.2008 05:39:17 (permalink)
      #36
       mattroivedem297 12.02.2008 05:53:11 (permalink)
       #37
        mattroivedem297 12.02.2008 06:03:45 (permalink)
        #38
         mattroivedem297 12.02.2008 06:20:22 (permalink)
         e hèm! tại hạ xin mạn đàm đôi chút về quyển 4: trong đoạn này Lục vân vô tình có được tứ Linh thần thú và 1 cái Ngọc bài Càn Khôn! Lục Vân sau này đánh nhau với Hắc Ám tôn chủ của Hắc Ám giới và cứu được Thương nguyệt! Đoạn này nếu các bác theo dõi sẽ thấy xuất hiện Tam Nhãn Long Lan và Hắc Sát Hổ Vương! các bác cũng nhận thấy có một nhân vật bị phong ấn bởi 4 loại pháp quyết! Vậy đó là ai? Chắc các bạn tò mò ko bít đó là ai???? Xin bật mí một chút đó là nhân vật xếp thứ 3 của Ma giới! Năm xưa để phong ấn được hắn các cao thủ của Vân chi pháp giới; Hư Vô giới lần lượt tử nạn hết! Còn các bạn có bít tiên tổ của Lục Vân xếp thứ bao nhiêu trong Thập Nhị cao thủ ko? Cũng xếp thứ tư đó nghe! Sư phụ Duyễn Diệt của Lục Vân chỉ xếp thứ 6 thui à!!! Các bác cũng thấy lần lượt xuất hiện Thất Hải và 3 trong số 4 nơi bí ẩn nhất của nhân gian là Tây vực Bất Dạ Thành; Nam Hải Lưu Ly Cung và 1 nơi nữa em quên roài! Thôi em chỉ bật mí thế thôi! Các bác cứ từ từ đọc đi ha!!
         #39
          thinhloyb 15.02.2008 13:15:41 (permalink)
          Wow! Cảm ơn anh nhé.Thế nó co tất cả bao nhiêu quyển ạ
          #40
           conanh 15.02.2008 20:49:01 (permalink)
           hinh như có 11 quyển bạn ah`
           #41
            Tiền Như Mạng 16.02.2008 01:59:34 (permalink)
            còn dài lắm hình như là hơn 700 trăm chương thì phải ,mà bây giờ bên tangthuvien mới chỉ dich dến chương 256 thôi.
            #42
             blackdragon1340 17.02.2008 00:43:36 (permalink)

             Trích đoạn: mattroivedem297

             http://thatgioi.com/tgtt/tgtt-04-016.pdf
             http://thatgioi.com/tgtt/tgtt-04-017.pdf
             http://thatgioi.com/tgtt/tgtt-04-018.pdf
             http://thatgioi.com/tgtt/tgtt-04-019.pdf
             http://thatgioi.com/tgtt/tgtt-04-020.pdf
             http://thatgioi.com/tgtt/tgtt-04-021.pdf
             http://thatgioi.com/tgtt/tgtt-04-022.pdf
             http://thatgioi.com/tgtt/tgtt-04-023.pdf
             http://thatgioi.com/tgtt/tgtt-04-024.pdf
             http://thatgioi.com/tgtt/tgtt-04-025.pdf
             http://thatgioi.com/tgtt/tgtt-04-026.pdf
             http://thatgioi.com/tgtt/tgtt-04-027.pdf
             http://thatgioi.com/tgtt/tgtt-04-028.pdf
             http://thatgioi.com/tgtt/tgtt-04-029.pdf
             http://thatgioi.com/tgtt/tgtt-04-030.pdf
             tạm thời mình chỉ được thế thôi! Tuy biết là nó chưa làm cho các bạn thỏa mạn nhưng mình tin chắc các bạn cũng thấy tạm thời hài lòng! Mong các ban tiếp tục cổ vũ cho mình! Merci! À tout à l' heure!

              
             Ủa bạn ơi, cho mình hỏi, trên thatgioi.com chỉ mới có tới đây thôi hả bạn
             #43
              Quân Tấn 18.02.2008 16:21:31 (permalink)
              Ban ơi! Bạn nào có TGTT từ hồi 86 đến hồi 100 không? giúp mình với!!!!!!!!!!!!!!
              #44
               Quân Tấn 18.02.2008 16:38:59 (permalink)
               bạn ơi! Bạn nào có TGTT hồi 87-100 không? giúp mình với!!!!!!!!!!!!!!!!
                
               #45
                Thay đổi trang: < 123 > >> | Trang 3 của 6 trang, bài viết từ 31 đến 45 trên tổng số 79 bài trong đề mục
                Chuyển nhanh đến:

                Thống kê hiện tại

                Hiện đang có 0 thành viên và 1 bạn đọc.
                Kiểu:
                2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9