Thất gới truyền thuyết

Thay đổi trang: < 123 > | Trang 2 của 3 trang, bài viết từ 31 đến 60 trên tổng số 79 bài trong đề mục
Tác giả Bài
VG
 • Số bài : 630
 • Điểm thưởng : 0
 • Từ: 12.05.2003
RE: Thất gới truyền thuyết - 27.01.2008 11:18:13

thinhloyb
 • Số bài : 3
 • Điểm thưởng : 0
 • Từ: 25.01.2008
RE: Thất gới truyền thuyết - 27.01.2008 13:50:48
em cám ơn anh. Quyển 3 là hết rồi ha anh hay còn nữa

VG
 • Số bài : 630
 • Điểm thưởng : 0
 • Từ: 12.05.2003
RE: Thất gới truyền thuyết - 28.01.2008 13:07:16
cái box account đó lấy files từ: http://tangthuvien.com/forum/showthread.php?t=21
 
ừa chỉ mới tới 178 thôi, còn khỏang hơn 1000 chuơng nữa mới hết

Tiền Như Mạng
 • Số bài : 1041
 • Điểm thưởng : 0
 • Từ: 09.06.2006
 • Nơi: Hải Phòng_Việt Nam
RE: Thất gới truyền thuyết - 31.01.2008 03:38:22
Theo tôi đoán có lẽ phải hết năm 2008 thì bộ này mới dịch xong hoàn toàn
Giữ mãi trong tim một bóng hình
Trở thành lãng tử vô tình mỹ nhân.
Tình yêu đong nặng bao cân
Mà đời trả giá trăm ngàn đắng cay.mattroivedem297
 • Số bài : 38
 • Điểm thưởng : 0
 • Từ: 23.01.2008
 • Nơi: Tàng Thư Viện chứ còn ở đâu nữa!
quà ra mắt anh em TGTT từ 186 trở đi - 12.02.2008 05:28:18
TÀNG THƯ VIN – HTTP://WWW.TANGTHUVIEN.COM
THT GII TRUYN THUYT – TÁC GI: TÂM MNG VÔ NGÂN
1
Q3 – C86
Quyn 3 – Ma Lon Thiên H
Chương 86 – Nht Thiết Nhân Qu
Dch thut: bachthao82 – Hiu đính: herobk13 – Biên tp: oceansua
oOo
hông nói mt li Lưu Tinh chlãnh đạm nhìn mi người, nơi khoé
ming lra vchế nho.
Nói vDip Tâm Nghi và Bách Linh, hin ti chai đang toàn lc thi
trin pháp quyết để tn công ln nhau. Lúc này, quanh Bách Linh hin by đạo
phong tr, sau khi co li nhanh chóng to thành mt đạo phong trdài hơn ba
mươi trượng mang theo uy thế chn thiên nhm thng khi thanh vân phía
trên Dip Tâm Nghi tn công. Mt tiếng sét ngang tri, phong trmang cường
kình dn dp oanh tc khi thanh vân, cui cùng tli trên không cnh Bách
Linh và hình thành mt khi quang trni lin thiên địa.
Lnh lùng kêu lên, Dip Tâm Nghi quăng Ngc lnh trong tay lên không
trung, song thgiao nhau trước ngc thi trin pháp quyết. Toàn thân chân
nguyên đột biến tăng gp mười ln, gia hai tay xut hin quang cu lp lánh
quang hoa. Lãnh đạm nhìn Bách Linh, Dip Tâm Nghi khkêu lên, song th
lay động đưa quang cu đánh vào Ngc lnh gia không trung. Chthy mt
tia sáng chói loà xé nát không gian. Mt csc mnh vô cùng cường thnh đột
nhiên trút vào trong Dao Trì ngc lnh làm cho nó phát sáng rc r.
Mt âm thanh khphát ra tNgc lnh, ngay lp tc quang hoa bo phát
xung quanh Ngc lnh. Mt đạo phù chú chân ngôn “Lnh” mang theo quang
hoa cung mãnh hin ra gia không trung, tùy ý theo sự điu khin ca Dip
Tâm Nghi nhm Bách Linh bay ti. Ngay khi Ngc lnh phát động, bn phía
không gian chn động mãnh lit, vô scơn cung phong ddi được to ra và
hi tli to thành mt hxoáy đen hun hút n cha lc thôn phmãnh lit
nhanh chóng tiếp cn và dng li trên đầu Bách Linh.
K
TÀNG THƯ VIN – HTTP://WWW.TANGTHUVIEN.COM
THT GII TRUYN THUYT – TÁC GI: TÂM MNG VÔ NGÂN
2
Q3 – C86
Nhìn Dip Tâm Nghi, Bách Linh thn sc ngưng trng, nhn biết cô ta đã
thi trin Dao Trì tuyt kthn bí “Lnh xut như sơn” trong truyn thuyết rõ
ràng là mun quyết đấu sinh tra tay không còn na đim nhân nhượng.
Quay đầu li nhìn Lc Vân, nàng thy Lc Vân khcười khiến trong tâm nàng
đột nhiên xut hin mt cm xúc vui sướng vì được cvũ.
Thu hi mc quang, Bách Linh hai tay nhanh chóng huy động huyn
cm. Cu thiên huyn âm thn bí bt đầu hi tli xung quanh cơ thvà to
nên mười đạo âm thanh vô hình mang âm sát chi khí để ngăn chn stn công
ca Dip Tâm Nghi. Trên đỉnh đầu, trong đạo quang trchn thiên xut hin
mt con tht sc khng tước bay vút lên cao si cánh nhy múa trên không
trung.
Chthy lxoáy đen mang phù chú “Lnh” nhm thng Bách Linh mang
theo âm sát chi khí mãnh lit, lnh phù thn kxoay chuyn như phân rã năng
lượng biến mt vô nh. Khi tiến li gn, đạo phù chú “Lnh” gp lc phn kích
ca Bách Linh nên gim dn tc độ, cui cùng dng trước Bách Linh hơn ba
trượng ttbc ép. Trong không trung chnhìn thy đạo phù chú “Lnh”
mang lc thôn phrt ln đang lao nhanh xung Bách Linh mang theo sc
mnh âm sát chi khí, bt đầu mt scông kích mnh lit.
Hai hàng mi khnheo li, trong mt Bách Linh thoáng biu ltiếc nui,
nàng nói vi ging êm du:
Là ngươi ép ta, bây gingươi hãy cn thn.
Dt li, trên đầu Bách Linh ngũ sc quang hoa bo phát. Chthy từ đầu
Bách Linh mt cây trâm cài tóc bay lên không trung, tc thì hàng ngàn nh có
màu sc bin đổi liên tc biến thành các châm nh phân bkhp không gian và
to thành mt trn thế thp phn sâm nghiêm.
Mt tiếng đàn ngân lên, sóng âm ba cũng như Ngũ sc châm nh bay đầy
tri to thành Ngũ sc thn châm đại trn. Chthy Ngũ sc châm nh hi t
ngay phía trên đạo phù chú “Lnh” to nên mt đạo ngũ sc thn châm dài
TÀNG THƯ VIN – HTTP://WWW.TANGTHUVIEN.COM
THT GII TRUYN THUYT – TÁC GI: TÂM MNG VÔ NGÂN
3
Q3 – C86
mười trượng, phát ra ngũ sc quang hoa rc rcông kích mãnh lit vào đạo
phù chú “Lnh”.
Tb, bóng ngũ sc châm tràn ngp trong không gian tùy theo slên
xung ca cm âm mà phát động tn công theo các hướng khác nhau, bao vây
ly Dip Tâm Nghi, Chiến Tâm tôn givà tứ đại cao th.
Kinh hãi khi nhìn thy sthn kca Ngũ sc châm, Bch Vân Thiên và
Quy Vô đạo trưởng đồng thanh kêu lên, “Định thiên Thn châm!” Tlúc đầu
cho ti khi Bách Linh thi trin thn khí này, tht slàm cho người ta khó tin.
Trên tng không, Thiên Kiếm khách nhìn thy Định thiên Thn châm xut hin,
không nén được tiếng thdài, hiu rng mi chuyn đã không còn thun li
na.
Nhìn thy vbt phc và không cam tâm ca Dip Tâm Nghi và Kiếm Vô
Trn, Thiên Kiếm Khách lúc này mi nói:
Tâm Nghi, hãy dng li, không cn phi cgng làm gì na. Cô ta có
Cu thiên huyn âm trong tay, cng thêm strgiúp ca Định thiên Thn
châm nên ngươi hoàn toàn không có cơ hi. Cô ta đã xut đầu ldin thì có th
tm thi quên chuyn hôm nay đi, cgng tiêu dit Lc Vân cũng chlà bt trí.
Tcchí kim tà bt thng chính, do đó chcn gicho tâm kiên định, luôn có ý
chí tiêu dit yêu ma thì sm hay mun cũng sthành công.
Nhìn Bách Linh vi vkhông phc, Dip Tâm Nghi thu hi Ngc lnh và
trli bên cnh Kiếm Vô Trn. Ngay lúc đó, nhóm Chiến Tâm tôn ginghe ba
người nói cũng ln lượt quay về đim mà Tam phái ttp. Trên mt đất, Thiên
Kiếm vin, Đạo viên, Bồ Đề hc vin tt ccùng nhau quan sát din biến. Ch
có Dch viên, Nho viên và Phượng Hoàng thư vin môn hlà tnguyn li
để quan sát động tĩnh ca đối phương.
phía bên kia, Khiếu nguyt Thiên lang, Dao Quang và Văn Bt Danh
cùng Quy Vô đạo trưởng cũng trvbên Lc Vân hi thăm thương tích. Ngo
Tuyết, Thương Nguyt và Lâm Vân Phong thì không qua được, không phi vì
thương thế ca hmà vì hoàn cnh không phù hp vào lúc này. Tkhi Lc
TÀNG THƯ VIN – HTTP://WWW.TANGTHUVIEN.COM
THT GII TRUYN THUYT – TÁC GI: TÂM MNG VÔ NGÂN
4
Q3 – C86
Vân an toàn, cba người cũng không cn thiết phi chng đối vi liên minh. Vì
vy hchỉ đứng ngoài nhìn Lc Vân, trong cái nhìn mang theo đầy svui
mng và quan tâm.
Nhìn Ngo Tuyết và Thương Nguyt, trong con mt sâu thm ca Lc
Vân thoáng lvkdvà xa vng. Lúc này, trong mt Lúc Vân va có tình,
va có ý li va mang nhiu ý nghĩa không thể đoán chính xác được. Có th
mun che giu nhiu bí mt? Điu đó chng ai có thnói rõ được.
Ngng đầu nhìn thân nh đang ttnhnhàng hxung, thn sc ca
Lc Vân thp phn cquái, trong mt chàng ánh lên vmênh mang khó hiu.
Có lkết qunày đã mang đến cho chàng mt sự đả kích ln, làm cho chàng
không thtin được. Nghiêm túc nhìn nhn svic, Lc Vân phát hin trong
tâm lúc này tràn ngp nhng ký c, có nhng thkhó mà chp nhn được.
Tthngười xung bên cnh Lc Vân, ngc thBách Linh mra. T
trong lòng bàn tay, Cu thiên huyn cm hóa thành mt đạo quang mang và
biến mt. Hào quang rc rca Định thiên Thn châm cũng ngay lp tc biến
mt hóa thành cây trâm cài tóc cm trên đỉnh đầu nàng, đồng thi kim quang
quanh người nàng cũng biến mt. Ngũ thái Tiên lan đang bo vLc Vân lúc
này cũng hin nguyên hình và tự động biến mt trên đầu Bách Linh, điu đó
càng làm cho Bách Linh thêm nhiu phn rng r.
Tĩnh lng nhìn Lc Vân, ánh mt chai nhìn thng vào nhau, không ai
nói mt tiếng nào. Thâm tình tràn đầy trong ánh mt, ncười mê đắm trên đôi
môi, chai như chìm vào ký c ca nhng tháng ngày vui vbên nhau. Hai
người vn gicly, không hcó mt cử động cũng như âm thanh nào, tình
yêu qutht không cn li nói!
Ncười rng rtrên môi, Bách Linh mming lên tiếng trước:
Viên Mc, có nhta đã tng nói huynh mãi mãi vn là Đầu gkhông?
Tht đáng tiếc bây gihuynh không chĐầu gmà còn là Lc Vân na!
TÀNG THƯ VIN – HTTP://WWW.TANGTHUVIEN.COM
THT GII TRUYN THUYT – TÁC GI: TÂM MNG VÔ NGÂN
5
Q3 – C86
Cngười chn động, Lc Vân lmhiu được ý nghĩa câu nói ca Bách
Linh. Nhìn dung nhan tuyt mtrước mt, thì ra nàng không chỉ đẹp du dàng
kiu mnhư đã biết mà hin thi nàng còn là mt Bách Linh thn thánh trang
nghiêm trước mt chúng nhân.
Nmt ncười uoi mang theo vchua chát và đau kh, Lc Vân hi
ngược li:
Ta nên gi cô là gì? Bách Linh hay Thiên Chi đô Khng Tước cung ch,
hay là mt cái gì khác?
Hin hòa trước nhãn tình ca chàng, Bách Linh nhnhàng nói:
Còn nhkhi huynh gi ta là Bách Linh, trong tâm ta rt vui. Trước đây
và bây gita vn là Bách Linh. Cũng ging như huynh, ta ngoài là Bách Linh
còn là Khng Tước cung ch. Tuy nhiên, gia chúng ta có là gì cũng không
quan trng, kctrong công vic, trong tình cm. Chcn trong tâm mi người
đều có nhau là được ri.
Ln đầu gp mt, nàng đã có suy nghĩ như vy à? Nàng đã biết rõ thân
phn ca ta, tiếp cn vi ta là có mc đích gì?
Nhìn thng Bách Linh, Lc Vân nghiêm túc hi.
Đưa mt nhìn bn phía, Bách Linh dng mc quang nơi Trương Ngo
Tuyết và Thương Nguyt, cui cùng dng li bên Lc Vân, ging nhnhàng:
Lúc đầu gp huynh, ta thc schmun tiếp cn và dò xét con người
huynh. Ta ti Nhân gian không phi vì huynh mà chvì mun tìm ra nguyên
nhân ca Tht gii ho kiếp. Tuy nhiên trước khi đi, Khiếu Thiên có nói chuyn
nhc đến huynh. Huynh y đã kli toàn bstình, nói rng Nhân gian
nhng người có nhân phm và tài năng như huynh khó gp như tìm kim
cương trong cát, huynh li không hcó thành kiến, tâm hn rt ci m
phóng khoáng, do đó mong ta thn trng lưu tâm đến huynh. Sau đó qua vài
ngày bên huynh, ta thy huynh khác thường nhân rt nhiu, huynh có mt
TÀNG THƯ VIN – HTTP://WWW.TANGTHUVIEN.COM
THT GII TRUYN THUYT – TÁC GI: TÂM MNG VÔ NGÂN
6
Q3 – C86
thn bí mlc rt ln kích thích tâm tư người khác. Từ đó đến gita luôn cố ẩn
giu khí tc ca huynh, chlà huynh không biết mà thôi.
Trm mc nhìn Bách Linh, Lc Vân thn sc bt định. Mt hi lâu mi n
mt ncười nhnhàng hi tiếp:
Sao nàng làm vy?
Đáp li, Bách Linh nhnhàng nói vi mt ncười:
Ngay khi gp chàng, ta thy n đường chàng phát ra hc ám, huyết
quang tim n. Cũng vì thay Khiếu Thiên trnân tình, ta khi đó mi giu khí
tc ca chàng vi hy vng thay đổi thiên mnh ca chàng. Tuy nhiên, mc dù
đã hết sc nhưng cui cùng vn vô hiu. Trước khi tm bit, ta rt mun hi
chàng, nếu như biết trước vic đến Dch viên thp phn nguy him, rt khó
thoát thân thì chàng có vn ti hay không?
Lc Vân nghe xong thn sc cht biến đổi, khuôn mt lra vtrm tư suy
nghĩ. Đưa mt nhìn bn phía, mc quang chàng dng li trên Ngo Tuyết và
Thương Nguyt, trong ánh mt hàm cha nét kiên định.
Im lng nhìn bn h, Lc Vân không mming trli câu hi ca Bách
Linh. Tht ra ngay lúc đó Ngo Tuyết, Thương Nguyt và Bách Linh đều đã
biết câu trli. Như vy, trong trường hp này ti sao phi nói na.
Nhìn vết thương nghiêm trng ca Ngo Tuyết và Thương Nguyt, Bách
Linh khchuyn người và nói:
Câu trli ca huynh, trong tâm ca mi người chúng ta ai cũng đã
hiu. Ở đây đã và luôn có squan tâm và lo lng ca huynh. Huynh không th
quên, cũng skhông bao giquên bi vì huynh không chđầu g, huynh còn
là Lc Vân.
Dt li, Bách Linh vung ngc th, trên đỉnh đầu Ngũ thái Tiên lan lp tc
bay lên và xut hin trên đầu Ngo Tuyết cùng Thương Nguyt.
TÀNG THƯ VIN – HTTP://WWW.TANGTHUVIEN.COM
THT GII TRUYN THUYT – TÁC GI: TÂM MNG VÔ NGÂN
7
Q3 – C86
Ngay khi thy Ngũ thái Tiên lan xut hin, toàn thân Ngo Tuyết t
quang sáng rc, còn toàn thân Thương Nguyt thì hng quang bc phát. Trong
thân thhai nàng có tim n linh khí Tiên lan, nay dưới stác động mnh m
ca bn thNgũ thái Tiên lan mà mau chóng phát ra toàn bphly thân th
hai người.
Nhìn Bách Linh, thn sc ca Ngo Tuyết và Thương Nguyt khthay
đổi mang theo skính phc. Tác phong và trí tuca Bách Linh tht slàm
cho người ta thy cô ta đẹp toàn mđáng khâm phc. Ngay trong đôi mt
không chút my may vli ca Bách Linh, trong tâm ca Ngo Tuyết và
Thương Nguyt tht skhông thny sinh sự đố kvà chi từ được.
Nhìn cách xsca Bách Linh, trong tâm Lc Vân ngn ngang suy nghĩ,
nếu cho mình sla chn, mình schn Ngo Tuyết và Thương Nguyt hay s
la chn Bách Linh? Trm tư suy nghĩ, trong tâm Lc Vân khthdài, chính
bn thân chàng cũng không rõ!

oOo

mattroivedem297
 • Số bài : 38
 • Điểm thưởng : 0
 • Từ: 23.01.2008
 • Nơi: Tàng Thư Viện chứ còn ở đâu nữa!
RE: quà ra mắt anh em TGTT từ 186 trở đi! - 12.02.2008 05:39:17

mattroivedem297
 • Số bài : 38
 • Điểm thưởng : 0
 • Từ: 23.01.2008
 • Nơi: Tàng Thư Viện chứ còn ở đâu nữa!

mattroivedem297
 • Số bài : 38
 • Điểm thưởng : 0
 • Từ: 23.01.2008
 • Nơi: Tàng Thư Viện chứ còn ở đâu nữa!
RE: Sory mọi người! Mình chưa tìm thấy tgtt 88 và 89 đành post quyển 4 vậy! bao giờ có tu - 12.02.2008 06:03:45

mattroivedem297
 • Số bài : 38
 • Điểm thưởng : 0
 • Từ: 23.01.2008
 • Nơi: Tàng Thư Viện chứ còn ở đâu nữa!
RE: Sory mọi người! Mình chưa tìm thấy tgtt 88 và 89 đành post quyển 4 vậy! bao giờ có tu - 12.02.2008 06:20:22
e hèm! tại hạ xin mạn đàm đôi chút về quyển 4: trong đoạn này Lục vân vô tình có được tứ Linh thần thú và 1 cái Ngọc bài Càn Khôn! Lục Vân sau này đánh nhau với Hắc Ám tôn chủ của Hắc Ám giới và cứu được Thương nguyệt! Đoạn này nếu các bác theo dõi sẽ thấy xuất hiện Tam Nhãn Long Lan và Hắc Sát Hổ Vương! các bác cũng nhận thấy có một nhân vật bị phong ấn bởi 4 loại pháp quyết! Vậy đó là ai? Chắc các bạn tò mò ko bít đó là ai???? Xin bật mí một chút đó là nhân vật xếp thứ 3 của Ma giới! Năm xưa để phong ấn được hắn các cao thủ của Vân chi pháp giới; Hư Vô giới lần lượt tử nạn hết! Còn các bạn có bít tiên tổ của Lục Vân xếp thứ bao nhiêu trong Thập Nhị cao thủ ko? Cũng xếp thứ tư đó nghe! Sư phụ Duyễn Diệt của Lục Vân chỉ xếp thứ 6 thui à!!! Các bác cũng thấy lần lượt xuất hiện Thất Hải và 3 trong số 4 nơi bí ẩn nhất của nhân gian là Tây vực Bất Dạ Thành; Nam Hải Lưu Ly Cung và 1 nơi nữa em quên roài! Thôi em chỉ bật mí thế thôi! Các bác cứ từ từ đọc đi ha!!

thinhloyb
 • Số bài : 3
 • Điểm thưởng : 0
 • Từ: 25.01.2008
RE: Sory mọi người! Mình chưa tìm thấy tgtt 88 và 89 đành post quyển 4 vậy! bao giờ có tu - 15.02.2008 13:15:41
Wow! Cảm ơn anh nhé.Thế nó co tất cả bao nhiêu quyển ạ

conanh
 • Số bài : 33
 • Điểm thưởng : 0
 • Từ: 11.06.2007
RE: Sory mọi người! Mình chưa tìm thấy tgtt 88 và 89 đành post quyển 4 vậy! bao giờ có tu - 15.02.2008 20:49:01
hinh như có 11 quyển bạn ah`

Tiền Như Mạng
 • Số bài : 1041
 • Điểm thưởng : 0
 • Từ: 09.06.2006
 • Nơi: Hải Phòng_Việt Nam
RE: Sory mọi người! Mình chưa tìm thấy tgtt 88 và 89 đành post quyển 4 vậy! bao giờ có tu - 16.02.2008 01:59:34
còn dài lắm hình như là hơn 700 trăm chương thì phải ,mà bây giờ bên tangthuvien mới chỉ dich dến chương 256 thôi.
Giữ mãi trong tim một bóng hình
Trở thành lãng tử vô tình mỹ nhân.
Tình yêu đong nặng bao cân
Mà đời trả giá trăm ngàn đắng cay.blackdragon1340
 • Số bài : 3
 • Điểm thưởng : 0
 • Từ: 15.02.2008
RE: Sory mọi người! Mình chưa tìm thấy tgtt 88 và 89 đành post quyển 4 vậy! bao giờ có tu - 17.02.2008 00:43:36

Trích đoạn: mattroivedem297

http://thatgioi.com/tgtt/tgtt-04-016.pdf
http://thatgioi.com/tgtt/tgtt-04-017.pdf
http://thatgioi.com/tgtt/tgtt-04-018.pdf
http://thatgioi.com/tgtt/tgtt-04-019.pdf
http://thatgioi.com/tgtt/tgtt-04-020.pdf
http://thatgioi.com/tgtt/tgtt-04-021.pdf
http://thatgioi.com/tgtt/tgtt-04-022.pdf
http://thatgioi.com/tgtt/tgtt-04-023.pdf
http://thatgioi.com/tgtt/tgtt-04-024.pdf
http://thatgioi.com/tgtt/tgtt-04-025.pdf
http://thatgioi.com/tgtt/tgtt-04-026.pdf
http://thatgioi.com/tgtt/tgtt-04-027.pdf
http://thatgioi.com/tgtt/tgtt-04-028.pdf
http://thatgioi.com/tgtt/tgtt-04-029.pdf
http://thatgioi.com/tgtt/tgtt-04-030.pdf
tạm thời mình chỉ được thế thôi! Tuy biết là nó chưa làm cho các bạn thỏa mạn nhưng mình tin chắc các bạn cũng thấy tạm thời hài lòng! Mong các ban tiếp tục cổ vũ cho mình! Merci! À tout à l' heure!

 
Ủa bạn ơi, cho mình hỏi, trên thatgioi.com chỉ mới có tới đây thôi hả bạn

Quân Tấn
 • Số bài : 8
 • Điểm thưởng : 0
 • Từ: 13.04.2007
RE: Sory mọi người! Mình chưa tìm thấy tgtt 88 và 89 đành post quyển 4 vậy! bao giờ có tu - 18.02.2008 16:21:31
Ban ơi! Bạn nào có TGTT từ hồi 86 đến hồi 100 không? giúp mình với!!!!!!!!!!!!!!

Quân Tấn
 • Số bài : 8
 • Điểm thưởng : 0
 • Từ: 13.04.2007
RE: Thất gới truyền thuyết - 18.02.2008 16:38:59
bạn ơi! Bạn nào có TGTT hồi 87-100 không? giúp mình với!!!!!!!!!!!!!!!!
 

conanh
 • Số bài : 33
 • Điểm thưởng : 0
 • Từ: 11.06.2007
RE: Thất gới truyền thuyết - 18.02.2008 20:39:42
bạn vào tangthuvien.com/forum có từ 1 đến 259 (tính đến 7 giờ 20 18/12/2008)

mattroivedem297
 • Số bài : 38
 • Điểm thưởng : 0
 • Từ: 23.01.2008
 • Nơi: Tàng Thư Viện chứ còn ở đâu nữa!

mattroivedem297
 • Số bài : 38
 • Điểm thưởng : 0
 • Từ: 23.01.2008
 • Nơi: Tàng Thư Viện chứ còn ở đâu nữa!
anh em nào muốn đọc tiếp từ TG hồi 230 thì vào đây nhé! TG231 - 19.02.2008 23:09:46
Dưới đất Ngọc Vô Khuyết vừa thấy Thương Nguyệt xuất hiện thần sắc lộ vẻ vui mừng nói lớn:

- Thương Nguyệt không nên cố đánh, con trước hết hãy ly khai chỗ này đến hội họp với sư phụ của con đi. Địch nhân đã có chuẩn bị mà đến, chúng ta cần phải bảo tồn thực lực. Đừng để mắc sai lầm giống như Đạo viên khiến cho nguyên khí suy kiệt, hãy nghe lời ta nhanh chạy đi.

Nhìn sư thúc với ánh mắt đau khổ vạn phần, Thương Nguyệt chầm chậm lắc đầu thần sắc lộ rõ vẻ kiên định .

Song thủ huy động thần kiếm, Thương Nguyệt trong khoảnh khắc đã không ly khai nàng quyết định phải đánh trả. Chỉ thấy một đạo kiếm quang xích hồng với khí thế kinh nhân lăng không hạ xuống rồi đột ngột xuất hiện trên đỉnh đầu của Ma thần Trảm Ngọc. Thương Nguyệt sau khi xuất kiếm thân thể nghiêng về phía trước, tại không trung toàng thân xoay chuyển hình thành một đạo quầng sáng màu trắng chiếu thẳng xuống thân thể Ma thần Trảm Ngọc .

Thương Nguyệt xuất hiện đột ngột làm cho Ma thần chấn động trong lòng. Do bị Ngọc Vô Trần cản trở hành động của hắn, hắn biết không thể né tránh né vì thế chỉ còn cách phản kích lại.

Nguy hiểm lâm đầu Ma thần Trảm Ngọc rống lên một tiếng thật to, song thủ đan nhau chuyển động, toàn thân đứng lại một đạo lốc xoáy xoay chuyển. Làm cho khí lưu bốn phía chuyển động với tốc độ cao hình thành một đạo hắc sắc quang trụ nghênh tiếp một kiếm phách thiên đó.

Một tiếng nổ rung trời, chỉ thấy kiếm của Thương Nguyệt như một đạo cầu vồng trên trời đánh thẳng tới hắc sắc quang trụ của Ma thần Trảm Ngọc. Sau đó nhanh chóng áp xuống với sức mạnh hủy diệt, từng bước từng bước tiếp cận bản thể Ma thần. Trên trời chỉ thấy đạo quang trụ xoay chuyển với tốc độ cực cao của Ma thần tại nơi bị kích trúng tốc độ xoay chuyển giảm mạnh, quỹ đạo chuyển động của nó hiện ra một cách rõ ràng.

Trong thời khắc đó Ma thần do cảm thấy kinh sợ trước thế kiếm quá cường đại nên không dám nghạnh tiếp, Thương Nguyệt tiến thẳng tới với một đạo quầng sang màu trắng xoay chuyển bay thẳng tới trước ngực hắn.
Trong tiếng rống điên cuồng toàn thân Ma thần hắc mang tản mát và nguyên cả thân thể cũng đồng thời bị phân tán, vì bị Thương Nguyệt xuyên qua phá tan toàn thân hắc vụ của hắn.

Thân hình hạ xuống đất Thương Nguyệt hữu thủ nắm chặt thần kiếm, rồi đột nhiên thi triển nhân kiếm hợp nhất . Tức thì kiếm quang màu hồng trói mắt bay lượng tung hoành xuyên qua trăm trượng nhất kiếm đánh bật tên Ma tiên đang vây công Ngọc Vô Khuyết và Ngọc Vô Hạ. Sau đó hoành kiếm chuẩn bị thâu thập tên Tàn Tâm Ma Sát đang công đến.

Kiếm ảnh thấp thoáng như thoi đưa, quang ảnh như hư ảo. Thương Nguyệt trong khoảng khắc đó tốc độ đột ngột tăng nhanh trông chẳng khác gì lưu quang tấn công với một lực cực mạnh vào quần ma . Nhất kích đánh bật Ma sát chấn bay Ma tiên, liên tiếp chém xuống ba mươi tám tên Ma linh làm cho song phương ai nấy đều kinh hãi.

Ngọc Vô Hạ nhìn Thương Nguyệt phi vũ quay lại, khẽ thở dài nói :

- Nó đã bị bọn chúng làm cho nổi giận thật sự rồi, nếu không thì với tính cách trầm tĩnh thường ngày của nó làm sao thấy được bộ dạng kích động như vậy chứ.

Ngọc Vô Khuyết đau khổ nói:

- Không chỉ riêng có nó, bất cứ đệ tử nào của Thư viện trong thời khắc đó cũng đều bị khích nộ thôi. Bây giờ Thương Nguyệt không đi nữa, bọn ta hãy cùng Ma vực chiến đấu một trận đến cuối cùng để xem hươu sẽ chết về tay ai .

Nói xong không chờ Ngọc Vô Hạ đáp lại bà chuyển thân bay lên, trường kiếm bắt đầu xoay chuyển rồi phát ra kiếm mang đầy trời đẩy tới tấn công vào một tên Ma tiên. Ngọc Vô Hạ thấy vậy thở dài một tiếng rồi quay người bay tới bắt đầu cuộc phản kích.

Giữa không trung một vùng hắc vụ phân tán đã tụ lại cuối cùng hình thành một nhân ảnh hắc sắc, thanh âm của Ma thần Trảm Ngọc một lần nữa được truyền đến:

- Không thể tưởng được Phụng Hoàng thư viện lại có kẻ lợi hại như vậy, làm ta suýt chút nữa là đã chết rồi. Chỉ là tuy ngươi lợi hại nhưng lần này nhất định phải chết, không ai có thể thoát khỏi bàn tay của ta đâu. Ma sát, nha đầu này hãy giao cho ta xử lý, ngươi lãnh đạo bảy Ma tiên trong thời gian ngắn nhất hãy thu thập ba người còn lại cho ta.

Tàn Tâm Ma Sát nghe vậy nhìn ba người bọn Ngọc Vô Trần lạnh giọng nói:

- Ma thần yên tâm, ba tên này tuy tu vi khá cường đại nhưng hôm nay không thể thoát khỏi đây đâu ta sẽ hạ bọn chúng.

Nói xong Tàn Tâm Ma Sát miệng kêu lên một tiếng quái dị, lập tức tứ phía xuất hiện bốn tên ma tiên, dưới sự an bài của hắn hai tên lập thành một tổ liên thủ công kích vào ba người Ngọc Vô Trần.

Đúng như bọn chúng dự đoán, Ngọc Vô Khuyết và Ngọc Vô Hạ tuy rằng tu vi cao cường nhưng cũng không thể chống lại thế công của Ma tiên nên từ từ lâm vào hiểm cảnh. Chỉ có Ngọc Vô Trần do thi triển nghịch chuyển kinh mạch nên công lực tăng lên gấp ba lần, nên cùng lúc đối phó với hai tên ma tiên cũng không chút kém thế mà còn khiến cho bọn chúng tránh né hết lần này đến lần khác.

Đưa ánh mắt lo lắng nhìn ba vị sư thúc bá rồi Thương Nguyệt quay đầu lại lạnh lùng nhìn vào Ma thần nhãn thần lộ xuất sắc lạnh. Trên đỉnh đầu thần kiếm xoay tròn bay lượng, phối hợp với bạch ngọc chiến giáp trên thân thể làm cho toàn thân nàng phát tán cổ khí tức thần thánh uy nghiêm, làm cho Ma thần có phần cảm thấy khó chịu.

Cười âm trầm một tiếng, Ma thần Trảm Ngọc nói :

- Nghe nói Phụng Hoàng Thư Viện có một cô nương tên là Thương Nguyệt sử dụng Khiếu Nguyệt thần kiếm, xem ra người đó chính là cô phải không ? Khá khen thay cho một nữ mỹ nhân hoàn hảo, lẽ ra cô không nên xuất hiện ở nơi này để ta không phải hủy đi một thân thể mỹ lệ.

Lạnh lùng nhìn hắn, Thương Nguyệt với giọng thù hận nói:

- Ta chính là Thương Nguyệt, vì sao bọn ngươi đột nhiên lại tấn công bổn viện?

Cười hắc hắc Ma thần Trảm Ngọc đáp :

- Ngươi giờ có hỏi ta cũng vô ích thôi, ngươi tưởng là ngươi có thể thoát khỏi bàn tay của ta được sao. Không thể không thừa nhận là một kiếm của ngươi rất có uy lực, nhưng hiện tại hai ta tái lập một trận chiến mới để xem ai thắng ai bại.

Nói đoạn một đạo hắc sắc quang mang vô thanh vô tức đánh xuống, Thương Nguyệt cả kinh thần sắc nhanh chóng tránh né.

Định thân nhìn lại Ma thần Trảm Ngọc. Do hắc mang dày đặc nên dù cho cố nhìn nàng cũng không thể thấy hình dạng của hắn, nhưng thấy thanh loan đao hắc sắc trên tay hắn lại phát ra khí tức tử vong dày đặc. Phát giác thanh đao quỷ dị đó Thương Nguyệt lập tức nghiêm túc, nhãn thần lộ ra một tia cảnh giác bắt đầu hội tụ toàn thân công lực chuẩn bị phát động công kích.

Trên đỉnh Phượng Hoàng Sơn hai cỗ khí tức cường đại cùng với công lực song phương không ngừng tăng cao, bắt đầu tỏa rộng ra tứ phía. Trong làn gió nhẹ, sự cừu hận mạnh mẽ cùng với sự bi thống như quyện lấy tầng không trên bầu trời của thư viện như không muốn rời đi. Như là ai đó đang kêu gọi những người đã chết, là ai đang vì những đồng bạn đã đi xa mà thở dài ….

Nhìn qua Ma thần, Thương Nguyệt lạnh lùng nói:

- Ai chết ai sống hiện tại vẫn chưa thể nói trước được, có lẽ kẻ sẽ phải bỏ chạy là ngươi chứ không phải ta.

- Đúng vậy, từ lúc ngươi xuất hiện cũng khiến ta có chút kinh sợ sinh ra tâm lý muốn bỏ chạy. Bây giờ hãy tiếp một chiêu Toái Ngọc Trảm Kim của ta.

Ma thần hữu thủ huy động thanh loan đao trong tay liên tục nhảy múa, phát ra vô số đao ảnh tại không trung đan xen trùng điệp vào nhau. Nhìn thì có vẻ hỗn loạn không theo chương pháp nào nhưng thật sự vô cùng xảo dịêu tạo thành một tổ đao mang từ chín phương hướng hội tụ lại ở giữa, cuối cùng chín cổ đao mang mạnh mẽ hợp lại thành một đạo long hình đao cương mạnh mẽ chém xuống. Khí lưu khắp tứ phía dưới sự thôi động của đạo đao cương đó hình thành một không gian phong bế, hạn chế hành động của Thương Nguyệt làm cho nàng không thể tránh né được.

Cảm giác thấy sự nguy hiểm cận kề, Thương Nguyệt thần sắc trầm tĩnh toàn thân chân nguyên hồi tụ vào hai tay, song thủ tả hữu xoay chuyển một cổ khí lưu nghịch chuyển xuất động. Khiếu Nguyệt Thần Kiếm rít lên một tiếng rồi bay lên, khi lên cao mười trượng thì rơi xuống rồi lại bay lên một lần nữa đến chín trượng thì lại rơi trở xuống. Cứ thế mổi lần bay lên độ cao lại giảm đi một trượng đến lần thứ chín thì hoàn thành. Chỉ thấy thần kiếm trên đỉnh đầu của nàng hàm súc một lực lượng cực kỳ cường đại, toàn thân thần kiếm phát ra quang mang đỏ rực rồi biến thành màu tím xanh. Cùng với nó là một đạo kiếm quang dày ba xích chống đối lại một đao của Ma thần Trảm Ngọc.

Đao kiếm tức thì tiếp xúc, đột nhiên sấm sét gào thét phong vân biến sắc. Chỉ thấy long hình đao cương đó cùng với kiếm quang thanh tử sắc tiếp xúc với nhau song phương đều bị chấn động văng ra rồi lại nhập lại, rồi lại phân khai. Cứ như vậy liên tục ba mươi sáu lần, sau đó sức chấn động do chúng phát ra đến nổi núi đồi như trải qua một rận nổ khiến cho diện mục của cả một vùng núi phía trước Phụng Hoàng thư viện đều bị biến đổi hoàn toàn đến không thể nhận ra. Cả Thương Nguyệt và Ma thần đều bị chấn động thối lui, trong mắt cả hai đều lộ ra cảm giác không thể tin vào mắt mình.

Nhìn Thương Nguyệt ở phía đối diện, Ma thần kinh dị nói:

- Hảo , bao nhiêu năm nay cô là người đầu tiên tiếp đươc chiêu đó của ta thật đáng khen. Bây giờ cô chuẩn bị tiếp đệ nhị chiêu của ta, Phách Tinh Trảm Nguyệt Ba.

Hừ lạnh một tiếng, Thương Nguyệt nói:

- Ngươi cũng không hổ là Ma thần Trảm Ngọc, tu vi như thế đúng là thế gian hiếm thấy.

Nói xong, hai người đều tự vận công chuẩn bị cho đợt công kích thứ hai.

Bên cạnh đó, Ngọc Vô Khuyết cùng Ngọc Vô Hạ sau khi đã giao thủ với Ma tiên qua trăm chiêu thì dần bị hãm vào tuyệt cảnh. Do Ma tiên tu vi cao cường cộng thêm dị lực tinh thần của Tâm Dục Vô Ngân không gì không thể xâm nhập được, mặc dù hai người toàn lực chống đỡ nhưng dưới sự hợp công của hai tên Ma tiên công lực càng về sau càng sút giảm.

Buồn bã nhìn nhau, Ngọc Vô Khuyết nói :

- Vô Hạ , muội hãy cố gắng chi trì để ta kiềm chế bọn chúng. Xong muội hãy dùng toàn lực đột vây nhất định phải ly khai khỏi nơi này.

Nghe vậy Ngọc Vô Hạ mỉm cười, với thần sắc thê lương nói:

- Sư tỷ đừng có ngốc như thế tuy bọn ta hiện tại bị hãm vào khốn cảnh nhưng một khi chưa đến lúc tối hậu, tỷ đùng học theo các sư tỷ khác đi đến bước đường cùng. Phụng Hoàng thư viện đã trải qua hơn một ngàn bảy trăm năm bao nhiêu phong ba bão táp cả thảy đều đã kinh qua, tin rằng chúng ta chỉ cần kiên trì thì nhất định có thể vượt qua ải này. Vì thế …

Nói đến đó do một tên Ma tiên thấy được cơ hội, nên châu thân hắc mang đột thịnh. Ma Tông vô thượng pháp quyết Tâm Dục Vô Ngân với tinh thần dị lực cực mạnh lập tức phát động chấn lùi Ngọc Vô Hạ, làm bà loạng choạng lùi ra sau .

Cười lên một tiếng âm trầm, tên Ma tiên đó lập tức áp sát tới. Chưởng ấn hắc sắc hàm chứa ma sát chi khí, nhất chưởng hướng vào ngực bà mà đánh tới. Trong lúc kinh hoảng, Ngọc Vô Hạ không thể tránh né chỉ đành đưa chương lên ngạnh tiếp. Tức thì một âm thanh phát ra chính là tiếng kêu thê lương của Ngọc Vô Hạ, cả thân thể bà văng ra mười mấy trượng. Trên trời huyết hoa li ti bay lên trông giống như một đóa hoa hồng đẹp mắt, tạo ra một khung cảnh vẻ mỹ lệ kinh nhân.

Thấy Ngọc Vô Hạ trọng thương bay ra, tên Ma tiên từ đằng sau truy theo không rời. Ngọc Vô Khuyết nghiến răng toàn lực thoát khỏi hai tên Ma tiên đang tấn công, toàn thân bạo phát một cổ bỉnh nhiên đại khí. Khí thế kiên định bất di bất dịch như thể núi non, như sóng biển cuồn cuồn xô bờ.

Mắt nhìn khắp bốn phía Ngọc Vô Khuyết trên khuôn mặt thanh tú xuất hiện một tầng huyết sắc, thân thể dấn tới phía trước trường kiếm trong tay phải phát động. Chỉ nghe thấy tiếng rít lạ lùng được phát ra mang theo kiếm khí liệt thiên, trong lúc xoay chuyển hóa thành một đạo long hình kiếm trụ có thể nuốt chửng mọi thứ công thẳng vào tên Ma tiên đang truy kích Ngọc Vô Hạ.

Đang lúc giao chiến Ngọc Vô Trần và Thương Nguyệt nhìn thấy Ngọc Vô Hạ đang trọng thương bay đi thì thân thể đột nhiên run lên, nhưng mục quang lại bất ngờ nhìn về phía Ngọc Vô Khuyết cả ba người sắc mặt trở nên thê lương vô cùng. Trong khoảnh khắc Ngọc Vô Hạ bị trọng thương, Ngọc Vô Khuyết cuối cùng cũng đưa ra quyết định đó là sự lựa chọn của riêng bà khiến cho ba người còn lại trong tim như rỉ máu.

Giữa tầng không, Ma tiên kêu lên một tiếng thất thanh nhìn vào đòn công kích mạnh mẽ của Ngọc Vô Khuyết châu thân hắc sắc ma khí lập tức bùng phát mãnh liệt. Luồng kiếm khí có thể nuốt chửng mọi thứ đó tung hoành đan xen vào nhau tạo nên uy lực làm tê liệt cả không khí, lập tức hủy diệt thân thể của Ma tiên. Trong tiếng kêu thảm thiết, một đạo hắc ảnh bay ra đó chính la nguyên thần của Ma tiên. Tuy nhiên Ngọc Vô Khuyết với tâm trạng bất chấp tất cả phát động một kích hủy diệt, làm sao có thể để cho hắn đào thoát được. Chỉ thấy kiếm quang lóe lên một đạo kiếm quang lấp lánh phân ra thành tám đạo cùng nhau chém thẳng xuống, khiến cho nguyên thần của ma tiên phân thành tám khối cất tiếng lệ rống như là bất cam rồi hoá thành tro tàn.

Chờ niềm vui bằng nỗi niềm đã cũ
Đón nỗi buồn bằng một cái mím môi

mattroivedem297
 • Số bài : 38
 • Điểm thưởng : 0
 • Từ: 23.01.2008
 • Nơi: Tàng Thư Viện chứ còn ở đâu nữa!
RE: anh em nào muốn đọc tiếp từ TG hồi 230 thì vào đây nhé! TG231 - 19.02.2008 23:19:56
Tàn Tâm Ma Sát thấy một tên Ma tiên bị chết trong tay của Ngọc Vô Khuyết liền rống lên một tiếng cuồng nộ, thân thể lập tức rung động hướng về bà mà bay đến. Nhưng lúc này Ngọc Vô Khuyết nhãn thần lạnh lùng trường kiếm trong tay khẽ điểm xuống đất, thân thể mượn lực xoay chuyển. Toàn thân lập tức chuyển động xoay tròn với tốc độ cực cao, kiếm quang lộng lẫy như thiên nữ tán hoa bắn ra tứ phía.

Trong lúc tiến đến Tàn Tâm Ma Sát kêu lên một tiếng kinh hoàng, thân thể lập tức đình lại, trong lúc nguy cấp tột cùng né tránh kiếm khí lăng lệ của Ngọc Vô Khuyết. Tuy nhiên lúc này Ngọc Vô Khuyết tựa như đã đoán trước được hắn sẽ dừng lại nên thân thể xoay chuyển tiến về phía trước sáu xích. Trong tiếng lệ hống của Tàn Tâm Ma Sát kiếm mang đầy trời đánh thẳng xuống, nhất kiếm chấn bay Tàn Tâm Ma Sát.

Lại nói đến Ngọc Vô Hạ sau khi rơi xuống đất thì thân thể lắc lư thối lui mấy bước lùi lại phía sau. Sau khi ổn định thân thể liền ngước mắt nhìn ra xung quanh, Thương Nguyệt đánh với Ma thần thì thắng bại bất phân và Ngọc Vô Trần một mình độc chiến với ba tên Ma tiên nhất thời không thể thoát than. Còn về phần của Ngọc Vô Khuyết sau khi chém chết một tên Ma tiên và đánh trọng thương Tàn Tâm Ma Sát thì hiện tại đang nghênh chiến cùng hai tên Ma tiên, xem ra toàn bộ cục diện tình hình trở nên nguy hiểm thập phần.

Hít một hơi thật sâu, Ngọc Vô Hạ ổn định huyết khí đang nhộn nhạo trong cơ thể thần sắc ảm đạm nhìn ba người đồng môn, bất thình lình trường kiếm hoành không một đạo khí tức quỷ dị đột nhiên theo kiếm bay lên.

Ngọc thủ huy động, Ngọc Vô Hạ quát nhẹ:

- Khứ niên kim nhật thử môn trung, nhân diện đào hoa tương ánh hồng . (Tạm dịch : Người tình khi xưa đã rời xa, người đi khi hoa đào vẫn còn vương ánh hồng )

Ngâm xong thân ảnh của bà khẽ nghiêng, toàn thân như một bóng mờ trong chớp mắt xuất liền bảy mươi hai đạo kiếm hình thành một đóa huyết sắc đào hoa phiêu du giữa trời.

Đào hoa xuất hiện ngọc nát hoa tan, chỉ thấy lưu quang huyễn ảnh mãn thiên phi vũ . Đóa đào hoa diễm lệ đó lăng không xoay chuyển chín đạo tàn ảnh nhanh chóng theo sau giữa biển hoa phấn hồng mỹ lệ đó. Cửu thiên cửu địa, cửu dã cửu châu vô số kiếm quang liên miên bất tuyệt như ánh mặt trời tạo ra một đòn công kích vô cùng vô tận.

Cảm giác thấy không khí có phần dị thường bọn Ma vực cao thủ ai cũng biến sắc, nhanh chóng tránh né khỏi lộ kiếm quang bất tận đó và trong nhãn thần lộ ra vẻ kinh sợ.

Thương Nguyệt bức lui Ma thần rồi đột nhiên xuất hiện bên cạnh Ngọc Vô Trần, nắm tay bà bay về phía Ngọc Vô Khuyết ba người tức thì hợp lại. Nhìn vào tàn ảnh và kiếm quang che phủ khắp trời đó, Thương Nguyệt nghi hoặc hỏi :

- Sư bá , Vô Hạ sư thúc đang thi triển kiếm pháp gì vậy sao con chưa từng được thấy qua?

Cười buồn, Ngọc Vô Trần trầm giọng nói:

- Đó thật ra không phải pháp quyết của Phụng Hoàng thư viện, mà do muội ấy lúc còn trẻ đã gặp được người trong mộng này tạo ra. Chỉ đáng tiếc là người ấy cuối cùng khi vượt đến thiên kiếp thứ chín thì do trong lòng hữu tình không thể dứt bỏ thế tục nên đã bất hạnh qua đời. Kiếm pháp đó có tên gọi là Đào Hoa Thiên Điểm Hồng do người ấy vì sư thúc con mà sáng tạo nên, sư thúc con vì hoài niệm cố nhân đã lập thệ suốt đời sẽ không dùng tới thật không ngờ trong thời khắc này muội ấy lại phá bỏ lời thề năm xưa.

Thương Nguyệt nghe vậy thở dài rồi khẽ lắc đầu, sắc mặt hiện lên vẻ thương tiếc. Bên cạnh Ngọc Vô Khuyết sắc mặt cũng hồng hẳn lên nhìn Ngọc Vô Trần than nhẹ:

- Sư tỷ, thời gian của chúng ta không còn nhiều phải nỗ lực một lần cuối. Nhất định phải để cho Thương Nguyệt cùng với Vô Hạ ly khai khỏi nơi này nếu không nguyên khí của Thư viện sẽ không còn.

Quay lại nhìn Thương Nguyệt, Ngọc Vô Trần thần sắc nghiêm túc nói:

- Ta biết rồi, hiện tại ta thay quyền chưởng giáo lệnh cho Thư viện đệ tử Thương Nguyệt lập tức cùng với sư thúc Vô Hạ của con đột vây thoát đi đem tất cả mọi chuyện hôm nay báo cho sư phụ con biết. Nhớ kỹ, hãy nhớ cho kỹ.

Nói xong cùng Ngọc Vô Khuyết nhìn nhau, hai người cùng phát động thế công hướng về phía Ma thần cùng với Ma tiên mà công tới.

Nhân lúc Ma tiên tránh né, Ngọc Vô Khuyết trường kiếm rung lên một đạo liệt hỏa kiếm mang bất ngờ tấn công, một kích đâm xuyên qua thân thể Ma tiên làm hắn trọng thương. Thân thể lui về phía sau, Ngọc Vô Khuyết hướng về nhân ảnh của Ngọc Vô Hạ đang dần dần hiện ra rõ ra rồi nói lớn:

- Sư muội, muội hãy nhanh chóng đưa Thương Nguyệt thoát đi, nơi này giao cho ta cùng sư tỷ ứng phó nhanh lên nếu không là không kịp đâu.

Nhẹ nhàng hạ xuống Ngọc Vô Hạ ngước nhìn sư tỷ thấy ánh mắt kiên định của bà, trong lòng chợt thở dài nghiêng người bay về hướng Thương Nguyệt.

Nhìn vị sư thúc bay đến, mặt Thương Nguyệt lộ vẻ tang thương khẽ lắc đầu nói :

- Sư thúc đừng nói gì nữa, con sẽ không đi đâu. Con từ nhỏ lớn lên ở đây từng ngóc ngách ở đây đều lưu dấu chân của con, hôm nay hãy để con dùng tính mạng của mình để bảo vệ mảnh đất này . Hiện tại sư thúc và sư bá đều đã mạo hiểm thi triển nghịch chuyển kinh mạch chi thuật không nên duy trì lâu, với tu vi của sư thúc muốn xông ra chắc chắn sẽ có cơ hội mong người hãy mau đến thông báo cho sư phụ biết.

Cười buồn Ngọc Vô Hạ nói:

- Tâm tư của con ta hiểu rõ sự việc ngày hôm nay đã đến nước này, nếu như bọn ta chết hết ở đây chính là hành vi ngu xuẩn, con hiểu chứ ? Nơi này có Ma thần Trảm Ngọc với tu vi của bọn ta thật khó có thể thắng nổi hắn, cộng thêm địch nhân thực lực hùng hậu bọn ta càng đánh càng bất lợi. Nếu như về sau tất cả đồng môn tỷ muội đều chết hết thì còn ai sẽ vì bọn họ mà báo thù ? Còn nữa, con thật lòng không lo lắng gì sao?

Với thần sắc ngơ ngẩn, trên mặt Thương Nguyệt hiên lên vẻ thê lương. Nói không lo lắng chỉ là gạt người, có điều tại nàng ẩn dấu thật sâu nên người khác không thấy được mà thôi. Lúc này khi chân chính đối diện với sự lựa chọn, trong tâm lý nàng minh bạch rằng có những chuyện thật sự không thể từ bỏ được thân ảnh lam sắc đó từng chút xuất hiện trong tim nàng.

Ngẩng đầu nhìn lên bầu trời trên khuôn mặt Thương Nguyệt khẽ khàng xuất hiện nụ cười, trong khoảnh khắc này hồi ức ngày xưa bỗng trở về trong tâm trí nàng.

Tưởng niệm một hồi Thương Nguyệt thu lại nụ cười, thần tình nghiêm túc nói:

- Cảm ơn sư thúc đã đề tỉnh ý của người con hiểu nhưng lòng con đã quyết, nhất định không thay đổi người nên chạy nhanh đi con sẽ mở đường thời gian đã không còn nhiều nữa.

Nói xong Thương Nguyệt nắm chặt thần kiếm thần tình trang nghiêm một cách thần thánh, một cỗ khí thế cường đại như băng san băng liệt cuồn cuộn xô ra quét đến chỗ Ma tiên tại trường khiến hắn chấn động.

Chỉ thấy bạch quang loang loáng hồng quang chấn thiên, Thương Nguyệt toàn thân hóa thành một đạo liệt hỏa long viêm cuộn thẳng lên hướng về hậu sơn tiến tới. Đằng sau Ngọc Vô Hạ im lặng lắc đầu, trường kiếm hoành ngang dẫn xuất kiếm quyết, kiếm hoa liên hoàn xuyên suốt uyển chuyển như muôn vạn điểm hồng tô điểm thiên không.

Do một kích này của Thương Nguyệt thập phần uy mãnh, bọn Ma tiên không dám khinh thường rối rít lui sang hai bên . Do đó đạo kiếm mang cấp tốc theo sau của Ngọc Vô Hạ biến thành nụ cười của tử thần, mang theo cơ hội quỷ thần khó lường được che phủ trên đầu ba tên Ma tiên. Phía trước Thương Nguyệt phát giác Ngọc Vô Hạ chưa rời khỏi nên quay người nhìn lại, trên mặt đột nhiên xuất lộ vẻ thương cảm hiểu rằng bà không muốn ly khai một mình.

Giữa không trung! Cuộc chiến của Ngọc Vô Trần và Ma thần ngày càng kịch liệt, do Ngọc Vô Trần bản thân tu vi cực cao cộng thêm thi triển nghịch chuyển kinh mạch chi thuật nên có thể tạm thời khống chế được Ma thần. Tuy nhiên cho dù tu vi có mạnh như thế nào đi nữa thì sinh mệnh của bà cũng dần đi đến cửa tử vong, vô số đòn tấn công khiến cho bà bắt đầu cảm thấy công lực giảm sút nên hiểu rằng thời gian đã không còn nhiều.

Vô tình nhìn thấy ba người còn lại Ngọc Vô Trần nhãn thần lộ vẻ không cam tâm, tâm tình hận thấu trời xanh. Bà một lòng hy vọng Thương Nguyệt cùng Ngọc Vô Hạ ly khai để duy trì thực lực cuối cùng cho Thư viện không ngờ bọn họ lại phụ đi hảo ý của bà.

Thu hồi mục quang khuôn mặt Ngọc Vô Trần xuất hiện một nụ cười, trận đánh này có thể bà sẽ chết dưới tay Ma thần. Bà cũng đoán được trước kết quả này nhưng tuy chết mà vinh. Tuy biết chết là điều không thể tránh khỏi nhưng chết một cách vô ích thật không đáng, do đó thời khắc này Ngọc Vô Trần tìm cách làm sao trước khi bà chết cũng phải đánh trong thương Ma thần. Dù phải chết cũng có thể vì những người còn sống mà tranh thủ một tia hy vọng.

Vừa tránh né Ngọc Vô Trần vừa tìm cách đột nhiên trong mắt bà lóe lên một tia sáng khác thường, nhịn không được bà quay đầu nhìn ba người còn lại với ánh mắt ly biệt.

Thu hồi mục quang, Ngọc Vô Trần nhãn thần tức thời chuyển sang trang nghiêm chỉ thấy trường kiếm của bà tung hoành, lăng không phách xuất một đạo kiếm quang mạnh mẽ tới Ma thần Trảm Ngọc. Lập tức người bà theo kiếm lướt tới thân thể tại không trung phân thành chín rồi tạo thành một quả cầu chớp sáng, theo chín phương vị hướng về vị trí của Ma thần bức đến. Chỉ thấy chín đạo kiếm quang từ các góc độ khác nhau, lực đạo khác nhau lại dung hợp một cách xảo diệu tạo thành hình dáng một con huyết sắc phượng hoàng bao phủ trên đầu Ma thần.

Hừ lạnh một tiếng Ma thần cười nhạt nói:

- Trò vặt vãnh của bọn ấu trĩ, hãy xem bổn tọa phá nó như thế nào đây.

Nói đoạn Ma thần toàn thân hắc mang cấp tốc vận chuyển, dưới sự khống chế của hắn hình thành một đạo hắc sắc đao cương chém thẳng lên trên ngênh tiếp liệt hỏa phượng hoàng ở trên lao xuống. Giữa không trung phượng hoàng đẹp mắt cùng với hắc sắc đao cương đánh thẳng vào nhau, khí lưu cực mạnh trong không gian nhỏ bé không ngừng bắn ra loạn xạ cuối cùng hình thành một cỗ lực lượng đáng sợ rồi đột nhiên bạo phát.

Chỉ thấy sấm nổ giữa trời hào quang lóa mắt, trong tiếng nổ dữ dội Ngọc Vô Trần quát to một tiếng thân thể ngênh tiếp khí lưu cường hoành đáng sợ đang đánh lên. Nhân lúc Ma thần đang kinh ngạc, liền vây quanh hắn rồi xoay chuyển theo chiều ngược lại với hắn.

Trong đám mê vụ một đạo huyết sắc quang trụ bay vút lên trên trời, chỉ thấy Ngọc Vô Trần thân thể chuyển động càng nhanh. Bốn phía không khí dưới sự điều động của bà điên cuồng thổi xuống tiếp cận đạo quang trụ đó, nhưng thân thể bà cũng càng lúc càng lợt lạt rồi từ từ hóa thành một đạo huyết mang dung nhập vào trong quang trụ.

Bị vây khốn Ma thần đột nhiên trong lòng cảm thấy run sợ, lúc này hắn đã phát hiện Ngọc Vô Trần không ngại lưỡng bại câu thương ngọc đá đều vỡ. Nguy cấp đã đến Ma thần toàn thân ma khí đại trướng, thực lực kinh nhân đến lúc này không còn che dấu bắt đầu hiển lộ. Chỉ thấy hắn song thủ đan vào nhau trước mặt thanh hắc sắc loan đao rít lên xoay chuyển, từng tia hắc sắc quang hoa như chớp nhoáng như thiểm điện phát xuất ra thanh âm tư tư. Cùng lúc hắn phát động ma đao hắc mang bên ngoài thân thể bắt đầu hội tụ lại phía trước, cuối cùng hắc mang hóa thành một đạo tiễn vũ hướng về huyết sắc quang trụ bắn tới.

Một âm thanh buồn bã truyền đến, chỉ thấy hắc sắc tiễn vũ lạng lách bay tới rồi biến mất trong đạo huyết sắc quang trụ. Nhưng Ma thần Trảm Ngọc lại không quan tâm đến kết quả đó, không ngừng vận chuyển hắc mang thành tiễn vũ rồi tiếp tục công kích. Vẫn tiếp tục bắt đầu phát động những đợt tấn công trong có vẻ vô ích như thế, liền sau đó số lượng công kích tăng lên. Huyết sắc quang trụ từ từ xuất hiện một tia hắc khí theo lực độ công kích của Ma thần mà dần khuếch tán rộng ra, cuối cùng hình thành một đạo hắc sắc quang đái bảo vệ bên ngoài thân thể Ma thần.

Như đã phát hiện quang trụ có sự biến hóa trong lúc tiến công Ngọc Vô Trần vội thu lại pháp quyết, toàn bộ quang trụ lập tức nổ tung mang theo lực phá hủy cường đại đáng sợ có khả năng thổi san chấn nhạc nhất loạt chấn bay cả tam phương đang giao chiến dưới đất. Trong lúc quang trụ nổ tung một tiếng rống cuồng nộ phát ra, tiếp theo sau là một tiếng cười to cuồng dại. Chỉ thấy Ma thần Trảm Ngọc toàn thân hắc sắc quang hoa chuyển động không ngừng, tay phải bóp chặt lấy cổ Ngọc Vô Trần hung dữ nói:

- Thật đáng ghét ngươi tưởng trong lúc ta khinh địch thì ngươi có thể hạ sát được ta sao, đúng là không tự lượng sức thật nực cười.

Ở dưới đất, ba người Thương Nguyệt thấy tình trạng đó đều biến sắc. Phi thân đến mong cứu được Ngọc Vô Trần nhưng bọn Tàn Tâm Ma Sát và Ma tiên ở bên cạnh cũng đâu phải kẻ ngốc, liền hiện thân giữa không trung ngăn cản bọn họ tiến tới. Do đó một bên vì cứu người toàn lực tấn công, một bên vì ngăn địch toàn lực phòng thủ cả hai lại rơi vào tình trạng chống đối lẫn nhau một cách quyết liệt.

Chờ niềm vui bằng nỗi niềm đã cũ
Đón nỗi buồn bằng một cái mím môi

mattroivedem297
 • Số bài : 38
 • Điểm thưởng : 0
 • Từ: 23.01.2008
 • Nơi: Tàng Thư Viện chứ còn ở đâu nữa!
RE: anh em nào muốn đọc tiếp từ TG hồi 230 thì vào đây nhé! TG231 - 19.02.2008 23:26:22
THẤT GIỚI TRUYỀN THUYẾT 233                                                                                                               Ngọc Vô Trần ở trong tay của Ma thần, nhãn thần lúc này bắt đầu ảm đạm, nhưng miệng lại lạnh lùng nói:

- Tu vi của ngươi đích thực rất cao cường, mặc dù cuối cùng ta bại trong tay ngươi, nhưng ta chắc rằng ngươi cũng sẽ không dễ chịu gì.

Giọng nói cứng cỏi, Ngọc Vô Trần đột nhiên xoay ngược hữu thủ, trường kiếm chĩa thẳng vào ngực mình, một kiếm thấu suốt qua thân rồi hung mãnh đâm thẳng vào bên trong thân thể của Ma thần. Tức thì Ngọc Vô Trần hét to một tiếng, cùng lúc Ma thần buông lỏng tay nắm giữ bà ra một chút, hữu thủ vận toàn thân công lực, một chưởng vỗ vào chuôi kiếm nằm trên ngực mình khiến cho trường kiếm đâm qua người, xuyên suốt qua thân thể của Ma thần.

Thân thể chấn động, từ miệng Ma thần phát ra tiếng gầm giận dữ cuồng nộ, một chưởng đánh trúng vai phải của Ngọc Vô Trần, lập tức nửa bên thân của bà bị chấn nát. Nhưng lúc này dường như Ngọc Vô Trần hoàn toàn không có cảm giác, sắc mặt xám như tro bỗng nhiên quay đầu lại cười âm u đáng sợ, tay trái nắm chắc lấy tay của Ma thần, toàn thân liệt hỏa đột nhiên xuất hiện, cả người bùng cháy tự thiêu, tĩnh tại khi Ma thần đang giãy giụa, nguyên anh của nội thể bốc cháy biến thành một lực lượng đáng sợ như nuốt trọn tất cả, đánh ra một chiêu tối hậu.

Trong tiếng nổ kinh thiên, truyền lại giọng hô hoán của ba nữ nhân, chỉ tiếc là lúc này tất cả mọi thứ đều đã quá muộn rồi. Trên không trung, Ma thần toàn thân máu tươi bắn ra như mưa trong tiếng nổ khủng khiếp. Cho dù hùng mạnh như Ma thần thì thân thể cũng bị trọng thương, lảo đảo nhằm hướng mặt đất rơi thẳng xuống.
Cừu hận nhìn Ma thần đang rơi, nhãn thần của Thương Nguyệt lộ một tia sắc lạnh, cả người bứt thoát khỏi sự công kích của Ma tiên, thần kiếm lật chuyển như con thoi trong gió, biến thành một chùm lưu quang dường như muốn tìm lại thời gian của những ngày tháng trước kia.

Nhận biết mục tiêu của Thương Nguyệt là Ma thần Trảm Ngọc, Tàn Tâm Ma Sát gầm lên một tiếng cấp tốc đuổi theo, muốn ngăn cản sự công kích của Thương Nguyệt. Nhưng tất cả mọi thứ đều chậm một chút, bởi vì Thương Nguyệt đã xuất hiện ngay trước mắt Ma thần, đường đường chính chính lăng không đánh ra một kiếm, cuồng nộ chém xuống.

Mắt nhìn thấy Ma thần sắp bị thương lần nữa trong tay của Thương Nguyệt, đúng lúc này một tiếng hừ lạnh lẽo truyền tới, bên trên Thương Nguyệt đột nhiên xuất hiện một đạo hắc ảnh, tức thì một đạo hắc quang bao trùm lấy Thương Nguyệt, nhốt nàng vào bên trong. Nhưng một kiếm này, Thương Nguyệt không hề thu hồi, vẫn bổ thẳng xuống, mà Ma thần Trảm Ngọc cũng hoàn toàn không né tránh được, bị Khiếu Nguyệt thần kiếm đánh trọng thương, rơi xuống đất trong tiếng thét thảm thương.

Dưới mặt đất, Ngọc Vô Khuyết và Ngọc Vô Hạ nhìn thấy tình trạng đó đều vui mừng, chỉ muốn xông lên liều mạng chém giết. Đột nhiên lại phát hiện ra Thương Nguyệt gặp nguy hiểm, cả hai người đồng thời hét lên một tiếng kinh hãi, không bận tâm tới sự tấn công của ma tiên, vứt bỏ hoàn toàn phòng ngự, biến thành hai đạo xích hồng quang hoa, toàn lực hướng về phía hắc ảnh thần bí đột nhiên xuất hiện kia phát động tấn công. Đằng sau, chúng ma tiên cấp tốc bay lên truy đuổi, cùng lúc đó trước mặt là Tàn Tâm Ma Sát quay ngược trở lại, như vậy trước sau kích đến, tức thì trong không trung kình lôi mật bố, rềnh vang không ngừng.

Tiếng kêu thảm từ miệng ba nữ nhân phát ra, chỉ thấy ba đạo thân ảnh từ trong màn hắc vụ rơi hướng xuống mặt đất. Trong đó Thương Nguyệt và Ngọc Vô Hạ rơi xuống đất không dậy nổi, còn Ngọc Vô Khuyết lắc lư không ngừng, phải dùng kiếm chống đỡ thân mình, nhãn thần phẫn nộ nhìn chằm chằm vào Ma Vực cao thủ.

Mê vụ tan đi, lúc này Tàn Tâm Ma Sát suất lĩnh sáu tên ma tiên vẫn đứng một bên, thần sắc cung kính đối với hắc ảnh trong không trung nói:

- Cung nghênh thánh giá tôn chủ, bọn thuộc hạ làm việc không tốt, lao động tôn chủ xuất mã, xin tôn chủ khoan thứ.

Hừ lạnh một tiếng, trong không trung Hắc ám Tôn chủ quét mắt nhìn qua ba người còn lại, nói giọng lạnh lùng:

- Những người này tu vi không kém, ý chí kiên cường, các ngươi đánh lâu không hạ được, cũng không hoàn toàn do các ngươi. Hiện tại bọn chúng đều thụ trọng thương, ngươi có thể bắt giữ bọn chúng. Nhớ đấy, phải giữ lại nhân chứng sống tốt nhất, Bản Tôn sẽ giúp các ngươi áp trận. Đi đi!

Nhẹ đáp một tiếng, Tàn Tâm Ma Sát dẫn sáu ma tiên lại một lần nữa hướng về phía ba người áp sát tới.

Trên mặt đất, Thương Nguyệt sắc mặt trắng bệch, cố gắng hết sức mới có thể đứng dậy được, nhãn thần mặc nhiên nhìn vào Hắc ám Tôn chủ trong không trung. Mới đánh có môt chiêu, thân thể Thương Nguyệt đã thụ trọng thương, khiến nàng nhận thức được sự bá đạo của tên Hắc ám Tôn chủ, đích xác lúc này bản thân không thể so sánh được với hắn. Suy nghĩ cẩn thận tình hình lúc này, Thương Nguyệt biết rằng đã hoàn toàn hết sinh cơ rồi, chỉ còn cách liều mạng đánh một trận.

Nghiêng đầu nhìn Ngọc Vô Hạ đang chầm chậm đứng dậy, Thương Nguyệt nói:

- Nhị vị sư thúc, cho dù thế nào chúng ta cũng vì danh dự mà chiến đấu. Hôm nay dẫu có phải chết, chúng ta cũng phải cho bọn ma đầu này biết rằng, đệ tử của Phượng Hoàng Thư viện tuyệt không tham sống sợ chết.

Trầm trọng gật đầu, Ngọc Vô Hạ kiên cường nói:

- Nói phải lắm, môn hạ của Phượng Hoàng Thư Viện chỉ có anh hùng chiến tử chứ không có loại nhát gan sợ chết. Hôm nay, chúng ta có thể chống đỡ sự công hạ mãnh liệt của giới Ma Vực hắc ám tới lúc này, xem ra dẫu chết cũng rất vinh quang rồi.

Cảnh giác nhìn các cao thủ Ma Vực đang đến gần, Ngọc Vô Khuyết nhẹ giọng:

- Cẩn thận một chút, thời gian của ta không còn nhiều nữa, hy vọng trước khi ta chết có thể tạo cho hai người một chút cơ hội, đến lúc đó chắc chắn hai người không được hành động theo tình cảm, phải tận lực đào tẩu.

Cười tang thương, Thương Nguyệt nói:

- Ý của sư thúc bọn con hiểu, chỉ là lúc này chúng ta không còn con đường sống nào có thể đi được nữa rồi, cũng không còn có lực lượng nào đào thoát được nữa rồi. Cuối cùng còn bị người cười nhạo, cho dù thế nào cũng liều chết nhất kích, có như vậy cũng không uổng kiếp này.

Ngọc Vô Hạ đưa mắt nhìn nàng, thân thể nhất động cùng Ngọc Vô Khuyết kề vai cùng nhau đứng vững, miệng ngâm nhẹ:

- Sanh tử hữu mệnh, từ trước tới nay đã vậy rồi, hà tất lại phải đa ngôn. Nhân diện bất tri hà xuất khứ, đào hoa y cựu tiếu phong xuân (đời người không biết vẫn cứ trôi qua, hoa đào vẫn cười trong gió xuân).

Kiếm xuất, người động, lúc này Ngọc Vô Hạ giống như hoa đào múa lượn trong không trung, phiêu dật linh động, kiếm khí như hoành.

Thấy Ngọc Vô Hạ chủ động phát động tấn công, Ngọc Vô Khuyết nhãn thần lạnh lùng, trường kiếm xoay vòng tròn tạo ra bốn đạo kiếm khí hình vòng cung phách không trảm xuống, nghênh đón bốn ma tiên. Trong tiếng cười âm u, bốn ma tiên phân thành tả hữu tránh chiêu công kích của Ngọc Vô Hạ, trong đó có hai tên nhẳm thẳng phía Thương Nguyệt lao tới, hai tên còn lại lập tức triển khai thế tiến công mạnh mẽ, điên cuồng bức bách thế công liều mạng của Ngọc Vô Khuyết, hòng rút ngắn sinh mạng của bà.

Phượng Hoàng Thư Viện, một trường chiến đấu thảm liệt sắp tới hồi kết. Trong ba người, tình hình nguy hiểm nhất phải tính đến Ngọc Vô Khuyết, bởi vì ma tiên đã nhìn ra rằng thời gian của Ngọc Vô Khuyết không còn nhiều, chiêu liều mạng ngạnh tiếp vừa rồi của bà đã dùng hết chân nguyên. Tiếp đến là Thương Nguyệt, do nàng bị Hắc Ám Tôn Chủ đả thương, nội thương cực kỳ trầm trọng, chân nguyên cạn kiệt, tình cảnh của nàng đã đến lúc như là ngọn đèn cạn hết dầu. Còn về Ngọc Vô Hạ, vì có kiếm pháp thần diệu vẫn có thể nghỉ lấy hơi, thậm chí có thể nghênh chiến với Ma Sát và hai tên ma tiên mà xem ra vẫn rất nhẹ nhàng.

Thời gian giằng co đã qua, lúc này thần sắc của Ngọc Vô Khuyết tán loạn, sắc mặt xám như tro, một nỗi u buồn vô hạn xuất hiện trong tim của ba người. Thời khắc này, cái chết dường như xuất hiện rõ ràng trước mắt, ba người mặc dù không nghĩ tới cái chết, nhưng lại cũng không có sức thoát khỏi, đó là một nỗi đau đớn không nói nên lời, khắc ghi một cách sâu sắc vào tim của ba người.

Âm thanh kim thiết truyền tới, Ngọc Vô Khuyết thân thể lạnh run, trường kiếm trong tay bị chấn bay, cả người lao ngược về phía sau. Lúc đó, tiếng hô hoán của Thương Nguyệt và Ngọc Vô Hạ dường như rất khẽ, khẽ tới mức khiến Ngọc Vô Khuyết cảm thấy mông lung, mờ mịt. Ngắm nhìn bầu trời, nhãn thần của Ngọc Vô Khuyết lúc này trở nên nhu hòa. Là cái gì khiến Ngọc Vô Khuyết lộ ra vẻ mặt tươi cười? Là cái gì khiến nhãn thần của Ngọc Vô Khuyết như gió? Có lẽ điều đó vĩnh viễn là bí mật, chỉ có thể vĩnh viễn dấu ở trong tim.

Nhìn ma chưởng bổ xuống, Thương Nguyệt thần tình ảm đạm, miệng quát nhẹ một tiếng, thân thể bắn ngược trở lại, tưởng như thời khắc đó thời gian như dừng lại. Kiếm quang lóa mắt nhanh như gió, nhưng chỉ chậm một sát na, cự ly đã không đủ để truy kích. Một đạo chưởng lực mạnh mẽ, hủy diệt trong mắt của Thương Nguyệt chỉ như giấc mộng. Cười một tiếng âm hiểm, Ma Tiên một chưởng chấn nát phần thân thể phía sau của Ngọc Vô Khuyết, lăng không lên, song thủ cứng cỏi huy động một đạo hắc sát của ma diễm như linh xà uốn khúc hướng tới Thương Nguyệt.

Quay người tránh khỏi đòn tấn công, Thương Nguyệt thần tình đau xót, mắt nhìn Ngọc Vô Khuyết ra đi, trong tim nàng có một nỗi đau không nói thành lời. Cảm nhận được điều đó, Ma Tiên đánh ra một kích mãnh liệt tới người của Thương Nguyệt, Thương Nguyệt cố gắng hết sức muốn xoay chuyển thân mình để tránh đòn tấn công này, đáng tiếc Thương Nguyệt lúc bấy giờ, một là công lực đã cạn hết, hai là người đang ở trên không trung không có chỗ nào để mượn lực, chỉ còn cách hoành kiếm trước ngực để phòng ngự những chỗ yếu hại trên thân thể.

Một tiếng hự tắc nghẹn truyền tới, Thương Nguyệt thân thể run lên, miệng thổ ra một búng máu tươi, sắc mặt nàng nguyên màu trắng bệch lúc này đã chuyển sang thành màu xám như tro. Thần kiếm khẽ ngân lên, dường như là đang than thở, lại dường như là đang kể lể, nhẹ nhàng rơi xuống cách chừng vài trượng. Đang giao chiến, tâm thần Ngọc Vô Hạ chấn động, đột nhiên quay đầu lại nhìn thấy Thương Nguyệt rơi xuống, miệng liền hét lên một tiếng giận dữ, kiếm hóa vạn thiên, trong màn kiếm ảnh đầy trời nhanh nhẹn bắn người tới, đỡ lấy thân thể của Thương Nguyệt.

Nhưng lúc rơi người xuống chưa kịp thay đổi vị trí, một tiếng cười lạnh lẽo đột nhiên phát ra từ ngay phía sau Ngọc Vô Hạ, một vòng tròn chi lực mạnh mẽ chộp chắc lấy thân thể của bà. Trong lúc nguy hiểm, Ngọc Vô Hạ song thủ dụng lực ném một cái, đưa thân thể Thương Nguyệt ra xa ba trượng, nhưng bản thân Ngọc Vô Hạ lúc này phải chịu một kích, trên khuôn mặt thanh tú trắng bệch lộ ra vẻ thống khổ, cả người rơi xuống đất.

Tàn Tâm Ma Sát chộp lấy thân thể Ngọc Vô Hạ đang rơi xuống, đồng thời phong trụ kinh mạch toàn thân của bà, miệng cười hắc hắc âm hiểm, đưa mắt nhìn khuôn mặt không cam tâm của Ngọc Vô Hạ, Tàn Tâm Ma Sát thuận tay ném Ngọc Vô Hạ về phía một tên ma tiên, còn bản thân thì lao về phía Thương Nguyệt. Thời khắc này, tất cả đều đã kết thúc rồi, mặc dù trận chiến này Phượng Hoàng Thư Viện cuối cùng đã thất bại hoàn toàn, nhưng những thảm liệt trong đó thực sự gây chấn động.

Toàn lực đứng dậy giữ vững thân hình, thân hình Thương Nguyệt không ngừng rung động, thần sắc đau buồn đưa mắt nhìn xung quanh, trên khuôn mặt xám như tro xuất hiện một chút mất mát, thời khắc này nàng không nhìn thấy Tàn Tâm Ma Sát đang tới gần, nhãn thần chỉ vọng về phía chân trời, trong tim nhẹ nhàng nói:

- Tạm biệt nhé, kiếp sau có duyên, chúng ta sẽ lại tương phùng. Đời này mặc dù mộng ước không thành khiến cho tim ta đau đớn, nhưng chí ít những hồi ức trước đây cũng đủ cho ta ngàn kiếp luân hồi trong dư vị vô cùng.

Mắt nhìn thấy Thương Nguyệt cổ quái như vậy, Tàn Tâm Ma Sát cười âm hiểm một tiếng, hữu thủ nhằm vai nàng chụp tới, chuẩn bị kết thúc tất cả. Lúc này Thương Nguyệt đột nhiên thu hồi mục quang, lạnh lùng nhìn vào ma thủ, thần sắc bình đạm thờ ơ khiến cho Tàn Tâm Ma Sát hơi khựng lại, tay dừng lại trong không trung một thoáng, rồi mới tiếp tục duỗi ra. Lạnh lùng vô ngữ, Thương Nguyệt dường như là một pho tượng bằng đá, ngẩng đầu nhìn lên đỉnh núi. Ở đằng kia, là ai đang gọi ta? Ở đằng kia, có ai đang chào ta?

Đúng vào lúc hữu thủ của Tàn Tâm Ma Sát áp sát vai của Thương Nguyệt, đột nhiên cảm giác vô cùng bất an xuất hiện trong tâmm. Thời khắc này, Ma Sát không thể hiểu được vì sao lại có cảm giác như vậy. Lẽ nào Thương Nguyệt trước khi lâm tử lại còn có thể phản công? Mục quang cấp tốc di chuyển tới khuôn mặt của Thương Nguyệt, khuôn mặt ngọc đó trắng bệch thần sắc tử khôi ảm đạm, căn bản không có một chút biến đổi nào khác thường, như vậy là sao?

Trong lúc suy nghĩ, một đạo ngân quang lóe lên, Tàn Tâm Ma Sát tức thì cảm thấy kinh hãi, một cỗ ý niệm thần ba hủy diệt vô cùng mãnh liệt đột nhiên kích thẳng vào trong đầu của hắn. Chỉ nghe thấy một âm thanh thảm thiết từ miệng của Ma Sát phát ra, hắc sát khí trên toàn bộ thân thể hắn tức thì bị phiêu tán (cuốn bay mất), lộ ra bản thể toàn thân huyết ti đan xen ngang dọc, máu tươi bắn ra khắp nơi như nước lũ vỡ đê, cả người nhìn vô cùng khủng khiếp.

Biến hóa kinh hoàng đột khởi, làm cho tất cả mọi người đều kinh hãi kể cả Hắc Ám Tôn Chủ, mục quang đều di chuyển về phía Thương Nguyệt. Ở phía đó, một thân ảnh màu lam đang nhẹ nhàng ôm lấy thân thể trọng thương của nàng, hữu thủ dịu dàng vuốt lên khuôn mặt nàng, trong nhãn thần tràn đầy vẻ thương tiếc.
THẤT GIỚI TRUYỀN THUYẾT 234:
Nhìn khuôn mặt mỹ lệ tím nhợt không chút huyết sắc ấy, Lục Vân vừa sợ vừa giận. Trong lòng chàng trải qua biết bao nhiêu cảm giác nhu tình lẫn đau đớn, dù có kể ra cũng không thể hết. Bốn mắt nhìn nhau, Thương Nguyệt đột nhiên mỉm cười, nhẹ giọng nói:

- Lần thứ hai huynh ôm muội cũng chính là lúc như thế này, có lẽ tình cảm giữa đôi ta...

Nhẹ nhàng cắt ngang lời nàng, Lục Vân nói bằng một giọng dịu dàng:

- Muội bị trọng thương rất nặng, chân nguyên đã kiệt quệ, lúc này không nên lên tiếng. Tình cảm giữa đôi ta, dù cho thời gian có biến chuyển như thế nào thì trong tâm ta vẫn mãi khắc sâu hình bóng của nhau. Hiện giờ muội nên tĩnh tâm lại, từ từ điều chỉnh chân nguyên trong cơ thể, rồi hãy xem huynh báo thù cho muội. Hôm nay những người ở đây, bất kể là ai, cho dù lúc này nếu ta không giữ bọn họ lại được thì một ngày kia ta cũng sẽ trảm tận sát tuyệt, vì người ta yêu mà báo thù.

Trong khoảnh khắc này, ngữ khí kiên định cùng với khí thế chấn động lòng người ấy bao trùm cả vùng trời bên trên Phượng hoàng Thư viện.

Nở một nụ cười u ám, Hắc Ám tôn chủ nói:

- Tiểu tử, khẩu khí của ngươi quả thật không nhỏ, chẳng biết ngươi là người như thế nào mà dám mở miệng khoa trương như thế.

Lạnh nhạt nhìn Hắc ám Tôn chủ một cái, toàn thân Lục Vân sát khí bốc cao ngút trời, một cổ nhuệ khí cực kỳ lăng lệ như cơn sóng khổng lồ bao phủ khắp cả bầu trời, cuồng phong xung quanh như thoi đưa, cuốn bay cát đá dưới mặt đất, khí thế nghe qua đã thấy kinh hồn.

- Ta là ai không quan trọng, điều quan trọng là ngươi đã làm nàng bị thương, suốt đời này ngươi sẽ phải vĩnh viễn ân hận. Ma Vực Hắc Ám Giới thực lực không kém, nhưng ta sẽ làm cho ngươi trơ mắt ra mà xem ta làm sao tiêu diệt thuộc hạ của ngươi, từng bước từng bước bức ngươi vào tuyệt lộ.

Dứt lời, Lục Vân thân thể tiến lên một bước, một cổ sát khí lăng lệ như giông bão quét qua - chỉ một cử động này thôi đã khiến cho sáu ma tiên kinh sợ thối lui, đồng thời một đạo Ý niệm thần ba mang theo sự phẫn nộ tột cùng của chàng, một lần nữa kích trúng Tàn Tâm Ma Sát ở bên ngoài vài trượng, chấn vỡ thân thể và hủy diệt đi nguyên thần của hắn trong một loạt tiếng kêu thảm thiết chói tai.

Kinh hãi nhìn Lục Vân, ánh mắt của sáu ma tiên và Ma thần Trảm Ngọc đang trọng thương đều biến đổi dữ dội, hoàn toàn bị thực lực vừa thi triển của Lục Vân làm cho hoảng sợ. Còn Ngọc Vô Hạ đang ở trong tay Ma tiên lúc này cũng đang lặng lẽ nhìn Lục Vân, trong mắt lộ ra một vẻ tươi cười, Thương Nguyệt vào lúc này có thể được Lục Vân cứu thoát, điều này làm cho bà cảm thấy hết sức vui vẻ và thanh thản. Trận chiến ngày hôm nay cho đến lúc này mà nói, Phượng Hoàng thư viện vẫn chưa thể xem là đã thất bại quá thê thảm, vì ít ra vẫn còn có người còn sống.

Giữa không trung, Hắc Ám tôn chủ nhìn Lục Vân, âm trầm nói:

- Tiểu tử ngươi niên kỷ không cao mà tu vi đã đạt đến cảnh giới Quy tiên, tại nhân gian mà nói chắc không tìm được nhiều người như ngươi, chẳng trách ngươi dám nói những lời ngông cuồng. Bất quá nếu chỉ dựa vào chút tu vi này của cá nhân ngươi, thiết tưởng muốn sống sót thoát ra khỏi tay của bổn tôn chủ, e rằng cũng không phải dễ dàng.

Lạnh lùng đưa mắt nhìn lướt xung quanh, Lục Vân nói:

- Thật vậy sao? Chỉ sợ rằng người phải đào tẩu không phải là ta.

- Ngươi đã tự phụ như thế, vậy thì chúng ta hãy xem xem đến lúc cuối cùng ai là người phải trốn chạy.

Nói xong, Hắc Ám tôn chủ nở một nụ cười âm hiểm, sáu ma tiên ở dưới đất lập tức phân khai, tạo thành một vòng tròn vây Lục Vân và Thương Nguyệt vào giữa. Cục diện lại tiếp tục rơi vào tìng trạng căng thẳng, cuộc chiến giữa hai bên chỉ chờ một va chạm nhỏ sẽ liền bùng nổ, chỉ là lần này Thương Nguyệt lại đổi thành Lục Vân, rốt cuộc cuối cùng thì ai sẽ thắng ai sẽ bại đây?

Lạnh lùng nhìn sáu địch nhân, ánh mắt Lục Vân sắc như dao, một cổ nhuệ khí vô hình ở bên ngoài thân thể chàng tạo thành một đạo phong trụ điên cuồng mãnh liệt, thuận theo sự thôi động của ý niệm mà xoay tròn xung quanh Thương Nguyệt, bảo vệ vững chắc cho nàng. Ở bên ngoài, sáu ma tiên sau khi kỹ lưỡng quan sát một lúc nhưng vẫn không tìm ra được sơ hở nào của chàng, nên chỉ còn cách cương mãnh phát động công kích.

Hắc ảnh lay động, ba đạo ma ảnh ở phía rước, hai đạo ma ảnh ở phía sau, cuối cùng là một ma tiên từ trên cao giáng xuống. Sáu tên phối hợp vô cùng liền lạc, chỉ thấy một cơn gió lốc màu đen đột nhiên từ dưới đất bốc lên, lượn vòng gào thét bên ngoài thân thể Lục Vân và Thương Nguyệt, một lực lôi kéo mạnh mẽ đang ăn mòn dần cơ thể hai người. Bị vây hãm bên trong, nhãn thần Lục Vân trở nên lạnh lẽo, sử dụng tốc độ nhanh đến kinh người của Ý niệm thần ba phân tích đòn tấn công của kẻ địch, trong nháy mắt đã hiểu rõ ý đồ của đối phương.

Cười một tiếng lạnh lùng, hữu thủ Lục Vân rút thần kiếm ra khỏi vỏ, liên tục chấn động tạo nên một làn sóng kiếm ở trước mặt chàng và hội tụ thành một đạo kiếm trụ hình mũi dùi, đánh ra một thức bay lượn xoay tròn, cùng với ánh hồng quang chói mắt bắn ra bên ngoài. Theo sau đó, ánh ngân quang lóe sáng trên người Lục Vân, thuật “Không gian khiêu dược” đưa cả người chàng xuất hiện ở giữa không trung cách mặt đất ba trượng, nhất thời dừng lại rồi hóa thân thành chín đạo quang ảnh, đan xen ngang dọc vào nhau. Trong cả chu vi mười trượng, lưu quang kiếm ảnh đầy trời tựa như xích hà bao phủ, lấp lánh mỹ lệ không thể kể xiết.

Từ xa, Hắc Ám tôn chủ kinh sợ la lên một tiếng, rồi quát lớn:

- Cẩn thận, lui mau!

Đáng tiếc là lúc bấy giờ, sáu ma tiên biết được thì cũng đã quá trễ. Quang ảnh lướt qua, chỉ trong chốc lát ánh hào quang kỳ lạ và đẹp mắt đó đã dừng lại tại giữa trường, ba tiếng thét thảm thiết thê lương xé rách trời cao, mang theo ba đạo huyết ảnh bắn ra ba hướng. Ba ma tiên ở bên ngoài may mắn thoát khỏi kiếp nạn, kinh hoàng kêu lên liên tục, run sợ lui lại gần Hắc Ám tôn chủ, kinh khủng nhìn Lục Vân đang lơ lửng giữa không trung.

Một kích vừa rồi, Lục Vân đã vận dụng một cách khéo léo công hiệu thần kỳ của Ý niệm thần ba, sau khi tra ra được ý đồ của sáu ma tiên, đột nhiên thi triển “Không gian khiêu dược” xuất hiện bên ngoài vòng vây của bọn ma tiên, dùng Ý niệm thần ba phong tỏa hành tung của ba tên vào giữa, dùng Hạo Nhiên Thiên Cương chí dương chí cương phát ra một đòn hủy diệt, một kích chấn nát nguyên thần của ba ma tiên, khiến chúng trọng thương bắn ra ngoài, rơi xuống đất không gượng dậy nổi.

Đứng im trước mặt Thương Nguyệt, Lục Vân cười một tiếng lạnh lẽo và nói:

- Hiện tại chỉ là mới bắt đầu, thời gian vẫn còn sớm. Mạng của một Ma sát và ba ma tiên vẫn không thể nào đủ để bồi thường cho vài trăm đệ tử đã chết tại nơi đây. Ta sẽ làm cho các ngươi biết, hành động lần này ta sẽ đưa Hắc Ám giới của các ngươi đi vào còn đường hủy diệt, vĩnh viễn không thể trở mình.

Gầm lên một tiếng, Hắc Ám tôn chủ oán hận nói:

- Tiểu tử, đừng nghĩ đòn tập kích vừa rồi của ngươi thành công mà lấy làm cuồng vọng. Hiện tại bổn tôn chủ sẽ tự thân đến gặp ngươi một lát, xem ngươi có bao nhiêu bản lĩnh mà dám ngông cuồng kiêu ngạo như thế.

Dứt lời, hắc ảnh như tơ, vô thanh vô tức xuất hiện trước mặt, khiến Lục Vân tâm thần chấn động, Ám đạo Hắc Ám tôn chủ quả là ngoài sức tưởng tượng.

Dịch thân sang nơi khác, Lục Vân chỉ thối lui một bước, thần kiếm trong tay lúc cong lúc chuyển, một cổ kiếm khí cuồn cuộn quét ngang ra ngoài, dưới mặt đất lồi lõm và gồ ghề, các thi thể cùng đá vụn trong nháy mắt đã tan thành bụi. Nhìn thấy uy lực cường đại ấy, ở đằng xa ma tiên cùng Ngọc Vô Hạ sắc mặt đều đại biến. Tiếng long ngâm gầm lên mãnh liệt, hai đạo huyết ảnh màu đỏ hồng bay vọt lên trời, Thiên Ảnh Huyết Mị và Liệt Hỏa Long Hồn dưới sự điều khiển của Lục Vân, công kích về phía trước mặt Hắc Ám tôn chủ.

Hừ một tiếng, Hắc Ám tôn chủ rõ ràng có chút bất ngờ, không thể nào tưởng được trong thanh kiếm của Lục Vân lại còn phong ấn hai cổ lực lượng cường đại đến như vậy, làm cho hắn trong lúc tiến lên nhất thời cũng phải dừng lại. Ngay trong lúc đó, Lục Vân nắm vững lấy cơ hội, thân người bay vọt lên không lơ lửng giữa trời, chăm chú nhìn về Hắc Ám tôn chủ một cách lạnh lẽo.

Buông thần kiếm ra, Lục Vân ngự kiếm ngang trời, kiếm khí cường mãnh bao phủ lên toàn bộ núi Phượng Hoàng, liệt hỏa chân nguyên cuồng liệt đó như tinh linh khiêu động, dưới sự toàn lực thôi động của Lục Vân, bắt đầu xoay chuyển theo một quy luật chánh phản, chỉ trong chớp mắt hình thành nên một tòa kiếm trận liệt hỏa giữa không trung, với vô số ngọn hỏa diễm mang hình dạng thanh kiếm bay lượn lập lờ chung quanh Lục Vân.

Phía dưới, Hắc Ám tôn chủ đánh trượt một chiêu liền tỉnh ngộ, hắc sắc thân ảnh vọt thẳng lên không đến độ cao ngang bằng với Lục Vân. Kinh ngạc nhìn thiếu niên trước mặt với ánh mắt lạnh lẽo, Hắc Ám tôn chủ nói một cách âm hiểm:

- Hảo tiểu tử, liệt hỏa chân nguyên trên người ngươi quả thật cực kỳ khác thường, nhưng không biết nó có khả năng chống lại Hắc ám Ma chú của ta hay không?

Dứt lời, toàn thân Hắc Ám tôn chủ khí thế bạo tăng, ma khí đen kịt từ trong ra ngoài cuồn cuộn tầng tầng lớp lớp, vô số khí mang trong quá trình lưu động bắt đầu phóng ra, nhanh chóng hình thành nên một bức màn chắn màu đen ẩn giấu đi thân thể của Ma tôn. Cùng với sự xuất hiện của bức màn chắn màu đen ấy, một cơn lốc xoáy màu đen lấy ma tôn làm trung tâm cũng bắt đầu xuất hiện. Tứ phía, ma khí chảy cuồn cuộn đó bắt đầu tiếp xúc với liệt hỏa chân nguyên bên ngoài Lục Vân, song phương va chạm vào nhau liền phát ra âm thanh như sét đánh, vô cùng kinh người.

Đồng tử co lại, Lục Vân một mặt đề cao công lực, một mặt dùng Ý niệm thần ba phân tích một kích cường mãnh này của Ma tôn. Rất nhanh chóng đã phân tích ra được kết quả, một chiêu “Hắc ám ma chú” của Ma tôn quỷ dị khôn lường, bên trong ẩn chứa lực thôn phệ vô cùng kinh người, có thể luyện hóa được tất cả các cơ thể sống. Đồng thời, phạm vi của chiêu công kích này vô cùng rộng lớn, ma khí lại có công hiệu thần kỳ có thể tự động truy kích, do đó không phải cứ né tránh là có thể ngăn cản được.

Ý nghĩ vừa thoáng qua, liệt hỏa Long hồn đang bay lượn trên không dưới sự khống chế của Lục Vân hạ xuống phía sau lưng chàng, còn Thiên Ảnh Huyết Mị cuồng liệt thì đứng chắn ngay trước mặt Lục Vân, cả ba nối liền tạo thành một đường thẳng. Sau tiếng quát của Lục Vân, Thiên Ảnh Huyết Mị nhanh chóng bắn đi giống như một đạo huyết ảnh bức xé cả bầu trời. Phía sau, Long Hồn bay thẳng lên chín tầng mây, mở cái miệng khổng lồ bắn ra một ngọn lửa hình con rồng, xen vào đó là nhiệt độ có thể hòa tan mọi thứ, hướng về phía Ma tôn. Chung quanh, vạn kiếm hỏa diễm cùng lúc khiêu động, hồng mang chói lóa lập tức làm cho lốc xoáy màu đen của Ma tôn biến thành một khối màu huyết hồng. Toàn bộ cảnh tượng nhìn thấy được càng lúc càng đẹp rực rỡ, rung động cả tâm hồn.

Cùng lúc đó, Hắc Ám tôn chủ cũng phát động tấn công. Chỉ thấy trong lốc xoáy màu đen, ma khí như tơ bay lượn chập chờn, trong lúc hội tụ thành vô số lửa ma, biến thành ngàn vạn hắc sắc chú ngữ như những bong bóng nước nổi lên, xoay chung quang đoàn hắc sắc ma mang đó, không ngừng va chạm dung hợp với nhau, cuối cùng dần dần biến thành chín đạo phù chú hình dạng dị thường, đỡ lấy Thiên Ảnh Huyết Mị và Long Hồn.

Giữa không, chỉ thấy huyết sắc quang ảnh rống lên phẫn nộ kinh trời, huyến mang cường mãnh và đáng sợ trong chớp mắt đã va chạm vào hắc sắc ma chú đó, song phương va chạm mãnh liệt vào nhau, không đếm được bao nhiêu tiếng kinh lôi như cự thạch rớt xuống, chấn động cả bầu trời. Phía trên, ngọn hỏa diễm có thể thiêu đốt tất cả mọi vật của Long Hồn khi gặp phải Ma chú ánh sáng lập tức trở nên u ám, thế tiến về phía trước chớp mắt đã dừng lại, song phương rơi vào tình trạng giằng co, đối kháng không ngừng. Trong bảy đạo ma chú, ngoại trừ hai đạo đang chống cự liệt hỏa kiếm trận của Lục Vân, thì năm đạo ma chú còn lại hợp thành một thức ngũ hành, bắt đầu vây công chàng.

Thần tình nghiêm túc nhìn năm đạo hắc sắc ma chú do khí mang hợp thanh ở bên ngoài, Lục Vân quan sát kỹ lưỡng đòn công kích mang theo khí tức hủy diệt này, biết rằng mình không thể sơ suất, song thủ đan chéo trước ngực đột nhiên bộc phát kim quang chí cường chí thánh của Phật môn, hình thành bên ngoài thân chàng một đạo phòng ngự thứ nhất. Lập tức hai tay Lục Vân giương lên, hai đạo quang hoa sắc huyền thanh như đang tung cánh bay lên xuất hiện phía sau lưng chàng. Cùng lúc song thủ vung lên thì một đạo thanh mang cũng phát tán đầy trời, hợp thành hai đạo trường kiếm to lớn, nghênh tiếp hai đạo ma chú đi vào trong đó. Bấy giờ, Lục Vân đã đồng thời thi triển hai pháp quyết vô thượng của hai nhà Phật Đạo, để chống lại một kích đáng sợ này của Hắc Ám tôn chủ.

Nở một nụ cười âm hiểm, Hắc Ám tôn chủ thập phần tự tin nói:

- Tiểu tử, đỡ được một chiêu này của ta tại nhân gian tuyệt đối không tìm ra được vài người. Như ngươi thì chắc chắn không được nằm trong số đó, hãy từ từ mà thưởng thức mùi vị của tử vong đi! Ha ha!…

Bật tiếng cười điên cuồng vô cùng đắc ý, lúc này đây, Hắc Ám tôn chủ dường như nhận định rằng Lục Vân chắc chắn sẽ phải thất bại không còn nghi ngờ gì nữa.

Dưới đất, Ngọc Vô Hạ nghe thấy thế sắc mặt liền thay đổi và nhè nhẹ thở dài, còn Thương Nguyệt đang điều tức cũng mở mắt nhìn lên trời, thần sắc thập phần bình tĩnh.

Hết


Chờ niềm vui bằng nỗi niềm đã cũ
Đón nỗi buồn bằng một cái mím môi

mattroivedem297
 • Số bài : 38
 • Điểm thưởng : 0
 • Từ: 23.01.2008
 • Nơi: Tàng Thư Viện chứ còn ở đâu nữa!
RE: anh em nào muốn đọc tiếp từ TG hồi 230 thì vào đây nhé! TG231 - 19.02.2008 23:36:46
THẤT GIỚI TRUYỀN THUYẾT 235:
Thờ ơ im lặng, Lục Vân sau khi đã tấn công hai chiêu, bắt đầu tấn công tiếp lần thứ ba. Chỉ thấy toàn thân xích hồng quang hoa chớp mắt chuyển sang màu đen, một đạo hắc sắc lưu quang như ảo ảnh chớp động trên thân. Lúc này Lục Vân đã thi triển Quỷ Vực Hóa Hồn đại pháp. Quỷ Vương chiến giáp thần kỳ bỗng nhiên xuất hiện. Bốn phía hắc vụ cuồn cuộn dâng lên, quỷ khí âm sâm tà ác bắt đầu hội tụ, vô số phù chú in trên người, trước ngực và sau lưng đồng thời hiển hiện hai đồ án bát quái hoàn mỹ vô khuyết, một tối đen, một đỏ như màu máu.

Vương giáp vừa xuất hiện, hàng nghìn quỷ ảnh huyễn hóa, vô số lệ quỷ gào thét như sấm dậy, há to cái miệng máu với dáng vẻ đáng sợ như muốn nuốt chửng vạn vật, điên cuồng bổ đến những đạo ma chú kia. Quỷ sát và ma chú tương ngộ, cả hai đều là vật chí âm chí hàn, khí chí tà và khí chí độc quấn lấy nhau, ngươi tới thì ta tiến, song phương khó phân thắng bại. Lúc này trước ngực Lục Vân huyết quang đột hiện, bát quái hàm chứa khí huyết sát dưới sự thúc động của Lục Vân bắt đầu xoay chuyển, một đạo huyết trụ đường kính hơn ba thước bắn lên giữa trời, đập mạnh vào một đạo ma chú.

- Hóa Hồn đại pháp! Tiểu tử, rốt cuộc ngươi là ai, tại sao ngươi lại tinh thông phật đạo hai nhà lẫn vô thượng pháp quyết của Quỷ tông?

Trong tiếng rống hung ác, Hắc Ám tôn chủ toàn thân quang hoa đại thịnh, cùng với khí thế lên cao, uy lực của ma chú ngoài thân cũng lập tức đại tăng, một kích đánh ra đẩy văng Thiên Ảnh Huyết Mị và Long Hồn mau chóng bay thẳng về phía Lục Vân.

Ở trên không, chín đạo ma chú dưới sự khống chế của Ma tôn dung hợp tạo thành một đạo chú ngữ cổ quái lập lòe những tia sáng đen ma mị rơi xuống đầu Lục Vân

Cảm thấy áp lực gia tăng, Lục Vân hét lớn lên một tiếng, Quỷ Vương chiến giáp trên thân sau khi xoay vòng một trăm tám mươi độ, tự động phân giải thu vào trong người Lục Vân. Trước ngực, hắc sắc bát quái bắt đầu chuyển động hội tụ lực lượng hắc mang quỷ dị của Diệt Hồn đao hình thành một đạo hào quang quay tròn bay trên đầu của Lục Vân, đối đầu với đạo ma chú cổ quái. Hai lực lượng đều mang khí tức hủy diệt va đập vào nhau, khí lưu mãnh liệt cùng lực hủy diệt di động qua lại giữa song phương, uy lực cực mạnh khiến cả mặt đất cũng phải rung động.

Trong tiếng nổ đì đùng, cự thạch bắn tung, núi rung đất chuyển, những hố sâu không thấy đáy xuất hiện trong trường, khí lưu quét ngang bốn bề bức ma tiên kinh hô liên hồi, mang theo Ngọc Vô Hạ cấp tốc rời ra ngoài. Đột nhiên, một tiếng động lớn truyền tới, trên không trung, Thiên Ảnh Huyết Mị và Long Hồn đều kinh sợ hú lên rồi phi tới thần kiếm trên đầu Lục Vân, thoáng chốc đã biến mất không còn tăm tích. Trong trận chiến, lúc này song phương đều bị chấn lui. Lục Vân lảo đảo hạ thân xuống bên cạnh Thương Nguyệt, sắc mặt trắng bệch.

Phía đối diện Ma tôn thét lên giận dữ, hắc vụ ngoài thân bị chấn tan toàn bộ, lộ ra môt nhân vật đứng tuổi lúc trước vốn ẩn dưới tấm mặt nạ. Chỉ thấy Hắc Ám ma tôn bề ngoài khoảng bốn sáu bốn bảy tuổi, tướng mạo anh tuấn mang khí sắc âm sâm, gương mặt lạnh lùng tựa hồ như vì đã gặp những duyên cớ cực hiếm gặp mà trở nên trắng nhợt, hắc bào che giấu thân hình, cả người đem lại một cảm giác như được trói chặt trong hắc ám, âm lãnh vô tình.

Cảnh giác nhìn Ma tôn, trong lòng Lục Vân hiểu rõ luận tu vi bản thân mình vẫn còn một khoảng cách so với hắn, nhưng một thân sở học của chàng rất rộng lớn không hẳn sẽ bại dưới tay hắn. Trước mắt điều duy nhất phải đề phòng là sợ hắn tập kích, một khi hắn bám lấy mình thì Thương Nguyệt đang trọng thương sẽ gặp nguy hiểm.

Hắc vụ từ tản mác lại hội tụ, bản thể ma tôn vừa hiện đàm hoa đã lại khôi phục nguyên dạng. Nhìn Lục Vân, Hắc Ám tôn chủ âm trầm nói:

- Nghe nói Dịch viên của Lục Viện có một môn hạ tên Lục Vân tinh thông pháp quyết chính tà, cuối cùng đã bị trục xuất khỏi Dịch viên, xem ra ngươi chính là Lục Vân?

Nở một nụ cười lạnh lẽo, Lục Vân nói:

- Không sai, ta chính là Lục Vân. Không ngờ ngay cả Hắc Ám giới cũng biết tới tên ta, thật là đáng cao hứng. Bất quá ta thì cao hứng rồi, nhưng có những người lại không được như vậy đâu, có phải vậy không, Ma tôn?

Cười tà dị, Hắc Ám tôn chủ nói:

- Lục Vân, khi nãy giao thủ vì không biết nội tình của ngươi nên mới để ngươi chiếm tiện nghi. Hiện tại bản tọa đã biết lai lịch của ngươi, ngươi cho rằng còn có cơ hội lật ngược tình thế ư? Tình hình trước mắt ở đây ra sao, trong lòng ngươi hiểu rõ, ngươi có một điểm yếu trí mệnh lộ ra trong ánh mắt, ta chỉ cần giam chân ngươi, chờ sau khi thu thập xong nha đầu kia, lúc đó ngươi còn sức phản kháng sao?

Tinh thần chấn động, Lục Vân biết điều phải đến đã đến. Trừng mắt nhìn ma tôn, Lục Vân đang định phản bác thì đột nhiên một đạo lưu quang xẹt qua khiến sắc mặt chàng bỗng hoan hỉ, lòng thầm thở phào nhẹ nhõm.

Nhìn Tứ Linh thần thú đáp lên vai, Lục Vân khẽ vuốt đầu nó, thấp giọng nói:

- Linh nhi, lát nữa hãy nhớ trông nom cô ấy giúp ta, bất cứ loài yêu ma nào tới gần, cứ giết sạch không tha.

Tứ Linh thần thú nghe lời, nghiêng đầu nhìn Thương Nguyệt.

Thương Nguyệt sững người, lần đầu tiên nhìn thấy loài kỳ thú này, thắc mắc nhìn Lục Vân, khẽ hỏi:

- Đây là loài vật gì vậy, hình như cực kỳ hiếm gặp, muội chưa từng thấy qua.

Lục Vân nói:

- Ta vô tình có được nó từ trong tay một vị bằng hữu, ta đặt tên cho nó là Tứ Linh thần thú, thần dị phi thường, có thể hiểu được tiếng người, muội gọi Linh nhi là được. Giờ có nó bảo vệ muội thì ta yên tâm rồi, nó rất lợi hại đấy, lát nữa muội sẽ biết.

Thu hồi mục quang, Thương Nguyệt khẽ gọi một tiếng Linh Nhi, Tứ Linh thần thú cọ cọ vào mặt nàng, còn lè lưỡi liếm nàng mấy cái, khiến Thương Nguyệt không nhịn được phải bật cười, nhẹ nhàng vuốt ve nó.

Phía bên này, Hắc Ám ma tôn nhìn Tứ Linh thần thú, nhãn thần lộ vẻ nghi hoặc, quay đầu nói với ba Ma tiên còn lại:

- Lát nữa con nha đầu này giao cho các ngươi, Lục Vân do ta đối phó, Trảm Ngọc đem con nha đầu kia đi trước một bước, tới lúc đó chúng ta sẽ hội họp sau.

Ma thần Trảm Ngọc khẽ vâng một tiếng, thân ảnh lóe lên đã hạ thân xuống bên cạnh Ngọc Vô Hạ túm lấy bà bay đi chớp mắt đã biến mất sau lưng núi. Ba ma tiên nghiêng mình về phía trước nhìn chòng chọc vào Thương Nguyệt chuẩn bị công kích bất cứ lúc nào.

Lục Vân giơ thần kiếm lên ngang ngực, hờ hững nhìn Hắc Ám tôn chủ, lạnh lùng mà cương quyết nói:

- Tới đây, trận chiến hôm nay ai thắng ai bại, e là sẽ vượt ra ngoài ý liệu. Tới lúc đó ngươi sẽ minh bạch, lẽ ra hôm nay ngươi không nên tới đây.

- Thật sao? Bổn tọa tung hoành Ma vực đã hơn một nghìn năm, chẳng lẽ lại sợ một tên nhãi ranh như ngươi ư. Mấy ngày trước Phong Lôi chân quân giao chiến cùng ta đã phải mang trọng thương bỏ chạy, hôm nay ta sẽ xem xem ngươi mạnh hơn hắn được bao nhiêu.

Trong tiếng cười thâm độc, với tốc độ mà mắt thường không thể nhìn thấy được, Ma tôn hóa thành hàng trăm thân ảnh tấn công từ mọi gọi độ nhằm đánh cho Lục Vân không kịp trở tay.

Trước vô số thân ảnh này Lục Vân không hề hoảng loạn, Ý niệm thần ba với tốc độ cực nhanh vượt xa tốc độ di động của thân thể đã dễ dàng phân tích được lộ tuyến tấn công của Ma tôn. Huy động thần kiếm, một đạo kiếm mang rít gió bay ra, Lục Vân nghiêng người thoái lui về sau ba trượng, ngay sau đó thân ảnh phân làm chín, bắn ra từ chín phương hướng khác nhau.

Giữa không trung, chỉ thấy đạo thân ảnh lại phân ra làm chín, cứ như vậy, trong chốc lát đã huyễn hóa thành hàng nghìn quang ảnh, bóng của Lục Vân và Ma tôn đan xen nhấp nhô, song phương dùng nhanh đánh nhanh nhất thời không thể đoán được ai thắng ai bại.

Không nói đến hai ngươi đang giao phong kịch liệt, nhìn lại tình hình của Thương Nguyệt và ba Ma tiên, lúc này chân nguyên của Thương Nguyệt mới chỉ khôi phục chưa được một tầng, vốn không có cách nào phản kích, mọi sự phòng ngự đều chỉ có thể dựa vào Tứ Linh thần thú. Tuy Lục Vân đã nói con vật này rất lợi hại, nhưng Thương Nguyệt mới gặp nó lần đầu chưa rõ căn nguyên bên trong nên trong lòng vẫn thấp thỏm không yên. Giống như Thương Nguyệt, ba Ma tiên cũng không biết thần thú lợi hại ra sao, bất quá nhìn thân hình của nó chắc rằng cũng không mạnh tới mức đó, do vậy mà Ma tiên không thèm để ý gì đến nó.

Cười hung ác, ba ma ảnh xuất hiện gần Thương Nguyệt đứng thành ba hướng vây lấy nàng. Do tốc độ của chúng quá nhanh nên khi Thương Nguyệt cảm nhận được nguy hiểm định né tránh thì đã không kịp, chỉ đành lo âu nhìn Tứ Linh thần thú trên vai, nàng muốn biết liệu nó có khả năng chống lại địch nhân không?

Phảng phất như cảm thụ được sự bất an của Thương Nguyệt, Tứ Linh thần thú không chút lưu tâm, rống một tiếng nhỏ nó hóa thành một đạo lưu quang nhòa đi trong mắt Thương Nguyệt. Chỉ thấy ba lưỡi đao quang chớp hiện, ba tiếng thét kinh khủng truyền lại, ánh sáng xung quanh bừng lên, ba ma tiên như trông thấy quỷ mị cấp tốc bật lùi lại.

Thương Nguyệt kinh ngạc chú mục nhìn ra, chỉ thấy hắc mang quanh thân ba Ma tiên không ngừng bắn ra tán loạn, mỗi người đã bị đứt một cánh tay, đang đau đớn phát ra những tiếng kêu gào thảm thiết, thần tình kinh hãi nhìn Tứ Linh thần thú bay về trên vai Thương Nguyệt.

Rít khẽ một tiếng, Tứ Linh thần thú dương dương đắc ý đung đưa trên vai Thương Nguyệt dáng vẻ như đang cười nhạo đối phương. Thương Nguyệt ngơ ngẩn nhìn nó một lúc, đột nhiên cười nói:

- Linh nhi làm tốt lắm, nếu bảo ngươi đi giết sạch bọn chúng thì ngươi có làm được không?

Tròng mắt đảo quanh nhìn Thương Nguyệt, Tứ Linh thần thú rít lên vài tiếng lảnh lót, tựa như đang nói:

- Việc đó mà không đơn giản sao, hãy xem ta xuất mã thu thập bọn chúng đây.

Thương Nguyệt ngẩn người, liền minh bạch ý nó, nói khẽ:

- Vậy thì tốt, Linh nhi đi giết bọn chúng đi, hãy báo cừu cho các sư tỷ muội đồng môn đã mất của ta.

Gầm lên một tiếng, Tứ Linh thần thú chớp động thân ảnh bắn tới ba Ma tiên. Giữa không trung, chỉ thấy một đạo hồng tuyến màu máu chồng chất đan xen trùng điệp, Tứ Linh thần thú với tốc độ nhanh như tia chớp, song trảo sắc bén dệt nên một chiếc võng hủy diệt, vây khốn ba Ma tiên vào trong.
Nguy hiểm lâm đầu, ba Ma tiên đồng thanh hét lên phẫn nộ, chỉ thấy ba đạo quang trụ hắc sắc hội tụ thành một vòng sáng nhấp nhoáng ánh ma quái phủ trùm lên người Tứ Linh thần thú. Đồng thời, ba luồng dị lực tinh thần cường đại tràn ngập cả không gian, tìm kiếm tấn công Tứ Linh thần thú.

Trong khi di động, Tứ Linh thần thú đang định từng bước bó hẹp tấm võng, nhưng đột nhiên nó phát giác ra dị lực tinh thần đáng sợ của Tâm Dục Vô Ngân đang tàn phá thân thể Thương Nguyệt nó bất giác rống lên giận dữ, một tiếng hú mạnh mẽ rung trời rạch đất, âm ba cường kình đè nén dị lực tinh thần của ba Ma tiên, cả đỉnh Phượng Hoàng Sơn bị tiếng hú san thành bình địa.

Trên không, Ma tôn đột nhiên kinh hãi kêu lên, lộn người vọt xuống xông tới bên một ma tiên ở dưới đất. Lục Vân cũng cấp tốc hạ thân bế Thương Nguyệt đằng không bay ra ngoài mấy chục trượng.

Lại nói đến ba Ma tiên, để công kích Tứ Linh thần thú nên trong lúc vô ý đã thi triển ra dị lực tinh thần làm Thương Nguyệt bị thương, khiến Tứ Linh thần thú phẫn nộ, trong chớp mắt đã bạo phát lực lượng cuồng hoành tuyệt thế, chỉ trong một tiếng hú âm ba đáng sợ không những đã chấn nứt Phượng Hoàng Sơn mà đồng thời còn hủy diệt nguyên thần của ba Ma tiên, khiến bọn chúng phải rời khỏi Nhân gian mà vẫn không hay biết gì.

THẤT GIỚI TRUYỀN THUYẾT 236:
Khi Ma tôn ôm lấy Ma tiên tức thì thần sắc đột biến, phát hiện nguyên thần Ma tiên đã bị tiêu diệt tan biến khỏi bản thể, bản thân hắn kinh nộ cực điểm, tự mình suất lĩnh chúng nhân không ngờ tổn binh trầm trọng, ngoại trừ Ma thần Trảm Ngọc đã rời đi trước một bước, Tàn Tâm Ma Sát cùng bảy Ma tiên toàn bộ trận vong, sao không nộ khí trùng trùng cho được.

Mặc dù lúc này nộ hỏa ngập đầu, hắn vẫn minh bạch dị thường rằng tiểu thú trước mặt sở hữu một uy thế hủy thiên diệt địa, không có khả năng ngạnh tiếp. Không cam lòng gầm lên một tiếng phẫn nộ, Hắc Ám Tôn chủ nói lớn:

- Lục Vân, cừu hận hôm nay bổn tọa tạm không tính, sau này nhất định sẽ băm xác ngươi làm vạn mảnh để trả mối hận trong lòng, ngươi hãy chờ xem.

Trong tiếng gầm phẫn nộ, hắc mang thiểm động Hắc Ám Tôn chủ thần bí tiêu thất.

Trên bầu trời, Tứ Linh Thần Thú nhìn xuống đất, song trảo nhè nhẹ huy động tựa hồ không hiểu tại sao đối phương lại gầm lên như vậy. Liếc nhìn Lục Vân cùng Thương Nguyệt ở phía xa, Tứ Linh Thần Thú chuyển mình xuất hiện trước mặt hai người, miệng kêu lên một tiếng, toàn thân hiển lộ sự đắc ý trong không trung như muốn khoe tài sự tình lúc nãy.

Cười khổ một tiếng, Lục Vân mắng:

- Tên gia hỏa này, ngươi thật bá đạo kinh nhân. Sau này chỉ khi sợ gặp thần tiên, không biết lúc đó ngươi còn đứng hống được một tiếng nữa không.

Trong mắt Thương Nguyệt lộ xuất thần sắc ngạc nhiên:

- Lục Vân, huynh có được Tiểu Linh ở địa phương nào vậy, thân thể tuy nhỏ nhưng thực lực vô cùng cường đại, chỉ sợ Tam Thủ Linh Xà gặp nó cũng phải bỏ chạy.

Lục Vân ôm lấy Thương Nguyệt, từ từ hạ xuống nói:

- Con vật này ta có được từ Đông hải, cụ thể lai lịch nó thế nào ta không rõ, chỉ biết tiểu gia hỏa này bá đạo tuyệt luân không phải phàm vật, cũng tốt là nó rất biết nghe lời, bằng không thật sự không biết còn gây ra bao nhiêu phiền toái nữa. Tốt rồi, Hắc Ám Tôn chủ đã kinh hãi bỏ chạy, kỳ dư toàn bộ bọn chúng đều bị ta tiêu diệt, chỉ còn Ma thần Trảm Ngọc mang người đi, sau này gặp lại ta sẽ giết chúng báo cừu cho nàng. Hiện tại nàng định làm gì? Quay về Lục Viện Liên Minh hay…?

Quay đầu lại đầy thương cảm, Thương Nguyệt nhìn lại nơi từng là đỉnh ngọn núi thân quen, trên mặt đất, toàn bộ thân thể của các sư tỷ muội đều đã hóa cát bụi, chỉ còn lại những huyết tích li ti đọng lại trên những phiến lá rơi đầy, trong lòng càng thêm nhớ về những tháng ngày đầy vui vẻ đã qua. Khẽ than một tiếng, Thương Nguyệt thần sắc thê lương nói:

- Phượng Hoàng Thư Viện hiện tại đã không còn. Một đại phái tu chân tồn tại một ngàn bảy trăm năm trong phút chốc đã bị hủy diệt chỉ trong một cuộc chiến. Tất cả đều đã thay đổi. Không biết tương lai sắp tới có thể hồi phục lại hay là sẽ suy bại từ đây?

Cảm thán liếc nhìn xung quanh, Lục Vân ngẩng đầu nhìn trời xanh, u uẩn nói:

- Muội có nhớ trước đây Bách Linh đã nói gì không? Lục viện tụ, thiên hạ ly, thiên niên hạo kiếp, vô nhân khả tị. (Lục viện hội hợp, thiên hạ ly tán, kiếp nạn nghìn năm, không ai thoát được). Nếu như lời tiên đoán là đúng, không ai có sở năng kháng cự. Đạo Viên đã bị hủy, bây giờ đến Phượng Hoàng Thư Viện, mục tiêu tiếp theo không biết là viện nào?

Thần tình chấn động, Thương Nguyệt nhìn vào hình bóng Lục Vân, tập trung lắng nghe. Thiên niên hạo kiếp vô nhân khả thị, như thế không phải ám chỉ các môn phái tu chân giới đều phải đối mặt với kiếp nạn sao? Nếu thật sự đúng vậy, kết quả cuối cùng sẽ rnhư thế nào đây?

Trầm mặc một hồi, Thương Nguyệt dần bĩnh tĩnh lại, nhẹ giọng nói:

- Hiện tại sư thúc Ngọc Vô Hạ bị ma đầu Hắc Ám giới bắt đi, muội trước tiên trị liệu thương thế, sau đó sẽ tiến nhập Ma vực truy tìm tung tích giải cứu sư thúc bằng mọi giá. Phượng Hoàng Thư Viện kinh biến, cần phải khẩn cấp thông báo cho sư phụ và mọi người biết tin.

Lục Vân im lặng nhìn nàng, lúc này mọi việc đều do nàng quyết định.

Mặt trời xuống núi, Thương Nguyệt cũng đã khôi phục được năm thành công lực, chuyển thân tới Lục Vân nói:

- Chúng ta đi thôi.

Bốn mắt tương giao, hai người nhãn thần quấn quít, Lục Vân nhẹ nhàng cầm lấy tay nàng trịnh trọng nói:

- Nhân gian loạn lạc, đồng thủ tương liên.

Tâm linh chấn động, khuôn mặt mỹ lệ của Thương Nguyệt lộ xuất một nụ cười. Lần đầu tiên Lục Vân trước mặt nàng thề thốt khiến thâm tâm nàng cảm thấy hoan hỉ vô bì. Trong quá khứ, mỗi lần như vậy Thương Nguyệt đều tránh né không bộc lộ ra ngoài, mỹ diện luôn luôn tỏ ra bình tĩnh dù nội tâm có bị mất tự chủ đến đâu. Nhưng giây phút này đây, tám chữ Lục Vân nói ra, từng chữ từng chữ tựa như khắc vào tim nàng từng nét khắc thật sâu, đem lại cho nàng cảm giác khắc cốt ghi tâm với Lục Vân.

Ngập tràn tình ý nhìn Lục Vân, ánh mắt Thương Nguyệt như thu thủy, dù không nói gì nhưng còn hơn cả ngàn lời nói. Lục Vân thần tình chấn động, một cỗ tình cảm nồng ấm đã bốc lên thấu thiên linh, hai mắt nháy động, trong lòng cũng đầy cảm xúc, chỉ hận thiên ngôn vạn ngữ nhưng không thể thốt ra, khuôn mặt chàng lộ ra vô số cảm xúc đầy vẻ ôn nhu.

Nhè nhẹ gật đầu, Thương Nguyệt nở nụ hàm tiếu, cùng Lục Vân chuyển thân phi không. Trong ánh hoàng hôn, bóng hai nhân ảnh tay trong tay cùng nhau bay xuống núi. Đằng sau, một đạo hồng ảnh hiện ra, bất thình lình rống lên một tiếng, thân ảnh từ từ biến mất.

Trời vừa hừng sáng, Lâm Vân Phong đã đến Âm Hồn Lâm luyện kiếm, mong muốn có bước đột phá trong tu vi. Sau hai thời thần khổ luyện, Lâm Vân Phong thu kiếm chuyển thân toan ly khai thì mãnh nhiên phát giác khí lưu xung quanh có điều kỳ lạ, sắc mặt chợt biến đang muốn mở miệng truy vấn thì đỉnh đầu đột nhiên hào quang thiểm động, một đạo kiếm mang bổ xuống thế nhanh vô cùng khiến hắn không thể tránh né.

Nguy hiểm lâm đầu, Lâm Vân Phong kêu lên một tiếng lớn, Trảm Phong Kiếm trong tay phất xuất một đạo ngân quang nghênh tiếp một kiếm thâu tập của thần bí địch nhân. Song kiếm giao phong, quang hoa loạn xạ, âm thanh kim thiết vang lên bất tuyệt, song phương công kích liên tiếp sáu mươi ba chiêu, cuối cùng Lâm Vân Phong kêu lên thất thanh, cả người mượn lực lui về sau loạng choạng ba bước, thật là nguy hiểm vô cùng. Thân hình chưa kịp ổn định thì kiếm quang lại hiện, thần bí nhân với tốc độ cực nhanh liên tục bức Lâm Vân Phong lùi lại, hoàn toàn không có khả năng hoàn thủ.

Trong Âm Hồn Lâm kiếm khí tung hoành, quang hoa tán xạ, hai đạo nhân ảnh một tiến một thối xuyên qua rừng, kiếm mang cường mãnh quét ngang, cự thủ đổ rạp, lá cỏ tung bay. Đột nhiên, một đạo kiếm ngâm ngân dài, một tiếng kêu thất thanh vang lên, Trảm Phong Kiếm trong tay Lâm Vân Phong đã bị đối phương chấn bay, một đạo hàn mang như độc long chỉ thẳng vào yết hầu Lâm Vân Phong. Kinh hãi nhìn hắc ảnh trước mặt, chỉ thấy đối phương toàn thân bao phủ một tầng hắc vụ, căn bản không thể nhìn thấy chân diện mục. Nhìn vào trường kiếm phát xuất lưu quang kì dị, Lâm Vân Phong trong tâm cảm thấy thân quen mà nhất thời không nhớ ra.

- Ngươi là ai, tại sao lại đột kích ta? Phàm làm việc gì cũng phải quang minh chính đại, ngươi đột nhiên tập kích ta như thế còn gọi là anh hùng sao?!

Lâm Vân Phong nhìn đối phương tỏ vẻ bất phục.

Cười nhẹ một tiếng, hắc ảnh nói:

- Quang minh chính đại thì ngươi cũng không đả bại được ta, ha ha, nghe âm thanh của ta, đã thấy kiếm pháp của ta, không phát hiện gì sao?

Lâm Vân Phong nghe xong thất kinh nhưng ngay lập tức vui mừng, cười mắng:

- Tốt lắm Lục Vân huynh, đột kích đệ như vậy mà là bằng hữu sao, hôm nay nếu không xin lỗi đệ, xem đệ xử trí huynh thế nào nhé.

Thu lại hắc vụ toàn thân, Lục Vân cười nói:

- Ngươi không nỗ lực, mười chiêu không đánh bại được ta, lại có thể dọa ta ư!

Cười với ý bất hảo, Lâm Vân Phong đột nhiên hỏi:

- Đây không phải Như Ý Tâm Hồn Kiếm, sao đệ cảm thấy rất quen? Còn nữa, sao hôm nay lại về thăm đệ, không phải là tưởng nhớ Ngạo Tuyết sư tỷ đó chứ, mau nói đi.

Thần tình thay đổi, Lục Vân tưởng muốn cười mà không cười, ưu thương nói:

- Chính là Khiếu Nguyệt Thần Kiếm của Thương Nguyệt, hôm nay nàng cũng tới đây với ta, có một tin tức thông báo với mọi người.

Nghe nói có Thương Nguyệt tới, Lâm Vân Phong nhìn xung quanh, hỏi:

- Thương Nguyệt sư tỷ tới thật không, sao đệ không thấy, huynh mau gọi tỷ ấy xuất hiện.

Dứt lời, không chờ Lục Vân khai khẩu, trước mặt Lâm Vân Phong truyền lại thanh âm của Thương Nguyệt.

- Ta ở đây, chào Lâm sư đệ.

Tử sắc thân ảnh phiêu hốt hạ xuống trước mặt, Thương Nguyệt thần tình thương cảm liếc nhìn Lâm Vân Phong rồi đi tới bên Lục Vân.

Mẫn tuệ cảm giác hai người thần tình kỳ dị, Lâm Vân Phong thu lại tiếu dung, trầm giọng nói:

- Có việc gì, hai người có chuyện gì, sao lại thương cảm? Hiện tại gặp mặt sao không cao hứng nói chuyện mà lại biến thành sầu muộn như vậy? Phát sinh chuyện gì sao, Lục Vân huynh mau nói đi.

Khẽ thở dài, Lục Vân chầm chậm nói:

- Bọn ta hôm nay tới đây nhằm thông báo một tin tức bất hạnh, đồng thời cũng muốn đệ truyền báo cho Lục Viện Liên Minh cùng sư phụ của Thương Nguyệt biết tin tức này.

Nhìn thần sắc Lục Vân, Lâm Vân Phong ý thức sự tình không giản đơn, cấp thiết truy vấn:

- Sự tình gì huynh mau nói đi, đừng làm cho đệ lo lắng.

Nghe xong, Lục Vân liếc nhìn Thương Nguyệt, thấy nàng không nói đành khai khẩu.

- Hôm qua, Phượng Hoàng Thư Viện - một môn phái của tu chân giới với một nghìn bảy trăm năm lịch sử đã bị Ma Vực Hắc Ám Tôn Chủ xuất lĩnh môn hạ tập kích. Chúng nhân thư viện quyết chiến yêu ma, vĩnh tuyệt Nhân gian. Ngoại trừ Thương Nguyệt được ta cứu thoát, chỉ có sư thúc Ngọc Vô Hạ bị Ma thần Trảm Ngọc mang đi, kì dư mấy trăm môn hạ toàn bộ trận vong.

Như bị sét đánh, Lâm Vân Phong đứng như trời trồng, nhìn Thương Nguyệt một cách khó tin, nói:

- Lục Vân, huynh lừa đệ. Phải không, nhất định là lừa đệ, sao có khả năng, huynh gạt đệ thôi, chuyện này sao có khả năng.

Không hồi đáp, Lục Vân chỉ ngẩng đầu nhìn về nơi xa, bên cạnh Thương Nguyệt không nói gì, khuôn mặt mĩ lệ hiện xuất một vẻ thê lương, ẩn ước thương tang vô cùng, chứng thực cho lời nói của Lục Vân.

Trong Âm Hồn lâm sự trầm mặc bao trùm, Lâm Vân Phong đã bình tĩnh lại, an ủi Thương Nguyệt:

- Sư tỷ bất tất quá thương tâm, còn sống là còn hi vọng, hiện tại Phượng Hoàng Thư Viện tuyệt chưa bị diệt, bởi vì còn có tỷ, sư phụ tỷ cùng Hứa Khiết, chi cần tỷ còn sống, đệ tin rằng Phượng Hoàng Thư Viện sẽ phục hồi, chúng đệ chúc phúc cho quý môn.

- Đa tạ đệ, Lâm sư đệ, hảo ý của ngươi ta đã minh bạch, sau này mong ngươi chiếu cố cho sư muội, nó tu vi yếu nhược cần người bảo hộ.

Thương Nguyệt nhẹ nhàng lên tiếng.

Lâm Vân Phong nghe xong, trịnh trọng gật đầu nói:

- Sư tỷ yên tâm, sau này ta nhất thiết toàn lực bảo hộ nàng. Hôm nay tới đây, hai người có thể đến thăm Ngạo Tuyết sư tỷ, đúng không?
THẤT GIỚI TRUYỀN THUYẾT 237:
Thương Nguyệt nhìn Lục Vân không nói, Lục Vân chầm chậm lắc đầu, nhẹ trả lời:

- Lúc này ta không thể quay về, lần này trở lại ngoài việc thông báo tin tức, còn có một điểm đề tỉnh, Đạo Viên cùng Phượng Hoàng Thư Viện đã bị diệt, mục tiêu tiếp theo còn chưa biết, ta có thể cảm nhận Dịch Viên cuối cùng cũng sẽ giống thế. Vực chi tam giới thực lực bắt đầu bộc lộ, tình thế trước mắt đã cho thấy chúng còn cường đại hơn chính đạo nữa. Thái Âm Tế Nhật hiện tại chưa xuất hiện, chính đạo vẫn còn một tia hy vọng. Nhưng một khi Thái Âm xuất hiện, lúc đó khắp Nhân gian sẽ tràn ngập khí chí âm chí tà, chưa biết sẽ ra sao.

Thần sắc trầm trọng, Lâm Vân Phong nói:

- Đệ đã minh bạch ý của huynh, đệ sẽ chuyển cáo chưởng môn sư bá, huynh cần bảo trọng, đừng để chúng tôi lo lắng.

Lục Vân nhãn thần phức tạp nhìn Lâm Vân Phong khẽ đáp:

- Được rồi, đệ hãy trở về, nhớ rằng tin tức là do Thương Nguyệt chứ không phải ta cáo tố, còn nữa, ta muốn nói với đệ Âm Dương Pháp Quyết là tu luyện chi pháp, hãy cố gắng tu luyện, tương lai tất hữu dụng, bảo trọng.

Dứt lời cùng Thương Nguyệt biến mất tại thiên không.

Còn lại một mình, Lâm Vân Phong cấp tốc chuyển thân bay đi. Vừa về Dịch Viên, Lâm Vân Phong tìm ngay Trương Ngạo Tuyết nhờ nàng giúp đỡ tìm Huyền Ngọc cùng Tử Dương hai người tới Dịch Thiên Các có sự việc cần thương nghị.

Khi Huyền Ngọc chân nhân, Tử Dương chân nhân đến, Lâm Vân Phong thần sắc ngưng trọng nhìn ba người, trầm giọng nói:

- Hai vị sư bá, đệ tử mới nhận được một tin tức xấu, Phượng Hoàng Thư Viện đã bị Ma Vực Hắc Ám Tôn Chủ suất lĩnh thuộc hạ tập kích, một ngày quyết chiến, ngoại trừ Thương Nguyệt sư tỷ, toàn bộ đều tử trận.

- Cái gì?

Ba tiếng kêu kinh hoàng đồng thời từ ba người phát ra, như bị một đạo thiên lôi giáng xuống, ba người thần sắc đại biến, mãnh nhiên khởi thân, kinh hãi Lâm Vân Phong. Trầm mặc không nói, không ai khai khẩu, im lặng tiêu hóa tin tức đáng sợ đó.

Một tiếng thở dài từ miệng Huyền Ngọc chân nhân phát ra. Tử Dương chân nhân và Ngạo Tuyết vô lực ngồi xuống, sắc mặt đầy nét kinh hãi, nhãn thần bất động chờ ý kiến của người đứng đầu.

Huyền Ngọc chân nhân nhìn Lâm Vân Phong, trầm giọng nói:

- Việc này xảy ra khi nào. Con nghe tin tức này ở đâu?

Lâm Vân Phong nét mặt tang thương khẽ nói:

- Thưa sư bá, việc này xảy ra vào hôm qua. Chúng ta là người đầu tiên biết tin tức này. Mới vừa rồi Thương Nguyệt sư tỷ có tới đây nói cho con biết. Sư tỷ muốn chúng ta đem việc này nói với liên minh. Con muốn mời sư tỷ đến Dịch Viên, sư tỷ thần tình thất lạc, nói rằng không còn tâm tình nào gặp gỡ mọi người rồi bỏ đi.

Nghe xong, Huyền Ngọc chân nhân thở dài nói:

- Với tâm tình của cô ta hiện giờ, thật sự đúng là không thể ngồi được. Sự việc xảy ra quá đột ngột, mọi người thật khó mà tiếp thụ. Cách đây mấy ngày, Đạo Viên bị Yêu vực cao thủ tập kích đến nỗi chỉ còn cái danh chứ thực sự xem như đã diệt vong. Bây giờ Phượng Hoàng Thư Viện cũng bị Ma vực tiêu diệt. Không biết mục tiêu kế tiếp là ai đây? Chỉ trong nửa tháng ngắn ngủi, Lục Viện đã bị mất đi một phần ba lực lượng. Nếu cứ tiếp tục có lẽ Nhân gian chính đạo thật sự sẽ bị hủy diệt. Lục Viện tụ, thiên hạ li, lời tiên đoán này đang bắt đầu ứng nghiệm, chỉ là không biết khi nào thì đến Dịch Viên của chúng ta.

Tử Dương chân nhân lên tiếng:

- Cái gì đến thì sẽ đến, có muốn trốn cũng không trốn được. Cứ nhìn Đạo Viên và Phượng Hoàng Thư Viện thì sẽ rõ. Vì muốn tiêu diệt yêu ma tà ác, đã phái xuất cao thủ tham gia Lục Viện Liên Minh. Kết quả thì sao? Liên minh thực lực rất mạnh nhưng cuối cùng có bảo vệ được hai viện đó không? Ngay từ đầu Thiên Chi Đô Bách Linh công chúa đã nói rõ: “Lục viện tụ, thiên hạ li, thiên niên hạo kiếp, vô nhân khả tị”.

Huyền Ngọc chân nhân lắc đầu thở dài không nói. Bên cạnh Ngạo Tuyết đang trầm tư, lúc này chợt mở miệng hỏi:

- Lâm sư đệ, đệ nói Phượng Hoàng Thư Viện trừ Thương Nguyệt ra tất cả đều chết hết. Khi đó đệ có hỏi tỷ ấy làm thế nào mà thoát được không?

Lâm Vân Phong nghe xong thần sắc bối rối, đắn đo trả lời:

- Đệ không hỏi nhưng đệ biết.

Ba người nghe xong lập tức nhận ra trong việc này có ẩn tình. Huyền Ngọc chân nhân trầm giọng nói:

- Vân Phong, có điều gì mà ngươi lại giấu sự thật với chúng ta, còn không mau nói ra!

Thần sắc Vân Phong vụt biến nhẹ nói:

- Thật ra cũng không có gì quan trọng. Đệ tử không nói vì không muốn khơi lại hồi ức của mọi người, khiến mọi người không vui. Nhưng sư bá đã hỏi thì đệ tử cũng nói thật. Thương Nguyệt sư tỷ nhờ Lục Vân giải cứu mới có thể thoát thân, nếu không cũng khó mà thoát khỏi tay Hắc Ám Tôn Chủ.

Nghe đến tên Lục Vân, cả ba người đều chấn động, thần tình biểu lộ phức tạp. Tử Dương chân nhân hỏi dồn:

- Ngươi đã gặp hắn, đúng không? Hắn có khỏe không?

Lâm Vân Phong nhìn lão ta, gật gật đầu nói:

- Huynh ấy rất tốt. Mọi người đừng lo lắng!

Huyền Ngọc chân nhân khẽ kêu lên một tiếng cảm thán, chuyển người đi và nói:

- Tin này ta phải cử người đi báo lại cho Liên minh ngay lập tức. Các ngươi sau này phải cẩn thận đề phòng yêu ma đột nhiên tập kích. Hiện tại không cần phải nói, không để sự tình tái diễn nữa.

Dứt lời bỏ đi để lại ba người nhìn nhau, không ai nói một lời.

Tại Nhã viên, Kiếm Vô Trần đang cùng mọi người ở đại sảnh thảo luận về kế sách trừ ma, bỗng thấy môn hạ đệ tử hồi báo rằng Thái Phượng tiên tử và cao thủ của Nho Viên, Bồ Đề Học Viện dang gấp rút trở về hiện chỉ còn cách khoảng một dặm.

Kiếm Vô Trần nghe xong thần sắc vui mừng, cao hứng nói:

- Họ trở về thật quá tốt. Sau khi mọi người đông đủ, chúng ta sẽ lấy ý kiến chúng nhân một lần nữa để hoàn thành kế hoạch rồi gấp rút tiến hành. Bây giờ mọi người theo ta đi đón họ thôi.

Vửa ra tới cổng, Kiếm Vô Trần, Diệp Tâm Nghi và mọi người đã thấy Thái Phượng tiên tử, Hạo Vân cư sĩ, Pháp Quả đại sư dẫn theo cao thủ hai viện, vội tới chào mừng. Sau khi hai bên nói vài câu khách sáo, tất cả cùng đi tới đại sảnh. Trên đường, Kiếm Vô Trần hỏi:

- Tình hình hai viện như thế nào? Có tổn thất nghiêm trọng không?

Hạo Vân cư sĩ thần sắc ưu thương, khẽ than nói:

- Mặc dù không tồi tệ như Đạo Viên nhưng Nho Viên cũng tử thương gần hai trăm đệ tử, hai mươi môn hạ kiệt xuất và ba vị sư đệ. Bây giờ bổn viên chỉ còn một nửa thực lực so với lúc trước. Có lẽ sau này phải cần các vị xuất lực ra tay tương trợ.

Chúng nhân nghe xong lộ vẻ trầm mặc, hiển nhiên tất cả đều cảm thấy kinh hãi trong tâm. Bên cạnh đó, Pháp Quả đại sư trầm giọng tiếp lời:

- Bồ Đề Học Viện cũng tương tự, mất đi một phần ba thực lực. Bây giờ tình hình ngày càng trở nên xấu đi. Tuy nhiên, dù có thế nào đi chăng nữa, chỉ cần bổn viện chưa bị diệt thì chắc chắn vẫn cùng mọi người đấu tranh trừ diệt yêu ma, tạo phúc cho Nhân gian.

Vào tới đại sảnh, sau khi mọi người đã ngồi xuống, Kiếm Vô Trần lên tiếng:

- Sự việc xảy ra như thế này là do chúng ta đã không phòng bị, vì vậy mới để cho bọn yêu ma chiếm thế thượng phong. Sau hai ngày chúng ta thảo luận, ta đột nhiên có ý này muốn đưa ra cho mọi người thương nghị xem có được hay không.

Thứ nhất, chúng ta Lục Viện thanh danh vang khắp thiên hạ, phải đề phòng yêu ma thừa cơ tập kích thật không hợp với thực tế bây giờ. Để ngăn chặn việc này, ta nghĩ là phải tấn công thay vì phòng thủ và tấn công với toàn bộ sức mạnh của chúng ta. Thứ hai, bây giờ Đạo Viên, Nho Viên, Bồ Đề Học Viện trước sau đã bị yêu ma quỷ tập kích, ta nghĩ ba viện còn lại sớm muộn gì cũng sẽ bị tấn công thôi. Nếu chia ra thì lực lượng yếu, khó chống lại bọn chúng, nên theo ý ta, toàn bộ lực lượng của Lục Viện phải hợp lại làm một, lúc đó thực lực chúng ta gia tăng rất nhiều, sẽ tìm tới thâu tập Vực Chi Tam Giới. Ta nghĩ hẳn các vị không phản đối?!

Nói xong, Kiếm Vô Trần nhìn qua Lục Viện chưởng giáo để xem phản ứng của họ. Hiện tại Lý Trường Xuân không có ở đây, mọi chuyện của Thiên Kiếm Viện tự nhiên do Kiếm Vô Trần làm chủ. Đạo Viên bây giờ chỉ còn có ba người nên không có gì để nói. Bây giờ chủ yếu tùy thuộc vào Nho Viên, Dịch Viên, Phương Hoàng Thư Viện và Bồ Đề Học Viện mà thôi.

Ngọc Vô Song, Hạo Vân cư sĩ, Pháp Quả đại sư, Càn Nguyên chân nhân cùng nhìn nhau không nói một lời. Tất cả đều đang suy nghĩ về đề nghị mà Kiếm Vô Trần đưa ra.

Diệp Tâm Nghi thấy cả đại sảnh im lặng liền nhẹ nhàng nói:

- Thật ra việc này cũng có điểm thuận lợi và điểm bất lợi. Thuận lợi là chúng ta có thể làm gia tăng sức mạnh của mình để đối phó với yêu ma quỷ quái. Tuy nhiên cũng cần phải lưu ý một điểm là Lục Viện có lịch sử khác nhau, môn quy của mỗi viện cũng khác nhau. Nếu bây giờ thống nhất lại thì rất khó khăn. Trước mắt, Vô Trần đề xuất ý kiến như vậy, chúng ta cần phải phân tích tình thế lợi hại. Như trong trận giao phong với Yêu vực Hắc Sát Hổ Vương, dù chúng ta thực lực cường mãnh xuất chinh, nhưng nếu không suy nghĩ cẩn thận sẽ bị tiêu diệt, hối hận cũng không kịp. Vì vậy theo ta, mọi người nên ủng hộ ý kiến Kiếm minh chủ, chúng ta tập trung lực lượng lại, đối với các phải nhỏ khác thì thương lượng cùng hợp tác, nếu không tin rằng sẽ khốn khó.

Thấy Diệp Tâm Nghi lên tiếng, Ngọc Vô Song hiểu là im lặng không thể giải quyết được vấn đề, liền nói:

- Việc này xảy ra quá đột ngột, bọn ta cần có thời gian để suy nghĩ, tạm thời chưa thể trả lời Kiếm minh chủ được. Phải biết rằng Lục Viện được thành lập hơn cả ngàn năm nay, bây giờ kêu tụ lại không phải là chuyện dễ dàng. Chờ ta về hỏi ý kiến của chúng môn hạ rồi sau đó sẽ trả lời sau.

Nghe xong, Kiếm Vô Trần thần sắc chợt lạnh lùng. Chỉ có Hạo Vân cư sĩ và Pháp Quả đại sư tỏ vẻ ủng hộ, còn Càn Nguyên chân nhân vẫn trầm tư không nói.

Cảm thấy mục quang của Kiếm Vô Trần đang nhìn mình, Càn Nguyên chân nhân trong tâm chấn động. Mặc dù hiểu ý của hắn muốn sát nhập Lục viện, tăng thêm sức mạnh của chính đạo, nhưng thật sự lúc này không phải là thời điểm để tranh luận với hắn. Trấn định tinh thần, Càn Nguyên chân nhân bình tĩnh nói:

- Sự việc này quá quan trọng. Rất tiếc chưởng giáo tệ phái lại không có ở đây. Vì vậy Càn Nguyên vô phương hồi đáp với Minh chủ. Xin chờ tôi về bẩm báo với chưởng giáo rồi sau đó sẽ trả lời Minh chủ sau.

Thần sắc không hài lòng, Kiếm Vô Trần bình tĩnh nói:

- Bổn tọa chỉ tùy tiện đề xuất ý kiến, tạm thời để nó qua một bên. Bây giờ chúng ta cần phải thương lượng đại kế trừ ma, còn việc đó khi nào có thời gian sẽ bàn lại. Điểm thứ nhất, bổn minh có tiền bối Ngũ phái gia nhập thực lực đại tăng. Vì vậy ta muốn hoàn chỉnh kế hoạch, thực hành phương pháp dương đông kích tây, tiêu diệt thế lực của Ma Vực. Chi tiết cụ thể là…

Đổi chủ đề, Kiếm Vô Trần không nhắc lại việc sát nhập, bắt đầu thương nghị đại kế trừ ma.
Hết
Chờ niềm vui bằng nỗi niềm đã cũ
Đón nỗi buồn bằng một cái mím môi

mattroivedem297
 • Số bài : 38
 • Điểm thưởng : 0
 • Từ: 23.01.2008
 • Nơi: Tàng Thư Viện chứ còn ở đâu nữa!
RE: anh em nào muốn đọc tiếp từ TG hồi 230 thì vào đây nhé! TG231 - 19.02.2008 23:41:14
THẤT GIỚI TRUYỀN THUYẾT 238:
Vào giờ ngọ một đệ tử Đạo Viên tìm đến Nhã Viên, sau khi bẩm báo liền được đưa vào đại sảnh. Càn Nguyên chân nhân khi nhìn thấy môn hạ của mình liền hỏi:

- Tiếu Thất, phải chăng chưởng giáo có chuyện gì nên con vội vã đên đây?

Đệ tử đó sau khi hành lễ tham khiến mọi người trong đại sảnh, nghiêng mình hướng về Càn Nguyên chân nhân nói:

- Hồi bẩm sư phụ, lần này chưởng giáo sư bá lệnh cho con nhanh chóng đến đây là do có một phong thư rất quan trọng, bảo con đích thân giao cho Ngọc chưởng giáo của Phượng Hoàng thư viện.

Nghe thế mọi người nhất thời sững lại, không hiểu vì chuyện gì mà Huyền Ngọc chân nhân lại phái người đưa thư cho Ngọc Vô Song? Riêng Ngọc Vô Song cũng không hiểu được, bà hỏi với vẻ nghi hoặc:

- Đã phát sinh chuyện gì, lá thư đâu?

Tiểu Thất một mặt từ trong ngực lấy ra một phong thư giao cho bà, một mặt nói:

- Ngọc chưởng giáo xem qua sẽ rõ. Nội dụng của lá thư này là do chính miệng Thương Nguyệt sư tỷ nói ra, tuyệt đối không phải giả.

Ngọc Vô Song nghe đến tên Thương Nguyệt thần sắc khẽ biến đổi vội mở lá thư ra xem, mọi người xung quanh đều chăm chú nhìn vào thần sắc của bà hy vọng đoán ra được nội dung của lá thư. Nhưng chỉ sau một lúc đã thấy sắc mặt của Ngọc Vô song trắng bệch, người hoảng hốt lùi về sau hai bước vô lực ngồi xuống. Đứng bên cạnh Hứa Khiết nhìn thấy thế liền kinh hãi hỏi:

- Sư phụ người sao rồi? Có phải sư tỷ đã xảy ra chuyện gì?

Nở một nụ cười thê thảm, trên khuôn mặt mỹ lệ của Ngọc Vô Song lộ vẻ ảm đạm đưa mắt nhìn Thái Phượng tiên tử rồi tự nói với chính mình:

- Chính và tà ai đúng ai sai? Bản thân chính tà biến đổi vô thường, có lẽ ban đầu bọn ta đã sai rồi.

Nói xong, nhẹ nhàng đưa lá thư cho sư thúc Thái Phượng tiên tử.

Kinh dị nhìn bà, Thái Phượng tiên tử tiếp lấy lá thư xem qua lập tức kêu lên một tiếng thất thanh, sắc mặt tái hẳn đi, cả người ngơ ngẩn đứng tại nơi đó. Nở một nụ cười ảm đạm, Thái Phượng tiên tử than thở:

- Có lẽ là ta có lỗi với ngươi, cũng có thể đây chính là số mệnh.

Vào lúc này mọi người đều biết đã có chuyện xảy ra, nhưng rốt cục đó là chuyện gì? Vì sao hai người bọn họ thần sắc lại bi thương đến như thế?

Càn Nguyên chân nhân kéo Tiểu Thất lại hỏi:

- Rốt cục đã xảy ra chuyện gì? Vì sao bọn họ sau khi đọc xong lá thứ lại trở nên như thế? Ngươi nói mau lên.

Trong mắt Tiểu Thất lộ ra một tia thương cảm, nhẹ giọng:

- Lá thư viết gì thì con chưa có xem qua, nhưng con có nghe Tử Dương sư thúc nói Phượng Hoàng thư viện bị Ma vực Hắc Ám tôn chủ xuất lĩnh cao thủ tập kích, trừ Thương Nguyệt sư tỷ may mắn thoát được, ngoài ra toàn bộ vài trăm môn hạ đều tử chiến, không còn một ai sống sót.

- Cái gì!

Vô số tiếng kêu kinh hoàng phát ra từ đại sảnh, tất cả mọi người đều kinh hãi ngẩn ngơ, đồng thời cũng hiểu tại sao mà Ngọc Vô Song và Thái Phượng tiên tử lại có biểu hiện như vậy.

Sau một hồi hỗn loạn là sự trầm mặc im vắng, trong khoảnh khắc cả đại sảnh như đang bị bao phủ bởi một tầng âm ảnh. Sự việc này không phải chỉ là của riêng mình Phượng Hoàng thư viện mà nó còn báo hiệu rằng thế lực của chính đạo đã bị tiêu diệt một phần, Lục viện Liên minh đang từng bước bị người làm tan rã. Trong sự yên lặng đó có một tiếng thở dài phát từ Phong Lôi chân quân, chỉ thấy lão ta thần sắc u ám nói:

- Thật không thể tưởng tượng được lần này Quỷ vực và Ma vực cùng lúc tập kích cả ba môn phái. Không những như vậy mà Hắc Ám tôn chủ còn tự thân xuất thủ, quả thật làm cho tim người ta đau đớn. Thực lực bây giờ của Lục viện Liên minh đã giảm sút nghiêm trọng, thế lực chính đạo có thể nói đã đến thời kỳ nguy hiểm nhất. Chúng ta không thể tiếp tục lỗ mãng sơ suất, bi thương là điều không thể tránh khỏi nhưng mối huyết cừu này cũng không thể nào quên. Chúng ta nhất định phải kiên cường bất khuất liều chống trả đến phút cuối cùng.

Không có một lời hồi đáp, Lục viện môn hạ đều vẫn còn đang chìm trong cảm giác kinh hãi chấn động. Đạo Viên bị hủy, Phượng Hoàng thư viện bị hủy, Nho viên và Bồ Đề học viện cũng bị tập kích, còn lại không phải là Dịch viên và Thiên Kiếm viện ư? Cứ tiếp tục thế này… tất cả không phải đã trở thành mây khói thoảng qua sao?

Xét thấy tâm tình của mọi người đều suy sụp, mà thời gian cũng đã đến giữa trưa, Kiếm Vô Trần đành phải hủy bỏ cuộc thương nghị bố trí cho mọi người nghỉ ngơi.

Buổi chiều ngày hôm đó xuất hiện một ngân y trung niên đến bên ngoài Nhã Viên, hắn dựa lưng dưới gốc cây đại thụ ở đằng xa đưa ánh mắt chăm chú nhìn vào Nhã Viên. Sau khi quan sát, ngân y trung niên tự nói một mình:

- Không kém! Cuối cùng ta cũng tìm thấy nơi này. Từ phân tích khí tức ở bên trong thì hiện tại đang có sáu cao thủ đạt cảnh giới Quy tiên. Ha ha… lần này có lẽ sẽ thử xem được tu vi của ta đã đạt đến mức nào.

Dứt lời, hắn đứng thẳng người dậy từ từ nhằm hướng Nhã Viên đi tới.

Vừa tới cổng ngân y trung niên liền bị một đệ tử đưa kiếm ra chặn đường, lớn giọng nói:

- Ngươi là ai, tại sao không thông báo mà đã xông thẳng vào Nhã Viên? Lẽ nào không biết đây là hành cung phủ địa của Lục viện Liên minh hay sao?

Nhìn gã đệ tử đó một cách bâng quơ, ngân y trung niên vung tay chấn hắn bay sang một bên, vừa tiến tới vừa nói:

- Ta không phải là môn hạ của Lục viện nên cần gì phải nghe theo những quy củ vớ vẩn như lời ngươi nói. Ta đến đây vì nghe nói có người tên gọi là Kiếm Vô Trần gì đó rất là lợi hại cho nên đến xem thử, ai dám cản đường ta thì đừng trách ta hạ thủ vô tình.

- Yêu ma phương nào dám đến nơi đây làm loạn, còn không mau thúc thủ chịu trói chờ bọn ta phát lạc!

Trong tiếng hét lớn, chỉ thấy bốn đạo nhân ảnh bay lượn đan xen lẫn nhau, bốn thanh trường kiếm như độc long thổ tín, toàn bộ nhắm thẳng vào người ngân y trung niên tấn công.

Nở một nụ cười khinh miệt, ngân y trung niên nói:

- Đi đi! Đi sang một bên mà chơi đùa, ta không có thời gian cùng với các người náo loạn.

Ngẩng đầu xoải bước, ngân y trung niên đối với bốn thanh trường kiếm đó như không hề nhìn thấy. Cho đến khi bốn thanh trường kiếm đồng thời đến gần thân người thì hắn mới nhẹ nhàng lay động đôi vai một cái, đồng thời một đạo bạch quang lóe qua, chỉ thấy bốn tiếng kêu kinh hãi cùng lúc phát ra và bốn đạo nhân ảnh rơi xuống bốn phương.

Cất bước tiến đến đại môn, ngân y trung niên nhìn Liễu Tinh Hồn và tám tên đệ tử Lục viện trước mặt nhẹ nhàng nói:

- Tránh ra, ta muốn tìm Kiếm Vô Trần chứ không phải là các ngươi. Với tu vi của các ngươi muốn cùng ta động thủ à, dù cho có luyện thêm một trăm năm nữa cũng chỉ phí công mà thôi, vì vậy đừng tự chuốc lấy phiền phức.

Liễu Tinh Hồn quan sát cẩn thận ngân y trung niên, trong tâm vô cùng kinh hãi vì không nhìn ra được một chút sơ hở nào từ trên thân người này. Lén hít một hơi khẩu khí, Liễu Tinh Hồn hỏi:

- Nhìn ngươi tu vi cao thâm, tất không phải là hạng vô danh, không biết tôn tính đại danh là gì và từ đâu mà tới?

Lạnh lùng liếc nhìn Liễu Tinh Hồn một cái, ngân y trung niên hỏi:

- Tu vi của ngươi cũng không tệ vậy ngươi là ai? Nếu ta nói tên của ta ra thì ngươi có thể khiến tên Kiếm Vô Trần nào đó ra đây không? Nếu được như thế thì còn có thể nói chuyện, bằng ngược lại thì ta không thể nói cho ngươi biết được.

Sắc mặt Liễu Tinh Hồn chợt hiện vẻ phẫn nộ, nhưng ngay lập tức cố nhẫn nại chịu đựng, lạnh lùng nói:

- Ta là Thiên Kiếm Viện Liễu Tinh Hồn, chỉ cần ngươi nói ra mục đích lần này đến đây, cùng với danh tự lại lịch của bản thân thì ta sẽ xem xét yêu cầu của ngươi. Nếu không, thì ngươi buộc phải có câu giải thích rõ ràng cho việc hôm nay ngươi tự tiện xâm nhập vào đây.

Ánh mắt nhìn có phần cổ quái, ngân y trung niên lắc đầu nói:

- Nhìn ngươi vẫn còn kém xa lắm, thôi hãy cứ gọi Kiếm Vô Trần ra đây vì ta không muốn mất công động thủ động cước. Ngươi nên để ta tiến vào bên trong, nếu không đến lúc đó sợ rằng các ngươi sẽ phải hối hận đấy, mà nếu để đến bước đường cùng như thế thì cũng không phải là chủ ý của ta.

Hét lên một tiếng phẫn nộ, Liễu Tinh Hồn bản thân nhiều lần bị xem thường trước mặt đệ tử của mình, điều này ảnh hưởng đến thể diện của hắn nên làm sao có thể bỏ qua được. Tiến tới một bước, đúng vào lúc Liễu Tinh Hồn đang muốn rút kiếm xuất thủ giáo huấn ngân y trung niên thì từ phía sau truyền tới thanh âm của Kiếm Vô Trần:

- Ngươi mở miệng ngậm miệng đều nói là muốn gặp ta, không biết phải xưng hô như thế nào?

Ngẩng đầu lên nhìn Kiếm Vô Trần đang đi tới cùng với một nhóm người, mục quang của ngân y trung niên sau khi lần lượt quan sát kỹ bốn người Diệp Tâm Nghi, Phong Lôi chân quân, Kim Cương thánh phật và Chiến Tâm tôn giả thì hoàn toàn không để ý gì đến những người khác, cuối cùng quay lại nhìn lên người Kiếm Vô Trần với ánh mắt khẽ kinh hãi và nói:

- Ngươi chính là Kiếm Vô Trần? Không thể ngờ niên kỷ nhỏ như thế này mà tu vi lại cao đến vậy. Còn bốn vị bên cạnh không biết là cao thủ của môn phái nào? Giới thiệu thử xem ta có nhận thức được chăng.

Hơi kinh dị nhìn sang ngân y trung niên, trong tâm Kiếm Vô Trần biết rằng người này không đơn giản nhưng ngoài miệng lại bình tĩnh nói:

- Bốn vị bên cạnh ta đều là cao thủ hữu danh trong giới tu chân. Vị này là Minh chủ của tam phái đồng minh Dao Trì ngọc nữ Diệp Tâm Nghi, còn ba vị kia là lão tiền bối Phong Lôi chân quân của Vân Chi pháp giới, Chiến Tâm tôn giả của Thiên Kiếm tông và Kim cương thánh phật của Vạn Phật tông. Còn những người còn lại đều là cao thủ của Lục viện, ta chắc không cần phải giới thiệu từng người. Còn ngươi chắc cũng nên nói ra danh tự lai lịch của mình chứ.

Gật đầu như đã hiểu rõ, ngân y trung niên nói:

- Quả thật không kém, các cao thủ ở đây ta đều đã được nghe người khác đề cập đến. Còn ta ư, ta tên Bắc Phong đến từ Tây vực. Lần này tới đây là vì nghe nói có một người tuổi trẻ anh tuấn, tu vi cao tuyệt tên là Kiếm Vô Trần cho nên tới xem thử xem có phải chỉ là hư danh hay không. Bây giờ được gặp thì thấy tu vi thật sự không tồi, chỉ là không biết có thể duy trì trong tay ta được bao lâu?

Lời vừa buông ra, sắc mặt của mọi người vụt biến đổi. Người đến khiêu chiến như thế này không những ít gặp mà ngữ khí lại cuồng vọng, ý của lời nói vừa rồi chính là Kiếm Vô Trần tuyệt đối không phải là đối thủ của hắn. Điều này quả thực là không để toàn bộ Lục viện Liên minh vào trong mắt.

Liễu Tinh Hồn lập tức hét lên một tiếng và nói:

- Quả thật là hạng người kiêu ngạo, dám mở miệng nói lời ngông cuồng, vậy thì hãy xem ta hôm nay làm sao mà giáo huấn ngươi.

Dứt lời, thân ảnh thoáng cái đã xuất hiện trên đầu của ngân y trung niên, trường kiếm trong tay phiên chuyển bay lượn, trong tiếng rít chói tai dị thường, một cổ tử sắc kiếm mang mờ nhạt từ trên trời hạ xuống, khi cách đỉnh đầu của ngân y trung niên ba trượng liền hóa thành một cái đầu tử long điên cuồng gầm rú. Bốn phía khí lưu rần rần chuyển động, tiếng gió gào thét cuốn đất bụi đầy trời tạo thành một long trụ phong bao lấy Bắc Phong vào trong.

Lạnh lùng nhìn bốn phía, ngân y trung niên Bắc Phong nói:

- Liên tục hai lần cảnh cáo nhưng ngươi vẫn không biết nặng nhẹ, vậy nên đừng trách ta vô tình. Hãy xem chiêu Tây Phong Nộ Khiếu này của ta đưa ngươi sang một bên mà thưởng thức.

Hữu thủ đột nhiên đánh thẳng lên, nhìn chiêu thức không hề có một chút hoa mỹ nào, một đạo quyền thủ sáng lấp lánh vụt thẳng lên trên chỉ trong nháy mắt đã va chạm vào đạo tử long đó. Chỉ nghe thấy một tiếng nổ lớn truyền lại, đồng thời trong luồng ánh sáng mạnh mẽ và chói lòa vang lên một tiếng kêu thảm thiết, cả người Liễu Tinh Hồn bị chấn bay về bức tường phía đông, xuyên thẳng qua ba mặt của bức tường đất rồi bị phòng ốc sụp đổ đè xuống dưới.

Kinh hãi nhìn Bắc Phong, Kiếm Vô Trần thần sắc ngưng trọng, trong mắt thoáng lộ một tia sáng kỳ dị. Bên cạnh, Phong Lôi chân nhân nhẹ giọng nói:

- Người này tuyệt đối không đơn giản nên ngài tạm thời đừng lộ diện, hãy để ta nói chuyện với hắn.

Nói xong liền tiến tới một bước, mở miệng nói:

- Bắc Phong, cái danh tự này đúng là lần đầu tiên ta được nghe thấy, chỉ có điều tu vi của ngươi thật sự rất cao thâm làm cho người ta không thể không kinh ngạc. Vừa rồi ngươi nói lần này đến đây là để tìm Vô Trần tỷ thí, nhưng không biết lời đó là thật hay là giả? Và ngoại trừ điều này ra thì ngươi còn có ý đồ nào khác không?

Thản nhiên nhìn sang Phong Lôi chân quân, Bắc Phong nói:

- Ta thường không nói lời giả dối, ta thực sự là muốn tìm cao thủ để thử xem tu vi tu luyện nhiều năm của ta đến đâu. Cách đây vài ngày có gặp phải một người, chỉ tiếc cuối cùng lại để hắn biến mất, bất đắc dĩ phải đi hỏi thăm rất lâu mới biết được nơi đây có cao thủ cho nên hôm nay mới đến đây. Còn như có ý đồ khác thì không cần phải nói tới, chỉ là muốn kiếm vài cao thủ động thủ một phen.

Lặng im một lúc, Phong Lôi chân quân nói:

- Lời này của ngươi không cần biết là thật hay giả, ta cũng cần phải cảnh báo cho ngươi biết là tại Nhân gian hiện nay yêu ma đang hoành hành khắp nơi, bọn ta Lục viện Tam phái kết thành Liên minh là để trảm yêu trừ ma, chứ không phải là để cùng người tranh cường đấu ác, cho nên không thể chấp nhận yêu cầu của ngươi. Ngoài ra còn có một điều, rằng ngươi phải hay không phải là gian tế của yêu ma phái đến thăm dò tình hình của bọn ta. Một điểm này quả thật đoán không ra, cho nên vì sự an toàn và lợi ích của bọn ta, lời nói của ngươi tuyệt đối không thể tin tưởng được. Ngươi hãy trực tiếp nói rõ ý đồ chân thật của ngươi đi.
Hết

THẤT GIỚI TRUYỀN THUYẾT 239:
Thấy đối phương không tin, Bắc Phong trầm tư giây lát rồi lạnh giọng nói:

- Ta đã nói tử tế mà các ngươi vẫn không tin, vậy chỉ còn cách trực tiếp đối đầu thôi. Dù sao ta cũng chỉ tới tìm người để khảo thí tu vi của mình, chỉ cần có người động thủ cùng ta là được. Giờ các ngươi hãy chuẩn bị đi, ta nói đã nhiều rồi, chúng ta so cao thấp để biết sự thật.

Nói xong, hắn đưa mục quang nhìn về phía chân trời, cả người bạo phát khí thế lớn mạnh dồn ép tới khiến hơi thở mọi người trở nên gấp gáp, sắc mặt đại biến.

Khẽ thở dài, nhóm người Phong Lôi chân quân và Kiếm Vô Trần nhìn nhau, biết rằng không thể né tránh được nữa, chỉ có động thủ mới giải quyết được vấn đề. Ra hiệu cho mọi người lùi ra, Phong Lôi chân quân trầm giọng nói:

- Ngươi đã không chịu nói ra mục đích chân chính mà lại quyết động thủ, vậy hôm nay ngươi hãy lưu lại đây.

Dứt lời vận tụ chân nguyên toàn thân, chớp mắt cả thân thể đã ẩn tàng trong một quầng sáng đan xen hai màu thanh hồng chuẩn bị phát động công kích.
Trong Nhã viên, một trường quyết đấu sắp được triển khai, Bắc Phong thần bí đến từ Tây vực Bất Dạ thành cùng Phong Lôi chân quân cao thủ của Vân Chi pháp giới, rốt cuộc ai mạnh ai yếu tạm thời còn chưa phân định, nhưng khí thế mãnh liệt kinh người của song phương đã dự báo trước một trận chiến không tầm thường.

Lặng lẽ đứng trong mây, Thương Nguyệt nhìn Tàng Thi Giang dưới chân, ánh mắt hiện lên vẻ ưu thương nhàn nhạt. Mọi chuyện trong quá khứ tuy đã trôi qua theo thời gian nhưng cừu hận như núi đó lúc nào cũng quanh quẩn trong lòng nàng. Thở dài một tiếng, Thương Nguyệt thấp giọng nói:

- Chúng ta xuống dưới đi, càng kéo dài thì đối với chúng ta lại càng bất lợi.

Vỗ về vai nàng, Lục Vân ôn nhu nói:

- Sinh tử chỉ là một thứ hình thức trong mắt mọi người thôi, có lẽ tại một địa phương khác sẽ có thiên đường mà chúng ta không nhìn thấy được. Bọn họ, những người đã mất sẽ sinh sống tại nơi đó. Chúng ta đã được sống thì phải tiếp tục sống theo cách của chúng ta, sống trong mắt người khác, để bọn họ biết được điểm khác biệt giữa chúng ta và mọi người.

Quay đầu nhìn Lục Vân, Thương Nguyệt trầm mặc một hồi, cuối cùng thu lại thần tình bi thương, trầm giọng nói:

- Vâng, chúng ta sẽ sống trong mắt người khác bằng cách của riêng mình, để mọi thứ phiêu đãng trong sự trùng sinh và hủy diệt.

Mỉm cười nhẹ vuốt khuôn mặt nàng, Lục Vân không nói thêm mà chỉ nhìn nàng với vẻ kiên định, hai ánh mắt tương giao.

Cuồng phong thổi tới, làn khí mát mẻ khiến hai người bừng tỉnh. Trên khuôn mặt mỹ lệ của Thương Nguyệt hiện lên sắc đỏ hây hây hiếm có, trông như vô ý lại phảng phất như rất tự nhiên nhìn ra nơi khác. Lục Vân cười khẽ, cũng không truy hỏi mà chỉ kéo tay nàng, ngoài thân hai người lóe hiện ngân quang rồi hóa thành một ráng ngũ sắc, chìm xuống dòng Tàng Thi Giang trong ánh hào quang rực rỡ.

Xuyên qua một tầng kết giới hắc sắc, hai người tiến vào một thông đạo tối tăm không ngừng xoay chuyển, cùng với đó là khí lưu hùng dũng xông thẳng về phía trước. Trong lúc tiến lên, Lục Vân cảm giác thấy trong khí lưu xoay chuyển này có một khí tức tà ác có thể thôn tính mọi sinh linh nó khiến chàng kinh hãi cực độ, vội ôm chặt thân thể mềm mại mê người của Thương Nguyệt toàn thân chàng kim quang đại thịnh, vận khởi kim quang hộ thể vô thượng của Phật gia cẩn thận lưu tâm đến tình hình xung quanh.

Thương Nguyệt lặng lẽ ngắm khuôn mặt anh tuấn của chàng, cảm thụ trái tim đang đập loạn trong lồng ngực khóe miệng mỉm cười. Từ thời khắc tương ngộ tại Thái Huyền Sơn, hai người quen biết chính nhờ trong hoàn cảnh vô tình ôm lấy nhau, hình thành nên mối liên hệ mật thiết giữa hai người. Sau đó trong chuyến đi tới Quỷ vực, Thương Nguyệt luôn ở bên Lục Vân, từ trước tới giờ hai người chưa từng xa cách đơn độc, cho đến tận ngày bị ma tôn đánh trọng thương, lúc đó Lục Vân mới lần thứ hai ôm lấy nàng.
Hôm nay là lần thứ ba kể từ khi quen Lục Vân, Thương Nguyệt mới được chàng ôm vào lòng và cũng là lần duy nhất nàng không thụ thương. Thời khắc này, mọi thứ xung quanh đối với Thương Nguyệt mà nói đã không còn gì quan trọng, mọi suy nghĩ của nàng đều tập trung in dấu giây phút này trong trái tim. Trong tương lại một ngày nào đó khi hồi tưởng lại, nàng tin rằng lúc đó mình chắc hẳn sẽ mỉm cười.

Thăm dò qua Ý Niệm Thần Ba, Lục Vân đại khái đã hiểu về đường hầm thông với Ma vực này, lực từ trường của hai cực đối lập đã sản sinh ra khí tức hủy diệt, thôn phệ, tê liệt, xoay chuyển mãnh liệt, uốn cong cả hành lang thời gian và không gian. Bất kỳ vật thể nào khi tiến vào nơi này đều phải chịu sự xâm thực của bốn luồng khí tức này, chỉ cần một chút bất cẩn sẽ bị hủy diệt tại đây.

Trong lúc suy nghĩ tìm tòi, Lục Vân chỉ cảm thấy người rung lên, ý thức còn chưa kịp phản hồi thì thân thể hai người đã xuất hiện tại một cửa ra u tối. Nhìn tứ phía linh thức phóng ra, Ý Niệm Thần Ba dưới sự thúc động của chàng bắt đầu tự động điều chỉnh tần suất, lục soát mọi khí tức xung quanh.
Cúi xuống nhìn Thương Nguyệt lại thấy đôi mắt trong sáng như mặt nước mùa thu đang ngưng thị nhìn mình, nụ cười đó, thần tình sâu đậm đó như đang vẽ lên hình dáng của một ký tự - chữ “ái”!

Không còn cảm giác thấy trái tim rung lên, thời khắc này Lục Vân không biết phải làm sao mới hình dung được sự cảm động, tiếp nhận tình yêu thầm lặng của nàng. Có lẽ đúng như thánh nhân đã nói, tình tới mức sâu đậm sẽ chuyển thành nhạt, lúc này tình cảm của hai người không còn cần đến những thứ trang sức hoa lệ, chỉ một nụ cười mỉm đã đủ để biểu đạt tất cả những suy nghĩ trong nội tâm rồi.

Tâm hữu linh tê, lưỡng tâm vi tiếu. Dù cho ánh mắt chỉ bất chợt giao nhau cũng vụt hiện lên những tia sáng lấp lánh.

Lục Vân nới lỏng tay khẽ tán dương một tiếng tuyệt đẹp, nhìn khuôn mặt như hoa như ngọc của Thương Nguyệt, chàng nắm lấy bàn tay nhỏ nhắn của nàng lặng lẽ tiến bước, tất cả đều không cần đến một lời nói. Dưới bầu trời xanh thẫm, hai bóng người phiêu dật theo gió. Lục Vân dựa vào tin tức phản hồi lại từ Ý Niệm Thần Ba, xác nhận đúng phương hướng rồi dắt Thương Nguyệt tiến sâu vào Ma vực.

Nhìn đồi núi nhấp nhô tứ phía, Thương Nguyệt nhẹ nói:

- Nơi nay khá giống với Nhân gian, chỉ có một điểm bất đồng duy nhất là bầu trời màu xanh thẫm.

- Trừ điểm đó ra, không khí nơi đây còn hàm chứa một lượng lớn khí tức tà dị, xem ra những thứ này chính là khởi nguyên của Ma vực.

Lục Vân thản nhiên nói ra những điều còn ẩn tàng.

Nhãn thần khẽ ngơ ngẩn, ngay sau đó Thương Nguyệt liền khôi phục lại sự bình tĩnh, hỏi:

- Hiện tại chúng ta phải làm sao để tìm ra Ma vực Hắc Ám giới? Xem ra nơi này cũng có những điểm tương tự như Quỷ vực diện tích chắc không nhỏ, hơn nữa lại phân thành tứ giới, e là chúng ta phải mất chút thời gian mới có thể tìm được.

Tỷ mỉ quan sát bốn bề, Lục Vân nói:

- Không cần phải vội, tuy chúng ta không thông thuộc nơi này nhưng chỉ cần tìm được một cao thủ Ma vực là có thể tìm được Hắc Ám giới rồi. Trước mắt, chúng ta nên nghiên cứu xem ngoài việc làm thế nào để cứu người thì còn gặp phải những sự tình gì. Ta nhớ rằng Dao Quang đã từng bảo, lần trước khi nó tới Ma vực tìm Huyết giới nơi đây hoàn toàn không có một cao thủ nào, đại đa số nhân mã của cả Ma vực đã bí mật tiềm nhập Nhân gian, thế nên có lẽ sẽ không gặp nguy hiểm gì đâu.

- Về chuyện này thì muội không lo, muội chỉ sợ chúng ta chậm trễ cao thủ Ma vực sẽ giết mất sư thúc của muội, như vậy thì chuyến đi này của chúng ta sẽ phí công vô ích.

Thương Nguyệt nhẹ nhàng nói ra những suy nghĩ trong lòng.

Lục Vân nghe vậy, trầm tư giây lát rồi nói:

- Vậy được, bây giờ ta định sẽ cẩn thận khám xét tình hình Ma vực, muội hãy bảo vệ cho ta, xem có thể có thu hoạch gì không đã.

Dứt lời lăng không lên ba thước ngồi xuống, cả người lơ lửng giữa trời đất một cách thần kỳ. Trên đỉnh đầu Tứ Linh thần thú thong dong tự đắc bay lượn, còn Thương Nguyệt đứng bên thần tình hết sức nghiêm túc chú ý nhìn tứ phía.

Thời gian cứ thế trôi đi, hào quang bảy màu loang loáng quanh thần Lục Vân, vô số quang hoa hóa thành những những tia nhỏ từ trên thân chàng kéo dài ra vô tận, Thương Nguyệt kinh ngạc đến sững người. Đây là lần đầu tiên nàng nhìn thấy điều thần bí nhất của Lục Vân, từ trước tới nay nàng chưa từng thấy ai toàn thân có thể tán phát hào quang bảy màu, thế nhưng trước mắt nàng Lục Vân đã phá vỡ kỷ lục này.

Thương Nguyệt không biết pháp quyết mà Lục Vân đang thi triển bởi lẽ nàng chưa từng thấy qua, cũng chưa từng nghe thấy ai đề cập đến, kỳ thực đây chính là kỳ học gia truyền của Lục Vân – Thiên Địa Vô Cực!

Để tìm ra Hắc Ám giới một cách nhanh nhất sớm cứu người quay về, lần đầu tiên trước mặt Thương Nguyệt, Lục Vân đã thi triển tầng thứ sáu của Thiên Địa Vô Cực – Vô Hạn Diên Thân, tăng tốc độ của Ý Niệm Thần Ba để dò xét mọi địa phương có thể tìm được. Cùng với sự dâng lên mạnh mẽ của hào quang bảy màu, khi quang hoa dần mất đi tất cả những tia sáng bảy màu đều quay vào trong thân Lục Vân, chàng tỉnh lại trên mặt lộ ra một nụ cười mừng rỡ.

Trông thấy ánh mắt quan tâm của Thương Nguyệt, một niềm hạnh phúc tưới mát trái tim chàng, cười nói:

- Ta đã hiểu chút ít về Ma vực này rồi, tuy lúc nãy chưa thăm dò được toàn bộ nhưng ta đã cảm nhận được bốn khu vực bất đồng có khí tức không tầm thường. Theo suy đoán của ta, bốn khu vực này có lẽ là Ma vực tứ giới. Về phương vị cụ thể, chỉ cần chúng ta tìm một ma vật hỏi một chút là biết thôi.

Dứt lời kéo tay nàng, Như Ý Tâm Hồn kiếm hóa thành một ráng mây đỏ nâng hai người cấp tốc bay về bên trái. Không hề truy hỏi về sự vệc lúc nãy, Thương Nguyệt ngưng thị nhìn phía trước, rất nhanh đã cảm giác thấy một luồng ma khí cường đại xuất hiện trên đỉnh núi cách đó không xa.

Nhìn nơi đó, Thương Nguyệt nhẹ nhàng nói:

- Cảm giác khi ở bên huynh giống như bất cứ chuyện phức tạp nào cũng đều nằm trong lòng bàn tay huynh, cuối cùng đều trở nên đơn giản. Còn một điều nữa, đó là huynh khiến người ta có một thứ suy nghĩ ỷ lại.

Ngạc nhiên nhìn nàng, Lục Vân tựa hồ không nghĩ rằng nàng đột nhiên lại nói ra những lời như vậy nhất thời khiến chàng ngẩn ngơ. Khi một cơn gió lạnh thổi qua làm chàng tỉnh lại, Lục Vân nghĩ kỹ câu nói của Thương Nguyệt không nhịn được bật cười nói:

- Điều đó chứng tỏ có lúc phải rất hao tổn trí óc mới có thể nghĩ thông. Có lẽ trên thế gian này chỉ có muội mới dùng phương thức kỳ lạ này để biểu đạt ý tứ khác của mình.

Khẽ mỉm cười, Thương Nguyệt lập tức toát ra mị lực kinh người, dịu dàng nói:

- Đây chỉ là những điều trao đổi giữa hai ta thôi.

Một câu nói đơn giản có vẻ hết sức bình thường nhưng trong đó lại lộ ra huyền cơ vô tận.

Lục Vân rúng động tinh thần nhìn ra xa, đột nhiên chàng nghĩ có lẽ trong ba nữ nhân mà mình đã gặp, thời gian ở bên Thương Nguyệt là ngắn nhất nhưng nàng lại là người hiểu thấu lòng mình nhất.

Tốc độ như một mũi tên mang theo tia sáng đỏ sẫm chói lọi rạch ngang bầu trời lục sắc, Như Ý Tâm Hồn kiếm đột nhiên dừng lại, Thương Nguyệt và Lục Vân chìm mình bên trong bỗng ngẩng đầu lên, chú thị nhìn cao thủ Ma vực đang đứng cách đó vài trượng. Chỉ thấy người này thân cao một trượng, cơ bắp cứng rắn nở nang như những ngọn núi nhỏ nổi lên trên thân hình khiến người ta có cảm giác đây là kẻ rất có sức mạnh. Nhìn bề ngoài khó đoán đúng tuổi, khoảng trên dưới bốn mươi, tay cầm Phi Xoa phủ, cả người như một cự ma chống trời đang nhìn Lục Vân và Thương Nguyệt với vẻ thâm độc.

- Bọn nhãi nhép nào tới từ Nhân gian lại dám xâm nhập Ma vực của ta, còn không mau báo tên chịu chết?

Hữu thủ vung lên hạ xuống, Phi Xoa phủ bỗng hướng xuống đất phát ra một tiếng kinh lôi ầm vang bên tai khiến Lục Vân và Thương Nguyệt giật thót mình, ánh mắt lộ ra thần sắc kinh dị.

Buông tay Thương Nguyệt, Lục Vân nghi hoặc nhìn địch nhân to lớn này, đáp:

- Xem ra không những thân thể cao lớn mà tu vi cũng cao cường đáng sợ, đúng là cao thủ hiếm thấy. Ta tên Lục Vân tới từ Nhân gian, mục đích đến dây là để tìm vị trí cụ thể của Hắc Ám giới, chắc hẳn là ngươi biết rất rõ.

THẤT GIỚI TRUYỀN THUYẾT 240:
"Hừ" lạnh một tiếng, cao thủ Ma Vực đó nói với giọng không có một chút thiện ý:

- Đích thực là ta có biết, nhưng dựa vào cái gì mà ta phải nói cho hai tên ranh các ngươi biết, hả lũ người Nhân gian tới xâm nhập kia? Các ngươi sẽ chết trong tay ta ngay tức khắc thôi, lúc này còn hỏi những điều đó thì có tác dụng gì kia chứ?

Lục Vân nghiêm sắc mặt, thần sắc âm trầm nhìn hắn nói:

- Dựa vào song thủ này của ta. Ngươi đã biết thông tin ta cần, vậy hôm nay nếu ngươi không nói cho ta biết địa điểm cụ thể thì đừng mong sống sót.

Ngửa mặt cười lớn, cao thủ Ma Vực đó cực kỳ phẫn nộ nói:

- Không ngờ hôm nay lại có kẻ dám đại ngôn với Cự Linh Ma Sát ta ở ngay trong Ma Thiên giới này mà không thấy hổ thẹn, đúng là tự tìm đường chết. Bây giờ bổn sát sẽ thử xem ngươi có bao nhiêu cân lượng mà dám cuồng vọng như vậy, tiếp một phủ của ta trước đi.

Chân điểm một cái, Phi Xoa Phủ trong tay dịch lên sáu thước, đồng thời song thủ nắm chặt cán phủ, không dùng hoa chiêu mà bổ thẳng xuống một nhát lập tức xé toạc không khí, chấn động tầng mây, một đạo hắc sắc đao quang xuất hiện phía trên đầu Lục Vân.

Sắc mặt trầm xuống, tâm niệm Lục vân chớp động, chàng đã phát giác ra một phủ này trông có vẻ đơn giản nhưng trên thực tế hàm chứa một lực đạo chí cường chí bá không nên ngạnh tiếp. Động thân dịch về sau một trượng, Lục Vân trong nháy mắt đã tránh khỏi một kích này, Như Ý Tâm Hồn kiếm quay về tay giương cao, một tia sáng đỏ sẫm bắn thẳng tới ngực Cự Linh Ma Sát.

Kêu lên một tiếng kinh dị, song thủ của Cự Linh Ma Sát khựng lại, một kích uy mãnh tuyệt luân đó lập tức đình chỉ, với tốc độ nhanh đến kinh người hoành ngang trước ngực chặn đón đạo kiếm mang của Lục Vân. Một âm thanh trong trẻo vang lên, kiếm mang hừng hực đập vào Phi Xoa Phủ phát ra một đạo hồng quang. Cự Linh Ma Sát thét khẽ một tiếng, thân thể lắc lư không ngờ đã chống lại được một kích đột ngột này, thực lực mạnh mẽ của hắn khiến Lục Vân và Thương Nguyệt đều thập phần kinh ngạc.

Đứng cách hai trượng, Cự Linh Ma Sát lạnh lùng nhìn Lục Vân, quát:

- Thật nhìn không ra trông ngươi không cao lớn nhưng tu vi trái lại không hề thấp. Ngươi tên gì, là môn hạ của phái nào trên Nhân gian?

Lục Vân thản nhiên cười trả lời:

- Ta tên Lục Vân, còn về việc ta là đệ tử của phái nào trên Nhân gian đối với ngươi mà nói hình như không có gì hữu dụng, ngươi cũng không tới Nhân gian, hỏi nhiều như vậy làm gì? Hiện giờ chúng ta hãy so tài cao thấp để xem thực hư, sau khi đánh xong rồi hãy nói tiếp. Vừa rồi là ngươi xuất thủ trước bây giờ đến lượt ta, ngươi phải cẩn thận đấy.

Không đợi hắn đáp lời, toàn thân Lục Vân đột nhiên hiện lên hồng mang, thần kiếm trong tay bừng bừng bốc lửa hình thành một đạo long hình liệt diễm trên đỉnh đầu xoay một vòng liền xông thẳng tới Cự Linh Ma Sát. Đồng thời hữu thủ Lục Vân lật lại quay vòng thần kiếm, Như Ý Tâm Hồn Kiếm đỏ sẫm bay lượn vun vút trước ngực hóa thành một cột sáng mãnh liệt, Lục Vân một chưởng bổ ra hướng thần kiếm bắn thẳng tới thân thể Cự Linh Ma Sát.

Ánh mắt chấn động, Cự Linh Ma Sát dang hai chân cả người đứng tĩnh lập như một ngọn núi. Song thủ vung Phi Xoa Phủ, cự phủ xoay tròn đan xen dẫn động khí lưu bốn bề hình thành trước thân hắn một lá chắn màu đen bảo hộ thân thể. Sau khi tăng cường phòng ngự, hắc mang lưu động khắp toàn thân ma sát, cùng với một tiếng hét lớn của hắn trên đỉnh đầu bỗng xuất hiện một đóa kỳ hoa hắc sắc biến ảo bất định, nhị hoa hiện màu ám hồng tỏa ra những tia sáng huyết sát.

Khi long hình liệt diễm đỏ sẫm tới gần, kỳ hoa hắc sắc trên đầu ma sát quang mang đột thịnh, một tia sáng huyết sát màu ám hồng nghênh đón long hình liệt diễm, song phương xoay tít quấn lấy nhau cuối cùng dệt làm một và bị đóa kỳ hoa hút vào trong nhị hoa.

Phía trước, một kích lăng lệ của Lục Vân đã đập vào lá chắn đen trước ngực ma sát, chỉ thấy hai lực lượng từ hai hướng trái ngược giao hội tại một điểm phát ra những tia sáng rực rỡ. Cùng với sự ma sát mạnh sinh ra do va chạm, những tiếng vang lớn ù tai như kinh lôi chấn thiên được gió cuốn đi tứ phía vang vọng khắp Ma Thiên Giới của Ma Vực.

Trong màn mê vụ hồng quang chợt hiện, Như Ý Tâm Hồn Kiếm mang theo lực lượng tuyệt cường cuối cùng đã xuyên thấu lá chắn đen và hóa thành một đạo đao quang xuyên thủng thân thể ma sát. Loạng choạng lùi về sau vài bước, Cự Linh Ma Sát không dám tin nhìn vào huyết dịch lục sắc trước ngực, biểu tình vừa kinh vừa nộ hơn cả là sự ngơ ngác không thể lý giải nổi.
Hồng quang lại lóe lên, Như Ý Tâm Hồn Kiếm tự động quay về trên đầu Lục Vân nhẹ nhàng lượn vòng. Nhìn thần sắc kinh ngạc của ma sát, Lục Vân bình thản quát khẽ:

- Tâm tạng của ngươi đã bị kiếm khí của ta xuyên thủng, bây giờ ngươi hãy thành thực trả lời câu hỏi của ta, Hắc Ám Giới nằm ở đâu?

Ngẩng đầu nhìn lên, Cự Linh Ma Sát đã khôi phục vẻ bình tĩnh, ngữ khí thờ ơ nói:

- Cuộc tỷ thí mới bắt đầu, vẫn còn sớm để kết thúc. Nếu ngươi cho rằng một kích này có thể khiến ta trọng thương, vậy thì ngươi quá ngây thơ rồi. Giờ chúng ta hãy chân chính quyết chiến, xem ai có thể trụ vững đến lúc cuối cùng?

Phi Xoa Phủ tung lên trời, song thủ Cự Linh Ma Sát hợp lại trước ngực thành hình chữ thập, một đạo hắc mang xuất hiện chỉ trong chớp mắt miệng vết thương đã biến mất. Sau đó chỉ thấy song thủ của hắn tách ra, tả chưởng hữu quyền chồng chất lên nhau, hắc vụ quanh thân lan rộng ra, cả người ẩn tàng trong màn mê vụ đen kịt đang cấp tốc vươn dài. Phía trên, đóa kỳ hoa hắc sắc đó bắt đầu xoay chuyển, một luồng khí tức quỷ bí chứa đựng ma khí kinh thiên hình thành nên một vùng khí đặc thù trong vòng mười trượng, ma lãng cuốn lên rợp trời.

Cảm nhận được sự quỷ bí đáng sợ của một kích này, Lục Vân khẽ nhắc Thương Nguyệt cẩn thận sau đó thân thể lăng không đứng vững, song thủ bắt đầu kết ấn trước ngực toàn thân tán xạ hồng quang chói lọi cùng những phù chú cổ quái. Cùng với pháp quyết được thi triển, hồng mang quanh thân Lục Vân đã hình thành một quầng sáng bọc bên ngoài, những phù chú xạ ra trên thân được phân bố trên quầng sáng đó, đang ngày một trở nên rõ rệt hơn lập lòe những tia sáng của lôi điện.

Một tiếng rền vang như sấm động ngang trời bổ thẳng xuống đầu Lục Vân, những tia lôi điện mãnh liệt đó chớp mắt đã bị Lục Vân hút lấy hóa thành một lực lượng cường đại khiến chàng tăng thêm vài phần thần bí. Lúc này, Thương Nguyệt đã nhận ra Lục Vân đang thi triển Lôi Thần Quyết, hiển nhiên chàng vô cùng thận trọng với Cự Linh Ma Sát.

Giữa không trung, Lục Vân ẩn thân trong một quầng lôi điện, nhìn khí thế mạnh mẽ của ma sát bất giác "hừ" lạnh một tiếng, song thủ giương cao, quang cầu lập lòe tia điện trước ngực đằng không bay lên, không ngừng thu vào rồi lại phình ra xoay vòng trên không xạ ra lực lôi điện cường kình công kích Cự Linh Ma Sát. Lôi Thần Quyết chí cường chí bá, chí cương chí dương đụng với tuyệt học Ma Vực chí tà chí sát, rốt cuộc ai lợi hại hơn ai?

Ma Thiên Giới, một trận chiến kinh thế đang diễn ra, chỉ thấy dưới bầu trời hôn ám những tia kinh lôi tỏa như mưa, lực lôi điện dày đặc va đập với ma quang hắc sắc được thi triển bởi ma sát, giữa hai bên sinh ra những tiếng vang động trời, lực phá hoại đáng sợ làm rung trời chuyển đất, gió lốc cuốn qua để lại trên mặt đất vô số những hố lớn.

Vô hình trung ma khí tập trung lại giao với lôi điện, tính chất hoàn toàn tương phản, hai luồng khí kình đáng sợ như nhau sau một hồi tranh kháng, cuối cùng ma khí phiêu tán, lôi điện dữ dội rạch trời, một đạo thiểm điện chói lọi hung mãnh bổ vào người Cự Linh Ma Sát.

Trong hàng loạt tiếng nổ liên tiếp, tiếng la thảm vang lên thật yếu nhược, khi mọi sự đã lắng và bụi đất cũng rơi xuống thì thấy Lục Vân vẫn ngạo nghễ đứng trên không, hồng quang lấp loáng khắp thân như một vị bá chủ trời xanh ngạo thị thiên địa. Đối diện, Cự Linh Ma Sát toàn thân đẫm máu, cơ bắp nở nang trên thân lần lượt vỡ tung, trông vô cùng thê thảm không nỡ xuống tay, thân hình khô héo vô thần chỉ còn lại một hơi thở.

Rất hiển nhiên, Lôi Thần Quyết hiệu xưng khắc tinh của mọi yêu ma trên thế gian đã phá hoại toàn bộ cơ nhục cùng các tổ chức thần kinh của hắn, phá vỡ cả nguyên thần dẫn đến sinh cơ diệt tuyệt.

Dời thân đến trước mặt Cự Linh Ma Sát, Lục Vân thu lại hồng mang chói mắt trên thân, lạnh lùng nói:

- Mọi việc kết thúc rồi, ngươi đã thua, hơn nữa còn thua rất thảm. Bây giờ ngươi đã có thể nói cho ta biết Hắc Ám Giới ở đâu chưa?

Nhìn chàng với ánh mắt không chút thần sắc, Cự Linh Ma Sát không cam lòng thều thào nói:

- Ta hận! Không ngờ ngươi lại biết sử dụng Lôi Thần Quyết trong truyền thuyết, ác lắm thay! Ngươi muốn tìm Hắc Ám Giới chứ gì, đơn giản thôi, chỉ cần men theo sơn mạch bên trái đi thẳng về phía trước, xuyên qua Hắc Ma Lĩnh là tiến vào Hắc Ám Giới rồi. Nhưng ta phải nói cho ngươi biết, các ngươi tuyệt đối không có cách nào sống sót qua khỏi Hắc Ma Lĩnh đâu, vì… vì…Ha ha…

Trong tràng cười yếu ớt, Cự Linh Ma Sát gục đầu chết mà vẫn đeo một nụ cười thâm độc chứa vài phần cừu hận.

Nhìn nụ cười của hắn, Thương Nguyệt khẽ nhíu mày nói:

- Ẩn ý trong lời nói của hắn hình như che giấu một âm mưu nào đó không muốn người khác biết. Muội đoán rằng trước khi chết rất có thể hắn vẫn nghĩ cách làm thế nào để báo cừu, định tâm dẫn chúng ta tới tuyệt lộ.

Gật đầu tỏ vẻ tán đồng, Lục Vân nói:

- Muội nghĩ giống ta, Hắc Ma Lĩnh mà hắn nói e là cũng giống như Hóa Hồn Trì của Ma Vực, nơi đó chắc chắn rất hung hiểm và quỷ dị. Nhưng bất kể nói thế nào đi nữa thì đây cũng là một manh mối, chúng ta chỉ có thể thử xem vì hiện nay vẫn chưa có lựa chọn nào khác.

Thương Nguyệt khẽ thở dài, trong lòng nàng cũng minh bạch điều này, chỉ là nàng không hiểu vì sao đột nhiên có một cảm giác run sợ, hơn nữa còn có chút lo lắng. Nghiêng đầu nhìn Tứ Linh Thần Thú trên vai, thấy nó đang nhìn đông ngó tây với dáng vẻ hiếu kỳ, Thương Nguyệt ghen tị với nó biết bao, ít nhất nó cũng không bao giờ phải ưu sầu.

Nhìn về phía sơn mạch bên trái, Lục Vân dùng Ý Niệm Thần Ba cẩn thận dò xét động tĩnh trong đó, ngoài việc tra ra ma khí nồng đậm hơn những nơi khác thì không thấy điểm gì khả nghi. Trầm tư giây lát, Lục Vân thu lại tạp niệm, mỉm cười nói với Thương Nguyệt:

- Không cần lo lắng, có ta ở đây ta sẽ giúp muội thuận lợi tiến nhập Hắc Ám Giới tìm được sư thúc của muội. Bây giờ chúng ta hãy lên đường thôi, thời gian không còn sớm nữa.

Vươn tay khẽ kéo nàng lại gần mình, Lục Vân hô một tiếng, Như Ý Tâm Hồn Kiếm lại hóa thành một ráng mây ngũ sắc nâng lấy hai người bay tới Hắc Ma Lĩnh với tốc độ nhanh như lưu tinh.

Lướt đi dưới bầu trời xanh thẫm của Ma Vực, Lục Vân và Thương Nguyệt vừa chú thị quan sát hoàn cảnh xung quanh, vừa vận công đề kháng sự xâm nhập kinh người của ma lực. Sau nửa giờ, trước mắt hai người đã xuất hiện một ngọn núi lớn tối tăm rậm rạp, lộ ra vẻ âm sâm rợn người.

Giảm bớt tốc độ, ánh mắt Lục Vân lấp lóe thần quang trầm giọng nói:

Đây có lẽ chính là Hắc Ma Lĩnh, đích thực ma khí kinh thiên, lát nữa khi đi qua phải hết sức cẩn thận.

Nhìn không gian u tối trước mắt, Thương Nguyệt khẽ hỏi:

- Huynh đã phát giác ra điều gì đó dị thường, phải không?

Lục Vân gật đầu, thần sắc nghiêm túc nói:

- Ta đích xác đã phát giác ra một thứ gì đó, chỉ là hiện tại vẫn chưa thể hình dung ra, đợi lát nữa muội sẽ biết thôi. Chúng ta cứ đi từ từ.

Nói xong chàng thúc động thần kiếm, ngự khí lăng không tiếp cận ngọn núi trước mặt.

Hắc Ma lĩnh, bên ngoài trông không khác gì những ngọn núi lớn ở Nhân gian, cũng có một số cây cối tốt tươi, nhưng có điều khác là những cây này đều có màu ám hắc ám lục là chủ yếu, có lúc còn phát ra lục quang yếu ớt khiến người ta có cảm giác rất khác thường. Trong rừng, bất cứ lúc nào cũng có thể nhìn thấy những quái thú hình dạng kỳ lạ chưa từng được gặp qua lại như thoi đưa, luôn miệng phát ra những tiếng kêu đáng sợ khiến người ta rùng mình.

THẤT GIỚI TRUYỀN THUYẾT 241:
Lục Vân cùng Thương Nguyệt đi lên khoảng ba trượng, nhận thấy cảnh vật trở nên rõ ràng hơn. Lúc này, hai người đến một chân núi, dự tính sẽ theo hướng này trực tiếp vượt qua ngọn núi, tiến nhập Hắc Ám Giới. Phi hành chưa đầy một trăm trượng, đột nhiên một cành cây dài nhỏ bay vọt lên từ giữa khu rừng rậm bên dưới, cả hai dừng lại nhãn thần lộ vẻ kinh ngạc.

Ánh mắt giao nhau, Thương Nguyệt khẽ nói:

- Những cây này có lẽ như đã nhiễm quá nhiều ma khí nê phát sinh biến hoá mà trở thành yêu rồi.

Lục Vân nghe nói vậy bèn đưa hữu thủ lăng không chém tới, lấy tay thay kiếm phát ra một đạo xích hồng kiếm khí chặt đôi cành cây ma quái đó. Lục Vân vừa điều khiển thần kiếm bay lên phía trên, vừa nói:

- Nói những cây này là yêu thì cũng không hoàn toàn chính xác, chúng cùng yêu vật của Yêu Vực có sự khác biệt rất lớn. Do nơi này ma khí quá nặng nên động vật cùng thực vật ít nhiều có một vài năng lực đặc thù hơn so với những động thực vật thông thường. Còn so sánh với những yêu vật thật sự thì khác xa lắm.

Sau khi nghe Lục Vân giải thích Thương Nguyệt quan sát lại và tự nhiên minh bạch. Ngay lúc định nói lời tán đồng thì bên dưới lại thêm một nhánh cây màu đen khác bắn lên, đồng thời từ giữa khu rừng bay ra một con hắc ưng cùng ba ma thú khác phân ra các hướng đồng thời phát động tấn công.

Nhìn thấy ma vật trước mặt ánh mắt Lục Vân trở nên lạnh lùng, chàng quyết định đối phó bọn chúng để khỏi lãng phí nhiều thời gian. Bản thân Lục Vân không xuất thủ nhưng thần kiếm hồng quang đại thịnh, Như Ý Tâm Hồn Kiếm tăng tốc ba lần và bắt đầu công kích một vòng. Cùng lúc đó, Lục Vân sử dụng Ý Niệm Thần Ba phân tích và tìm hiểu hắc sâm lâm thần bí mặc trắc ấy, đề phòng những tình huống dị thường khác có thể phát sinh. Bên cạnh, Thương Nguyệt nắm chặt thần kiếm trong tay thận trọng quan sát động tĩnh xung quanh.

Đột nhiên ánh mắt Lục Vân thay đổi, Ý Niệm Thần Ba phát hiện ra một cỗ khí tức nguy hiểm đang đến gần. Đồng thời Tứ Linh Thần Thú trên vai cũng phát ra cảnh báo, mắt hướng về lưng chừng núi, trước ngực hai chân ra dấu liên hồi.

- Thương Nguyệt cẩn thận, nguy hiểm đã xuất hiện! Hiện tại muội hãy truy tìm Ma ưng mà tiêu diệt sau đó đem theo Tiểu Linh nhi trở lên trên, còn lại mọi việc để huynh giải quyết.

Lục Vân nói xong, dưới chân hồng quang lóe sáng, thần kiếm Như Ý đã xuất hiện ngay trên đỉnh đầu, theo đó thân hình nhanh chóng hạ xuống bên dưới. Thương Nguyệt liền hô nhẹ một tiếng, Khiếu Nguyệt Thần Kiếm trong tay rời khỏi vỏ, một vầng kim sắc phá thiên kiếm mang phát ra một cách mãnh liệt, lao đến đương cự Ma ưng, hãm nhập nó giữa hàng ngàn kiếm mang.

Một tiếng kêu thảm thiết truyền lại, nhìn thấy kiếm mang toàn bộ biến mất, hiện ra một con cự ưng chao lượn nhanh chóng hạ xuống. Giữa không trung Tứ Linh Thần Thú rống lên một tiếng, thân thể nhỏ bé như tên bắn tới xuyên thấu thân thể cự ưng khiến cho âm thanh kinh sợ của nó nhanh chóng biến mất.

Thương Nguyệt đưa mắt nhìn, không hiểu Tứ Linh Thần Thú tại sao lại có hành động như vậy. Đến khi thấy tiểu quỷ này tự động bay về trên vai, chân còn quắp chặt một khối thịt tròn màu đen. Nghi hoặc nhìn vào nó, chỉ thấy nó kêu lên hai tiếng đắc ý rồi há mệng nuốt luôn khối thịt màu đen ấy, thần sắc lộ ra vẻ hưởng thụ.

Xem đến đây, Thương Nguyệt đột nhiên tỉnh ngộ, tên tiểu quỷ này vừa rồi chắc là lấy nội đan của Ma ưng, đoạt lấy tinh hoa để tăng cường tu vi bản thân. Lắc đầu khẽ cười, Thương Nguyệt thu hồi Khiếu Nguyệt Thần Kiếm theo lời Lục Vân bay lên phía trên, mục quang tập trung quan sát tình huống của Lục Vân bên dưới.

Lạnh lùng nhìn khu rừng hắc khí ngày càng dày đặc, Lục Vân toàn thân quang hoa rực rỡ, một cỗ khí tức cường đại nhanh chóng phát ra chống lại ma khí đáng sợ từ mặt đất bức lên. Một luồng khí u ám từ từ hạ xuống khu rừng, những cây cổ thụ to lớn bắt đầu lay động, không gian tràn ngập tiếng kêu hoảng sợ của vô số ma thú tạo nên một khung cảnh hoảng loạn.

Đột nhiên dường như đã đến điểm đích, chỉ thấy mặt đất mãnh liệt phân khai, một đám hắc vân thật lớn làm cho con người phải kinh hãi cùng cực thình lình xuất hiện. Trên hắc vân ấy, vô số con mắt lóe sáng sắc ám hồng, tử hồng, và lục sắc quang mang không ngừng di chuyển, tình thế quả thật vô cùng quỷ dị.

Cố gắng giữ bình tĩnh, Lục Vân thận trọng quan sát đám hắc vân có kích thước cực đại đó, trên mặt chàng cũng lộ ra thần sắc hoảng sợ. Loại vật này là loài gì, vì sao không ngừng phát triển, lại có hàng ngàn hàng vạn con mắt ba màu? Rốt cuộc có trên một vạn hay chỉ có ba mắt? Nhưng nếu thật sự chỉ có ba con mắt di chuyển với tốt độ cực nhanh như vậy thì quả thật là kinh nhân.

Bay người lên cao vài trượng, Lục Vân dùng toàn bộ tinh lực vận dụng Ý Niệm Thần Ba ở mức cao nhất với tầng suất ba trăm nghìn lần trong một thức cẩn thận tìm hiểu hắc vân. Nhưng thông tin nhận được làm cho Lục Vân thất kinh, kết quả là Ý Niệm Thần Ba đã dò ra được hắc vân trước mắt to lớn có thể sánh với Tam Đầu Linh xà, nhưng lại như là một phiến hư vô. Còn nghìn vạn mắt lóe sáng ấy cũng được xác định chỉ có ba con mắt mà thôi, bất quá chúng chuyển động không theo quy tắc nào, với tốc độ một trăm ngàn lần trong một thức.

Ngoài ra, thông qua Ý Niệm Thần Ba, Lục Vân cũng đã tìm hiểu được một ít việc, hắc vân ấy thật ra cũng không hoàn toàn là hư vô. Sâu bên trong của nó có một vật mang hình dạng khá thần bí quỷ dị, còn hình dạng cụ thể như thế nào thì không thể tra xét được. Yên lặng theo dõi hắc vân, Thương Nguyệt đang bình tĩnh mà sắc mặt cũng hiện lên vẻ sợ hãi, nàng đưa ánh mắt đầy lo lắng nhìn về phía Lục Vân khóe miệng thoáng run run. Trên vai, Tứ Linh Thần Thú miệng phát ra tiếng gầm gừ nho nhỏ, hai mắt đỏ rực màu máu nhìn trừng về phía đám mây đen to lớn ấy, khóe mắt ẩn chứa một chút kinh ngạc.

Trông thấy một vài ma thú bị cuốn vào đám hắc vân, Lục Vân trong lòng tự hỏi sự xuất hiện của hắc vân kỳ quái này rốt cuộc là có ý đồ gì. Trước đây có phải nó đã từng xuất hiện? Cái gì đã kinh động làm cho nó phải hiện thân? Điều này cũng khó hiểu giống như ở Bất Việt Lĩnh tại Quỷ Vực rất thần bí và cổ quái, có khả năng ngăn cản khí tức của vạn vật bay lên và cuốn lấy những vật đi qua.

Tại Ma Vực Hắc Lĩnh, một cỗ khí tức cường đại quỷ dị chầm chậm bao phủ khắp bầu trời. Rời mặt đất mười trượng, Lục Vân một mặt lưu tâm đến động tĩnh của đám hắc vân, một mặt tìm hiểu ý đồ của nó. Nhưng suy nghĩ được một lúc, do vật này quả là thần bí quá mức nên cuối cùng cũng không xác định được đáp án.

Trên mặt đất, do hắc vân có hình dạng vô cùng to lớn, dùng mắt thường không thể thấy được nó kéo dài đến đâu. Ngay cả Ý Niệm Thần Ba của Lục Vân cũng không biết được chính xác nó dài đến cỡ nào, chỉ biết là thân thể kéo dài đó đang di chuyển với tốc độ chậm chạp tiến về phía trước.

Lúc này, Lục Vân đã biết được toàn bộ Hắc Ma Lĩnh đã bị hắc vân cổ quái bao phủ. Do sớm tra ra tình huống cụ thể, Lục Vân quyết định bắt đầu tấn công. Hắc vân quá lớn, thần kiếm tuy sắc bén cũng không có tác dụng gì. Vì vậy Lục Vân sử dụng ý niệm tấn công, một lúc phát ra bảy đạo Ý Niệm Thần Ba với tần số cực cao, chỉ trong nháy mắt thực hiện bảy lần công kích vô hình một cách mãnh liệt.

Theo mắt thường thì thấy tự hồ không có một chút biến hóa nào, nhưng Lục Vân bằng vào nhận thức vô cùng nhạy bén, kết hợp với Ý Niệm Thần Ba thần kỳ đã cảm nhận được rõ ràng nên ngoài đám hắc vân có một lớp hộ thể ma khí vô hình có một chút rung động. Đồng thời, thân thể đang kéo dài của đám hắc vân cũng dừng lại việc mở rộng ra bên ngoài, rồi từ nó phát ra một cỗ khí tức thập phần quỷ dị để quan sát động tĩnh.

Ánh mắt thoáng chút biến đổi, Lục Vân quay đầu nhìn Thương Nguyện nói:

- Muội hãy tiếp tục bay lên năm trăm trượng để huynh bắt đầu tấn công, tránh làm tổn thương đến muội. Hãy để ý đến Tiểu gia hỏa, nếu có nguy hiểm thì nên để cho nó đối phó.

Nói xong toàn thân chân nguyên đề tụ, bắt đầu chuẩn bị. Đợi đến lúc Thương Nguyệt đã bay lên trên, Lục Vân toàn thân hắc sắc quang hoa lóe sáng, Quỷ Tông Hóa Hồn Đại Pháp với lực lượng tà ác có thể xâm thực mọi sinh linh hướng về mặt đất bắn tới, đồng thời Quỷ Vương Chiến Giáp cũng xuất hiện bảo vệ thân thể.

Dưới đất, đám hắc vân xem ra không có gì thay đổi, điều thay đổi duy nhất chính là Lục Vân đã lao vào trong đó cùng những con mắt ám hồng, tử hồng, và ám lục không ngừng tăng lên. Lục Vân tấn công vào hắc vân vô cùng mãnh liệt nhưng lại không xuất hiện gì khác thường, chỉ như đánh vào một khối bông mềm mại, toàn thân đang hãm nhập sâu bên trong lại bắn ra ngoài, giữa song phương như chưa từng phát sinh ra chuyện gì.

Tuy nhiên, đối với lần công kích này bản thân Lục Vân hiểu rõ, đòn tấn công nhanh chóng nhìn có vẻ bình thường, người ngoài cuộc không thể nào hình dung được tình hình bên trong. Quỷ Tông Hóa Hồn Đại Pháp có khả năng xâm thực mọi sinh linh, với một kích toàn lực vừa rồi lực lượng tà ác đó sẽ xâm thực bản thể của hắc vân một cách dữ dội. Nhưng điều làm cho Lục Vân kinh hãi là giữa hắc vân có tam sắc ma nhãn hàm chứa một lực lượng quỷ dị khôn lường, dưới sự tấn công của Hóa Hồn Đại Pháp đã sản sinh ra một lực phản kích giống như tên bắn ra, mạnh mẽ chống lại sự xâm thực của Hóa Hồn Đại Pháp.

Sau khi ổn định thân mình, Lục Vân lập tức suy nghĩ trong đầu làm thế nào để đối phó với hắc vân cổ quái. Hiện tại chưa có sự phản kích, phải lựa chọn phương thức tấn công, vì một khi đã phát động thì sẽ không có thời gian để xem xét. Tự mình nghĩ, bản thân mang nhiều pháp quyết thần kỳ, liệu có loại nào có khả năng đối phó với hắc vân lo lớn vượt quá khả năng con người đây?

Tổ tiên truyền lại hai thần binh, đây là bí mật nhất định phải ẩn tàng, không phải đến lúc vạn bất đắt dĩ thì không đem ra sử dụng. Mà điều quan trọng là trước mắt chỉ có thể thi triển Diệt Hồn Đao, riêng đối với Diệt Thần Kiếm do Thiên Địa Vô Cực chỉ mới đạt đến tầng thứ bảy nên không có khả năng thi triển. Ngoại trừ hai vật ấy ra, Như Ý Tâm Hồn Kiếm bên trong ẩn chứa Long Hồn cùng Huyết Mị uy lực tuy cường đại nhưng đối với vật trước mắt lại không có tác dụng. Lại có Quán Thiên Như Ý Kính, nghĩ lại thì sử dụng không nhiều nên cũng không biết dùng như thế nào. Càn Khôn Ngọc Bích, Trấn Hồn Phù, Hóa Hồn Phù có khả năng hay không? Điều này cũng khó mà dự liệu.

Nói đến pháp quyết, Hóa Hồn Đại Pháp đã sử dụng nhưng lại không có tác dụng gì, xem ra chỉ có thể thử Lôi Thần Quyết mà thôi. Đối với Tâm Dục Vô Ngân của Ma Tông cũng không mạnh bằng Ý Niệm Thần Ba, mà Hạo Nhiên Thiên Cương của Nho gia hiển nhiên đối phó với vật hết sức to lớn này cũng là lực bất tòng tâm. Còn lại Phật Đạo hai loại pháp quyết, uy lực tuy kinh nhân nhưng lại chỉ có tách dụng trong một phạm vi nhất định, miễn cưỡng dùng trong tình huống này cũng chỉ là uổng phí sức lực.

Đối với Lục Vân mà nói mọi việc diễn ra chỉ trong một chớp mắt, nhưng chỉ trong cái chớp mắt này hắc vân đã phát sinh biến hóa. Thân thể to lớn của nó tự nhiên biến mất, chỉ thấy xung quanh vô số những con mắt ba màu khác nhau không ngừng lóe sáng phát ra quang mang âm sâm trông như một dạng quỷ vật tà ác. Lúc này Ý Niệm Thần Ba của Lục Vân cũng đã tìm hiểu rõ ràng, hắc vân chỉ chuyển hóa thân thể từ hữu sắc thành vô sắc, làm cho chàng vô cùng kinh ngạc.


 
Chờ niềm vui bằng nỗi niềm đã cũ
Đón nỗi buồn bằng một cái mím môi

mattroivedem297
 • Số bài : 38
 • Điểm thưởng : 0
 • Từ: 23.01.2008
 • Nơi: Tàng Thư Viện chứ còn ở đâu nữa!
RE: anh em nào muốn đọc tiếp từ TG hồi 230 thì vào đây nhé! TG231 - 19.02.2008 23:46:23
THẤT GIỚI TRUYỀN THUYẾT 242:
Toàn thân nhanh chóng bay lên, Lục Vân ý niệm chớp động, Ý Niệm Thần Ba vô hình mạnh mẽ công kích như một trận mưa châm ảnh dày đặc hướng về ánh mắt tà ác đó phát động tiến công như vũ bão.

Không thấy rõ được cuộc tranh chấp triển khai giữa hai bên, Lục Vân chỉ cảm giác được lực phản kích của đối phương rất mạnh, tám mươi phần trăm ý niệm công kích của bản thân chàng đều dội lại.

Nhãn thần thoáng lạnh, Lục Vân quát lớn một tiếng toàn thân xuất hiện thất sắc quang mang. Ý Niệm Thần Ba được tăng lên cực hạn, đạt đến tốc độ cực đại bốn mươi tám vạn lần mỗi thức và phát động một đợt công kích hủy diệt.

Lúc đó, cảnh vật yên tĩnh trước mặt bỗng phát sinh biến hóa. Chỉ nghe một loạt các âm thanh nổ lốp bốp liên tiếp, dưới đất hắc sắc ma khí như cuồng phong quét ra khắp nơi tạo nên một làn sóng kinh thiên. Trên toàn bộ không trung Hắc Ma Lĩnh, vô số các tia khí nhỏ tương hỗ không thể đếm xuể trong khu vực công kích ma sát và ngập tràn toàn bộ không gian, nên ngay tức khắc làm phát sinh nhiều tiếng nổ. Bốn phía, vô số ánh mắt gặp các khí màu sắc cùng loại liền dung hợp lại với nhau nên số lượng giảm thiểu nhanh chóng, làm cho nó càng lúc càng phát ra ánh sáng mạnh mẽ.

Nhìn toàn cục bên dưới, Lục Vân biết rằng hắc vân đã bắt đầu phản công. Những ánh mắt dung hợp đó lúc này thu lại trở về phạm vi trên đỉnh đầu, rồi thân thể của hắc vân trong chớp mắt thu nhỏ lại. Và với tốc độ mà mắt thường không thể nào nhìn thấy, nó hình thành một đạo ánh sáng rực rỡ hình lá cờ tam sắc cuộn thẳng lên trên với khí thế kinh nhân.

Nhanh chóng thối lui về sau, Lục Vân một bên truyền âm bảo Thương Nguyệt tránh ra, một bên phát động ý niệm công kích thu hút sự chú ý khủng bố đó của hắc vân để tránh nguy hiểm cho Thương Nguyệt.

Tựa như đã bị Lục Vân khích nộ, hắc vân đang bay giữa không trung đột nhiên ngoặt lại chín mươi độ, nhanh chóng truy cản Lục Vân đang ở phía dưới hình thành một không gian phong bế bốn bên xung quanh giam chàng vào giữa.

Bên ngoài nhìn vào chỉ thấy xa xa một khối cầu hình tròn cực lớn, trên bề mặt tam sắc quang hoa lưu chuyển không ngừng, bên trên đó ẩn ước như xuất hiện một hình dạng cổ quái.

Bị vây khốn bên trong Lục Vân không chút kinh hoàng, nhìn vào vô số nhãn tình loang loáng đó trong lòng thầm tính toán xem vật này rốt cuộc là thuộc loại nào đây? Ma thú chăng? không giống. Ma linh à? không chính xác lắm hoặc giả vật này chính là một loại ma chủng thần vật trong truyền thuyết của Ma Vực nếu không thì làm sao có hình dạng to lớn và có lực lượng thần bí như vậy?

Trong lúc đang suy nghĩ miên man thân thể Lục Vân bỗng chấn động, một trận khí lưu kịch liệt ép tới khiến toàn thân chàng không thể chịu nổi và hoàn toàn bất động. Trong lúc kinh hãi Lục Vân khẩn cấp vận khởi Phật môn kim quang hộ thể, nhưng dù kim quang hộ thể đã xuất Lục Vân vẫn không cảm thấy dễ chịu hơn. Sắc mặt Lục Vân trắng bệch, còn thân thể cật lực đề kháng lại áp lực kinh khiếp đó.

Trong khoảnh khắc đó chàng hiểu rõ được ý đồ của hắc vân, nguyên lai trong cái không gian phong bế này khí áp duy trì một trạng thái ổn định. Kéo theo áp lực không ngừng của hắc vân, áp lực bên trong càng lúc càng mạnh từ từ sản sinh ra ra một lực lượng hủy diệt. Lục Vân trong hoàn cảnh này đã cảm thụ được lực lượng hủy diệt đó.

Muốn sinh ra chân khí hộ thể phải có một điều kiện tiên quyết đó là một lực lượng áp lực siêu việt bao quanh. Lúc này tuy Lục Vân miễn cưỡng có thể tạo nên kim quang kêt giới nhưng đã bị hắc vân chầm chậm thu nhỏ lại, toàn thân hoàn toàn bị hãm vào tuyệt cảnh không có một biện pháp nào chống cự. E rằng bản thân một thân pháp quyết lúc này đều không thể thi triển được, hoàn toàn bị hắc vân quỷ dị sử dụng phương pháp vô cùng đơn giản bức vào tuyệt lộ đích thật là không cam lòng.

Tựa hồ phát hiện được sự phản kháng của Lục Vân, hắc vân rung chuyển mạnh, khí áp bên trong lập tức tăng lên gấp bội. Tức thời theo đó ép phá chân khí hộ thể của Lục Vân, lực lượng mạnh mẽ đáng sợ chấn tới làm cho kinh mạch toàn thân của chàng muốn nổ tung, miệng thổ ra một búng máu và toàn thân trở nên thật thê thảm. Đứng yên giữa không trung, Lục Vân toàn thân chân nguyên ngưng kết, kinh mạch bị tắc nghẽn trầm trọng nên không còn sức lực để đề kháng lại.

Lúc này, chàng tự nhiên minh bạch một đạo lý, nguyên lai là phương thức cực kỳ đơn giản này lại có thể khéo léo làm cho mọi pháp quyết cùng thần khí cũng vô phương chống lại. Nghĩ lại bản thân, hiện tại tuy không thể vận dụng chân nguyên nhưng khả dĩ có thể thôi động Trấn Hồn Phù và Hóa Hồn Phù . Tuy nhiên hai loại vũ khí thế gian cực kỳ mạnh mẽ và bá đạo đó cuối cùng có đem lại tác dụng gì không? Không thể, đối với áp lực không khí cực kỳ bình thường này chúng thật sự chẳng thể đem lại tác dụng nào. Dù thần kiếm lợi khí có công năng thế nào đi nữa cũng hoàn toàn chẳng còn công hiệu.

Đối diện tử vong lần nữa, trong lòng Lục Vân cảm thấy buồn bã và không cam tâm. Chàng làm sao cũng không tưởng được bản thân sau khi đã kinh qua vô số tử cảnh, đột nhiên lại bị hãm nhập tuyệt cảnh có thể đưa đến tử vong. Lại nghĩ về ba nữ tử mỹ lệ ấy, trong khoảnh khắc tâm chàng bắt đầu ứa lệ, cái cảm giác không thể dứt bỏ được đó lại trở nên rõ ràng đến thế và càng lúc càng khắc sâu trong lòng chàng. Nghĩ lại bản thân cả đời tàn hồn khuyết phách, chịu sự nguyền rủa của ông trời con đường khó khăn ấy kết quả cuối cùng là thế này sao?

Không, trong tâm Lục Vân thét lên một tiếng giận dữ. Bản thân cả đời nghịch thiên làm sao có thể dễ dàng chấp nhận bị đánh bại như vậy, cho dù hiện tại bị hãm thân vào tuyệt cảnh cũng quyết không thể bỏ cuộc, nhất định phải đấu tranh tới cùng thề cùng ông trời liều mạng một phen.

Nghĩ như vậy, nỗi ưu thương trước đây lập tức hóa thành sức mạnh, ba dung nhan mỹ tuyệt nhân gian ấy biến thành sức mạnh vô cùng to lớn trong tâm chàng. Ái tình tuy là vô hình nhưng với chàng nó trở nên lực lượng thật vĩ đại. Thời khắc ấy Lục Vân ý chí kiên cường, một cổ nghịch thiên chi tâm hợp cùng với ý nguyện cầu sinh mãnh liệt bộc phát từ tận đáy lòng nhanh chóng lan ra toàn thân.

Tuy nhiên, Lục Vân hiểu rõ chỉ có ý chí là chưa đủ. Dưới áp lực kinh khủng của hắc vân trước mắt muốn liều lĩnh xông phá kết giới thì thật là không có khả năng, hy vọng duy nhất là đi ngược lại với bình thường để xem có thể hóa giải cỗ lực lượng đó hay không. Tuy nhiên áp lưc không khí có thực ấy thật sự không phải là vật hư huyễn, muốn hóa giải trừ phi có một điểm đột phá làm cho không khí thoát ra để giảm áp lực, nhưng điều này cũng không có khả năng.

Trước mắt, ngoại lực không thành liệu còn biện pháp nào nữa không?

Tâm niệm nhanh chóng chuyển động, Lục Vân tự hiểu thời gian đã không còn nhiều, trong lòng cấp tốc rà soát lại sở học cả đời cuối cùng dừng lại ở tối thượng kỳ học tổ truyền của Lục gia là Thiên Địa Vô Cực.

Hiện tại chàng đã luyện qua tầng thứ năm Vạn Nguyên Quy Nhất và tầng thứ sáu Vô Hạn Duyên Thân cùng tầng thứ bảy Thiên Địa Đồng Xuân, nhưng đến tầng thứ tám Sở Hướng Vô Địch thì không thể nào đột phá được, do đó đối với các nhất lưu cao thủ tu vi cao cường của tam gian thất giới vẫn có một khoảng cách nhất định. Tuy nhiên tầng thứ sáu của Thiên Địa Vô Cực với tên gọi Vô Hạn Diên Thân, chính là lấy ý kéo dài vô cùng vô tận ra ngoài chỉ Ý Niệm Thần Ba của Lục Vân, chính là căn bản tu luyện Ý Niệm Thần Ba của chàng.

Đang nghĩ tới điểm này Lục Vân trong lòng máy động, Ý Niệm Thần Ba của bản thân có thể tăng tần suất lên vô hạn cũng có thể giảm tần suất, do đó giảm về không là có thể được. Vậy thân thể cũng có thể giống như vậy cùng với chân nguyên nội thể phân tán trong khoảnh khắc làm cho bản thân trở thành hư không, lúc đó có thể chịu đựng được áp lực không khí bên ngoài này chăng?

Phật gia có câu danh ngôn rằng "Bổn lai vô nhất vật, hà xử nhiễm trần ai."

Một khi bản thân trở thành tồn tại cùng hư vô thì tất cả mọi vật đều trở thành hư không vậy thì có gì phải sợ chứ? Nghĩ thế Lục Vân hiểu rõ dù sao cũng chết, vậy nên quyết định đánh cược một phen. Chỉ thấy đôi mắt chàng nhắm lại, ý niệm nỗ lực tăng lên cực đại để quên hết mọi việc, chỉ nghĩ đến làm sao để làm cho bản thân tiến nhập Không Linh Chi Giới. Gạt bỏ tất cả tạp niệm rơi vào trạng thái vô ngã.

Lúc này hắc vân bắt đầu thu nhỏ lại, chỉ thấy Lục Vâm toàn thân máu tươi tóe ra. Dưới áp lực dữ dội, huyết quản bên trong thân thể chàng không thể nào chịu nổi cuối cùng đã bị vỡ tung, toàn thân huyết dịch bắt đầu bắn ra ngoài. Ngay sau đó cơ nhục bắt đầu vỡ vụn, cả thân thể dưới áp lực đáng sợ đó từng bước từng bước đi đến hủy diệt. Tuy nhiên, sau thời khắc này Lục Vân đã quên đi mọi đau đớn không còn cảm giác gì nữa, có thể nói là lục quan phong bế không nghe được âm thanh của thế gian vạn vật nữa.

Thời gian trôi qua, thân thể Lục Vân như vỡ vụn. Và ngay lúc tay chân của chàng bắt đầu vỡ ra thì một đạo hắc sắc quang hoa u ám cực nhỏ bắt đầu xuất hiện xung quanh chàng. Quang hoa kỳ dị đó không ngăn trở sự phá liệt của thân thể, mà tựa hồ như là một hình thể vô ý thức tồn tại nơi đây với hình dạng này. Tuy nhiên cùng với sự xuất hiện của hắc sắc quang hoa đó không lâu sau bên ngoài từ từ xuất hiện một đạo quang hoa lục sắc u ám, xa xa chỉ thấy như mộng mị tựa như hư vô, một điểm thật cũng không có.

Cùng với sự xuất hiện của hai đạo quang hoa, thì theo ngay sau đó là một đạo hồng sắc quang hoa phân bố ra bên ngoài. Đến cuối cùng xuất hiện bốn đạo quang hoa màu ngân hôi, màu thiển tử, màu thủy lam và màu thiên thanh. Từ đó bảy đạo quang hoa khác nhau trong không gian áp lực cực mạnh đó hình thành cầu vồng bảy màu, như một tinh trận cùng nhau vây quanh thân thể Lục Vân. Lúc này áp lực của không gian cũng cùng lúc gia tăng nhưng thân thể của Lục Vân vẫn không có động tĩnh, tựa như huyền ảnh hư vô một chút dao động cũng không có.

Bảy đạo quang hoa chia nhau vây quanh và cuối cùng bắt đầu dung hợp. Chỉ một lúc là có thể hội tụ thành một vòng sáng thần kỳ với bảy sắc màu quyện lẫn vào nhau kéo dài từ trên xuống dưới bao quanh thân thể Lục Vân, cuối cùng huyền hóa thành một đạo kết giới phong bế từng bước chồng chất lên nhau thành một đường dài và hẹp xuất hiện tại thắt lưng chàng. Liên tục đến lần thứ chín thân thể Lục Vân bắt đầu phát sinh dị biến.

Bốn phía một loạt các hạt li ti hội tụ bên cạnh thân thể chàng, khi độ dày đạt đến một mức độ nhất định thì dung hợp thành huyết dịch màu huyết hồng cùng cơ nhục màu trắng, bất khả tư nghị bám vào các vết thương trên thân thể Lục Vân và trả lại thân thể ban đầu cho chàng.

Khi toàn bộ cảnh sắc thần kỳ đó biến mất thì Lục Vân cũng đã khôi phục lại nguyên trạng và khác với lúc trước, lúc này chàng tạo cho người khác một cảm giác phảng phất như không khí hư vô, không thể nhận ra một chút khí tức nào. Nhẹ nhàng mở mắt, Lục Vân trong song nhãn lướt qua dải hào quang thất sắc. Toàn thân phân bố vô số điểm sáng hư ảo tựa như thân thể do không khí tạo thành, thấy được nhưng thật sự không cảm giác được.

Nhẹ nhàng lùi lại, Lục Vân giống như phiêu hốt, khóe miệng không cầm được từ từ hiện lên nụ cười. Chàng liếc nhìn thanh Như Ý Tâm Hồn kiếm của mình nhẹ nói:

- Hóa ra đó chính là lực lượng hư vô thật đúng là quá thần kỳ, tuyệt học này sẽ gọi là Hư Vô Không Ngân vậy. Mặc dù cái tên này vẫn chưa hình dung được sự thần kỳ của nó, nhưng cũng tính là dễ gọi tin rằng nó sẽ có thể làm cho mọi người kinh ngạc.

Sau khi tự nói một mình Lục Vân nhìn xung quanh, nếu không quay lại e rằng Thương Nguyệt bên ngoài lại lo lắng liền quyết định ly khai. Muốn thoát khỏi không gian phong bế phải chăng nhất thiết tạo thành một lỗ hổng? Lục Vân tại thời điểm này quan niệm đã không giống như những người bình thường, rốt cục chàng bằng cách nào ly khai nơi này lúc này chỉ có chàng mới biết được.

Dưới bầu trời xanh u ám, Thương Nguyệt thân ảnh nhỏ bé vững vàng giữa không trung, mục quang lo lắng nhìn vào cái vật to lớn trước mắt. Khi Lục Vân bị khốn trong quang cầu thần kỳ đó, Thương Nguyệt thần sắc chợt biến trong lòng cực kỳ lo lắng.

THẤT GIỚI TRUYỀN THUYẾT 243:
Thời gian trôi qua quang cầu đó vẫn luôn im lặng, không phát ra tiếng động nào và cũng luôn bất động, điều đó làm cho Thương Nguyệt cảm thấy trong lòng bất an. Song mỗi lần nghĩ tới sự thần kỳ và bí ẩn của Lục Vân, nàng lại tự an ủi bản thân rằng chàng nhất định sẽ không gặp chuyện gì, giờ này chắc chắn là đang tìm biện pháp ứng phó với hắc vân.

Thời gian cứ thế trôi đi, trong khi nàng vẫn tự an ủi mình thì trên vai Tứ Linh Thần Thú đột nhiên rung động không ngừng, miệng liên tục phát ra tiếng gầm rú làm Thương Nguyệt chợt nảy sinh cảm giác bất diệu. Nhẹ nhàng như đang âu yếm một đứa trẻ, Thương Nguyệt cố gắng làm cho nó bình tĩnh trở lại. Nhưng đáng tiếc là không những không làm được, thay vào đó tiếng gào thét từ miệng Thần Thú ngày càng lớn, toàn thân rung lên dữ dội đầy kích động.

Ánh mắt dịu dàng, Thương Nguyệt hướng về Tứ Linh Thần Thú nói:

- Ngươi yên tâm, Lục Vân bản lĩnh cao cường, chàng sẽ không gặp phải chuyện gì đâu.

Tuy nhiên, Thần Thú dường như không biết và không hiểu được điều đó. Nó chỉ rú lên một tiếng đầy sức mạnh, mục quang chăm chú nhìn vào quang cầu phía dưới.

Nhận thấy sự tình kỳ lạ, Thương Nguyệt cố gắng kìm nén sự bất an trong lòng, hạ giọng hỏi:

- Tiểu Linh nhi, có phải ngươi cảm thấy Lục Vân đang gặp nguy hiểm không?

Gào nhẹ một tiếng, Tứ Linh Thần Thú nhìn nàng rồi đột nhiên gật đầu. Toàn thân Thương Nguyệt tức thì run lên, nhãn thần loé lên một tia quan hoài rồi thần sắc lập tức trở nên kiên định.

Thoáng nhìn thiên không, Thương Nguyệt thần sắc điềm tĩnh nói:

- Ngươi yên tâm, chúng ta sẽ cùng tới giúp huynh ấy. Cho dù hậu quả thế nào, chỉ cần chúng ta đoàn kết lại là đủ rồi.

Nói xong, toàn thân nàng hồng quang xuất hiện, một quầng hỏa diễm bùng lên quanh thân rồi nhanh chóng kết thành phượng hoàng lửa sải rộng trăm trượng, xoay quanh thân nàng.

Quát nhẹ một tiếng, Thương Nguyệt chuyển thân, trong tay là Khiếu Nguyệt Thần Kiếm bạo phát quang hoa cường thịnh. Phản chiếu trong ánh kiếm là Bạch Ngọc Chiến Giáp cũng đã xuất hiện trên thân Thương Nguyệt và đang tỏa ra sức mạnh uy mãnh. Dưới bầu trời xanh thẫm, một đạo hỏa diễm từ trên cao hạ xuống, sau một tiếng hô mang theo khí thế thôi sơn phá núi, quang hoa lưu chuyển đánh thẳng vào quang cầu kỳ dị.

Bên dưới, hắc vân thần bí đối với tình huống trên không nắm rõ như lòng bàn tay. Lúc này thấy Thương Nguyệt lao xuống, trên không vô số tiểu cầu hội tụ tạo thành một vòng sáng, cùng với tam sắc quang mang phân biệt hồng, tử, lục, giao nhau hình thành lên một quang trụ tam sắc nghênh đánh Thương Nguyệt.

Hai luồng sức mạnh gặp nhau, kiếm mang gặp quang trụ làm bắn phá vô số những tia chói mắt ra tứ phía. Từng lớp quang hoa mãnh liệt tán xạ ra xung quanh tạo ra một vòng sáng lục sắc giữa không trung. Thương Nguyệt toàn thân bị chấn động bổ nhào xuống, cảm thấy vô khả chống lại luồng đại cường lực phản chấn. Nàng không kìm nén được, từ trong miệng phun ra một tiên huyết nhanh chóng hòa cùng vòng sáng chói mắt trên không.

Quay lại không trung, Thương Nguyệt bình ổn thân ảnh, nàng nhẹ nhàng lau vết máu trên miệng thở dài nói với Tứ Linh Thần Thú:

- Tiểu Linh nhi, ta sẽ thử lại một lần nữa. Ngươi cũng không thể chỉ đứng nhìn như thế, ta hy vọng ngươi phát huy tối đa năng lực của mình đánh bại cái thứ cổ quái này để tiếp cứu Lục Vân.

Như hiểu được lời nói của Thương Nguyệt, Tứ Linh Thần Thú hống lên hai tiếng rồi gật đầu.

Thương Nguyệt thu hồi mục quang ngưng thần tụ khí, chân nguyên toàn thân tái vận chuyển, tức thì liệt hỏa chân lực tầng tầng xuất hiện tạo thành một quả cầu bốc cháy bao quanh thân. Song thủ ngự kiếm, Thương Nguyệt giữ vững thân hình rồi phi thẳng lên trên. Đến độ cao trăm trượng nàng đột ngột chuyển thân, đảo người lao ngược trở xuống. Ở bên cạnh, Khiếu Nguyệt Thần Kiếm liên tục xoay chuyển thành một vòng sáng, giữa tầng không một con phượng hoàng lửa mỹ lệ với hỏa quang sáng chói thần tốc lao xuống.

Lần thứ hai tấn công, Thương Nguyệt với toàn bộ sức mạnh cùng với quyết tâm kiên cường, phát xuất một kích chí cường chí bạo. Trên mặt đất, hắc vân vẫn giữ nguyên trạng thái điềm nhiên trước đó, tam sắc ma nhãn hội tụ thành một quang trụ nghênh đón kỳ chiêu thần công đẹp mắt của Thương Nguyệt. Lần này, Thương Nguyệt toàn thân xoay tròn, liệt hỏa quanh thân hóa thành một cỗ quang trụ. Từ tứ phía, thần kiếm múa lượn hóa thành một đầu phượng hoàng khéo léo hòa cùng với quang trụ tạo thành một thể, công kích mãnh liệt tới quang trụ tam sắc trên không.

Chỉ nghe thấy một tiếng nổ vang lên như tiếng sét xé toạc cả bầu trời. Không khí xung quanh Hắc Ma Lĩnh như vỡ tan ra, chấn động một cách mãnh liệt. Sau lần va chạm này, Thương Nguyệt đã ép được quang trụ tam sắc xuống một trượng, song phương liền rơi vào tình trạng giằng co. Nhưng chỉ trong một khoảng khắc thời gian, tam sắc quang trụ đột nhiên sáng ngời và phản kích mãnh liệt. Thương Nguyệt lập tức bị chấn bay đi.

Đúng vào khoảnh khắc đó, khi Thương Nguyệt bị chấn bay lên trên, hào quang của Hỏa Phượng Hoàng bộc phát sáng chói từ Thương Nguyệt bắn ra rồi thâm nhập vào trong mặt quang trụ tam sắc của hắc vân. Giống như một viên sỏi rơi vào trong một hồ nước tĩnh lặng, luồng quang diễm sau khi xâm nhập vào quang trụ liền bộc phát mãnh liệt. Một chiêu chấn động, khiến cho quang cầu thần bí do hắc vân tạo thành xuất hiện một loạt chấn động nhỏ, thể hiện sức mạnh cũng không kém phần uy lực.

Sau hai lần thọ thương, hào quang trên gương mặt mỹ lệ của Thương Nguyệt trở nên ảm đạm, một nét buồn rầu thoáng hiện chân mi. Cố gắng giữ thân thể không gục ngã, từ trong tâm Thương Nguyệt như cất lên một câu hỏi không lời, người trong trái tim nàng, liệu có cảm thấy được nỗi nhớ mong vô hạn của nàng không? Nhè nhẹ nghiêng đầu, buồn bã nhìn Tứ Linh Thần Thú, đôi môi nàng khẽ máy động nhưng không phát ra được âm thanh nào cả.

Nhìn Thương Nguyệt bằng đôi mắt đỏ như lửa, Tứ Linh Thần Thú tựa hồ minh bạch được Thương Nguyệt đã bị trọng thương không còn sức để nói nữa. Nó liền hống lên một tiếng, thân thể nhẹ nhàng cọ cọ vào Thương Nguyệt như an ủi rồi lăng không phi lên. Sau khi lượn một vòng trên không, Tứ Linh Thần Thú nhìn lên trời kêu một tiếng, thân thể lập tức lao vút xuống dưới. Chỉ thấy quanh thân Thần Thú xuất hiện một đạo hồng quang kỳ dị như một tia quang tiến công tới quang cầu thần bí.

Cố hết sức cúi đầu nhìn xuống, Thương Nguyệt quan thiết chờ đợi kết quả cuối cùng. Tuy nhiên, không như nàng dự đoán, giao chiến đã không xảy ra! Chỉ thấy từ phía trong quang cầu thần bí bỗng có một đạo quang ảnh xông ra, ngăn chặn Tứ Linh Thần Thú trước khi nó tiếp cận quang cầu rồi thuận thế phi thân lên trên.

Trong sự kinh ngạc, thị tuyến của Thương Nguyệt bị mờ đi, nàng không thể nhìn ra được quang ảnh hư ảo đó cụ thể là vật gì. Tuy nhiên, nàng cảm nhận được trong đó có tia ấm cúng và một cảm giác thật quen thuộc đang dần bao phủ lên nàng. Đến khi có một đôi tay mạnh mẽ ôm nàng vào lòng, trên khoé môi Thương Nguyệt nở một nụ cười yếu ớt.

Cạnh nàng, một giọng nói trầm ấm ẩn chứa nhu tình vô hạn nhẹ nhàng vang lên:

- Đừng lo lắng, huynh đâu thể có vấn đề gì được. Bây giờ, muội hãy yên tâm nằm dựa vào huynh, hãy quên đi tất cả những lo lắng ưu phiền, hãy để huynh lấp đầy trái tim muội.

Trong tâm rung động, Thương Nguyệt dựa thân mình vào ngực của chủ nhân giọng nói đó, lắng nghe những lời làm rung động trái tim nàng, toàn thân nàng chầm chậm chìm vào trong một thế giới diệu kỳ.

Thương xót vuốt nhẹ lên má nàng, nhìn thấy khuôn mặt tựa bích ngọc của nàng đang nhợt nhạt vì trọng thương, trong tâm Lục Vân dâng lên cảm giác đau nhói và cảm động trước chân tình sâu nặng của nàng.

Tĩnh lập giữa không trung, Lục Vân không buồn để ý tới động tĩnh của hắc vân thần bí. Xung quanh thân chàng bắt đầu xuất hiện một quầng sáng bảy màu hư ảo, vô số những chú ngữ kỳ quái cũng xuất hiện nhảy nhót trong quang hoa chớp động. Cuối cùng, tất cả hóa thành những chùm sáng nhỏ xíu theo nhau lưu nhập vào huyệt bách hội của Thương Nguyệt.

Thương Nguyệt do có Bạch Ngọc Chiến Giáp hộ thể nên ngoại thương không nghiêm trọng, lúc này lại dựa vào lượng lớn linh khí được Lục Vân tụ tập truyền vào thân thể, nhờ đó bất tri bất giác kinh mạch của nàng nhanh chóng phục hồi. Khi Thương Nguyệt mở mắt nhìn Lục Vân, một nụ cười nhẹ ôn nhu đã xuất hiện trong mắt nàng.

Lục Vân nhẹ nhàng cười nói:

- Tốt rồi, vết thương của nàng đã khỏi hoàn toàn. Trong suốt thời gian điều trị, phải chăng muội đã nghe không ít điều từ trái tim huynh?

Ngước ánh mắt vui vẻ nhìn Lục Vân, Thương Nguyệt tao nhã trả lời:

- Không nhiều, nhưng cũng đủ. Yêu, chỉ một chữ thôi, nhưng thực đã vượt qua cả thế gian vạn vật.

Một chấn động khó thấy thoáng qua, Lục Vân lập tức khôi phục lại sự bình tĩnh, ánh mắt nhìn xuống quang cầu đang bắt đầu bành trướng nói:

- Nó cực kỳ đáng sợ, không hề thua kém Tam Đầu Linh Xà chút nào. Vừa nãy tại Âm Gian nó đã khiến ta phải bỏ chạy, nhưng cuối cùng vẫn không tống được ta tới địa phủ, nhờ vậy mà ta mới trở về được.

Nghe thấy vậy Thương Nguyệt vô cùng kinh ngạc, nàng nhìn xuống chân, nhỏ giọng nói:

- Trong Tam gian Thất giới, có khả năng bức huynh tới tử cảnh có lẽ không nhiều?

Lục Vân nhẹ thở dài:

- Đích xác không nhiều, nhớ lại từ trước tới giờ chỉ có năm nơi. Thạch động ở Thái Huyền hậu sơn là một, thứ hai là Tỏa Hồn Tỉnh ở Quỷ Vực, thứ ba là Huyết Trì, thứ tư là cuộc chiến ở Dịch Viên, hôm nay là thứ năm.

Bên cạnh, Tứ Linh Thần Thú trông thấy Lục Vân không hề chú ý đến bản thân mình, không chịu được hống lên liên thanh, tựa hồ trách móc Lục Vân chỉ quan tâm tới mỹ nữ mà quên đi bằng hữu.

Nghe thấy tiếng hống đầy bất mãn, Lục Vân quay qua vuốt ve đầu nó, nhẹ nói:

- Tốt rồi, ta đâu thể quên sự tồn tại của mi. Trước tiên, chúng ta tìm cách thu thập đám ma vân cổ quái này, sau đó mới có thể ly khai.

Thương Nguyệt lên tiếng:

- Thứ vật này to lớn vô cùng, mọi công kích tới nó đều vô dụng. Bây giờ chúng ta phải làm thế nào? Theo muội thấy chi bằng để Tiểu Linh nhi thử một lần, đối với các vật to lớn này, e là nó có khả năng giành thắng lợi hơn chúng ta nhiều.

Quan hoài nhìn Lục Vân, Thương Nguyệt không hỏi nữa. Nàng như muốn tất cả những đau khổ trong quá khứ hãy để cho nó tan biến đi như một giấc mộng.

Nhẹ gật đầu, Lục Vân trầm giọng nói:

- Huynh hiểu ý muội, nhưng đấy là trường hợp vạn bất đắc dĩ, huynh không hy vọng Tiểu Linh nhi xuất thủ. Là một người tu chân, tu luyện thực chiến là một phần tất yếu trong suốt quá trình tu luyện. Chúng ta cần phải tự nỗ lực bản thân mình, không nên để phụ thuộc vào ngoại cảnh thì mới có thể nhanh chóng hoàn thành quá trình tu luyện này. Để đối phó với vật cổ quái này huynh đã nghĩ ra được một cách, nếu như không thành công thì lần tới sẽ do Tiểu Linh nhi xuất thủ. Bây giờ muội hãy đứng đây theo dõi huynh đối phó với nó.

Hạ thân xuống, Lục Vân dừng lại cách tam sắc quang cầu cự ly mười trượng trên không, song thủ bình triển, quanh thân chân khí hộ thể toàn bộ thu hồi lại, liền tức thời xuất hiện một loại khí tức như vô ảnh vô tung. Cẩn trọng quan sát, chàng rõ ràng vẫn đứng tại đó. Thế nhưng điều cổ quái là hoàn toàn không thể cảm nhận được sự tồn tại của chàng, tựa hồ như một huyễn ảnh, có thể nhìn thấy nhưng không thể tìm ra dấu vết.

Bên trên, Thương Nguyệt nhận ra sự dị thường, trong tâm lập tức chấn động không thốt lên lời. Nhưng ở dưới, quang cầu cũng nhận ra tình huống khác biệt, con mắt tam sắc trước mặt sáng lên nhìn chăm chú về phía Lục Vân.

Để đối phó với hắc sắc ma vân vô cùng to lớn, Lục Vân sử dụng Hư Vô Không Ngân vừa lãnh ngộ, thi triển Hư Vô Pháp Quyết khống chế lực lượng vô hình tứ phía trong không trung. Theo đó, một cỗ lực lượng vô thanh vô tức, vô hình vô sắc xuất hiện như một võng lưới, ở giữa không gian thiên địa bắt đầu thu hút, xuyên thấu tất cả các vật một cách không ý thức, cuối cùng cũng tập trung vào một điểm chầm chậm lao tới bao trùm lên trên bề mặt quang cầu tam sắc ma quang ấy

THẤT GIỚI TRUYỀN THUYẾT 244:
Cảm giác thấy sự biến hóa vô hình, quang cầu phía dưới bắt đầu phình to ra, không ngừng co giãn muốn đánh văng sự ràng buộc vô thanh đó. Song đã là vô hình, lại không biết đâu là nơi chịu lực thì làm sao có thể bị nó chấn bay đi được?

Giữa không trung, Lục Vân cảm nhận rõ ràng thấy hư vô chi lực của mình đã xuyên thấu qua những chấm đen ở giữa quang cầu, bắt đầu khiến cho tam sắc ma quang trên bề mặt quang cầu hay còn có thể gọi là tam sắc ma nhãn hội tụ về một nơi, bức chúng không ngừng chồng xếp hợp nhất, số lượng giảm đi rất nhanh. Cảm giác này giống như tung lưới bắt cá, nước được lọc ra khỏi lưới, cuối cùng chỉ thu gom lấy mục tiêu của mình, để chúng tụ lại với nhau làm một mẻ là bắt hết!

Dưới mặt đất, mọi thứ đang bình lặng đột nhiên phát sinh dị biến, chỉ thấy cuồng phong gào thét cuốn bay bụi đất, vô số đất đá bắn văng ra tứ phía trong lúc đám ma vân thần bí vùng vẫy, làm dấy lên một trận bạo phong hắc sắc. Lúc này, quang cầu loang loáng hào quang kia do tam sắc ma nhãn trên bề mặt từng bước hội tụ, đại bộ phận bề mặt đã bắt đầu mờ nhạt vô sắc, lộ ra những tia sáng đen ma quái.

Cùng với sự phát động toàn lực của Lục Vân, hư vô chi lực có thể dung nạp vạn vật cuối cùng đã bức đám ma vân thần bí buộc phải hiện ra bản thể, chỉ thấy ba con mắt lớn phân bố thành hình tam giác trên bề mặt hắc vân, cột sáng ba màu chứa đầy kình lực bá đạo bắn vọt lên trời, phát ra lực công kích hủy diệt về phía Lục Vân. Cột sáng chứa đựng lực lượng thôn tính vạn vật đó dễ dàng xuyên thấu thân thể Lục Vân, thế nhưng vết thương lại không hề hiện ra như đã nghĩ, Lục Vân tựa như không khí hư vô, chỉ hiện lên một quang ảnh nhàn nhạt.

Phát giác ra tất cả, ma vân bị bức lộ nguyên hình lấp loáng hào quang giữa tam nhãn, hình thành một chùm sáng ba góc, lần thứ hai phát động công kích. Song lần này cũng vậy, không có chút tác dụng với thân thể hư vô của Lục Vân, tựa hồ như chàng không bao giờ bại, vĩnh viễn cũng không ai có thể công kích tới người chàng. Cục diện kỳ diệu mà quỷ dị tại trường lúc này như đã được định sẵn, ma vân thần bí đó không tiếp tục tấn công nữa, ba con mắt đỏ sẫm, xanh thẫm, đỏ tím không ngừng nhấp nhoáng như đang suy nghĩ điều gì đó.

Thấy nó không tấn công, Lục Vân liền thừa cơ toàn lực phát động Hư Vô Pháp Quyết chuẩn bị dùng đạo khống chế thân, dùng áp lực cưỡng ép để chấn vỡ nó. Phương pháp này tuy hay nhưng Lục Vân sau khi đã thử kỹ mới phát hiện ra bất luận mình có thu hẹp màn lưới vô hình thế nào, tới một phạm vi nhất định là không có cách nào thu nhỏ hơn nữa.

Suy ngẫm tìm hiểu nguyên do, cuối cùng Lục Vân đã tìm ra một đáp án khiến chàng kinh ngạc, nguyên nhân sản sinh ra kết quả này, ngoài thực lực cường đại kinh người của ma vân thần bí ra, Hư Vô Pháp Quyết của chàng tuy thần kỳ nhưng chủ yếu dùng để phòng ngự và hóa giải mọi ngoại lực, còn nói đến chuyện công kích thì hư vô chi lực không đủ khả năng.

Nghĩ tới đây Lục Vân thở dài một tiếng, biết rằng rốt cuộc mình vẫn không có cách nào tiêu diệt được ma vân, chỉ có thể chọn cách để Tứ Linh Thần Thú xuất thủ, xem xem hai đại kỳ vật trong thiên địa này ai bá đạo hơn. Trong lúc chàng đang miên man nghĩ ngợi thì ba ma nhãn của ma vân phía dưới đột nhiên phát sinh biến hóa, chỉ thấy ba tia sáng nhỏ hội tụ tại giữa ba ma nhãn, hình thành một luồng quang diệm nhỏ bé hàm chứa tam sắc quang hoa bay vọt lên trời, lúc đến sát người Lục Vân đột nhiên thay đổi phương thức, từ đường thẳng biến thành đường vòng hình thành một đạo kết giới tam sắc xung quanh Lục Vân như cái kén phủ trùm lên người chàng.

Cùng với sự xuất hiện của tam sắc kết giới cổ quái này, thân thể của Lục Vân trong hư không bắt đầu rõ nét, rất nhanh đã hiển hiện trên không. Trong lòng chấn động, Lục Vân không ngờ ma vân này lại quỷ dị lại có thể phá giải Hư Vô Không Ngân của mình, thật không thể hiểu nổi. Cảm thấy nguy hiểm lâm đầu, toàn thân Lục Vân quang hoa đại thịnh, Trấn Hồn Phù trong tả thủ lóe ngân quang, hai chữ Trấn Hồn thần kỳ mạc trắc cấp tốc in lên kết giới tam sắc, nơi tiếp xúc tán phát ra ánh sáng chói mắt.

Không gian uốn khúc, kết giới vững chắc bỗng vỡ tan, những tia khí va đập tung tóe bên trong khiến thân thể Lục Vân rung động, lăng không bay lên. Thoát khỏi sự kềm kẹp của kết giới, Lục Vân liên tiếp di động chín lần, tránh khỏi đòn tấn công của ma vân, xuất hiện bên cạnh Thương Nguyệt.
Cười khổ một tiếng, Lục Vân nói:

- Với sức con người đích xác không thể chống lại được con quái vật này, bây giờ chúng ta hãy xem Tiểu Linh nhi biểu diễn vậy.

Thương Nguyệt hơi lo lắng nói:

- Tiểu Linh nhi tuy uy lực tuyệt luân nhưng ma vật cổ quái này hình như còn khó đối phó hơn cả Tam Đầu Linh Xà bởi nó không chỉ mạnh mà còn ẩn tàng sự thần bí vô hạn.

Gật đầu tán đồng, Lục Vân nghiêm túc nói:

- Muội nói đúng, bất quá Tiểu hỏa gia của ta cũng vô cùng thần bí, rốt cuộc kẻ nào mạnh kẻ nào yếu, chỉ có thể đợi tỷ thí xong mới biết được. Được rồi, ma vân cổ quái dưới kia bắt đầu nổi giận rồi, hãy để Tiểu Linh nhi phát động tấn công thôi.

Tiểu Linh nhi phát ra một tiếng hú nhỏ, sau khi được sự đồng ý của Lục Vân liền lăng không bay lên trong tiếng rống, liên tiếp xoay mình ba lần trên không như mũi quang tiễn bắn thẳng xuống dưới đất. Dưới kia, một cột sáng chói lóa đang nghênh đón Tiểu Linh nhi, song phương gặp nhau trên không, thân thể nhỏ bé của Tứ Linh Thần Thú xông phá cột sáng đó, chìm trong màn hào quang rợp trời.

Tựa hồ đã phát giác ra khí tức bá đạo trên thân Tứ Linh Thần Thú, ma vân thần bí sau một kích không thành lại bắt đầu đợt tấn công lần hai, lần ba. Tất cả các công thế cường kình tuyệt luân trong tích tắc hội tụ lại với nhau hình thành một đạo quang diệm trong suốt như muốn nhấn chìm lấy Tứ Linh Thần Thú.

Trong lúc nhào xuống, Tứ Linh Thần Thú tuy đã xông phá cột sáng của đối phương nhưng suy cho cùng thực lực của ma vân vô cùng cường đại, ngay đến Thương Nguyệt và Lục Vân cũng không dám ngạnh đấu, tất nhiên nó cũng không hề thấy dễ chịu. Cảm thấy đòn công kích thứ hai mãnh liệt hơn gấp bội, cái miệng nhỏ của Tứ Linh Thần Thú há ra, một tiếng rống lớn động trời như sóng biển cuộn trào cùng với một quầng lửa tỏa ánh sáng bảy màu hoán đổi xạ ra bên ngoài.

Lần thứ nhất chính diện giao phong, hai bên không ai nhường ai, ma vân thần bí có thể hình khổng lồ cùng Tứ Linh Thần Thú thân hình gầy bé, ai mạnh ai yếu? Ngoài ra, ma vân thần bí này rốt cuộc là thứ gì? Ma thú, Ma linh, hay là thứ gì khác?

Nhã Viên, Lục viện và cao thủ tam phái đều đang chú thị nhìn Phong Lôi chân quân và ngân y trung niên nhân Bắc Phong. Chỉ thấy Phong Lôi chân quân lúc này toàn thân lấp loáng thanh hồng quang mang, tiếng phong lôi quanh thân lúc có lúc không, khí tức lớn mạnh trải khắp từng ngóc ngách tứ phía, còn ngân y trung niên Bắc Phong lại chỉ thản nhiên nhìn lão, hữu thủ nhẹ nâng trước ngực, tay bắt Lan Hoa chỉ, khí thế sắc bén như lưỡi đao dễ dàng xẻ tung khí thế vững vàng như núi của Phong Lôi chân quân.

Trận giao phong vô hình trông có vẻ bình lặng lại bao hàm rất nhiều biến hóa. Khi Phong Lôi chân quân cảm nhận được khí tức cổ quái của Bắc Phong, lão biết rằng không thể trì hoãn được nữa, liền hét to một tiếng, thân thể tỏa hào quang chói mắt bay đến như thiểm điện, đan thành một lưới võng trong phương viên ba trượng chật hẹp, công kích về phía Bắc Phong. Quang ảnh chớp động, Bắc Phong bật ra một tiếng cười khẽ. Trong trường, ngân quang như thoi đưa, tốc độ nhanh như lưu quang thật khó phân cao thấp với Phong Lôi chân quân, tức khắc vô số thân ảnh đan xen bay lượn quấn lấy nhau khiến những người đứng xem xung quanh đều hoa mắt.

Đột nhiên, Phong Lôi chân quân quát lên một tiếng lạnh lẽo, đồng thời, trong quang cầu được hình thành từ ảo ảnh đó thanh hồng quang mang cấp tốc ma sát va đập, phát ra vô số lôi điện, từng đạo ngân xà như được phân bố trong cả không gian, co rút đè xuống người Bắc Phong như muốn thôn tính hắn.

Cảm giác thấy khí lưu xung quanh có sự khác thường, Bắc Phong bình thản cười nói:

- Thì ra là Phong Lôi Pháp Quyết, quả thực không tệ, đáng tiếc so với Phong Thần quyết trong truyền thuyết thì hình như vẫn kém hơn một bậc. Giờ hãy xem ta phá chiêu Phong Lôi Thủy Động của ngươi ra sao đây, nhìn cho kỹ, Phá Không Trục Lãng!

Hữu thủ giữ nguyên Lan Hoa chỉ, tả thủ Bắc Phong dựng chưởng như đao, một đạo đao mang vô hình ẩn ước lấp loáng tia sáng xanh quỷ dị trong quang mang thanh hồng, hắn tùy tiện đẩy ra, lập tức không gian thắt chặt bỗng rung động uốn vặn kịch liệt, một đám mây xanh đột nhiên hiện ra trong không trung, cứ thể bổ thẳng xuống, chỉ trong chớp mắt mọi thứ đều ngập trong khói bụi.

Tiếng nổ vang cùng những tiếng hô kinh hoàng truyền lại, không gian bít kín bị lực phá hoại mãnh liệt phá tung như vừa trải qua một trận bạo phong, chỉ thoáng chốc đã phá hủy toàn bộ tường vây tứ phía.

Đứng cách mặt đất sáu thước, ngân y Bắc Phong bình tĩnh nhìn Phong Lôi chân quân đối diện, khẽ nói:

- Ngươi còn nội thương, không phải là đối thủ của ta, bất quá chơi đùa cùng ngươi cũng tạm được.

Phong Lôi chân quân biến sắc, vừa rồi giao phong tuy bị hạ phong nhưng lão tuyệt đối không chấp nhận là mình thua.

Lạnh nhạt nhìn Bắc Phong, Phong Lôi chân quân hừ nói:

- Vừa nãy mới chỉ bắt đầu, ngươi cao hứng sớm quá đấy. Bây giờ chúng ta hãy quyết một trận thắng phụ chân chính, tiếp chiêu

Song thủ bỗng đẩy ra phía trước, chân nguyên mạnh mẽ sau khi rời tay hóa thành hai đạo phong trụ màu xanh mang khí thế kinh người kích thẳng vào ngực Bắc Phong.

Thế công vừa xuất, Phong Lôi chân quân đằng thân bay lên, cả người liên tiếp chuyển mình chín lần trên không, thanh hồng quang mang không ngừng xen kẽ giữa song chưởng, cuối cùng hội tụ thành một quang cầu màu xám, dưới sự lôi kéo của song thủ bỗng hóa thành một lá cờ đón gió chứa uy lực vô hạn, rũ xuống như thái sơn áp đỉnh.

Hờ hững nhìn thế công trước mắt, hữu thủ Lan Hoa chỉ trước ngực Bắc phong liên tục đổi ba loại pháp ấn, ba đạo quang ảnh kì diệu chồng chất thành một ngọc chưởng rõ nét bay vọt ra dưới sự thúc động của gã, lập tức phình to lên gấp mười lần, không những chấn tan hai đạo phong trụ màu xanh của Phong Lôi chân quân mà còn xông lên nghênh đón lá cờ màu xám.
Giữa không trung, ngọc chưởng và lá cờ cùng do chân nguyên hội tụ thành, không cùng hình dạng nhưng có kình lực đáng sợ như nhau va đập mãnh liệt, lập tức phát ra thanh âm chấn động muốn thủng tai, trước ánh mắt kinh hãi của mọi người, lại một lần nữa bạo phong cuộn bay rợp trời.

Hừ lạnh một tiếng, Bắc Phong quát:
- Ngươi đã tấn công ta hai lần, bây giờ đến lượt ta, cẩn thận đấy.
Dứt lời thân ảnh nhòe đi, cả người biến mất trong hư không một cách thần kỳ, mọi người xung quanh cùng Phong Lôi chân quân đều chấn kinh biến sắc, thầm nghĩ tên Bắc Phong này thật là cổ quái.
Trong lúc phòng ngự, Phong Lôi chân quân vừa tăng chân nguyên hộ thể, vừa dùng linh thức siêu cường của bản thân để dò xét sự khác thường trong không khí, đề phòng Bắc Phong đánh lén. Nhưng đúng lúc lão đang toàn lực tìm kiếm khí tức của địch nhân, Kiếm Vô Trần đứng dưới đất đột nhiên nhắc:
- Cẩn thận trên đầu!
Phong Lôi chân quân rúng động, y phục toàn thân đập phần phật, một đạo phong lôi chi lực lớn mạnh vô bì bỗng bạo phát gấp mười lần, trong tiếng thét lớn, song chưởng bổ thẳng lên trời.

THẤT GIỚI TRUYỀN THUYẾT 245:
Ở phía trên Phong Lôi chân quân, chúng nhân chỉ thấy đạo ngân sắc thoát ra từ chưởng thủ của Bắc Phong hung hãn bổ xuống đón lấy đạo bạch chưởng bên dưới. Dường như lập tức, hai cỗ lực lượng này hòa lẫn vào nhau sinh ra vầng bạch quang sáng lòa, ẩn ước trong đó là những luồng sáng luân phiên đập vào chưởng ấn của Phong Lôi chân quân. Không khí bên ngoài trường đấu như vừa trải qua một cơn địa chấn khiến cho mọi người hoảng hốt mất tự chủ lùi lại mấy bước,trên mặt vẫn còn đọng lại sự kinh hãi vô bờ. Thật là một chiêu kinh hồn, ẩn trong sự đẹp mắt là sát khí dày đặc,vô tung vô tích công kích đối phương.

Nhưng bên trong hai luồng chưởng lực vẫn đối chọi dữ dội, khi chúng chạm vào nhau khiến cho Phong Lôi chân quân cuối cùng cũng không thể duy trì. Miệng phun ra huyết tích lấp đầy trước ngực, thân thể nhanh chóng rơi xuống mặt đất.
Không dằn được được giận dữ, Phong Lôi chân quân tức thì trụ lại trên mặt đất.Gắng sức đề tụ công lực, chân quân đẩy ra một đạo cuồng phong chống lại pháp ấn đang không ngừng xô tới. Mặc cho những cố gắng của Phong Lôi chân quân, mọi chuyện dường như không có nhiều biến đổi, vẫn là một bên công tới, một bên lùi dần. Thấy vậy, Bắc Phong khinh khỉnh nhìn Phong Lôi chân quân, thế công vẫn không ngừng tăng lên, từng bước từng bước ép đến Phong Lôi chân quân.

Cảm thấy được sự nguy hiểm cận kề, Phong Lôi chân quân không những tức giận mà trong đó còn phảng phất sự sợ hãi. Không nén được nộ khí, chân quân liền hét lên điên cuồng, song thủ huy động, toàn thân chân nguyên bộc phát gấp ba lần, song cước cùng lúc đạp về phía sau tạo ra phản lực giúp thân hình ổn định rồi lập tức phát ra một đạo cuồng phong vô cùng uy mãnh đẩy tới phía trước.

Khinh khỉnh nhìn Phong Lôi chân quân, Bắc Phong cất tiếng:

- Thật đúng là chó vào đường cùng, không phải là người mạnh lắm sao, kiêu ngạo lắm sao? Sao không lấy những cái đó mà đỡ đòn của ta. Hiện tại ngươi toàn thân kinh mạch bị huyền băng chi khí của ta đả thương nghiêm trọng, nếu còn tiếp tục thì đã nặng lại còn nặng hơn mà thôi. Chỉ với thương thế của ngươi thì chỉ sợ phải tốn rất nhiều thời gian để khôi phục lại.Vốn ban đầu ta nghĩ cao thủ Vân Chi Pháp Giới phải mạnh lắm thì mới có thể đối đầu cùng với liên minh của Vực Chi Tam Giới, nhưng có lẽ ta phải nghĩ lại rồi.

Tuy nhiên vừa dứt lời, Bắc Phong thân hình lập tức bốc thẳng lên trên tránh một kích đánh lén của Kiếm Vô Trần. Một tiếng kêu thất thanh vang lên, một kích này của Vô Trần không những không đánh trúng mà còn ép cả người Phong Lôi chân quân rơi xuống dưới mặt đất, tiên huyết phun ra thành vòi. Thật là nực cười, vẽ hổ không thành, thành ra vẽ chó.

Cười to nhiều tiếng, Bắc Phong mỉa mai Kiếm Vô Trần:

- Thật đúng với phong độ của Lục viện Minh chủ, chỉ chực người sơ hở là lập tức đánh lén. Một kích vừa rồi ngươi ra tay thật hay, quả thực là cao thủ hiếm có, hiếm có.Ha ha …

Cười to một hồi rồi lại tiếp:

- Trước khi ta đến đây,nhiều người đã nhắc ta rằng, đối dầu với Lục Viện Liên Minh thì phải cẩn thận với Kiếm Vô Trần. Đây là loại người bất kể lý lẽ, thủ đoạn vô song, để đạt được mục đích hắn ta hoàn toàn có thể quần công, ỷ đông hiếp yếu. Quả thật lúc đầu ta cũng không tin lắm nhưng giờ đây thì ta đã được mở mang tầm mắt rồi. Thật đúng là nghe danh không bằng gặp mặt, nực cười thay loại người này có thể trở thành Minh chủ Lục Viện. Ha ha ha …

Thanh âm tuy không lớn nhưng lại lọt vào tai của tất cả mọi người một cách rõ ràng, không đánh mà vẫn có thể làm cho chí khí của mọi người giảm sút nghiêm trọng. Thầm so sánh với phong độ của Bắc Phong thì chúng nhân càng hiểu rõ Kiếm Vô Trần quả là một tên tiểu nhân, lựa lúc đối phương không chú ý mà bất ngờ công kích, lấy số đông thủ thắng. Cũng không phải lúc này mọi người mới tỏ ra bất mãn với Kiếm Vô Trần, bởi từ lâu mọi người đã không thích lối hành sự độc đoán của hắn. Chính sự bất mãn này đã khiến cho chúng nhân cùng trầm mặc, đại đa số đều im lặng không nói gì cả

Ngay vừa khi Bắc Phong nói xong, Liễu Tinh Hồn nộ quát:

-Yêu ma quỷ quái. Đừng mong tác quai tác quái ở đây, ngươi tưởng chiếm được chút thượng phong là có thể lên mặt dạy đời chúng ta à! Minh chủ xuất thủ vốn là muốn cứu chân quân chứ không có ý gì cả. Thế mà ngươi lại cưỡng từ đoạt lý cho rằng đó là hành động đánh lén, thật là lấy dạ tiểu nhân mà đo lòng quân tử. Thử hỏi bây giờ Nhân gian đại loạn, yêu ma quỷ quái khắp nơi. Nếu cứ hành sự theo lối như ngươi nói thì rồi đây chính khí chắc chắn sẽ suy tàn, Nhân gian ngập tràn trong máu huyết, lương dân phải ôm hận. Đạo quân tử là dùng để đối đãi với người quân tử, còn đối với tiểu nhân thì chỉ có kẻ đại ngốc mới lấy đạo quân tử ra để dùng.

Nhãn thần nhất lãnh, Bắc Phong tỏ vẻ giận dữ, nhanh như chớp một đạo quang mang vô cùng hung mãnh thoát ra từ song thủ lao nhanh xuống dưới mặt đất tạo ra tiếng nổ kinh hồn khiến cho chúng nhân phải khiếp hãi. Ngẩng mặt nhìn trời, Bắc Phong cất một tràng tiếu ngạo rồi nói:

- Nếu chính đạo đúng thật là chính đạo thì làm thế nào mà Nhân gian có thể lâm vào tai kiếp như hiện nay. Còn mở miệng nào là chính đạo, nào là quân tử. Chỉ dựa vào hai ngươi mà đòi đánh đuổi yêu ma quỷ quái sao? Thật là nực cười, nực cười!

Âm hiểm nhìn Bắc Phong, Kiếm Vô Trần bỏ qua giận dữ, thu liễm tinh thần rồi nham hiểm nói:

- Ngậm miệng! Ngươi dựa vào cái gì để lên tiếng ở đây chứ, dựa vào thực lực của người à? Ngươi làm sao có thể hiểu được thế nào là thiên hạ đại ý, thế nào là chính đạo trường tồn. Hiện tại ngươi nghĩ là có thể thoải mái bỏ đi khi đã gây thương tích cho lưỡng vị chính đạo cao thủ ư? Hôm nay ta sẽ khiến cho ngươi phải chết, mãi không siêu sinh được.

Vừa dứt lời, Thiên Linh Thần Kiếm lập tức khởi phát một đạo ngũ sắc quang mang tựa như linh xà truy kích Bắc Phong ở phía trên

Dịch nhẹ thân hình, một đạo thanh quang lập tức đón lấy kiếm khí từ Thiên linh Thần Kiếm và ngay lập tức chấn nát nó. Ngạo mạn nhìn trời, Bắc Phong khinh khỉnh nói:

- Ngươi đúng là hữu dũng vô mưu, cuồng vọng tự đại, không xem ai ra gì. Uổng cho thiên tư và tiềm năng mà người có. Thật là tiếc lắm thay! Luận tướng mạo, tài năng hay khí chất thì ngươi cũng không tệ chỉ tiếc là người tính cách quá hẹp hòi, không có cái uy của người làm nên đại nghiệp. Lục Viện Liên minh do người lãnh đạo hỏi sao không ngày càng suy yếu, chẳng mấy chốc rồi cũng suy tàn thôi!
Vừa dứt lời Bắc Phong cười to một hồi, xen lẫn trong tiếng cười là sự tiếc nuối và thất vọng

Khuôn mặt tái đi, Kiếm Vô Trần gầm lên giận dữ:

- Ngậm miệng! Đừng mong có thể dùng miệng lưỡi để lung lạc ta, chức vị minh chủ này thiết nghĩ người không có tư cách để luận bàn. Hiện tại hãy tiếp kiếm ta đây, Trảm Thiên Quyết!

Quá phẫn nộ, Kiếm Vô Trần đã dùng đến Thiên kiếm viện đệ bát quyết, quyết tâm loại trừ Bắc Phong.

Trảm Thiên Quyết xuất, cả Nhã Viên vốn đã tan hoang thì nay càng thảm hại hơn. Phong vân biến sắc, từ thần kiếm phát ra vô số tử sắc quang trụ vô cùng ngụy dị nhằm hướng Bắc Phong mà lao tới. Đồng thời thân hình Kiếm Vô Trần bốc thẳng lên cao, huyễn hóa thành chín thân ảnh bao lấy Bắc Phong.Từ chín thân ảnh này, chín đạo tử sắc kiếm trụ công kích đến Bắc Phong dưới mọi góc độ đồng thời mang uy lực mạnh mẽ khôn cùng.

Kiếm trụ tung hoành ngang dọc khắp cả trường đấu, phong tỏa mọi phương hướng của Bắc Phong quyết dồn lão vào tử địa. Cùng lúc đó, năm đạo quang mang rực rỡ mang theo khí tức thần thánh phát xuất từ trong Thiên Linh Thần Kiếm hóa thành năm con thần long cực kỳ uy mãnh bay lượn trong không trung tiến về Bắc Phong.
Thoáng chút kinh ngạc, Bắc Phong lãnh ngạo nói:

- Thật là sảng khoái! Hôm nay ta quyết cho người mở rộng tầm mắt. Hãy cẩn thận!.

Ngay khi vừa dứt lời, Bắc Phong toàn thân không ngừng di động, chân nguyên thôi động ở mức cao nhất, hai tay chắp lại rồi mở ra tạo nên ngân sắc quang cầu. Đẩy mạnh quang cầu ra phía trước, các tia sáng đẹp mắt phát xạ từ quang cầu lượn tròn trong không trung theo một quỹ tích kỳ lạ dần dần bài trừ nguồn lực công kích của Kiếm Vô Trần. Mới đầu các tia sáng này nhìn có vẻ bay loạn xạ nhưng thật ra nó đang chuyên động theo một quỹ đạo kỳ diệu, dần dần thâm nhập qua tầng tầng lớp lớp kiếm khí mà công thẳng vào Kiếm Vô Trần.

Ngay lập tức chín thân ảnh hợp nhất, cửu kiếm hợp lại thành một thể thống nhất, ngũ sắc kiếm trụ tạo nên một kiếm trụ cao hằng trăm trượng từ từ chém xuống quang cầu. Ngay khi vừa tiếp xúc với nhau, hai cỗ lực lượng cường đại lập tức bài xích lẫn nhau. Sự bài xích này mạnh mẽ đến nỗi buộc mọi người phải đảo thân lùi lại.

Ngay tại thời điểm hai cỗ cường lực va chạm vào nhau thì một tiếng nổ vang lên tựa như tiếng sét từ thiên lôi giáng xuống khiến cho mọi người phải chấn động tâm thần, ai cũng phải lảo đảo một hồi mới có thể trụ vững.Cuồng phong nổi dậy, mặt đất bị khoét thành những hố lớn, tiếng cuồng phong còn không ngừng gầm rú buộc chúng nhân trong trường đấu phải ù tai,hoa mắt.

Ngẩng đầu nhìn vào không trung, mọi người thấy kiếm trụ và các tia sáng đang quấn chặt lấy nhau không ngừng biến hóa, dần dần mọi người không còn phân biệt được chúng. Đột nhiên kiếm quang đại thịnh đè xuống phía dưới các tia sáng của quang cầu, từng bước từng bước chiếm thế thượng phong. Trước tình hình ngày càng xấu đi, Bắc Phong nộ quát một tiếng rồi phát ra một luồng ngân quang kích vào kiếm quang. Được một lúc sau, một tiếng kêu thất thanh của Vô Trần vang lên, kiếm khí và ngân sắc quang cầu dần dần mờ đi, sau cùng thì không còn gì cả, biến mất vô tăm vô tích.

Ở phía chân trời, thân ảnh Kiếm Vô Trần rung động liên hồi, khuôn mặt đã tái đi, nhãn thần hàm chứa sự kinh hãi vô bờ khi không ngờ tu vi Bắc Phong lại cao đến như vậy. Nét kiêu ngạo trên khuôn mặt đã được thay bằng sự kinh ngạc cực điểm.
Y phục lay động liên hồi trong không trung, thần tình thản nhiên nhìn Bắc Phong, Kiếm Vô Trần nhãn thần âm sâm trong tâm đột nhiên khởi phát một cỗ tà niệm. Song thủ nhập lại, Huyết Hà Đồ tức thì xuất hiện, song nhãn lập tức chuyển sang đỏ hồng, toàn thân bạo phát một cỗ sát khí bá đạo xen lẫn một chút tà khí quỷ dị tuyệt luân.

Ở bên dưới, Diệp Tâm Nghi, Kim Cương thánh phật, Chiến Tâm tôn giả, Thái Phượng tiên tử lập tức cảm giác được tà khí tỏa ra bên trên. Tất cả đều phải ngạc nhiên trước uy lực bá tuyệt thiên hạ, chí sát chí khí của Huyết Hà Đồ. Ở gần đó, Bắc Phong tỏ vẻ lãnh đạm, khuôn mặt không để lộ chút cảm xúc nào nói:

- Là Huyết Hà Đồ? Từ lâu ta cũng đã muốn tìm hiểu xem thật ra thì vật được người đời xem là chí tà chí sát có uy lực như thế nào?

Vừa dứt lời thì liền rút trong người ra một vật, tư thế rất là từ tốn dường như không xem Huyết Hà Đồ vào đâu cả. Nhìn rõ hơn thì đó là một viên ngọc châu, mặc dù rất nhỏ nhưng khi lòng bàn tay của Bắc Phong mở rộng hết cỡ thì ngay lập tức một cỗ hàn khí kỳ dị tỏa ra, phút chốc lan tỏa ra khắp cả trường đấu. Nhưng điều kỳ dị nhất lại ở trong ngọc châu, dường như trong đó ẩn ước có một vật đang không ngừng chuyển động.

Buông tay ra khỏi ngọc châu, toàn thân Bắc Phong hàn khí đại thịnh rồi nhanh chóng lan ra bao lấy châu thân của Bắc Phong vào trong một quang cầu có bán kính đến ba xích. Không những vậy, vô số phù chú hiện lên xung quanh bề mặt của quang cầu tạo thành “Nhất Tọa Băng Trận”. Chầm chậm di chuyển, các phù chú không ngừng xoay quanh thân hình của Bắc Phong trong phạm vi ba xích.

Ở mặt đất, Diệp Tâm Nghi hoảng hốt thốt lên:

- Mọi người lập tức vận công chống lại hàn khí cực kỳ bá đạo này, một khi để hàn băng chi khí này xâm nhập vào nội thể thì toàn thân băng giá, chết tại đương trường.

Còn ở bên trên thì bỗng chốc bầu trời nhuộm đỏ cả một vùng rộng lớn tương phản với với toàn thân trắng như tuyết của Bắc Phong, cảnh tượng vừa đẹp mắt vừa ngụy di. Kiếm Vô Trần toàn lực phát động Huyết Hà Đồ thì ngay lập tức quang mang đỏ sẫm tụ lại, hình thành nên một đạo huyết sắc bát quái quỷ dị, chầm chậm xoay chuyển xung quanh một tòa huyết tháp tám tầng kỳ bí.

Cùng với sự xuất hiện của tòa tháp thì Huyết Ngoc Linh Lung Tháp cũng xuất hiện phía trên đỉnh đầu của Bắc Phong, phát xuất một đạo huyết hồng to lớn bao phủ lấy Bắc Phong bên trong đồng thời phía trong Huyết Hà Đồ cũng xảy ra biến hóa kỳ dị. Thế gian lưỡng đại hung thú Thiên Yêu và Khấp Huyết Ma Mị đã xuất hiện bên trong huyết sắc kết giới. Cả hai hung thú phối hợp cùng Linh Lung Tháp phát xuất một cỗ lực lượng thôn phệ kinh hồn bạt vía.

Bị vây khốn trong trận, Bắc Phong mặt mày tỏ vẻ nghiêm trọng, thâm tâm đã minh bạch được sự bá đạo của Huyết Hà Đồ lập tức đề phòng cẩn mật. Hắn biết trong khoảnh khắc này không thể ẩn tàng năng lực thật sự của mình bởi bản thân đang đối đầu với chí tà chí sát Huyết Hà Đồ. Nghĩ đến đó, Tây Vực pháp quyết chí cường Huyền Băng Chấn Hồn Quyết toàn lực phát động. Tức thì băng tuyết như thủy triều dâng lên khắp bốn phương tám hướng,cả không gian như bị nhấn chìm trong hàn băng chi khí. Huyết sắc kết giới vẫn không ngừng xoay chuyển nhưng dường như tốc độ có vẻ chậm lại. Trên không Kiếm Vô Trần tỏ vẻ hoảng sợ trước pháp quyết kỳ lạ này.

Tuy vậy sự hoảng sợ này nhanh chóng qua đi, Huyết Ngọc Linh Lung Tháp dường như cảm ứng được sự uy hiếp đến từ Bắc Phong nên ngay lập tức nó xoay mạnh rồi cả thân tháp huyết quang bành trướng, tám đạo huyết trụ bổ thẳng xuống phát ra khí tức âm sát chi âm vô cùng mãnh liệt nhắm thẳng vào Bắc Phong. Cùng với chuyển động của Huyết Ngọc Linh Lung Tháp, hồng quang tỏa ra từ Huyết Tháp tám tầng không ngừng tăng lên, gia tăng tốc độ phóng xuất Thiên Yêu và Khấp Huyết Ma Mị. Ngay khi lưỡng đại hung thú thoát ra, một cỗ tà khí xen lẫn sát khí cũng lan xạ khiến chúng nhân phải kinh hãi không dứt.

Chờ niềm vui bằng nỗi niềm đã cũ
Đón nỗi buồn bằng một cái mím môi

mattroivedem297
 • Số bài : 38
 • Điểm thưởng : 0
 • Từ: 23.01.2008
 • Nơi: Tàng Thư Viện chứ còn ở đâu nữa!
RE: anh em nào muốn đọc tiếp từ TG hồi 230 thì vào đây nhé! TG231 - 19.02.2008 23:50:44
THẤT GIỚI TRUYỀN THUYẾT 246:
Sắc mặt chợt biến, Bắc Phong cảm nhận rõ rệt thấy áp lực xung quanh lại mạnh hơn gấp bội, hắn vô cùng kinh hãi trước uy lực của ngọn quái tháp này. Nhưng tuy vậy hắn không hề e sợ, lại dồn sức tăng chân nguyên toàn thân, Huyền Băng chi khí trên song chưởng càng thêm mạnh mẽ, từ từ dịch tới viên ngọc châu trước ngực.

Hào quang lóng lánh trùm lên ngọc châu trong suốt, tứ phía đột nhiên sản sinh ra một luồng lực đạo vô hình thần diệu vô tả. Cùng với sự xuất hiện của luồng lực đạo vô hình này, không khí đóng băng trong kết giới chớp mắt đã vỡ tan, lập tức bên trong kết giới huyết sắc tràn ngập một tầng sương trắng mù mịt bắt đầu kết thành băng rồi hội tụ về giữa.

Huyền băng vừa hiện, trong viên ngọc châu trước ngực Bắc Phong, Băng Thiền bắt đầu hoạt động, một đường sáng bạc lúc ẩn lúc hiện kết thành kén trong ngọc châu, động tác cổ quái khiến người ta không thể lý giải nổi. Thế nhưng động tác khó hiểu này lại sinh ra hiệu quả đáng kinh ngạc, chỉ thấy Huyết Ngọc Linh Lung Tháp đang xoay chuyển bỗng chấn động, hồng quang tức thì yếu bớt. Kết giới bao phủ Bắc Phong phía dưới đã hoàn toàn dừng lại, tầng tầng tuyết sắc dần thay thế huyết sắc lóa mắt.

Bên ngoài kết giới, Thiên Yêu mà Khấp Huyết Ma Mị rống lên kinh hoàng, cột sáng nối liền với kết giới tức khắc bị chấn tan, lưỡng đại hung tà lộ ra ánh mắt sợ hãi. Tình cảnh này khiến phe Diệp Tâm Nghi kinh hãi đến ngây người, không hiểu nổi nguyên do bên trong.

Kỳ thực chuyện này không có gì quá thần bí, do Bắc Phong không hề e sợ Huyết Hà Đồ, nói vậy không có nghĩa là Huyết Hà Đồ không lợi hại mà vì Bắc Phong vừa khéo có được cách khắc chế Huyết Hà Đồ, nếu không hắn cũng sẽ không ngu ngốc tới mức đem thân mình ra thử nghiệm.

Lại nói Huyết Hà Đồ chính là vật chí sát chí hung trên thế gian, huyết sát chi lực bá tuyệt thiên hạ, tất nhiên sát khí phải vô cùng cương mãnh, cộng thêm sự trợ lực của Huyết Ngọc Linh Lung Tháp khác nào hổ mọc thêm cánh, thế gian khó vật nào có thể kháng cự.

Song Bắc Phong cũng không đơn giản, hắn xuất thân từ Tây Vực Bất Dạ Thành thần bí mạc trắc, Huyền Băng Chấn Hồn Quyết mà hắn tu luyện đã đạt tới cảnh giới đại thành chí thượng, tu vi cực kỳ đáng sợ có thể sáng ngang với Thiên Kiếm Khách.

Huyền Băng Quyết nghe tên đã biết nghĩa, chính là pháp quyết băng hàn nhất. Các pháp quyết trên thế gian bất luận là cương mãnh đến đâu đều bị khắc chế dưới băng mang địa cực làm đông cứng vạn vật, hủy diệt mọi sinh cơ này. Do đó Huyết Hà Đồ trước kình khí băng hàn này như lửa gặp phải nước, tiên thiên tương khắc.

Đương nhiên, thuyết tương khắc không phải tuyệt đối, chủ yếu là do thực lực mạnh yếu của song phương quyết định. Vốn dĩ với tu vi của Bắc Phong muốn khắc chế Huyết Hà Đồ cũng không quá khó khăn, nhưng do Kiếm Vô Trần toàn lực thúc động, thêm nữa lại có Huyết Ngọc Linh Lung Tháp trợ lực nên hắn không thể ngăn lại được.

Thế nhưng mấu chốt làm chuyển biến cục diện lại chính là viên ngọc châu của Bắc Phong. Vật này tên gọi Băng Thiền Châu, thế gian hiếm thấy. Băng Thiền vốn sinh tại cực Bắc số lượng không nhiều, phải tu luyện đủ ngàn năm mới hình thành ngọc châu, có được tấm thân vĩnh viễn bất diệt lại càng quý hiếm. Nhưng Bắc Phong lại có được viên ngọc như vậy, hơn nữa đây cũng chính là bảo vật trấn sơn của Bất Dạ Thành.

Được Băng Thiền châu tương trợ tình thế liền nghịch chuyển, lúc này Bắc Phong như một pho tượng băng đứng im tại đó không chút cử động, trông thì tưởng bất động nhưng bên ngoài thân Huyền Băng Chi Khí tụ lại ngày càng nhiều đã bắt đầu sinh ra những vết nứt trên kết giới xung quanh hắn, chỉ nghe thấy một âm thanh rạn vỡ, kết giới bá đạo của Huyết Ngọc Linh Lung Tháp đã bị phá hủy.

Kết giới vừa vỡ, hàn mang địa cực như một cơn gió tràn qua đại địa, trước ánh mắt kinh hãi của chúng nhân, trong chớp mắt cả phương viên trăm trượng đã hoàn toàn bị đóng băng. Ngay đến những người đứng quanh quan sát cũng đều bị phong tỏa đứng đờ ra tại chỗ, toàn thân cứng ngắc khó động đậy.

Trên không Kiếm Vô Trần rùng mình, cực hàn chi khí đã xâm nhập tâm phế khiến trái tim cuồng nhiệt của hắn tức tốc lạnh băng, từng tia hàn khí luẩn quẩn trong tim hắn. Nhìn tình cảnh của mọi người, Kiếm Vô Trần biết rằng không còn thời gian để trì hoãn được nữa, Huyết Hà Đồ trên không được ý niệm của hắn thúc động liền cấp tốc thu nhỏ, cuối cùng hóa thành một bộ chiến giáp huyết hồng choàng lên người hắn. Hữu thủ lăng không vẫy ra, Thiên Linh Thần Kiếm đã về tay, Kiếm Vô Trần quay người xuống, kiếm khí thần thánh dưới sự thúc ép toàn lực của pháp quyết Tử Hoa Thôn Nhật hóa thành một chùm sáng tử sắc bắn thẳng xuống đầu Bắc Phong.

Thời khắc này trời đất như ngưng đọng, nhân ảnh từ trên không phi xuống cùng băng sương trắng toát phía dưới như vẽ nên một bức tranh hài hòa khó tả. Nhưng sự hài hòa này chỉ trong giây lát đã biến mất, khi tia sáng tím đụng phải lớp băng cứng, băng vụ tung bay đầy trời. Một đạo nhân ảnh xoay tròn cực nhanh như bông vụ, thần kiếm trong tay biến thành lợi khí phá băng, không ngừng đập vỡ mọi trở ngại trước mặt.

Đáng tiếc, hàn băng vỡ rồi lại ngưng kết, song phương cứ thế đối kháng, quá trình đơn điệu đó cứ lặp đi lặp lại. Cuối cùng khi sức lực cạn kiệt, Kiếm Vô Trần sau khi liên tiếp lao xuống được năm trượng. Thế tiến đã tận, không còn cách nào đành phải chuyển mình quay ngược lên dừng thân giữa không trung nhìn Bắc Phong phía dưới với ánh mắt cổ quái.

Giờ đây Kiếm Vô Trần rốt cục đã cảm thấy lạnh tim, hắn phát giác thì ra mình đã hoảng sợ khi phải đối mặt với hàn băng trông có vẻ đơn giản này. Không có gì khác, chỉ là cách nghĩ nguyên sơ nhất, tựa hồ lúc này hàn băng trước mắt như một ngọn núi lớn không thể nào vượt qua khiến hắn cảm thấy không thể nhấc chân tiến lên, lòng vô cùng kinh sợ. Sự cuồng vọng lúc trước đã bay biến, giây phút này hắn mới thực sự trải nghiệm câu nói “thiên ngoại hữu thiên”.

Chỉ một Bắc Phong thần bí đã khiến Lục Viện Liên minh của hắn tan rã, hắn không thể chấp nhận được điều này. Nhưng sự thật ở ngay trước mắt không có cách nào phản bác, thế nên hắn thầm sinh hận trong lòng, một mối hận bao gồm cả bản thân hắn trong đó.

Hắn không hề biết rằng lúc này từng luồng khí tức tà ác đang chiếm cứ tâm linh hắn, mầm mống tà ác đã bắt đầu mọc rễ trong tim hắn. Kỳ thực từ thời khắc thất bại dưới tay Lục Vân trong trận Lục viện tỷ võ, trong lòng hắn đã bắt đầu nảy sinh hận ý, chỉ có điều hận ý khi đó không khác lạ so với người bình thường. Nhưng sau khi có được Huyết Hà Đồ, hận ý của hắn đã trở nên bất đồng với người khác.

Ban đầu Huyết Hà Đồ nằm trong tay Thiên Kiếm Khách, vì tu vi của lão vô cùng mạnh mẽ nên không hề bị ảnh hưởng bởi sát khí của Huyết Hà Đồ. Nhưng Kiếm Vô Trần thì khác, tu vi của hắn không bằng Thiên Kiếm Khách, lại có tâm địa hẹp hòi thế gian hiếm thấy, do đó hắn không bao giờ chịu thua kém người khác.

Sau này để tiêu diệt Lục Vân, hắn đã không tiếc huy động mọi lực lượng, nếu Lục Vân chết đi, hận ý trong lòng hắn cũng sẽ nhạt dần. Nhưng mặc cho hắn hao phí tâm cơ, sau cùng vẫn không giết được Lục Vân, ngược lại còn bị thiệt lớn khiến cừu hận càng tràn ngập cõi lòng, sự ghen ghét căm giận lúc nào cũng dấy lên trong tâm trí.

Sau khi nhận chức Minh chủ, mấy lần giao chiến với yêu ma đều đại bại, cơn phẫn nộ ngút trời không có nơi phát tiết. Hôm nay lại đụng phải Bắc Phong, mọi thứ tích tụ lại khiến hắn bất tri bất giác đã tự gieo rắc mầm mồng tà ác.

Ngửa mặt lên trời rống vang đầy tức giận, toàn thân Kiếm Vô Trần tử mang bạo xạ, thúc động toàn bộ công lực đột nhiên thi triển quyết thứ chín của Thiên Kiếm Cửu Quyết - Diệt Thiên Quyết. Ý niệm hủy diệt tràn ngập trong tâm tưởng, trong tình huống vô kế khả thi, hắn đã chọn cách hủy diệt tất cả, Diệt Thiên quyết xuất, diệt thiên hủy địa! Lúc này toàn thân Kiếm Vô Trần hào quang ngũ sắc lưu động, ánh sáng chói lòa ánh lên trên chiến giáp huyết sắc, tà mị khôn tả.

Trên đỉnh đầu, Thiên Linh Thần Kiếm phát ra một đạo tử sắc kiếm trụ nối thẳng lên trời; tứ phía, vô số tia sáng chuyển động theo thần kiếm, hội tụ thành thanh, hồng, tử, kim, lam, ngũ sắc quang long, lần lượt tán phát ra các phù chú màu sắc kì dị hóa thành vô số pháp kiếm vòng quanh thân thể hắn, hình thành một kiếm trận rợp trời. Trong tiếng hú kinh thiên, pháp kiếm ngũ sắc rực rỡ dưới sự chỉ huy của năm đạo quang long, dữ tợn đập vào hàn băng.

Ánh sáng lấp lánh kỳ dị bắn như mưa, tán phát hào quang mỹ lệ. Trong Nhã Viên, một trận quyết chiến kinh thế vẫn đang tiếp tục, song phương đều thực hiện những nỗ lực cuối cùng. Uy lực diệt thiên, kinh thế hãi tục, dưới một kích mãnh liệt như vậy, hàn băng dày đặc dưới đất đua nhau tan vỡ. Một số môn hạ cao thủ đứng cách Bắc Phong khá xa nên mức độ thụ hại tương đối nhẹ, đều ra sức cố gắng cuối cùng đã xông phá được cấm chế của hàn băng, lũ lượt kinh hãi bay ra xa để tránh khỏi một kích hung mãnh này.

Trong tầng cấm chế, nhóm cao thủ Diệp Tâm Nghi, Kim Cương Thánh Phật thừa cơ Bắc Phong đang tập trung chú ý đến Kiếm Vô Trần, đồng thời phát động Chấn tự quyết. Một đòn phá tan lớp băng cứng rồi phân phó cho thủ hạ mang Phong Lôi chân quân và Liễu Tinh Hồn mau chóng rút về vị trí an toàn.

Nhìn tình cảnh trước mắt, Diệp Tâm Nghi thấp giọng nói:

- Nhìn tình hình này thì tu vi của tên Bắc Phong thần bí thật kinh người, hy vọng chiến thắng của Kiếm Vô Trần không lớn. Trước mắt chính đạo chúng ta đã mấy lần xuất chiến đều chịu thất bại, nếu hôm nay lại bại nữa thì tất sẽ ảnh hưởng tới khí thế mọi người, do đó ta nghĩ vì tương lai sau này, chúng ta phải bắt kẻ này lại để lòng người phấn chấn, các vị thấy thế nào?

Thái Phượng tiên tử trầm mặc không nói, Chiến Tâm tôn giả nhíu mày lo âu, Kim Cương Thánh Phật thấy vậy, đành nói khẽ:

- Minh chủ nói rất có lý, trước giờ Lục Viện Liên minh đã liên tiếp bị giảm uy phong, hôm nay lại một lần nữa thất bại tất sẽ tới lúc nhân tâm tan rã, khi đó chính đạo cũng tàn đời. Vì đại cục Nhân gian, ta thấy hãy làm theo ý minh chủ đi.

Diệp Tâm Nghi nghe vậy liền hớn hở khẽ phân phó ba người chuẩn bị xuất thủ.

Trong lúc ba người bàn bạc, Bắc Phong đang thờ ơ nhìn Kiếm Vô Trần phía trên, khóe miệng nhếch lên nở một nụ cười lạnh nhạt. Song thủ trước ngực bỗng giơ lên, lớp băng xung quanh dày đến mười mấy trượng trong tích tắc như núi băng sụp đổ, hóa thành Huyền Băng Chi Khí lạnh căm, hình thành một cột khí trắng xóa mờ mịt nghênh đón nhát kiếm tuyệt cường của Kiếm Vô Trần.

Tử bạch giao hội, cường kình nổ tung chìm ngập trong màn băng tuyết phủ kín bầu trời, mặt đất một màu trắng bạc, vô số hoa tuyết bay vờn trên không, đẹp mê hồn. Nhưng trong bức tranh tuyệt mỹ này lại ẩn tàng sự hung hiểm vô tận đang vô thanh vô tức đến gần.

Lăng không bắn vọt lên, Bắc Phong không hiểu là do vô tâm xảo hợp hay đã biết trước mà đã tránh khỏi một kích thần kỳ quỷ dị của Chiến Tâm tôn giả một cách huyền diệu.

"Hừ" lạnh một tiếng, Bắc Phong thu lại Băng Thiền Châu, thân thể đột nhiên hóa hàng ngàn hàng vạn, mỗi cánh hoa tuyết đều biến thành vũ khí của hắn, phát ra đòn công kích cực mạnh. Hoa tuyết không ngừng rơi xuống, đếm không hết những bạch mang xen lẫn bên trong, hình thành một kỳ trận băng tuyết phát ra năm cơn lốc xoáy vòi rồng cuốn chặt lấy Kiếm Vô Trần, Diệp Tâm Nghi, Thái Phượng tiên tử, Kim Cương Thánh Phật và Chiến Tâm tôn giả.

THẤT GIỚI TRUYỀN THUYẾT 247:
Huyền băng chân khí đóng băng vạn vật dưới sự thôi động của Bắc Phong, tựa như quỷ trảo của ác ma khiến năm bóng người đang chớp động bỗng sững lại, giữa không trung. Trong khoảnh khắc, thân ảnh Bắc Phong khi mờ khi tỏ cuối cùng tụ lại thành thực thể nơi chính giữa năm đại cao thủ, khóe môi treo nụ cười lạnh lẽo.

Hai tay đan chéo trước ngực nhìn năm người đang toàn lực chấn khai tầng huyền băng chân khí trói buộc mình, Bắc Phong không thèm quan tâm chỉ tiếp tục động tác của mình, sau khi song thủ liên tục đảo lộn mười hai lần đột nhiên bổ ra hai bên. Tức thì, chấn động kinh thiên với sức mạnh phá hủy mọi vật như biển cả gầm rú giận dữ lấy Bắc Phong làm trung tâm điên cuồng tỏa ra bốn phía.

Phía xa, cao thủ lục viện quan chiến người nào người này kinh hãi thất sắc, nhìn quang cầu bạo nổ, sắc mặt thật không dám tin tựa như vừa gặp quỷ. Đây là cao thủ thuộc cấp độ nào, dưới sự liên công của năm tuyệt thế đại cao thủ chính đạo không những không mảy may thương tổn, còn nhất cử chấn bay năm người, thật khiến người ta không dám tưởng tượng. Cao thủ như vậy, có lẽ Thiên Kiếm Khách trong thuyền thuyết cũng không chắc mạnh hơn, rốt cuộc hắn từ nơi nào đến ?

Trong lúc kinh hãi, huyền băng chân kình tựa gió thoảng xâm nhập cơ thể, nháy mắt đóng băng kinh mạch toàn thân tất cả mọi người, khiến chúng nhân trong lòng đều rùng mình sắc mặt sợ hãi tái nhợt. Không trung, năm tiếng kêu đau đớn truyền đến, năm bóng người theo năm hướng rơi mạnh xuống mặt đất, sau khi lăn vài vòng lắc lư ngã xuống.

Trên không trung, ánh mắt Bắc Phong sắc như đao, lạnh lùng lướt qua chúng nhân, hừ nói :
- Nhân sĩ Trung Nguyên bất quá chỉ có vậy, còn thua kém ta một tên thôn dã thật khiến người ta thất vọng! Chuyện hôm nay ta biết các ngươi không thể quên, hi vọng lần sau muốn tìm ta, tốt nhất tìm tên nào mạnh một chút để tránh tiếp tục mất mặt.”

Dứt lời chuyển thân nhìn về phương xa, Bắc Phong cười dài bay đi, không trung ẩn hiện truyền lại tiếng ca cao vút.

Thương khung tuyết, thiên địa bạch, tây phong kính, bắc phong liệt.
(Tạm dịch: Trời đầy tuyết, thiên địa một màu trắng, gió tây mạnh mẽ, gió bắc hừng hực…)

Ma vực Hắc Ma lĩnh, Tứ Linh thần thú sau khi phá tan đợt công kích đầu tiên của thần bí ma vân, cảm giác được sức mạnh đợt tấn công thứ hai, bất giác cái miệng nhỏ mở lớn một tiếng gầm xé trời với khí thế tê thiên liệt địa, hoá thành một đạo thất thái quang hoa nghênh đón tam sắc quang diễm chiếu rọi tứ phía của ma vân.

Lần đầu tiên chính diện giao phong, Tứ Linh thần thú dùng uy thế liệt thiên đối đầu với sự thần bí vô hạn của ma vân, hai đạo quang trụ màu sắc rực rỡ mà bất đồng tính chất tạo thành trạng thái thượng hạ nối kết, dính chặt một chỗ. Mặt đất sấm sét ầm ầm, toái thạch nhô lên, đại địa rắn chắc nơi Tứ Linh thần thú trong tiếng gầm giận dữ chấn động kịch liệt, cát bụi bay mù mịt, một đường nứt hiển hiện, cả mặt đất bắt đầu sụp đổ, uy lực mạnh mẽ khí thế bạo liệt. Có thể nhìn thấy Lục Vân và Thương Nguyệt trên không trung kinh hoàng thất sắc.

Cường quang lóa mắt như mặt trời nóng bỏng trên đầu bạo phát quang hoa rực rỡ, tam sắc quang diễm cùng thất thái quang hoa trên không kịch đấu, vừa bắn ra vô số quang mang tuyệt đẹp vừa triệt tiêu lẫn nhau, hình thành nên một kỳ cảnh hiếm thấy.

Trong không trung, khí lưu xoáy tròn xung đột, ma sát quá nhanh sản sinh khí nóng bỏng kinh người, làm cho bên dưới bầu trời xanh sậm hiện ra một vùng nhàn nhạt đỏ như máu. Tiếng sấm động như từ cửu thiên giáng xuống, cả không gian tràn ngập thứ chấn động khiến lòng người kinh hãi, phảng phất trời long đất lở, như hãm thân trong hồng lưu hủy diệt.

Quang trụ chói mắt triệt tiêu nhau bắt đầu yếu đi, Tứ Linh thần thú trên cao toàn thân quang mang chói sáng, thất thái quang hoa từ miệng phun ra hút vào không ngừng dần dần áp chế tam sắc quang diễm phát ra từ ma vân.

Bên dưới, thần bí ma vân hình thể to lớn kinh nhân từ khi Tứ Linh thần thú phát ra tiếng gầm tức giận, thân thể luôn bình lặng xuất hiện rung rẩy mãnh liệt, vô số hắc sắc ma khí từ miệng phát ra bị tan trong gió.

Tam sắc quang diễm đã bắt đầu ảm đạm, theo Tứ Linh thần thú không ngừng ép xuống, thần bí ma vân chỉ kiên trì được một lúc quang diễm đã bị phá vỡ. Cùng với sự phá vỡ của quang diễm hình thể thần bí ma vân dần thu nhỏ lại, trong nháy mắt tối nguy hiểm giáng lâm đã tránh thoát khỏi dư kình thất thái quang hoa của Tứ Linh thần thú, còn mặt đất xuất hiện một hố sâu không đáy phát xuất ra tiếng sấm ầm ì.

Hai cánh sau lưng Tứ Linh thần thú vừa giương lên, hắc bạch song sắc quang hoa đột hiện trên không với uy thế bài sơn đảo hải theo thế tả hữu giáp kích, hung hãn kích trúng thần bí ma vân vẫn đang phát sinh dị biến. Tức thì một tiếng sấm vang lên, thiên địa hơi chấn động, trong thể nội thần bí ma vân đột nhiên phát ra tiếng gào khẽ cổ quái.

Lần đầu tiên, Lục Vân cùng Thương Nguyệt phác giác vật thần bí phát ra âm thanh. Trước đây, hai người đã luân phiên tấn công nhưng vật huyền diệu khó lường này hoàn toàn im hơi lặng tiếng, lúc này nó phát ra tiếng kêu chứng minh chân tướng sắp sáng tỏ.

Hai người đang suy nghĩ thần bí ma vân vô cùng to lớn đột nhiên biến mất, trong sát na một tam xích quang cầu lập lòe ma diễm xuất hiện trong tầm mắt Lục Vân và Thương Nguyệt. Nhìn vật cổ quái này, Tứ Linh thần thú trong đôi mắt đỏ rực lóe lên chút cảnh giác, còn Lục Vân và Thương Nguyệt thần tình nghiêm túc chờ đợi kết quả cuối cùng.

Thời gian, tại thời điểm này giống như chưa từng chuyển động cho đến khi không gian rung lên một chập, một cổ quái kỳ thú xuất hiện giữa không trung, Lục Vân cùng Thương nguyệt mới đột nhiên tỉnh ngộ.

Cẩn thận quan sát kỳ thú do thần bí ma vân biến thành, ngoại hình nó có phần giống lão hổ nhân gian, bốn móng vuốt, đuôi hổ đều có, điểm bất đồng chính là trong đôi mắt lập lòe nhất hắc nhất lục lưỡng sắc quang mang, giữa trán một con mắt màu đỏ sậm, trên lưng một lưỡi dao sắc bén nhô lên lấp lánh hắc mang quỷ dị, ẩn ước hiện lên vô số tự tích phù chú. Nhìn từ xa, lưỡi dao tựa như một cây thần binh đảo ngược cắm vào, trên bề mặt vô số hắc sắc quang mang vây quanh lại thêm tự tích phù chú ẩn hiện, trông quỷ dị không nói nên lời.

Thể hình so Tứ Linh thần thú lớn hơn nhiều, chừng một trượng, trông uy mãnh vô cùng. Thần bí Ma Hổ đột nhiên ngưỡng thiên rống lên, âm thanh không kém tiếng gầm của Tứ Linh thần thú xuyên suốt thiên địa, chấn lùi Lục Vân cùng Thương Nguyệt ra xa, hộ thể chân khí nháy mắt bị phá vỡ.

Cảm thấy ma hổ thị uy, Tứ Linh thần thú không cam chịu kém, mở to miệng nhắm ngay ma hổ gầm một tiếng cuồng bạo, tức thì bầu trời Ma vực Hắc Ma lĩnh tiếng gào xé trời thấu tận mây xanh, làm núi non rung chuyển.

Trong lúc nguy hiểm, Lục Vân ôm chặt Thương Nguyệt, quanh thân ngân quang chợt loé, thuật Không gian khiêu dược đưa hai người nháy mắt xuất hiện ngoài ngàn trượng về phía tây bắc, từ xa nhìn hai con thiên địa kỳ thú trong luồng khí hủy diệt.

Kinh hoàng chỉ về phía trước, Thương Nguyệt run giọng nói:

- Hắc Ma lĩnh rộng vô biên cao tận mây xanh lại trở thành bình địa như vậy, thực sự khiến người ta khó tiếp nhận. Người tu chân trong thế gian nhiều biết bao nhưng liệu có người nào có uy thế hủy thiên diệt địa, di sơn đảo hải thế này không ?

Sự kinh hoàng cũng xuất hiện trong lòng Lục Vân, bất quá chàng rất bình tĩnh khẽ ôm lấy thân thể Thương Nguyệt, có chút kinh dị nói:

- Đích xác rất khó tiếp nhận, chẳng qua sự việc xảy ra trước mắt không cho phép chúng ta phủ nhận. Thiên địa vạn vật có lớn tất có nhỏ, nhân loại chẳng qua là một loài yếu ớt trong số đó, nên mắt chúng ta sức mạnh của chúng tự nhiên khiến người khó tiếp nhận.

Tựa vào lòng Lục Vân, Thương Nguyệt bình tĩnh trở lại, nhìn một vùng quang hoa chói mắt lại mơ hồ không rõ nói:

- Chàng nói đúng, chúng quá mạnh, chỉ không biết bây giờ Tiểu linh nhi của chàng tình hình như thế nào?

Lặng lẽ nhìn phía trước, Lục Vân trầm giọng đáp:

- Ta cũng không rõ, nhưng linh thức cho biết khí tức Tiểu linh nhi càng lúc càng mạnh, sức mạnh thần bí ẩn tàng trong thể nội dưới sức ép của ma hổ cường đại bắt đầu dần dần thức tỉnh. Còn nó rốt cuộc mạnh cỡ nào không ai biết rõ. Ta dù tâm linh tương đồng với nó nhưng có vài việc cũng vô pháp nhìn thấu.

- Nói như vậy, Tiểu linh nhi sẽ không thua. Nhưng sự cổ quái của thần bí ma hổ chàng có thể tra ra không?” Ngẩng đầu nhìn chăm chú Lục Vân, đôi mắt trong sáng lấp loáng thần thái cực kì mê người.

Nhìn người ngọc trong lòng, Lục Vân thần sắc bình thản chầm chậm nói:

- Ma vực kỳ thú thật không giản đơn, thể nội tựa hồ ẩn tàng ba loại thần bí khí tức do ba loại năng lượng tổ thành, tịnh không phải mắt phàm chúng ta có thể nhìn thấu. Hiện tại nó đang giao phong với Tiểu linh nhi, nhưng ta nghĩ kết quả cuối cùng có lẽ nó sẽ đào tẩu.

- Đào tẩu? Ý chàng nó địch không nổi Tiểu linh liền đào tẩu? Với thực lực Tiểu linh, đến khi đó chắc nó không dễ dàng chạy thoát được phải không?” Nhẹ nhàng, Thương Nguyệt nói ra cách nhìn của mình

Lục Vân lại có kiến giải bất đồng, chỉ nghe chàng nói :

- Tuy Tiểu linh có thể đánh bại nhưng muốn tiêu diệt nó chỉ có một cách. Chính là song phương ngạnh đấu mãnh liệt, Tiểu linh nhi dựa vào sức mạnh cường hoành tuyệt thế bản thân, sau khi gây trọng thương vô lực đào tẩu mới có thể tiêu diệt nó. Nhưng Ma Hổ này không ngốc, theo ta nó một khi biết không thể địch lại Tiểu linh nhi sẽ chọn cách đào tẩu, dẫu sao thiên địa vạn vật vẫn chọn sinh tồn làm đầu, nên một khi nó chọn bỏ chạy Tiểu linh nhi rất khó vây khốn được.

Suy nghĩ cẩn thận, Thương Nguyệt cảm thấy phân tích của Lục Vân rất có đạo lý, như Ma Hổ là vật thần kỳ trí tuệ quyết không kém nhân loại, nó đương nhiên biết cân nhắc lợi hại, khả năng liều mạng tử chiến không lớn. Nhưng tất cả chỉ là suy đoán, kết quả chân chính đến cuối cùng mới biết được.

Trên không trung của Hắc Ma lĩnh, thân ảnh Tứ Linh thần thú cùng thần bí Ma Hổ chớp động giao thoa. Trong tấn công Tứ Linh thần thú hồng hắc song trảo nhỏ bé mỗi lần huy động liền phát xuất nhất hồng nhất hắc hai lưỡi dao ánh sáng uy lực kinh thiên đủ để phá rách không trung. Đồng thời, hắc bạch song sát trên lưng mỗi lần vũ động lại hình thành hai cơn lốc hình cánh chim, với sức mạnh xuyên thấu mọi thứ cương mãnh uy vũ.

Đối diện, Ma Hổ cũng không đơn giản, hổ trảo vũ động ngợp trời sức mạnh tê không liệt khí, phối hợp hắc sắc hổ vĩ sau lưng quyển động, quang sát quét ngang giống như một cây thần binh khai thiên tích địa.

Cứ như thế, hai con kỳ thú với uy thế chấn thiên tung hoành bay lượn, cả không gian dưới sự quấy đảo của lực phá hủy cường đại bắt đầu méo mó biến hình cuối cùng bể nát sản sinh khe hở không gian, bầu trời xanh sậm thỉnh thoảng lóe lên vài tia quang mang nhỏ xíu phát ra sức mạnh thôn phệ tất cả.

Một lần nữa tiếng gầm giận dữ chấn thiên phát ra từ miệng hai con kỳ thú, cả Ma Vực bắt đầu rung động, mặt đất núi sông lay động đường nứt dày đặc, vô số cát bụi trong lúc bay mù mịt hóa thành hư vô.
THẤT GIỚI TRUYỀN THUYẾT 248:
Trong trận chiến, Tứ Linh thần thú thân thể rung động, toàn thân quang hoa nhanh chóng nhạt dần, trong đôi mắt đỏ hiện ra sắc thái mệt mỏi và kiệt quệ. Hiển nhiên sau một thời gian liên tục kịch chiến đã tiêu hao quá nhiều năng lượng khiến nó xuất hiện thần sắc mỏi mệt.

Phía đối diện, lớp ma mang quỷ dị bên ngoài thân thể thần bí Ma Hổ toàn bộ đã tan biến, chỉ thấy quang hoa trong ba đôi mắt ảm đạm lộ vẻ kinh khủng bất an. Quan sát Tứ Linh thần thú đứng đối diện, con mắt thần bí Ma Hổ không ngừng chuyển động, nó len lén nhìn lên phía trên nơi đang dần xuất hiện không gian rạn nứt.

Lúc này bỗng lóe lên một đạo ánh sáng, trên bầu trời lại một lần nữa xuất hiện một lằn rạn nứt. Thần bí Ma Hổ mở miệng rống lên một tiếng, phát ra một đạo tam sắc ma mang mãnh liệt nhắm về phía Tứ Linh thần thú công kích.

Quan sát thế công mãnh liệt của địch nhân Tứ Linh thần thú không tránh né, trong cái mỏ nhỏ bắn ra bảy tia quang mang chớp sáng, một đạo quang trụ nhỏ bé quen thuộc nhanh chóng hoá thành một đạo hào quang có đường kính lớn hơn ba thước chói lọi nghênh đón đòn tấn công mạnh mẽ của Ma Hổ. Lưu quang bay lượn cùng với hào quang vỡ vụn rải rác khắp nơi trên không trung. Một chiêu của Tứ Linh thần thú dễ dàng hoá giải đòn tấn công của Ma Hổ, bảy tia quang trụ thuận thế tiếp tục tập kích về phía đối phương.

Tuy nhiên trong lúc tấn công, Tứ Linh thần thú chợt nhận ra có chút biến hoá nho nhỏ, thân thể nó bật dậy phóng mình lên không trung đồng thời miệng phát ra tiếng gầm giận dữ và hoá thành một cỗ bão táp thất sắc, mang theo khí thế diệt thiên tuyệt địa xuyên cả vũ trụ bay về không gian rạn nứt hướng về Ma Hổ đánh tới. Cùng lúc công kích đánh tới, thân thể Ma Hổ cũng bay vào chỗ rạn nứt rồi phong bế lại cùng với làn quang mang tan biến vào hư vô.

Giữa không trung, tiếng gầm rống giận dữ không cam tâm của Tứ Linh thần thú truyền lại, tựa hồ trước sự bỏ chạy của Ma Hổ khiến nó vô cùng tức giận. Đứng đằng xa Lục Vân và Thương Nguyệt nhìn thấy sự việc như vậy đều lộ vẻ ngạc nhiên, họ dù trước đó đã suy đoán rằng Ma Hổ sẽ tẩu thoát, chỉ là không thể ngờ là nó dùng cách đó để thoát khỏi Tứ Linh thần thú.

Trong tâm phát ra một đạo ý niệm, Lục Vân liền đưa Thương Nguyệt cùng Tứ Linh thần thú bay đi. Nhìn nó đáp lên vai với vẻ buồn bực không vui, Lục Vân bèn an ủi:

- Tốt lắm, vẻ uy mãnh lợi hại của mi bọn ta đã trông thấy rồi, lần đầu tiên để Ma Hổ trốn thoát cũng không có gì là quan trọng, nếu sau này có gặp lại nó thì mi thu thập sau cũng tốt. Mục đích đầu tiên chúng ta đi vào Hắc Ám giới là đuổi theo để cứu người, hiện tại mọi việc đã xong, chúng ta nên tiếp tục tiến về phía trước.

Tứ Linh thần thú nhìn Lục Vân rống khẽ hai tiếng rồi nhắm mắt đứng im tựa hồ rất mỏi mệt.

Thương Nguyệt khẽ nói:

- Nó cũng đã mệt mỏi, vừa mới kịch chiến một trận nhất định tiêu hao không ít thể lực, hơn nữa với thể trạng của nó hiện tại còn nhỏ nên muội nghĩ rằng đã quá sức rồi.

Gật đầu nghiêm túc, Lục Vân đáp:

- Điều muội nói huynh đã nghĩ tới, cho nên huynh thấy không yên tâm. Tương lai nếu nó lớn lên và lúc sức mạnh của nó cực thịnh nhất thì sẽ lợi hại như thế nào, huynh còn có đủ khả năng khống chế được nó không? Nếu không thể khống chế được, đối với thế giới này nó sẽ mang lại điều gì?

Chàng vừa nói, vừa ngự kiếm lăng không bay đi. Như ‎Ý Tâm Hồn kiếm phát ra một đạo xích hà đưa thân ảnh hai người nhanh chóng vượt qua vùng trời này.

Dưới bầu trời lục sắc tăm tối một đạo hồng vân loé sáng, trong Ma vực vắng vẻ yên lặng, tiếng của Thương Nguyệt như phiêu lãng trong gió thoảng:

- Mọi việc đều có quan hệ nhân quả, quan trọng là thời gian thôi, còn những việc sau này hà tất suy đoán làm gì?

Tại Nhân gian, trên Nhạc Dương Lâu ven Động Đình hồ, hôm nay có thể nói là phong vân tụ hội, các cao thủ khắp nơi về tụ tập. Không biết từ miệng người nào truyền ra một tin: Thông Linh điểu xếp hạng nhất trong các huyền linh dị vật của hai mươi bốn Đại La Chư Thiên thần khí đang được ẩn giấu dưới đáy Động Đình hồ. Bởi vì thế trong một thời gian ngắn chưa tới hai ngày, cao thủ các môn các phái của Nhân gian đã tụ tập ở đây.

Nhạc Dương lâu nghìn năm lưu danh là nơi văn nhân nhã sĩ tụ tập dù vô cùng rộng lớn hiện tại cũng không đủ chỗ cho cao thủ trong khắp thiên hạ, vì vậy lên được Nhạc Dương lâu tất nhiên không thể là thường nhân mà chắc chắn là người có lai lịch phi phàm. Nhưng cũng có một số kẻ tu vi nông cạn có ý đồ đục nước béo cò che giấu hành tung, đa số ẩn núp hai bên bờ Động Đình hồ, luôn lưu tâm thăm dò tin tức ở xung quanh.

Lúc này là giữa trưa, mặt trời đang tỏa ánh sáng chói chang và cũng là thời điểm dùng cơm. Nhạc Dương lâu trên dưới ba tầng đầy kín người, tầng trệt đặt mười hai cái bàn sớm đã bị những người tu chân muôn hình muôn vẻ tọa vị, tầng thứ hai đặt chín cái bàn toàn bộ cũng đã có người ngồi, chỉ có tầng thứ ba đặt sáu cái bàn là còn dư lại một cái. Nói ra thì vừa khéo, lúc này một nhóm ba người dọc theo toà nhà xuất hiện tầng trên cùng Nhạc Dương lâu, họ đưa mắt quét qua năm cái bàn có người ngồi rồi thuận tiện tiến đến gần cái bàn góc phía tây.

Thận trọng quan sát ba người vừa đến, đó là một vị trung niên văn sĩ, một vị trung niên đạo sĩ, người còn lại là một thiếu nữ váy xanh lục tóc dài rất mỹ lệ. Trung niên văn sĩ khuôn mặt nho nhã, đôi tay để trống chính là chủ nhân của Hạo Thiên phủ Văn Bất Danh. Đạo nhân bên cạnh hiển nhiên là Quy Vô đạo trưởng của Vân Vụ phong. Thiếu nữ còn lại chẳng phải là người nào khác, chính là Trần Ngọc Loan của Ngũ Hành môn cùng với chiếc ngọc tiêu trên mình.

Làm sao mà ba người cùng xuất hiện tại đây? nói đến cũng là sự trùng hợp. Trước đây Văn Bất Danh cùng Quy Vô đạo trưởng đã dự định một lần thám thính động tĩnh mới nhất của yêu ma quỷ quái trong Nhân gian giới. Đồng thời thu thập được khá nhiều tin tức để tiện phân tích tình huống, đợi thời cơ thích hợp sẽ chủ động xuất kích từ từ làm suy yếu lực lượng yêu ma.

Ban đầu dự định chỉ đi hai người, nhưng nhận thấy Trần Ngọc Loan ở lại sơn thôn cũng buồn chán nên Văn Bất Danh nghĩ đến Lục Vân mới đưa nàng cùng xuất sơn, ý muốn giúp nàng tăng thêm kinh nghiệm. Hạ sơn chưa đến hai ngày ba người đã phát giác ra vô số cao thủ Nhân gian kéo đến ven bờ, họ cũng cẩn thận thám thính biết được Thông Linh điểu sắp hiện thế, vì mang một chút hiếu kỳ và tâm lý may mắn nên ba người cũng đã đến đây.

Lúc này thức ăn đã được dọn lên, ba người Văn Bất Danh yên lặng nhìn lên năm bàn bên cạnh, sắc mặt lộ vẻ nặng trĩu.

Ở năm cái bàn có người, Văn Bất Danh và Quy Vô đạo trưởng nhận biết được ba bàn, người ngồi ở bàn đầu tiên là Thanh Hư đạo trưởng cùng sư huynh Thanh Mộc đạo trưởng của Vô Vi đạo phái. Ngoài ra còn có một vị lão đạo râu tóc trắng bạc đeo kiếm mà hai người không biết.

Ở bàn thứ hai, Diệp Tâm Nghi trong chiếc váy ngồi đối diện Kim Cương Thánh Phật của Vạn Phật tông, chia ra ngồi hai bên là Vân Hoa của Đạo viên cùng với Triển Ngọc của Thiên Kiếm viện. Ở bàn thứ ba có hai người đang ngồi, một người trên bàn trước mặt có đặt thiết bàn toán, thân hình thể hiện phong thái của người giàu có cùng với nụ cười không tắt trên gương mặt đích thị là Gian Thương không sai. Bên cạnh là một nam tử có khuôn mặt tà mị, mặc bộ đồ văn sĩ, tay cầm quạt xếp xác thực là Tà Tâm Thư Sinh.

Quan sát những người ở ba bàn, Văn Bất Danh và Quy Vô đạo trưởng trao đổi ánh mắt, truyền âm mật với nhau:

- Không ngờ Tà Tâm Thư Sinh đã lâu không xuất hiện ở Nhân gian hôm nay lại gặp ở đây, điều này thật là ngoài dự đoán.

Quy Vô đạo trưởng bề ngoài hết sức giữ vẻ bình tĩnh nói:

- Việc này đúng là làm cho người ta giật mình, nhưng cũng bất ngờ lại có Diệp Tâm Nghi tại nơi này, sự tình cũng không hợp lý chút nào! Phân tích tình hình chính đạo Liên minh cho thấy bọn họ gần đây thực lực quá giảm sút, Đạo viên và Phượng Hoàng thư viện trước sau đã bị diệt, Nho viên và Bồ Đề học viện lại vừa bị tập kích, Thiên Thương đạo trưởng cao thủ Vô Vi phái cũng đã tử trận, như thế còn lại bao nhiêu người có hữu dụng? Lúc này họ lại không đoàn kết nhất trí, trái lại còn phân chia thực lực đến đây, chẳng lẽ trong tâm bọn họ Thông Linh điểu so ra quan trọng hơn an nguy thiên hạ?

Văn Bất Danh sau một hồi trầm tĩnh lại nói:

- Lòng người vốn khó dò, do Kiếm Vô Trần hiện là Minh chủ thì mọi việc đều có thể xảy ra. Trước đây hắn ta hao tổn tâm cơ mong đưa Lục Vân đến chỗ chết, sau cùng chỉ vì một chút sơ sót mà bại dưới tay Lục Vân. Lúc này Thông Linh điểu trong truyền thuyết xuất hiện, hắn ta có lẽ cũng muốn tranh đoạt vật ấy nê đã tìm cách để gia tăng thêm thần khí cho Huyết Hà đồ hòng báo thù xưa, điều này cũng có khả năng lắm.

Nghe thấy hắn giải thích vậy Quy Vô đạo trưởng nghĩ cũng đúng, lòng dạ Kiếm Vô Trần đã biểu hiện ra ngoài, bất cứ việc gì hắn cũng nhất định theo đuổi cho được. Nghiêng đầu liếc nhìn ba người Vô Vi đạo phái, Quy Vô đạo trưởng nói:

- Xem ra bọn họ cũng đến đây vì điều đó, có lẽ lời đồn tại Nhân gian không sai. Như vậy Ma vực Hắc Ám tôn chủ tập kích Vô Vi đạo phái thần bí cũng có lý do của nó.

Thức ăn được dọn ra bàn, Văn Bất Danh mời Trần Ngọc Loan tự nhiên dùng bữa, lão lại cùng Quy Vô đạo trưởng bên cạnh tiếp tục mật đàm.

- Nhân vật ở hai bàn còn lại nhìn không phải là dạng người tốt, chỉ là ta không biết chính xác là nhân vật nào, đạo trưởng có nhận ra không?

Quy Vô Đạo trưởng đáp lời:

- Thiên hạ kỳ nhân dị sĩ thì nhiều, chỉ có thể tuỳ theo nhận thức mỗi người. Nhân vật hai bàn ấy ta cũng chưa thấy qua nhưng có lẽ phải có lai lịch bất phàm, không thì không thể giữ thần sắc bình tĩnh mà xuất hiện tại đây.

Nói xong lão khẽ liếc nhìn qua hai bàn đó.

Ở bàn đầu tiên, hướng xéo đối diện chỗ ngồi của Văn Bất Danh là một hắc y thiếu niên tuổi tác không lớn, thần sắc thản nhiên, trên bàn trước mặt ngông nghênh đặt ngang thanh đao nhọn ẩn ước quang mang kỳ dị. Đối diện thiếu niên là một thiếu nữ thiên kiều bá mị, khoác trên mình bộ váy dài có đính hoa mẫu đơn lớn màu đỏ, trên khuôn mặt mỹ lệ ẩn chứa một tia mị sắc lấn át toàn bộ linh khí trên nét mặt thanh tú tạo cảm giác là con người phóng đãng. Tay phải cầm một đoá hoa hồng rất đẹp đang toả ra mùi hương thoang thoảng, nàng đang mỉm cười nhẹ nhàng nhìn thiếu niên lãnh đạm ngồi đối diện. Hai người trông rất cổ quái, người khác thoáng nhìn có thể thấy hoàn toàn không hợp, nhưng bọn họ lại ngồi cùng một bàn làm cho mọi người không thể hiểu được.

Ngồi ở bàn thứ hai là hai thiếu niên một hồng một trắng và một hắc y mang mặt nạ. Chỉ thấy hồng y thiếu niên thần sắc thản nhiên, đặt trước mặt một ngọn bút, còn trước mặt bạch y thiếu niên lại đặt một cái rìu nhỏ tinh xảo trên có hình tròn toàn phong đồ án, lục sắc quang mang nhàn nhạt lóe sáng. Còn hắc y nhân do mặt nạ che nên không thấy khuôn mặt chỉ lộ ra cặp mắt lạnh lẽo, một thanh trường kiếm đặt trên bàn phía trước mặt.

Văn Bất Danh và Quy Vô đạo trưởng không nhận ra người tại hai bàn này. Nhưng nếu là Lục Vân, chàng có thể nhận biết hắc y thiếu niên ở bàn đầu tiên chính là Đồ Thiên, truyền nhân của Đồ Long môn. Còn ba người bàn thứ hai thì trước đó không lâu xuất hiện ở trước Cửu Âm động, núi Nhạn Đãng đó là hồng y thiếu niên Hồng Vân Thái Tử, bạch y thiếu niên Toàn Phong phủ Lý Vân Long, hắc y kiếm khách Hắc Sát Kiếm Hồn.

Cả ba người đồng thời lại đến nơi đây là có cùng ý định hay sự trùng hợp, ngoài bản thân bọn họ ra thì không ai rõ.

Lúc này, một âm thanh nhu mì đột ngột phá vỡ sự yên tĩnh trên Nhạc Dương lâu, chỉ thấy thiếu nữ áo đỏ tay cầm hoa hồng thần sắc u oán nói:

- Ta thấy có chút khó chịu, làm sao bọn họ lại không dám nhìn thẳng mà chỉ liếc nhìn ta?

Hắc y thiếu niên Đồ Thiên ngồi cùng bàn sắc mặc thâm trầm lạnh nhạt nói:

- Cô là cô, ta là ta vì quan hệ trong quá khứ nên ta không muốn tranh cãi với cô, nếu cô còn khoác lên cái bộ dạng yêu mị dụ người đó thì chúng ta sẽ đường ai nấy đi.
THẤT GIỚI TRUYỀN THUYẾT 249:
Nhìn thấy thần sắc lạnh lùng nghiêm nghị của hắn, thiếu nữ mặc váy đỏ đôi mắt ngấn lệ, nhỏ giọng than:

- Huynh nói vậy rõ ràng là vì bực tức nên muốn muội phải tự suy đoán đúng không? Huynh đã không thích dáng vẻ này của muội, vậy muội sẽ thay đổi là được chứ gì.

Nói xong nàng liền thu lại thần thái kiều mỵ, khuôn mặt ngọc lộ ra khí chất thanh tú, toàn thân mang một phong thái khác hẳn lúc trước.

Đồ Thiên nhìn nàng một cái, tựa hồ như đã biết nàng hay thay đổi bất thường nên cũng không để ý đến nàng nữa, hắn lãnh đạm nâng chén độc ẩm.

Chỉ với hai câu nói đơn giản, sau đó là vài ba câu nói nữa vang lên đã phá vỡ không khí trầm mặc nãy giờ, trên lầu ba bắt đầu xuất hiện những tiếng cười nói trò chuyện.

Lúc này Tà Tâm Thư Sinh ở bàn bên cạnh mỉm cười nói:

- Thiên cổ Nhạc Dương, phong lưu bách thế. Hôm nay ta đến thăm lại nơi xưa, quả là khác xa so với trước kia.
(Tạm dịch: Nhạc Dương từ nghìn xưa, hàng trăm đời đều phong lưu.)

Gian Thương Giả Chính cười hòa nhã hỏi:

- Khác ở chỗ nào? Là vật, là người hay là thương hải tang điền? (1)

Tà Tâm Thư Sinh nở một nụ cười tà mị, mục quang lơ đãng đảo quanh Diệp Tâm Nghi, thiếu nữ váy đỏ và Trần Ngọc Loan rồi khẽ nói:

- Năm xưa, lần nào tới đây ta cũng chỉ đi một mình, tuy cũng có khi dắt theo người đẹp nhưng chỉ toàn là những hạng tầm thường, không đáng được coi là hàng thượng phẩm. Hôm nay long phụng đều tề tựu nơi đây, những bông hoa thơm tuyệt sắc chốn Nhân gian mỗi người một vẻ, đúng là mang một phong vị khác.

Gian Thương Giả Chính nghe vậy khiến nụ cười trên khuôn mặt mập mạp đờ ra, ngay sau đó hắn liền khôi phục lại vẻ bình thường, lắc đầu than:

- Kim Lăng thiếu niên xuân nhật du, chỉ vi tố trang tần hồi thủ, tây phong ảnh lý thùy nhân xướng, hà gia nhi lang luyến phong lưu? ngươi đúng là không thể thay đổi bản tính, cẩn thận không sau này sẽ bỏ mạng bởi hoa thơm đấy rồi lại di hận.
(Tạm dịch: Kim Lăng thiếu niên du xuân, nhiều lần ngoái đầu chỉ vì tố nữ, trong bóng gió tây ai đang ca hát, công tử nhà nào thích phong lưu?)

Tà Tâm Thư Sinh tự cho mình là cao nhã nói:

- Mẫu đơn hoa hạ, thiên cổ phong lưu, kỷ tằng hà thời, hữu nhân hồi đầu?
(Tạm dịch: Dưới hoa mẫu đơn, phong lưu từ nghìn xưa, đã từng bao giờ, có người quay đầu?)

Diệp Tâm Nghi ngồi cạnh đó sắc mặt có vẻ tức giận "hừ" lạnh một tiếng định mở miệng giáo huấn Tà Tâm Thư Sinh thì đã bị Kim Cương Thánh Phật khuyên ngăn. Vân Hoa và Triển Ngọc ngồi cùng bàn đều hết sức phẫn nộ, họ đang định xông đến gây hấn thì cũng bị Kim Cương Thánh Phật cản lại nói:

- Đừng có nông nổi tức giận, người này chính là Tà Tâm Thư Sinh cao thủ đứng đầu tà đạo, hắn cả đời háo sắc như mệnh, đã từng hủy hoại vô số thiếu nữ khiến thiên hạ chính đạo căm phẫn, nhưng hắn vẫn sống được đến hôm nay chứng tỏ có mối quan hệ lợi hại trong đó, các ngươi cứ suy nghĩ kỹ thì sẽ minh bạch. Chúng ta tới đây không phải để gây chuyện nên mọi việc đều phải coi nhẹ, bản thân vô ưu vô sầu.

Thiếu nữ quần đỏ ngồi cùng bàn với Đồ Thiên chỉ nhìn Tà Tâm Thư Sinh với ánh mắt cổ quái, biểu tình không vui không giận khiến người ta không thể nhìn ra một chút dao động nào trong lòng nàng. Trần Ngọc Loan thì trừng mắt liếc hắn một cái, thấp giọng mắng:

- Kẻ hạ lưu bại hoại đáng hận, một ngày nào đó gặp phải ta nhất định sẽ khiến ngươi chết không tử tế, hừ!

Vẻ thiên chân kiều mỵ đều dồn lại trong tiếng “hừ” đó, Tà Tâm Thư Sinh nghe mà trên mặt lộ ra sự tán thưởng mỹ sắc hiếm gặp. Đương nhiên, với cự ly này Tà Tâm Thư Sinh nghe rõ mồn một từng lời nàng nói, hắn không kìm được cười nhẹ nói:

- Ngây thơ yêu kiều, nét đẹp thuần khiết, xinh xắn kiều mị, nhanh nhẹn hoạt bát, hiếm thấy, hiếm thấy. Ha ha ha…

Cản Trần Ngọc Loan lại, Văn Bất Danh lạnh lùng lên tiếng:

- Tà Tâm Thư Sinh, có vẻ như ngươi đắc ý quá mức rồi đó. Tuy ngươi tu luyện đã nhiều năm, tu vi thâm hậu, nhưng nếu hôm nay ta xuất thủ quyết chiến cùng ngươi, dù không thể khiến ngươi bị thương nhưng sau khi chân nguyên của ngươi đại tổn, liệu ngươi còn hy vọng đoạt được vật đó chăng?

Dứt lời, một luồng Hạo Nhiên chính khí bỗng trào dâng, hình thành một đạo khí kình vô hình trùm lên tứ phía quanh người Tà Tâm Thư Sinh.

Nụ cười đắc ý cứng đờ ra, Tà Tâm Thư Sinh tựa hồ đã bị lời nói của Văn Bất Danh làm cho kinh sợ. Tuy hắn biết rằng mình không sợ Văn Bất Danh nhưng đúng như Văn Bất Danh nói, sau khi song phương giao chiến nhất định chân nguyên sẽ đại tổn, một khi Thông Linh điểu xuất hiện thì hắn chỉ có thể trơ mắt ra mà nhìn.

Tà Tâm Thư Sinh cấp tốc phân tích thiệt hơn, sắc mặt hắn trầm xuống, đồng thời phóng ra một luồng chân khí chấn tan khí kình vô hình của Văn Bất Danh, giọng nói đầy vẻ lạnh lùng:

- Ngươi đang uy hiếp ta à? Chỉ sợ ngươi cũng không dám dễ dàng xuất thủ vì ngươi cũng tới vì vật đó mà, ta nói có gì sai không?

Nhãn thần băng lãnh, khí thế toàn thân Văn Bất Danh tăng cao, chân khí cường đại ập tới khóa chặt người hắn đồng thời hét lớn:

- Ta mà không dám sao? Cho dù ta có lòng đoạt vật đó nhưng cũng không nhất định phải đích thân xuất thủ, cao thủ của Trừ Ma liên minh nhiều như mây, ngươi cho rằng ta không điều động thêm người chi viện sao? Ngược lại nếu là ngươi, một khi tiêu hao nhiều chân nguyên, thậm chí thân thụ trọng thương thì lúc đó còn có thể làm gì được, ngươi nói ta nghe xem?

Tựa hồ đã bị nói trúng chỗ đau, Tà Tâm Thư Sinh tức giận "hừ" một tiếng nói:

- Văn Bất Danh, ngươi phải tự biết rằng Trừ Ma liên minh của ngươi chỉ toàn thu nạp những kẻ vô dụng thì có thể làm nên chuyện gì. Hôm nay vì vật đó mà ta tạm thời không so đo với ngươi nữa, ngày khác ngươi nhất định sẽ phải trả giá cho những điều đã làm hôm nay. Hừ!

Hắn đứng dậy, mục quang nhìn quanh một vòng rồi lăng không bay về phía Động Đình hồ, thân ảnh biến mất trong làn sương khói. Gian Thương ngồi cùng bàn với hắn lắc đầu không nói gì rồi cũng phi thân rời khỏi đó.

Nhìn Tà Tâm Thư Sinh mang hận trong lòng bỏ đi, giọng nói Trần Ngọc Loan có chút bất an:

- Đều tại ta, đáng lẽ ta đừng nên mắng hắn thì đã ổn rồi và cũng sẽ tránh được nhiều điều phiền phức cho Trừ Ma liên minh.

Thu hồi khí thế hào hùng, Văn Bất Danh cười nói:

- Không cần để ý làm gì, loại người này dù không động đến hắn cũng phải cẩn thận đề phòng. Huống hồ hắn vốn là kẻ cực kỳ tà ác, có cơ hội ta sẽ tiêu diệt hắn báo cừu cho những thiếu nữ đã chết. Hơn nữa, lúc đầu cố nhân của ta chẳng phải đã nói rồi sao, muốn ta tận lực chiếu cố cô, làm sao ta có thể để cô phải chịu ủy khuất cùng bọn ta chứ? Được rồi, sau này gặp hắn cẩn thận một chút là được, ăn thôi nào.

Sau một hồi ồn ào, trên lầu lại yên tĩnh trở lại. Khi ba cao thủ của Vô Vi đạo phái đi khỏi, các cao thủ của ba bàn còn lại cũng đều đứng dậy đi theo, hiển nhiên sự chú ý trước mắt của mọi người đều đặt vào ba người này, ai cũng muốn tìm ra nơi hạ lạc của Thông Linh điểu từ bọn họ.

Nhìn mọi người ly khai, Quy Vô đạo trưởng đột nhiên cười to:

- Lão Văn, nước cờ lúc nãy của ngươi đúng là cầu thắng trong nguy hiểm.

Trần Ngọc Loan nghe không hiểu nhưng Văn Bất Danh thì hoàn toàn minh bạch, hắn liền cười đáp lại:

- Lúc nãy ta làm vậy vì đoán chắc là hắn quan tâm tới trò vui đó hơn ta nên hắn nhất định sẽ không xuất thủ, bằng không nếu phải đánh thật thì chúng ta phải chịu khổ rồi. Lần này các cao thủ chính tà của Nhân gian đều tề tựu vì Thông Linh điểu, e rằng sẽ sinh ra một trận phong ba vô biên. Sợ là sợ rằng lũ yêu ma quỷ quái sẽ thừa cơ sinh sự, lúc đó thiên hạ thương sinh sẽ gặp nguy hiểm mất.

Nói dứt câu, Văn Bất Danh lộ ra sắc mặt buồn bã, ẩn giấu trong đó là sự lo lắng vô hạn.

Quy Vô đạo trưởng than:

- Đây là chuyện tất nhiên, sức người không thể ngăn cản được. Lòng người không đủ trong khi dục vọng lan tràn khắp thế gian, biện pháp duy nhất là xem có thể nhân những cơ hội này, lợi dụng lực lượng lớn mạnh này khéo léo tiêu diệt lũ yêu ma gây nguy hại cho thế gian. Thiên hạ bây giờ bị yêu ma làm náo loạn, chính đạo dưới sự thống lĩnh của tên Kiếm Vô Trần lòng dạ hẹp hòi đó đang đi về hướng suy bại. Chúng ta muốn ngăn cơn sóng dữ này thì phải để ý lợi dụng mọi thời cơ, dùng cách mượn lực dùng lực, bốn lạng đẩy nghìn cân, như vậy còn có một tia hy vọng.

Văn Bất Danh trầm tư không nói chỉ gật đầu tán đồng, còn Trần Ngọc Loan lại nói:

- Từ nghìn xưa đến nay chính tà vốn đối lập, trước giờ chưa thấy được bên nào chân chính thắng bên nào! Nên có thể thấy rằng mọi vật trên thế gian đều sinh ra từ sự đối lập, có thiện có ác, có chính có tà mà duy trì sự cân bằng. Như hiện giờ có thể yêu ma đang chiếm thế thượng phong, nhưng dựa vào đạo lý vĩnh viễn bất biến của thế gian mà suy đoán thì chính đạo sau cùng sẽ cường thịnh hơn, tương sinh tương khắc với tà ma.

Nhìn nàng với vẻ cổ quái, Văn Bất Danh kinh ngạc hỏi lại:

- Cô học được ở đâu câu này vậy, không ngờ với niên kỷ của cô mà có thể nói ra được lời như vậy?

Trần Ngọc Loan đỏ mặt, cúi đầu giải thích:

- Đây tất nhiên không phải lời của ta mà là sư phụ của ta thường nói, ông ấy muốn khích lệ chúng ta, bảo chúng ta không e sợ trước tà ác.

Quy Vô đạo trưởng cười thư thái nói:

- Kiến giải này của lệnh sư e là xuất phát từ đạo lý ngũ hành tương khắc của Ngũ Hành môn các vị, tuy rất có lý nhưng chuyện thế gian biến ảo khó đoán, lần này gặp phải Thái Dương Tế Nhật ngàn năm hiếm thấy nên mọi việc lại càng không giống với trước kia. Được rồi, đừng nói nhiều về vấn đề này nữa, hôm nay quanh Động Đình hồ cao thủ như mây, chúng ta hãy đi xem có những nhân vật nào đã tới đây.

Đứng dậy đi xuống lầu, ba người đi xuôi ven bờ Động Đình hồ, cuối cùng cũng lẫn vào trong đám đông.

Động Đình Nhạc Dương cao thủ vân tụ tại đây, cuối cùng ai thắng ai bại, hoan hỉ hay ưu sầu, tất cả đều tập trung tại vùng sóng nước xanh biếc mênh mông sâu thẳm trải dài suốt tám trăm dặm đầy khói sóng mịt mù. Thông Linh thần vật, tam gian thất giới cuối cùng ai sẽ đoạt được, ai cười ngạo với trời xanh? Hiện tại đó vẫn là một câu đố, sau này sẽ chỉ là một giấc mộng như sương như khói, thiên ý sâu xa, ai có thể nhìn thấu?

Đi dọc bờ Động Đình hồ khoảng nửa canh giờ, ba người Văn Bất Danh trước sau đã gặp gần nghìn cao thủ tu chân, trong đó bao gồm cả một số yêu ma. Nhưng vì tâm tư mọi người đều lo đến chuyện tranh giành kỳ vật nên không dại dột gì mà đi gây chuyện lúc này, do đó tuy rất nhiều cao thủ tụ tập trên bờ Động Đình hồ nhưng nơi đây vẫn giữ được sự tĩnh lặng trước cơn sóng gió.

Vọng nhìn dãy núi đằng xa, Văn Bất Danh đứng đón gió trên một tảng đá lớn, cảm khái nói:

- Động Đình bát bách lý, yên ba ánh thải hồng, quân sơn duy nhất tiếu, thiên cổ tự phong lưu! Non nước nơi đây, xảo đoạt thiên công, tình này cảnh này, thế gian khó cầu. Chỉ đáng tiếc lúc này mây đen giăng trời, không biết rằng thanh sơn lục thủy có còn được nguyên vẹn như xưa?
(Tạm dịch: Động Đình tám trăm dặm, sóng khói ánh sắc đỏ, chỉ cười trước quần sơn, ngàn xưa đã phong lưu)

Lặng lẽ ngẫm nghĩ những lời nói đó, Quy Vô đạo trưởng than:

- Khoảng khắc là vĩnh hằng, cái đẹp vĩnh viễn sẽ ở trong hồi ức. Vạn vật trên thế gian mỗi thứ một vẻ nhưng đều tranh cầu cái khoảnh khắc vĩnh hằng đó. Kiến giả - danh vang nghìn đời, thệ giả - vô thanh tiêu tan. Buồn vui cùng tồn tại, đó là thiên đạo! Nhân gian ngày nay, ngàn vạn sắc xuân mỹ lệ đều tụ tại Động Đình, nhưng yêu ma đều xuất hiện, còn biết bao có thể khiến ngươi thương tiếc cảm khái? Lão bằng hữu hãy nghĩ thoáng hơn, sinh mệnh luôn vận động, vạn vật đều luân chuyển giữa hủy diệt và trùng sinh, tại sao phải quá ưu sầu?

Văn Bất Danh thân thể rúng động quay đầu nhìn Quy Vô đạo trưởng mà trầm mặc không nói. Trần Ngọc Loan đứng bên nghi hoặc nói:

- Quy Vô đạo trưởng, lời đạo trưởng nói rất thâm thúy, ta nghe mà không hiểu tới quá nửa.

Nhìn về dãy núi xa xăm, Quy Vô đạo trưởng bình tĩnh cười:

- Không hiểu là may, nếu cô muốn hiểu hết thì sẽ không còn được vui vẻ nữa đâu. Thôi, chúng ta đã tới đây cũng nên đi xem cảnh đẹp quần sơn ra sao.

Dứt lời, thân ảnh lão loé sáng, cả người huyễn hoá thành ngàn vạn bóng ảnh, trước sự kinh ngạc của Trần Ngọc Loan, Quy Vô đạo trưởng đã biến mất giữa không trung.

Văn Bất Danh thấy vậy liền thu lại sự cảm khái, nói với Trần Ngọc Loan:

- Chúng ta cũng đi thôi, hôm nay những người ở đây đều là kẻ tu chân, chúng ta cũng không cần phải đố kỵ điều gì, cứ bắt chước bát tiên qua Đông hải cưỡi sóng mà đi, hãy thử hưởng thụ cảm giác đó xem sao.

Trần Ngọc Loan tỏ vẻ mừng rỡ, nàng yêu kiều cất tiếng cười rồi thân hình như thanh điểu đằng không, song thủ giương cao, cả người hóa thành một đạo lục ảnh lướt sóng bay về phía quần sơn.

(1) Thương hải tang điền - nơi biển cả nương dâu

Chờ niềm vui bằng nỗi niềm đã cũ
Đón nỗi buồn bằng một cái mím môi

mattroivedem297
 • Số bài : 38
 • Điểm thưởng : 0
 • Từ: 23.01.2008
 • Nơi: Tàng Thư Viện chứ còn ở đâu nữa!
RE: anh em nào muốn đọc tiếp từ TG hồi 230 thì vào đây nhé! TG231 - 19.02.2008 23:54:19
THẤT GIỚI TRUYỀN THUYẾT 250:
Nhìn nụ cười còn vương nét thơ ngây của nàng, trong đầu Văn Bất Danh vụt hiện lên một thân ảnh, bất giác hắn nhớ tới Bách Linh. Bách Linh khi đó cũng có dáng vẻ như Trần Ngọc Loan lúc này, không biết bây giờ nàng có khỏe không? Lắc đầu mỉm cười và vứt bỏ tạp niệm, Văn Bất Danh bước theo sát phía sau Trần Ngọc Loan, chớp mắt đã tới phía trên quần sơn.

Hai người vừa hạ thân xuống cạnh Quy Vô đạo trưởng đã thấy lão thấp giọng nói:

- Mau đi thôi, ta vừa phát giác ra không ít cao thủ đang tiến về phía đông, rất có thể đã có động tĩnh gì ở bên đó, chúng ta cũng nên đi xem.

Cấp tốc đi về phía đông, chỉ lát sau ba người đã phát hiện thấy tại một vùng nước cạn đã tề tựu rất đông cao thủ, đao quang kiếm ảnh loang loáng, lưu quang dị thái tung bay đầy trời, hiển nhiên có người đang quyết đấu tại đó. Chen lẫn vào đám đông, ba người vừa nhìn đã thấy Thanh Hư đạo trưởng của Vô Vi đạo phái đang giao chiến cùng một vị lão giả áo bào xám.

Thanh quang nhấp nhoáng, Thanh Hư đạo trưởng huy động trường kiếm lượn vòng như phi long, kiếm ảnh rợp trời bày bố tầng tầng phòng ngự trong phạm vi ba trượng chống lại thiết trượng đen sì của lão giả áo xám. Cạnh đó, hai người còn lại của Vô Vi đạo phái thần sắc bình tĩnh theo dõi trận chiến trông không hề có chút lo âu.

Văn Bất Danh nhìn lão giả áo xám, song mày nhíu lại nói:

- Là Động Đình Lý Thiết Quải, sao hắn lại đánh với Thanh Hư trên địa bàn của mình, như vậy chẳng phải là tự tìm lấy phiền phức sao?

Trong khi Quy Vô đạo trưởng vẫn không nói gì, Trần Ngọc Loan liền hỏi:

- Lão Thiết Quải này là người thế nào vậy, trên thiết trượng của hắn ẩn hiện những tia sáng đen giống như là Hắc Sát thuật, một trong các pháp quyết tà môn, thật sự rất lợi hại!

Văn Bất Danh nói:

- Đích xác là Hắc Sát thuật, lão ta đã tu luyện pháp quyết này ba trăm năm, trước giờ vẫn luôn cư ngụ tại Động Đình hồ này. Luận về thân phận, trong tu chân giới hắn cũng được coi là cao thủ thượng đẳng của tà đạo, nhưng so với Thanh Hư đạo trưởng của Vô Vi đạo phái thì vẫn kém hơn một chút bởi pháp quyết Đạo gia chính là khắc tinh của mọi tà ác, Hắc Sát thuật của lão không thể bì được.

Sau khi đã được giải thích minh bạch, Trần Ngọc Loan không hỏi nhiều nữa, mục quang đảo quanh tứ phía bắt đầu cẩn thận đánh giá các cao thủ xung quanh. Thật bất ngờ, ngoại trừ Vô Vi đạo phái, các cao thủ tại bốn bàn còn lại mà nàng đã gặp trên Nhạc Dương lầu cũng đều đang ẩn mình trong đám đông. Ngoài ra còn có một số người đứng quan chiến cũng thu hút sự chú ý của Trần Ngọc Loan, người thứ nhất là một nam tử đeo mặt nạ Tu La, y phục nhìn không rõ lắm, hình như là màu xanh da trời, bên cạnh gã còn có một thiếu nữ che mặt, hai người đều đang tĩnh lặng theo dõi trận đả đấu.

Người thứ hai khiến Trần Ngọc Loan chú ý là một thanh niên y phục hoa lệ, khoảng hai ba hai tư tuổi, tướng mạo khá anh tuấn, khóe miệng nhếch lên nở một nụ cười nhạt, ánh mắt lơ đãng, phảng phất như dưới mắt hắn mọi thứ đều vô vị tầm thường không gì có thể khiến hắn dao động. Ngoài ra, người này còn có một điểm đặc biệt, đó là hắn mang trên lưng năm thanh trường kiếm màu sắc khác nhau, bao kiếm và thân kiếm xuyên suốt như một, lần lượt mang các màu xanh, đỏ, hoàng kim, vàng, trắng, cực kỳ chói lọi.
Người thứ ba là một lão giả hoa phục tầm lục tuần, tay cầm một lưỡi mác hoàng kim dài ba thước, trên bề mặt khắc đầy những phù chú kim sắc và hình một con rồng vàng. Lão đang đứng lặng lẽ trong đám đông, mỉm cười nhìn song phương giao đấu. Trần Ngọc Loan không biết người này nhưng Quy Vô đạo trưởng lại nhận ra lão, đó chính là Kim Luyện của Luyện Hồn Động Thiên, không ngờ sau khi rời khỏi Thương Sơn lão lại xuất hiện tại đây.

Người thứ tư là một lão giả áo vải, sắc mặt âm lãnh, hai mắt lóe lên những tia hắc ám chính là ma thần Viêm Huyết. Người thứ năm cũng là một lão giả mặc áo vải, bề ngoài trông có vẻ tầm thường nhưng Trần Ngọc Loan đã nhạy bén cảm giác thấy ánh mắt lão như mộng như ảo mang một vẻ thâm thúy khó nói, như được phủ lên bởi một lớp mê vụ nhìn không thấu.

Bấy giờ, một tiếng rống to đã lôi kéo ánh mắt của Trần Ngọc Loan, chỉ thấy hai người trong trận giao chiến bỗng tách nhau ra, Thanh Hư đạo trưởng thản nhiên nói:

- Động Đình Thiết Quải quả nhiên danh bất hư truyền, ta thật bội phục. Chuyện hôm nay chỉ do hiểu nhầm, tin rằng ngươi cũng hiểu rõ tình hình trước mắt, cứ tiếp tục thì cả hai đều bất lợi, theo ta chi bằng mỗi bên nhường một bước, ngươi thấy thế nào?

Động Đình Lý Thiết Quải lạnh lùng nhìn lão, trong lòng không thể không thừa nhận, luận tu vi bản thân lão kém hơn hắn một chút, tuy từ lúc bắt đầu tới giờ hai người chỉ đơn giản là quá chiêu nhưng sự huyền diệu bên trong hắn hoàn toàn minh bạch.

Lướt nhìn xung quanh, Động Đình Lý Thiết Quải hờ hững nói:

- Những kẻ ở đây có suy nghĩ gì ta tự nhiên biết hết, nhưng nơi đây là Động Đình hồ, là địa phương mà ta đã nghỉ lại nhiều năm nay, há có thể để ngươi muốn đến là đến muốn đi là đi sao? Đình chiến cũng được, nhưng ngươi phải trả lời ta hai vấn đề, chỉ cần ta hài lòng thì chuyện hôm nay sẽ xóa bỏ. Nếu không chúng ta cứ tiếp tục tỷ thí để các cao thủ có mặt ở đây đứng xem, có lợi hay có hại ngươi nên hiểu rõ hơn ta.

Thanh Hư đạo trưởng nhãn thần khẽ biến đổi, trầm giọng nói:

- Ngươi đã có chuyện muốn hỏi thì xin cứ nói ra, nếu ta biết thì tất nhiên sẽ trả lời. Nhưng nếu quả thật không biết, hy vọng ngươi cũng không lấy làm phiền.

Động Đình Lý Thiết Quải nói:

- Tất nhiên ngươi phải biết thì ta mới hỏi, thứ nhất, Thiên Si đạo trưởng của Vô Vi đạo phái các ngươi đã vô tình phá vỡ thiên cơ, tra ra Thông Linh điểu ở ngay tại Động Đình hồ, điều này rốt cục có thật không? Thứ hai, Thông Linh điểu khi nào sẽ xuất thế?

Thanh Hư đạo trưởng không để lộ biểu hiện gì trên nét mặt, bình thản nhìn bạch phát lão đạo đứng bên một cái rồi quay lại nói với Động Đình Lý Thiết Quải:

- Ta có thể trả lời một trong hai vấn đề này, thông tin thứ nhất chắc chắn không giả, Thiên Si sư thúc của bản môn đã tìm ra nơi hạ lạc của Thông Linh điểu ở dưới Động Đình hồ này. Còn về vấn đề thứ hai thì ta cũng không biết được nên không thể phụng cáo, ngươi có tin hay không thì tùy, ta cũng không muốn giải thích nhiều làm gì.

Mọi người xung quanh bất giác bật thốt một tiếng, thông tin thứ nhất đã được chứng thực, điều đó chứng tỏ chuyến đi này không hoàn toàn phí công. Còn vấn đề thứ hai tuy không dám đoán lời nói của Thanh Hư đạo trưởng là thật hay giả nhưng kết quả này cũng là lẽ thường thôi.

Động Đình Lý Thiết Quải hừ nhẹ một tiếng nói:

- Mong là ngươi không lừa ta, nếu không ta quyết không tha cho ngươi đâu.

Nói xong đằng thân bay lên, lật mình một cái đã chìm xuống dưới lòng Động Đình hồ. Lão vừa rời khỏi, mọi người xung quanh cũng lũ lượt bỏ đi, đứng từ xa chú thị quan sát động tĩnh của ba người Vô Vi đạo phái hiển nhiên ai cũng minh bạch, chỉ cần đi theo họ là sẽ có hy vọng.

Văn Bất Danh nhìn ngó tứ phía, nói:

- Thôi, chúng ta cũng đi đi, nhìn thần tình của ba người bọn Thanh Hư e là tạm thời chưa có động tĩnh gì đâu. Chúng ta cứ đi dạo loanh quanh ở đây đã, khi nào nghe được tin tức gì thì hãy tới đó, chắc cũng không muộn. Đây là nơi ngọa hổ tàng long, dù Thông Linh điểu có xuất hiện thì cuối cùng ai sẽ đoạt được? Điều này không ai có thể đoán trước.

Quy Vô đạo trưởng cười nói:

- Không muốn lại được, không cầu thì vui! Nhìn thông điểm này trong lòng sẽ thấy vui vẻ. Đi thôi!

Ba người đi theo một hướng khác, rời khỏi tầm mắt của các cao thủ.

Hoàng hôn bất giác đã ập xuống. Nhìn ánh chiều tà, Trần Ngọc Loan giống như một tiểu nữ hài yêu đời chạy đến ven bờ vốc nước lên nghịch. Sau lưng nàng cách đó vài trượng, Văn Bất Danh và Quy Vô đạo trưởng nhìn nhau, ánh mắt lộ ra nét cười.

Một cơn gió nhẹ thổi qua làm gợn nước trong veo thành tầng tầng hào quang rập rờn trên mặt nước, lấp loáng những sắc màu rực rỡ mê người. Trần Ngọc Loan nhìn cảnh tượng này liền rút Thúy Ngọc tiêu ra nhẹ nhàng thổi.

Những tiếng lòng man mác tựa hồ như níu kéo bóng tịch dương đang chìm dần, như muốn giữ mãi ánh sáng mỹ lệ trên mặt nước. Dưới những tia sáng trong suốt đang rung động, một thiếu nữ váy lục khẽ lắc lư thân mình, những chú cá nhỏ quanh đó tựa như được mời gọi bắt đầu hội tụ lại, không lâu sau đã hình thành một vòng hoa màu xanh nhạt hiện rõ trên mặt nước ngoài mấy trượng.

Tiếng tiêu như sương như khói tỏa ra khắp tứ phương, lớp lớp âm luật du dương phiêu dật mỏng manh như làn gió. Trên mặt nước, những chú cá hoan hỉ tung tăng nhảy lên không, tiếng nước nhỏ hòa vào trong tiếng tiêu không ngừng ngân nga vọng lại phiêu dật trên không, thanh âm trong trẻo quanh quẩn trong làn gió muộn vờn liễu xanh.

Bên bờ Động Đình hồ, cạnh dòng nước xanh Trần Ngọc Loan như một tiên nữ trong gió, trầm tĩnh mà không mất đi vẻ u nhã, thanh tú mà đơn độc với từng âm điệu, một cây ngọc tiêu khiến cả quần sơn ngập trong hoan lạc, gợi lên cả niềm vui lẫn nỗi ưu sầu thiên cổ.

Tịch dương lặn xuống phía tây, cả dãy núi chìm đắm trong sự vận động hài hòa của thanh âm du dương, như hoa cỏ đang ca hát, như cá đang nô đùa, như gió đang cười vui, như liễu xanh đang ngoái đầu; nhẹ nhàng và ôn nhu, tinh tế và ngọt ngào khiến cho bao người phải dừng chân lại nhìn. Tứ phía, nhân ảnh chớp động, vô số cao thủ tu chân đều hội tụ tại đây im lặng nhìn bóng xanh bên làn nước ánh lên những tia nắng cuối ngày, lắng nghe âm thanh, thưởng thức ngọn gió của tự nhiên.

Tất cả đều vô thanh vô tức, duy chỉ còn có cơn gió nhẹ. Văn Bất Danh và Quy Vô đạo trưởng lộ ra thần sắc rung động trong ánh mắt, cả hai đều đứng ngây ra nhìn Trần Ngọc Loan ngắm thân ảnh diễm lệ khiến lòng người ngây ngất, cảm thụ sự khoái lạc mà nàng đã đem tới nơi này. Quay đầu lại nhìn chỉ thấy bốn bề yên tĩnh, tất cả mọi người đều lặng lẽ không một tiếng động, ai cũng không dám phá vỡ thời khắc an tường bình lặng này, thời gian phảng phất như ngừng lại.

Dưới nước lũ cá cũng đang bơi đùa, vòng hoa xanh nhạt đó ngày càng to hơn, cùng với vô số đàn cá từ khắp nơi quây đến, vòng hoa thứ nhất, thứ hai, thứ ba rồi thứ tư bắt đầu xuất hiện, cả mặt nước rộng lớn hiện lên một cảnh tượng kỳ lạ hiếm gặp trên thế gian, bảy vòng hoa đủ các màu sắc khác nhau xếp thành sáu cánh hoa và một nhụy hoa trên mặt Động Đình hồ khiến mọi người đứng xem đều kinh ngạc đến sững người.

Trong giây phút này mọi người đều ngừng thở như sợ sẽ làm kinh động đến cảnh tượng kỳ lạ trong thiên địa này, ai nấy thần sắc trang nghiêm nhìn thân ảnh lục sắc đó, ánh mắt không giấu nổi sự khâm phục.

Cảm nhận thấy dị trạng dưới nước, ánh mắt Trần Ngọc Loan lộ ra sắc thái vô cùng hoan hỉ, song thủ bất động giữ nguyên tư thế đang thổi tiêu từ từ bay về phía nhị của đóa kỳ hoa. Lặng lẽ hạ thân cách mặt nước một trượng, Trần Ngọc Loan khoanh chân ngồi xuống trên không, cả người như một vị lăng ba tiên tử đắm mình trong làn gió muộn.

Tĩnh lặng nhìn nàng, mọi người đều đang chờ đợi kết quả tiếp theo sẽ ra sao, thiên địa tạo hóa còn có bao điều huyền diệu khó đoán? Tất cả như họa, sơn thủy tương ánh, nhân ngư cộng nhạc; tất cả như mộng, nghi chân nghi ảo, phiêu dật mông lung. Trời đất là một cõi mênh mang mơ hồ, lúc này ngoài tiếng tiêu ra duy nhất chỉ còn đàn cá dưới nước đang hoạt động, chúng đang không ngừng biến hóa thành nhiều hình dạng, những cánh hoa hóa thành hàng nghìn hàng vạn, chỉ trong nửa giờ ngắn ngủi đã thay đổi đến hơn mười hai dạng.

Trần Ngọc Loan vẫn đang toàn tâm toàn ý thổi tiêu, cùng với tiếng tiêu ngày một phiêu dật, trong lòng nàng ẩn ước có một cảm giác kỳ quái, tựa hồ như có một lực lượng thần bí nào đó đang kêu gọi, cảm giác đó ngày càng rõ rệt hơn. Tịch dương cuối cùng đã khuất bóng, bầu trời vẫn giữ được chút ánh sáng trước khi màn đêm u ám buông xuống, màn nước xanh biếc soi bóng bốn bề núi non.

THẤT GIỚI TRUYỀN THUYẾT 251:
Đột nhiên một ý nghĩ lướt nhanh qua đầu, Trần Ngọc Loan vẫn giữ tâm trạng bình tĩnh không dao động mà tiếp tục thổi sáo, ánh mắt của nàng bắt đầu chú ý đến sự biến hoá của bầy cá trong nước, tỉ mỉ suy nghĩ xem chúng biến đi biến lại như thế rút cuộc là muốn biến hoá thành cái gì.

Thời gian khi đó như chưa từng trôi đi, khoảnh khắc đó nhưng tuế nguyệt vĩnh hằng lặng lẽ ngưng đọng trong hồ Động Đình. Trần Ngoc Loan vừa quan sát vừa suy nghĩ, lúc ban đầu chẳng thu hoạch được gì, nhưng cùng với sự biến đổi liên tục của cảnh tượng kỳ lạ ấy cùng sự đan xen trùng lặp của vô số các hình dạng và dần dần một sự giác ngộ dâng lên trong lòng nàng.

Gắng sức để kiềm chế niềm vui, Trần Ngọc Loan một phần vẫn tiếp tục thổi tiêu, một phần tinh lực còn lại tập trung vào sự biến đổi của bầy cá ở bốn phía, một hình ảnh kỳ diệu bắt đầu xuất hiện trong đầu nàng. Ban đầu những hình ảnh này rất mờ nhạt, nhưng cùng với ấn tượng càng lúc càng sâu đậm trong trí nhớ thì hình ảnh ấy cũng càng ngày càng sắc nét, vô số ánh sáng từ từ hội tụ thành một đám tinh vân thần bí trong đầu và xâm chiếm lấy lòng nàng.

Sắc trời bắt đầu tối lại, lúc này Trần Ngọc Loan sau hồi lâu không hề động đậy bỗng bay vút lên không, phong thái muôn hình muôn vẻ di động qua lại trong không trung khiến mọi nguời đều vô cùng kinh ngạc, không rõ nàng đang làm gì nhưng chỉ giây lát có người liền hiểu ra sự kỳ diệu ẩn chứa ở trong đó, họ phát hiện ra thân pháp của nàng giống hệt với sự biến hoá của bầy cá dường như lúc nàng đã lĩnh ngộ ra điều gì.

Tất cả không dừng lại ở đó, thân ảnh của Trần Ngọc Loan từ chậm thành nhanh, dần dần hoá thành một luồng gió, ánh sáng màu xanh nhạt biến thành một đóa hoa kì lạ trong không trung, khéo thay lại giống hệt như hình ảnh mà bầy cá tạo thành trong nước.

Trên mặt nước đàn cá vẫn tiếp tục biến đổi, trên không Trần Ngọc Loan cũng đồng bộ thay đổi theo, tất cả đều rất hoà hợp cơ hồ không nhìn ra một chút khác biệt nào. Điểm bất đồng duy nhất là thân hình biến hoá nhanh như cầu vồng của Trần Ngọc Loan đã mỗi lúc một rõ nét, còn ánh sáng xanh nhạt ở xung quanh thì chuyển sang màu xanh đậm.

Đột nhiên, một âm thanh như phượng hót thoát ra từ chiếc tiêu, tất cả đều hết sức bất ngờ đã phá vỡ không gian yên tĩnh. Chỉ thấy chiếc tiêu ngọc trong tay Trần Ngọc Loan vút lên trời, hai tay nàng đan lại với nhau thành hình hoa lan, vô số những ánh sáng li ti vút lên không đỡ lấy chiếc tiêu ngọc, trong lúc ấy tiếng tiêu kỳ diệu, độc nhất vô nhị vẫn du dương bay lượn trên không trung của hồ Động Đình.

Thân pháp vừa triển khai, thân hình yểu điệu mê người của Trần Ngọc Loan trong chu vi trăm trượng như lăng ba tiên tử, lúc bay lên lúc hạ xuống, lúc thoăn thoắt múa lượn, lúc ngự khí lăng không, giống như cảnh múa lượn của một tiên nữ giáng trần bồng bềnh trong không trung rất hiếm gặp trong thế gian. Khẽ hô lên, giây khắc này vô vàn những tiếng kêu kinh ngạc và tán dương phát ra từ đám đông ở bốn phía hoà vào với tiếng tiêu kỳ diệu như những đợt sóng nhấp nhô theo gió lan đi.

Hai người Văn Bất Danh và Quy Vô đạo trưởng kích động tới mức nắm chặt tay nhau nhìn theo tiên nữ ở trên không, sự vui sướng và rung động khôn xiết vây chặt lấy hai người. Lúc này, hai người đều nhận ra Trần Ngọc Loan đã gặp được cơ duyên nào đó, mới có thể xuất hiện cảnh tượng xưa nay hiếm thấy như vậy, vì thế trong lòng ngập tràn niềm vui không thốt ra được thành lời. Bốn phía, đám đông lúc này cũng đều có cảm nhận tương tự, ngoài những tiếng tiếng cảm thán và tán tụng ra đều chú ý xem cảnh tượng này cuối cùng sẽ như thế nào.

Trời bắt đầu nhá nhem tối, đám đông xung quanh đều yên lặng bất động, sau kinh ngạc là sự yên tĩnh bao trùm tứ phía quần sơn. Do trời tối, ánh sáng xanh ở bên ngoài thân Trần Ngọc Loan bắt đầu phát ra ánh sáng mờ mờ, phản chiếu sự đan xen lẫn nhau giữa màu nước và bông hoa kì lạ ở trong nước. Lúc này trong bóng tối một luồng ánh sáng màu xanh phát ra bốn phía, ánh sáng vô thanh ấy mang một sức mạnh làm rung động tất cả, để lại một dấu ấn sâu sắc trong trí óc mọi người,có lẽ mãi về sau cũng không thể quên được.

Sau một hồi biến hoá, Trần Ngọc Loan hai tay xoay vòng giơ lên, toàn thân theo đó chuyển động cùng luồng ánh sáng màu xanh xoáy lên không trung tạo thành một đạo quang trụ rực rỡ xuyên thấu xung quanh. Lúc này mặt nước trong hồ Động Đình lung linh như ngọc, ánh sáng màu xanh như một tầng mây màu bao phủ cả tám trăm dặm của Động Đình hồ.

Tiếng tiêu vang tận trời xanh, Trần Ngọc Loan đang xoay tròn thì đột ngột dừng lại, hai tay đan chéo từ từ mở rộng, quang trụ kỳ diệu cũng theo đó biến mất, nhưng ánh sáng màu xanh ở bốn phía xung quanh lại chuyển động mỗi lúc một nhanh, cuối cùng ngưng tụ thành một dải ánh sáng màu xanh biếc lượn vòng rực rỡ nhẹ nhàng trùm lên người nàng.

Trong bóng đêm ánh sáng ấy lấp lánh đến chói mắt, Trần Ngọc Loan một tay nắm chặt lấy Thúy Ngọc tiêu thân ảnh cấp tốc chuyển động, tiêu ảnh đầy trời như mây không phân biệt nổi thực hư. Cùng lúc đó một giai điệu vui tai vang lên khiến cho ánh sáng như mộng như ảo ấy càng bao trùm màu sắc thần bí.

Gió nhè nhẹ lướt qua, không biết ai đó kêu lên một tiếng kinh ngạc đánh thức mọi người khỏi trạng thái ngây ngất. Mặt nước đã phẳng lặng trở lại, bầy cá không biết tự lúc nào cũng bơi đi mất. Giữa không trung thân ảnh xanh biếc từ từ bay xuống, ánh sáng chói loá cũng không thấy nữa, tất cả dường như không phải là sự thật khiến mọi người như vừa trải qua một giấc mộng Nam Kha.

Đột nhiên một con cá nhảy lên khỏi mặt nước, đuôi quẫy nhẹ hai cái trong không trung kèm theo vẻ tinh nghịch và một tia sáng màu đỏ, cuối cùng rơi xuống nước quẫy động tất cả.

Văn Bất Danh và Quy Vô đạo trưởng vui vẻ vẫy tay về phía Trần Ngọc Loan gọi nàng bay xuống bên mình, tránh khỏi một số kẻ có lòng tham không đáy truy hỏi cảnh tượng thần kỳ mạc trắc vừa nãy. Nhưng đúng lúc này ba đại cao thủ của Vô Vi đạo phái nhân lúc mọi người đang đồn sự chú ý lên người Trần Ngọc Loan, bỗng hóa thành ba luồng sáng xanh lao về phía con cá vừa rơi xuống mặt nước.

Biến hóa đột ngột này lập tức thu hút sự chú ý của mọi người, chỉ thấy ánh sáng chói loé lên, Diệp Tâm Nghi, Kim Cương thánh phật, Tà Tâm thư sinh, Gian Thương Giả Chính, Đồ Thiên, thiếu nữ váy đỏ, Hồng Vân thái tử, Toàn Phong Phủ, Hắc Sát kếm tần, Kim Luyện, người đeo mặt nạ, lão giả áo vải đều vội vàng lao xuống, đuổi theo ba vị cao thủ của Vô Vi đạo phái lặn xuống hồ Động Đình.

Hành động của những người này lập tức thu hút sự chú ý của những người còn lại, thế là tất cả những kẻ tu chân tụ tập trên núi đều kêu lên một tiếng rồi lao vào trong hồ. Chỉ trong nháy mắt cả ngọn núi còn lại bốn người, trừ ba người Văn Bất Danh ra còn lại là một thanh niên bắt đầu thu hút sự chú ý của Trần Ngọc Loan, trên lưng đeo năm thanh trường kiếm.

Thắc mắc nhìn vào mặt hồ gợn sóng, Trần Ngọc Loan hỏi:

- Mấy người này sao vậy nhỉ, đều chui xuống nước làm gì vậy?

Văn Bất Danh và Quy Vô đạo trưởng ngây người, bọn họ do dồn mọi sự chú ý vào Trần Ngọc Loan không để ý đến ánh sáng đỏ lóe lên từ đuôi con cá, vì thế không hiểu được nguyên cớ ở trong đó.

- Bọn họ làm vậy là do nhìn thấy ba người của Vô Vi đạo phái nhảy xuống nước mà mù quáng nhảy theo. Còn ba người của Vô Vi đạo phái vì nhìn thấy trên đuôi của con cá trong nước loé lên ánh sáng đỏ, có lẽ đã nhận ra điều gì đó, mà vội lao theo.

Với vẻ mặt bình thản, người thanh niên vận y phục hoa lệ nhìn Trần Ngọc Loan mỉm cười nói.

Ngẩng đầu nhìn người thanh niên, trong mắt Trần Ngọc Loan loé lên một tia nhìn kỳ lạ, nhẹ nhàng nói:

- Đa tạ sự chỉ giáo, xin hỏi một chút, huynh đài đã biết như vậy sao không đi cùng bọn họ? Họ xuống dưới hiển nhiên là vì Thông Linh điểu, chẳng phải huynh đài cũng đến đây vì nó sao?

Thân ảnh chớp động, người thanh niên xuất hiện cách Trần Ngọc Loan một trượng thản nhiên nhìn nàng với một vẻ ý nhị khó diễn tả, mở miệng nói:

- Ta đến chỉ vì hiếu kì, không vì cái gì khác.

Đôi mày thanh tú khẽ nhướn lên, Trần Ngọc Loan cười nói:

- Hiếu kỳ? Là vì hiếu kỳ với cảnh tượng nhiệt náo hay vì hiếu kỳ với câu chuyện trong truyền thuyết?

Nhìn khuôn mặt vô tư ấy, ánh mắt vụt qua vẻ dịu dàng, chàng thanh niên thờ ơ nói:
- Cả hai đều đúng, ví dụ như bây giờ ta cũng cảm thấy có chút hiếu kỳ với cơ duyên của cô vừa rồi.

Văn Bất Danh và Quy Vô đạo trưởng luôn để tâm quan sát người này, phát hiện ra tu vi của người thanh niên này thâm sâu khó dò khiến cho bọn họ thập phần kinh ngạc. Nhưng hai người đều nhìn ra nhân cách của người thanh niên này tuyệt đối không phải là người xấu, cho nên họ đối với hắn ta có chút thiện cảm, cũng không để ý lắm đến lời hắn ta nói mà chỉ mỉm cười để cho Trần Ngọc Loan tuỳ ý ứng đối.

Nhạy cảm bắt gặp vẻ dịu dàng trong ánh mắt hắn ta, Trần Ngọc Loan mỉm cười, một làn khí thanh mát, xinh đẹp, linh hoạt xuất hiên trước mặt chàng thanh niên. Nhìn thấy vẻ kinh ngạc trong mắt chàng, Trần Ngọc Loan cười nói:

- Nếu như huynh đài đã có hứng thú với chuyện vừa nãy, chi bằng chúng ta trao đổi điều kiện, ta nói cho huynh chuyện lúc nãy, huynh nói cho ta lai lịch của năm thanh kiếm trên lưng. Thế nào, cả hai bên đều không thua thiệt chứ?

Đôi mày nhíu lại, người thanh niên nhìn thẳng vào nàng một lát rồi mới nói:

- Như vậy cũng được, nhưng có một điểm cô phải nhớ đó là không được nói cho người khác biết. Cũng giống như vậy bí mật của cô, ta cũng không nói cho bất cứ ai, nếu như cô làm được thì chúng ta trao đổi.

Trần Ngọc Loan cười đồng ý:

- Được thôi, nhưng những người khác mà anh nói, cụ thể là những ai vậy?

Liếc nhìn Văn Bất Danh và Quy Vô đạo trưởng, người thanh niên nói:

- Người khác ở đây là chỉ tất cả mọi người trừ cô ra, bao gồm cả hai người đứng cạnh cô.

Trần Ngọc Loan nghe vậy quay lại nhìn hai người ánh mắt lộ vẻ áy náy. Nhưng Văn Bất Danh chỉ mỉm cười gật đầu, tỏ ý không sao cả. Thấy vậy Trần Ngọc Loan nhìn người thanh niên cười:

- Được, cứ như vậy đi, ta là Trần Ngọc Loan xuất thân từ Ngũ Hành Môn, hiện là thành viên của Trừ Ma liên minh, còn huynh đài tên là gì?

Ngưòi thanh niên lẳng lặng ghi nhớ tên nàng, thản nhiên nói:

- Ta là Tư Mã Thần Phong, chúng ta hãy sang bên kia nói chuyện.

Bóng người vút đi không có chút dấu hiệu nào đã xuất hiện trên mặt hồ ngoài trăm trượng, đứng yên không động. Trần Ngọc Loan khẽ kêu lên một tiếng, bóng xanh phấp phới, thân hình tuyệt mỹ như cánh bướm trong gió vút đi và bay xuống trước mặt Tư mã Thần Phong.

Nhìn hai người ở xa, Quy Vô đạo trưởng thấp giọng nói:

- Tư Mã Thần Phong này thật không phải là nhân vật đơn giản, ta chỉ không nghĩ ra từ đâu xuất hiện một thanh niên anh tuấn đến vậy?

Văn Bất Danh cảm thấy trong giọng Quy Vô đạo trưởng có chút cảm khái, không nén được chút thương cảm nói:

- Nhìn hai người này ta không khỏi nghĩ đến Lục Vân và Bạch linh. Lần đầu tiên gặp bọn họ, nói ra lại có chút vương vấn nên không biết giờ này bọn họ thế nào? Nói về nhân phẩm, người khôi ngô tuấn tú trên thế gian này không ít, nhưng hiện giờ sâu trong ký ức của tôi chỉ có ba nguời, trừ người ở trước mặt ra thì còn có Lục Vân và Kiếm Vô Trần, chỉ đáng tiếc là Kiếm Vô Trần lòng dạ hẹp hòi không thể coi là kẻ tốt được.

Một tiếng than khẽ quẩn quanh khắp quần sơn của Động Đình.
THẤT GIỚI TRUYỀN THUYẾT 252:
Trên mặt hồ, Trần Ngọc Loan ngọt ngào cười nói:

- Thực sự việc lúc nãy chính ta cũng không thể nói rõ được, bởi vì bên trong ẩn chứa quá nhiều sự huyền bí, ta cũng chỉ hiểu qua mà thôi. Thực ra việc ta thổi sáo chỉ là ý nghĩ bột phát nhất thời chứ không phải là có ý tưởng gì đặc biệt cả. Nhưng về sau cá ở xung quanh mỗi lúc một nhiều, dần dần hội tụ lại thành một số hình ảnh kỳ quái, lúc đó ta cũng chưa có suy nghĩ gì khác mà chỉ cảm thấy ngạc nhiên về tất cả những việc đó nên muốn tận lực giữ nó lại. Mãi đến một hồi lâu sau ta cảm nhận được có một sức mạnh huyền bí đang vẫy gọi mình, từ lúc đó ta mới bắt đầu thực sự lưu tâm quan sát bốn phía cuối cùng ngộ ra một vài thứ. Còn như những thứ đó thực ra cũng chẳng có gì, bản thân ta cảm thấy hình như đó là một loại pháp quyết rất kỳ quái, ta không thể nói ra rõ ràng được nhưng nó thực sự đang tồn tại trong tâm ta và vận hành trong cơ thể ta.

Tư Mã Thần Phong lướt nhìn nụ cười ngọt ngào ấy, ánh mắt lập tức tránh đi, hỏi:

- Vậy về sau, dải ánh sáng xanh thần kỳ ấy là cái gì, Thúy Ngọc tiêu trong tay cô tại sao lại phát ra những hoa văn kỳ lạ ấy?

Nhìn thấy ánh mắt lảng tránh của hắn ta, đôi mày đang nhíu lại của Trần Ngọc Loan lập tức giãn ra, nụ cười pha chút thần bí trả lời:

- Ánh sáng ấy thực ra chỉ là một số bùa chú cổ trên chiếc tiêu của ta, dưới thúc động của loại pháp quyết thần kỳ đã hình thành một hình ý thức. Ta đặt tên cho loại quyết pháp đó là Bích Ba Yên Hà, còn Thúy Ngọc tiêu trong tay ta là do sư phụ ban tặng, cho nên nó có điểm gì thần kỳ bây giờ ta cũng không rõ. Xong, ta đã nói xong rồi, đến lượt huynh đài - Tư Mã Thần Phong.

Quay đầu lại nhìn khuôn mặt mê hồn, Tư Mã Thần Phong đưa mắt về phía xa, khe khẽ nói:

- Năm thanh kiếm sau lưng ta phân thuộc ngũ hành, tên cổ của nó gọi là Ngũ hành kỳ kiếm. Màu xanh tượng trưng cho mộc, đỏ tượng trưng cho hoả, hoàng kim tượng trưng cho kim, vàng tượng trưng cho thổ, trắng tượng trưng cho thuỷ, ngũ hành kiêm bị hoàn hoàn tương khắc. Đông phương Ất Mộc kiếm tên Thanh Long, nam phương Ly Hỏa kiếm tên Xích Long, bắc phương Thủy kiếm tên Bạch Long, tây phương Kim Thiết là Kim Long, ở giữa tượng trưng cho đất gọi là Hoàng Long. Cho nên năm thanh kiếm này của ta còn gọi là Ngũ Long kiếm đã có từ ngàn năm.

Nhìn những thanh kiếm trên lưng hắn ta, Trần Ngọc Loan cười nói:

- Thật là thần kỳ, nói như vậy năm thanh thần kiếm này có kiếm quyết và những cách luyện khác nhau? Nếu quả thật như vậy thì huynh làm thế nào khi đối địch, chọn tất cả hay chỉ một trong số đó?

Khẽ nhíu mày, Tư Mã Thần Phong không trả lời mà cẩn thận quan sát nàng rồi mới nói:

- Tùy vào tình huống mà quyết định, thường thì chỉ chọn một mà thôi, bởi vì từ trước tới nay chưa có cao thủ nào khiến ta phải sử dụng cả năm thanh.

"Ồ" lên một tiếng, Trần Ngọc Loan nói:

- Lợi hại quá, nếu như có một ngày ngũ kiếm tề xuất thì lúc đó nhất định sẽ khiến cho mọi người kinh ngạc, chỉ là không biết cảnh tượng đó sẽ thế nào?

Không trả lời, Tư Mã Thần Phong lạnh lùng nói:

- Trời tối rồi, cô quay về đi thôi.

Trần Ngọc Loan nghe vậy ngẩn người, nhìn xung quanh trời thực sự đã tối rồi.

Quay đầu liếc nhìn Văn Bất Danh và Quy Vô đạo trưởng, Trần Ngọc Loan lập tức ngoảnh đầu về phía Tư Mã Thần Phong. Trong bóng đêm đôi mắt đẹp của nàng toát lên thần thái làm say đắm lòng người, như sương như ảo như thực như mơ, một nét bình thản không thể hiểu được và dịu dàng không thể nhìn thấu.

Miệng khẽ cử động, Trần Ngọc Loan cười:

- Hy vọng lần sau gặp mặt chúng ta vẫn không có gì thay đổi.

Tiếng cười trong như ngọc bay trong không trung, khi Tư Mã Thần Phong định thần nhìn theo, thân ảnh lục sắc ấy đã bay xuống cách đó trăm trượng.

Khe khẽ, Tư Mã Thần Phong chỉ nói một câu:

- Hy vọng là như vậy, hãy bảo trọng.

Trong gió đêm thổi nhẹ hắn khẽ cất bước đi, cũng không biết người ở phía xa liệu có biết hay không?

Lúc ẩn lúc hiện dưới bầu trời sao có một đôi thu thuỷ liên tục quay đầu ôn nhu không nói một lời.

Màn đêm buông xuống mọi thứ đều mờ ảo, tất cả mọi việc đều bị che đậy trong bóng đêm. Ngày mai cái mới bắt đầu rồi lại kết thúc, trong một ngày mới có bao nhiêu niềm vui, có bao nhiêu nỗi buồn? Sao không nói mà trăng cũng không cuời, chỉ có làn gió đêm lặng lẽ thổi qua gợn sóng khẽ lay động.

Xuyên qua Hắc Ma lĩnh, Lục Vân và Thương Nguyệt tiến vào địa phận của Hắc Ám giới, nơi này không giống với Ma Thiên giới, trên bầu trời xanh thẫm bồng bềnh trôi những đám mây đen, cả bầu trời âm u nặng nề, nơi này có gì đó giống như Quỷ vực. Tiếp theo, từng đám sương đen giăng kín bốn phía bao phủ ngọn núi trọc, thoắt ẩn thoắt hiện lấp loé ánh sáng mờ ảo quỷ dị.

Dừng lại ở giữa không trung, Lục Vân nhìn về phía trước ánh mắt thoáng vẻ nghi ngờ, thần sắc nghiêm túc trầm giọng nói:

- Nơi này có lẽ là Hắc Ám giới, chỉ là những đám sương đen ở xung quanh có chút cổ quái, dường như không phải ngay từ đầu đã có mà hình như là do trận pháp tạo thành trông âm u toát ra vẻ quỷ dị.

Cùng nhìn về phía trước, Thương Nguyệt nhẹ nhàng nói:

- Điều này muội nhìn không ra, muội ẩn ước thấy có cảm giác bất ổn, không biết điều đó biểu thị cái gì.

Nhìn sang đôi mày thanh tú của nàng đang nhíu lại, khuôn mặt tuyệt mỹ lộ vẻ hơi lo lắng giống như hạt ngọc sương long lanh trên cành lá vào sớm ban mai toát ra thần thái khiến người khác phải say đắm. Nắm chặt lấy bàn tay ngọc ngà, Lục Vân an ủi nói:

- Đừng lo lắng, sẽ không có chuyện gì cả. Chỉ cần chúng ta kề vai sát cánh bên nhau, bao nhiêu khó khăn trở ngại cũng có thể vượt qua, huống hồ còn có Tiểu Linh nhi, cho dù tất cả cao thủ của Hắc Ám giới ở đây ta cũng không thể thua. Được rồi, chúng ta mau đi thôi.

Ý niệm vừa xuất, Như Ý Tâm Hồn kiếm đã tự động bay ra kéo theo hai người biến thành đám mây đỏ lướt trên bầu trời u ám.

Trên đường, Ý Niệm Thần Ba của Lục Vân vận chuyển nhanh chóng phân tích mọi thứ ở bốn phía, đề phòng mọi tình huống có thể xảy ra bất cứ lúc nào. Sau khoảng nửa giờ hai nguời đang bay thẳng bỗng đột ngột dừng lại, Lục Vân thấp giọng nói:

- Cẩn thận, có một luồng khí ma quái cực mạnh đang tiến đến rất nhanh, tu vi cao cường như vậy phải tương đương với cấp độ ma thần.

Thương Nguyệt kinh ngạc hỏi:

- Còn cách bao xa, hay chúng ta tạm thời trốn đi đợi hắn đi qua rồi đi tiếp, cố gắng tránh mọi phiền phức?

- Không cần, bây giờ tuy chúng ta ở trong Hắc Ám giới nhưng vẫn chưa biết vị trí cụ thể của nơi cần tìm, hãy để tên cao thủ Ma vực này giúp chúng ta giải quyết khó khăn. Chú ý, hắn đã cảm thấy được sự có mặt của chúng ta ở đây, đang ở chính diện rồi.

Lục Vân vừa nói dứt lời, một đám mây đen đã xuất hiện cách hai người ba trượng, nhẹ nhàng xoáy tròn phát ra ánh sáng kỳ dị ma quái.

- Nhân loại! Các ngươi từ Nhân gian đến phải không? Là hạng người nào mà dám bước vào Ma vực Hắc Ám giới của ta, lẽ nào không muốn sống nữa?

Ánh mắt lạnh lùng nhìn ma vân hắc sắc trước mặt, Lục Vân nghiêm nghị nói:

- Chúng ta đúng là đến từ tu chân giới của Nhân gian, ta là Lục Vân, còn đây là Thương Nguyệt. Nhìn tu vi của ngươi, hẳn là có thân phận không thấp tại Hắc Ám giới, có lẽ là cao thủ cấp ma thần, chẳng hay ngươi là ai?

Kêu lên một tiếng ngạc nhiên, cao thủ Hắc Ám giới đó kinh ngạc hỏi:

- Ngươi là Lục Vân? Thật không ngờ ngươi lại tới nhanh như vậy. Xem ra ngươi thực sự không sợ chết, lại dám đuổi đến Hắc Ám giới, ngươi nghĩ rằng ở đây không có ai hả? Bổn tọa Hắc Ám ma thần Dạ Mị, hôm nay hai ngươi sẽ phải táng thân tại đây.

Cảnh giác nhìn ma thần, Lục Vân trầm giọng nói:

- Hoá ra là Hắc Ám ma thần, không biết so với Trảm Ngọc thì thế nào? Xin thỉnh giáo một chút, Hắc Ám giới của ngươi có mấy ma thần?

Trong đám mây đen, ma thần Dạ Mị lạnh lùng, kiêu ngạo nói:

- Bổn tọa chính là đệ nhật ma thần của Hắc Ám giới, Trảm Ngọc đứng thứ hai. Còn câu hỏi của ngươi trả lời cũng không có gì khó, cả Ma vực có tất cả chín ma thần, trừ ba ma thần trong Ma Thiên giới ra, mỗi giới còn lại đều có hai ma thần, đây cũng là lý vì sao thực lực của Ma Thiên giới lại mạnh nhất.

Hiểu ra, Lục Vân gật đầu nói:

- Hoá ra là đệ nhất ma thần của Hắc Ám giới, thật là thất kính. Mục đích chúng ta tới đây lần này có lẽ ngươi cũng đã rõ, không biết người mà chúng ta muốn tìm ở đâu, ma thần đại nhân có dám nói không?

Cưòi nhạt một tiếng, ma thần nói:

- Đã đến đây có nghĩa là không muốn sống nữa, các ngươi hỏi nhiều như thế để làm gì? Nếu ngươi thực sự lợi hại như ma tôn nói thì cứ đánh bại ta, ta tất nhiên sẽ nói cho ngươi tất cả những điều ngươi muốn. Bây giờ, ngươi hãy chịu chết đi, Huyễn Mộng Lưu Quang!

Lục Vân sắc mặt trầm xuống, nói nhỏ với Thương Nguyệt:

- Muội hãy lui về phía sau, nhớ giữ cho tâm trí ổn định là được, để ta đối phó với hắn.

Nói rồi người lao vút đi, Như Ý Tâm Hồn kiếm dưới chân lập tức hóa thành Hỏa long phun lửa cuồn cuộn về phía ma vân hắc sắc.

Chỉ thấy đã sắp kích trúng ma thần Dạ Mị, nhưng một tiếng cười âm trầm vọng tới, toàn bộ đám ma vân hắc sắc hoàn toàn biến mất. Trong không trung rộng lớn, những trận cười thâm độc vọng tới từ bốn phương tám hướng, âm thanh đắc ý đáng sợ giống như tiếng cười của ác ma trong mộng.

Lục Vân dừng lại giữa không trung, toàn thân vận khởi kim quang hộ thể vô thượng của Phật môn, lớp lớp phật chú tán phát ra từ người chàng nhanh chóng lan ra ngoài dần dần hình thành Kim Cương Hàng Ma trận, ba mươi sáu tòa phật đà kim sắc giăng khắp bốn phía lấp lánh khí thế uy nghiêm, cả bầu trời u ám hiện lên tầng tầng kim quang.

Bốn phía hắc vụ ùn ùn kéo tới, đầu tiên xuất hiện một số đầu lâu kích thước nhỏ bé, hình dạng đáng sợ của ác ma, há chiếc miệng đỏ lòm như muốn thị uy bay lượn vòng xung quanh Lục Vân. Khi Kim Cương Hàng Ma trận vừa xuất hiện ngoài thân Lục Vân, những ác ma đó cũng từ từ biến mất, trong tiếng hú độc ác ma thần Dạ Mị biến thành chín bóng ma lớn, mười tám con mắt lấp lóe ánh sáng đáng sợ một đen một đỏ phát ra tiếng rít đinh tai nhức óc.

Lúc này bầu trời u ám lấp lánh ánh sáng đen sẫm, đỏ sẫm cùng kim sắc kỳ dị, từng trận gió lớn gào rít, ma khí vô tận xé trời rạch đất, kim quang bùng phát xộc thẳng lên tận tầng mây. Ba ánh sáng kỳ lạ đan vào nhau như thoi, tiếng nổ vang liên hồi như sấm dậy kinh động bốn phía, cả Hắc Ám giới rung chuyển, ánh sáng chói mắt đó lay động cuối cùng hoá thành đám mây bay đi rồi từ từ tan biến.

Bay lên không mười trượng, Lục Vân tránh ma khí đang bao phủ ở bốn phía, dung hội kình lực cho thông suốt, mắt không ngừng quét mọi góc tìm nơi ẩn nấp của ma thần Dạ Mị. Tất cả bốn phía đều trống trơn không hề để lại chút đấu vết nào, điều này cho thấy ma thần Dạ Mị thật không đơn giản, hắn đã sử dụng pháp quyết hắc ám để ẩn thân phục kích.

Cười lạnh một tiếng Lục Vân vẫy tay phải, Như Ý Tâm Hồn kiếm ở ngoài vài trượng lập tức bay tới xuất hiện cách chàng một trượng tự động xoay tròn.

Hai tay bắt quyết, thanh quang lưu động khắp thân Lục Vân cấp tốc hội tụ lên đầu, từ trên cơ thể chàng trong phút chốc phát ra ánh sáng xanh chói mắt. Thét khẽ một tiếng, toàn thân Lục Vân hào quang bạo trướng, những tia sáng xanh loang loáng giữa hai mắt, một con mắt thẳng đứng bỗng xuất hiện, thần tốc xạ ra một đạo thanh quang, vừa vặn chiếu đúng vào Như Ý Tâm Hồn kiếm, ngay lập tức ánh sáng xanh lan toả, cả bầu trời tràn ngập ánh hào quang xanh nhạt, tất cả vạn vật ẩn nấp trong bóng đêm đều xuất hiện sáng rõ ở bốn phía.

THẤT GIỚI TRUYỀN THUYẾT 253:
Thiên nhãn vừa xuất hiện tất cả yêu ma đều không còn chỗ ẩn nấp, chỉ thấy một bóng đen di chuyển cực nhanh xuất hiện ở bên trái Lục Vân, đó chính là ma thần Dạ Mị. Cảm giác được thuật ẩn thân của mình đã bị phá giải, Dạ Mị hừ giọng nói:

- Hảo tiểu tử, quả nhiên tinh thông tuyệt học của Phật Đạo lưỡng phái, chẳng trách lại to gan đến vậy dám tới đây giương oai. Nhưng chớ có vội mừng, Huyễn Mộng Lưu Quang của ta chỉ mới bắt đầu thôi, ngươi hãy từ từ mà thưởng thức đi.

Nói xong hai tay kết ấn, miệng không ngừng lẩm nhẩm chỉ trong nháy mắt tất cả lại chìm ngập trong bóng đêm, vô số ảo ảnh bắt đầu xuất hiện, trong đó có cả Trương Ngạo Tuyết, Lâm Vân Phong, Tử Dương chân nhân, Tất Thiên, Bách Linh, Văn Bất Danh, Dao Quang...rất nhiều người mà Lục vân quen biết.

Hứ lên một tiếng coi thường, Lục Vân quát:

- Thứ ảo thuật hèn mọn, vậy mà cũng lấy ra để dọa người, hãy xem ta phá chiêu này của ngươi thế nào.

Dứt lời nắm chặt thần kiếm trong tay, cả người Lục Vân bay lên không múa kiếm, một tia kiếm đỏ lừ như linh xà bay lượn xoay tròn trong không trung, phát ra muôn vàn kiếm khí phóng về phía những ảo ảnh đó. Một cái nát vụn, cái thứ hai bị đâm trúng, cứ như vậy tất cả các ảo ảnh đều giống như chui vào miệng cọp, không biết mệt mỏi không biết sợ hãi, cái trước bổ nhào cái sau tiếp tục không hề ngừng nghỉ.

Khi Lục Vân đâm nát ảo ảnh Bách Linh cuối cùng, một luồng khí đen từ ngực Bách Linh phóng ra, một tiếng kêu ai oán cùng cực, thảm thiết giống hệt như giọng của Bạch Linh vang lên khiến cho Lục Vân đầu óc bị chấn động, sơ hở đó lập tức lọt vào trong mắt của Dạ Mị.

Kim quang đột xuất, Lục Vân đã ý thức được sự nguy hiểm, điều đầu tiên chàng nghĩ tới là vận công hộ thể, nhưng lúc này đã chậm một bước, một luồng ma khí âm hàn có thể nuốt chửng mọi thứ đã phá tan sự phòng ngự của Lục Vân xuyên thẳng vào lồng ngực chàng.

Lúc này tình thế bốn phía đã thay đổi, bọn ma thú gào thét điên cuồng, không ngừng phát ra tiếng gầm gừ phẫn nộ về phía Lục Vân. Chỉ thấy ma lang giơ vuốt, ma ưng vồ xuống, ma hổ há miệng, ma báo lao tới, những đòn tấn công liên tiếp tạo thành một cơn lốc màu đen đáng sợ, vây tròn quanh chàng. Còn bên dưới Lục Vân một cái bóng ma quái thoắt ẩn thoắt hiện đang bay xoáy nhanh tới nhằm thẳng vào chàng bất ngờ đánh úp.

Thân hình lảo đảo vài cái, Lục Vân cúi thấp đầu nhìn lồng ngực, một tia máu đen đang chảy phụt ra, cơ thể như có một ma lực hắc ám ăn mòn tất cả đang điên cuồng phá huỷ kinh mạch của chàng, khắp người đau đớn tột cùng như xuyên thấu tận óc. Tâm niệm chuyển động, Lục Vân sử dụng Tâm Thiện Bất Diệt quyết của Phật gia để bảo vệ tâm mạch, Hoá Hồn phù trong cơ thể chàng tự động vận chuyển, nhanh chóng đẩy lùi thứ ma lực quỷ dị này.

Ngẩng đầu, thế công hung mãnh tựa như ảo giác nhưng Lục vân lại nhạy bén cảm nhận được bên trong có một khí tức kỳ dị vô song đang tồn tại, chỉ là nhất thời không thể nhìn xuyên thấu. Ẩn tránh đã không kịp nữa, nguy hiểm cận kề Lục Vân toàn thân mở rộng, không hề do dự thi triển pháp quyết Hư Vô Không Ngân, trong nháy mắt cả người trở nên mờ ảo biến mất trong hư không mờ mịt, nhưng cái bóng của chàng vẫn trân trân đứng đó không hề động đậy.

Sấm sét kinh thiên động địa, bọn ma thú gào thét phẫn nộ, tất cả mọi thứ chói loá sau trận chiến mới từ từ biến mất. Trên không, ma thần Dạ Mị kinh hãi nhìn cơ thể như không mà có ấy, phẫn nộ hỏi:

- Lục Vân, đây là pháp quyết gì của ngươi mà lại không sợ mọi đòn tấn công?

Hờ hững cười, Lục Vân bình tĩnh nói:

- Pháp quyết này của ta cũng giống ngươi mà thôi, đều là huyễn mộng hư cảnh, có điều của ta còn có thêm không linh hư ảo, không vướng chút bụi trần. Đòn tấn công của ngươi khi nãy đã làm ta bị thương, thật là lợi hại không hổ là đệ nhất ma thần của Hắc Ám giới. Bây giờ đến lượt ta ra tay, ngươi hãy chuẩn bị đi.

Thần kiếm vung lên, một quả cầu lửa đằng không hoá thành phi long phát ra tiếng gầm rú kinh thiên. Bốn phía lửa bay hừng hực, liệt hỏa chân nguyên vô tận dưới sự thúc động của Lục Vân nhanh chóng lan rộng khiến bầu trời u ám giăng đầy huyết sắc, những ngọn lửa nhảy múa như hàng ngàn đoá hoa sen đang bung nở, giống như tầng tầng lớp lớp mây đỏ hình thành một đài sen cháy bùng bùng dưới chân Lục Vân toả ra một sức mạnh đáng kinh sợ.

Ngạo nghễ đứng trên không, Lục Vân như liệt hoả sứ giả khí thế hào hùng, khí tức bá giả coi thường tất cả giống như những phong đao sắc nhọn phủ kín cả bầu trời hắc ám.

Lạnh lùng nhìn ma thần Dạ Mị, Lục Vân thản nhiên nói:

- Hãy thử tiếp chiêu Liệt Hoả Phần Thiên này của ta trước, xem ma khí ở Ma vực của ngươi có địch lại được địa tâm liệt diễm của ta không.

Pháp quyết vừa hoạt động cả biển lửa vần vũ bay, chín con hỏa xà bay quanh ma thần Dạ Mị không ngừng phun ra những quả cầu lửa, chỉ trong nháy mắt đã bao phủ lấy hắn.

Cười khùng khục, ma thần Dạ Mị gầm lên:

- Chiêu thức này nhìn thì đáng sợ, nhưng chỉ dựa vào đó mà đòi đối phó với ma thần ta thì còn kém xa lắm, hãy xem Ma Diễm Thao Thiên của ta diệt địa tâm liệt diễm của ngươi.

Nói đoạn, ma thần Dạ Mị đang bị vòng lửa bao vây chợt bạo phát một làn hắc vụ giống như sự kết hợp giữa lửa và băng, hai bên phát ra tiếng phù phù nhanh chóng tiêu tan, trong tích tắc hoá thành khói xanh đầy trời bay trong không trung.

Nhìn ánh mắt kinh ngạc của Lục Vân, ma thần Dạ Mị cười nói:

- Tu vi của ngươi quả nhiên không tồi, nhưng gặp ta thì thật xui xẻo. Bây giờ chúng ta hãy vứt bỏ mọi hoa chiêu đi, chỉ dựa vào thực lực chân chính quyết một phen thắng bại.

Nói vừa dứt lời toàn thân xuất hiện ánh sáng ma quái, vô vàn ma khí hắc sắc thành sợi thành dải cuộn lại, dị lực tinh thần có tần suất cao đến hai mươi vạn lần mỗi thức, kèm theo một sức mạnh kinh hồn bạt vía từ bốn phía tụ lại, cuối cùng hoá thành một điểm xuất hiện trên đầu Lục Vân.

Cười nhạt một tiếng huyết mang trong mắt Lục Vân loé lên, lúc này lực huyết sát vô tận trong cơ thể chàng cùng với chân nguyên không ngừng dâng cao cũng theo đó bạo phát, một luồng khí tà ác đang dần dần dung nhập vào huyết mạch làm thay đổi bản tính của chàng. Tay phải rung lên, tiếng kiếm rít kinh thiên động địa, một quang cầu huyết sắc bay xoáy ra, hóa thành tam nhãn Huyết Mị đầu nửa người nửa sói xuất hiện phía trên không Lục Vân. Thiên Ảnh Huyết Mị vừa xuất hiện, vô số huyết ảnh loé lên, những tiếng gầm thét hung ác phẫn nộ đinh tai nhức óc vang lên khắp không gian.

Bên ngoài, Ý Niệm Thần Ba của Lục Vân phân bố thành hai mươi bảy tầng, dùng tần suất cao hơn để chống lại dị lực tinh thần của ma thần. Đồng thời, Lục Vân nhân lúc Thiên Ảnh Huyết Mị tấn công, thân ảnh biến hoá như gió xuất hiện ngay trước mặt Dạ Mị, tay phải vô thanh vô tức đâm ra một kiếm, ngay lập tức kim quang toả ra rực rỡ, những tia sáng đỏ sẫm của Như Ý Tâm Hồn kiếm lúc này biến thành kim sắc, lấp loáng ánh hào quang thần kỳ vô song. Tả thủ ẩn giấu Trấn Hồn phù tựa như vô tình lại như hữu ý chênh chếch nghiêng ra lặng lẽ chờ ma thần Dạ Mị tiến đến.

Pháp quyết Tâm Dục Vô Ngân bất ngờ thất thế khiến cho sự chú ý của Ma thần Dạ Mị xuất hiện một kẽ hở, Thiên Ảnh Huyết Mị mạnh mẽ dị thường lại làm cho hắn cảm thấy chấn động. Hai người trùng hợp cùng xuất hiện, thân hình của Lục Vân kề cận ngay bên cạnh như sét đánh bên tai, khiến hắn kinh sợ muốn tránh nhưng đã không kịp nữa.

Cảm thấy một luồng khí thần kỳ bức tới gần, ma thần Dạ Mị biết được kim quang của Phật gia có tác dụng áp chế tuyệt đối với cao thủ Ma vực, cho nên lúc này hắn cũng không còn lòng dạ nào để nghĩ nhiều mà gắng hết sức vặn người sang bên trái tránh đường kiếm đáng sợ đó. Thoát khỏi đường kiếm này nhưng tiếng cười âm trầm của Lục Vân như tiếng gọi của địa ngục làm chấn động tinh thần của ma thần.

Vẫn chưa kịp hiểu ra được chuyện gì thì Trấn Hồn phù trong tay trái của Lục Vân đã hóa thành một đạo ngân phù khoảng ba thước nhẹ nhàng in lên trên người ma thần Dạ Mị. Tất cả đều nhẹ nhàng không có tiếng động, dường như không có bất cứ thay đổi gì nhưng ma thần Dạ Mị lại cảm thấy có một sự sợ hãi đang dâng lên ngập tim.

Ánh mắt của Lục Vân lúc này rất độc ác, huyết mang lập lòe như hai đốm lửa đang khẽ thuật lại một chuyện nào đó chưa rõ tình hình. Ma thần dạ Mị lúc này muốn biến khỏi nhưng hắn biết rằng tất cả đã quá muộn, Trấn Hồn phù với lực lượng đáng sợ có thể huỷ diệt mọi nguyên thần hồn phách, đang trong cơ thể hắn với tốc độ vượt ngoài sức tưởng tượng, phá huỷ mọi cơ năng toàn thân hút tất cả sức mạnh của hắn.

Sau tiếng kêu gào đau đớn thảm thiết, tất cả mọi ánh sáng chói loá xung quanh đều biến mất. Dưới bầu trời âm u chỉ thấy cơ thể của ma thần Dạ Mị không ngừng vật lộn, vô số ma khí từ trong cơ thể hắn tràn ra, tay chân bắt đầu nứt ra, vỡ vụn và nổ tan, bốn phía nồng nặc khí tức hủy diệt.

Lục vân thản nhiên nhìn hắn nghe tiếng kêu gào thê thảm, người bắt đầu dần bình tĩnh trở lại, huyết mang trong mắt biến mất nhìn không ra chút dị dạng nào.

Lúc này, Thương Nguyệt thấy tình hình như vậy liền bay xuống cạnh Lục Vân, khẽ hỏi:

- Huỷ diệt hắn như vậy thì việc mà chúng ta cần biết sẽ phải làm thế nào?

Mỉm cười nhìn nàng, Lục Vân thần sắc bình thản nói:

- Yên tâm, ma thần là nhân vật thế nào chứ, sao có thể dễ dàng chết đi như vậy được? Tu vi của hắn tuyệt đối không kém gì các cao thủ của Vân Chi pháp giới, gần như là bất diệt chi thể, muốn huỷ diệt cơ thể của hắn thì dễ nhưng để huỷ diệt chân nguyên của hắn thì tương đối khó. Lúc này tuy cơ thể hắn đã bắt đầu bị tiêu huỷ, nhưng chờ cho tới khi nguyên thần tiêu tan hồn bay phách lạc thì còn rất sớm.

Nghe vậy thương Nguyệt mới yên lòng, lặng lẽ quan sát thảm cảnh không nỡ xuống tay trước mắt.

Chân tay vỡ vụn, tiếp đó là thân thể, cuối cùng là cái đầu. Khi tất cả hóa thành mây khói rồi tan biến, Lục Vân nhìn quang cầu hắc sắc đang biến hoá bất định, lạnh lùng nói:

- Dạ Mị ngươi thua rồi, bây giờ lúc ngươi thực hiện lời hứa, mau nói đi, người mà chúng ta cần tìm ở đâu?

Tuy không còn thân thể, nhưng sự đau đớn không vì thế mà tiêu tan. Lúc này Dạ Mị vừa kêu gào thảm thiết, vừa gầm lên nói:

- Tên Lục Vân đáng chết, ngưoi có thể huỷ diệt được nhục thể của ta nhưng ta sẽ không bỏ qua cho ngươi. Ngươi chẳng phải là muốn tìm người ư, quá dễ dàng ngươi chỉ cần đi theo ta là được.

Nhìn theo quang cầu hắc sắc vút về phía trước, Lục Vân kéo theo Thương Nguyệt hai người vội vã đuổi theo. Gữa không trung, Lục vân nói với ma thần Dạ Mị ở trước mặt:

- Ta biết là bây giờ ngươi đang tìm cách để thoát khỏi cấm chế của ta, nhưng ta nói cho ngươi biết điều đó là không thể. Dưới Trần Hồn phù hồn bay phách lạc, nguyên khí tận diệt ngươi cứ từ từ mà thưởng thức.

Gầm lên một tiếng phẫn nộ, Dạ Mị nói:

- Đừng vội đắc ý, ta sẽ tự có cách thoát ra khỏi cái bùa quỷ quái này của ngươi, tới lúc đó ta sẽ làm cho ngươi muốn sống không được mà muốn chết cũng không xong, ngươi hãy đợi đấy.

Khẽ hứ lên hai tiếng, Lục Vân phớt lờ hắn dắt theo Thương Nguyệt đuổi gấp phía sau, chỉ trong chốc lát đã tới trước một hang đá hẹp trước mắt xuất hiện một tòa thành màu đen.

Dừng lại, Lục vân và Thương nguyệt cùng quan sát tòa thành màu đen này trên mặt lộ ra thần sắc ngưng trạng, bị chấn động mạnh trước ma khí kinh thiên nơi đây. Cảm giác giống như một ngọn núi lớn không thể vượt qua, đang hiện lên rõ mồn một trước mắt hai người, áp lực vô hình như tảng đá lớn ngàn cân đè lên khiến hai người không thể thở được.

Kinh hãi nhìn nhau, Thương Nguyệt trầm giọng nói:

- Nơi này rất quỷ dị, ma khí cuồn cuộn như sóng khiến người ta phải ngạt thở. Với thực lực của hai chúng ta e là nếu muốn vào đó cứu được Vô Hạ sư thúc ra sẽ gặp chút khó khăn. Lần này, có lẽ....

Nàng không nói hết câu nhưng Lục Vân có thể hiểu được.

 
Chờ niềm vui bằng nỗi niềm đã cũ
Đón nỗi buồn bằng một cái mím môi

mattroivedem297
 • Số bài : 38
 • Điểm thưởng : 0
 • Từ: 23.01.2008
 • Nơi: Tàng Thư Viện chứ còn ở đâu nữa!
RE: anh em nào muốn đọc tiếp từ TG hồi 230 thì vào đây nhé! TG231 - 19.02.2008 23:59:54
THẤT GIỚI TRUYỀN THUYẾT 254:
Nắm chặt tay nàng, Lục Vân trịnh trọng nói:

- Muội đừng sợ cũng đừng áy náy, bất kể khó khăn gian khổ thế nào ta cũng cùng muội vượt qua. Giữa chúng ta không cần nhiều lời bởi tâm hồn đã hoà làm một, điều đó còn hơn cả ngàn vạn lời nói.

Nhìn đăm đắm vào khuôn mặt anh tuấn ấy, Thương Nguyệt khẽ khàng nói:

- Đôi mắt của huynh mách bảo cho muội biết rằng, sâu thẳm trong tâm hồn huynh luôn có hình bóng muội. Cả đời này là vậy, chỉ điều đó thôi cũng là quá đủ.

Lục Vân trong lòng xao xuyến, áy náy nhìn nàng khẽ nói:

- Muội đã nhìn thấy hết nhưng có một điều muội không muốn nói. Đó là trong sâu thẳm trái tim ta còn có hai hình bóng khác mà ranh giới giữa muội và họ là không lớn. Còn muội, trong tâm hồn chỉ có mỗi bóng hình ta. Điều đó khiến ta cảm thấy có lỗi với muội, e rằng cả đời này ta cũng không thể bù đắp được sai lầm ấy.

Dời mục quang đi nơi khác, Thương Nguyệt nhìn vào thành trì màu đen trước mặt, bình thản nói:

- Tình yêu có nhiều kiểu, có những người theo đuổi một tình yêu hoàn mỹ, có những người chỉ theo đuổi tình yêu trong giây lát. Còn sự lựa chọn của muội và hai người bọn họ lại là tình yêu hoàn toàn khác, tuy đó chỉ là những ký ức nhưng lại có thứ hạnh phúc mà thường nhân không thể có được. Vạn vật trong đất trời này muôn hình muôn vẻ, mỗi ngưòi chỉ cần có được tình yêu mà họ muốn, cho dù không vẹn tròn thì cũng hạnh phúc lắm rồi. Trong cuộc sống, có nhiều người cả đời đạt được rất nhiều thứ nhưng lại không có được hạnh phúc, bởi thứ mà họ có được không phải là tình yêu đích thực. Với tình yêu đích thực chỉ cần một chút thôi cũng khiến cho người ta cảm thấy thoả mãn.

Tinh tế cảm nhận những lời Thương Nguyệt nói, Lục Vân hiểu được hàm ý của nàng.Trong lòng ngập tràn yêu thương và cảm động, Lục Vân nắm chặt lấy bàn tay nhỏ bé của Thương Nguyệt nhẹ nhàng thốt:

- Đời đời kiếp kiếp, tình cảm này sẽ luôn còn mãi. Chúng ta đi tiếp đi thôi, ma thần đã phái cao thủ nghênh tiếp chúng ta rồi

Khẽ vỗ Tứ Linh thần thú trên vai, Lục Vân và Thương Nguyệt bình tĩnh bước về phía trước.

Trong hẻm núi, trước thành rất nhiều ma thú xếp hàng hai bên, bên cạnh là bốn tên ma tiên, hai ma sát và Hắc Ám tôn chủ, ma thần Trảm Ngọc cùng xuất hiện lạnh lùng nhìn Lục Vân và Thương Nguyệt. Từ trên xuống dưới, Lục Vân chú ý thấy trên tường thành màu đen khắc đầy phù chú cùng cổ ngữ ma quái khác, ma ảnh thoắt ẩn thoắt hiện trong đám mây lấp lóe những ánh sáng kỳ dị. Bao phủ cả ngôi Ma thành là luồn ma khí đậm đặc bay mù mịt khắp bầu trời.

- Lục vân, ngươi vẫn còn dám tới đây à? Thật là to gan! Hôm nay, ngươi đã tới đây thì ta sẽ tiếp đón ngươi trọng hậu. Nói đi, ngươi muốn chết như thế nào?

Hắc Ám ma tôn lạnh lùng cất tiếng, chỉ thấy hắc quang toả khắp người khiến Lục Vân và Thương Nguyệt không nhìn rõ dung mạo của hắn.

Quan sát xung quanh một vòng, ánh mắt Lục Vân dừng lại ở Hắc Ám tôn chủ lạnh lùng nói:

-Cái chết đối với ta mà nói, là việc xưa nay chưa từng có, cho nên hôm nay ta tới đây không phải để chết. Mục đích của ta rất đơn giản, hãy đem người ra giao cho bọn ta thì việc hôm nay coi như xong. Còn món nợ cũ khi nào có cơ hội gặp lại ta sẽ tính sổ nốt với các ngươi.

Cười phẫn nộ, Hắc Ám tôn chủ nghiêm giọng nói:

-Lục Vân, ngươi nghĩ đây là nơi nào chứ? Muốn đến thì đến, muốn đi thì đi, xem ra ngươi coi thường chúng ta quá. Hôm nay nếu ta không bắt được ngươi ở lại đây thì Trảm Ngọc này sẽ giải tán toàn bộ Hắc Ám giới. Còn việc ngươi đòi người thì đơn giản thôi, dù sao ngươi cũng đã đến đây, ta sẽ để cho ngươi toại nguyện.

Vừa dứt lời, một tên ma tiên từ trong thành phóng ra, trong tay dẫn theo một bóng người màu trắng gào thét lao về phía Lục Vân và Thương Nguyệt.

Lo lắng nhìn bóng trắng đang lao về phía mình, mặt Thương nguyệt lộ vẻ thương xót. Nhìn thấy vậy, Lục Vân khẽ nhíu đôi mày thấp giọng nói:

- Đừng kích động như vậy! Sư thúc của muội vẫn chưa chết đâu nhưng tim mạch bà ấy sắp ngừng đập rồi, e rằng không sống được lâu nữa.

Thương Nguyệt rùng mình, ánh mắt lộ lên vẻ đau xót nhưng nàng lập tức bình tĩnh trở lại.

Giơ tay đỡ lấy cơ thể của Ngọc Vô Hạ, Thương Nguyệt vội vàng tra xét vết thương cho bà. Quả đúng như lời Lục Vân nói, tim mạch đã ngừng đập, nguyên khí suy yếu sắp tiêu tan, cơ thể đang rơi vào trạng thái hấp hối.

Thương Nguyệt một tay ấn vào lưng Ngọc Vô Hạ, dồn sức truyền nguyên khí vào hi vọng có thể đánh thức sư thúc dậy, giọng đầy đau đớn Thương Nguyệt nói:

- Sư thúc! Người hãy tỉnh lại đi! Con là Thương Nguyệt đến cứu người đây.

Lông mày khẽ động đậy, Ngọc Vô Hạ cố hết sức mở mắt ra,nhìn bóng người mờ ảo thân quen trước mặt, khẽ nói:

- Là con ư Thương Nguyệt? Con làm sao tới được đây? Hãy mau đi đi, ở đây rất nguy hiểm.

Lắc đầu nghẹn ngào không nói gì, nước mắt nàng rơi xuống trên mặt vị sư thúc, dường như là nước mắt của Ngọc Vô Hạ cũng cùng lúc chảy ra. Lúc này Thương Nguyệt không muốn khóc nhưng nước mắt nàng không kiềm chế được cứ lăn ra, từng giọt, từng giọt, rớt xuông mặt Ngọc Vô Hạ.

- Sư thúc đừng sợ, bọn con nhất định sẽ dưa người trở về nhân gian, tới lúc đó con sẽ chữa khỏi vết thương cho người, sư thúc cứ yên tâm.

Đôi môi hé mở, trong mắt Ngọc Vô Hạ vấn vương một nỗi nhớ, cuối cùng hoá thành tiếng thở dài tan bay trong gió.

Bên này, Hắc Ám tôn chủ hằn giọng nói:

- Lục Vân, bây giờ người ta đã giao cho ngươi rồi! Người đã đạt được điều mong muốn, vậy thì hãy chuẩn bị chịu chết đi.

Vung tay một cái, hai tên ma sát liền bay lên, nháy mắt đã biến mất trong không trung. Liền theo đó, bốn tên ma tiên phân làm bốn phía huyễn hóa thành hỏa ma cầu phóng ra hơn mười trượng, hoá thành hắc sắc tinh quang trông hết sức quỷ dị.

Khuôn mặt nghiêm túc quan sát tất cả trước mắt, trong lòng Lục Vân vô cùng kinh hãi, Ý Niệm Thần Ba phân tích cho thấy đây rõ ràng là một ma trận không hề có sơ hở. Lúc này chàng và Thương Nguyệt đã hoàn toàn bị bao vây trong ma trận kỳ quái này. Không tìm đươc sơ hở của nó, Lục Vân không ngừng nâng cao tần suất của Ý Niệm Thần Ba, hy vọng có thể tìm ra chỗ ẩn nấp của hai ma sát và bốn ma tiên để có thể dễ dàng đối phó.

Một tiếng cười lạnh lùng phát ra từ chỗ Hắc Ám tôn chủ, lập tức vô số hắc sắc tinh quang bắt đầu chuyển động, ngàn vạn tinh quang trong đêm biến thành hàng vạn hắc sắc tinh quang khắp Hắc Ám giới, đồng thời phát ra một sức mạnh quỷ thần cũng không thể chống đỡ nỗi cuồn cuộn tấn công về phía Lục Vân.

Cảm nhận được sức mạnh to lớn đang ập đến, nhãn thần của Lục Vân không ngừng biến hoá nhưng lúc này điều chàng lo lắng không phải bản thân mình mà là Thương Nguyệt và sư thúc của nàng. Bản thân chàng có Hư Vô Không Ngân sẽ không chịu chút áp lực nào nhưng bọn họ thì không được như thế.

Lục Vân suy nghĩ lúc này người thì đã cứu được rồi. Nếu chỉ dựa vào thực lực của hai người muốn tiêu diệt cả Hắc Ám giới là điều không thể, bây giờ lựa chon tối ưu là rời khỏi nơi này, về sau có cơ hội sẽ quay lại tiêu diệt bọn chúng.

Tâm niệm vừa chợt động, Lục Vân nhẹ nhàng gởi mối thâm tình cho Thương Nguyệt qua lời nói:

- Vì sự an toàn, nàng nên thi triển Bạch Ngọc chiến giáp bảo vệ thân thể và sư thúc. Bây giờ ngay lập tức ly khai khỏi nơi đây cố tìm lối có thể trở lại nhân gian, ở đây đã có ta đối phó nên muội hãy lui xuống đi.

Vẻ mặt bi thương không nói một lời nào, Thương Nguyệt quay đầu nhìn Lục Vân rồi nhanh chóng lùi xuống.

Nhìn những hắc sắc hỏa cầu như những đóa hoa tuyệt đẹp đang tiếp cận mình, Lục Vân cấp tốc tìm cách đối phó. Chỉ thấy toàn thân bạo phát kim quang, Lục Vân như vị Phật sống tỏa hào quang giữa không trung.Ma quang từ hắc sắc hỏa cầu như tìm được đối tượng, lập tức điên cuồng lao vào Lục Vân. Luồng hắc sắc ma quang cùng với Phật quang thần thánh tiếp cận nhau tạo thành đạo quang mang kỳ dị.

Bị tấn công, Lục Vân cảm thấy áp lực từ ma trận này vô cùng lớn, trong nó chứa đựng sức mạnh hủy thiên diệt địa, cơ bản không có khả năng kháng cự. Hai luồng quang mang giao nhau làm cho khí huyết trong cơ thể Lục Vân bị chấn động dữ dội, có thể thấy Phật môn kim quang không thể chống được sức mạnh bá đạo của ma trận này.

Nguy hiểm liền kề, một lần nữa Lục Vân thi triển Hư Vô Không Ngân điều chỉnh tần suất khí tức cơ thể tạo ra luồng quang hoa va chạm với ma trận, sau tiếng nổ kinh thiên động địa cuối cùng ma trận cũng có kẻ hở.

Nhận thấy cơ hội thoát hiểm đã đến, Lục Vân tức tốc vận dụng Không Gian Khiêu Dược xuất hiện bên cạnh hai người Thương Nguyệt, đồng thời tiếp tục thi triển pháp quyết này một lần nữa cùng hai người tìm cách thoát thân.

Tuy nhiên ngay khi Lục Vân thi triển Không Gian Khiêu Dược, Hắc Ám tôn chủ đã nhận ra ý đồ của đối phương. Gầm lên một tiếng, ma thần Trảm Ngọc vô thanh vô tức xuất hiện trên đỉnh đầu Lục Vân, song thủ phát ra luồng hắc quang bao trùm Lục Vân và hai người Thương Nguyệt vào trong.

Ngân quang va chạm với luồng hắc quang nhanh như thiểm điện của ma thần Trảm Ngọc nhanh chóng bị tiêu tán, ngay lập tức luồng khí tà ác mang nguồn lực thôn phệ từ Tâm Dục Vô Ngân của ma thần kích trúng ba người. Lục Vân thân thể chấn động, vội dùng Ý Niệm Thần Ba kiểm tra xung quanh, chỉ thấy dưới đòn tấn công của Hắc Ám tôn chủ Thương Nguyệt phải thổ huyết, còn Ngọc Vô Hạ khí tức hỗn loạn, nguyên thần dao động dữ dội, rõ ràng đang đứng giữa ranh giới sống và chết.

Hét lên một tiếng phẫn nộ, Lục Vân toàn thân chân nguyên bạo phát dữ dội, ngũ thải quang hoa lấp lánh tạo thành đạo kết giới phòng ngự ngăn cản đòn tấn công của Hắc Ám tôn chủ. Tuy nhiên đạo kết giới này nhanh chóng bị luồng hắc quang cuồng bạo của ma thần chấn tan.

Trước sức mạnh đáng sợ của ma thần, Lục Vân trong lòng kinh hãi liền tay phải giơ lên, tay trái nắm chặt lấy Thương Nguyệt, luồng huyết quang từ tay phải bạo phát, trong tình thế này Lục Vân quyết định thi triển Hóa Hồn phù đối chọi với đòn tấn công của Hắc Ám tôn chủ.

Huyết quang dày đặc, hai chữ Hóa Hồn xuất hiện tại không trung tấn công vào luồn hắc quang âm sâm của ma thần, sức mạnh thôn phệ của Hóa Hồn phù va chạm với ma khí tạo ra vô số những đốm lửa bay trên không trung rồi nhanh chóng tiêu thất.

Ở đợt tấn công vừa rồi tâm thần của Hắc Ám tôn chủ đại chấn, bởi Hóa Hồn phù có thể luyện hóa vạn vật, chính vì thế đòn tấn công của hắn không thể làm gì được Lục Vân. Tức giận bởi đòn tấn công bị Hóa Hồn Phù chặn đứng, ma thần Trảm Ngọc gầm lên giận dữ, chân khí toàn thân gia tăng tiếp tục tấn công vào Lục Vân.

Trước sức tấn công dữ dội của Hắc Ám tôn chủ, Lục Vân bình tĩnh dùng Ý Niệm Thần Ba xem xét, ngay lập tức phát hiện ra trong hai luồng khí cường đại của Hắc Ám tôn chủ thì một có sự ẩn thân của hai tên ma sát. Trong khi đó ma thần Trảm Ngọc hướng về phía trước, hai luồng ma khí cường đại rời tay hắn ta liền biến thành con ma long gầm thét hướng về phía Lục Vân.

Tứ bề thọ địch, trong đầu Lục Vân xuất hiện vô số tình huống xảy ra. Đột nhiên nhãn thần Lục Vân trở nên lạnh lẽo, toàn thân toát ra một khí thế đáng sợ.

Khẽ nhìn Tứ Linh thần thú, Lục Vân từ trong tim phát ra mệnh lệnh ngăn cản đợt tấn công của ma thần, nhất thiết phải buộc hắn phải dừng tay.

Nhận lệnh từ Lục Vân, Tứ Linh thần thú tinh thần phấn chấn, hai mắt đỏ sẫm của nó phát xạ những tia quang mang kinh người. Tự hào khi được giao việc, Tứ Linh thần thú gầm lên một tiếng, âm thanh từ tiếng gầm làm chấn động cả Hắc Ám giới, hang động cùng bốn phương rung chuyển khiến cho đất đá bay tán loạn. Tất cả đều kinh hoàng trước luồng sóng âm từ miệng Tứ Linh thần thú phát ra.

Bên này, tiếng gầm của thần thú buộc hai tên ma sát phải lộ diện, toàn thân ma khí bị chấn tán, thân thể trọng thương không còn năng lực tấn công được nữa.

THẤT GIỚI TRUYỀN THUYẾT 255:
Ma thần Trảm Ngọc lúc đó vẫn chưa hoàn toàn hồi phục, hắn kinh ngạc kêu lên, cả người lật nghiêng va vào một viên đá lớn đang rơi xuống. Trên không vàng lên giọng của ma tôn không rõ tức giận hay gầm thét, chỉ biết tiếng gầm đột ngột của Tứ Linh thần thú đã làm cho tất cả mọi thứ đang bình thường đều bị đảo lộn.

Nắm lấy cơ hội này, Lục Vân hét lên:

- Tiểu Linh Nhi, chúng ta đi thôi.

Luồng ngân quang xuất hiện, một không gian gấp khúc hiện ra giữa không trung nuốt cả người và vật vào đó và hoàn toàn biến mất trong hư vô. Tại Hắc Ám giới, ma tôn tức giận gầm lên không ngừng, lần này đã để Lục Vân chạy thoát như vậy khiến hắn tức giận cực độ.

Rất lâu sau bốn phía dần yên tĩnh trở lại, Hắc Ám tôn chủ nhìn vào đống đổ nát lạnh lùng nói:

- Sự việc hôm nay ta quyết không thể bỏ qua, nhưng nếu Lục Vân đã có một con quái thú đáng sợ như vậy ở bên cạnh thì tại sao chúng ta không lợi dụng sức mạnh của nó để trừ khử tất cả mọi trở ngại của Hắc Ám giới, sau này ta mới tính sổ với hắn. Bây giờ chúng ta trở lại Nhân gian thực hiện kế hoạch đã vạch ra, nhất định phải dẫm nát Nhân gian dưới gót chân của Ma vực. Đi thôi.

Tại cửa ra của Ma vực một luồng bạch quanh loé lên, Lục Vân cùng Thương Nguyệt vô thanh vô tức xuất hiện. Quan sát phía trước, Lục Vân nói:

- Mau đi thôi! Với sự hung ác cuả Hắc Ám ma tôn thì hắn sẽ lập tức đuổi theo. Chúng ta trở lại Nhân gian rồi tính sau.

Nói dứt lời, không đợi Thương Nguyệt trả lời liền kéo nàng thoát ra khỏi cửa Tàng Thi Giang. Ba người cuối cùng cũng trở lại Nhân gian, lúc này Ngọc Vô Hà sắc mặt bắt đầu hồng hào, toàn thân lạnh toát. Thương Nguyệt thấy vậy trong lòng đau đớn, thấp giọng nói:

- Lục Vân....sư thúc...bà ấy..

Nàng không nói hết nhưng Lục Vân đã nhìn ra, Ngọc Vô Hạ lúc này hồi quang phản chiếu, số mệnh đã đến phút chót nên nguyên khí cuả bà ta đã hoá thành một luồng chân khí duy trì sinh mệnh cho những giây cuối cùng của cuộc đời.

Lắc đầu thở dài, Lục Vân nói:

- Hai người cứ nói chuyện một lát đi, ta ở phía trước đợi muội.

Nói rồi chàng mang theo Tứ Linh thần thú bước về phía xa.

Thấy Lục Vân đã đi xa, Ngọc Vô Hạ khẽ nói:

- Thương Nguyệt, con đừng khóc, sư thúc thực ra từ lâu đã không muốn sống nữa, chỉ là vì sợ có lỗi với sư phụ con nên mới cố kéo dài tới tận hôm nay. Bây giờ ta sắp chết rồi, trong lòng kỳ thực cảm thấy rất bình thản, không hề đau khổ ngược lại lại đang chờ đợi bởi vì ta có thể đến một thế giới khác gặp người mà ta muốn gặp. Thời gian của ta không còn nữa, trước khi chết sư thúc muốn nói với con một câu, việc của Lục Vân ta đã nghe qua rồi, chuyện giữa con và hắn ta sư thúc cũng đã tìm hiểu đôi chút ở chỗ Hứa Khiết. Cho nên ta muốn nhắc nhở con, cái gì nên giành lấy thì cho dù chết cũng không được bỏ cuộc, nếu không con sẽ phải hối hận cả đời, hiểu không?

Nàng gật đầu rồi nhẹ nhàng nói:

- Con hiểu ý sư thúc rồi, cả đời này con sẽ không bỏ cuộc, người cứ yên tâm. Bây giờ người còn có tâm nguyện gì chưa hoàn thành thì hãy nói với con, bất kể thế nào con cũng sẽ giúp người hoàn thành.

Ngọc Vô Hạ cười khe khẽ, cười tới mức mặt mũi xanh tái nhưng giọng vẫn rất bình tĩnh nói:

- Sau khi ta chết con hãy đem xác ta hoả táng, xương tro đem rắc xuống biển, như vậy thì ta có thể tìm được người mà ta muốn tìm. Còn nữa, trước khi chết ta có một vật muốn để lại cho con, đây là vật mà năm xưa người ấy đã tặng cho ta, giờ ta sẽ tặng nó lại cho con.

Nói tới đây, tay phải Ngọc Vô Hạ nhẹ nhàng để lên đỉnh đầu Thương Nguyệt, một đạo lưu quang nhạt từ từ chui vào trong đầu nàng.

Gió thổi nhè nhẹ, Thương Nguyệt ôm thi thể Ngọc Vô Hạ tới bên cạnh Lục Vân. Không đau thương cũng không vui vẻ mà tất cả đều yên tĩnh, nhìn thấy vậy Lục Vân khe khẽ thở dài. Gió bay đi, Lục Vân cũng đem Thương Nguyệt biến mất. Không nói một lời nào, ở đây chỉ còn vương lại một hương hồn đi tìm lại chút vang bóng của ngày xưa.

Ánh trăng lấp ló trên ngọn cây, toả ngân quang xuống mặt nước khiến cho Động Đình hồ lấp lánh như thuỷ tinh. Trong đêm, Văn Bất Danh và Quy Vô đạo trưởng đứng trên đỉnh Quần Sơn hết ngắm mặt trăng trên trời lại nhìn bóng núi trong nước, cả hai người trầm ngâm đã nửa canh giờ. Cuối cùng, vẫn là Quy Vô đạo trưởng không chịu được bèn cất tiếng:

- Những người nhảy xuống nước đã gần hai canh giờ rồi nhưng vẫn chưa có động tĩnh gì cả. Ở đây hình như có cái gì đó không bình thường?

Không ngắm nhìn mặt trăng nữa, Văn Bất Danh phóng tầm mắt về mặt nước bình thản nói:

- Trong tình hình phức tạp này chúng ta không cần phải hao tổn tâm sức đi phỏng đoán, chúng ta đợi ở đây chỉ là chờ tin tức, đợi kết quả. Một khi Thông Linh điểu trong truyền thuyết xuất hiện, chúng ta chỉ cần cân nhắc tình huống xem có thể giành được hay không? Như vậy là được rồi! Bây giờ trên Quần Sơn này tưởng chừng như chỉ có mình chúng ta không xuống nước, nhưng ta nghĩ có không ít kẻ đang trong bóng tối ngầm quan sát, muốn ngồi mát ăn bát vàng đây. Đạo trưởng hãy cứ kiên nhẫn chờ đợi đi, có lẽ sắp có tin hay rồi đó.

Không trả lời, Quy Vô đạo trưởng lặng lẽ trầm ngâm, hai nguời một lần nữa rơi vào tình trạng yên lặng. Nhưng nửa tuần hương sau, mặt nước đang yên tĩnh bỗng nhiên phát ra ánh sáng chói loà, hào quang đủ mọi màu sắc dồn dập lao lên trên mặt nước, trong bóng đêm phát ra ánh sáng tuyệt đẹp. Lúc này văn Bất Danh và Quy Vô đạo trưỏng đều kinh ngạc, biết rằng đã có động tĩnh, bốn mắt nhìn chằm chằm vào mặt nước dồn tất cả sự chú ý vào đó.

Một tiếng rít khẽ, trên mặt nước một luồng thanh quang xé nước phóng thẳng lên trời. Tiếp theo đó, rất nhiều luồng quang hoa bám chặt phía sau hướng về phía bầu trời truy đuổi theo thân ảnh màu xanh.

Trên đỉnh núi, Văn Bất Danh và Quy Vô đạo trưởng khẽ kêu lên một tiếng. Bóng người đầu tiên lao lên khỏi mặt nước chính là Bạch Phát lão đạo của Vô Vi đạo phái, phía tay trái thấp thoáng một luồng hồng quang loé lên, cả thân người đang dồn mọi sức lực bay vụt về phía tây như muốn tìm cách thoát khỏi đám người đuổi theo. Sau lưng, Diệp Tâm Nghi, Kim Cương Thánh Phật, Tà Tâm Thư Sinh, Gian Thương Giả Chính, Đồ Thiên, Hồng Quân Thiếu Nữ, Hồng Vân Thái Tử, Tuyền Phong Phủ, Hắc Sát Kiếm Hồn, ma thần Viêm Huyết, Kim Luyện, người đeo mặt nạ, Bố Y lão giả cũng vội vàng truy đuổi sát phía sau không chịu từ bỏ. Đúng lúc những người này phóng lên từ mặt nước, hai bên Động Đình vô số bóng người bay lên đuổi theo hướng của Bạch Phát lão đạo.

Văn Bất Danh thấp giọng nói:

- Đạo trưởng hãy mau đuổi theo, ta đi thông báo với con nha đầu một tiếng đề nàng ta ngày mai đợi chúng ta ở Nhạc Dương lầu, thông báo xong ta sẽ tới ngay.

Dứt lời, toàn thân loá lên hào quang, cả người biến mất trong không trung. Quy Vô đạo trưởng chỉ hơi gật đầu cũng không thèm nói câu nào, cùng lúc cả người phóng vút lên trời đuổi theo về phía các cao thủ ở phía trước mặt.

Các cao thủ giới tu chân đều phóng vút lên không trung tốc độ nhanh như thiểm điện, trong nháy mắt đã bay hơn trăm trượng. Chỉ trong chốc lát, những kẻ đuổi theo để cướp báu vật đều bay ra khỏi khu vực Động Đình hồ xuất hiện dày đặc trên bầu trời đêm.

Đúng vào lúc này, phía trước xuất hiện ba bóng người trong phút chốc đã chặn được Bạch Phát lão đạo. Tất cả đều quyết tâm dùng hết sức mình để cướp báu vật từ tay lão ta. Trong ba người, người thứ nhất tay cầm Chiến Thiên phủ, thân hình cao to không khỏi khiến người khác ngạc nhiên, thân thể khoác áo choàng đỏ vô cùng rực rỡ, không ai khác chính là Huyết Y Bá Vương. Hai người còn lại, một là Âm Huyền Sinh của Tiên Kiếm môn, người còn lại chính là kẻ đeo mặt nạ. Thật không ngờ hắn cũng đuổi đựơc trước tiên chặn đứng đường đi của Bạch Phát lão đạo.

Dừng lại, cảnh giác nhìn cả ba người, Bạch Phát lão đạo lạnh lùng nói:

- Ba người các ngươi đừng ép người quá đáng, bần đạo không muốn làm kẻ khác bị thương, các ngươi khôn hồn thì hãy biến khỏi nơi đây.

Huyết Y Bá Vương tức giận nói:

- Lão già này râu tóc đã bạc trắng hết cả, có lẽ cũng sắp xuống đất ngủ với giun dế rồi. Vậy mà lão vẫn còn ở đó diễu võ giương oai, ngươi nghĩ mình là ai chứ? Đừng có phí lời vô ích nữa, hãy mau giao nộp Thông Linh điểu, Bá Vương ta sẽ tha mạng cho ngươi. Nếu không ta sẽ chẻ làm đôi cái mạng già của ngươi quẳng xuống Động Đình hồ làm mồi cho cá bây giờ?

Nghe vậy, vô cùng tức giận, Bạch Phát lão đạo vừa tránh đòn tấn công của ba người vừa tìm cách phóng ra ngoài, lớn tiếng nói:

- Câm mồm, bần đạo ta khi hành đạo trong nhân gian, ngươi vẫn còn chưa biết từ bụng con lợn mẹ nào chui ra. Bây giờ sư phụ ngươi chết rồi, đồ đệ lại dám hoành hành ngang ngược, ngươi nghĩ bần đạo ta sợ Huyết Y Bá Vương ngươi chắc.

Gầm lên một tiếng, Huyết Y Bá Vương tức giận khi bị mắng là lợn, mặt đỏ tía tai, Chiến Thiên phủ trong tay bạo phát hồng quang chói mắt, nói lớn:

- Lão già không chịu chết, hãy tiếp chiêu này của ta

Chiến Thiên phủ bổ xuống, một luồng xích hồng quang long đột ngột xuất hiên, đòn tấn công toàn lực này như nhanh như chớp xuất hiện trên đỉnh đầu Bạch Phát lão đạo khiến cho lão hết đường tháo chạy chỉ còn nước nghạnh tiếp .

Một tiếng rít phẫn nộ từ trong miệng Bạch Phát lão đạo phát ra, chỉ thấy nguy hiểm cận kề, luồng thanh quang của cây bảo kiếm ở trong tay lão đột ngột nhảy múa, tầng tầng lớp lớp thanh quang cuồn cuộn như sóng vỡ mang luồng khí vô vi vô thanh nhanh chóng đón lấy Chiến Thiên phủ. Thần khí giao nhau, chân nguyên mạnh mẽ của cả va vào nhau dữ dội, hồng quang, thanh quang khác nhau va chạm tạo ra những quang hoa đẹp mắt giăng khắp bầu trời. Kèm theo đó một tiếng nổ vang lớn, một luồng khí lưu cuồng loạn dữ dội phát ra đánh bật bốn người ra xa.

Sau tiếng nổ, Huyết Y Bá Vương kinh ngạc kêu lên:

- Liệt Thiên Tuyệt kiếm này quả là kỳ diệu, lão đạo sỹ, ngươi rốt cuộc là ai?

Vừa dứt lời, người hắn bị chấn động bắn đi vài trượng, hồng sắc chân khí hộ thể có biến đổi, rõ ràng đã bị chiêu này làm cho tổn thương nặng.

Bên trái, Âm Huyền Sinh toàn thân phát ra luồng khí tức mạnh mẽ nhìn Huyết Y Bá Vương bằng nửa con mắt, cười lạnh lùng nói:

- Đến Thiên Túc đạo trưởng của Vô Vi đạo phái trong Tứ Thiên đạo ngươi còn không biết. Vậy mà còn dám tới đây đòi tranh bảo vật, thật là mất mặt đáng xấu hổ

Nương vào lực của đòn tấn công này, Bạch Phát lão đạo Thiên Túc đạo trưỏng bay vút lên không trung cả trăm trượng, trong nháy mắt đã tạo ra khoảng cách lớn giữa hai bên tiếp tục bay về phía trước. Ba người nhìn thấy vậy lập tức đuổi gấp phía sau, trong đó người đeo mặt nạ thần bí kia là lợi hại nhất, chỉ nhìn thấy khắp người hắn ta loé lên luồng hắc quang tà dị, toàn thân đậm rồi nhạt dần trong không trung, cuối cùng biến mất trong hư vô. Thế nhưng chỉ trong nháy mắt, phía trước Thiên Túc đạo trưởng xuất hiện một đoạn không gian bị khúc xạ, người đeo mặt nạ huyền diệu vô song xuất hiện chặn đứng đường đi của lão ta.

Thần sắc biến đổi, Thiên Túc đạo trưởng vẻ mặt nghiêm túc nói:

- Pháp quyết có thể dễ dàng di chuyển trong không gian như vậy trong nhân gian rất ít gặp, trừ Âm Dương pháp quyết trong truyền thuyết ra thì còn có Thuấn Gian Chuyển Di đại pháp và Hắc Ám Tinh Không của Ma vực. Nhưng cái mà ngươi sử dụng không phải là ba loại kể trên, lẽ nào ngươi chính là Vô Tâm của Thiên Kiếm viện kẻ đã tu luyện tuyệt pháp quyết Ám Ảnh Lưu Quang?

Nghe vậy, đôi mắt lấp ló sau tấm mặt nạ của kẻ đeo mặt nạ trở nên sắc lạnh như dao, hắn trầm giọng nói:

- Vô Tâm của Thiên Kiếm viện đã chết từ lâu rồi, còn ta rốt cuộc là ai ngươi cứ từ từ mà đoán. Bây giờ thời gian không còn nhiều nữa, hãy đưa báu vật ra đây.

Nói xong toàn thân loé lên luồng ám quang, không khí tích tụ trong khoảng ba trượng nhanh chóng thu nhỏ lại, quang hoa ngụy dị của người đeo mặt nạ có thể phá vỡ mọi tầng bảo vệ chân nguyên của cơ thể, chính vì thế nên dễ dàng xuyên phá qua hai mươi bốn tầng chân khí hộ thể do Thiên Túc đạo trưởng dựng lên.

Khuôn mặt biến sắc, Thiên Túc đạo trưởng gầm lên một tiếng, toàn thân phát ra thanh quang, một hình Thái Cực Bát Quái màu xanh xuất hiện trước ngực nghênh tiếp luồng khí hắc ám vừa đánh úp tới. Ngay sau đó trường kiếm trong tay phất lên, Thái Huyền Liệt Thiên kiếm quyết một lần nữa tấn công, chỉ nhìn thấy một cột kiếm trụ phát ra thanh quang, trong nháy mắt huyễn hoá thành một con Thanh Long dài hơn mười trượng rít lên xông về phía kẻ đeo mặt nạ.

Cười khùng khục, ánh mắt của kẻ đeo mặt nạ lộ ta một luồng ngạo khí bá chủ thiên hạ. Toàn thân sức mạnh bạo phát, một luồng khí kỳ dị khiến người khác phải kinh ngạc, bốn phía gió ngừng thổi, mây cũng ngừng bay, cả không gian như ngưng đọng lại và tĩnh lặng bất động trước mặt hắn ta.

THẤT GIỚI TRUYỀN THUYẾT 256:
Cất tiếng cười ngạo mạn, luồng khí bá vương bốc lên ngùn ngụt, người đeo mặt nạ hoá thành trăm nghìn ảo ảnh. Trước con mắt kinh ngạc của Thiên Túc đạo trưởng, hắn biến hoá khôn lường, tứ bề lực tấn công không đếm xuể tạo thành một sức mạnh long trời lở đất, cùng với đường kiếm có sức mạnh sấm sét của Thiên Túc đạo trưởng, cả không gian như chìm trong ánh khúc xạ. Sức mạnh giao thoa giữa không gian và thời gian ấy khi bạo phát biến thành những đám mây ngũ sắc ngợp trời bồng bềnh trong không trung tuyệt đẹp, nhưng không thể chống cự được xuất hiện ngay trước mắt Thiên Túc đạo trưởng, một nhát làm gãy tan trường kiếm của lão đạo, cướp đi báu vật mà lão ta luôn giữ chặt trong tay.

Máu tươi từ trong miệng Thiên Túc đạo trưởng trào ra, đôi mắt xám nhạt nhìn cái bóng cao lớn ở phía trước mặt, lão ta chỉ kinh hãi nói một câu Ám Ảnh Lưu Quang rồi ngay lập tức rơi xuống.

Giữa không trung, Thông Linh điểu màu đỏ có hình dạng như một con chim bay về phía nguời đeo mặt nạ. Nhưng khi nhìn thấy Thông Linh điểu sắp rơi vào tay hắn thì nhân ảnh nháo nhác ở bốn phía, Diệp Tâm Nghi, Tà Tâm Thư Sinh, ma thần Viêm Huyết, Kim Luyện, Bố Y lão giả năm người cùng lúc lao đến vồ lấy Thông Linh điểu.

Trong năm người, sợi dây Nga Hoàng của Diệp Tâm Nghi vung ra, một chiêu đã quấn lấy Thông Linh điểu rồi nhanh chóng kéo lại. Bên cạnh, Tà Tâm Thư Sinh cười khan một tiếng, Chiết Phiến trong tay phất ra, luồng khí mạnh sắc bén biến thành một quang đao dễ dàng tấn công sợi dây Nga Hoàng nhưng lại không thể cắt đứt được nó.

Ngạc nhiên kêu lên, Tà Tâm Thư Sinh ngây người, lập tức lao đến như chớp. Nhưng đúng lúc này, Kim Luyện, ma thần Viêm Huyết, Bố Y lão giả ba người đều đã trước một bước bay tới sát Thông Linh điểu trên không trung, ba bàn tay cùng lúc đưa ra vồ lấy.

Nhìn thấy năm người đột ngột xuất hiện, ánh mắt của kẻ đeo mặt nạ loé sáng không ngừng dường như đang tính toán gì đó. Đợi cho tới khi năm người sắp chạm được Thông Linh điểu, ánh mắt biến hoá không ngừng của người đeo mặt nạ đột ngột trở nên lạnh lùng, thân hình hoá thành trăm nghìn ảo ảnh, tạo thành tầng tầng lớp lớp quang ảnh bao vây xung quanh năm người, vô số luồng khí hắc ám tạo ra một đòn tấn công vô thanh vô tức.

Do tất cả mọi người đều để tâm vào Thông Linh điểu, nên khi nguy hiểm vận kề, Diệp Tâm Nghi, Tà Tâm Thư Sinh lập tức gào lên một tiếng phẫn nộ, toàn thân phóng ra ánh sáng, tạo ra lớp lớp hộ thân quang tráo chống đỡ lại đòn đánh úp của hắn ta. Nhưng ba người còn lại thì đang mải giao chiến kịch liệt, không hề để ý đến đòn tấn công bất ngờ ấy.

Những tiếng kêu thảm thiết kèm theo kinh ngạc vang lên trong không trung. Cùng một lúc, vừa mải tranh cướp lại thêm bị đánh úp, Diệp Tâm Nghi, Tà Tâm Thư Sinh do có phòng bị nên chỉ bị chấn động nhẹ, khí huyết khắp người chỉ cuộn lên mà thôi. Nhưng Kim Luyện, ma thần Viêm Huyết và Bố Y lão giả thì toàn thân lảo đảo, run rẩy, máu tươi từ trong miệng ộc ra, quần áo trên cơ thể bị xé nát tả tơi, từ rất nhiều vết thương máu tươi ào xối chảy.

Tuy vậy, nhưng Thông Linh điểu cuối cùng lại không đậu trên tay người đeo mặt nạ mà bị Bố Y lão giả tóm được. Lúc này người đeo mặt nạ lao đến gần cướp lấy. Một chuỗi dị lực tinh thần kèm theo sóng động với tần số cực cao khiến hắn bắn ra bên ngoài.

- Tâm Dục Vô Ngân pháp quyết, ngươi là Ma vực cao thủ?

Phẫn nộ nhìn Bố Y lão giả, người đeo mặt nạ gầm lên nói.

Hừ lên một tiếng lạnh lùng, lão giả nói:

- Không sai, bản toạ chính là ma thần Chích Thiên của Ma Huyễn giới. Ngươi quả là mạnh, có thể luyện thành Ám Ảnh Lưu Quang pháp quyết vô cùng kỳ bí trong truyền thuyết, thật không đơn giản chút nào.

Vừa nói dứt lời, bốn ngưòi ở bên cạnh đều hết sức kinh ngạc, vừa ngạc nhiên về thân phận của Bố Y lão giả, lại vừa bị chấn động về việc kẻ đeo mặt nạ đó tinh thông Ám Ảnh Lưu Quang pháp quyết.

Diệp Nghi Tâm ánh mắt kỳ lạ nhìn người đeo mặt nạ, kêu khẽ lên một tiếng:

- Hoá ra chính là ngươi.

Trầm ngâm trong giây lát, ma thần Chích Thiên đảo mắt một lượt về phía những cao thủ còn lại đang đến mỗi lúc một gần. Hắn tự tạo ra quanh người một đám mây đen, khi năm ngưòi còn lại còn chưa kịp phản ứng gì thì đã hoá thành trăm ngàn ảo ảnh, triển khai Ma Ảnh Thiên Huyễn vô cùng kỳ bí của Ma vực.

Tuyệt pháp này rất quỷ bí, vì chính những người tinh thông nó như ma thần Viêm Huyết cũng không thể đoán được ma thần Chích Thiên sau khi triển khai pháp quyết này, bóng của hắn sẽ hướng về phía nào ẩn nấp. Đơn giản mà nói, tuyệt chiêu này mỗi người tu luyện nó thành công đều có những sự lĩnh hội khác nhau, dường như nhìn thấy bóng người biến hoá nhưng lại không biết cuối cùng nó xuất hiện ở chỗ nào, chính vì vậy cho nên nó khiến cho người khác cảm thấy kỳ lạ vì không ai có thể đoán ra được.

Lúc này, những người còn lại đều hiểu ma thần Thiên Chích muốn tháo chạy, thế là có một sự giao ước ngấm ngầm giữa năm người. Mỗi kẻ chấn giữ một hướng, tạo thành một không gian bịt kín, rõ ràng là muốn bắt ma thần Chích Thiên ở lại.

Trên không trung, một ánh hào quang ngũ sắc đan xen nhau lấp lánh xuất hiện ở lưng chừng. Ở giữa vô số hắc ảnh xuất hiện, dần dần hiện lên quỹ đạo chuyển động của ma thần Chích Thiên in rõ rệt trên quầng hào quang đó hết sức kỳ dị.

Đột nhiên, một sự dao động vô thanh vọng tới, nó giống như một vật bị vỡ nát khiến vòng ánh sáng ngũ sắc ở bốn phía trong nháy mắt bị phá vỡ, một bóng đen hóa thành vô hình rồi tan biến trên bầu trời đêm.

Sắc mặt kinh hãi nhìn về hướng cái bóng đã biến mất, ma thần Viêm Huyết là kẻ đầu tiên phản ứng, miệng rít lên một tiếng cuồng nộ và phóng vút đi. Hắn vừa đi, Kim Luyện và Tà Tâm Thư Sinh cũng vội vã đuổi theo, trong nháy mắt đã biến mất ở bầu trời đêm.

Khi những người còn lại đuổi đến gần không nhìn thấy Thông Linh điểu đâu liền vội vàng truy hỏi, cuối cùng Diệp Tâm Nghi mới mở miệng nói:

- Báu vật đó đã bị ma thần Chích Thiên cướp đi mất rồi, những kẻ còn lại đều đuổi theo hắn ta, ở hướng đó đó.

Vừa nói tay vừa chỉ về hướng đằng xa. Nghe vậy mười mấy người còn lại có đến hơn một nửa liền đuổi theo. Cuối cùng trên không trung chỉ còn sót lại sáu người: gã đeo mặt nạ, Diệp Tâm Nghi, Kim Cương Thánh Phật, Quy Vô đạo trưởng, Đồ Thiên và Hắc Sát Kiếm Hồn.

Quan sát năm người, gã đeo mặt nạ trừng mắt nhìn Diệp Tâm Nghi một lát rồi quay người bay vút về con đường đã đi tới. Đôi lông mày thanh tú của Diệp Nghi Tâm khẽ nhíu lại nhìn theo bóng người đã khuất xa, nàng khe khẽ thở dài rồi cùng Kim Cương Thánh Phật quay trở về. Quy Vô đạo trưởng nhìn Đồ Thiên và Hắc Sát Kiếm Hồn, trong lòng nhớ lại sự việc lần này lại có thể kết thúc chóng vánh như vậy thật khiến cho người khác cảm thấy bất ngờ.

Màn đêm buông xuống, phía tây Động Đình hồ vô cùng yên tĩnh. Cạnh Quân Sơn, một dáng người mảnh dẻ đang tựa vào cây liễu lặng lẽ ngắm ánh trăng in dưới đáy hồ. Hôm nay không phải là ngày mười lăm trăng tròn, nhưng ánh trăng lại rất sáng lặng lẽ treo trên bầu trời đêm toả ánh sáng như ngọc phản chiếu vào đáy nước bị gió vô tình khẽ thổi qua làm cho lay động. Trần Ngọc Loan khoé miệng mỉm cười im lặng ngắm nhìn mặt hồ, nhớ lại tất cả sự việc lúc chiều hôm trong lòng cảm thấy vô cùng xao động.

Trong giới tu luyện, việc không ngừng nâng cao tu vi của mình là rất quan trọng. Từ khi nàng rời khỏi sư môn với thời gian ngắn ngủi chưa đầy nửa tháng, đầu tiên là gặp Lục Vân truyền cho nàng Phật môn vô thượng kiếm quyết Tâm Kiếm Vô Ngân, tiếp đó là gặp vị hoà thượng kỳ lạ Một Nửa Một Nửa khiến cho công lực của nàng nâng lên gấp ba lần. Tu luyện từ Nguyên Hoá cảnh giới chỉ trong phút chốc đã nâng lên Hoàn Hư cảnh giới.

Nhưng điều khiến cho nàng ngạc nhiên là cơ duyên không thể nói rõ lúc hoàng hôn chiều nay thật trùng hợp, lại một lần nữa giúp cho công lực của nàng được nâng lên, nhất cử đã đột phá lên Bất Diệt cảnh giới. Tu vi ở mức trung tầng Bất Diệt, đến nay trong giới chân tu nàng đã có thể được coi là một cao thủ.

Nhẹ nhàng vuốt ve chiếc ngọc tiêu trong tay, Trần Ngọc Loan hiểu rằng nó giờ đây đã có nhiều biến đổi, những hoa văn thô trên thân ngọc tiêu giờ không còn thấy nữa, thay vào đó là một lớp phủ thần kỳ khoác lên bên ngoài. Chiếc ngọc tiêu bị mất lớp hoa văn cổ bây giờ nhìn rõ lớp ngọc bích xanh biếc trong suốt, giống như một giọt nước trong vắt đẹp mê hồn người không sao tả xiết.

Nhẹ nhàng đưa lên miệng, một âm thanh du dương cất lên như mây như khói, ẩn hiện trong mây và bay nhè nhẹ trong gió đêm xung quanh.

Đột nhiên, cách đó mấy trượng một con cá ngoi lên khỏi mặt nước dường như muốn tìm kiếm điều gì. Khi nó phát hiện ra Trần Ngọc Loan thì hết sức vui mừng nhảy múa trên mặt nước, không ngừng quẫy lên như muốn thu hút ánh mắt chú ý của Trần Ngọc Loan.

Nhìn thấy con cá, ánh mắt trong sáng như ngọc của Trần Ngọc Loan lộ vẻ vui cười, thân hình bay lên hạ xuống phía bên trên con cá, dịu dàng hỏi:

- Chú cá nhỏ, mi có thể nhảy lên rơi xuống vô tư như vậy, ta thật ngưỡng mộ mi đó.

Dường như hiểu được lời nàng nói, con cá lượn một vòng tròn trong nước, cuối cùng hướng về nàng phun ra một cột nước rồi lại nghịch ngợm lặn xuống.

Cảm thấy rất thú vị, Trần Ngọc Loan giống như một cô bé vui sướng vỗ tay khen hay. Con cá lại như vô cùng đắc ý, một lần nữa nhảy lên khỏi mặt nước, lật mình, làm rất nhiều động tác biểu diễn khác nhau, mỗi lúc một cách xa Động Đình hồ.

Mặt trăng đang treo trên đỉnh đầu, phía bên kia của hồ tất cả các cao thủ đều đã đuổi theo Thông Linh điểu, hoàn toàn không có ai phát hiện Trần Ngọc Loan cùng con cá dần dần di chuyển về chỗ nước sâu của Động Đình hồ. Cuối cùng, Trần Ngọc Loan cảm giác được có gì đó không bình thường, ngẩng đầu nhìn lên thì thấy mình đã cách chỗ ban đầu hơn hai trăm trượng, nhưng con cá đó vẫn tiếp tục bơi về phía nước sâu và không ngừng quay đầu lại.

Nhìn con cá ở trong nước, Trần Ngọc Loan hỏi nó với vẻ ngây thơ non nớt:

- Chú cá nhỏ, mi cứ bơi mãi về chỗ nước sâu lại liên tục quay đầu lại, có phải là mi muốn dẫn ta tới chỗ ở của tụi mi không?

Nàng thực ra chỉ là tuỳ ý hỏi một câu, nhưng con cá nhỏ lại dường như hiểu được không ngừng gật đầu với nàng, vui mừng quẫy đi quẫy lại trong nước. Trông thấy vậy, Trần Ngọc Loan vô cùng kinh ngạc, tự nhủ:

- Chú cá nhỏ này hiểu được lời ta nói, thật là thần kỳ quá. Xem nào, sẽ thú vị lắm đây.

Sau khi tự bảo mình như vậy, Trần Ngọc Loan nói với con cá nhỏ:

- Đã như vậy thì mi dẫn ta đi nhé, ta sẽ đi đằng sau.

Con cá nhìn nàng một lát, cơ thể lại một lần nữa nhô lên khỏi nước rồi lập tức lộn mình lao thẳng xuống nước, bơi hướng về phía đáy hồ. Trần Ngọc Loan khúc khích cười, cơ thể nàng loé lên ánh sáng màu xanh, một đám khí trùm lên bảo vệ cơ thể nàng, cả người lao theo con cá vào trong nước.

Ngắm nhìn mặt nước tĩnh lặng, sau khi lặn vào Trần Ngọc Loan mới phát hiện ra tất cả vẻ đẹp ẩn chứa của nó. Bốn phía vô số cá lớn cá nhỏ vây lấy nàng, cùng nàng bơi xuống đáy hồ. Nơi nước sâu không hề có ánh sáng, do luồng ánh sáng bảo vệ cơ thể Trần Ngọc Loan phản chiếu ánh sáng màu xanh nên bốn phía đều trở nên xanh biếc, dường như bước vào một thế giới màu xanh vậy.

Không biết bơi khoảng bao lâu thì con cá nhỏ quay đầu lại lượn tròn một vòng, nhìn thấy nàng vẫn đang bơi ngay phía sau liền vội vàng tiếp tục bơi xuống dưới, hướng về phía vực nước tối đen không nhìn thấy gì bơi tiếp. Càng xuống sâu áp lực càng lớn, lúc này Trần Ngọc Loan phát hiện ra những đàn cá bơi theo mình suốt dọc đường bắt đầu ít đi, phần lớn chúng đều không chịu nổi luồng áp lực này mà dần dần quay trở lại.

Nhìn con cá nhỏ khéo léo bơi ở trước mặt, Trần Ngọc Loan nghĩ, con cá nhỏ này rút cuộc là sống ở nơi nào đây, nó dẫn mình tới nơi nó ở hay là tới một nơi nào khác? Nghĩ một hồi vẫn không thể hiểu được, nàng liền thu lại những ý nghĩ phức tạp ấy. Nhưng được một lúc, dưới đáy nước một tia sáng nhàn nhạt xuất hiện trước mắt Tràn Ngọc Loan, khiến nàng cảm thấy hết sức kinh ngạc.

Tiến lại gần xem xét ánh sáng màu tím nhạt ấy, Trần Ngọc Loan phát hiện ra nó là một chiếc chuông nhỏ vô cùng tinh xảo, một ánh hào quang màu tím trong suốt chuyển động khắp chiếc chuông có một sức hấp dẫn không thể nói được thành lời.

Chiếc chuông nhỏ này lặng lẽ nằm bên trong một chiếc hòm trong suốt, bên trên bị gắn một lớp bùa chú. Cả bốn phía của chiếc hộp đều được khắc những câu bùa chú cổ quái, những câu bùa chú này nửa rắn nửa côn trùng phát ra ánh sáng xanh, đỏ, vàng khác nhau, toát ra vẻ kỳ bí.

Ngoài ra, ở bên trái chiếc hòm khoảng ba trượng, một tia sáng màu đỏ ẩn hiện ở trong bùn, một con cá vàng lặng lẽ xuất hiện ở phía bên trên.

THẤT GIỚI TRUYỀN THUYẾT 257:
Lúc này con cá nhỏ đã dừng lại, nó đang bơi qua bơi lại xung quanh con cá vàng xem ra có vẻ vô cùng thân mật. Từ khi Trần Ngọc Loan đến cho tới lúc này, con cá nhỏ bơi tới bên cạnh nàng không ngừng ngoáy ngoáy cái đuôi, bơi lại phía con cá vàng dường như muốn nói điều gì.

Phát hiện ra tâm ý của nó, Trần Ngọc Loan tạm thời kìm nén lòng tò mò tiến đến phía trước con cá vàng cẩn thận quan sát, nàng phát hiện ra nó bị một sợi tơ màu hồng quấn vào đuôi làm cho không thể bơi đi được, chỉ có thể nhúc nhích trong một phạm vi nhỏ hẹp.

Có chút hiếu kỳ, Trần Ngọc Loan đưa tay giữ chặt lấy con cá thử dùng lực kéo nó lên nhưng kéo không nổi. Mắt nàng hiện lên vẻ kinh ngạc, Trần Ngọc Loan ý thức được có một sức mạnh rất lớn đã giữ nó lại chỗ đó làm cho không thể di chuyển ra chỗ khác.

Nhẹ nhàng thả con cá ra, Trần Ngọc Loan cho tay xuống bùn tìm kiếm sợi tơ màu hồng. Một luồng khí ấm nóng lan toả khắp tay nàng, tiếp theo đó là một cảm giác thoải mái đang lan nhanh khắp cơ thể khiến nàng giật mình nhưng ngay lập tức lại biến mất.

Rút tay lại, nàng nhìn thấy miếng huyết ngọc hình một con chim có màu đỏ tươi, to khoảng ba tấc nằm trong tay. Nhìn mảnh huyết ngọc rất sống động, cảm nhận được nguồn khí ấm nóng, Trần Ngọc Loan bất ngờ kêu lên một tiếng kinh ngạc, tự nhủ thầm:

- Đây là Thông Linh điểu ư? Nếu thật sự như vậy, thì cái vật khi trước mà bọn chúng cướp đi là cái gì?

Trầm tư một lát, Trần Ngọc Loan cảm thấy quầng sáng hộ thể đang dao động nhẹ. Ngẩng đầu nhìn lên, thì ra con cá nhỏ dẫn nàng tới đây, cùng con cá vàng đang vui mừng bơi quanh nàng. Trần Ngọc Loan mỉm cười, dường như hiểu ra rằng chúng đang cám ơn mình, vì vậy nàng lắc đầu biểu thị không cần bận tâm.

Cúi đầu cẩn thận quan sát vật trong tay, Trần Ngọc Loan phát hiện ra điều thần kỳ nhất của Thông Linh điểu chính là nằm ở đôi mắt của nó, trong đó đang lấp lánh ánh sáng ngũ sắc vô cùng thần bí.

Toàn thân một màu đỏ tươi giống như một thứ binh khí bằng ngọc, bên ngoài không hề có một chút vết tích của bùa chú. Người không biết có thể không đoán ra nó là thần vật trong truyền thuyết.

Giấu kỹ Thông Linh điểu vào trong ngực áo, Trần Ngọc Loan nhìn lên cái chuông nhỏ màu tím ánh mắt sáng rực lên. Nàng rất thích cái chuông nhỏ tuyệt đẹp ấy, tuy nhiên nàng không hiểu vì sao cái hộp ở ngoài được làm vô cùng kín, khoá chặt cái chuông ở bên trong?

Muốn có được cái chuông màu tím cần phải phá được phong ấn bên trên chiếc hộp, nghĩ tới đây Trần Ngọc Loan bắt đầu vận toàn bộ chân khí trong người. Một luồng ánh sáng xanh lục chói loà xuyên qua ánh sáng xanh lục trên người nàng và chụp xuống phát ra một sức mạnh mạnh gấp ba lần, tại nơi sâu thẳm trong lòng sông dấy lên một xoáy nước vô hình.

Trần Ngọc Loan luyện thành thục Thiên Thuỷ quyết của phái Ngũ Hành môn thuộc âm nhu, trong Động Đình hồ vừa hợp ý trời, cơ duyên trùng hợp nên nàng đã luyện thành pháp quyết Bích Ba Yên Hà. Lúc này nàng đã dùng toàn bộ sức lực để vận chân khí, uy lực của nó mạnh mẽ không thể coi thường được.

Vì đang ở trong nước, Trần Ngọc Loan chiếm những thuận lợi về mặt địa lý. Lấy nước trong Động Đình hồ làm vũ khí của mình nàng đánh ra một đòn cực mạnh, chỉ nhìn thấy chín luồng ánh sáng xanh phát ra từ hai tay nàng, xung quanh nắp hộp hiện ra những hoa văn kỳ dị cuối cùng hình thành một đám tinh vân lấp lánh một thứ ánh sáng màu xanh rực rỡ rơi xuống chiếc nắp.

Ánh sáng xuất hiện, cái nắp hộp vốn bình thường bây giờ lấp lánh ba thứ ánh sáng xanh, đỏ và vàng, ba con rồng nhỏ đã bị yểm bùa chú đang bay vòng quanh trên chiếc nắp hộp. Cuối cùng chúng tập trung lại tại đỉnh của chiếc hộp hình thành một con rồng ba màu, bay lượn giống như con rắn và dừng lại ở trên đỉnh chiếc nắp, mồm nhả ra thứ ánh sáng ba màu ngăn chặn sự tấn công của Trần Ngọc Loan.

Ánh sáng màu xanh chói mắt, ba luồng sáng lấp lánh và hai nguồn sức mạnh hợp vào làm một. Bỗng nhiên một tia chớp loé lên, tiếp theo đó là hàng loạt những tiếng sấm rền vang dưới nước làm dậy lên những con sóng khủng khiếp hoá thành một cột nước lớn phụt lên trên.

Trần Ngọc Loan rùng mình, sắc mặt có vẻ tái đi. Cái nắp hộp đó thật đáng sợ! Nàng không ngờ phong ấn trên nắp hộp lại khủng khiếp như vậy, nàng đã dùng toàn sức đánh ra một đòn cực mạnh nhưng lại bị nó công phá. Trần Ngọc Loan cảm thấy lực chống trả của luồng sáng ba màu vô cùng lớn, nàng nghiến răng nhìn cái chuông đang phát sáng, ánh mắt nàng hiện ra vẻ quyết tâm không thay đổi.

Hai tay từ từ đưa lên trước ngực, Trần Ngọc Loan thay đổi Thiên Thuỷ quyết bắt đầu phát huy Bích Ba Yên Hà mà nàng vừa lĩnh hội. Một luồng sáng xanh nhạt từ trong lòng nước bắt đầu xuất hiện lần lượt tập trung lại xung quanh, chẳng mấy chốc xuất hiện một quả cầu ánh sáng màu xanh nhạt bao quanh nàng.

Có được huyền linh chi khí của thủy trung âm nhu tương trợ, toàn bộ chân khí trong người của Trần Ngọc Loan tập trung tại một điểm hoá thành một mũi tên ánh sáng bắn thẳng vào nắp hộp. Chỉ thấy luồng sáng xanh lấp lánh, một ánh sáng chói loà mà luồng chân nguyên tập trung vừa tạo ra bắn thẳng đi, trong chớp mắt đâm thẳng vào mình của con rồng ba màu chống chọi với toàn bộ sức mạnh của nó. Hai bên giao chiến căng thẳng một lúc thì luồng ánh sáng cuối cùng hoá thành muôn vàn tia sáng nhỏ xuyên thẳng vào trong nắp hộp.

Lập tức một luồng sức mạnh khủng khiếp từ bên trong xé không khí thoát ra ngoài mang theo luồng khí mạnh mẽ kinh thiên động địa, khiến cho cả một vùng nước hồ xung quanh cả trăm trượng đều bắn tung lên tạo ra những tiếng rền vang và vụt thẳng lên trời.

Sự thay đổi đột ngột xuất hiện khiến cho Trần Ngọc Loan không khỏi kinh hãi, muốn trốn đi nhưng đã không kịp, hiện tại nàng vẫn ở trong nước nên không thể di chuyển nhanh như trên không được.

Vì vậy Trần Ngọc Loan bị đẩy lên không trung cùng với cột sóng khổng lồ bay lên bầu trời. Khi lên cao, Trần Ngọc Loan tay trái nắm chặt lấy chiếc tiêu bằng ngọc bích, tay phải nhanh chóng túm lấy chiếc chuông màu tím trong lòng thập phần hoan hỉ.

Vào đúng lúc này phía dưới lại xuất hiện một tiếng nổ vang trời, cuối cùng thì phong ấn trên chiếc nắp hộp cũng nổ tung, kèm theo đó là sức mạnh chấn động đất trời thoát ra. Phần phía dưới của cái vòi rồng vỡ tung, Trần Ngọc Loan cũng sợ hãi đầu óc mê muội quay cuồng nên chỉ biết túm chặt lấy những vật đã cầm trong tay.

Trong giây phút kinh hoàng, Trần Ngọc Loan không hề chú ý tới Thông Linh điểu trong ngực nàng trong lúc chấn động đã thoát ra ngoài và bay cùng nàng lên trên không.

Bên bờ hồ Động Đình, Diệp Tâm Nghi cùng Kim Cương Thánh Phật bởi vì việc Thông Linh điểu bị ma thần Chích Thiên cướp đi đang vô cùng buồn phiền không thể nào giải toả nổi. Sau đó trong khi hai người đang trầm tư, mặt hồ phẳng lặng bỗng xuất hiện một cột nước phun lên trời khiến cho hai người và những người phía sau chú ý.

Nhìn cột nước đáng sợ này, Diệp Tâm Nghi, Kim Cương Thánh Phật, Quy Vô đạo trưởng, Văn Bất Danh, Đồ Thiên, Hắc Sát Kiếm Hồn cùng bọn Vân Hoa, Triển Ngọc đều biến sắc mặt không hiểu dưới đáy hồ Động Đình rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Trong chớp nhoáng cột nước đổ xuống, tất cả lại trở lại yên bình dường như chưa từng xảy ra chuyện gì.

Nhưng chỉ một lát sau một cảnh tượng hiếm có lại xuất hiện, cột nước có đường kính vượt qua trăm trượng tạo thành một cái vòi rồng, gầm rú rồi phun thẳng lên bầu trời đêm khiến mọi người đều cảm thấy kinh hoàng đến đờ người ra. Khi còn chưa hết sợ hãi lại xuất hiện một âm thanh vang rền, một khung cảnh khiến mọi người thất sắc, họ đều nhận thấy rằng có điều gì đó không bình thường đang xảy ra.

Mưa to gió lớn nổi lên, các cao thủ chỉ biết đứng ngây ra nhìn vòi rồng đang phun thẳng lên. Đột nhiên, Quy Vô đạo trưởng phát hiện ra một luồng ánh sáng xanh nhạt, lão ta vội thét lên kinh hãi:

- Không xong rồi, là nha đầu đó.

Văn Bất Danh vừa nghe thấy lập tức biến sắc mặt, định thần lại nhìn thật kỹ. Chỉ thấy hai luồng sáng một đỏ, một xanh đang phát sáng trong cột nước, khiến cho bốn phía tối tăm xung quanh như sáng lên.

Đang định nói, Diệp Tâm Nghi đang đứng yên bỗng xoay người, cả người biến thành một luồng sáng màu vàng xuất hiện trên bầu trời bay thẳng tới chỗ luồng sáng màu hồng. Nàng ta vừa hành động, Đồ Thiên và Hắc Sát Kiếm Hồn dường như biết được điều gì, hét lên một tiếng rồi cũng hoá thành một luồng nguyên khí, trong chớp mắt biến vào trong màn đêm.

Quy Vô đạo trưởng lúc này dường như cũng đã nhìn rõ được vật màu hồng kia liền kéo lấy tay Văn Bất Danh nhanh chóng lao đi, kêu lên:

- Là Thông Linh điểu! Nhanh, không thể để công sức của nha đầu bị bọn chúng cướp mất.

Bởi vì các pháp quyết tu luyện không giống nhau, Văn Bất Danh về điểm này không tinh thông bằng Quy Vô đạo trưởng, hắn nghe thấy tiếng Thông Linh điểu liền ý thức được mức quan trọng của sự việc. Trong lúc xông tới Văn Bất Danh kêu lên một tiếng người lập tức bay lên, toàn bộ chân nguyên trong người biến thành cơn bạo phong màu huyết đuổi theo Diệp Tâm Nghi trên không trung không để cho nàng ta lấy được bảo vật.

Hạo Nhiên Thiên Cương chính khí vô song, khí thế mạnh mẽ này khiến cho mọi người kinh hãi sững sờ. Ngay cả mấy cao thủ đứng ở tận phía xa cũng cảm thấy nguồn sức mạnh này, mọi người đều chạy đến xem xét tình hình.

Trong bầu trời đêm, Diệp Tâm Nghi vì đi trước một bước nên chiếm được tiên cơ, nàng ta nhanh như chớp xuất hiện bên cạnh Thông Linh điểu với tay ra chiếm lấy nó, nhanh chóng bỏ vào trong ngực áo.

Diệp Tâm Nghi quay đầu lại nhìn thấy đòn đánh rất mạnh của Văn Bất Danh, nàng suy nghĩ rất nhanh rồi xoay người ba vòng tránh được cơn bạo phong màu huyết, đồng thời bay vụt về phía đông.

Trong màn đêm, vang vọng tiếng nói trong vắt của nàng:

- Ta đi trước, mọi người lập tức trở về liên minh Lục Viện.

Dứt lời đã không thấy người đâu.

Tức giận nhìn theo cái bóng đen biến mất trong bóng đêm, Văn Bất Danh và Quy Vô đạo trưởng đều thở dài. Con nha đầu bên cạnh mình cũng thật cổ quái, buổi chiều mới có được kỳ ngộ, buổi tối lại lấy được thần vật này, chỉ tiếc là đã bị người ta cướp mất rồi!

Nhìn theo bóng người biến mất trong màn đêm, Quy Vô đạo trưởng hạ giọng nói:

- Thôi, bỏ đi! Tất cả phụ thuộc vào nhân duyên, bảo vật trong trời đất đều có chủ của nó, tranh giành cũng không phải là chuyện tốt. Căn cứ vào tình hình trước mắt của chúng ta, nếu như nha đầu giành được vật đó chỉ sợ thực sự là chuyện không tốt, đúng không?

Biết lời nói của Quy Vô đạo trưởng là có lý nhưng Văn Bất Danh vẫn không thể kìm chế được sự phẫn nộ trong người, hắn nói nhỏ:

- Nhưng nếu như không có nha đầu thì bọn chúng cũng không thể có được vật đó. Chỉ là ta thấy có điều gì kỳ lạ, lúc đầu đã xuất hiện một Thông Linh điểu tại sao bây giờ lại xuất hiện thêm một cái nữa, chẳng lẽ thứ mà Vô Vi đạo phái cướp được không phải thật?

Nghi hoặc một lát, Quy Vô đạo trưởng nói:

- Cái này thật là khó nói, sợ rằng thật giả thì chỉ có Thiên Túc đạo trưởng và ma thần Chích Thiên là biết rõ, còn vật ngày hôm nay thì chỉ có nha đầu và Diệp Tâm Nghi là tường tận.

Mưa gió đã ngừng, Trần Ngọc Loan từ trên không bay xuống cạnh hai người.

Văn Bất Danh nhìn nàng, hỏi:

- Nha đầu, tại sao vừa nãy ngươi không giữ chặt lấy Thông Linh điểu mà để cho Diệp Tâm Nghi cướp mất?

Trần Ngọc Loan xấu hổ nhìn hắn, nói nhỏ:

- Tôi làm sao mà biết được lại xảy ra vụ nổ lớn như vậy? Vốn dĩ tôi đã cất Thông Linh điểu ở trong người, nhưng đột nhiên lại bị cột nước đó đẩy lên, tiếp theo đó là hàng loạt những tiếng nổ lớn khiến cho đầu óc quay cuồng. Hơn nữa hai tay tôi đều đã cầm các thứ rồi, vì vậy đã để cho Thông Linh điểu bay đi mất.

Quy Vô đạo trưởng nghe xong, nhìn tay phải nàng đang nắm chặt:

- Tay trái của ngươi cầm tiêu thì đúng rồi, còn tay phải của ngươi thì nắm cái gì, chẳng lẽ còn quý hơn cả Thông Linh điểu?

Trần Ngọc Loan cúi đầu, đáp nhỏ:

- Cũng chẳng có gì mà chỉ là một chiếc chuông rất đẹp, tôi thấy nó thật tinh xảo, vì vậy sợ mất, là như thế...

Văn Bất Danh và Quy Vô đạo trưởng nhìn nhau thở dài, thầm nghĩ nha đầu này thật không hiểu chuyện. Một vật quý báu như vậy đã lấy được rồi lại còn làm mất, thật khiến người khác tiếc nuối.

Không trách cứ nữa, Văn Bất Danh nói:

- Thôi được rồi, chuyện đã qua rồi thì không nhắc tới nữa, ngươi hãy đưa cái vật trong tay ngươi cho chúng ta xem, rốt cuộc thì đó là vật gì mà khiến ngươi không rời tay?


Hết chương 257.THẤT GIỚI TRUYỀN THUYẾT 258:
Trần Ngọc Loan ngẩng đầu lên, nàng thấy hai người đó không còn tức giận nữa mới từ từ xoè tay phải ra, lập tức xuất hiện một vầng sáng tím rực rỡ xoay chuyển, luồng khí thần thánh nhanh chóng lan toả ra ngoài. Quy Vô đạo trưởng giật mình toàn thân lập tức thanh quang phát ra, xung quanh ba người nhanh chóng hình thành một đám sương mù màu xanh tách biệt với bên ngoài, không để cho luồng khí tức đó thoát ra ngoài.

Văn Bất Danh kinh ngạc nhìn Quy Vô đạo trưởng hỏi:

- Huynh thận trọng như vậy, vật trong tay nàng ta...

Trịnh trọng gật đầu, Quy Vô đạo trưởng nhìn Trần Ngọc Loan giọng xúc động:

- Nha đầu ngươi đúng là người may mắn hiếm thấy! Cái chuông nhỏ này mặc dù ta chưa từng thấy qua, nhưng khí tức thần thánh này cùng với tử ngọc quang hoa chẳng phải đã nói lên rằng đây là một loại thần khí hay sao? Hơn nữa đây không phải là thứ thần khí bình thường. Ngươi phải nhớ sau này phải giữ gìn thật cẩn thận, khi mà chưa nắm hết được sự huyền diệu trong đó thì không được để cho người khác biết. Bây giờ ngươi hãy kể lại xem, ngươi đã gặp phải những gì dưới đáy hồ?

Vừa nghe nói là một thần khí, Trần Ngọc Loan vui mừng khôn tả, nàng đem toàn bộ những sự việc xảy ra dưới hồ thuật lại một lượt. Nghe xong, Quy Vô đạo trưởng cùng Văn Bất Danh đều vô cùng kinh ngạc, đều cho rằng nàng đúng là có phúc duyên.

Văn Bất Danh nói:

- Theo như lời nha đầu nói, nàng ta lấy được mới chính thật là Thông Linh điểu vì bên cạnh nó còn có chiếc tử linh thần bí này. Thật là vô cùng phù hợp với truyền thuyết truy tìm thần vật Thông Linh điểu của Nhân gian. Còn tử linh này được giữ bởi phong ấn cường đại như vậy có thể thấy rằng lai lịch không phải tầm thường, điều này đối với nha đầu ngươi mà nói còn hơn là đoạt được Thông Linh điểu.

Quy Vô đạo trưởng tán đồng:

- Nói không sai, trước mắt chúng ta mà nói giành được Thông Linh điểu cũng không phải là phúc. Lần này đến Động Đình hồ, ta nghĩ kỹ lại thật sự gặp kỳ duyên không phải là người giành được Thông Linh điểu mà chính là nha đầu của chúng ta, nàng ta mới chính là người được đất trời ưu ái, cả đời này có thần linh bảo hộ.

Ngừng lại một lát, Quy Vô đạo trưởng nhìn bốn phía, rồi nói tiếp:

- Được rồi, mọi việc đã kết thúc. Chúng ta hãy rời khỏi đây ngay trong đêm để tránh phiền phức.

Dưới ánh trăng, Động Đình hồ trở lại phẳng lặng. Bốn bề tiếng ếch nhái kêu cứ như thể chưa hề xảy ra chuyện gì, chỉ là thật sự chưa từng xảy ra chuyện gì hay sao, chẳng ai có thể nói rõ được?

Rời Tàng Thi giang, Lục Vân cùng Thương Nguyệt hạ xuống đỉnh một ngọn núi nhỏ, cả hai dừng lại nghỉ ngơi một lát. Vì trước đó trong lúc khẩn trương cả hai đều bị ma tôn đánh bị thương không nhẹ, nên lúc này Lục Vân giao cho Tứ Linh thần thú bảo vệ để chàng cùng Thương Nguyệt chữa thương.

Một canh giờ sau Lục Vân tỉnh lại trước, thấy Thương Nguyệt vẫn còn đang điều tức, chàng đứng dậy bước về phía trước mấy bước nhìn về phía Tây Thục.

Tại nơi đó không chỉ có Dịch viên, mà còn là nơi sư phụ cùng phụ mẫu của chàng đang sinh sống. Chàng nghĩ lại, đã đi được hai năm rồi mà chưa từng quay về và cũng không biết họ sống có tốt không? Rất nhiều lần chàng cũng muốn trở về thăm phụ mẫu cùng sư phụ nhưng chàng biết là chưa thích hợp, bởi trước mắt chàng chỉ đem lại phiền phức cho họ mà thôi.

Cơn gió nhè nhẹ thổi tới, hương hoa thơm dịu cùng làn gió đưa đến. Lục Vân không quay đầu lại chỉ hỏi nhẹ nhàng:

- Muội định khi nào sẽ hoả táng sư thúc của muội?

Đứng kề bên chàng, Thương Nguyệt nhìn ra xa bình tĩnh đáp:

- Hôm nay, đợi sau khi hoả táng xong muội sẽ đem tro tàn ra Đông Hải hoàn thành tâm nguyện cuối cùng của sư thúc. Thế còn huynh, hiện tại có kế hoạch gì không?

- Ta không biết nữa, bây giờ trong lòng đang rất rối bời. Mặc dù biết cuối cùng ta sẽ phải đối mặt với những gì, nhưng giờ khắc này trước mắt ta chỉ có làn mây mù không nhìn rõ phương hướng. Trước mắt tình thế Nhân gian vô cùng nguy cấp, muội hãy nhanh chóng hội hợp với sư phụ của mình, nhớ kỹ phải bảo toàn thực lực. Tương lai nếu như Lục Viện liên minh tan rã, muội hãy đến Trừ Ma liên minh, Văn Bất Danh cùng Quy Vô đạo trưởng ở đó đều là bạn của ta. Nếu như có một ngày Dịch viên gặp chuyện tương tự như vậy thì nói với Ngạo Tuyết hãy ở Trừ Ma liên minh đợi ta, ta sẽ tới tìm mọi người.

Lục Vân nói có phần không dám khẳng định.

Thương Nguyệt đáp lời:

- Được, muội nhớ rồi. Bây giờ huynh đi luôn sao?

Quay lại nhìn Thương Nguyệt ánh mắt Lục Vân lộ vẻ quyến luyến, chàng nhẹ nhàng nói:

- Hay là để ta tiễn muội một đoạn, ta không an tâm về sự an toàn của muội. Hiện tại tu vi của muội cũng rất cao, nhưng bây giờ Nhân gian nhiễu loạn, cao thủ rất nhiều, nếu có thời gian muội nhớ cần phải tu luyện thêm.

Cảm nhận được sự quan tâm của Lục Vân, Thương Nguyệt thản nhiên nhìn chàng và không hề che dấu tâm sự của mình:

- Huynh cũng cần phải cẩn thận, hiện nay bất kể huynh gặp phải yêu ma hay chính đạo bọn chúng đều không dễ gì buông tha huynh.

Hiểu rõ tấm lòng của nàng, Lục Vân mỉm cười trả lời:

- Ta biết. Đời này ta pháp quyết vô số, những người có thể làm ta bị thương quả thật không ít, nhưng người có thể giết ta thì không nhiều. Muội đã quên là bên cạnh ta còn có Tiểu Linh nhi sao, nó sẽ cùng ta đi khắp thiên hạ.

Đôi mày thanh tú giãn ra, Thương Nguyệt gật đầu:

- Nói cũng đúng, có Tiểu Linh nhi thì đến ma tôn cũng chẳng có gì phải sợ, các cao thủ khác cũng chẳng thể nào làm gì nổi huynh. Chỉ là huynh phải cẩn thận với Kiếm Vô Trần, hắn có Cửu Thiên Hư Vô giới nâng đỡ phía sau, nhất định không chịu ngồi yên một chỗ đâu.

Lục Vân nói:

- Ta biết, ta cũng cần tìm thời cơ thích hợp để tìm bọn họ tính sổ. Được rồi, thời gian cũng không còn sớm nữa, chúng ta mau hoả táng sư thúc của muội, sau đó thì đi thôi.

Trong một khoảng thời gian ngắn ngủi, hai người nhanh chóng mang thi thể của Ngọc Vô Hạ đi hoả táng, Thương Nguyệt mang theo chỗ tro tàn đi về phía Đông Hải.

Trên đường đi, để tăng tốc độ hai người đều ngự kiếm phi hành. Một canh giờ sau thì họ đã bay đi được khoảng năm trăm dặm đến phía dưới núi Mạc Can.

Dừng lại, Thương Nguyệt nói:

- Được rồi, huynh không cần phải tiễn muội nữa, huynh hãy đi làm những việc mà huynh cần làm đi. Từ đây tới Đông Hải chỉ khoảng hơn hai canh giờ nữa thôi, làm xong việc muội sẽ lập tức trở về Lục Viện liên minh, huynh không cần lo lắng cho muội.

Không nỡ rời xa, Lục Vân tiến đến trước nhè nhẹ ôm nàng vào lòng. Ngắm nhìn người con gái tuyệt sắc đã khắc sâu trong tâm trí của mình, chàng bất giác có chút thẫn thờ.

Làn da trắng mịn hơi ửng hồng, Thương Nguyệt thẹn thùng nhìn chàng, ánh mắt thâm tình, tràn đầy tình yêu vô tận cùng với sự lo âu.

Gió như ngừng thổi, mây dường như ngừng bay, tất cả mọi âm thanh trong lúc này dường như đều biến mất. Đang mê mẩn, Lục Vân bừng tỉnh nhìn vào đôi mắt trong như nước mùa thu, chàng chợt nghĩ mình nhiều lúc cũng thật ngốc nghếch.

Khẽ gọi một tiếng, Lục Vân từ từ cúi xuống gần, chàng nhìn thấy sự đồng ý và e lệ trong ánh mắt, lần đầu tiên chàng hôn lên đôi môi tươi tắn của nàng. Gấp gáp nhưng tràn đầy nỗi thương tiếc quý trọng, sâu sắc và cũng vô cùng xúc động, lần đầu tiên khi hai môi chạm vào nhau cũng là lúc hai tâm hồn hoà làm một.

Thương Nguyệt trong mắt tỏ vẻ ngượng ngùng, nhưng nàng không hề tránh né, lúc này trái tim của người thiếu nữ tràn ngập sự yêu thương ngọt ngào.

Nụ hôn thật dài, bởi vì Lục Vân không muốn buông ra, còn Thương Nguyệt thì dường như cũng hiểu được tâm ý của chàng nên không hề kháng cự, chỉ biết thuận theo ý của chàng.

Hai làn môi rời xa, Lục Vân xúc động vô cùng, chàng đưa tay lên trên đôi môi hồng của nàng nói một cách si mê:

- Đời này có được muội, cho dù trời đất có biến mất cũng không có gì đáng tiếc!

Chỉ một câu nói ngắn ngủi nhưng giống như một lời thề, mang theo một sức mạnh có thể lay động lòng người khiến trong lòng Thương Nguyệt run lên xúc động.

Ngón tay ngọc áp lên môi chàng, Thương Nguyệt hạnh phúc nói:

- Có được huynh như có được cả đất trời! Đời này của huynh không chỉ thuộc về một người con gái, mà đồng thời thuộc về cả ba người, vì vậy lúc nào huynh cũng phải kiên cường, bọn muội đều đợi huynh.

Lục Vân toàn thân chấn động, bóng dáng của Ngạo Tuyết cùng Bách Linh hiện lên trong tâm trí chàng, điều này khiến trong lòng chàng cảm thấy hổ thẹn.

Nhẹ nhàng hôn một nụ hôn chúc may mắn lên trán nàng, Lục Vân buông tay lùi lại hai bước, nói với giọng kiên quyết:

- Yên tâm, kiếp này có các muội ở bên yêu thương ta, cho dù gặp khó khăn đến đâu ta cũng có thể vượt qua. Bây giờ muội nên đi đi, ta tặng muội một món quà coi như là món quà đầu tiên từ khi quen biết, cũng là tâm ý của ta.

Thương Nguyệt mỉm cười nhìn chàng trong ánh mắt lộ vẻ thắc mắc, không biết chàng có thể tặng nàng món quà gì để biểu đạt tâm ý của chàng đây?

Lúc này trông Lục Vân thật kỳ quặc, Thương Nguyệt rõ ràng nhìn thấy chàng ở ngay trước mặt, nhưng trong giây lát lại không cảm nhận được một chút khí tức nào của chàng. Tuy nhiên, khí tức của Lục Vân lại nhanh chóng được khôi phục, điều này khiến cho đầu óc Thương Nguyệt như bao phủ một đám mây mù không hiểu xảy ra chuyện gì?

Nhận thấy Thương Nguyệt không hiểu, Lục Vân hai tay trống không giống như đưa thứ gì đó khoác lên người Thương Nguyệt, sau đó cười rồi nói:

- Tất cả mọi bí mật đều nằm ở tấm áo choàng này. Cái này ta lấy được từ đáy Huyết trì của Quỷ vực Vô Hồn gian. Vật này thần kỳ ở chỗ: thứ nhất, muội có thể dùng ý nghĩ của mình để điều khiển nó, nó có thể che dấu khí tức của muội giống như ta ban nãy khiến người khác không thể nhìn thấy được muội. Trong lúc thám thính việc gì đó hoặc trốn tránh cường địch nó sẽ có tác dụng kỳ diệu. Thứ hai, vật này có thể giúp muội hoàn toàn vô hình không để lại một vết tích, giống như việc muội không thể nhìn thấy tấm áo này, bất kỳ người nào cũng không thể nhìn thấy muội. Thứ ba, tấm áo này có thể chống lại một số lực sát thương đặc thù, còn cụ thể là gì thì ta chưa thử qua, sau này có cơ hội muội sẽ từ từ hiểu được.

Kinh ngạc nhìn chàng, Thương Nguyệt nói:

- Từ trước tới giờ chưa từng nghe thấy huynh nhắc tới vật này, nếu như nó thần kỳ như vậy hay là huynh hãy giữ lấy, như thế có thể giảm bớt được nguy hiểm.

Lục Vân nhìn nàng âu yếm, cười nói:

- Lần này đến Ma vực, ta trong lúc vô tình đã luyện thành quyết pháp Hư Vô Không Ngân, chiếc áo choàng này đối với ta không có tác dụng nhiều lắm. Hơn nữa, điều quan trọng là ta không muốn thấy muội gặp nguy hiểm, vì vậy muội lúc nào cũng phải khoác nó trên người, đó là tấm lòng của ta muốn mãi mãi bảo vệ muội. Có một điều muội cần ghi nhớ, người biết điều này càng ít muội càng an toàn, bây giờ ta sẽ dạy muội cách xử dụng nó.

Nói xong một luồng ý niệm thần bí xuất hiện trong tâm trí Thương Nguyệt.

Nhìn lại chăm chú, Thương Nguyệt cười rạng rỡ nói:

- Nhớ lại những ngày qua, có những việc đau lòng nhất trong đời muội, nhưng cũng có cả những việc vui vẻ nhất. Bây giờ đau thương đã qua đi, niềm vui sẽ mãi mãi lưu lại trong tim muội. Lần sau gặp lại, hy vọng huynh vẫn bình an vô sự.

Nói xong, nàng xoay người hoá thành một luồng hồng quang bay lên trời.

Nhìn theo đến khi bóng dáng nàng hoàn toàn biến mất, Lục Vân bộc lộ tâm trạng không nỡ rời xa, chàng khẽ thở dài quay người đi về hướng tây bắc.

Đi qua ba ngọn núi, Lục Vân định đi nghe ngóng tin tức về cửa ra vào của Vân Chi pháp giới, xét cho cùng có một số sự việc rõ ràng chàng không làm được nhưng vẫn phải đối mặt. Thật ra thì việc này chàng có thể hỏi Bách Linh nhưng chàng không làm như vậy, bởi vì chàng nhận thấy làm như vậy sẽ ảnh hưởng tới Thiên Chi đô, chàng không hy vọng nhìn thấy điều đó.

Hiện nay Nhân gian đạo tiêu ma trưởng, lúc này nếu như đối phó với Vân Chi pháp giới rõ ràng không phải thời cơ tốt, điều này Lục Vân biết rất rõ.

Không quản giữa chàng cùng Vân Chi pháp giới có thù hận như thế nào, chàng hiểu rằng mình không thể vì tư thù cá nhân mà khiến cho bách tính khắp thiên hạ phải chịu khổ. Tuy nhiên trước hết cần thám thính một chút tin tức, điều này theo Lục Vân là có thể được.

Vừa bay đi Lục Vân vừa nghĩ xem nên bắt đầu từ đâu. Trên Nhân gian những người biết về việc của Vân Chi pháp giới không nhiều, muốn hỏi thăm tin tức chắc phải bắt đầu từ ngũ phái, như vậy chắc chắn sẽ gặp cả hai phái chính tà. Nghĩ tới đây, Lục Vân băn khoăn không biết nên đi tìm phái nào thì dưới mặt đất có một làn sóng rung động kỳ lạ khiến chàng chú ý.Chờ niềm vui bằng nỗi niềm đã cũ
Đón nỗi buồn bằng một cái mím môi

mattroivedem297
 • Số bài : 38
 • Điểm thưởng : 0
 • Từ: 23.01.2008
 • Nơi: Tàng Thư Viện chứ còn ở đâu nữa!
chương mới nhất của TGTT tặng anh em:TGTT 259 - 20.02.2008 00:09:22
Trước hết tại hạ xin thông báo đây toàn bộ là ở bên tangthuvien.com ! Vì thấy anh em ít người là thành viên bên ấy nên mình mới post lên thôi.Ai đã là thành viên của tangthuvien thì sang bên ấy đọc nhé. Mình cũng xin nói luôn là đây hoàn toàn là tác phẩm sưu tầm từ bên tangthuvien chứ ko phải của mình nên mọi người muốn có ebook đọc bằng Adobe thì tính đến bây giờ hồi mới nhất là 230.Xin anh em thông cảm.
THẤT GIỚI TRUYỀN THUYẾT 259:
Ý niệm phát ra, một khung cảnh hiện ra rõ ràng trong tâm trí chàng. Thì ra là Thệ Thuỷ Lưu, người mà lúc trước chàng đã vô tình quen biết đang tìm kiếm một loại cây rất kỳ quái trên đỉnh một ngọn núi trơ trụi.

Nhìn kỹ thì đỉnh ngọn núi đó hoàn toàn trơ trụi, điều kỳ lạ là lại có một cây Cửu Diệp kỳ thảo mọc trên đỉnh ngọn núi đó và ở trong một trận pháp cổ quái.

Lúc này Thệ Thuỷ Lưu đang bao vây phía ngoài trận pháp, không ngừng di chuyển hòng bắt cây kỳ thảo đó. Nhưng điểm khiến người ta kinh ngạc nhất chính là cây kỳ thảo ấy có thể tự di chuyển, tiến lùi tránh né trong trận pháp khiến cho Thệ Thuỷ Lưu không thể nào bắt được.

Xoay người nhẹ nhàng hạ xuống, Lục Vân từ từ xuất hiện trên đỉnh ngọn núi. Chàng vừa xem xét trận pháp, vừa nói:

- Thệ Thuỷ Lưu, huynh làm như thế thì không được rồi. Huynh không hiểu trận pháp, không thông ngũ hành bát quái, như thế chỉ uổng phí công sức mà thôi.

Từ khi Lục Vân hạ thân xuống, Thệ Thuỷ Lưu đã nhận thấy sự có mặt của chàng chỉ là hắn ta không để tâm. Lúc này nghe Lục Vân nói vậy không kìm được ngừng lại hỏi ngay:

- Truy Mộng thiếu niên, đệ hiểu điều kỳ diệu của trận pháp này sao?

Hạ xuống bên cạnh hắn, Lục Vân không để tâm đến việc hắn có thể đánh lén mình hay không mà đưa mắt nhìn đăm chiêu vào thạch trận, giọng nói rất nghiêm túc:

- Trận pháp này ta cũng không biết, nhưng ta có thể nói với huynh đây là trận pháp tinh diệu nhất mà ta từng thấy. Trận pháp này có vài chỗ rất thần kỳ: thứ nhất, trận này được khắc trên tảng đá khổng lồ, cùng với khí mạch của cả ngọn núi hoà nhập làm một, gió mưa không thể huỷ hoại được. Thứ hai, gốc của Cửu Diệp thảo không những nằm ở trung tâm của trận pháp mà còn nối liền với âm mạch trong lòng đất, ở phía trên lại nhận được nguồn năng lượng chí dương của mặt trời, có thể nói là âm dương kết hợp, là vật thế gian khó gặp. Thứ ba, trận pháp này là một thể hoàn chỉnh không thể phá giải. Ta quan sát đã nửa ngày mà chưa tìm được sơ hở nào. Nếu như huynh muốn có được kỳ thảo này thì chỉ có một cơ hội duy nhất mà thôi.

Thệ Thuỷ Lưu nghe xong vừa kinh ngạc vừa vui mừng, vội vàng hỏi:

- Cơ hội thế nào, đệ mau nói đi. Chỉ cần lấy được vật đó, dù phải trả bất cứ giá nào ta cũng cam lòng.

Lục Vân nhìn hắn ánh mắt hiện ra vẻ lạ lùng, chàng thản nhiên nói:

- Nói cho huynh biết cũng được thôi, nhưng huynh cũng phải nói cho ta biết vật này có công dụng gì?

Thệ Thuỷ Lưu giật mình, trầm tư một lát rồi nói:

- Vật này có tên là Cửu Chuyển Hoàn Hồn thảo, có khả năng khởi tử hồi sinh. Theo như truyền thuyết nó lúc ẩn lúc hiện, trong nháy mắt có thể đi được nghìn dặm. Cách duy nhất để chế ngự nó là lấy Long Diên Hương làm mồi, đợi nó say thì mới có cơ hội. Vì vậy ta đã vượt qua muôn nghìn khó khăn vất vả và tìm được Long Diên Hương, vốn nghĩ có thể bắt được nó, ai ngờ lại bị trận pháp này ngăn cản. Nếu như không phải sợ làm tổn hại tới nó thì trong lúc tức giận ta thật muốn huỷ toàn bộ ngọn núi này. Ta đã nói rồi, vậy đệ hãy nói cho ta biết làm sao mới có thể bắt được nó?

Lục Vân kêu nhẹ một tiếng, trả lời:

- Thì ra là vật này, chả trách trận pháp này lại thần diệu như vậy! Theo như sự hiểu biết của ta bây giờ, nếu như làm quá sẽ không được, cho dù huynh có phá huỷ thạch trận, nhưng vật này có thể trong nháy mắt đi được cả nghìn dặm thì huynh cũng chẳng thế nào bắt được nó. Biện pháp duy nhất là chờ đợi, đợi đến khi nó lớn hẳn nó sẽ rời khỏi nơi này. Tới lúc ấy trận pháp cũng sẽ theo đó mà mở ra, huynh chỉ cần rải Long Diên Hương ở xung quanh thì sẽ có cơ hội bắt được nó.

Nghe xong, Thệ Thuỷ Lưu suy nghĩ một hồi rồi mắng:

- Đáng ghét! Sao mà phức tạp thế! Ai mà biết được khi nào nó mới lớn chứ? Nếu như mười năm nữa nó mới lớn thì ta còn cần nó để làm gì?

Lục Vân cười nói:

- Thứ gì là của huynh sẽ là của huynh, đây là thiên ý mà những người tu chân thường nói, huynh cũng lấy đó để tự an ủi mình một chút. Nói đến thời gian nó lớn theo ta thì cũng nhanh thôi, huynh không thấy cây Hoàn Hồn thảo này đã bắt đầu phát quang rồi hay sao? Theo ta đoán, khi toàn thân nó phát sáng lấp lánh cũng đó chính là lúc nhất định nó có động tĩnh. Còn lúc này khí tức xung quanh nó rất kỳ lạ và đang không ngừng bốc lên trên, nói không chừng có thể là tối nay. Linh vật trên Nhân gian do sự kết hợp của thiên địa âm dương sinh ra, thường lớn vào hai giờ tý và ngọ. Huynh nếu có kiên nhẫn thì hãy đặt cược vào đêm hôm nay xem sao.

Thệ Thuỷ Lưu nhìn Lục Vân một cách thân thiết, cười vui vẻ:

- Không uổng chúng ta quen biết nhau, cám ơn đệ. Tối nay nếu như đệ không bận gì có thể tới giúp ta một tay bắt vật này không?

Lục Vân mỉm cười:

- Huynh tin tưởng như thế không sợ ta nhân cơ hội đoạt mất của huynh à?

Thệ Thủy Lưu cười trả lời:

- Nếu như đệ đã muốn tranh giành với ta thì đã không dễ dàng nói cho ta biết cách để lấy được vật này. Còn nữa, vẻ mặt đệ có vẻ ngay thẳng, ta tin đệ không phải loại người đó. Chúng ta cứ ngồi xuống nói chuyện một chút để giết thời gian đi.

Hoàng hôn buông xuống, Lục Vân và Thệ Thủy Lưu ngồi trên đỉnh núi ngắm nhìn bóng chiều tà nơi chân trời. Lúc này, chỉ nghe thấy tiếng Thệ Thủy Lưu cười nói:

- Đệ còn nhớ Bắc Phong không? Hắn ta quả là không đơn giản!

Lục Vân sững người một chút rồi đáp:

- Ta đương nhiên không thể nào quên hắn nhanh như thế, chẳng lẽ chân tu giới lại truyền ra tin tức gì của hắn à?

Thệ Thủy Lưu cười:

- Tất nhiên là có tin của hắn rồi, nếu không thì tự nhiên ta nhắc tới hắn làm gì chứ. Nghe nói hắn ta cách đây không lâu đã chạy tới Nhã viên ở hạ lưu sông Hoàng Hà để tìm minh chủ của Lục Viện liên minh Kiếm Vô Trần quyết đấu. Kết quả tất nhiên không dễ dàng như mong đợi. Sau khi hai bên tranh luận một hồi lâu, do Phong Lôi chân quân của Vân Chi pháp giới xuất thủ, kết quả là trọng thương thảm bại trong tay Bắc Phong. Chuyện đã như vậy Kiếm Vô Trần buộc phải ra tay triển khai Huyết Hà đồ, nhưng cuối cùng vẫn bị bại trong tay Bắc Phong. Tiếp theo đó, Diệp Tâm Nghi, Kim Cương Thánh Phật, Chiến Tâm tôn giả, Thái Phượng tiên tử, Kiếm Vô Trần năm đại cao thủ liên hiệp lại tấn công, kết quả là tất cả đều bại trong tay Bắc Phong.

Lục Vân nghe xong mặt biến sắc, kinh hãi hỏi lại:

- Đó không phải là tin đồn chứ? Bắc Phong một mình đánh bại năm đại cao thủ, đến cả Huyết Hà đồ cũng không làm gì được hắn, điều này làm sao có thể khiến người ta tin được?

Thệ Thủy Lưu nói:

- Việc này ngàn vạn lần chính xác, chỉ có điều có rất ít người trong chân tu giới biết được. Cũng vì Lục Viện liên minh không thể chịu được mất mặt như vậy nên đã một mực phủ nhận. Hơn nữa những người chưa từng gặp Bắc Phong chắc chắn không thể tin được chuyện này, bởi vậy tạm thời ảnh hưởng không lớn lắm. Chỉ là đối với chúng ta là những người đã từng quen biết hắn mà nói thì đệ nên tin rằng tin tức này hoàn toàn là sự thật. Thực lực của Bắc Phong quả thật rất mạnh, vượt xa với những gì mà ta tưởng tượng. Nếu như tối hôm đó ta thật sự đánh nhau với hắn, e rằng ta cũng chịu thua thôi. Truyền nhân của Bất Dạ thành quả thật không đơn giản, không biết nếu như khi gặp phải người của Nam Hải Lưu Ly cung thì ai sẽ thắng, ai sẽ bại đây?

Lục Vân dần bình tĩnh lại, cẩn thận phân tích lời Thệ Thủy Lưu nói. Cho tới bây giờ, thực lực của Bắc Phong thì đã biết rồi, trước mắt Thệ Thủy Lưu và Bắc Phong đều là những nhân vật đặc biệt, chỉ có điều không biết được hắn từ đâu tới? Nhân gian có cao thủ như vậy sao? Nếu như hắn ta không phải đến từ Nhân gian thì chẳng lẽ lại đến từ thiên chi tam giới hoặc là vực chi tam giới hay sao?

Lục Vân ngẩng đầu lên quan sát hắn ta thật kỹ, nhưng đáng tiếc là đã quan sát một lúc mà cũng không thể phát hiện ra bất kỳ sự khác thường nào.

Cảm thấy Lục Vân đang thăm dò, Thệ Thủy Lưu cười nói:

- Không phải nhọc lòng suy nghĩ như vậy, đệ không thể tìm ra được lai lịch của ta đâu, hay để ta lại nói cho đệ biết một việc vô cùng lớn của Nhân gian. Nghe nói Thông Linh điểu đứng đầu huyền linh dị vật trong số hai mươi bốn thần khí Đại La Chư Thiên đã xuất hiện ở Động Đình hồ. Trước sau cùng xuất hiện hai cái, cái nào thật cái nào giả thì hiện tại chưa biết được. Cái thứ nhất do Thiên Túc lão đạo của phái Vô Vi lấy được, sau đó bị người ta chặn đánh, cuối cùng ma thần của Ma vực Ma Huyễn giới đoạt mất. Cái thứ hai là do một tiểu nha đầu Trần Ngọc Loan của Trừ Ma liên minh đoạt được, nhưng cuối cùng lại không giữ được Thông Linh điểu và bị Diệp Tâm Nghi cướp mất.

Lục Vân nghe xong cau mày, nghi hoặc hỏi lại:

- Thông Linh điểu có điều thần kỳ gì mà đứng đầu trong huyền linh dị vật?

Thệ Thủy Lưu cười đáp lời:

- Nghe nói là vì nhờ vào Thông Linh điểu có thể tìm ra được bảo vật quý giá nhất của Nhân gian, bao gồm thần binh, thần khí, thần vật, bởi vậy nên nó đứng đầu bảng. Còn là thật hay giả thì ta không được biết, dù sao thì ta cũng chưa nhìn thấy nó bao giờ.

Nghĩ kỹ thì thần khí này thật sự kỳ diệu, đứng đầu bảng cũng không có gì là quá. Ngẩng đầu nhìn ra xa, Lục Vân thờ ơ nói:

- Lục Viện liên minh có được Thông Linh điểu, là hoạ hay là phúc thì không ai biết được. Có thể Kiếm Vô Thần sẽ nhờ bảo vật này để tìm được thần khí mạnh nhất Nhân gian, tới lúc đó Bắc Phong chắc sẽ không được yên ổn, bọn yêu ma quỷ quái cũng không được yên thân. Hoặc giả Thông Linh điểu sẽ đem lại cho Lục Viện liên minh thực lực vốn đã suy yếu những tai hoạ, khiến cho liên minh chính đạo từng bước từng bước dẫn tới con đường huỷ diệt cũng không chừng.

Thệ Thủy Lưu trầm tư, rõ ràng trước đây đã không chú ‎ý đến phương diện này cho nên cũng không nghĩ ngợi nhiều. Bây giờ nghe thấy Lục Vân nhắc đến hắn ta liền tỉnh ngộ, Thông Linh điểu đúng là có tác dụng rất quan trọng!

Nhìn chiều tà đang dần buông xuống màn đêm đang tới gần, Thệ Thủy Lưu nói:

- Trời đất bao la, không phải một món thần khí mà có thể thay đổi tất cả. Giống như Kiếm Vô Trần có được Huyết Hà đồ với huyết sát chi khí bậc nhất thế gian, nhưng kết quả vẫn bại trong tay Bắc Phong. Điều đó nói lên rằng tu vi mới là quan trọng nhất, không có tu vi cao thì cho dù có được thần khí kỳ diệu đến đâu cũng không thể phát huy được tác dụng của nó.

Gió đêm thổi tới, khí nóng bốc lên lan ra khắp nơi. Lục Vân lúc này lên tiếng:

- Trời sắp tối rồi, thời khắc cũng sắp đến.

Thệ Thủy Lưu khẽ rùng mình, nhìn Lục Vân:

- Trên Nhân gian hiện nay có rất ít người mà ta không thể nhìn thấu, đệ là một người đặc biệt nhất trong số đó. Có một vài người ta không nhìn thấu được là bởi vì họ giống như một hồ nước sâu không gợn sóng. Còn đệ ta nhìn không thấu được là bởi đệ giống như một đám mây ở phía chân trời, thay đổi liên tục.

Lục Vân đứng dậy vươn vai, nói một cách rất sâu xa:

- Thế sao? Cũng có thể. Mỗi người đều có một con đường của riêng mình, có thể nhận biết dễ dàng. Còn con đường của ta, thấp thoáng như những đám mây mờ mịt không rõ ràng. Thay đổi, đó là thứ duy nhất khiến ta không thể đoán ra và người khác cũng vậy.

Thệ Thủy Lưu ngẫm nghĩ câu nói của chàng mặt hiện ra vẻ kinh ngạc, nói nhỏ:

- Có một người mà ta vô cùng kính phục đã từng nói với ta một câu. Người đó nói "đường là do người ta đi mà có" hy vọng câu nói này có tác dụng đối với đệ. Được rồi, thời gian không còn sớm nữa, chúng ta bắt đầu chuẩn bị nào.

Trong đêm, Lục Vân cùng Thệ Thủy Lưu bắt đầu sắp đặt, tất cả đều theo ý của Lục Vân mà an bài. Bọn họ nhanh chóng dùng một số đá bố trí trận pháp kỳ diệu ở bốn phía thạch trận, sau đó là rắc vào mỗi trận một ít Long Diên Hương hình thành một trận pháp phòng ngự, tránh để cho Cửu Chuyển Hoàn Hồn thảo chạy thoát.

Tất cả đều đã bố trí xong, hai người bước ra ngoài trận pháp nhìn Hoàn Hồn thảo đang tỏa sáng rực rỡ trong màn đêm ở phía xa xa lặng lẽ đợi nó lớn. Trăng bắt đầu nhô lên đỉnh đầu, giờ tý càng lúc càng đến gần, Thệ Thủy Lưu có vẻ thấp thỏm bất an.

Lục Vân vẫn bình tĩnh, mắt theo dõi Cửu Chuyển Hoàn Hồn thảo bên trong trận pháp, Ý Niệm Thần Ba vận chuyển với tốc độc cực cao, chàng muốn khám phá những bí mật của nó, song lại bị thạch trận không rõ tên ngăn cản.

Trong không gian yên tĩnh, đột nhiên một đạo quang mang đại thịnh, trong đêm bốn phía lan toả một mùi hương thơm nồng khiến cho người ta cảm thấy buồn ngủ.

Lục Vân đắm đuối trong mùi hương đó dần dần cảm thấy mệt mỏi. Đúng lúc này, Tứ Linh thần thú ở trên vai chàng gầm lên một tiếng khiến cho chàng chợt bừng tỉnh.

Trong lòng kinh hãi, Lục Vân vội vàng nhìn Thệ Thủy Lưu, thấy hắn ta cũng tỉnh lại sau tiếng gầm, ánh mắt lộ rõ vẻ kinh sợ.

 
 
 

Mà nhân đây mình có mấy cái hình bìa của Thất Giới do anh em bên tangthuvien thiết kế muốn cho anh em nào chưa xem nhưng ko up lên được vì size quá lớn. Ai bít cách thì bảo cho mình nhé. Merci. À bientôt.
 
Chờ niềm vui bằng nỗi niềm đã cũ
Đón nỗi buồn bằng một cái mím môi

mattroivedem297
 • Số bài : 38
 • Điểm thưởng : 0
 • Từ: 23.01.2008
 • Nơi: Tàng Thư Viện chứ còn ở đâu nữa!
5 hồi mới nhất của Thất giới tặng anh em: từ 259 đến 264 - 20.02.2008 22:15:12
THẤT GIỚI TRUYỀN THUYẾT 260:
Không ngờ mùi hương này lại khiến tâm trí u mê và có tác dụng làm cho người ta cảm thấy buồn ngủ, xem ra Hoàn Hồn thảo cũng không phải dễ dàng lấy được.

Hai người đều đồng thanh cất tiếng, nói xong liền đứng ngẩn ra một chút, sau đó thì không nhịn được bật cười.

Lục Vân nhắc nhở:

- Cẩn thận một chút nhé, có thể Cửu Chuyển Hoàn Hồn thảo này đã biết được ý đồ của chúng ta, vì vậy nó chủ động tấn công. Giờ tý hôm nay là lúc nó phát triển thành thục nhất, chúng ta cần phải bỏ ra chút công sức mới được, nếu không sẽ để nó chạy đi thì thật mất mặt.

Hai mắt Thệ Thủy Lưu thần quang bạo xạ, toàn thân bá khí nói giọng chắc chắn:

- Yên tâm đi, nó mà ra khỏi thạch trận nhất định không còn cơ hội chạy thoát. Bây giờ cũng sắp đến giờ tý rồi, chúng ta cần cẩn thận một chút.

Trong gió đêm, Lục Vân và Thệ Thuỷ Lưu mỗi người đứng một bên quan sát Hoàn Hồn thảo. Giờ tý đã tới, chỉ nhìn thấy Hoàn Hồn thảo toàn thân phát sáng lấp lánh bay lên khỏi mặt đất, chín phiến lá toả sáng chuyển động trong màn đêm hình thành nên hai cột khí một đỏ một xanh, cuốn vào nhau trên không trung hóa thành một rồng một phượng, cuối cùng thì hoà nhập làm một biến thành một tấm Âm Dương Thái Cực đồ đang tự động xoay chuyển trên không trung xuất hiện ở bên trên Cửu Chuyển Hoàn Hồn thảo.

Thái Cực đồ xuất hiện, thạch trận bắt đầu di chuyển phương vị, thạch trận xảo đoạt thiên công không sức mạnh gì có thể công phá nổi đang dần khai mở, một nguồn năng lượng vô biên thoát ra ngoài khi thạch trận mở, bị vây trong trận pháp phòng ngự do Lục Vân bố trí. Thạch trận vừa mở ra, Cửu Chuyển Hoàn Hồn thảo toàn thân ẩn trong quang hoa, trong tích tắc không thấy tăm hơi nó đâu nữa, chỉ còn lại Thái Cực Bát Quái đang chuyển động trong không trung.

Thệ Thuỷ Lưu gật đầu kiên định nói:

- Được, ta hiểu rồi. Chúng ta bắt đầu nào.

Nói xong toàn thân lấp lánh lam sắc quang mang, một đạo kết giới hình vòng cung bao phủ lên trên trận pháp đang tiến lại phía Lục Vân. Lục Vân đứng đối diện toàn thân phát ra thanh quang chói lóa, pháp quyết vô thượng của Đạo gia Thái Huyền Liệt Thiên nhanh chóng lan rộng, kết hợp cùng kết giới của Thệ Thuỷ Lưu, giữa hai người phát ra một tiếng nổ nhỏ, rõ ràng đang có sự bài xích lẫn nhau.

Lục Vân và Thệ Thuỷ Lưu thất kinh nhìn nhau, Lục Vân nói:

- Huynh không cần thay đổi, cứ để như vậy đi, ta sẽ đổi một pháp quyết khác.

Nói xong toàn thân phát ra kim quang rực rỡ, chân nguyên Phật gia mãnh liệt nhanh chóng bổ sung cho tầng còn thiếu.

Thệ Thuỷ Lưu nhìn Lục Vân với ánh mắt cổ quái, trong mắt lấp lánh ánh sáng kỳ lạ tựa hồ che dấu điều gì, chỉ tiếc rằng hắn ta không nói ra. Kết giới đã hoàn thành, hai người đều im lặng chờ đợi. Vốn nghĩ Cửu Chuyển Hoàn Hồn thảo cần một lúc mới có thể phá được trận pháp phòng ngự mà Lục Vân dựng lên, ai ngờ chỉ một lát sau Lục Vân và Thệ Thuỷ Lưu cảm thấy kết giới chấn động, hai người giật mình vội vàng thu hẹp kết giới, ép cho Cửu Chuyển Hoàn Hồn thảo hiện thân.

Cùng với kết giới thu hẹp lại, hai người đều cảm nhận được lực lượng chấn động của Hoàn Hồn thảo ngày càng lớn, khiến cả hai phải tăng công lực lên thêm một tầng mới toàn lực thu hẹp lại được. Tất cả nói ra thật đơn giản, nhưng bên trong lại biến hóa khôn lường.

Khoảng cách giữa hai người từ sáu trượng biến thành một trượng, Thệ Thuỷ Lưu lúc này mới thở phào nhẹ nhõm nói:

- Vật này thật cổ quái, hôm nay nếu như chỉ có mình ta sợ rằng đã để nó dễ dàng chạy thoát mất. Bây giờ chúng ta khống chế được nó trong phạm vi này, mặc dù vẫn chưa bắt nó hiện nguyên hình nhưng nó có muốn chạy cũng không chạy nổi, đệ nói xem có cách gì an toàn chế ngự nó không?

Trong mắt Lục Vân ngũ thái quang hoa lưu chuyển, chàng dùng Ý Niệm Thần Ba truy tìm vết tích của Cửu Chuyển Hoàn Hồn thảo xem xét tình hình của nó. Trước mắt theo như những gì Lục Vân biết, Cửu Chuyển Hoàn Hồn thảo vẫn đang che dấu thực lực, mặc dù không gian đã bị thu hẹp ngày càng nhỏ, nhưng với tốc độ tránh né của nó lại chẳng ảnh hưởng gì làm cho điều này thật khó hiểu. Thử dùng Ý Niệm Thần Ba tấn công nó thì đột nhiên kết giới mà hai người tạo thành bị chấn động mạnh, Lục Vân và Thệ Thuỷ Lưu kêu lên kinh hãi, kết giới đã bị nới rộng ra rất nhiều.

Lục Vân cau mày nói:

- Cửu Chuyển Hoàn Hồn thảo này có chút ngang ngược và mạnh hơn nhiều so với những gì chúng ta tưởng tượng. Trước mắt vì chúng ta không thể tổn hại tới nó nên có chút khó giải quyết, chỉ có thể xem Long Diên Hương của huynh có tác dụng gì không thôi.

Thệ Thuỷ Lưu nói:

- Ý của đệ là giờ chúng ta chỉ có thể ngồi đây thi gan cùng nó xem bên nào chịu được lâu hơn à?

Lục Vân gượng cười gật đầu. Tất cả trở lên im lặng, Thệ Thuỷ Lưu cố nghĩ cách nhưng vô ích mà chỉ mất công thêm. Lục Vân cũng đang tìm phương pháp, hơn nữa lại còn nghĩ được một cách, nhưng chàng không nói bởi cách này có thể làm lộ bí mật của chàng nên chàng không thể làm như thế được.

Giờ tý đã qua đi rất lâu, Thệ Thuỷ Lưu nhìn Lục Vân thở dài:

- Lần này vì việc của ta khiến cho đệ hao phí biết bao chân nguyên, như thế thấy thật không phải với đệ. 

Lục Vân cười thản nhiên nói:

- Gặp gỡ là bởi có duyên, duyên tốt cũng được mà duyên xấu cũng không sao, chỉ cần không phải là kẻ thù, giúp được huynh thì có sao đâu?

Thệ Thuỷ Lưu trầm mặc một lúc rồi nét mặt không bộc lộ chút thái độ nào, nói:

- Không biết chừng sau này chúng ta là kẻ thù của nhau, không biết khi đó đệ có hối hận vì tối hôm nay đã giúp ta hay không?

Lục Vân ngừng cười, bình tĩnh đáp:

- Việc của tương lai để sau này hãy nói, ai mà biết trước được chuyện của thiên hạ chứ? Trên thế giới này không có kẻ thù vĩnh viễn, cũng không có bằng hữu vĩnh viễn, không phải sao? Bây giờ mặc dù huynh hỏi ta như vậy, ta sẽ đưa ra một cuộc trao đổi, tối nay ta giúp huynh đoạt đựợc vật này, huynh hãy đáp ứng với ta một yêu cầu, như vậy được chứ?

Thệ Thuỷ Lưu nghiêm túc nói:

- Được, nhất ngôn vi định, cứ làm như vậy đi. Cho dù sau này có là kẻ thù đi nữa ta cũng đáp ứng với đệ một yêu cầu.

Nghe xong, Lục Vân đáp:

- Được, hy vọng sẽ không có ngày đó, tuy nhiên nếu thật sự có thì cũng phải đối mặt, đúng không? Bây giờ huynh hãy nghe theo những sắp xếp của ta, huynh hãy chầm chậm thu lại chân nguyên của mình, còn ta sẽ dùng chân nguyên tạo nên một kết giới bao vây bên ngoài, như vậy có thể ép nó hiện hình.

Thệ Thuỷ Lưu ánh mắt nghi hoặc nhưng vẫn làm theo lời Lục Vân, bắt đầu thu lại chân nguyên. Lam quang dần mất đi, thay vào đó là kim quang đại thịnh, một kết giới mới được Lục Vân khống chế trong tay mình. Sắc mặt nghiêm túc, trong mắt Lục Vân thần quang loé sáng, một tầng hào quang mỏng màu bạc rất khó nhận ra ẩn hiện trong kim sắc quang tráo đang thu hẹp lại cùng với sự thay đổi tâm niệm của chàng.

Lúc này Lục Vân chính đang thi triển Trấn Hồn phù, nhưng có điều chàng sử dụng rất khéo léo để cho Trấn Hồn Phù hoá thành chân khí hoà trộn vào cùng với kim quang của Phật môn, như vậy sẽ có thể tránh Thệ Thuỷ Lưu chú ý tới.

Có được sự giúp đỡ của Trấn Hồn phù, tất cả đều trở nên thuận lợi hơn rất nhiều, Cửu Chuyển Hoàn Hồn thảo bị vây ở bên trong nhất định không chịu hiện hình bây giờ đang dần dần hiện rõ trước mắt hai người, không ngừng lồng lộn ở bên trong muốn thoát khỏi vòng vây ra ngoài. Nhưng cứ mỗi lần lao vào kết giới bên trên thì ánh sáng xung quanh Cửu Chuyển Hoàn Hồn thảo lại tối đi một chút, rồi lại bị Trấn Hồn phù đẩy trở lại.

Thệ Thuỷ Lưu vừa kinh ngạc vừa vui mừng nhìn mọi việc diễn ra, cho tới tận khi Cửu Chuyển Hoàn Hồn thảo xuất hiện trên tay của Lục Vân, hắn ta mới có thể yên tâm hoàn toàn.

Lục Vân nhẹ nhàng đưa cho hắn cây Cửu Chuyển Hoàn Hồn, nói:

- Vật này vô cùng thần kỳ, huynh tốt nhất hãy nghĩ cách khống chế, tránh nó nửa đường lại bỏ trốn. Như vậy thì tối nay chúng ta coi như mất công không.

Thệ Thuỷ Lưu vui mừng cười nói:

- Đệ cứ yên tâm, nó tuyệt đối chạy không thoát đâu, đệ hãy nhân lúc này điều hoà chân nguyên phục hồi công lực.

Lục Vân nghe xong, nhìn hắn ta rồi đi sang một bên vận công điều tức.

Lúc trời sáng Lục Vân nhẹ nhàng mở mắt, chàng phát hiện Thệ Thuỷ Lưu đang nướng một con thỏ hoang. Thấy chàng thức dậy, Thệ Thủy Lưu nói:

- Lại đây, vừa chín rồi. Mau đến thưởng thức tay nghề của ta xem thế nào?

Nói xong liền tung con thỏ lên không, hữu thủ tùy ý cong lại phóng ra một đạo khí lực chia con thỏ làm hai phần, mỗi người một nửa. Lục Vân tiếp lấy nếm, mùi vị cũng không tồi, chàng cười nói:

- So với tay nghề của ta thì hơn xa, xem ra huynh rất hay nướng thú hoang.

Thệ Thuỷ Lưu cũng cười:

- Đã chê cười rồi, chuyện hôm qua vẫn phải nói cám ơn đệ, mặc dù đệ có khi không quan tâm nhưng đối với ta thì nó vô cùng quan trong. Ngoài ra, ta có thể hỏi một câu không?

Lục Vân ngừng lại một lát, cười nói:

- Huynh hỏi đi, nếu có thể nói ta sẽ trả lời, nếu không huynh cũng đừng hỏi tới cùng.

Thệ Thuỷ Lưu chầm chậm hỏi:

- Cái này ta hiểu, quyền trả lời nằm trong tay đệ, ta không thể miễn cưỡng. Tối qua trong lúc giúp ta, đệ đã sử dụng pháp quyết của hai phái Đạo gia và Phật gia, điều này ở Nhân gian là tương đối ít. Điều ta muốn hỏi chính là đệ có phải còn biết cả pháp quyết Ma tông và Quỷ tông không?

Lục Vân nhìn Thệ Thuỷ Lưu khó hiểu, phát hiện ra trong mắt hắn ta thần sắc thật phức tạp, bao gồm sự kích động, chờ đợi, sợ hãi, lo lắng rất nhiều biểu tình, khiến Lục Vân không hiểu được hắn ta hỏi điều này là có ý đồ gì.

Thu hồi mục quang, Lục Vân đứng dậy nhìn về phương xa, sau đó lạnh lùng đáp:

- Trời sáng rồi, ta phải đi đây, lần sau nếu như có duyên sẽ trả lời câu hỏi này của huynh.

Vươn người xuất kiếm, Lục Vân trước khi đi không hề có có chút dự báo, cứ như vậy ngự kiếm nhanh chóng bay vào không trung đi mất.

Nhìn theo bóng của chàng đã khuất xa, trong mắt Thệ Thuỷ Lưu thần quang thôi động, tự nói với mình:

- Hy vọng lần sau gặp mặt, câu trả lời của đệ sẽ không làm ta thất vọng! Bây giờ ta cũng phải đi rồi! Ta sẽ nhanh chóng tìm đệ đấy, Truy Mộng!

Nói xong cả người quang hoa lóe sáng, biến mất một cách thần bí.

Trong một cánh rừng nhỏ bên cạnh con đường mòn, một bóng người đang đứng dưới gốc cây, mắt nhìn ra phía xa xăm. Ánh nắng mặt trời len qua lá cây chiếu vào khuôn mặt của người ấy lấp lánh ánh tử quang. Lý Trường Xuân đã đứng ở đó một canh giờ rồi, mặt lão ta lạnh lùng nhìn không ra đang có tâm trạng gì, tuy nhiên nội tâm lão lúc này đang có từng đợt sóng lớn nổi lên không ngừng.

Mấy ngày này lão ta nghe được những tin tức mà giới tu chân truyền tới, nghe được chuyện đoạt vật báu trong hồ Động Đình, Phượng Hoàng thư viện bị tiêu diệt, việc Bắc Phong đánh bại Kiếm Vô Trần năm đại cao thủ. Cẩn thận phân tích từng sự việc một, lão ta nhạy bén phát hiện ra rằng Lục Viện liên minh trong tay của Kiếm Vô Trần đang dần dần suy sụp. Cho dù có sự giúp đỡ của Tam Phái liên minh của Diệp Tâm Nghi, có Vân Chi pháp giới chi viện, nhưng trước mắt vực chi tam giới đang hoành hành ở Nhân gian, chỉ dựa vào sức của chính đạo mà muốn đánh bại bọn chúng thì thật vô cùng khó khăn.

Những điều này đối với Lý Trường Xuân, một người từng là cao thủ số một trong giới chân tu, minh chủ của lục viện mà nói lại là một cơ hội rất tốt.

THẤT GIỚI TRUYỀN THUYẾT 261:
Lý Trường Xuân có thể lợi dụng hai phái chính tà giao chiến để phát triển làm lớn mạnh lực lượng của mình, đợi đến khi thời cơ chín muồi lão ta lại có thể một lần nữa đứng đầu tam gian thất giới, khi đó có thể nói với người đời rằng lão ta mới chính là thiên cổ đệ nhất nhân. Dã tâm, đây là lần đầu tiên nó bùng lên mạnh mẽ đến vậy trong tâm linh Lý Trường Xuân, khiến lão ta có được sự tự tin và động lực mạnh mẽ như vậy.

Lúc đó nếu không phải Kiếm Vô Trần ngồi vào vị trí minh chủ mà đổi thành lão ta, tất cả những việc này đã không xảy ra rồi. Tuy nhiên, sự thay đổi đột ngột như vậy khiến cho tất cả những giấc mộng của Lý Trường Xuân biến mất, mọi cố gắng của lão đều trở thành công cốc, điều này khiến cho người đã từng nắm quyền lực to lớn trong tay như lão làm sao có thể chấp nhận được. Thế là lão ta đành lặng im lựa chọn âm thầm chờ thời cơ, cuối cùng thì cũng phát hiện ra cơ hội này, vì vậy lão cần phải lấy lại tất cả những gì thuộc về mình, phải xây dựng lại cơ đồ.

Trên con đường mòn, hai người một nam một nữ đang bay tới xuất hiện bên ngoài bìa rừng. Nam nhân đeo mặt nạ tu la không nhìn rõ tướng mạo, còn nữ nhân bên cạnh sắc đẹp tuyệt trần, chỉ là trong nhãn thần xuất hiện những tâm trạng thật phức tạp.

Nam nhân đang đi bỗng ngừng lại, quay đầu nhìn Lý Trường Xuân đang đứng dưới gốc cây, thờ ơ hỏi:

- Ông ở đây đợi ta?

Lý Trường Xuân quan tâm nhìn hắn ta, sau đó ánh mắt dừng lại ở nữ nhân, nhẹ nhàng hỏi:

- Đây là Huyền Âm Nữ?

Người con trai đáp lạnh lùng:

- Nàng ấy là Cửu Âm Nữ, sư tỷ của Huyền Âm Nữ, ông có việc gì cứ nói thẳng ra đi, ta còn phải lên đường.

Cảm thấy nam nhân có vẻ không vui, Lý Thường Xuân thở dài:

- Chỉ là ta quan tâm đến con mà thôi, con quả thật không tìm được Huyền Âm Nữ, làm sao việc tu luyện của con lại có thể tăng tiến thần tốc vậy?

Nam nhân gằn giọng:

- Không cần ông quan tâm, người con gái này đã giúp ta luyện thành pháp quyết, vì vậy không cần Huyền Âm Nữ nữa. Có chuyện gì ông nói thẳng ra đi, không cần úp úp mở mở như vậy.

Lý Trường Xuân nghe xong cả mừng, vui vẻ nói:

- Thế thì tốt, thế thì tốt. Bây giờ ta có chuyện muốn nói riêng, con có thể bảo nàng ấy đi lên phía trước đợi con một lát được không?

Nam nhân suy nghĩ một lát, lạnh lùng nói với Lục Nga:

- Nàng đi lên trước đi, lát nữa ta sẽ theo sau

Lục Nga nhìn hắn ta, lặng lẽ rời đi.

Đợi Lục Nga đi xa, người con trai hằn giọng lạnh lùng:

- Có điều gì thì ông nói đi, nếu là những thứ đại loại như quan tâm ta thì không cần đâu.

Nhìn theo bóng Lục Nga đã đi xa, Lý Trường Xuân nhẹ nhàng nói:

- Không nên quá lạnh lùng đối với nữ nhân, sau này con sẽ hiểu được câu nói này. Lần này ta đến đây đợi con, chính là muốn con giúp ta hoàn thành một việc. Trước mắt thực lực của Lục Viện liên minh đại giảm, bọn người Kiếm Vô Trần liên tục chiến bại, chính đạo đang ngày một suy yếu, ta muốn nhân cơ hội này để xây dựng nên một lực lượng mới do con nắm giữ, ta sẽ âm thầm giúp đỡ con.

Nam nhân lạnh lùng nhìn lão ta hỏi:

- Ông không phục Kiếm Vô Trần cưỡi lên đầu ông, vì vậy ông muốn phân cao thấp với hắn và các thế lực đứng sau hắn?

Sắc mặt Lý Trường Xuân bỗng thay đổi, lạnh lùng cười nham hiểm nói:

- Vô luận thế nào hắn ta cũng không thể so sánh được với ta, hắn ta dựa vào cái gì mà cướp đi mọi công lao của ta, chẳng lẽ chỉ bởi hắn ta là người mà sư phụ Thiên Kiếm Khách lựa chọn sao? Kết quả thế nào đây? Hắn ta không phục Lục Vân, muốn tìm mọi cách hãm hại Lục Vân cuối cùng khiến cho lục viện mất mặt, đó là điều tốt hắn làm. Sau mấy lần giao chiến, hắn ta ngông cuồng không nghe lời khuyên của ai, kết quả lục viện thất bại thảm hại, không những Đạo viên bị huỷ diệt, đến cả Phượng Hoàng thư viện cũng bị Ma vực san bằng, đến nay liên minh còn điều gì huy hoàng nữa, từ khi hắn ta ngồi vào vị trí đó có việc gì đáng được khen ngợi không?

- Vì vậy trong lòng ông hận hắn, muốn lợi dụng cơ hội này để lật đổ hắn, muốn đấu với hắn?

Nam tử lạnh lùng nói.

Lý Trường Xuân trên mặt lộ vẻ xúc động, thản nhiên nói:

- Không sai, ta không phục, tuy nhiên ngoài ra vẫn còn một nguyên nhân khác nữa. Ta hy vọng có một ngày con vượt qua ta trở thành chúa tể của thế gian, vì vậy dù phải trả bất cứ giá nào ta cũng phải hoàn thành mục tiêu này.

Lắng nghe không nói gì, nam nhân tựa hồ minh bạch Lý Trường Xuân có vẻ không phải giả tình giả nghĩa, trầm ngâm một lúc lâu mới nói:

- Ông thử nói kế hoạch của ông xem nào, đừng có đem tất cả mọi việc đổ lên đầu ta. Đời này ta đã nói rồi, ta tuyệt đối không bao giờ tha thứ cho ông, cho dù ông có làm cho ta nhiều hơn nữa.

Nét mặt Lý Trường Xuân đau buồn, nhìn nam tử không kìm được lòng lắc đầu thở dài, hạ giọng nói:

- Ta biết, nhưng không cần con có chấp nhận hay không ta đều làm, bởi vì kiếp này ta đã nợ con quá nhiều rồi, ta cần phải bù đắp.

Nói đến đây ngừng lại một lát, sau đó ánh mắt lão đang thất thần trở nên lanh lợi nói tiếp:

- Lần này ở ngoài tìm nhân sĩ chính đạo hợp tác chống bọn yêu ma vô tình ta đã tìm được một vài trợ thủ đắc lực, ý của ta là để con lãnh đạo bọn họ, liên tục quan tâm tới động tĩnh của hai phái chính tà ở nhân gian, cố gắng chia rẽ bọn chúng khiến chúng đều bị thương vong. Sau đó chúng ta sẽ từ đó mà được lợi, từng bước từng bước một lớn mạnh, cuối cùng sẽ trở thành kẻ đứng đầu trong cửu thiên.

Nam tử nghe xong thấy có chút gì đó không đúng "hừ" giọng nói:

- Đoạt được thiên hạ đương nhiên là rất tốt, nhưng ông cũng đừng quên phía sau chính đạo có Vân Chi pháp giới tương trợ, còn có cả Cửu Thiên Hư Vô giới nâng đỡ, có thể dễ dàng bị lật đổ sao? Mặc dù thực lực của lục viện trước mắt đại giảm nhưng vẫn còn mạnh hơn ta và ông rất nhiều, chỉ có một vài người mà đòi làm việc lớn sao? Còn nữa, cao thủ của vực chi tam giới dễ dàng bị lừa vậy sao, không chừng chúng ta không lật đổ được chúng mà còn làm hại đến chính mình, đến lúc đó chẳng dễ dàng mà thu xếp đâu.

Lý Trường Xuân không hề lay động, tự tin nói:

- Con nghe ta nói hết sẽ hiểu, bây giờ điều ta lo lắng nhất chính là nếu như gặp phải những cao thủ đáng sợ như ma tôn hoặc Bắc Phong, con có thể chắc chắn mấy phần thắng? Còn nữa, nếu gặp phải những cao thủ của Cửu Thiên Hư Vô giới, con có thể đối phó không?

Tu La nam tử trầm tư một lát, do dự nói :

- Điều này rất khó nói, cần phải gặp phải rồi thì mới có thể biết được. Trước mắt theo ta nghĩ có lẽ ít nhất là năm - năm, còn kết quả thế nào thì còn phải căn cứ vào tình hình lúc đó.

Lý Trường Xuân nghe xong vui mừng, nói nhỏ:

- Năm phần tức là ít nhất không thể thua được, thế thì ta yên tâm rồi. Lần này ta đã đi khắp thiên hạ tìm được không ít cao thủ, bảo bọn họ trước tiên hãy ra nhập Lục Viện liên minh, vốn dĩ cũng không vội vàng gì việc lập một phái mới. Nhưng tại Miêu lĩnh, ta đã vô tình cứu được một người và giúp anh ta hoàn thành được một việc, kết quả cơ duyên thật là thích hợp đã trở thành chủ nhân của Miêu trại. Điều này vốn dĩ không có gì đáng nhắc tới, nhưng thần kỳ là ở chỗ, trang trại này không giống với những trang trại khác, họ có một thần đàn cung phụng một vị thần minh cổ quái hai đầu nửa nam nửa nữ. Tất cả những người trong trang trại đều tinh thông vu thuật, trong đó cao thủ có chín người được gọi là đại vu sư có thể hút hồn phách của người khác, không chế ý nghĩ của người khác, rất bá đạo. Lúc đó, bởi vì ta chặt được đầu của một con thiên niên ngô công nên đã được họ cho là thánh nhân do ông trời phái tới, bởi vậy mọi người trong trang trại đều tôn ta làm chủ nhân, thề rằng đi theo ta tới chết. Chính vì vậy, ta mới có ý đồ cùng Kiếm Vô Trần phân cao thấp.

Trước mắt, ta định đưa con đi gặp mấy vị đại vu sư đó, con sẽ lãnh đạo bọn họ ngấm ngầm quấy nhiễu hai phái chính tà. Những người này đều có võ công thâm hậu, vu thuật giết người vô hình rất lợi hại, hơn nữa trong thần đàn của bọn họ còn có một trận pháp rất kỳ lạ, huyền diệu không thể đoán được, nếu như có thể hiểu được những huyền cơ ở đó tin chắc đối với con sẽ vô cùng hữu ích, đồng thời cũng có lợi rất lớn khi đối phó với những cao thủ chính tà.

Nam tử nghe xong liền hỏi:

- Ta sẽ lãnh đạo bọn họ. Thế còn ông thì sao, ông làm gì, trở về liên minh Lục Viện hả?

Lặng lẽ lắc đầu, vẻ mặt Lý Trường Xuân lúc này nghiêm túc lạ thường, khắp người toả ra một luồng khí lạnh lẽo, lão thấp giọng nói:

- Ta tất nhiên không thể về đó được, ta cần phải âm thầm giúp đỡ con. Lý Trường Xuân chưởng môn của Thiên Kiếm viện thì không thể lưu lại ở thế gian này được nữa, hắn nhất định phải chết, chết một cách oanh liệt để mọi người biết.

Vẻ mặt của nam tử hán thay đổi, sau đó thì hiểu được ra ý đồ của lão ta, hắn lạnh lùng nói:

- Ông trù tính thật thấu đáo, không hổ là kẻ có dã tâm đi đoạt thiên hạ! Có việc gì cần ta thực hiện không?

Lý Trường Xuân nhìn hắn ta, ánh mắt phức tạp nói:

- Quả thực có một việc cần con làm, đợi ta làm xong những việc này, con hãy lấy thân phận của Lý Huyền Cương để quyết đấu với ta, cuối cùng để mọi người khắp thiên hạ biết rằng chưởng môn Thiên Kiếm viện Lý Trường Xuân đã chết trong tay con.

Nhãn thần nam tử biến đổi, hắn lạnh giọng:

- Nếu ông nghĩ rằng như vậy có thể chuộc lại những tội lỗi của ông thì ông sai rồi.

Lý Trường Xuân buồn bã trả lời:

- Ta không có ý đấy, ta làm như vậy chỉ muốn người trong thiên hạ biết được rằng, Vô Tâm của Thiên Kiếm viện đã chết, trên thế gian này chỉ còn lại Lý Huyền Cương.

Bốn mắt nhìn nhau, hai người lặng lẽ không nói lời nào, tất cả đều được định đoạt vào thời điểm này.

Hạ lưu sông Hoàng Hà, trong Nhã viên, Ngọc Vô Song ngồi thẫn thờ một mình trong phòng đờ đẫn nhìn lên trên tường. Hứa Khiết đã khuyên bà nhiều lần nhưng bà chẳng có chuyển biến gì. Những người khác của các viện cũng đã đến khuyên bà, muốn bà nhìn thoáng hơn một chút nhưng cũng không có tác dụng. Từ đó trong phòng chỉ còn lại một mình bà yên lặng không nói gì, không động đậy.

Ánh sáng bị chắn lại, có một bóng người đang đứng ở ngoài cửa lặng lẽ nhìn bà. Hai người dường như đều đang hiểu ngầm, cứ như thế yên lặng không nói lời nào.

Cũng không biết đã được như thế bao lâu, Thái Phượng tiên tử im lặng đi đến ngồi xuống trước mặt Ngọc Vô Song, nhìn thẳng vào mắt bà, ánh mắt tỏ vẻ đau buồn. Ngọc Vô Song thì vẫn lặng thinh, ánh mắt vô hồn nhìn bà ta dường như không hề có cảm giác.

Thái Phượng tiên tử thở dài phá vỡ không khí yên lặng của căn phòng, hỏi nhẹ nhàng:

- Con đang nghĩ gì thế? Thư viện ngày xưa, hay là nghĩ về con hồi xưa?

Ngọc Vô Song ngước nhìn nhưng không phải là nhìn bà, trả lời chẳng có chút gì ăn nhập với câu hỏi:

- Quy tắc của thư viện từ xưa tới nay chưởng giáo vẫn là một trinh nữ, cả đời không lấy chồng, đúng không?

Thái Phượng tiên tử sững người, không hiểu tại sao Ngọc Vô Song lại đột nhiên hỏi về vấn đề này, bà chỉ nhìn Ngọc Vô Song lạ lùng nói:

- Điều này con là chưởng môn thì rõ hơn ai hết, sao bây giờ lại hỏi ta câu này?

Quay đầu lại, Ngọc Vô Song nhìn bà ta chằm chằm, bình tĩnh nói:

- Nếu như người không rõ, tại sao khi đó ngôi vị chưởng môn lại có thể rơi xuống đầu con?

Thái Phượng tiên tử mặt biến sắc nhìn Ngọc Vô Song chằm chặp, dường như đã đoán ra được ý nghĩ của Ngọc Vô Song, sau đó mặt nghiêm lại không thể nhận thấy sự thay đổi nào.

Thu lại ánh mắt sắc sảo, Thái Phượng tiên tử thở dài:

- Chuyện lúc đó con không thể hiểu được, hơn nữa cũng đã qua đi nhiều năm rồi, con hà tất phải nhắc lại.

Ngọc Vô Song hỏi ngược lại:

- Người thật sự không hiểu sao? Khi đó người không làm chưởng giáo, không lẽ không phải vì một người đàn ông sao?

Thái Phượng tiên tử run người, giọng nói đột nhiên trở nên lạnh lùng, quát lên:

- Đủ rồi, chuyện xưa ta không muốn nhắc lại nữa, con hãy nói con có mục đích gì đi.

 
THẤT GIỚI TRUYỀN THUYẾT 262:
Vẫn bất động, Ngọc Vô Song bình đạm nói:

- Còn nhớ sư phụ đã từng nói với con, đệ tử kiệt xuất nhất của Phượng Hoàng thư viện từ trước tới nay chìm đắm trong một giấc mộng, giấc mộng do hai người đàn ông tạo nên. Vì vậy mà người ấy đã từ bỏ ngôi vị chưởng giáo theo đuổi hạnh phúc của riêng mình. Đáng tiếc cho tới nay hạnh phúc đó cũng vẫn chỉ ở trong mộng, mà chưa có được trong tay. Còn sư phụ, đời này người cũng có một giấc mộng, tuy nhiên sư phụ hiểu từ ngày người lên làm giáo chủ thì giấc mộng của người cũng đổ vỡ rồi. Đời này cũng chưa từng có ai hỏi con, giấc mộng của con là gì? Nhưng hiện tại con đã phát hiện ra và con cũng đã tỉnh khỏi giấc mộng!

Đang thờ ơ bước ra xa, Thái Phượng tiên tử đột nhiên lại nhìn thấy thần sắc thương tang bi ai này. Nhìn Ngọc Vô Song đầy thương xót, bà nói từ tốn:

- Môn quy lưu truyền từ lâu của Phượng Hoàng thư viện đã ước thúc nhiều nữ tử, có lẽ sự huỷ diệt lần này càng nói rõ hơn rằng nó không nên tồn tại. Trời sinh ra vạn vật để nuôi con người, sự hoà hợp của Nhân gian là do nhân tâm định đoạt, do tâm người mà sinh ra. Nếu như phản bội lại nhân tâm thì kết cục cuối cùng chính là sự huỷ diệt, đây là đạo trời và cũng chính là nhân tâm. Phượng Hoàng thư viện truyền đến đời của con cũng nên kết thúc rồi, không nên để những lời nói hư vô ràng buộc thêm nhiều người nữa.

Ngọc Vô Song lắc đầu nói:

- Có những chuyện biết rõ là sai nhưng vẫn không thể từ bỏ được, đó chính là luân thường. Phượng Hoàng thư viện có phải bị huỷ diệt hay không thì không thể chỉ một lời nói của người là có thể quyết định được, còn có nên kết thúc hay không thì quyết định vẫn là ở con.

Chăm chú nhìn Ngọc Vô Song, Thái Phượng tiên tử nhận ra một điều, trong lúc này bà thật không thể nào nhìn thấu được con người của Ngọc Vô Song.

Khẽ lắc đầu, Thái Phượng tiên tử cất giọng nhẹ nhàng:

- Môn hạ của con cho tới nay chỉ còn lại hai đệ tử, một là Thương Nguyệt, một là Hứa Hạo, con muốn truyền ngôi vị cho ai, để cho ai đứng ra đảm nhận sự tịch mịch vô tận này?

Ánh mắt của Ngọc Vô Song khẽ xao động, mím chặt môi, bà bất lực lắc đầu không nói. Tựa hồ lúc này đây bà hiểu được rằng ý nghĩa của ngôi vị trưởng môn là gì, vì vậy bà duy trì vẻ trầm mặc.

Thái Phượng tiên tử không hỏi nhiều, ánh mắt phức tạp nhìn Ngọc Vô Song, bà đứng dậy vừa đi ra ngoài vừa nói:

- Nếu như trong tim con cũng từng có một giấc mộng, vậy hy vọng con hãy thận trọng lựa chọn. Trong đời một nữ nhân, nếu như không có mộng thì sẽ là thống khổ.

Ly khai căn phòng của Ngọc Vô Song, nghĩ đến những lời nói của bà, trong lòng của Thái Phượng tiên tử nặng trịch dường như có gì đó đang đè nặng lên, làm cho tâm tư không thoải mái được.

Nhìn đại sảnh một lượt, có Kiếm Vô Trần và mọi người đang ở đó, dường như họ đang thương nghị vấn đề gì. Tuy nhiên Thái Phượng tiên tử không còn tâm trạng đi tham dự, một mình chuyển thân đi ra ngoài Nhã viên.

Đứng trên đỉnh núi nhìn ra sông Hoàng Hà, Thái Phượng tiên tử y sam bay phấp phới, cả thân người như hạt bụi, vô thanh vô tức hòa mình vào tự nhiên bao la.

Phía sau mấy trượng một đạo hắc ảnh xuất hiện, một người trung niên chừng bốn sáu, bốn bảy tuổi, tướng mạo anh tuấn có phần ngông cuồng lặng lẽ đứng ở đó. Đôi mắt đen láy nhìn về phía thân ảnh mỹ miều đến động nhân trong gió, trên khuôn mặt kiên nghị của người trung niên xuất hiện tia kích động, đôi môi không kìm chế được khẽ run lên, tuy nhiên lại không hề phát ra một tiếng động nào.

Trong tâm thức sâu xa dường như có một sức mạnh kỳ diệu nào đó dẫn dắt, trong lòng Thái Phượng tiên tử run lên, dường như có một cảm giác đã lâu không xuất hiện trong lòng. Thời khắc này hồi ức như thủy triều mạnh mẽ dâng trào, điều mà bà cất giấu ở một nơi sâu thẳm trong ký ức đều xuất hiện rõ mồn một, bồi hồi quẩn quanh trong đầu không chịu rời đi.

Đột ngột quay người lại và nhìn thấy hắc y trung niên, Thái Phượng tiên tử thân thể chấn động, khuôn mặt hiện lên vẻ tang thương.

- Những năm gần đây muội sống thế nào, hắn đối xử với muội có tốt không?

Thiên ngôn vạn ngữ, nhưng đến lúc gặp mặt rồi thì lại chỉ có thể hỏi một câu như vậy, cứ như là chỉ gặp mặt và hỏi một câu là đủ rồi.

Môi khẽ run run, Thái Phượng tiên tử muốn cố gắng để mỉm cười nhưng nét mặt cứng nhắc mà chỉ toàn lộ ra vẻ thống khổ:

- Muội vẫn khoẻ, người đó thì vẫn vậy. Huynh thế nào, khoẻ không?

Nhìn khuôn mặt mỹ lệ, người trung niên dịu dàng nói:

- Muội gầy đi nhiều, có phải hắn ta không đối xử tốt với muội không? Nếu có hãy nói cho ta biết, ta sẽ đi tính toán với hắn.

Ngữ khí kích động, giống như đang có ngàn lưỡi dao đâm vào tim của Thái Phượng tiên tử. Lúc này cảm giác ấm áp khi xưa vẫn như cũ, như chưa từng có chút biến hóa nào khiến cho trái tim của nàng âm thầm rơi lệ.

Nghĩ lại ngày đó sự chọn lựa của mình có lẽ là sai, sai nghiêm trọng, tuy nhiên bây giờ cũng không thể quay lại được nữa rồi, không phải đó sao? Kìm chế sự bi thương, Thái Phượng tiên tử dần dần lấy lại bình tĩnh, điềm đạm nói:

- Không có chuyện gì, cám ơn huynh đã quan tâm. Những năm gần đây nghe nói huynh vẫn sống một mình, không biết sống có tốt không?

Nhìn dung nhan của nàng, người trung niên lộ ra vẻ thống khổ tột cùng, hắn kiên trì gặng hỏi:

- Tại sao muội lại phải kìm nén những đau khổ trong lòng, bao nhiêu năm rồi, chẳng lẽ giữa chúng ta vẫn phải dùng đến nụ cười để che giấu tất cả sao?

Ánh mắt của Thái Phượng tiên tử có chút bối rối, trốn tránh ánh mắt như nhìn thấu tâm can của người đàn ông, giọng nói của bà có chút cảm động:

- Không dễ gì được gặp mặt, hà tất cứ phải đem những đau thương ra chứ? Quá khứ đã qua không thể quay lại được, dù ngày trước là đúng hay sai thì tất cả cũng là chuyện đã rồi, hỏi nhiều không phải càng thêm đau khổ sao? Kiếp này những gì muội có thể nói được chính là muội cảm thấy hổ thẹn với huynh, nếu có kiếp sau muội sẽ chọn huynh.

Đau khổ nhìn bà, người đàn ông trung niên kìm chế xúc động nét mặt bắt đầu trở lên lạnh lùng vô tình. Khắp người phát ra khí thế cuồng bạo, nhãn thần băng lãnh như sương.

- Lần này nghe nói bọn muội bị một người tên là Bắc Phong đánh bại, không biết chuyện đó có đúng không?

Cảm nhận được sự lạnh lùng của người đàn ông, Thái Phượng tiên tử có cảm giác mất mát không thể hình dung được, giống như mất đi một cái gì đó vô cùng quý giá.

Âm thầm thở dài, Thái Phượng tiên tử nói:

- Chính xác là có việc đó, người này tu vi cao cường, có lẽ có thể sánh với huynh, song lại không rõ lai lịch. Lần này huynh đến, có phải muốn thu hồi Huyền Thiên Giám?

Nguyên lai người này là Giáo chủ Thiên Ma giáo – Âu Dương Vân Thiên, thật là khiến người khác không thể đoán được.

Âu Dương Vân Thiên lạnh lùng đáp:

- Vật đó đợi khi nào muội không dùng nữa trả lại ta cũng được, lần này ta đến đây chủ yếu là muốn thăm muội, thấy muội vẫn sống tốt là ta yên tâm rồi. Ngoài ra ta thấy Liên minh Lục viện đang dần bị huỷ diệt, sau này nếu muội gặp nguy hiểm hãy nhớ đến tìm ta.

Vừa dứt lời, Vân Thiên quay người đi. Đứng lặng một lúc không thấy động tĩnh gì, hắ ta liền đi về phía trước, từng bước, từng bước bỏ đi.

Dõi theo thân ảnh đang đi xa, Thái Phượng tiên tử toàn thân run rẩy, cắn chặt hai môi nhưng cuối cùng cũng không thể không thể cầm lòng được nói:

- Vân Thiên, muội xin lỗi, hay quên muội đi!

Thân ảnh bỗng dừng lại, Âu Dương Vân Thiên đột ngột quay lại nhìn nàng, tất cả sự lạnh lùng khi nãy đều biến mất, giờ đây chỉ còn lại sự ôn nhu, dịu dàng và lưu luyến. Hắn ta nói một cách si tình:

- Có lẽ đến khi nào ta quên được ta là ai thì ta sẽ quên muội.

Sắc mặt trắng bệch, Thái Phượng tiên tử nhìn vẻ mặt si tình của lão, đôi môi không ngừng run lên, tự hồ nàng quá xúc động nhưng lại không thể nào nói được lên lời, cứ thế lặng lẽ nhìn theo hắn ta, nước mắt bà nhạt nhoà. Trong làn gió nhẹ, giọng nói của Âu Dương Vân Thiên văng vẳng trong không trung:

- Còn nhớ lần đầu gặp mặt, như là chỗ giao nhau của ba con đường, muội, ta và hắn ba người cùng gặp tại một điểm, từ đó một cuộc theo đuổi bắt đầu. Đêm đó, muội và ta cùng nhau ngắm sao trời, muội nói đời này muội có một giấc mộng đó là hy vọng ta và hắn luôn vui vẻ hạnh phúc. Nhưng muội không hề biết đó là giấc mộng không bao giờ thực hiên được, giữa ta và hắn muội phải lựa chọn. Vì giấc mộng của muội, muội luôn trốn tránh chọn lựa, chỉ cho tới phút cuối cùng mộng đã tỉnh, muội chọn hắn để giành hồi ức lại cho ta. Đối với muội lúc đó mà nói có lẽ đây là cách tốt nhất, nhưng bây giờ thì đó lại là một sự sai lầm, một sai lầm to lớn muội có hiểu không? Thân ảnh của muội, tất cả về muội đều được vĩnh viễn cất giữ trong trái tim ta. Đêm hôm đó muội đã trao cho ta tất cả những gì đẹp nhất, đó giống như chiếc chìa khoá, vĩnh viễn khoá chặt trái tim ta vào thời gian và không gian đó không có cách nào thoát ra được.

Thân thể run rẩy, sắc mặt Thái Phượng tiên tử nhợt nhạt không chút máu, lùi lại ba bước dựa vào một gốc cây, thần tình bà thê lương nói:

- Đừng nói nữa, đừng nói nữa, chuyện quá khứ còn nhắc lại làm gì? Quên nó đi, quên nó đi, chỉ là một giấc mộng!

Âu Dương Vân Thiên lắc đầu:

- Đã nhiều năm qua việc có thể quên được thì ta đã quên rồi, cả sự thù hận. Nhưng việc này ta không thể quên được, nó luôn luôn hiện lên trong đầu ta.

- Điều mà ta muốn nói, là ngày đó muội đã trao trái tim cho hắn ta, thân xác nàng trao cho ta. Không những hại hắn mà còn hại cả ta, hại cả muội nữa, muội biết không?

- Nếu như muội đem cả thân xác và tâm hồn mình trao cho một người, thế giới này lại có thêm một cặp đôi hạnh phúc và thêm một người đau khổ. Nhưng muội lại đem tâm hồn và thể xác phân làm hai, như thế đã biến thành ba người đau khổ, muội hiểu không? Nghĩ lại từ đó trở đi, hận thù đã quên hêt rồi, chỉ còn lại tình yêu, còn lại nỗi đau, chỉ còn lại những lo lắng những hoài niệm muộn phiền vô tận.

Thái Phượng tiên tử không có cách nào để đối mặt với tất cả chuyện này, bà quay mặt đi và bắt đầu khóc. Âu Dương Vân Thiên không bước tới khuyên bà, hắn vẫn đứng trong gió lắng nghe tiếng khóc của bà, trên mặt lộ vẻ u sầu.

Không biết từ lúc nào tiếng khóc nhỏ dần, Thái Phượng Tiên Tử quay lại nhìn hắn ta, nhẹ giọng bảo:

- Huynh hãy đi đi, ở lại đây lâu khiến cho người trong liên minh phát hiện ra thì không hay đâu.

Nhìn bà, Âu Dương Vân Thiên nhãn thần nhu hòa, bình tĩnh nói:

- Trái tim của muội vẫn có một phần hướng về ta, đúng không? Bây giờ ta muốn biết bao nhiêu năm qua hắn đối xử với muội tốt không, nói với ta, ta sẽ đi ngay. Nếu không thì ta sẽ trực tiếp đi tìm hắn.

Thái Phượng tiên tử sắc mặt biến đổi, nhãn thần u oán nhìn hắn ta, hạ giọng:

- Huynh ấy vẫn khổ công tu luyện muốn vượt qua tất cả mọi người, bởi vậy mà bao năm qua bọn muội ở bên nhau không nhiều.

Ánh mắt lạnh lùng, Âu Dương Vân Thiên tức giận gầm lên:

- Đáng ghét, nếu sớm biết hắn ta làm như vậy ta đã không ẩn thế, không xuất hiện bao nhiêu năm qua. Lúc đầu là muốn hoàn thành tâm nguyện của muội ta bế môn tu luyện pháp quyết, hy vọng có thể từ đó mà quên muội đi, đồng thời cũng không làm phiền các người. Nào ngờ trăm năm nay hắn vẫn cứ giống như một khúc gỗ, như thế thì làm sao mà ta nuốt nỗi cơn tức giận này chứ. Ta sẽ đi tìm hắn, nếu như hắn tránh không gặp, ta sẽ xông thẳng vào Cửu Thiên Hư Vô giới, nhất định phải hỏi hắn cho rõ ràng.

Thái Phượng Tiên Tử sắc mặt kinh hãi, vội vàng nói:

- Vân Thiên, huynh đừng xúc động quá như vậy, việc này cũng không thể hoàn toàn trách huynh ấy được, nhiều năm qua muội cũng tu luyện tại Vân Chi Pháp giới, bởi vậy bọn muội mới ít thời gian ở bên nhau. Huynh...

Lời vẫn còn chưa nói hết, Âu Dương Vân Thiên đã ngắt lời, chất vấn:

- Đến lúc này mà muội vẫn còn bảo vệ hắn, như vậy thì những khổ cực bao nhiêu năm qua mà muội phải chịu chẳng có nghĩa lý gì sao?

Thái Phượng tiên tử cười đau khổ, nghẹn ngào:

- Đều đã qua rôi, hà tất phải nhắc nhiều làm gì cho loạn tâm ý? Huynh hãy về đi, Cửu Thiên Hư Vô giới đâu phải nơi có thể tuỳ tiện xông vào, huynh đi sẽ gặp nguy hiểm, muội không muốn huynh gặp nguy hiểm.

Nhìn thẳng vào mắt bà, lúc này Âu Dương Vân Thiên dường như nhìn thấu được trái tim bà, tiếc rằng có một số thứ không thể nhìn thấu.

THẤT GIỚI TRUYỀN THUYẾT 263:
- Nếu muội không muốn ta đi tìm hắn, thế thì ta không đi nữa là được chứ gì. Nhưng sau này nếu gặp hắn ở Nhân gian, ta sẽ không dễ dàng gì tha cho hắn đâu. Thất giới đã loạn, muội hãy chú ý bảo trọng, huynh nói câu này hy vọng muội nhớ kỹ trong lòng.

Thở dài một tiếng, Âu Dương Vân Thiên cuối cùng vẫn không nhẫn tâm phản bội lại ý nguyện của bà, đã có ý nhượng bộ.

Cảm nhận được tâm ý của Vân Thiên, Thái Phượng tiên tử đau khổ nhìn hắn, dịu dàng nói:

- Có điều gì huynh nói đi, muội nhất định sẽ nhớ kỹ trong lòng.

Quan sát xung quanh, Âu Dương Vân Thiên cuối cùng nhìn xuống dòng sông Hoàng Hà đang cuồn cuộn chảy, bình tĩnh nói:

- Nếu như có một ngày Vân Chi pháp giới không còn, hãy đến tìm ta...

Thái Phượng tiên tử tâm thần chấn động, bà kinh hãi hỏi:

- Không thể nào, Vân Chi pháp giới không thể bị huỷ diệt! Huynh còn nghe được tin gì nữa, hãy mau nói cho muội biết.

Thở dài nhìn bà, Âu Dương Vân Thiên nói với giọng chắc chắn:
- Câu nói này muội phải nhớ rõ, khi ngày ấy đến chính là lúc Cửu Thiên Hư Vô giới đi vào con đường huỷ diệt. Nghe nói ngày hôm đó Khổng Tước công chúa Bách Linh của Thiên Chi đô có nói một câu "Lục viện hợp, thiên hạ ly" điều này là hoàn toàn có thật. Chính tà có rất nhiều điểm bất đồng, có nhiều chuyện mà chính đạo không thể biết nhiều như tà đạo, nói như vậy muội minh bạch rồi chứ?

Ngây ngốc đứng nhìn hắn ta, Thái Phượng tiên tử thì thào:

- Chẳng lẽ lúc đầu chúng ta làm như vậy đều là sai sao? Tại sao lại như vậy, không thể nào, không thể nào sai được!

Âu Dương Vân Thiên nói:

- Muội không cần nghĩ ngợi nhiều, cái gì đến sẽ đến. Muội hãy bảo trọng, ta đi trước đây. Hy vọng lần sau gặp lại trái tim của muội sẽ hướng về ta.

Nhìn theo thân ảnh đã đi xa, Thái Phượng tiên tử nhãn thần phức tạp, tự nhủ:

- Cái gì nên đến quả thật có muốn tránh cũng không thể tránh nổi, mối oán hận tình sầu dày vò mấy trăm năm nay của ba người chúng ta có lẽ cũng nên kết thúc rồi. Chỉ có điều kết thúc thế nào mới như các người mong muốn đây? Có lẽ sự việc là do ta gây ra cũng nên theo ta mà đi, đúng không?

Lời nói đầy nghi hoặc mơ hồ bay theo cùng làn gió, là đang hỏi gió, hay đang hỏi chính mình?

Lúc hoàng hôn, Thái Phượng tiên tử quay trở lại Nhã viên, vừa về đến cổng thì nghe nói Diệp Tâm Nghi đã trở về, Kim Cương Thánh Phật cùng Vân Hoa và Triển Ngọc cũng đang trên đường trở về.

Bước vào đại sảnh, Kiếm Vô Trần đang ngồi nói chuyện với Diệp Tâm Nghi, đồng thời Phong Lôi chân quân, Chiến Tâm tôn giả, Liễu Tinh Hồn, Pháp Quả đại sư, Hạo Vân cư sĩ, Thất Huyền chân nhân, Càn Nguyên chân nhân, Tàn Dương tử tám người đều có ở đó.

Mời Thái Phượng tiên tử ngồi xuống, Kiếm Vô Trần vui mừng thông báo:

- Lần này Diệp Tâm Nghi xuất mã đã không phụ sự mong đợi của mọi người, cô ấy đã thuận lợi mang Thông Linh điểu về đây, đó là một chuyện vô cùng đáng mừng. Vật này mặc dù không có tác dụng khi giao chiến, theo tương truyền thì nó rất thần kỳ, để nó không rơi vào tay bọn tà ma sẽ lại gây thêm phong ba, lần này Tâm Nghi thành công sẽ có tác dụng vô cùng to lớn.

Liễu Tinh Hồn cười nói:

- Lời minh chủ nói rất đúng, lần này Diệp minh chủ thuận lợi lấy được Thông Linh điểu đối với thiên hạ tu chân giới mà nói đúng là một việc lớn, vô hình chung đã đem lại cho liên minh thêm phần uy nghiêm. Đối với việc sau này đối phó với yêu ma quỷ quái, khí thế của chúng ta cũng có phần mạnh thêm.

Thấy Kiếm Vô Trần cười đắc ý, Liễu Tinh Hồn cũng nhếch mép cười một cách kỳ dị.

Hạo Vân cư sĩ nhìn thấy thần sắc đó của Liễu Tinh Hồn trong lòng hừ lạnh một tiếng, nét mặt bình thản nói:

- Việc này quả thật vô cùng đáng mừng và cũng sẽ có những rắc rối đến theo nó, chúng ta cũng cần phải cẩn thận đề phòng. Mặc dù nói liên minh người đông thế mạnh, nhưng giới tu chân trong thiên hạ người nhiều vô kể, có hay không những kẻ không sợ chết đến tranh đoạt điều này chẳng ai có thể nói trước được. Theo ý ta, chúng ta nên tăng cường đề phòng, tìm một sách lược vẹn toàn để tránh sau này trở tay không kịp.

Nghe Hạo Vân cư sĩ nói xong, mọi người đều gật đầu tỏ vẻ tán đồng.

Diệp Tâm Nghi thấy vậy, mở lời lên tiếng:

- Lời cư sĩ nói rất có lý, trên đường quay về ta cũng nhiều lần bị ngăn chặn. Mặc dù có thể thuận lợi trở về Nhã viên, nhưng ta tin rằng những kẻ đó sẽ không dễ dàng bỏ qua đâu. Có lẽ chúng không dám đường hoàng tới cướp mà lại dùng những âm mưu thủ đoạn, muốn tránh cũng không dễ dàng gì. Ta đã phân phối các đệ tử tăng cường đề phòng, mọi người chỉ cần lưu tâm hơn, bất kể khi nào cũng phải chú ý tới những người những việc đáng ngờ, như thế có thể giảm bớt nhiều nguy hiểm.

Thấy mọi người gật đầu đồng ý, Kiếm Vô Trần nói:

- Trời cũng không còn sớm nữa, mọi người hãy dùng cơm đi, có chuyện gì thì lập tức thông báo cho chúng ta là được rồi.

Nói xong thì hắn đứng dậy nắm tay Diệp Tâm Nghi đi vào phía trong, mọi người thấy vậy nhìn nhau rồi cũng lần lượt đứng dậy rời đi.

Trở về phòng, Kiếm Vô Trần có vẻ cuống quýt ôm lấy Diệp Tâm Nghi:

- Tâm Nghi, lần này muội làm thật tốt, ta không biết làm thế nào để khen ngợi muội.

Hắn vừa nói vừa dùng mục quang nóng bỏng nhìn nàng, từ từ ghé sát lại khuôn mặt của Tâm Nghi.

Diệp Tâm Nghi đỏ mặt thẹn thùng nhìn hắn, cúi mặt:

- Giữa chúng ta mà huynh vẫn còn nói những lời này sao, chẳng khác gì là người ngoài. Chỉ cần huynh vui vẻ, có thể lãnh đạo lục viện chống lại bọn yêu ma quỷ quái, bảo vệ nhân gian thì tất cả những gì muội làm đều đáng cả.

Kiếm Vô Trần xúc động ôm lấy thân thể mềm mại của nàng, cảm động nói:

- Nàng thật tốt, đời này ta nhất định sẽ đối xử thật tốt với nàng, không thể làm cho nàng thất vọng. Bây giờ chúng ta...

Giọng nói nhỏ dần, Kiếm Vô Trần nhìn dung nhan kiều mị của nàng mà không kìm chế được lòng mình, hắn nhẹ nhàng hôn nàng, một nụ hôn cuồng nhiệt nồng cháy và thả mình vào làn hương cơ thể nàng.

Diệp Nghi Tâm đỏ bừng mặt, miệng khẽ rên rỉ rồi nàng vô lực dựa vào lòng và đưa hai tay vuốt nhẹ ngực hắn.

Trong gian phòng yên tĩnh, Kiếm Vô Trần và Diệp Tâm Nghì chìm đắm trong cảm giác ngọt ngào. Một lúc sau Diệp Tâm Nghi mới đẩy hắn ra, vừa sửa sang lại y phục vừa nũng nịu mắng:

- Đồ xấu xa, chỉ biết làm mấy chuyện này.

Kiếm Vô Trần cười hì hì hai tiếng khô khốc, ánh mắt lướt nhìn bộ ngực hấp dẫn của nàng nói tránh đi:

- Là muội quá đẹp, ta chỉ là nhất thời không kiềm chế được lòng mình mà thôi. Được rồi, chúng ta hãy nghiên cứu qua Thông Linh điểu nào, xem xem có thể tìm ra chỗ kỳ diệu của nó không.

Diệp Tâm Nghi trừng mắt nhìn hắn, thấy mục quang của hắn nàng không kìm được, mặt ửng hồng mắng nhỏ vài câu rồi bỗng nói:

- Không vội, muội đột nhiên nhớ ra một chuyện muốn nói với huynh.

Kiếm Vô Trần kinh ngạc nhìn nàng, hỏi:

- Việc gì mà vẻ mặt muội nghiêm túc như vậy, có phải giới chân tu lại mới xuất hiện một tên nổi loạn, hay là...

Đi tới chiếc ghế ở bên cạnh ngồi xuống, Diệp Tâm Nghi lấy Thông Linh điểu từ trong ngực áo ra đặt xuống bàn, vẻ mặt lo lắng nói:

- Lần này đi tới Động Đình hồ muội đã gặp sư huynh Vô Tâm của huynh, lúc đó hắn đeo mặt lạ tu la, dễ dàng đánh trọng thương Thiên Túc đạo trưởng của Vô Vi phái, sau đó lại đột nhiên tấn công bọn muội. Ma thần Chích Thiên của Ma Huyễn giới nhận ra pháp quyết hắn thi triển chính là Ám Ảnh Lưu Quang. Theo như muội nhận thấy tu vi của hắn vô cùng cường mãnh, sợ rằng trước mắt chúng ta không có ai có thể so sánh với hắn, bao gồm cả huynh.

Kiếm Vô Trần sắc mặt biến đổi, trong đầu xuất hiện thân ảnh của Vô Tâm, nhãn thần cô ngạo lạnh lùng, biểu tình lặng lẽ, tất cả đều khắc sâu trong lòng hắn. Nghĩ tới những chuyện mà sau này hắn làm có thể sẽ gây xung đột với liên minh, đến lúc đó không biết sẽ giải quyết thế nào?

Hạ thấp giọng, Kiếm Vô Trần nói:

- Việc này ta biết, đợi khi nào có thời gian ta sẽ về Thiên Kiếm viện hỏi sư huynh, để tránh sau này làm nên những việc khiến ta phải khó xử.

Diệp Tâm Nghi có chút lo lắng nói:

- Muội nghĩ rằng cho dù huynh đi rồi thì hiệu quả cũng không cao, hơn nữa lúc đầu khi thảo phạt Lục Vân ở Dịch viên, Liễu Tinh Hồn đã ở trước mặt mọi người nói sư huynh Vô Tâm tu vi đã bị phế. Nếu như để cho Dịch viên biết được muội lo lại xảy ra một trận phong ba, vì vậy huynh nên cẩn thận.

Kiếm Vô Trần nói:

- Cám ơn muội quan tâm, ta sẽ cố gắng giải quyết tốt. Bây giờ chúng ta hãy nghiên cứu tiếp món đồ này.

Nói xong hắn cẩn thận xem xét Thông Linh điểu, từ từ trầm ngâm. Diệp Tâm Nghi im lặng thở dài, nàng cũng không nói thêm lời nào cùng hắn nghiên cứu sự thần diệu của Thông Linh điểu.

Buổi tối ánh trăng sáng vằng vặc, cả Nhã viên tĩnh lặng trong màn đêm.

Đột nhiên trong bóng đêm tĩnh mịch xuất hiện một hắc ảnh, tiếp theo là đạo thứ hai, thứ ba, rồi liên tiếp xuất hiện bảy đạo hắc ảnh phân bố khắp Nhã viên, nhóm người không hề nói gì cũng không đứng gần nhau, không biết có phải là cùng một hội hay không!

Trong làn gió đêm tất cả đều thật yên tĩnh không một tiếng động, bảy đạo hắc ảnh giống như u linh, vô thanh vô tức tĩnh lập giữa không trung.

Giờ tý sắp tới, một đệ tử Nhã viên từ đại môn đi ra quan sát bốn phía, tự nhủ thầm:

- Không có lấy một bóng ma nào thế mà vẫn phải tuần tra khắp nơi, ta thấy chắc là do mấy trận trước thất bại liên tục cho nên đã sợ mất mật rồi, thật là...

Lời nói ngừng lại, gã đó rùng mình, cả người bỗng nhiên đổ xuống. Một lát sau hắn ta lại đứng dậy, chỉ có điều song nhãn loé lên tia hắc sắc quang hoa rồi lập tức bước đi.

Phủi bụi cát trên người, gã đệ tử đó nhìn sáu hắc ảnh còn lại trên không trung không nói lời nào đi thẳng vào Nhã viên. Đi qua hành lang, gã hết rẽ trái rồi lại rẽ phải, rất nhanh đi đến một cái sân nhỏ kiến trúc nho nhã, ánh mắt dừng lại ở một căn phòng vẫn còn sáng ánh đèn.

Chân không chạm đất, gã bế trụ hô hấp ẩn giấu toàn bộ khí tức của mình, giống như u linh bay tới phía ngoài căn phòng và nhìn qua khe hở của cánh cửa sổ. Chỉ nhìn thấy Kiếm Vô Trần và Diệp Tâm Nghi đang ngồi bên cạnh chiếc bàn đang đánh giá quan sát Thông Linh điểu, rõ ràng là đang nghiên cứu vật này.

Quan sát cẩn thận một lát, nhân ảnh ở ngoài nhìn thấy hai người trong phòng không có ý định đi ngủ, bất giác nhãn châu đảo tròn, thân ảnh bay ra xa mấy trượng, tay phải khẽ vẫy về mấy gian phòng phía tây. Một ngọn lửa loé lên, đám lửa đột ngột bốc lên nhanh chóng lan ra xung quanh.

Gã làm xong việc, bàn tay phải cứng như một lưỡi dao chém xuống không trung phía xa, một tiếng nổ lớn vang lên lập tức đánh thức tất cả mọi người. Sau đó nhân ảnh bay trở lại bên ngoài cánh cửa phòng của Kiếm Vô Trần, cẩn thận quan sát tiếp những động tĩnh bên trong phòng.

Lúc ngọn lửa bùng lên, Kiếm Vô Trần và Diệp Tâm Nghi đã phát hiện ra điều dị thường, đến lúc nghe thấy tiếng nổ vang lên hai người đều thất kinh biết rằng có người đến sinh sự, cả hai đồng thời đứng dậy bước ra khỏi phòng chạy tới chỗ đang phát hoả. Sau khi vừa di chuyển, Diệp Tâm Nghi đột ngột quay lại cầm lấy Thông Linh điểu. Đúng lúc này một đạo nhân ảnh phá cửa xông vào chồm tới cướp lấy Thông Linh điểu, rõ ràng là đã có âm mưu từ trước.

Diệp Tâm Nghi thét lên một tiếng:

- Kẻ trộm to gan dám xông vào Nhã viên, tối nay ngươi phải bỏ mạng lại!

Một chưởng huy động, khí lưu cương mãnh dưới sự không chế của Diệp Tâm Nghi một hoá thành năm, năm lưỡi đao ánh sáng xanh chói lao về phía nhân ảnh. Đồng thời dải lụa màu vàng trên vai cũng tự động bay lên, nhanh chóng phân bố xung quang căn phòng hình thành một kết giới thần kỳ tách biệt hoàn toàn với bên ngoài.

Cười âm hiểm, gã đó không hề để tâm, toàn thân phát ra hắc sắc quang hoa dễ dàng gạt tung năm đạo phong nhận của Diệp Tâm Nghi, tay phải giơ ra trực tiếp chụp lấy Thông Linh điểu, dự định cướp được sẽ tiếp tục đấu với nàng. Nhưng khi nhìn thấy Thông Linh điểu sắp rơi vào tay hắn, vật màu đỏ huyết trên bàn đột nhiên nhạt dần, trong chớp mắt biến mất trong không trung.

THẤT GIỚI TRUYỀN THUYẾT 264:
Gầm lên một tiếng, gã đó dừng lại nhìn Diệp Tâm Nghi, hét lớn:

- Vật đó ngươi dấu đi đâu rồi, mau giao ra đây?

Diệp Nghi Tâm thần tình lạnh lùng nhìn gã, bình tĩnh hỏi:

- Giờ phút này cái mà ngươi cần phải quan tâm không phải là Thông Linh điểu mà là tính mạng của ngươi. Cho dù bây giờ ta đưa nó cho ngươi liệu ngươi có còn sống mà ra khỏi đây, có phải vậy không? Bây giờ ngươi hãy mau khai ra lai lịch của ngươi, tại sao lại giết môn hạ của Nhã viên ta rồi chiếm đoạt thân xác hắn?

Gã đó lạnh lùng đáp:

- Mục đích thì ngươi cũng đã biết rồi, cần gì phải hỏi? Còn về lai lịch của ta, nếu như có bản lĩnh thì ngươi hãy đoán đi. Hiện tại đừng có lắm lời vô ích, chúng ta hãy đọ sức xem sao, xem chiêu!

Hai tay gã xoay chuyển trước ngực, giữa chưởng tâm xuất hiện một luồng hắc sắc quang hoa. Một quả cầu chân nguyên ma khí cường mãnh bay tới phía trước ngực Diệp Tâm Nghi.

Nhãn thần lạnh lẽo, Diệp Tâm Nghi nói:

- Là cao thủ Ma môn, không biết ngươi đến từ Nhân gian hay Ma vực?

Trong khi nói, tay phải của Diệp Tâm Nghi che đậy ấn Lan Hoa quyết, lòng bàn tay trái hướng ra ngoài phóng ra một luồng phích lịch thanh mang đón hắc sắc quang cầu bay tới.

Giữa không trung hai bên va vào nhau phát ra ánh sáng chói mắt cùng với một tiếng nổ lớn kinh thiên, vụ nổ lớn gây ra chấn động dữ dội khiến cho cả kết giới rung động.

Lùi lại hai bước, sắc mặt của Diệp Tâm Nghi có chút thay đổi, ánh mắt nàng lộ ra vẻ kinh ngạc, kêu lên:

- Ngươi rốt cuộc là ai, trong ma khí còn ẩn tàng cả yêu khí nữa?

Gã đó cười nham hiểm, hai lòng bàn tay quay vào nhau, lòng bàn tay trái một luồng hắc sắc ma khí, lòng bàn tay phải là một luồng yêu khí màu xám đang lượn vòng không ngừng lấp lánh, dưới sự khống chế của hắn hai luồng khí đó đang hoà nhập lại. Khi hai luồng khí hoàn toàn hoà nhập vào nhau, gã cười nói:

- Tiếp được chiêu này, ta sẽ nói cho ngươi biết.

Nhìn ám hắc sắc quang cầu đang bay tới, sắc mặt Diệp Tâm Nghi có vẻ trầm trọng, nàng biết rằng thứ này tuy không lớn nhưng nó có một sức mạnh phá hoại khủng khiếp. Toàn thân quang hoa lóe sáng, Diệp Tâm Nghi toàn thân thần thánh chi khí bạo phát mạnh mẽ, xung quanh nàng hình thành nên vô số những tia ngũ thái quang hoa rực rỡ. Bàn tay nàng đưa ra, hàng ngàn tia sáng nhỏ giống như những sợi tơ phóng đến đón lấy quả cầu ánh sáng đang lao tới, không ngừng chuyển động vòng tròn xung quanh nó, nhanh chóng bao phủ toàn bộ bề mặt bằng một thứ ánh sáng xanh nhạt, ngăn cản sự tấn công của nó.

Trong phòng, Diệp Tâm Nghi đứng cách người kia khoảng một trượng, giữa hai người luồng sáng vẫn đang chuyển động qua lại theo sự điều khiển của hai bên, lúc thì thứ ánh sáng đen kia tăng lên, lúc thì ánh sáng xanh lại xuất hiện, hai bên không bên nào chịu nhường bên nào. Trong khi giằng co vẻ mặt của hai người đều vô cùng nghiêm túc, hiển nhiên là kỳ phùng địch thủ khó phân cao thấp.

Cảm giác cùng với thời gian dần trôi qua, gã đó biết rằng càng lâu thì mình càng bất lợi. Vì vậy gã hét lớn một tiếng, thân thể tiến lên một bước, khí thế mạnh mẽ hung hãn phát ra chấn mạnh làm Diệp Tâm Nghi sắc mặt trắng nhợt.

Khẽ nghiến răng, trong mắt Diệp Tâm Nghi thần quang đại thịnh, khí tức toàn thân điên cuồng tăng lên. Hai tay nàng dùng toàn bộ sức lực tấn công, sự va đập cực mạnh tại điểm không xoay chuyển hai nguồn sức mạnh tụ lại và phát ra tiếng nổ long trời, phá huỷ toàn bộ những gì ở trong phòng, kể cả kết giới mà Diệp Tâm Nghi tạo nên cũng vỡ tan.

Diệp Tâm Nghi rùng mình nhanh chóng chạy ra sân, ánh mắt cảnh giác nhìn kẻ địch, còn gã kia rõ ràng cũng không hề dễ chịu chút nào. Thân thể mà hắn chiếm cứ cũng nhanh chóng vỡ vụn, nhanh chóng lộ ra một thân ảnh màu đen nhìn không rõ diện mạo.

Xung quanh không ít người, tại nơi mà hai người vừa giao chiến các cao thủ trong Nhã viên đã dập lửa. Còn Liễu Tinh Hồn, Pháp Giới đại sư, Hạo Vân cư sỹ, Thất Huyền chân nhân, Càn Nguyên chân nhân, Tàn Dương Tử đang đi tìm bốn phía, lúc này đang giao chiến cùng kịch liệt cùng với sáu đạo hắc ảnh ở bên ngoài. Chỉ còn lại Kiếm Vô Trần, Phong Lôi chân quân, Chiến Tâm tôn giả, Thái Phượng tiên tử, Ngọc Vô Song và những người khác khoảng mười người đang đứng thủ ở một bên lạnh lùng nhìn những đạo hắc ảnh.

Nhìn Kiếm Vô Trần đang đến gần, Diệp Tâm Nghi quan tâm nói:

- Chàng cẩn thận một chút, những kẻ này biết cả yêu ma lưỡng tông pháp quyết, thập phần cổ quái, không biết từ đâu đến.

Kiếm Vô Trần có vẻ hơi kinh hãi, sau đó lại hắn đạm nhiên nói:

- Muội yên tâm, hôm nay hắn có mọc cánh cũng không thể bay ra khỏi Nhã viên, muội hãy đi nghỉ ngơi đi, ta đến thu thập chúng.

Cảnh giác nhìn xung quanh, hắc ảnh cười nhưng vẻ mặt hắn lại như không cười:

- Người ta nói minh chủ của Lục Viện liên minh cuồng vọng tự đại, hôm nay tận mắt thấy quả là danh bất hư truyền, chẳng trách mà đến kẻ kém cỏi nhất Yêu vực Hắc Sát Hổ Vương cũng không thể đánh nổi, lại còn liên tục bại trận, thật là khiến cho người trong thiên hạ phải mất mặt.

Mặt tối sầm lại, Kiếm Vô Trần ghét nhất là bị người khác nói ra những kém cỏi của bản thân, lúc này hắn liền đại nộ, gầm lên:

- Câm mồm, ngươi là cái gì mà dám ở đây nói ngông cuồng hỗn xược, đợi ta bắt được ngươi rồi từ từ trừng trị ngươi. Xem chiêu!

Thiên Linh thần kiếm lao vụt ra, âm thanh êm dịu của kiếm cùng với luồng thanh y chi khí đẹp đẽ bao phủ khắp bốn phía, trên không trung một đạo long hồn kiếm ảnh hiện ra mạnh mẽ lao về phía ngực của hắc ảnh.

Cười thờ ơ, một chưởng từ tay phải của hắc ảnh xuất ra, một luồng ma khí kinh thiên dữ dội tụ thành một nắm đấm dễ dàng phá tan đòn tấn công của Kiếm Vô Trần, miệng gã còn cười:

- Kẻ không biết xấu hổ đã phẫn nộ rồi, ngươi là minh chủ của lục viện, không những không dám đối diện với sự thật mà còn muốn giết người diệt khẩu, ngươi cho rằng bây giờ trong chân tu giới mọi người không biết ngươi là kẻ thế nào sao? Trận chiến ở Dịch viên, ngươi từng là đệ tử kiệt xuất nhất của Thiên Kiếm viện đã bị mọi người sỉ nhục. Hôm nay đừng nói đến yêu ma quỷ quái coi thường ngươi, chính đạo trong thiên hạ có bao nhiêu người coi trọng ngươi đây, người ở trong Nhã viên có mấy người phục ngươi chứ? Haha.. không chịu nổi nữa rồi hả, nếu như không chịu nổi thì đừng có tranh giành chức minh chủ này, không phải ngươi tự chuốc lấy hay sao, còn trách ai được?

Lời nói vô cùng sắc bén, dường như có ý muốn kích nộ Kiếm Vô Trần khiến cho những người xung quanh đều biến sắc mặt, mọi người đều không dám nói gì trong lúc này.

Kiếm Vô Trần gầm lêm phẫn nộ, đồng thời trong bóng đêm ngũ thái quang hoa đại thịnh, Thiên Linh thần kiếm cùng với sức mạnh chấn động đất trời, chiêu xuất ra như muốn chém nát bầu trời, những luồng khí ở xung quanh bao vây lấy thân thể hắc ảnh phát ra một kích đầy cuồng nộ.

Cảm nhận được sức mạnh kinh khủng của chiêu này, hắc ảnh một biến thành hai, lại hai biến thành bốn, bốn biến thành tám, tám biến thành hàng nghìn hàng vạn. Gã sử dụng thuật mê hoặc, khắp sân đều là bóng ảnh khiến mọi người không thể nào nhìn rõ được gã ở chính xác chỗ nào.

Bóng đen tránh né rồi tiếp tục chế nhạo:

- Kiếm khí thật lợi hại, kiếm quyết thật ghê gớm, quả không hổ là tuyệt học trấn sơn của Thiên Kiếm viện. Nhưng đáng tiếc đã bại trong tay một kẻ vô danh trong Dịch viên, thật là không thể ngờ được. Ai, mạnh thêm nữa đi, đúng rồi thêm chút lực nữa, đợi lát nữa cả Nhã viên sẽ bị ngươi san bằng thành bình địa, tới lúc đó minh chủ thật là uy phong.

Những lời chế nhạo bay lảng vảng trong không trung, vài người trong Dich viên nghe xong đều cười thầm, còn những người khác thì nét mặt lo lắng chỉ sợ Kiếm Vô Trần thực sự phẫn nộ sẽ san bằng nơi này. Lúc này Kiếm Vô Trần cũng phẫn nộ vô cùng, bất quá phẫn nộ thì phẫn nộ, hắn tu vi tinh thâm cũng nghe ra được hắc ảnh kia cố ý kích nộ hắn, vì vậy hắn cố kiềm chế những phẫn nộ trong lòng mà gia tăng công kích.

Trong tiểu viện kiếm ảnh như rồng, quang ảnh như con thoi, kiếm khí tạo ra vô số những cơn lốc đang xen kẽ vào nhau sinh ra những va đập mạnh mẽ không ngừng phát ra những tiếng nổ. Nhưng hắc ảnh uyển chuyển như u linh, thân pháp né tránh vô cùng thần diệu, tốc độ di động cũng nhanh hiếm thấy, khiến cho Kiếm Vô Trần đã gần mười chiêu mà vẫn không tấn công được gã.

Thân thể ngừng lại, ngọn lửa phẫn nộ trong mắt Kiếm Vô Trần bùng lên, ánh mắt sắc bén nhìn vào hắc ảnh, hắn nói khô khốc:

- Thấy ngươi võ công cũng thuộc loại nhân gian hiếm gặp, tại sao lại không dám lộ ra chân diện trước mặt người khác, chẳng lẽ ngươi lại là giống nghiệt chủng tư sinh của kẻ nào đó sao?

Lúc này, toàn bộ những phẫn nộ trong người Kiếm Vô Trần đều biến thành một lời nguyền rủa đâm thẳng vào tim của bóng đen.

Trong bóng đêm, hai mắt bóng đen bùng lên ngọn lửa phát ra ánh sáng lạnh lẽo, gã giận dữ nhìn Kiếm Vô Trần nói:

- Khích ta? Cũng là một cách không tồi. Chỉ có điều mặc dù trong lòng ta tức giận, nhưng đầu óc ta vẫn còn sáng suốt lắm. Hôm nay ta sẽ không nói cho ngươi biết, ngươi làm gì được ta. Sau này nó sẽ trở thành một bóng đen vĩnh viễn lưu lại trong tâm ngươi, ngươi có đuổi cũng không đi, giống như một cơn ác mộng.

Kiếm Vô Trần cười lạnh lùng:

- Ngươi vẫn còn kém lắm, mà hôm nay ngươi cũng không còn cơ hội sống thêm nữa. Ta hỏi lại lần cuối cùng, nói hay không nói, nếu như không nói, tối nay ngươi sẽ không còn cơ hội để nói nữa, bởi vì dưới Hyết Hà đồ thì không kẻ nào có thể sống sót.

Hắc ảnh nghe xong, ánh mắt sắc lạnh:

- Nói khoác lác như vậy không sợ mỏi mồm à, không biết mấy ngày trước ngươi sử dụng Huyết Hà đồ có thể giữ được cao thủ thần bí Bắc Phong hay không? Sao không nói gì thế, có phải đã làm cho ngươi không còn mặt mũi nào rồi? Muốn giết ta, ngươi tốt nhất hãy thử thêm lần nữa đi rồi khoác lác, ngoài ra sáu môn hạ bên ngoài hình như tình hình cũng không được tốt đâu, ngươi cứ mải mê ở đây đối phó với ta đợi lát nữa thì ra mà nhặt xác sáu người bọn chúng về.

Hắn nói xong, Kiếm Vô Trần khẽ rùng mình, phân tích tình hình bên ngoài quả nhiên bất diệu. Quay đầu lại nhìn Diệp Tâm Nghi, Kiếm Vô Trần đang định nói thì nghe thấy Chiến Tâm tôn giả thét lên:

- Muốn chạy, quay lại!

Kiếm phát ra những tiếng sấm đáng sợ, khắp bầu trời kiếm khí như mưa bao phủ dày đặc rơi đầy khắp ngóc ngách, quả thực không hổ là cao thủ của Thần Châu đệ nhất môn phái, quả có điểm khác đặc biệt.

Trên không trung hắc ảnh huyễn hóa thành vô số, thanh âm của gã đó vang lên từ bốn phía:

- Ta sẽ tự nhiên quay trở lại, nhưng tối nay các ngươi hãy từ từ mà chờ đợi đi, xem lần sau gặp lại có nhận ra ta không. Ha ha ...

Tiếng cười xa dần, hắc ảnh thần bí này cuối cùng thì cũng vẫn thoát dưới kiếm của Chiến Tâm tôn giả. Mọi người sững sờ, khi định thần lại đều chạy ra ngoài đuổi theo.

Chiến Tâm tôn giả cau mày lại ngăn Kiếm Vô Trần và Diệp Tâm Nghi đang định đuổi theo lại nói:

- Đừng vội, tên này vô cùng quỷ dị, nếu như ta đoán không nhầm thì hắn ta nhất định đến từ Nhân gian, hơn nữa là đến từ vùng đất cực bắc. Hắn đồng thời tinh thông yêu ma lưỡng tông pháp quyết, điều này chứng minh rằng hắn không phải cao thủ vực chi tam giới, bởi vì đối với những cao thủ này mà nói pháp quyết của vực chi tam giới là không thể dung hoà được, chỉ có con người mới có thể đồng thời luyện những loại pháp quyết hoàn toàn không giống nhau này.

Kiếm Vô Trần hỏi:

- Tôn giả đã biết được những điều này vậy có thể đoán được bọn chúng đến từ môn phái nào không?

Chiến Tâm tôn giả sắc mặt trầm tư, có chút không dám khẳng định nói:

- Điều này thì ta không đoán ra, những môn phái chân tu ở vùng đất Thần Châu này có vô số không thể đếm hết, trong đó môn phái Trung thổ là thịnh nhất, cực bắc môn phái là ít nhất, nam hoang là thần bí nhất, tây phương là quỷ đị nhất, đông phương là thần kỳ nhất. Theo như suy đoán của ta, hắn có thể đến từ Thiên Tà tông một trong tam đại phái ở cực bắc, pháp quyết sở luyện là Thiên Huyễn Tà Vân. Pháp quyết này có tác dụng mô phỏng lại các loại võ công khác, người không biết thì không thể phân biệt được.
 
Mình còn chưa đọc hết anh em đã có để đọc roài! Thế mà chả ai cám ơn một câu! Bất công quá! Hu Hu!
Chờ niềm vui bằng nỗi niềm đã cũ
Đón nỗi buồn bằng một cái mím môi

griffinder
 • Số bài : 41
 • Điểm thưởng : 0
 • Từ: 16.02.2008
RE: 5 hồi mới nhất của Thất giới tặng anh em: từ 259 đến 264 - 21.02.2008 09:33:28
Cảm ơn bạn mattroivedem297 đã post bài cho anh em.

conanh
 • Số bài : 33
 • Điểm thưởng : 0
 • Từ: 11.06.2007
RE: 5 hồi mới nhất của Thất giới tặng anh em: từ 259 đến 264 - 21.02.2008 19:34:41
bạn mattroivedem297 có post thatgioi thì nên ghi rõ là post o tangthuvien và tên cua người dịch với người biên soạn ra để tránh những truyện ko hay xảy ra

Thay đổi trang: < 123 > | Trang 2 của 3 trang, bài viết từ 31 đến 60 trên tổng số 79 bài trong đề mục