China Paintings

Thay đổi trang: 1234567 > | Trang 1 của 7 trang, bài viết từ 1 đến 15 trên tổng số 103 bài trong đề mục
Tác giả Bài
Easyman

 • Số bài : 2518
 • Điểm thưởng : 0
 • Từ: 11.07.2003
 • Nơi: North of the River
 • Trạng thái: offline
China Paintings 15.10.2004 12:29:13 (permalink)
Xin mời các Bạn nếu có các tác phẩm hội họa China thì post ở đây nhé,
và dùng PostReply Easy xin cảm ơn !


Nàng Kiều và Vân
[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/upfiles/867/C3A3B564704A401786C7624B75AF149D.jpg[/image]
<bài viết được chỉnh sửa lúc 16.10.2004 04:05:47 bởi Easyman >
Attached Image(s)

_-"Tự ái là thuốc độc giết chết tình bạn .(Balzac)"-_
 
#1
  Easyman

  • Số bài : 2518
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 11.07.2003
  • Nơi: North of the River
  • Trạng thái: offline
  RE: China Paintings 15.10.2004 12:40:17 (permalink)
  tiếp theo

  [image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/upfiles/867/AF8CFD1737BF4A81942F180380F62E44.jpg[/image]
  Attached Image(s)

  _-"Tự ái là thuốc độc giết chết tình bạn .(Balzac)"-_
   
  #2
   Easyman

   • Số bài : 2518
   • Điểm thưởng : 0
   • Từ: 11.07.2003
   • Nơi: North of the River
   • Trạng thái: offline
   RE: China Paintings 15.10.2004 12:43:08 (permalink)
   Cô gái ngủ ngày

   [image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/upfiles/867/F395C4830DFD47968B42E7320B135B37.jpg[/image]
   Attached Image(s)

   _-"Tự ái là thuốc độc giết chết tình bạn .(Balzac)"-_
    
   #3
    Easyman

    • Số bài : 2518
    • Điểm thưởng : 0
    • Từ: 11.07.2003
    • Nơi: North of the River
    • Trạng thái: offline
    RE: China Paintings 15.10.2004 12:45:10 (permalink)
    Chơi Đàn

    [image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/upfiles/867/03A70AA991B448EBBC0BB5520FBE3811.jpg[/image]
    Attached Image(s)

    _-"Tự ái là thuốc độc giết chết tình bạn .(Balzac)"-_
     
    #4
     Easyman

     • Số bài : 2518
     • Điểm thưởng : 0
     • Từ: 11.07.2003
     • Nơi: North of the River
     • Trạng thái: offline
     RE: China Paintings 15.10.2004 12:46:47 (permalink)
     Ban nhạc

     [image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/upfiles/867/48F45D1D41F3460997F9BAB8849F8158.jpg[/image]
     Attached Image(s)

     _-"Tự ái là thuốc độc giết chết tình bạn .(Balzac)"-_
      
     #5
      Easyman

      • Số bài : 2518
      • Điểm thưởng : 0
      • Từ: 11.07.2003
      • Nơi: North of the River
      • Trạng thái: offline
      RE: China Paintings 16.10.2004 03:13:03 (permalink)
      Ban nhạc

      [image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/867/793613D3D2104CE5BC75D7F374EAAE15.jpg[/image]
      <bài viết được chỉnh sửa lúc 03.10.2005 04:07:59 bởi Easyman >
      Attached Image(s)

      _-"Tự ái là thuốc độc giết chết tình bạn .(Balzac)"-_
       
      #6
       Easyman

       • Số bài : 2518
       • Điểm thưởng : 0
       • Từ: 11.07.2003
       • Nơi: North of the River
       • Trạng thái: offline
       RE: China Paintings 16.10.2004 03:15:38 (permalink)
       Liennu

       [image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/867/8978B9B16A1C40188CAA1CB30F994C6E.jpg[/image]
       <bài viết được chỉnh sửa lúc 03.10.2005 04:09:48 bởi Easyman >
       Attached Image(s)

       _-"Tự ái là thuốc độc giết chết tình bạn .(Balzac)"-_
        
       #7
        Easyman

        • Số bài : 2518
        • Điểm thưởng : 0
        • Từ: 11.07.2003
        • Nơi: North of the River
        • Trạng thái: offline
        RE: China Paintings 16.10.2004 03:17:35 (permalink)
        Tiếp


        [image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/867/148D408F70E54676AB24D72051CACE82.jpg[/image]
        <bài viết được chỉnh sửa lúc 03.10.2005 04:12:36 bởi Easyman >
        Attached Image(s)

        _-"Tự ái là thuốc độc giết chết tình bạn .(Balzac)"-_
         
        #8
         Easyman

         • Số bài : 2518
         • Điểm thưởng : 0
         • Từ: 11.07.2003
         • Nơi: North of the River
         • Trạng thái: offline
         RE: China Paintings 16.10.2004 03:18:49 (permalink)


         [image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/867/5592286F5ACC4A8EB858AAFBC0F4162C.jpg[/image]

         [image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/867/CD3A3A61ECD141DB8D277BB62FCB5CA9.jpg[/image]
         <bài viết được chỉnh sửa lúc 03.10.2005 04:14:33 bởi Easyman >
         Attached Image(s)

         _-"Tự ái là thuốc độc giết chết tình bạn .(Balzac)"-_
          
         #9
          Easyman

          • Số bài : 2518
          • Điểm thưởng : 0
          • Từ: 11.07.2003
          • Nơi: North of the River
          • Trạng thái: offline
          RE: China Paintings 16.10.2004 03:21:49 (permalink)
          Người đẹp ( Tây Thi )


          [image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/867/B8C5405DA892421B9150C26977F12FC9.jpg[/image]

          [image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/867/D7A47625FEBF46D59D8603ADB6E4AAD1.jpg[/image]
          <bài viết được chỉnh sửa lúc 03.10.2005 04:16:42 bởi Easyman >
          Attached Image(s)

          _-"Tự ái là thuốc độc giết chết tình bạn .(Balzac)"-_
           
          #10
           Easyman

           • Số bài : 2518
           • Điểm thưởng : 0
           • Từ: 11.07.2003
           • Nơi: North of the River
           • Trạng thái: offline
           RE: China Paintings 16.10.2004 03:26:14 (permalink)
           Palaceparty và...

           [image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/867/30F5C0D35F504809962ECAF3B04160A5.jpg[/image]

           [image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/867/3482DD6E1AF2458F8B81E274DE050F60.jpg[/image]

           [image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/867/EA95F5817328486496F90C6965FCAF55.jpg[/image]
           <bài viết được chỉnh sửa lúc 03.10.2005 04:19:44 bởi Easyman >
           Attached Image(s)

           _-"Tự ái là thuốc độc giết chết tình bạn .(Balzac)"-_
            
           #11
            Easyman

            • Số bài : 2518
            • Điểm thưởng : 0
            • Từ: 11.07.2003
            • Nơi: North of the River
            • Trạng thái: offline
            RE: China Paintings 16.10.2004 03:32:40 (permalink)
            Núi Sichuan và...

            [image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/867/88064ED817CD4423AA27A1B5D7894AA9.jpg[/image]

            [image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/867/2534845832694FCDBB5575DD4C13E5B2.jpg[/image]

            [image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/867/9B076DE0EEF7426E8A42A4E206CDB359.jpg[/image]
            <bài viết được chỉnh sửa lúc 08.10.2005 12:38:10 bởi Easyman >
            Attached Image(s)

            _-"Tự ái là thuốc độc giết chết tình bạn .(Balzac)"-_
             
            #12
             Easyman

             • Số bài : 2518
             • Điểm thưởng : 0
             • Từ: 11.07.2003
             • Nơi: North of the River
             • Trạng thái: offline
             RE: China Paintings 16.10.2004 03:37:19 (permalink)

             [image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/867/328C13CA3F164DF2A2C214B19679BE89.jpg[/image]

             [image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/867/BA580AC50305499F96D263698F16F370.jpg[/image]

             [image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/867/5FB242DC9FE9447A9CE27827D765053C.jpg[/image]

             [image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/867/BE90CC3845244D60BC35983F75614870.jpg[/image]

             [image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/867/30DCED5858214538B2F0F309BA510126.jpg[/image]

             <bài viết được chỉnh sửa lúc 08.10.2005 12:53:45 bởi Easyman >
             Attached Image(s)

             _-"Tự ái là thuốc độc giết chết tình bạn .(Balzac)"-_
              
             #13
              Easyman

              • Số bài : 2518
              • Điểm thưởng : 0
              • Từ: 11.07.2003
              • Nơi: North of the River
              • Trạng thái: offline
              RE: China Paintings 16.10.2004 03:40:46 (permalink)
              Bird

              [image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/867/3B10CCC79DA4410191C610BB8959FA6A.jpg[/image]

              [image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/867/D3107926312F48AF9C252A63BA019375.jpg[/image]

              [image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/867/3F921D20BC2E4CA1A6EE0278566CCABD.jpg[/image]
              <bài viết được chỉnh sửa lúc 08.10.2005 12:56:36 bởi Easyman >
              Attached Image(s)

              _-"Tự ái là thuốc độc giết chết tình bạn .(Balzac)"-_
               
              #14
               Easyman

               • Số bài : 2518
               • Điểm thưởng : 0
               • Từ: 11.07.2003
               • Nơi: North of the River
               • Trạng thái: offline
               RE: China Paintings 16.10.2004 03:50:16 (permalink)
               Cảnh đồng quê


               [image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/867/8EB6F7714AB14DBB8E57C03EC9CD65E6.jpg[/image]

               [image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/867/23ED0A9639E4434F953E9243DD041319.jpg[/image]

               [image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/867/7DC15D0A6ADC4F84B45625D8AA56C721.jpg[/image]

               [image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/867/429CC0D6C2144078BD28F6BFEFE30AEC.jpg[/image]
               <bài viết được chỉnh sửa lúc 08.10.2005 12:59:50 bởi Easyman >
               Attached Image(s)

               _-"Tự ái là thuốc độc giết chết tình bạn .(Balzac)"-_
                
               #15
                Online Bookmarks Sharing: Share/Bookmark
                Thay đổi trang: 1234567 > | Trang 1 của 7 trang, bài viết từ 1 đến 15 trên tổng số 103 bài trong đề mục

                Chuyển nhanh đến:

                Thống kê hiện tại

                Hiện đang có 0 thành viên và 3 bạn đọc.

                Chú Giải và Quyền Lợi

                • Bài Mới Đăng
                • Không Có Bài Mới
                • Bài Nổi Bật (có bài mới)
                • Bài Nổi Bật (không bài mới)
                • Khóa (có bài mới)
                • Khóa (không có bài mới)
                • Xem bài
                • Đăng bài mới
                • Trả lời bài
                • Đăng bình chọn
                • Bình Chọn
                • Đánh giá các bài
                • Có thể tự xóa bài
                • Có thể tự xóa chủ đề
                • Đánh giá bài viết

                2000-2023 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9