Kiểu:
Xin chào !

 Nhật KÝ TÌNH YEU

Thay đổi trang: << < ..21222324252627282930.. > >> | Trang 21 của 202 trang, bài viết từ 301 đến 315 trên tổng số 3018 bài trong đề mục
Tác giả Bài
Trần Trung Dũng

 • Số bài : 3239
 • Điểm: 0
 • Điểm thưởng : 0
 • Từ: 07.04.2008
 • Trạng thái: offline
RE: SÓNG BIẾC 16.06.2008 11:14:11 (permalink)
0

Trích đoạn: ThanhThanhKhiet

[[[quote]Trích đoạn: Trần Trung Dũng

VuiĐoán mò
 
Chắc nhớ anh nhiều về sớm đây
Đi nhanh hơn cả gió thổi mây
Tình yêu chẳng khác chi ngọn lửa
Một thoáng mà "thiêu" cả rừng cây.
 
Nhớ lắm nên em phải vội vàng
Làm cho anh day dứt xốn xang
Mắt cứ nháy hoài không chịu nghỉ
Làm việc ôi chao chẳng gọn gàng.
 
TrungDũng
 
 
Đoán mò mà đoán lại sai
Mời ông thầy tướng học bài đi thôi
Công việc khi đã xong rồi
Mau mà về chứ còn ngồi làm chi
Nằm nhà làm giấc ngủ khì
Để cho ai nhớ cứ đi mà tìm
 
T.T.K.15/6/2008
 
Đoán mò mà được người yêu
Thì đây cứ đoán thật nhiều cho coi.
Để cho ấy cứ săm soi
Tìm ngang tìm dọc cho tôi được cười.
 
TrungDũng
 
 
Cười nhiều lại khóc cho coi
Ai mà dỗ được cái người khóc dai
Thức lâu nới biết đêm dài
Thương nhau mới biết khóc cười cùng nhau
 
T.T.K.16/6/2008
 
Khóc nhiều để được em yêu
Dỗ ngon dỗ ngọt cho nhiều sigum
Ăn vào miệng hóa dây chun
Thế là ấy thiệt không hôn được rồi.
 
TrungDũng
 
 
Để xem ai thiệt cho coi
Vài ngày biến mất ,thôi rồi nhớ không
Lại như lửa đốt trong lòng
Đảo tìm như kẻ phát khùng cho coi
 
T.T.K...16/6/2008
 
Ấy cứ biến mất mà xem
Đây đi bủa lưới tìm em khác liền
Chỉ sợ ấy lại buồn phiền
Trong chỗ ẩn núp nhảy liền ra ngay.
 
TrungDũng

 
 


 
  ThanhThanhKhiet

  • Số bài : 8078
  • Điểm: 10
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 27.02.2008
  • Trạng thái: offline
  RE: SÓNG BIẾC 16.06.2008 11:59:18 (permalink)
  0
  [[[[quote]Trích đoạn: Trần Trung Dũng

  VuiĐoán mò
   
  Chắc nhớ anh nhiều về sớm đây
  Đi nhanh hơn cả gió thổi mây
  Tình yêu chẳng khác chi ngọn lửa
  Một thoáng mà "thiêu" cả rừng cây.
   
  Nhớ lắm nên em phải vội vàng
  Làm cho anh day dứt xốn xang
  Mắt cứ nháy hoài không chịu nghỉ
  Làm việc ôi chao chẳng gọn gàng.
   
  TrungDũng
   
   
  Đoán mò mà đoán lại sai
  Mời ông thầy tướng học bài đi thôi
  Công việc khi đã xong rồi
  Mau mà về chứ còn ngồi làm chi
  Nằm nhà làm giấc ngủ khì
  Để cho ai nhớ cứ đi mà tìm
   
  T.T.K.15/6/2008
   
  Đoán mò mà được người yêu
  Thì đây cứ đoán thật nhiều cho coi.
  Để cho ấy cứ săm soi
  Tìm ngang tìm dọc cho tôi được cười.
   
  TrungDũng
   
   
  Cười nhiều lại khóc cho coi
  Ai mà dỗ được cái người khóc dai
  Thức lâu nới biết đêm dài
  Thương nhau mới biết khóc cười cùng nhau
   
  T.T.K.16/6/2008
   
  Khóc nhiều để được em yêu
  Dỗ ngon dỗ ngọt cho nhiều sigum
  Ăn vào miệng hóa dây chun
  Thế là ấy thiệt không hôn được rồi.
   
  TrungDũng
   
   
  Để xem ai thiệt cho coi
  Vài ngày biến mất ,thôi rồi nhớ không
  Lại như lửa đốt trong lòng
  Đảo tìm như kẻ phát khùng cho coi
   
  T.T.K...16/6/2008

  Ấy cứ biến mất mà xem
  Đây đi bủa lưới tìm em khác liền
  Chỉ sợ ấy lại buồn phiền
  Trong chỗ ẩn núp nhảy liền ra ngay.
   
  TrungDũng
   
  Ra ngay em lấy sợi dây
  Đem tròng vào cổ lôi ngay về nhà
  Về nhà em sẽ khảo tra
  Để rồi em phải ra toà mất thôi
   
  T.T.K.16/6/2008

   


   
   Trần Trung Dũng

   • Số bài : 3239
   • Điểm: 0
   • Điểm thưởng : 0
   • Từ: 07.04.2008
   • Trạng thái: offline
   RE: SÓNG BIẾC 16.06.2008 12:47:11 (permalink)
   0

   Trích đoạn: ThanhThanhKhiet

   [[[[quote]Trích đoạn: Trần Trung Dũng

   VuiĐoán mò
    
   Chắc nhớ anh nhiều về sớm đây
   Đi nhanh hơn cả gió thổi mây
   Tình yêu chẳng khác chi ngọn lửa
   Một thoáng mà "thiêu" cả rừng cây.
    
   Nhớ lắm nên em phải vội vàng
   Làm cho anh day dứt xốn xang
   Mắt cứ nháy hoài không chịu nghỉ
   Làm việc ôi chao chẳng gọn gàng.
    
   TrungDũng
    
    
   Đoán mò mà đoán lại sai
   Mời ông thầy tướng học bài đi thôi
   Công việc khi đã xong rồi
   Mau mà về chứ còn ngồi làm chi
   Nằm nhà làm giấc ngủ khì
   Để cho ai nhớ cứ đi mà tìm
    
   T.T.K.15/6/2008
    
   Đoán mò mà được người yêu
   Thì đây cứ đoán thật nhiều cho coi.
   Để cho ấy cứ săm soi
   Tìm ngang tìm dọc cho tôi được cười.
    
   TrungDũng
    
    
   Cười nhiều lại khóc cho coi
   Ai mà dỗ được cái người khóc dai
   Thức lâu nới biết đêm dài
   Thương nhau mới biết khóc cười cùng nhau
    
   T.T.K.16/6/2008
    
   Khóc nhiều để được em yêu
   Dỗ ngon dỗ ngọt cho nhiều sigum
   Ăn vào miệng hóa dây chun
   Thế là ấy thiệt không hôn được rồi.
    
   TrungDũng
    
    
   Để xem ai thiệt cho coi
   Vài ngày biến mất ,thôi rồi nhớ không
   Lại như lửa đốt trong lòng
   Đảo tìm như kẻ phát khùng cho coi
    
   T.T.K...16/6/2008

   Ấy cứ biến mất mà xem
   Đây đi bủa lưới tìm em khác liền
   Chỉ sợ ấy lại buồn phiền
   Trong chỗ ẩn núp nhảy liền ra ngay.
    
   TrungDũng
    
   Ra ngay em lấy sợi dây
   Đem tròng vào cổ lôi ngay về nhà
   Về nhà em sẽ khảo tra
   Để rồi em phải ra toà mất thôi
    
   T.T.K.16/6/2008

    

   Trời ơi sợ quá đi thôi
   Không khéo lại bị dây lôi về nhà
   Nếu vậy sẽ mách mẹ cha
   Không sang ăn hỏi thế là hãi ngay.
    
   TrungDũng    
    ThanhThanhKhiet

    • Số bài : 8078
    • Điểm: 10
    • Điểm thưởng : 0
    • Từ: 27.02.2008
    • Trạng thái: offline
    RE: SÓNG BIẾC 16.06.2008 17:18:48 (permalink)
    0
    quote:

    Trích đoạn: Trần Trung Dũng


    quote:

    Trích đoạn: ThanhThanhKhiet

    [[[[quote]Trích đoạn: Trần Trung Dũng

    VuiĐoán mò
     
    Chắc nhớ anh nhiều về sớm đây
    Đi nhanh hơn cả gió thổi mây
    Tình yêu chẳng khác chi ngọn lửa
    Một thoáng mà "thiêu" cả rừng cây.
     
    Nhớ lắm nên em phải vội vàng
    Làm cho anh day dứt xốn xang
    Mắt cứ nháy hoài không chịu nghỉ
    Làm việc ôi chao chẳng gọn gàng.
     
    TrungDũng
     
     
    Đoán mò mà đoán lại sai
    Mời ông thầy tướng học bài đi thôi
    Công việc khi đã xong rồi
    Mau mà về chứ còn ngồi làm chi
    Nằm nhà làm giấc ngủ khì
    Để cho ai nhớ cứ đi mà tìm
     
    T.T.K.15/6/2008
     
     
    Đoán mò mà được người yêu
    Thì đây cứ đoán thật nhiều cho coi.
    Để cho ấy cứ săm soi
    Tìm ngang tìm dọc cho tôi được cười.
     
    TrungDũng
     
     
    Cười nhiều lại khóc cho coi
    Ai mà dỗ được cái người khóc dai
    Thức lâu nới biết đêm dài
    Thương nhau mới biết khóc cười cùng nhau
     
    T.T.K.16/6/2008
     
    Khóc nhiều để được em yêu
    Dỗ ngon dỗ ngọt cho nhiều sigum
    Ăn vào miệng hóa dây chun
    Thế là ấy thiệt không hôn được rồi.
     
    TrungDũng
     
     
    Để xem ai thiệt cho coi
    Vài ngày biến mất ,thôi rồi nhớ không
    Lại như lửa đốt trong lòng
    Đảo tìm như kẻ phát khùng cho coi
     
    T.T.K...16/6/2008

    Ấy cứ biến mất mà xem
    Đây đi bủa lưới tìm em khác liền
    Chỉ sợ ấy lại buồn phiền
    Trong chỗ ẩn núp nhảy liền ra ngay.
     
    TrungDũng
     
    Ra ngay em lấy sợi dây
    Đem tròng vào cổ lôi ngay về nhà
    Về nhà em sẽ khảo tra
    Để rồi em phải ra toà mất thôi
     
    T.T.K.16/6/2008

    Trời ơi sợ quá đi thôi
    Không khéo lại bị dây lôi về nhà
    Nếu vậy sẽ mách mẹ cha
    Không sang ăn hỏi thế là hãi ngay.
     
    TrungDũng
     
     
    Ơ" Ơ" Ơ " Cái anh này
    Em "hiền" như thế sao nay sợ rồi
    Buộc dây em buộc nhẹ thôi
    Chứ tình mà bạc như vôi :Em buồn
     
    T.T.K.16/6/2008

     
     Trần Trung Dũng

     • Số bài : 3239
     • Điểm: 0
     • Điểm thưởng : 0
     • Từ: 07.04.2008
     • Trạng thái: offline
     RE: SÓNG BIẾC 16.06.2008 20:59:18 (permalink)
     0
      
      
     <bài viết được chỉnh sửa lúc 16.06.2008 21:03:20 bởi Trần Trung Dũng >
      
      Trần Trung Dũng

      • Số bài : 3239
      • Điểm: 0
      • Điểm thưởng : 0
      • Từ: 07.04.2008
      • Trạng thái: offline
      RE: SÓNG BIẾC 16.06.2008 21:39:45 (permalink)
      0
       
      Anh cũng nhớ người trong giấc mơ
      Rồi mách con tim đập bất ngờ
      Mơ sao lại thấy rung động thế
      Cứ muốn mơ hoài một giấc mơ.
       
      TrungDũng
       
       Trần Trung Dũng

       • Số bài : 3239
       • Điểm: 0
       • Điểm thưởng : 0
       • Từ: 07.04.2008
       • Trạng thái: offline
       RE: SÓNG BIẾC 16.06.2008 21:59:12 (permalink)
       0

       Trích đoạn: ThanhThanhKhiet
       quote:

       Trích đoạn: Trần Trung Dũng       quote:

       Trích đoạn: ThanhThanhKhiet

       [[[[quote]Trích đoạn: Trần Trung Dũng

       VuiĐoán mò
        
       Chắc nhớ anh nhiều về sớm đây
       Đi nhanh hơn cả gió thổi mây
       Tình yêu chẳng khác chi ngọn lửa
       Một thoáng mà "thiêu" cả rừng cây.
        
       Nhớ lắm nên em phải vội vàng
       Làm cho anh day dứt xốn xang
       Mắt cứ nháy hoài không chịu nghỉ
       Làm việc ôi chao chẳng gọn gàng.
        
       TrungDũng
        
        
       Đoán mò mà đoán lại sai
       Mời ông thầy tướng học bài đi thôi
       Công việc khi đã xong rồi
       Mau mà về chứ còn ngồi làm chi
       Nằm nhà làm giấc ngủ khì
       Để cho ai nhớ cứ đi mà tìm
        
       T.T.K.15/6/2008
        
       Đoán mò mà được người yêu
       Thì đây cứ đoán thật nhiều cho coi.
       Để cho ấy cứ săm soi
       Tìm ngang tìm dọc cho tôi được cười.
        
       TrungDũng
        
        
       Cười nhiều lại khóc cho coi
       Ai mà dỗ được cái người khóc dai
       Thức lâu nới biết đêm dài
       Thương nhau mới biết khóc cười cùng nhau
        
       T.T.K.16/6/2008
        
       Khóc nhiều để được em yêu
       Dỗ ngon dỗ ngọt cho nhiều sigum
       Ăn vào miệng hóa dây chun
       Thế là ấy thiệt không hôn được rồi.
        
       TrungDũng
        
        
       Để xem ai thiệt cho coi
       Vài ngày biến mất ,thôi rồi nhớ không
       Lại như lửa đốt trong lòng
       Đảo tìm như kẻ phát khùng cho coi
        
       T.T.K...16/6/2008

       Ấy cứ biến mất mà xem
       Đây đi bủa lưới tìm em khác liền
       Chỉ sợ ấy lại buồn phiền
       Trong chỗ ẩn núp nhảy liền ra ngay.
        
       TrungDũng
        
       Ra ngay em lấy sợi dây
       Đem tròng vào cổ lôi ngay về nhà
       Về nhà em sẽ khảo tra
       Để rồi em phải ra toà mất thôi
        
       T.T.K.16/6/2008

       Trời ơi sợ quá đi thôi
       Không khéo lại bị dây lôi về nhà
       Nếu vậy sẽ mách mẹ cha
       Không sang ăn hỏi thế là hãi ngay.
        
       TrungDũng
        
        
       Ơ" Ơ" Ơ " Cái anh này
       Em "hiền" như thế sao nay sợ rồi
       Buộc dây em buộc nhẹ thôi
       Chứ tình mà bạc như vôi :Em buồn
        
       T.T.K.16/6/2008


       <bài viết được chỉnh sửa lúc 17.06.2008 09:40:40 bởi Trần Trung Dũng >
        
        ThanhThanhKhiet

        • Số bài : 8078
        • Điểm: 10
        • Điểm thưởng : 0
        • Từ: 27.02.2008
        • Trạng thái: offline
        RE: SÓNG BIẾC 16.06.2008 23:09:05 (permalink)
        0
        Ngát hương
         
        Sau gió bão hoa nở đầy vườn
        Muôn hoa khoe sắc toả ngát hương
        Gió lay đưa nhẹ cành hoa trắng
        Sương đêm còn đọng chút vấn vương
         
        Tình yêu ta gói trọn hết yêu thương
        Có cả hờn ghen và vị đắng
        Vẫn mãi chung nhau một con đường
        Lời hẹn thề vẫn đậm dấu sắt son
         
        T.T.K.16/6/2208


         
         
         Trần Trung Dũng

         • Số bài : 3239
         • Điểm: 0
         • Điểm thưởng : 0
         • Từ: 07.04.2008
         • Trạng thái: offline
         RE: SÓNG BIẾC 17.06.2008 08:50:36 (permalink)
         0
         Tình Anh
          
         Tình anh như ánh nắng mai
         Trong lành sương sớm hoa nhài thơm lâu.
         Tình anh như một nhịp cầu
         Để cho em tới ngày đầu làm quen.
         Tình anh là thủy triều lên
         Mênh mông biển lớn trao duyên thắm nồng
         Tình anh là cả tấm lòng
         Bến thuyền say đắm trên dòng sông yêu.
          
         TrungDũng
          


          

         <bài viết được chỉnh sửa lúc 17.06.2008 13:48:55 bởi Trần Trung Dũng >
          
          Trần Trung Dũng

          • Số bài : 3239
          • Điểm: 0
          • Điểm thưởng : 0
          • Từ: 07.04.2008
          • Trạng thái: offline
          RE: SÓNG BIẾC 17.06.2008 09:16:29 (permalink)
          0
          PM cảm ơn vì có ai soi tận lòng mình..... xin gửi đến TTD một ít bánh kem.... hãy chia phần cho người ấy với nhé !
          Đính kèm (1)
           
           ThanhThanhKhiet

           • Số bài : 8078
           • Điểm: 10
           • Điểm thưởng : 0
           • Từ: 27.02.2008
           • Trạng thái: offline
           RE: SÓNG BIẾC 17.06.2008 09:18:46 (permalink)
           0
           quote:

           Trích đoạn: Trần Trung Dũng

           Chờ Em
            
            
           Chờ em cứ mỏi mắt nhìn
           Bờ hồ Hoàn kiếm tiếng chim gọi bầy.
           Em ơi nhanh tới nơi đây
           Mình cùng ngồi nhớ cái ngày mới yêu.
            
           TTD
            
           Hoàn kiếm hôm nay sau cơn mưa
                   Nắng sáng lung linh ngọn tháp rùa  
           Liễu xanh rủ xuống gió đung đưa
           Chốn cũ tình xưa đã vào mùa
           ......
           Em đến nơi này kỷ niệm vui
           Tiếng chim chào đón chúng ta rồi
           Tựa vai anh em muốn hỏi
           Có còn hờn dỗi nữa hay không
            
           T.T.K...17/6/2008
                       
           <bài viết được chỉnh sửa lúc 18.06.2008 19:51:19 bởi ThanhThanhKhiet >
            
            ThanhThanhKhiet

            • Số bài : 8078
            • Điểm: 10
            • Điểm thưởng : 0
            • Từ: 27.02.2008
            • Trạng thái: offline
            RE: SÓNG BIẾC 17.06.2008 09:32:04 (permalink)
            0
            Hồ Gươm


            Mặt hồ soi bóng liễu xanh
            Sóng trào dâng với những cành liễu non
            Nghìn năm liễu mãi vẫn còn
            Soi trong mặt nước cho tròn bóng cây
             
                                                 T.T.K..17/6/2008

            <bài viết được chỉnh sửa lúc 17.06.2008 10:46:36 bởi ThanhThanhKhiet >
             
             Trần Trung Dũng

             • Số bài : 3239
             • Điểm: 0
             • Điểm thưởng : 0
             • Từ: 07.04.2008
             • Trạng thái: offline
             RE: SÓNG BIẾC 17.06.2008 09:45:34 (permalink)
             0

             Trích đoạn: ThanhThanhKhiet

             quote:

             Trích đoạn: Trần Trung Dũng

             Chờ Em
              
              
             Chờ em cứ mỏi mắt nhìn
             Bờ hồ Hoàn kiếm tiếng chim gọi bầy.
             Em ơi nhanh tới nơi đây
             Mình cùng ngồi nhớ cái ngày tình yêu.
              
             TTD
              
             Hoàn kiếm hôm nay sau cơn mưa
                     Nắng sáng lung linh ngọn tháp rùa  
             Liễu xanh rủ xuống gió đung đưa
             Chốn cũ tình xưa đã vào mùa
             ......
             Em đến nơi này kỷ niệm vui
             Tiếng chim chào đón chúng ta rồi
             Tựa vai anh em muốn hỏi
             Có còn hờn dỗi nữa hay không
              
             T.T.K...17/6/2008
                         
             Hờn dỗi anh đây cố hữu rồi
             Làm sao để vẫn có một người
             Vuốt ve mơn trớn và ngọt dỗ
             Tự khắc dỗi hờn sẽ hết thôi.
              
             TrungDũng
              

              
              Trần Trung Dũng

              • Số bài : 3239
              • Điểm: 0
              • Điểm thưởng : 0
              • Từ: 07.04.2008
              • Trạng thái: offline
              RE: SÓNG BIẾC 17.06.2008 10:13:50 (permalink)
              0
              <bài viết được chỉnh sửa lúc 17.06.2008 13:58:03 bởi Trần Trung Dũng >
               
               ThanhThanhKhiet

               • Số bài : 8078
               • Điểm: 10
               • Điểm thưởng : 0
               • Từ: 27.02.2008
               • Trạng thái: offline
               RE: CHỜ EM 17.06.2008 16:55:29 (permalink)
               0

               Trích đoạn: Trần Trung Dũng               Mầu hoa tim tím thuỷ chung
               Lòng người cũng tím gửi cùng với hoa
               Dạt dào cảm súc lòng ta
               Ngàn trùng cách biệt thật xa...thành gần
                
               T.T.K..17/6/2008
               <bài viết được chỉnh sửa lúc 18.06.2008 19:56:32 bởi ThanhThanhKhiet >
                
                Online Bookmarks Sharing: Share/Bookmark
                Thay đổi trang: << < ..21222324252627282930.. > >> | Trang 21 của 202 trang, bài viết từ 301 đến 315 trên tổng số 3018 bài trong đề mục

                Chuyển nhanh đến:

                Thống kê hiện tại

                Hiện đang có 0 thành viên và 11 bạn đọc.

                Chú Giải và Quyền Lợi

                • Bài Mới Đăng
                • Không Có Bài Mới
                • Bài Nổi Bật (có bài mới)
                • Bài Nổi Bật (không bài mới)
                • Khóa (có bài mới)
                • Khóa (không có bài mới)
                • Xem bài
                • Đăng bài mới
                • Trả lời bài
                • Đăng bình chọn
                • Bình Chọn
                • Đánh giá các bài
                • Có thể tự xóa bài
                • Có thể tự xóa chủ đề
                • Đánh giá bài viết

                2000-2023 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9