Đường Về Cõi Tịnh
Thay đổi trang: < 123 > >> | Trang 2 của 30 trang, bài viết từ 16 đến 30 trên tổng số 443 bài trong đề mục
DieuTam 12.07.2008 18:48:15 (permalink)
0
Thanh Tịnh Tâm
 
Lời Mẫu dạy chay lạt con nhớ
Thú kêu la , đâu nỡ nuốt vào
Kẽ cười , người sẳn tay dao
Lóc da , xẻ thịt đành sao hỡi người

Người với người tránh rơi máu thịt
Cớ sao người vẫn thích heo gà
Cá tôm cũng phận người ta
Sát sanh hại vật để mà sống vui

Sống vui chưa biết mùi nhân quả
Kiếp vay tiền phải trả đời sau
Một bửa thịt cá máu đào
Đời phàm kiếp tạm phủ cao nghiệp trần

Nghiệp trần có Phật Thần cứu giúp
Nghiệp súc sanh người úp mặt sao
Phật không riêng độ loài nào
Linh căn tổng thể khát khao sống còn

Sống còn tùy chúng con gìn giử
Cõi Thượng Thiên Mẫu ngự Diêu Cung
Ngóng trông con trẻ về chung
Mừng con thi đậu sau cùng kỳ ba

Kỳ ba Mẹ xem qua tâm trẻ
Tâm thanh tịnh sạch sẽ mới về
Cõi trần con đã tỉnh mê
Long Hoa tao ngộ đề huề đệ huynh .

09-26-05

 
#16
  DieuTam 12.07.2008 18:50:27 (permalink)
  0
  PHƯỚC CON ĐỔI NGHIỆP MẸ GIÀ

  Cây cuộc đời khi dài khi ngắn
  Lá thời gian mặt trắng mặt đen
  Hóa Công tạo cảnh sang hèn
  Cho hoa Mẫu Tử bao phen dập vùi

  Duyên Phụ Mẫu chưa vui trọn kiếp
  Nợ phu thê còn nghiệp trả vay
  Mắt mờ mờ dáng thân gầy
  Đèn treo trước gió heo mây lạnh lùng

  Đường trở về mịt mùng nghiệp chướng
  Chốn quê xưa biết hướng nào đi
  Quê Cha đất Mẹ khắc ghi
  Duyên trần phủi sạch tiếc chi xác phàm

  Vâng lời Mẫu , con làm nhi nữ
  Gánh lên vai hai chữ hiếu nhi
  Tình riêng con chẳng thiết gì
  Sầu chung giọt lệ những khi Mẹ buồn

  Xin Ngọc Đế hãy buông lời phán
  " Ta giờ đây đã chán thử lòng "
  " Tội tình Ta đã khoan hồng "
  " Phước con đổi nghiệp gánh gồng bấy lâu "

  #17
   DieuTam 12.07.2008 18:52:34 (permalink)
   0
   Niệm hồng danh NHẤT tâm tam muội
   Đời vô thường cát bụi hồng trần
   Chấp mê bất ngộ rõ thân
   Muốn không đau khổ , thoát dần tử sinh

   Bỏ tham dục tâm mình an lạc
   NHỊ xác thân tĩnh giác nhân sinh
   Nếu ít ham muốn lòng mình
   Đắc duyên đắc vị lộ trình công phu

   TAM thế Phật thành tựu đẳng giác
   Lòng từ bi giải thoát khổ đau
   Đại hạnh phát nguyện lớn lao
   Chúng sanh ức cõi Phật nào bỏ rơi

   Thân TỨ đại , người ơi , mộng huyễn
   NGŨ ấm kia lưu luyến mà chi
   LỤC căn sanh ký tử qui
   THẤT dây oan nghiệt đứt thì đoạn căn

   Thuyền BÁT nhã vẫn hằng mong đợi
   CỬU trùng Thiên mở lối qui nguyên (KHH)
   THẬP phương chư Phật , Thánh , Tiên
   Độ sanh độ tử đài liên tọa đàm

   KHH= Kinh Hạ Huyệt
   <bài viết được chỉnh sửa lúc 12.07.2008 18:53:40 bởi DieuTam >
   #18
    DieuTam 12.07.2008 18:55:27 (permalink)
    0
    #19
     DieuTam 12.07.2008 18:57:58 (permalink)
     0
     #20
      DieuTam 12.07.2008 19:00:14 (permalink)
      0
       
      Bát Khổ                                                        
       
       Khi quán-chiếu vô-thường tỉnh động                       
       nhìn nhân-gian sự-sống luân-hồi .                
       Ồ ! Do sáu thức mà thôi,                              
       cuốn vòng ngũ uẩn lăn trôi khổ phiền          

       Vì cố chấp triền-miên bát khổ                      
       Cõi lòng mê từ chổ SINH ra                        
       Đến nơi ở chốn ta-bà                                    
       Lọt-lòng miệng khóc oa-oa khổ đầu .           

       Từ xuân mộng tươi-mầu sắc thắm                
       Theo thời gian chầm-chậm tàn phai             
       Tăng-trưởng, hoại-diệt chừa ai                     
       Thiếu-niên cường tráng, ngày mai khổ GIÀ
       
       Nằm bất động túi da tứ đại                          
       Thôi vẫy-vùng, gác lại oán ân                       
       Dây đau buộc chặt xác thân                         
       Một cơn BỆNH khổ trầm-luân điêu-tàn      
       
       Chiếc lá xanh chuyển vàng rơi rụng             
       Vạt nắng chiều vỡ vụn bên thềm                 
       Chẳng còn hơi thở dịu êm                            
       Trở về cát bụi CHẾT thêm kiếp người         

       Hai nữa hồn vui cười ráp nối                        
       Một cuộc đời mòn-mỏi đợi chờ                    
       Xót-xa dang-dỡ bài thơ                               
       ÁI BIỆT LY khổ bơ-vơ đoạn đường                      

       Nghiệp căn nặng, phước dường như mỏng 
       Tình, công danh tham vọng cưỡng cầu        
       Hố tham càng lúng càng sâu                        
       CẦU BẤT ĐẮC khổ, nhiệm-mầu chẳng linh

       Muốn gặp-gỡ sao mình chẳng thấy              
       Không chờ mong vây lấy quanh ta              
       OÁN TĂNG H ỘI khổ gần xa                     
       Đắng cay, hạnh phúc ...một nhà sống chung
       
       Còn cố chấp vô cùng phiền-não                   
       Khổ lụy đời, điên-đảo dại khôn                    
       Thất tình lục dục bồn-chồn                          
       NGŨ ẤM XÍ THẠNH khổ hồn thiện tâm  
       
      diệu tâm                                                        
      ngày 3 tháng 3 năm 2013
       
      Ngũ Ấm Xí Thạnh Khổ: sự đau đớn và khổ sở khi bị dày vò vì sự xung đột, mâu thuẫn của thân ngũ ấm (sắc-thọ-tưởng-hành-thức).
       
      <bài viết được chỉnh sửa lúc 18.02.2014 16:02:30 bởi DieuTam >
      #21
       DieuTam 12.07.2008 19:02:24 (permalink)
       0
       #22
        DieuTam 12.07.2008 19:04:26 (permalink)
        0
        Trên đầu chữ Sắc là Dao

        Dứt ái dục từ khi khởi phát
        Luyện lâu ngày ắt thoát trần gian
        Người chưa bình đặng khí can
        Con Đường Đại Đạo ( * ) an nhàn thất duyên

        Tu để bước lên thuyền Bát Nhã
        Diệt vọng tâm , ý mã đổi dời
        " Người trồng cây trái ăn chơi "
        Ta vun cội phúc để đời mai sau

        Mượn cõi tạm sắc màu quyến rũ
        Thước đo lường ông chủ nhân tâm
        Đua tranh muôn việc bao năm
        Đến khi thức tĩnh than lầm đường mê

        Rồi đến lúc trở về cát bụi
        Người thường khen đầy túi lợi danh
        Hỗn tục chẳng đặng tu hành
        Đào Tiên chỉ tặng duyên lành hội Tiên

        Phải sát sanh thăng Thiên Tiên giới ( ** )
        Nếu phóng sanh , chới với với A -tỳ ( *** )
        Trên đầu chữ sắc là chi
        Con dao dục vọng tinh vi giết mình        (*) Thơ Ngài Thanh Sĩ ( Hoà Hảo )
        (**) và (*** ) ”Sát sanh thăng thiên-đường, phóng sanh sa địa ngục”.

        Nghĩa: sát sanh là sát cái phàm tâm, chẳng cho vọng các điều quấy thì siêu về Thiên-đường. Còn phóng sanh là để cho cái phàm tâm làm chủ sai khiến, dẫn vào nẽo bất lương; sử tánh tung hoành bỏ đường đạo-đức, thì tự nhiên phải sa địa ngục, nên người tu phải sửa trong lòng không một mảy tạp niệm, đừng có một điểm ma chướng, chẳng dính một vật hư tệ, mờ mờ sáng, không có một chút bụi trần, gọi là nói đại lược chỗ Đạo ( Trích trong thất Chơn Nhơn Quả - do Lâm-Xương-Quang biên dịch )

        Diệu Tâm
        Sat Jun 14, 2008 1:59 am

        #23
         DieuTam 13.07.2008 15:02:13 (permalink)
         0
         Lục Tự DI ĐÀ

         Con đãnh lễ Cha Trời Mẹ Đất
         Nguyện lòng con nhất nhật tịnh tâm
         Hỷ xã ân oán trăm năm
         Theo chân Phật Tổ phát tâm Bồ Đề

         Câu Lục Tự say mê con niệm
         Cõi DI ĐÀ tìm kiếm lối về
         Liên trì Hạ Phẩm u mê
         Vọng nghiệp khởi sắc tứ bề khổ đau

         Trung Liên Phẩm tả sao cảnh đẹp ? ! ! !
         Bát Cảnh Sơn huyền phép vô biên
         Trầm hùng Phật hiệu miên miên
         Nguyện xin Phật Tổ - Cha hiền chứng minh

         Nơi trần thế thân hình tạm bợ
         Thượng Phẩm Liên nghiệp nợ xóa tan
         Chúng sanh tinh tấn lo toan
         DI ĐÀ LỤC TỰ nhẹ nhàng vãng sanh

         NAM MÔ A DI ĐÀ PHẬT

         diệu tâm
         Thu Dec 08, 2005 9:03 pm
         #24
          DieuTam 13.07.2008 15:04:18 (permalink)
          0
          Nam Mô A DI ĐÀ PHẬT

          48 hoằng phát nguyện
          Cứu độ chúng sanh
          Pháp môn Tịnh Độ tu hành
          Ta mau xưng tụng niệm danh DI ĐÀ

          Cực Lạc chẳng xa
          Hội ngộ Long Hoa
          Nương theo hạnh nguyện ta bà
          Lên thuyền Bát Nhã trẻ già thảnh thơi

          Bát khổ nghiệp đời
          Tâm tha thiết với
          Vô minh vọng tưởng người ơi
          Từ bi hỷ lạc xa rời Diệu Tâm

          Nghiệp chướng phù trầm
          Lắng đọng Diệu Âm
          Linh Nguyên rực nở tuỳ tâm
          Hồng Liên tươi , héo giữa đầm Phù Sinh

          Diệu Tâm
          Wed Dec 07, 2005 7:41 pm
          #25
           DieuTam 14.07.2008 10:34:23 (permalink)
           0

           Hạnh Nhẫn Nhục

           Nhẫn nhục để tránh sân si
           Buồn vui tranh chấp làm gì tịnh tâm
           Nhẫn nhục giải thoát mê lầm
           Pháp tu vô ngã thậm thâm diệu huyền
           Nhẫn nhục đa phước đa duyên
           Giúp người qua khỏi truân chuyên đoạn trường
           Dưới không tranh , trên kính nhường
           Chân như đắc đạo , người thương quý mình

           Phật Tiên Hiền Thánh hy sinh
           Gương xưa tích cũ tâm bình vị tha
           Lưu truyền khắp cõi ta bà
           Tình thương rộng lớn bao la tấm lòng
           Nhẹ nhàng một thoáng sắc không
           Từng lời độ lượng xoay vòng sân si
           Hào quang nhật nguyệt từ bi
           Sáng soi nhẫn nhục lối đi Niết Bàn

           Nhẫn nhục chế ngự hung tàn
           Dục mê hồn tỉnh cứu an muôn loài
           Nhẩn nhục chuyển thế luân hồi
           Tiêu trừ nghiệp chướng buông rơi tâm tà
           Nhẩn nhục khẩu ý tâm ta
           Oan khiên túc trái bước qua nhẹ nhàng
           Vô sanh pháp nhẫn minh quang
           Tùy duyên hóa độ nhân gian chân tình

           Diệu Tâm
           ngày 13 tháng 7 ,2008 , 7:15 pm

           <bài viết được chỉnh sửa lúc 14.07.2008 13:03:06 bởi DieuTam >
           #26
            gmk 14.07.2008 10:40:43 (permalink)
            0
            Hi bạn, mình tham gia vài câu nhé
            Đạo và Đời

            Đời là bể khổ, đạo là con thuyền
            Đưa tay cứu lấy khỏi vòng luân phiên
            Từ bi xóa sạch ưu phiền
            Tấm lòng bát ái phổ hiền chúng sanh

            Tạ ơn dưỡng dục sinh thành
            Tạ ơn đức Phật tạo thành lòng nhân
            Đam mê trong cõi hồng trần
            Tận cùng bóng tối thấy vầng hào quang

            Phật như ánh ngọc son vàng
            Cứu con thóat khỏi muôn vàng khổ đau
            Giữ lòng trong sạch thanh cao,
            Mai sau lìa xác, hồn vào cõi tiên.
            #27
             DieuTam 14.07.2008 13:16:51 (permalink)
             0

             Trích đoạn: gmk

             Hi bạn, mình tham gia vài câu nhé

             Đạo và Đời

             Đời là bể khổ, đạo là con thuyền
             Đưa tay cứu lấy khỏi vòng luân phiên
             Từ bi xóa sạch ưu phiền
             Tấm lòng bát ái phổ hiền chúng sanh

             Tạ ơn dưỡng dục sinh thành
             Tạ ơn đức Phật tạo thành lòng nhân
             Đam mê trong cõi hồng trần
             Tận cùng bóng tối thấy vầng hào quang

             Phật như ánh ngọc son vàng
             Cứu con thóat khỏi muôn vàng khổ đau
             Giữ lòng trong sạch thanh cao,
             Mai sau lìa xác, hồn vào cõi tiên.


             Chào bạn GMK. Cảm ơn bạn vào thăm vườn thơ tịnh độ . Vì mãi loay hoay làm hình biểu tượng nên hồi âm chậm trễ , mong bạn lượng thứ cho diệu tâm nhé.             Đời và Đạo

             Cõi thế gian Đời là bể khổ
             Bởi chấp mê ngoan cố tranh giành
             Thập Tam Ma Chướng vây quanh
             Sân si chất chứa không đành tỉnh tu

             Đạo là thuyền ngao du tự tại
             Vượt sông mê qua ải ưu phiền
             Rẽ sóng trực thẳng an nhiên
             Bóng trăng thấp thoáng hồng liên giữa bùn

             Tạ ơn Đời vui cùng Phụ Mẫu
             Quãng ngại gì cho dẫu nắng mưa
             Làm sao nói hết cho vừa
             Công ơn sanh dưỡng từ xưa đến giờ

             Tạ ơn Đạo vô bờ nghĩa trọng
             Nhắc nhỡ ta mau chóng tu tâm
             Luân hồi sinh tử thăng trầm
             Đạo đưa ta đến pháp âm diệu huyền

             Đời và Đạo xoay chuyền nghiệp quả
             Gìn giữ lòng một dạ bước đi
             Lời răn Phật Thánh khắc ghi
             Đạo Đời viên mãn , cửa chi cũng vào

             Diệu Tâm
             ngày 13 tháng 7, 2008.

              
             <bài viết được chỉnh sửa lúc 14.07.2008 13:18:04 bởi DieuTam >
             #28
              DieuTam 15.07.2008 02:30:54 (permalink)
              0
              Niệm Phật
               
              Ngồi lặng lẽ trì danh quán Phật
              Trở về nhà nhất nhật không xa
              Bất động vô úy tâm ma
              Lục căn thanh tịnh Di Đà phóng quang

               
              Thể tự tánh không mang tạp niệm
              Bát Đảo kia sẽ diệt Chân Như
              Thuyền rồng Bát Nhã lắc lư
              Ngũ Ấm lay chuyển , minh sư nhọc lòng

               
              Thiện tri thức Bát Phong tam muội
              Rắn Tam Độc mau đuổi khỏi nhà
              Tế hạnh trong cõi ta bà
              Mười phương chư Phật quanh ta trụ thường

               
              Ngồi niệm Phật đừng vương vấn nhớ
              Hoài niệm chi một thuở xa xưa
              Duyên khởi duyên tận là  vừa
              Niệm bất thối chuyển , ta đưa tâm về

               
              Người tịnh độ giới huệ kiên cố
              Mạt pháp rồi tự độ độ tha
              Tiên Phật nơi đó mà ra
              Kịp ngày dự hội Long Hoa phong thần (*)

               
              Diệu Tâm
              ngày 31 , tháng 8,2007

               
              (*)Phong thần = Khi đắc đạo được phong chức thánh
              <bài viết được chỉnh sửa lúc 15.07.2008 02:33:59 bởi DieuTam >
              #29
               gmk 15.07.2008 09:19:21 (permalink)
               0
               DieuTam mến! đọc những dòng thơ của bạn mình cảm thấy tâm hồn được thanh thản nhiều hơn và có thêm một chút niềm tin vào cuộc sống, cám ơn bạn!

               SOI SÁNG


               Dậy đi con xin đừng mê mụi
               Hãy vươn tay rủ sạch bụi hồng trần
               Bao năm rồi con đánh mất lòng nhân
               Trong nhân thế tạo bao lần nghiệp chướng

               Dậy đi con nghiệp đời con đã vướng
               Quay đầu tìm về hướng chân tu
               Đường con đi muôn nẻo âm u
               Cứ bước tiếp là tù đày địa ngục

               Hãy lắng mình nghe con tim thúc giục
               Trong mê tâm nghe tiếng phúc chuông ngân
               Tiếng từ bi con hãy dừng dân
               Sen nở rộ muôn phần bát ái

               Dậy đi con đừng để lòng ái ngại
               Đạo và đời đức phật đại từ bi
               Ánh hào quang sẽ dẫn lối con đi
               Về với phật có gì con phải sợ

               Quay đầu đi xa rời bao man rợ
               Chốn thanh cao rủ sạch bụi nhơ
               Tiếng từ bi đạo pháp biết bao giờ
               Nhân thế đó mong chờ nghe tiếng phật               GMK
               #30
                Thay đổi trang: < 123 > >> | Trang 2 của 30 trang, bài viết từ 16 đến 30 trên tổng số 443 bài trong đề mục
                Chuyển nhanh đến:

                Thống kê hiện tại

                Hiện đang có 0 thành viên và 2 bạn đọc.
                Kiểu:
                2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9