TIẾNG NÓI TỰ TÌNH MÙA THU

Thay đổi trang: < 1234 > | Trang 2 của 4 trang, bài viết từ 16 đến 30 trên tổng số 57 bài trong đề mục
Tác giả Bài
nanofone

 • Số bài : 242
 • Điểm thưởng : 0
 • Từ: 28.12.2007
 • Nơi: Canada
 • Trạng thái: offline
RE: LUNG LINH SẮC THU KHẮP MUÔN PHƯƠNG 07.09.2008 20:38:30 (permalink)
LUNG LINH SẮC THU KHẮP MUÔN PHƯƠNG
Ảnh sưu tầm

[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/45710/9AC494BE6E544FDC82CE1BDC116C0D9E.jpg[/image]

[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/45710/F300DB5D4C2F4666A3F36509840354D5.jpg[/image]
<bài viết được chỉnh sửa lúc 07.09.2008 20:52:54 bởi nanofone >
Attached Image(s)
Cánh đồng bất tận!

CÓ KHI NÀO TRÊN ĐƯỜNG ĐỜI TẤP NẬP
TA VÔ TÌNH HỜ HỮNG BƯỚC QUA NHAU
BƯỚC LƠ ĐÃNG, CHẲNG NGỜ ĐANG ĐỂ MẤT
MỘT TÂM HỒN TA ĐỢI ĐÃ TỪ LÂU.
 
#16
  nanofone

  • Số bài : 242
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 28.12.2007
  • Nơi: Canada
  • Trạng thái: offline
  RE: LUNG LINH SẮC THU KHẮP MUÔN PHƯƠNG 07.09.2008 21:12:22 (permalink)
  LUNG LINH SẮC THU KHẮP MUÔN PHƯƠNG
  Ảnh sưu tầm

  [image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/45710/525824CA892D4A6A975BC3D9402D9DCA.jpg[/image]

  [image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/45710/60854EF3C5EF412F80344AA03C79F7F2.jpg[/image]
  <bài viết được chỉnh sửa lúc 07.09.2008 21:14:04 bởi nanofone >
  Attached Image(s)
  Cánh đồng bất tận!

  CÓ KHI NÀO TRÊN ĐƯỜNG ĐỜI TẤP NẬP
  TA VÔ TÌNH HỜ HỮNG BƯỚC QUA NHAU
  BƯỚC LƠ ĐÃNG, CHẲNG NGỜ ĐANG ĐỂ MẤT
  MỘT TÂM HỒN TA ĐỢI ĐÃ TỪ LÂU.
   
  #17
   nanofone

   • Số bài : 242
   • Điểm thưởng : 0
   • Từ: 28.12.2007
   • Nơi: Canada
   • Trạng thái: offline
   RE: LUNG LINH SẮC THU KHẮP MUÔN PHƯƠNG 07.09.2008 21:16:13 (permalink)
   LUNG LINH SẮC THU KHẮP MUÔN PHƯƠNG
   Ảnh sưu tầm

   [image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/45710/A21181FF379F4B05BE1D7F1B21D1C6DB.jpg[/image]

   [image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/45710/4A168437EA004CA79945F68ACF8AF032.jpg[/image]
   <bài viết được chỉnh sửa lúc 07.09.2008 21:17:37 bởi nanofone >
   Attached Image(s)
   Cánh đồng bất tận!

   CÓ KHI NÀO TRÊN ĐƯỜNG ĐỜI TẤP NẬP
   TA VÔ TÌNH HỜ HỮNG BƯỚC QUA NHAU
   BƯỚC LƠ ĐÃNG, CHẲNG NGỜ ĐANG ĐỂ MẤT
   MỘT TÂM HỒN TA ĐỢI ĐÃ TỪ LÂU.
    
   #18
    nanofone

    • Số bài : 242
    • Điểm thưởng : 0
    • Từ: 28.12.2007
    • Nơi: Canada
    • Trạng thái: offline
    RE: LUNG LINH SẮC THU KHẮP MUÔN PHƯƠNG 08.09.2008 21:35:54 (permalink)
    LUNG LINH SẮC THU KHẮP MUÔN PHƯƠNG
    Ảnh sưu tầm

    [image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/45710/BB97D3673FD54B87AFDFB475F16F8C31.jpg[/image]

    [image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/45710/337C35766A48424F9FF8A7FE6F59A989.jpg[/image]
    <bài viết được chỉnh sửa lúc 08.09.2008 21:39:12 bởi nanofone >
    Attached Image(s)
    Cánh đồng bất tận!

    CÓ KHI NÀO TRÊN ĐƯỜNG ĐỜI TẤP NẬP
    TA VÔ TÌNH HỜ HỮNG BƯỚC QUA NHAU
    BƯỚC LƠ ĐÃNG, CHẲNG NGỜ ĐANG ĐỂ MẤT
    MỘT TÂM HỒN TA ĐỢI ĐÃ TỪ LÂU.
     
    #19
     nanofone

     • Số bài : 242
     • Điểm thưởng : 0
     • Từ: 28.12.2007
     • Nơi: Canada
     • Trạng thái: offline
     RE: LUNG LINH SẮC THU KHẮP MUÔN PHƯƠNG 08.09.2008 21:43:04 (permalink)
     LUNG LINH SẮC THU KHẮP MUÔN PHƯƠNG
     Ảnh sưu tầm

     [image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/45710/D8B32230C96642708BBE81407B60BD2C.jpg[/image]

     [image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/45710/11C895E740A5453C8A8BFE318198EAD3.jpg[/image]
     <bài viết được chỉnh sửa lúc 08.09.2008 21:46:03 bởi nanofone >
     Attached Image(s)
     Cánh đồng bất tận!

     CÓ KHI NÀO TRÊN ĐƯỜNG ĐỜI TẤP NẬP
     TA VÔ TÌNH HỜ HỮNG BƯỚC QUA NHAU
     BƯỚC LƠ ĐÃNG, CHẲNG NGỜ ĐANG ĐỂ MẤT
     MỘT TÂM HỒN TA ĐỢI ĐÃ TỪ LÂU.
      
     #20
      nanofone

      • Số bài : 242
      • Điểm thưởng : 0
      • Từ: 28.12.2007
      • Nơi: Canada
      • Trạng thái: offline
      RE: LUNG LINH SẮC THU KHẮP MUÔN PHƯƠNG 08.09.2008 21:50:31 (permalink)
      LUNG LINH SẮC THU KHẮP MUÔN PHƯƠNG
      Ảnh sưu tầma

      [image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/45710/E13EFF6E62864ABB9E91465C0177FA51.jpg[/image]

      [image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/45710/0328B67C80B9434685A6060FE2AEAD6C.jpg[/image]
      <bài viết được chỉnh sửa lúc 08.09.2008 21:53:55 bởi nanofone >
      Attached Image(s)
      Cánh đồng bất tận!

      CÓ KHI NÀO TRÊN ĐƯỜNG ĐỜI TẤP NẬP
      TA VÔ TÌNH HỜ HỮNG BƯỚC QUA NHAU
      BƯỚC LƠ ĐÃNG, CHẲNG NGỜ ĐANG ĐỂ MẤT
      MỘT TÂM HỒN TA ĐỢI ĐÃ TỪ LÂU.
       
      #21
       nanofone

       • Số bài : 242
       • Điểm thưởng : 0
       • Từ: 28.12.2007
       • Nơi: Canada
       • Trạng thái: offline
       RE: LUNG LINH SẮC THU KHẮP MUÔN PHƯƠNG 08.09.2008 21:57:36 (permalink)
       LUNG LINH SẮC THU KHẮP MUÔN PHƯƠNG
       Ảnh sưu tầm

       [image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/45710/0ED11C211DB44F64814A75847E9D72D5.jpg[/image]

       [image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/45710/AC260605898A44F5B09F1D6D171360BE.jpg[/image]
       <bài viết được chỉnh sửa lúc 08.09.2008 22:01:30 bởi nanofone >
       Attached Image(s)
       Cánh đồng bất tận!

       CÓ KHI NÀO TRÊN ĐƯỜNG ĐỜI TẤP NẬP
       TA VÔ TÌNH HỜ HỮNG BƯỚC QUA NHAU
       BƯỚC LƠ ĐÃNG, CHẲNG NGỜ ĐANG ĐỂ MẤT
       MỘT TÂM HỒN TA ĐỢI ĐÃ TỪ LÂU.
        
       #22
        nanofone

        • Số bài : 242
        • Điểm thưởng : 0
        • Từ: 28.12.2007
        • Nơi: Canada
        • Trạng thái: offline
        RE: LUNG LINH SẮC THU KHẮP MUÔN PHƯƠNG 09.09.2008 08:00:32 (permalink)
        LUNG LINH SẮC THU KHẮP MUÔN PHƯƠNG
        Ảnh sưu tầm

        [image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/45710/9A1A64D50CF74E7BB10F450C95FE4A69.jpg[/image]

        [image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/45710/AA5DECCAABD64C83917BC2B5A6860951.jpg[/image]
        <bài viết được chỉnh sửa lúc 09.09.2008 08:03:14 bởi nanofone >
        Attached Image(s)
        Cánh đồng bất tận!

        CÓ KHI NÀO TRÊN ĐƯỜNG ĐỜI TẤP NẬP
        TA VÔ TÌNH HỜ HỮNG BƯỚC QUA NHAU
        BƯỚC LƠ ĐÃNG, CHẲNG NGỜ ĐANG ĐỂ MẤT
        MỘT TÂM HỒN TA ĐỢI ĐÃ TỪ LÂU.
         
        #23
         nanofone

         • Số bài : 242
         • Điểm thưởng : 0
         • Từ: 28.12.2007
         • Nơi: Canada
         • Trạng thái: offline
         RE: LUNG LINH SẮC THU KHẮP MUÔN PHƯƠNG 09.09.2008 08:04:59 (permalink)
         LUNG LINH SẮC THU KHẮP MUÔN PHƯƠNG
         Ảnh sưu tầm

         [image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/45710/3472D7AB26D444C3A417259BCAB51667.jpg[/image]

         [image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/45710/676A35503DDD44CDA6F9ABF168B5F80A.jpg[/image]
         Attached Image(s)
         Cánh đồng bất tận!

         CÓ KHI NÀO TRÊN ĐƯỜNG ĐỜI TẤP NẬP
         TA VÔ TÌNH HỜ HỮNG BƯỚC QUA NHAU
         BƯỚC LƠ ĐÃNG, CHẲNG NGỜ ĐANG ĐỂ MẤT
         MỘT TÂM HỒN TA ĐỢI ĐÃ TỪ LÂU.
          
         #24
          nanofone

          • Số bài : 242
          • Điểm thưởng : 0
          • Từ: 28.12.2007
          • Nơi: Canada
          • Trạng thái: offline
          RE: LUNG LINH SẮC THU KHẮP MUÔN PHƯƠNG 09.09.2008 08:07:17 (permalink)
          LUNG LINH SẮC THU KHẮP MUÔN PHƯƠNG
          Ảnh sưu tầm

          [image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/45710/F7C1C7937E5940C481B83F4AF80E6DC3.jpg[/image]

          [image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/45710/50050F13FF984D72B49686F01B6C2E9F.jpg[/image]
          Attached Image(s)
          Cánh đồng bất tận!

          CÓ KHI NÀO TRÊN ĐƯỜNG ĐỜI TẤP NẬP
          TA VÔ TÌNH HỜ HỮNG BƯỚC QUA NHAU
          BƯỚC LƠ ĐÃNG, CHẲNG NGỜ ĐANG ĐỂ MẤT
          MỘT TÂM HỒN TA ĐỢI ĐÃ TỪ LÂU.
           
          #25
           nanofone

           • Số bài : 242
           • Điểm thưởng : 0
           • Từ: 28.12.2007
           • Nơi: Canada
           • Trạng thái: offline
           RE: LUNG LINH SẮC THU KHẮP MUÔN PHƯƠNG 09.09.2008 08:09:18 (permalink)
           LUNG LINH SẮC THU KHẮP MUÔN PHƯƠNG
           Ảnh sưu tầm

           [image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/45710/399D1DB6F9294814832B0FE5B69571C9.jpg[/image]

           [image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/45710/C59BD59F18DC41D8AD75E86C69C4D33B.jpg[/image]
           <bài viết được chỉnh sửa lúc 09.09.2008 08:10:18 bởi nanofone >
           Attached Image(s)
           Cánh đồng bất tận!

           CÓ KHI NÀO TRÊN ĐƯỜNG ĐỜI TẤP NẬP
           TA VÔ TÌNH HỜ HỮNG BƯỚC QUA NHAU
           BƯỚC LƠ ĐÃNG, CHẲNG NGỜ ĐANG ĐỂ MẤT
           MỘT TÂM HỒN TA ĐỢI ĐÃ TỪ LÂU.
            
           #26
            nanofone

            • Số bài : 242
            • Điểm thưởng : 0
            • Từ: 28.12.2007
            • Nơi: Canada
            • Trạng thái: offline
            RE: LUNG LINH SẮC THU KHẮP MUÔN PHƯƠNG 09.09.2008 08:13:08 (permalink)
            LUNG LINH SẮC THU KHẮP MUÔN PHƯƠNG
            Ảnh sưu tầm

            [image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/45710/6D21B54FE1184719901D9886DC7E8442.jpg[/image]

            [image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/45710/4EBC4F7A2BCF4DEF8A1E563E1DF25976.jpg[/image]
            <bài viết được chỉnh sửa lúc 09.09.2008 08:16:52 bởi nanofone >
            Attached Image(s)
            Cánh đồng bất tận!

            CÓ KHI NÀO TRÊN ĐƯỜNG ĐỜI TẤP NẬP
            TA VÔ TÌNH HỜ HỮNG BƯỚC QUA NHAU
            BƯỚC LƠ ĐÃNG, CHẲNG NGỜ ĐANG ĐỂ MẤT
            MỘT TÂM HỒN TA ĐỢI ĐÃ TỪ LÂU.
             
            #27
             nanofone

             • Số bài : 242
             • Điểm thưởng : 0
             • Từ: 28.12.2007
             • Nơi: Canada
             • Trạng thái: offline
             RE: LUNG LINH SẮC THU KHẮP MUÔN PHƯƠNG 09.09.2008 08:16:14 (permalink)
             LUNG LINH SẮC THU KHẮP MUÔN PHƯƠNG
             Ảnh sưu tầm

             [image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/45710/1C80FE68655A4BBC8EAFD1450D63780F.jpg[/image]

             [image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/45710/2937F131A9C042D692D49ED08A9EB126.jpg[/image]
             <bài viết được chỉnh sửa lúc 09.09.2008 08:17:28 bởi nanofone >
             Attached Image(s)
             Cánh đồng bất tận!

             CÓ KHI NÀO TRÊN ĐƯỜNG ĐỜI TẤP NẬP
             TA VÔ TÌNH HỜ HỮNG BƯỚC QUA NHAU
             BƯỚC LƠ ĐÃNG, CHẲNG NGỜ ĐANG ĐỂ MẤT
             MỘT TÂM HỒN TA ĐỢI ĐÃ TỪ LÂU.
              
             #28
              nanofone

              • Số bài : 242
              • Điểm thưởng : 0
              • Từ: 28.12.2007
              • Nơi: Canada
              • Trạng thái: offline
              KHÚC TỰ TÌNH MÙA THU 09.09.2008 20:30:16 (permalink)
              KHÚC TỰ TÌNH MÙA THU
               
              [image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/45710/809C371FA32D41C38500BDE179A78ABA.jpg[/image]
              <bài viết được chỉnh sửa lúc 09.09.2008 20:43:45 bởi nanofone >
              Attached Image(s)
              Cánh đồng bất tận!

              CÓ KHI NÀO TRÊN ĐƯỜNG ĐỜI TẤP NẬP
              TA VÔ TÌNH HỜ HỮNG BƯỚC QUA NHAU
              BƯỚC LƠ ĐÃNG, CHẲNG NGỜ ĐANG ĐỂ MẤT
              MỘT TÂM HỒN TA ĐỢI ĐÃ TỪ LÂU.
               
              #29
               nanofone

               • Số bài : 242
               • Điểm thưởng : 0
               • Từ: 28.12.2007
               • Nơi: Canada
               • Trạng thái: offline
               RE: LUNG LINH SẮC THU KHẮP MUÔN PHƯƠNG 14.09.2008 02:57:35 (permalink)
               LUNG LINH SẮC THU KHẮP MUÔN PHƯƠNG
               Ảnh sưu tầm

               [image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/45710/B6D08CCC25584969B2049902B2CEBCB3.jpg[/image]

               [image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/45710/4B42A4103E374C28A377B359B349E0EF.jpg[/image]
               <bài viết được chỉnh sửa lúc 14.09.2008 02:59:04 bởi nanofone >
               Attached Image(s)
               Cánh đồng bất tận!

               CÓ KHI NÀO TRÊN ĐƯỜNG ĐỜI TẤP NẬP
               TA VÔ TÌNH HỜ HỮNG BƯỚC QUA NHAU
               BƯỚC LƠ ĐÃNG, CHẲNG NGỜ ĐANG ĐỂ MẤT
               MỘT TÂM HỒN TA ĐỢI ĐÃ TỪ LÂU.
                
               #30
                Online Bookmarks Sharing: Share/Bookmark
                Thay đổi trang: < 1234 > | Trang 2 của 4 trang, bài viết từ 16 đến 30 trên tổng số 57 bài trong đề mục

                Chuyển nhanh đến:

                Thống kê hiện tại

                Hiện đang có 0 thành viên và 3 bạn đọc.

                Chú Giải và Quyền Lợi

                • Bài Mới Đăng
                • Không Có Bài Mới
                • Bài Nổi Bật (có bài mới)
                • Bài Nổi Bật (không bài mới)
                • Khóa (có bài mới)
                • Khóa (không có bài mới)
                • Xem bài
                • Đăng bài mới
                • Trả lời bài
                • Đăng bình chọn
                • Bình Chọn
                • Đánh giá các bài
                • Có thể tự xóa bài
                • Có thể tự xóa chủ đề
                • Đánh giá bài viết

                2000-2022 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9