Hình Ảnh Offline Củ Chi

Thay đổi trang: 12 > | Trang 1 của 2 trang, bài viết từ 1 đến 15 trên tổng số 26 bài trong đề mục
Tác giả Bài
HÀN PHONG

 • Số bài : 3288
 • Điểm thưởng : 0
 • Từ: 07.10.2007
 • Nơi: Tuyệt Tình Cốc
 • Trạng thái: offline
Hình Ảnh Offline Củ Chi 02.05.2009 10:54:04 (permalink)
Lần nào họp mặt Hàn Phong cũng chỉ có mặt ở khúc dạo đầu thôi, những khúc sau để bà con góp vào nha. :)

[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/41326/DCCC82A41E6B4E0592AA32C916D626B8.JPG[/image]
 
Đường Vào nhà anh Sĩ Đoan

[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/41326/31B596C456ED476382BB756C636890E7.JPG[/image]

[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/41326/7A37A33A90C246DAB31C2A44CD676553.JPG[/image]
<bài viết được chỉnh sửa lúc 02.05.2009 10:56:05 bởi HÀN PHONG >
Attached Image(s)
Lắc bầu rượu dốc nghiêng non nước xuống, chén tiếu đàm mời mọc Trích Tiên;
Hóng túi thơ nong hết gió trăng vào, cơn xướng họa thì thầm lão Đỗ.
 
#1
  HÀN PHONG

  • Số bài : 3288
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 07.10.2007
  • Nơi: Tuyệt Tình Cốc
  • Trạng thái: offline
  RE: Hình Ảnh Offline Củ Chi 02.05.2009 10:59:51 (permalink)
  TT

  [image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/41326/BA333C035D21439589323324DF1C2B9E.JPG[/image]

  [image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/41326/CDCB73561B4D469897D75745247F32CD.JPG[/image]

  [image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/41326/47CE22E4CC8344A5B4158C7A2F03F120.JPG[/image]
  Attached Image(s)
  Lắc bầu rượu dốc nghiêng non nước xuống, chén tiếu đàm mời mọc Trích Tiên;
  Hóng túi thơ nong hết gió trăng vào, cơn xướng họa thì thầm lão Đỗ.
   
  #2
   HÀN PHONG

   • Số bài : 3288
   • Điểm thưởng : 0
   • Từ: 07.10.2007
   • Nơi: Tuyệt Tình Cốc
   • Trạng thái: offline
   RE: Hình Ảnh Offline Củ Chi 02.05.2009 11:03:50 (permalink)
   tt

   [image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/41326/A83C17EF7F84410D9F875158A54909E2.JPG[/image]

   [image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/41326/A1E17B391DD64A6E942AE52C5FE83FBF.JPG[/image]

   [image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/41326/D95EC51C734A417A8FBDFF749874D4A8.JPG[/image]
   Attached Image(s)
   Lắc bầu rượu dốc nghiêng non nước xuống, chén tiếu đàm mời mọc Trích Tiên;
   Hóng túi thơ nong hết gió trăng vào, cơn xướng họa thì thầm lão Đỗ.
    
   #3
    HÀN PHONG

    • Số bài : 3288
    • Điểm thưởng : 0
    • Từ: 07.10.2007
    • Nơi: Tuyệt Tình Cốc
    • Trạng thái: offline
    RE: Hình Ảnh Offline Củ Chi 02.05.2009 11:06:30 (permalink)
    tt

    [image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/41326/3AC31D00C0784DFFBF08083C378E6FB0.JPG[/image]

    [image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/41326/642422EBC04F4104B0A22032E36F3A43.JPG[/image]

    [image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/41326/D20ACD5E2D9344EE8EB02F27E16FE323.JPG[/image]
    Attached Image(s)
    Lắc bầu rượu dốc nghiêng non nước xuống, chén tiếu đàm mời mọc Trích Tiên;
    Hóng túi thơ nong hết gió trăng vào, cơn xướng họa thì thầm lão Đỗ.
     
    #4
     HÀN PHONG

     • Số bài : 3288
     • Điểm thưởng : 0
     • Từ: 07.10.2007
     • Nơi: Tuyệt Tình Cốc
     • Trạng thái: offline
     RE: Hình Ảnh Offline Củ Chi 02.05.2009 11:08:49 (permalink)
     tt

     [image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/41326/BAFBE7D0D45E445A8A0F7EA0B05CAB05.JPG[/image]

     [image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/41326/A2A4E73718694A11A97F17CA8158CD89.JPG[/image]

     [image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/41326/1EA8C255E9A94DE393A7CA7D482F7A87.JPG[/image]
     Attached Image(s)
     Lắc bầu rượu dốc nghiêng non nước xuống, chén tiếu đàm mời mọc Trích Tiên;
     Hóng túi thơ nong hết gió trăng vào, cơn xướng họa thì thầm lão Đỗ.
      
     #5
      HÀN PHONG

      • Số bài : 3288
      • Điểm thưởng : 0
      • Từ: 07.10.2007
      • Nơi: Tuyệt Tình Cốc
      • Trạng thái: offline
      RE: Hình Ảnh Offline Củ Chi 02.05.2009 11:11:04 (permalink)
      tt

      [image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/41326/4089CE874F3A468EB27A9309893ABF72.JPG[/image]

      [image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/41326/6E80DA035D4D49A49647AE4589FEF8B7.JPG[/image]

      [image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/41326/A97DD85B3FD24F17A28829059ED75C56.JPG[/image]
      Attached Image(s)
      Lắc bầu rượu dốc nghiêng non nước xuống, chén tiếu đàm mời mọc Trích Tiên;
      Hóng túi thơ nong hết gió trăng vào, cơn xướng họa thì thầm lão Đỗ.
       
      #6
       HÀN PHONG

       • Số bài : 3288
       • Điểm thưởng : 0
       • Từ: 07.10.2007
       • Nơi: Tuyệt Tình Cốc
       • Trạng thái: offline
       RE: Hình Ảnh Offline Củ Chi 02.05.2009 11:12:56 (permalink)
       tt

       [image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/41326/9EEF5BCA99174A418852D9171163C3C4.JPG[/image]

       [image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/41326/95429FCD5F18409FB2EF8D69D4465ADD.JPG[/image]

       [image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/41326/6112E2BCECA641408605FCED168660D6.JPG[/image]
       Attached Image(s)
       Lắc bầu rượu dốc nghiêng non nước xuống, chén tiếu đàm mời mọc Trích Tiên;
       Hóng túi thơ nong hết gió trăng vào, cơn xướng họa thì thầm lão Đỗ.
        
       #7
        HÀN PHONG

        • Số bài : 3288
        • Điểm thưởng : 0
        • Từ: 07.10.2007
        • Nơi: Tuyệt Tình Cốc
        • Trạng thái: offline
        RE: Hình Ảnh Offline Củ Chi 02.05.2009 11:16:11 (permalink)
        tt

        [image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/41326/DF2BF16D7B2648C79D5F4867EAA51944.JPG[/image]

        [image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/41326/6D0B39DB3DCA466A9A3BD6A3D0478C19.JPG[/image]

        [image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/41326/E204E87829AB44DFB59777FDB756C7DE.JPG[/image]
        Attached Image(s)
        Lắc bầu rượu dốc nghiêng non nước xuống, chén tiếu đàm mời mọc Trích Tiên;
        Hóng túi thơ nong hết gió trăng vào, cơn xướng họa thì thầm lão Đỗ.
         
        #8
         HÀN PHONG

         • Số bài : 3288
         • Điểm thưởng : 0
         • Từ: 07.10.2007
         • Nơi: Tuyệt Tình Cốc
         • Trạng thái: offline
         RE: Hình Ảnh Offline Củ Chi 02.05.2009 11:20:56 (permalink)
         tt

         [image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/41326/087960AAD70841B8A2AEB9D4FE64781C.JPG[/image]

         [image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/41326/9B4F1E0E069444B896E94FDB87CAE59D.JPG[/image]

         [image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/41326/0571BD18DDDB456E9F19BA816E123409.JPG[/image]
         Attached Image(s)
         Lắc bầu rượu dốc nghiêng non nước xuống, chén tiếu đàm mời mọc Trích Tiên;
         Hóng túi thơ nong hết gió trăng vào, cơn xướng họa thì thầm lão Đỗ.
          
         #9
          HÀN PHONG

          • Số bài : 3288
          • Điểm thưởng : 0
          • Từ: 07.10.2007
          • Nơi: Tuyệt Tình Cốc
          • Trạng thái: offline
          RE: Hình Ảnh Offline Củ Chi 02.05.2009 11:24:05 (permalink)
          tt

          [image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/41326/CBB0F8A9947E45498183D1C454E971F7.JPG[/image]

          [image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/41326/8BE947E026914F40AEBFB4D682D60FB4.JPG[/image]

          [image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/41326/ADD973AE307A4464B0F76A36F82620E4.jpg[/image]
          Attached Image(s)
          Lắc bầu rượu dốc nghiêng non nước xuống, chén tiếu đàm mời mọc Trích Tiên;
          Hóng túi thơ nong hết gió trăng vào, cơn xướng họa thì thầm lão Đỗ.
           
          #10
           HÀN PHONG

           • Số bài : 3288
           • Điểm thưởng : 0
           • Từ: 07.10.2007
           • Nơi: Tuyệt Tình Cốc
           • Trạng thái: offline
           RE: Hình Ảnh Offline Củ Chi 02.05.2009 11:28:21 (permalink)
           tt

           [image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/41326/8E5590A1E8B54015BED580325DD53C97.JPG[/image]

           [image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/41326/338C0675263E4D21B2EC3DB0F87CB47C.JPG[/image]

           [image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/41326/8391B452C9524F299855F477E1912A94.JPG[/image]
           Attached Image(s)
           Lắc bầu rượu dốc nghiêng non nước xuống, chén tiếu đàm mời mọc Trích Tiên;
           Hóng túi thơ nong hết gió trăng vào, cơn xướng họa thì thầm lão Đỗ.
            
           #11
            HÀN PHONG

            • Số bài : 3288
            • Điểm thưởng : 0
            • Từ: 07.10.2007
            • Nơi: Tuyệt Tình Cốc
            • Trạng thái: offline
            RE: Hình Ảnh Offline Củ Chi 02.05.2009 11:30:52 (permalink)
            tt

            [image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/41326/C3F77324E3BB49358ACCFECE2C4A943E.JPG[/image]

            [image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/41326/091DEEB31FB342D1B55A0712E1D4F6A2.JPG[/image]

            [image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/41326/12B7A8B958874E55A2CEF2ECE6F514E9.JPG[/image]
            Attached Image(s)
            Lắc bầu rượu dốc nghiêng non nước xuống, chén tiếu đàm mời mọc Trích Tiên;
            Hóng túi thơ nong hết gió trăng vào, cơn xướng họa thì thầm lão Đỗ.
             
            #12
             HÀN PHONG

             • Số bài : 3288
             • Điểm thưởng : 0
             • Từ: 07.10.2007
             • Nơi: Tuyệt Tình Cốc
             • Trạng thái: offline
             RE: Hình Ảnh Offline Củ Chi 02.05.2009 11:42:42 (permalink)
             tt

             [image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/41326/7FB28071B44148C0BF5F67F123B29566.JPG[/image]

             [image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/41326/35F954A111624411A6103A7C98F49873.JPG[/image]

             [image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/41326/AFDC82F8368C4C09AF6CA03101F7EF3F.JPG[/image]
             Attached Image(s)
             Lắc bầu rượu dốc nghiêng non nước xuống, chén tiếu đàm mời mọc Trích Tiên;
             Hóng túi thơ nong hết gió trăng vào, cơn xướng họa thì thầm lão Đỗ.
              
             #13
              HÀN PHONG

              • Số bài : 3288
              • Điểm thưởng : 0
              • Từ: 07.10.2007
              • Nơi: Tuyệt Tình Cốc
              • Trạng thái: offline
              RE: Hình Ảnh Offline Củ Chi 02.05.2009 11:48:15 (permalink)
              tt

              [image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/41326/C0676585E0294D2799F825FEABA83C9C.JPG[/image]

              [image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/41326/26A42AEDFAFC45B699610F624ED19DD2.JPG[/image]

              [image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/41326/B482F9B9C1DA4A53938EF6340BB7CE79.JPG[/image]
              Attached Image(s)
              Lắc bầu rượu dốc nghiêng non nước xuống, chén tiếu đàm mời mọc Trích Tiên;
              Hóng túi thơ nong hết gió trăng vào, cơn xướng họa thì thầm lão Đỗ.
               
              #14
               HÀN PHONG

               • Số bài : 3288
               • Điểm thưởng : 0
               • Từ: 07.10.2007
               • Nơi: Tuyệt Tình Cốc
               • Trạng thái: offline
               RE: Hình Ảnh Offline Củ Chi 02.05.2009 11:50:35 (permalink)
               tt

               [image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/41326/2FDBB270F0A84073AFE21D19950EA753.JPG[/image]

               [image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/41326/4742418C5A7C4FF3AAE9926567905F10.JPG[/image]

               [image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/41326/21BDC8CC5D47421FB5B0FFA70196DAA0.JPG[/image]
               Attached Image(s)
               Lắc bầu rượu dốc nghiêng non nước xuống, chén tiếu đàm mời mọc Trích Tiên;
               Hóng túi thơ nong hết gió trăng vào, cơn xướng họa thì thầm lão Đỗ.
                
               #15
                Online Bookmarks Sharing: Share/Bookmark
                Thay đổi trang: 12 > | Trang 1 của 2 trang, bài viết từ 1 đến 15 trên tổng số 26 bài trong đề mục

                Chuyển nhanh đến:

                Thống kê hiện tại

                Hiện đang có 0 thành viên và 1 bạn đọc.

                Chú Giải và Quyền Lợi

                • Bài Mới Đăng
                • Không Có Bài Mới
                • Bài Nổi Bật (có bài mới)
                • Bài Nổi Bật (không bài mới)
                • Khóa (có bài mới)
                • Khóa (không có bài mới)
                • Xem bài
                • Đăng bài mới
                • Trả lời bài
                • Đăng bình chọn
                • Bình Chọn
                • Đánh giá các bài
                • Có thể tự xóa bài
                • Có thể tự xóa chủ đề
                • Đánh giá bài viết

                2000-2022 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9