Nâng Cánh Ước Mơ - Tương Lai Trẻ Thơ ...!!!
Thay đổi trang: < 123 | Trang 3 của 3 trang, bài viết từ 31 đến 37 trên tổng số 37 bài trong đề mục
Bụi Tím 05.08.2009 15:05:53 (permalink)
TỔNG CHI CỦA CHƯƠNG TRÌNH " NÂNG CÁNH ƯỚC MƠ - TƯƠNG LAI TRẺ THƠ..!!!"
 
1 / Mái Ấm Tình Thương Tân Bình
- Giày sandan nam quai hậu : 10 đ (41) x 55  =  550.000 vnd
- Giày đoctờ quai hậu  :         15 đ (40) x 52  =  780.000 vnd
- Giày đốc tờ quai hậu  :        05 đ (39) x 49  =  245.000 vnd
- Dép xốp                     :        25 đ        x 7    =   175.000 vnd
- Cặp táp lớn (nam )    :         08 cái  x 57     =    456.000 vnd
- Cặp táp (cấp 1)         :        13 cái  x 21.5   =    279.500 vnd
-----------------------------------------------------------------------------
Tổng Cộng                               =  2.485.500 vnd
 
- Sách GK (lớp 4, lớp 6 (3bộ), lớp 7 ) =  tổng chi chung *
- Vở viết (nhận đóng góp chia ra 4 nơi )
#31
  Bụi Tím 05.08.2009 15:37:09 (permalink)
  2/ Chùa Bình An: 
   
  - Giày sandan nữ      12đ x 52  =   624.000 vnd
  - Gìày bitít               10đ x 57  =   570.000 vnd
  - Giày quai hậu nữ   7 đ x 46   =   322.000 vnd
  - Vải catê lam          60m x 21  = 1.260.000 vnd
  - Cặp táp lớn          7 cái x 57  =    399.000 vnd
  - Cặp táp nhỏ         18 cái x 21=   378.000 vnd
  - Cặp ngang           5 cái x 51  =   255.000 vnd
  ----------------------------------------------------------
  Tổng Cộng              =  3.808.000 vnd
   
  - Sách GK (mua tổng chung ) *
  - Tập vở, viết (nhận đóng góp ) chia đều 4 nơi
  <bài viết được chỉnh sửa lúc 05.08.2009 15:44:05 bởi Bụi Tím >
  #32
   Bụi Tím 05.08.2009 15:53:11 (permalink)
   3/ Tịnh thất linh sơn
   - Gìay (sư cô mua tổng )        =   2.000.000 vnd
   - Vải catê lam   60m x 21       =   1.260.000 vnd
   - Cặp táp         13 cái x 20     =     260.000 vnd
   - Cặp lớn          05 cái x 57     =     285.000 vnd
   --------------------------------------------------
   Tổng Cộng              = 3.805.000 vnd
    
    
   - Sách GK (mua tổng chung ) *
   - Tập vở, viết (nhận đóng góp ) chia đều 4 nơi
   #33
    Bụi Tím 05.08.2009 16:07:44 (permalink)
    4/ Mái ấm Bà Chiểu
    - Gìay  (3 đôi )                                       = 142.000 vnd
    - Áo trắng nữ    10 cái (14) x 29               =  290.000 vnd
    - Áo trắng nữ    07 cái (12) x 28               =  196.00  vnd
    - Aó Trắng nữ   05 cái (10) x 27               =  270.000 vnd
    - Quần tây xanh (xuất khẩu)15cái (L)x 32  =  480.000 vnd
    - Quần tây xanh (xuất khẩu)07 cái (T)x 31 = 217.000 vnd  
    - Cặp nhỏ        05 cái x 21                       =  105.000 vnd
    - Cặp ngang     04 cái x 51                       =  255.000 vnd
    - Cặp lớn         03 cái x 57                       =  171.000 vnd
    ------------------------------------------------------------------
    Tổng Cộng                     = 2.126.000 vnd
     
    - Sách GK (mua tổng chung ) *
    - Tập vở, viết (nhận đóng góp ) chia đều 4 nơi
    #34
     Bụi Tím 05.08.2009 16:14:40 (permalink)
     5/ Chung
     - * Tổng mua SGK cho 4 nơi              =   1.752.000 vnd
     - Nấu ăn                                           =      700.000 vnd
     - Cho tặng "trẻ em đường phố "(ga)
          15 đôi giày x 57                           =       855.000 vnd
     --------------------------------------------------------------
     Tổng Cộng                          = 3.307.000 vnd
     #35
      Bụi Tím 05.08.2009 16:26:42 (permalink)
      TỔNG :
      A/
      1 + 2 + 3 + 4 + 5 = 15.531.000 VND (Mười lăm triệu, năm trăm, ba mươi mốt nghìn việt nam đồng )
      B/
      Chương trình nhận sự giúp đỡ của mọi người là : 29.232.000 VND
      B - A = 13.701.000 VND (Mười ba triệu, bảy trăm lẻ một nghìn việt nam đồng )
      Sẽ dùng số tiền này cho chương trình Vu Lan hoặc Trung Thu sắp đến cả nhà nhé...
      Thân ái...
      Ms.Bầm
       
      #36
       Bụi Tím 07.08.2009 14:37:54 (permalink)
       THƯ CẢM ƠN !!!


       [image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/55690/CECED27E495343C1BCE4C58EF939EBF8.jpg[/image]
       <bài viết được chỉnh sửa lúc 07.08.2009 14:42:40 bởi Bụi Tím >
       Attached Image(s)
       #37
        Thay đổi trang: < 123 | Trang 3 của 3 trang, bài viết từ 31 đến 37 trên tổng số 37 bài trong đề mục
        Chuyển nhanh đến:

        Thống kê hiện tại

        Hiện đang có 0 thành viên và 1 bạn đọc.
        Kiểu:
        2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9