MỘT LƯU NIỆM CỦA THÀNH PHỐ MÙ SƯƠNG

Thay đổi trang: < 123456 > | Trang 2 của 6 trang, bài viết từ 31 đến 60 trên tổng số 159 bài trong đề mục
Tác giả Bài
vũkimThanh
 • Số bài : 10500
 • Điểm thưởng : 0
 • Từ: 08.09.2005
 • Nơi: xứ mù sương
RE: MỘT LƯU NIỆM CỦA THÀNH PHỐ MÙ SƯƠNG - 03.09.2009 17:18:08
 
 
 
 
Ai cũng vui mừng cười tươi rạng rỡ.
<bài viết được chỉnh sửa lúc 03.09.2009 17:41:59 bởi vũkimThanh >

vũkimThanh
 • Số bài : 10500
 • Điểm thưởng : 0
 • Từ: 08.09.2005
 • Nơi: xứ mù sương
RE: MỘT LƯU NIỆM CỦA THÀNH PHỐ MÙ SƯƠNG - 03.09.2009 17:20:17
 
 
 
 
Các "Phó nháy" cũng phải nhoài người ra làm việc hết công suất.

vũkimThanh
 • Số bài : 10500
 • Điểm thưởng : 0
 • Từ: 08.09.2005
 • Nơi: xứ mù sương
RE: MỘT LƯU NIỆM CỦA THÀNH PHỐ MÙ SƯƠNG - 03.09.2009 17:21:37
 
 
 
 
Ôi...đẹp quá....chụp nhé.
<bài viết được chỉnh sửa lúc 03.09.2009 17:39:55 bởi vũkimThanh >

vũkimThanh
 • Số bài : 10500
 • Điểm thưởng : 0
 • Từ: 08.09.2005
 • Nơi: xứ mù sương

vũkimThanh
 • Số bài : 10500
 • Điểm thưởng : 0
 • Từ: 08.09.2005
 • Nơi: xứ mù sương

vũkimThanh
 • Số bài : 10500
 • Điểm thưởng : 0
 • Từ: 08.09.2005
 • Nơi: xứ mù sương
RE: MỘT LƯU NIỆM CỦA THÀNH PHỐ MÙ SƯƠNG - 03.09.2009 17:27:48
 
 
 
 
Sương mù cũng cứ chụp...không sao cả. Vui mà...Chụp nhé.
<bài viết được chỉnh sửa lúc 03.09.2009 17:40:33 bởi vũkimThanh >

vũkimThanh
 • Số bài : 10500
 • Điểm thưởng : 0
 • Từ: 08.09.2005
 • Nơi: xứ mù sương
RE: MỘT LƯU NIỆM CỦA THÀNH PHỐ MÙ SƯƠNG - 03.09.2009 17:30:16
 
 
 
 
Ai cũng hân hoan trong muôn tà áo đẳng cấp và sắc màu dân tộc.

vũkimThanh
 • Số bài : 10500
 • Điểm thưởng : 0
 • Từ: 08.09.2005
 • Nơi: xứ mù sương
RE: MỘT LƯU NIỆM CỦA THÀNH PHỐ MÙ SƯƠNG - 03.09.2009 17:32:46
 
 
 
 
Niềm vui của những bà mẹ mong đợi ngày con cái học hành thành đạt và có nghị lực bước vào đời.

vũkimThanh
 • Số bài : 10500
 • Điểm thưởng : 0
 • Từ: 08.09.2005
 • Nơi: xứ mù sương
RE: MỘT LƯU NIỆM CỦA THÀNH PHỐ MÙ SƯƠNG - 03.09.2009 17:34:25
 
 
 
 
Ghi lại hình ảnh người thân của tôi...

vũkimThanh
 • Số bài : 10500
 • Điểm thưởng : 0
 • Từ: 08.09.2005
 • Nơi: xứ mù sương

vũkimThanh
 • Số bài : 10500
 • Điểm thưởng : 0
 • Từ: 08.09.2005
 • Nơi: xứ mù sương
RE: MỘT LƯU NIỆM CỦA THÀNH PHỐ MÙ SƯƠNG - 03.09.2009 17:38:23
 
 
 
 
Phải khắc ghi những hình ảnh lưu niệm này
 

vũkimThanh
 • Số bài : 10500
 • Điểm thưởng : 0
 • Từ: 08.09.2005
 • Nơi: xứ mù sương
RE: MỘT LƯU NIỆM CỦA THÀNH PHỐ MÙ SƯƠNG - 03.09.2009 17:39:22
 
 
 
Những người Ấn độ tung bay tà áo trong nắng chập chờn. Photo by Vu kim Thanh
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 13.09.2009 05:10:47 bởi vũkimThanh >

vũkimThanh
 • Số bài : 10500
 • Điểm thưởng : 0
 • Từ: 08.09.2005
 • Nơi: xứ mù sương

vũkimThanh
 • Số bài : 10500
 • Điểm thưởng : 0
 • Từ: 08.09.2005
 • Nơi: xứ mù sương
RE: MỘT LƯU NIỆM CỦA THÀNH PHỐ MÙ SƯƠNG - 05.09.2009 01:54:25
 
 
 
 
Photo by Vu kim Thanh
<bài viết được chỉnh sửa lúc 05.09.2009 01:57:53 bởi vũkimThanh >

vũkimThanh
 • Số bài : 10500
 • Điểm thưởng : 0
 • Từ: 08.09.2005
 • Nơi: xứ mù sương

vũkimThanh
 • Số bài : 10500
 • Điểm thưởng : 0
 • Từ: 08.09.2005
 • Nơi: xứ mù sương
RE: MỘT LƯU NIỆM CỦA THÀNH PHỐ MÙ SƯƠNG - 05.09.2009 02:14:14
 
 
 
 
Photo by Vu kim Thanh
<bài viết được chỉnh sửa lúc 05.09.2009 02:16:39 bởi vũkimThanh >

vũkimThanh
 • Số bài : 10500
 • Điểm thưởng : 0
 • Từ: 08.09.2005
 • Nơi: xứ mù sương
RE: MỘT LƯU NIỆM CỦA THÀNH PHỐ MÙ SƯƠNG - 05.09.2009 02:15:18
 
 
 
 
 
Photo by Vu kim Thanh
<bài viết được chỉnh sửa lúc 05.09.2009 02:17:31 bởi vũkimThanh >

vũkimThanh
 • Số bài : 10500
 • Điểm thưởng : 0
 • Từ: 08.09.2005
 • Nơi: xứ mù sương

vũkimThanh
 • Số bài : 10500
 • Điểm thưởng : 0
 • Từ: 08.09.2005
 • Nơi: xứ mù sương
RE: MỘT LƯU NIỆM CỦA THÀNH PHỐ MÙ SƯƠNG - 05.09.2009 19:38:55
 
 
 
 
Photo by Vu kim Thanh
<bài viết được chỉnh sửa lúc 05.09.2009 19:50:16 bởi vũkimThanh >

vũkimThanh
 • Số bài : 10500
 • Điểm thưởng : 0
 • Từ: 08.09.2005
 • Nơi: xứ mù sương

vũkimThanh
 • Số bài : 10500
 • Điểm thưởng : 0
 • Từ: 08.09.2005
 • Nơi: xứ mù sương
RE: MỘT LƯU NIỆM CỦA THÀNH PHỐ MÙ SƯƠNG - 05.09.2009 19:41:06
 
 
 
 
Photo by vu kim Thanh
<bài viết được chỉnh sửa lúc 05.09.2009 19:50:42 bởi vũkimThanh >

vũkimThanh
 • Số bài : 10500
 • Điểm thưởng : 0
 • Từ: 08.09.2005
 • Nơi: xứ mù sương
RE: MỘT LƯU NIỆM CỦA THÀNH PHỐ MÙ SƯƠNG - 05.09.2009 19:42:12
  
 
 
 
 
Photo by Vu kim Thanh
<bài viết được chỉnh sửa lúc 09.09.2009 02:48:17 bởi vũkimThanh >

vũkimThanh
 • Số bài : 10500
 • Điểm thưởng : 0
 • Từ: 08.09.2005
 • Nơi: xứ mù sương
RE: MỘT LƯU NIỆM CỦA THÀNH PHỐ MÙ SƯƠNG - 07.09.2009 06:04:13
 
 
 
 
Nụ cười của những bà mẹ một nắng hai sương tần tảo nuôi con ăn học trong giờ phút thành đạt. Photo  by Vu kim Thanh
<bài viết được chỉnh sửa lúc 13.09.2009 05:12:44 bởi vũkimThanh >

vũkimThanh
 • Số bài : 10500
 • Điểm thưởng : 0
 • Từ: 08.09.2005
 • Nơi: xứ mù sương
RE: MỘT LƯU NIỆM CỦA THÀNH PHỐ MÙ SƯƠNG - 07.09.2009 06:05:35
 
 
 
 
Photo by Vu kim Thanh
<bài viết được chỉnh sửa lúc 09.09.2009 02:47:13 bởi vũkimThanh >

vũkimThanh
 • Số bài : 10500
 • Điểm thưởng : 0
 • Từ: 08.09.2005
 • Nơi: xứ mù sương
RE: MỘT LƯU NIỆM CỦA THÀNH PHỐ MÙ SƯƠNG - 07.09.2009 06:06:59

 
 
 
 
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 09.09.2009 03:02:22 bởi vũkimThanh >

vũkimThanh
 • Số bài : 10500
 • Điểm thưởng : 0
 • Từ: 08.09.2005
 • Nơi: xứ mù sương

vũkimThanh
 • Số bài : 10500
 • Điểm thưởng : 0
 • Từ: 08.09.2005
 • Nơi: xứ mù sương

vũkimThanh
 • Số bài : 10500
 • Điểm thưởng : 0
 • Từ: 08.09.2005
 • Nơi: xứ mù sương

vũkimThanh
 • Số bài : 10500
 • Điểm thưởng : 0
 • Từ: 08.09.2005
 • Nơi: xứ mù sương

vũkimThanh
 • Số bài : 10500
 • Điểm thưởng : 0
 • Từ: 08.09.2005
 • Nơi: xứ mù sương

Thay đổi trang: < 123456 > | Trang 2 của 6 trang, bài viết từ 31 đến 60 trên tổng số 159 bài trong đề mục