TRANG THƠ ĐƯỜNG LUẬT _ DÒNG ĐỜI
Thay đổi trang: << < 250251252 > >> | Trang 250 của 254 trang, bài viết từ 3736 đến 3750 trên tổng số 3803 bài trong đề mục
tuyen45 12.10.2023 17:24:58 (permalink)
0
https://scontent.fhan14-2...EuTWdw&oe=652C5FE0
https://scontent.fhan14-4...0-a7fw&oe=652D2648
https://scontent.fhan14-4...DDQmqw&oe=652D30B9
https://scontent.fhan14-4...le-czg&oe=652C6AE6
 
THƠ XƯỚNG HỌA :
 
TỐ HỮU - NGUYỄN KHẮC VIỆN - HỒ VĂN PHÚ (Thợ Rèn)- NGUYỄN ĐĂNG TUYÊN (Tuuyeen45)
 
BÀI HỌA IV
 
MIỆNG ĐỜI BIA ĐÁ
---*---
Ngũ niên thập lẻ Đảng cùng thơ
Thuở ấy đua tranh ám mãi giờ
Đầu bạc muối tiêu mà vẫn dại
Ruột tằm rút sạch hỏi chi tơ
Thuyền nan chở nặng sao ra gió
Lũ lớn thân bèo chẳng dám mơ
Vật giá, lương tiền ai chỉ lối ?
Miệng đời bia đá tối hồn thơ.
 
11/10/2023
Tuyen45
 
BÀI HỌA III
 
BIA ĐÁ MIỆNG ĐỜI
---*--- 
Ngũ thập niên rồi Đảng với thơ
Hồn thi độ ấy đến bây giờ
Cước pha đầu bạc mà còn dại
Kén rút lòng tằm đã hết tơ
Ghe nhỏ lũ to e khó vượt
Sóng lừng bèo tấm dám đâu mơ
Tiền, Lương vật giá đi nhầm lối
Bia đá miệng đời tối ý thơ.
 
11/10/2023
Tuyen45
 
BÀI HỌA II
 
ĐẢNG VÀ THƠ
---*--- 
Mấy chục năm trời Đảng và thơ
“Từ ấy”còn lưu mãi đến giờ
Bó đuốc soi đướng sao vẫn tối
Con tằm rút ruột chẳng còn tơ
Thuyền con theo nước bao năm đấy
Mộng lớn trôi bèo hết ước mơ
Đổi mới từ đây thành rẽ lối
Mấy chục năm trời Đảng và thơ
 
11/10/2023
Hồ Văn Phú (Thợ Rèn)
 
BÀI HỌA I
 
BIA MIỆNG
---*---
(Sưu tầm trên mạng)
 
Năm mươi năm ấy vẫn còn thơ
Từ bấy đua chen mãi đến giờ
Mái tóc pha sương chưa hết dại
Con tằm rút ruột chẳng còn tơ
Thuyền con quá tải không qua sóng
Mộng lớn tài hèn chớ ước mơ
Với giá,lương,tiền dân khốn khổ
Trăm năm bia miệng hỡi nhà thơ .
 
Nguyễn Khắc Viện
 
BÀI XƯỚNG
 
ĐẢNG VÀ THƠ
---*---
(Sưu tầm trên mạng)
 
Trên năm mươi tuổi Đảng và thơ
“Từ ấy”hồn thơ mãi đến giờ
Mái tóc pha sương chưa cạn ý
Con tằm rút ruột vẫn còn tơ
Thuyền con vượt sóng không nghiêng ngả
Nghiệp lớn muôn đường lộng ước mơ
Mới nửa đường thôi còn bước tiêp
Trăm năm duyên kiếp Đảng và thơ.
 
TỐ HỮU
tuyen45 13.10.2023 23:06:39 (permalink)
0
https://scontent.fhan14-2...7ARzXA&oe=652E5A20
https://scontent.fhan14-4...hUiNeQ&oe=652F2088
https://scontent.fhan14-4...JZu2WA&oe=652F2AF9
https://scontent.fhan14-4...Xry0_w&oe=652E6526
 
HỌA THƠ TỐ HỮU :  NGUYỄN KHẮC VIỆN - HỒ VĂN PHÚ (Thợ Rèn)- NGUYỄN ĐĂNG TUYÊN (Tuuyeen45)
 
BÀI HỌA IV
 
MIỆNG ĐỜI BIA ĐÁ
---*---
Ngũ niên thập lẻ Đảng cùng thơ
Thuở ấy đua tranh ám mãi giờ
Đầu bạc muối tiêu mà vẫn dại
Ruột tằm rút sạch hỏi chi tơ
Thuyền nan chở nặng sao ra gió
Lũ lớn thân bèo chẳng dám mơ
Vật giá, lương tiền ai chỉ lối ?
Miệng đời bia đá tối hồn thơ.
 
11/10/2023
Tuyen45
 
BÀI HỌA III
 
BIA ĐÁ MIỆNG ĐỜI
---*--- 
Ngũ thập niên rồi Đảng với thơ
Hồn thi độ ấy đến bây giờ
Cước pha đầu bạc mà còn dại
Kén rút ruột tằm đã hết tơ
Ghe nhỏ lũ to e khó vượt
Sóng lừng bèo tấm dám chi mơ
Tiền, Lương vật giá đi nhầm lối
Bia đá miệng đời tối ý thơ.
 
11/10/2023
Tuyen45
 
BÀI HỌA II
 
ĐẢNG VÀ THƠ
---*--- 
Mấy chục năm trời Đảng và thơ
“Từ ấy”còn lưu mãi đến giờ
Bó đuốc soi đướng sao vẫn tối
Con tằm rút ruột chẳng còn tơ
Thuyền con theo nước bao năm đấy
Mộng lớn trôi bèo hết ước mơ
Đổi mới từ đây thành rẽ lối
Mấy chục năm trời Đảng và thơ
 
11/10/2023
Hồ Văn Phú (Thợ Rèn)
 
BÀI HỌA I
 
BIA MIỆNG
---*---
(Sưu tầm trên mạng)
 
Năm mươi năm ấy vẫn còn thơ
Từ bấy đua chen mãi đến giờ
Mái tóc pha sương chưa hết dại
Con tằm rút ruột chẳng còn tơ
Thuyền con quá tải không qua sóng
Mộng lớn tài hèn chớ ước mơ
Với giá,lương,tiền dân khốn khổ
Trăm năm bia miệng hỡi nhà thơ .
 
Nguyễn Khắc Viện
 
BÀI XƯỚNG
 
ĐẢNG VÀ THƠ
---*---
(Sưu tầm trên mạng)
 
Trên năm mươi tuổi Đảng và thơ
“Từ ấy”hồn thơ mãi đến giờ
Mái tóc pha sương chưa cạn ý
Con tằm rút ruột vẫn còn tơ
Thuyền con vượt sóng không nghiêng ngả
Nghiệp lớn muôn đường lộng ước mơ
Mới nửa đường thôi còn bước tiêp
Trăm năm duyên kiếp Đảng và thơ.
 
TỐ HỮU
<bài viết được chỉnh sửa lúc 13.10.2023 23:17:40 bởi tuyen45 >
tuyen45 14.10.2023 16:09:51 (permalink)
0
https://scontent.fhan20-1...0HrxsQ&oe=652F3860
https://scontent.fhan20-1...8S5VRw&oe=652FC433
https://scontent.fhan20-1...FfsvMw&oe=65303943
NGỰA CHIẾN
---*---
Khua chân bạch mã đã ghìm cương
Gươm súng đạn bom giữa chiến trường
Tung vó vào sinh thân chẳng tiếc
Nổi danh ra tử đất vùi xương
Non sông loạn tặc xông ra trận
Độc lập hòa bình đến dãy nương
Nụ nhú đầu xuân bao kẻ mến
Hoa tàn cuối hạ mấy người thương.
 
13/10/2023
Tuyen45
tuyen45 16.10.2023 16:15:02 (permalink)
0
https://scontent.fhan2-3....TnB9fg&oe=6532DC8D
 
SỐNG ĐỜI ĐỂ TIẾNG CHO CON
---*---
Sống đời Để lại tiếng cho con
Nhiều của chắc đâu đã vẹn tròn
Chết trẻ đôi mươi danh nổi mãi
Thọ trường trăm tuổi tiếng chìm luôn
Là ma lắm kẻ khi đang sống
Thành thánh bao người lúc chẳng còn
Lẽ phải trên đời nhân trọng đạo
Sống đời để lại tiếng cho con.
 
15/10/2023
Tuyen45
tuyen45 17.10.2023 09:47:49 (permalink)
0
https://scontent.fhan2-3....2cUqcQ&oe=653220D6
 
CƠ CẤU LỌC SÀNG
---*---
Truy tố quan triều, chẳng phải tài
Bắt giam  tướng bộ, hẳn còn sai
Sâu to để lọt vào cơ cấu
Mối chúa dưỡng nhầm sinh quái thai
Đánh nhũng trật trầy mà chửa thắng
Diệt tham nẵng nhẵng kéo thêm dài
Tập chung dân chủ mà chia phái
Chắc sẽ loại ngay kẻ có tài.

16/10/2023
Tuyen45
<bài viết được chỉnh sửa lúc 17.10.2023 12:06:54 bởi tuyen45 >
tuyen45 19.10.2023 09:48:55 (permalink)
0
https://scontent.fhan2-4....4fY5Tw&oe=65360E2F
https://scontent.fhan2-3....FsdpfA&oe=65353582
https://scontent.fhan2-3....AODxdg&oe=65364886
https://scontent.fhan2-3....NzqV4A&oe=6535AA41
https://scontent.fhan2-3....zC93Iw&oe=653550ED
 
 
NHÂN NGÀY 20/10 NGÀY PHỤ NỮ VN XIN GỨI TẶNG :
CÁC MẸ CÁC CHỊ CÁC EM CÁC CHÁU BÀI THƠ
 
PHỤ NỮ VIỆT NAM ANH HÙNG
---*---

Anh hùng phụ nữ Việt Nam ta
Bất khuất kiên cường trước giạc tà
Dạ sắt bền tâm trong lửa đạn
Gan Đồng vững chí dưới đòn tra
Đảm đang việc nước thay nam giới
Gánh vác việc nhà vẹn thất gia
Góp sức chung lòng xây tổ quốc
Anh hùng phụ nữ Việt Nam ta.
 
19/10/2023
Tuyen45
tuyen45 20.10.2023 16:03:48 (permalink)
0
THƠ XƯỚNG HỌA
HỒ VĂN PHÚ - Nguyễn Đăng Tuyên (Tuyẹn)
BÀI HỌA I
CON CHÁU NHÀ QUAN
---*---
Mặt vênh “TỈNH TRƯỞNG” tỏ ra kiêu
Cậu ấm “VƯƠNG GIA” vốn được chiều
Tam tộc quần thần đâu có thiếu
Tổ tiên nội ngoại vẫn đang nhiều
Kìa kìa bạc nước moi không sợ
Đó đó tiền dân móc thật liều
Bại lộ nghe tin chui lọng núp
Mặt vênh “TỈNH TRƯỞNG” tỏ ra kiêu.
 
19/10/2023
Tuyen45
 
BÀI XƯỚNG
HỌ HÀNG NHÀ CHUỘT
---*---
Chuột cụ ung dung vểnh mặt kiêu
Ông đây, cháu đấy được cưng chiều
Họ hàng nội ngoại không hề thiếu
Dây dợ gần xa vẫn thấy nhiều
Chốn chốn bồ dân ăn chẳng nể
Nơi nơi kho nước khoét quá liều
Động xa nhanh chóng chui hang ổ
Mèo bất lực ư ?chuột quá kiêu.

19/10/2023
Hồ văn PHÚ
<bài viết được chỉnh sửa lúc 31.10.2023 21:50:35 bởi tuyen45 >
tuyen45 22.10.2023 12:02:12 (permalink)
0
https://scontent.fhan14-1...DDGT9w&oe=653936C5
 
TRÀO PHÚNG ĐƯỜNG THI
---*---
Thâm nho cười đấy mỉa sâu cay
Trào phúng đường thi khiến lão say
Bao kẻ ưa nghe lời phỉnh nịnh
Nhiều người lại ghét nói điều ngay
Thói hư kiếm chữ châm không nể
Tật xấu tìm từ chọc thẳng tay
Tiên tổ đời xưa từng đã dạy
Thâm nho cười đấy mỉa sâu cay.
 
22/10/2023
Tuyên45
<bài viết được chỉnh sửa lúc 22.10.2023 22:06:14 bởi tuyen45 >
tuyen45 25.10.2023 00:01:32 (permalink)
0
 https://scontent.fhan2-4....VwtXeQ&oe=653C6AD1
https://scontent.fhan2-4....Ijaf_w&oe=653C5E21
https://scontent.fhan2-3....IM60Uw&oe=653D2A8C
https://scontent.fhan2-4....T6KssA&oe=653D6CBC
 
TIỀN DÂN BẠC NƯỚC
---*---

Quan tham tướng nhũng đã vào tù
Tài sản đang còn đống kếch xù
Bạc nước chúng vơ đòi chẳng được ?
Tiền dân nó vét chịu thua ư ?
Chủ hờ áo rách cơm chưa đủ
Đầy tớ đô la mấy tỷ dư
Ngồi tạm nhà giam chờ giảm án
Hạ màn ân xá sống êm ru.
 
23/10/2023
Tuyen45
<bài viết được chỉnh sửa lúc 25.10.2023 00:03:09 bởi tuyen45 >
tuyen45 29.10.2023 10:34:09 (permalink)
0
https://scontent.fhan14-3...9GokZA&oe=6542C542
GÓP SỨC ĐỐT LÒ
---*---
Tổ quốc biết ơn “cụ” đốt lò
Cời than lửa bốc cháy thêm to
Bao nơi “gốc gộc” còn nguyên đống
Mấy chốn “thân cành “ đã hóa tro
Cả nước  chờ “người “ xin góp sức
Dân Nam đợi “bác “ được chung lo
Đẩy luôn hết “củi “ vào cùng đốt
Hóa kiếp thành do tại cửa lò.
 
25/10/2023
Tuyen45
tuyen45 30.10.2023 08:42:56 (permalink)
0

https://images2.thanhnien...5/hinhchimlac_JEKB.jpg
NẮNG NHẠT HOÀNG HÔN
---*---
Giơ tay vuốt nhẹ chòm râu bạc
Nắng nhạt hoàng hôn nhắn nhủ ta
Cao tuổi thân cò nên đại lượng
Lực suy vóc hạc tránh mưa sa
Kia bầy chuột nhắt không nên chấp
Đó lũ sâu non hãy bỏ qua
Chân lý muôn đời chưa thấy đổi
Quên thù xóa hận hả lòng ta.
 
30/10/2023
Tuyen45
<bài viết được chỉnh sửa lúc 30.10.2023 20:36:12 bởi tuyen45 >
tuyen45 31.10.2023 10:26:43 (permalink)
0
https://scontent.fhan14-2...2mEWyg&oe=654482D8
 
NÓI HAY LÀM DỞ
---*---
Tậu chức mua quyền ở nước ta
Làm đằng nói nẻo đã quen mà
Mồm hô học Bác mà không học
Miệng nói làm theo lại lánh xa
Vì Đảng - bao người vơ vét bạc
Vì dân - lắm kẻ cuỗm đô la
Gửi qua Âu, Mỹ phòng thân trước
Sân khấu diễn hề dở thế a.
 
31/10/2023
Tuyen45
tuyen45 02.11.2023 20:37:02 (permalink)
0
https://scontent.fhan14-1...d6aI1g&oe=654899CA
https://scontent.fhan14-4...ve8reg&oe=65494D18
 
TÍN NHIỆM - KHÔNG TÍN NHIỆM
---*---
Cớ chi phân cấp để lừa tôi
Tín nhiệm và không tín nhiệm thôi
Luẩn quẩn nhiều từ nghe rối rắm
Vòng vo lắm chữ thế người ơi !
Vàng thau ảo thuật xem tài đấy
Sống lại “SÁC LÔ” cũng vái trời
Minh bạch mà sao còn đánh tráo
Cớ chi phân cấp để lừa tôi…
 
1/11/2023
Tuyen45
tuyen45 03.11.2023 14:53:37 (permalink)
0
https://scontent.fhan14-1...ewyVtg&oe=65493C6C
 
CHỚ BẦU NHẦM
---*---
Đồng bào cả nước mong “ĐẦY TỚ”
Nhân đức hiền tài có đủ tầm
Trên dưới đảng viên đều mẫu mực
Thấp cao cán bộ phải công tâm
“Triều đình” loại hết phương tham nhũng
Chính phủ thải ngay lũ nội xâm
Trọng dụng người tài xây tổ quốc
Lọc sàng đề cử chớ bầu nhầm.
 
2/11/2023
Tuyen45
tuyen45 04.11.2023 22:41:11 (permalink)
0
https://scontent.fhan14-1...iLVvtQ&oe=654BEA46
 https://scontent.fhan14-3...JXQLWw&oe=654BAFEA
 
THƠ XƯỚNG HỌA :
DƯƠNG ĐOÀN TRỌNG NGUYỄN ĐĂNG TUYÊN (Tuyen45)
 
BÀI HỌA I
 
(HỌA Y ĐỀ)
 
CON RỐI
---*--- 
Nguyên là cục gỗ tạc hình nhân
Đẽo gọt tài hoa giống tựa thần
Tạo thế , cân đai thành tiến sĩ
Cắm râu , mặc áo hóa nhân thân
Tiến lùi “CẬU ẤM” cầm dây giật
Hát múa “CÔ CHIÊU” khiển đàn ngân
Diễn giỏi nói hay đâu phải thật
Chỉ là con rối lúc người cần.
 
31/10/2023
Tuyen45
 
BÀI XƯỚNG
 
CON RỐI
---*---
Khúc gỗ nên người bởi nghệ nhân
Tài hoa đẽo nó đẹp như thần
Cài râu vẽ mắt cho thành phận
Khoác áo đi giầy để hoá thân
Mỗi bước vào ra tùy chú giật
Bao lời diễn hát mặc bà ngân
Dù hay cũng chỉ là con rối
Tích nọ trò kia họ vẫn cần.
 
Trọng Dương Đoàn
<bài viết được chỉnh sửa lúc 04.11.2023 22:45:16 bởi tuyen45 >
Thay đổi trang: << < 250251252 > >> | Trang 250 của 254 trang, bài viết từ 3736 đến 3750 trên tổng số 3803 bài trong đề mục
Chuyển nhanh đến:

Thống kê hiện tại

Hiện đang có 0 thành viên và 3 bạn đọc.
Kiểu:
2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9