TRANG THƠ ĐƯỜNG LUẬT _ DÒNG ĐỜI
Thay đổi trang: << < 256257258 > >> | Trang 256 của 259 trang, bài viết từ 3826 đến 3840 trên tổng số 3874 bài trong đề mục
tuyen45 09.04.2024 21:03:09 (permalink)
0
https://scontent.fhan14-1...I44Aww&oe=66206203
 
HOÀNG HÔN SUY NGẪM
---*---
Bảy chín mùa xuân chửa đủ mười
Đất trời ngang dọc tôi hoàn tôi
Ba lô dép lốp từng chinh chiến
Súng ngắn, A Ka đã một thời
Hưu nghỉ giao lưu cùng bạn hữu
Đời thường thăm viếng đã nhiều nơi
Nay ngồi ngẫm vận suy non nước
Viết mấy áng thơ tặng lại đời .
 
Tuyen45
<bài viết được chỉnh sửa lúc 15.04.2024 10:10:32 bởi tuyen45 >
tuyen45 11.04.2024 22:17:43 (permalink)
0
https://scontent.fhan14-2...OzPx-w&oe=661DC69D
 
TUỔI TÁM MƯƠI
---*---
Trường đời tôi luyện lửa dầu sôi
Tám chục xuân qua đổi mấy thời
Nghĩa nước xả thân gìn độc lập
Tình nhà dựng nghiệp đắp xây đời
Bao măm đánh Mỹ tâm không núng
Bấy độ diệt Tàu chí chẳng vơi
Hưu nghỉ nay về cùng bạn hữu
Vần thơ xướng họa góp vui cười.
***
Vần thơ xướng họa góp vui cười
Bát thập xuân rồi tình chửa vơi
Dạ sáng bừng lên ngời trí tuệ
Tâm trong thấu tỏ quãng đường đời
Thăng trầm nến trải cùng non nước
Vinh nhục kinh qua hiểu thế thời
Tuổi hạc nay ngồi ghi mấy vận
Đường thi cách mạng máu trào sôi.

Tuyen45

tuyen45 16.04.2024 12:52:59 (permalink)
0
https://scontent.fhan2-4....jEwJwQ&oe=6623B0BB
ĐẠI HỌC ĐƯỜNG QUỐC TỬ GIÁM
---*---

Đại học đường xưa Quốc Tử Giám
Văn chương hiền triết chiếu nhà vua
Dạy người tiến sĩ tài, tâm, đức
Hỏi trạng tân khoa chí dũng chưa  ?
Đền nước xả thân quên bổng lộc
Ơn dân quyết tử giữ sơn hà
Danh thơm để lại đời con cháu
Bia đá sáng ngời quốc sử ta .
Tuyen45

tuyen45 17.04.2024 10:20:12 (permalink)
0
https://scontent.fhan2-5....F-1gDQ&oe=6624F676
PHƯỜNG CƠ HỘI
---*---
Buôn lậu bán gian giữa chợ đời
Bầy tôi núp bóng lũ quan tồi
Học rồi lời Bác quên nhanh thế
Quẳng đấy nghe đâu bỏ đó thôi
Ăn bẩn không từ nhiều của thối
Vơ càn chẳng bỏ thứ tanh hôi
Bạc tiền biến bạn thành thù địch
Đảng dạy dân nuôi phí của trời
 
16/4/2024
Tuyen45
tuyen45 18.04.2024 10:31:38 (permalink)
0
https://scontent.fhan20-1...r5b4Xw&oe=6626566C
https://scontent.fhan20-1...Rn3QJA&oe=662640CD
SỜ LƯNG TÓM GÁY
---*---
“PHÚC SƠN” bác Trọng mới sờ lưng
Cả nước dân lành tay vỗ mừng
Một Lũ quan tham vào khám lớn
Hầu tòa sắp tới mặt gằm xưng
“Thuận An”cụ tổng nay đì gáy
Đã một số tên còng khóa chung
Chắc hẳn rồi đây còn lắm vị
Vô lò cùng với Nguyễn Duy Hưng.
 
17/4/2024
Tuyen45
tuyen45 20.04.2024 16:35:34 (permalink)
0

https://scontent.fhan2-3....JOvZIg&oe=662945F3
 
TIN NÓNG HAY LẠNH ĐÂY ???
 
ĐÂU SỢ HẾT NGƯỜI
---*---
Đâu sợ hết người làm cán bộ
Ích gì giữ lại lũ đời ươi
Nước Nam dân số chín mươi triệu
Trong đó nhân tài rải khắp nơi
Tuyển chọn người hiền ra giúp nước
Chớ dùng những kẻ đã xu thời
Ung thư cắt bỏ may còn kịp
Hồng phúc nước nhà lại mỉm cười.
 
19/4/2024
Tuyen45
tuyen45 22.04.2024 21:19:32 (permalink)
0
https://scontent.fhan2-4....BFpdVw&oe=662C506C
CỔ XƯA TRUYỀN LẠI
---*---
Cổ xưa bác học gửi kim rồi
Tổng kết bao thời truyền lại thôi
Thấy lão trẻ khinh buồn cõi thế
Gặp thầy trò mỉa ngán tình đời
Lây lan nhũng nhiễu đau lòng đá
Tràn ngập binh kiêu hổ dạ trời
Ngoảnh mặt đồng bào đầy ái ngại
Tiền đồ tổ quốc đắm dòng khơi.
 
21/2/2024
Tuyen45
tuyen45 25.04.2024 13:34:20 (permalink)
0
https://scontent.fhan14-3...AiEaJg&oe=662FCD10
https://scontent.fhan14-3...cA3X4Lw&oe=662FBD0
KIM BÀI MIỄN TỬ
---*---
Con dại ắt là cái phải mang
Tội người cấp dưới cứ trên quàng
Nhìn sang nước bạn là ta thấy …
Riêng ở Việt Nam lọt mắt sàng
Bởi có kim bài vua miễn tử
Tuy rằng biết luật bất thành văn
Nhưng mà nó vẫn luôn tồn tại
Trên nước Nam này đã bấy năm.
 
23/4/2024
Tuyen45
tuyen45 27.04.2024 21:12:02 (permalink)
0

 https://scontent.fhan14-2...BleEyg&oe=6635232F
CHẤP NHẬN RÚT LUI
---*---
Vương Huệ hôm nay tự rút lui
Như Đam tựa Phúc vẫn cười vui
Không lời chối tội, cam lòng nhận
Minh Trí – Tô Lâm đỡ phải khui
Khuất tất việc làm không thể dấu
Mập mờ lời nói khó đường chui
Hồ sơ bút tích nằm trơ đó
Đen trắng nguyên hình, nhận rút lui.

27/4/2024
Tuyen45
<bài viết được chỉnh sửa lúc 29.04.2024 15:50:26 bởi tuyen45 >
tuyen45 01.05.2024 12:49:10 (permalink)
0
https://scontent.fhan14-3...3IGTQA&oe=66379697
 
ĐẢNG PHẢI VÌ DÂN
---*---
Chính quyền, Đảng phải biết vì dân
Đầy tớ dân tin mới trưởng thành
Mãi mãi dân luôn là gốc cội
Đời đời Đảng vẫn chỉ là cành
Khắc ghi lời dạy ông cha trước
Chèo lái con thuyền nhờ chúng dân
Lật úp đoàn tàu dân quyết định
Chính quyền, Đảng phải biết vì dân.
 
30/4/2024
Tuyen45
tuyen45 06.05.2024 22:05:23 (permalink)
0
https://thuvienhoasen.org...AFwx/tran-hung-dao.jpg
 

 
NGƯỜI VIỆT NƯỚC NAM
---*---
Nước Nam người Việt chẳng khi hèn
Đục khoét quan tham, chỉ mặt liền
Trồng trọt nông dân chân lội ruộng
Trừ gian diệt nhũng quyết xông lên
Giấu mình giặc nội trong đêm tối
Quốc nạn dân lành tức phát điên
Cán bút làm đòn phang tới số
Nước Nam người Việt chẳng khi hèn.

6/5/2024
Tuyen45
<bài viết được chỉnh sửa lúc 08.05.2024 14:44:06 bởi tuyen45 >
tuyen45 08.05.2024 14:47:49 (permalink)
0
https://scontent.fhan20-1...mkX2zg&oe=66410239
KIỂM AI - AI KIỂM
---*---
Kiểm ai, ai kiểm lúc này đây ???
Tham nhũng tham ô đã cả bầy
Kéo cánh thành dây có tổ chức
Xây bè chắn lối dựng tường vây
Ông to gậy chống lưng doanh nghiệp
Bà lớn ô che lũ cướp ngày
Người tốt chúng coi như nghịch tặc
Kiểm ai, ai kiểm lúc này đây ???
 
7/5/2024
Tuyen45
<bài viết được chỉnh sửa lúc 08.05.2024 16:42:48 bởi tuyen45 >
tuyen45 10.05.2024 16:00:10 (permalink)
0
https://scontent.fhan2-4....Pg7X7g&oe=6643B6A0
https://scontent.fhan2-5....vtnzaA&oe=6643BF26
https://scontent.fhan20-1...-SQunA&oe=664397B6
 
THẾ SỰ NƯỚC NHÀ
---*---
Nước nhà thế sự nóng từng ngày
Quan chức khối ông ghế đã bay
Tầng thấp bao anh nhiều đến thế
Trên cao lắm vị lại đông thay
Vì đâu nông nỗi đồng bào hỏi ?
Lãnh đạo công quyền giải đáp ngay:
Hứa hẹn những lời khi nhận chức
Nói đằng làm nẻo khổ dân cày .
 
8/5/2024
Tuyen45
tuyen45 11.05.2024 20:53:28 (permalink)
0
https://scontent.fhan20-1...MRp0pw&oe=66455335
https://scontent.fhan2-4....cZUM3w&oe=6645535B
https://scontent.fhan2-3....zMm6iA&oe=664546EA
https://scontent.fhan2-4....JGZpsg&oe=66453301

ĐIỆN BIÊN LỊCH SỬ
---*---
Kỷ niệm ĐIỆN BIÊN ngày thắng lợi
Trang nghiêm lộng lẫy rực cờ hoa
Nghĩa trang A MỘT bạt ngàn mộ
Nghi lễ khán đài bấy kẻ thừa
Bởi lẽ nhúng tràm nay mặt nhọ
Vậy nên vấy bẩn ám sơn hà
Cửa quyền tham nhũng dân mai mỉa
Không đáng ngồi hàng ghế khách nha.
 
9/5/2024
Tuyen45
<bài viết được chỉnh sửa lúc 11.05.2024 20:57:12 bởi tuyen45 >
tuyen45 12.05.2024 22:42:26 (permalink)
0
 
https://scontent.fhan2-4....YZUz5Q&oe=6646B744
KHÔNG NHÂN NHƯỢNG
---*---

Dẫu phải ngồi lâu mím chặt môi
Giữ cho lửa cháy rực hồng tươi
Thân cành chuyển tới không khi nghỉ
Gốc cục đẩy vào chẳng lúc ngơi
Vùng cấm nơi nao chưa biển báo ?
Kim bài miễn tử hỏi đâu rồi ?
Trưởng lò quyết đốt không nhân nhượng
Dẫu phải ngồi lâu mím chặt môi.
 
10/5/2024
Tuyen45
Thay đổi trang: << < 256257258 > >> | Trang 256 của 259 trang, bài viết từ 3826 đến 3840 trên tổng số 3874 bài trong đề mục
Chuyển nhanh đến:

Thống kê hiện tại

Hiện đang có 0 thành viên và 24 bạn đọc.
Kiểu:
2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9