KÝ HỌA BÚT CHÌ VÀ TRANH SƠN DẦU -VŨ KIM THANH

Thay đổi trang: < 123 > >> | Trang 2 của 12 trang, bài viết từ 31 đến 60 trên tổng số 336 bài trong đề mục
Tác giả Bài
vũkimThanh
 • Số bài : 10500
 • Điểm thưởng : 0
 • Từ: 08.09.2005
 • Nơi: xứ mù sương
RE: KÝ HỌA BÚT CHÌ VÀ TRANH SƠN DẦU -VŨ KIM THANH - 16.09.2005 03:25:22
 
 

SÔNG QUÊ Tranh sơn dầu ,Vũ kim Thanh.
<bài viết được chỉnh sửa lúc 30.01.2009 00:11:56 bởi vũkimThanh >

vũkimThanh
 • Số bài : 10500
 • Điểm thưởng : 0
 • Từ: 08.09.2005
 • Nơi: xứ mù sương
RE: KÝ HỌA BÚT CHÌ VÀ TRANH SƠN DẦU -VŨ KIM THANH - 16.09.2005 03:27:35
 
 


Trích đoạn từ tranh to
<bài viết được chỉnh sửa lúc 06.05.2008 18:57:39 bởi vũkimThanh >

vũkimThanh
 • Số bài : 10500
 • Điểm thưởng : 0
 • Từ: 08.09.2005
 • Nơi: xứ mù sương
RE: KÝ HỌA BÚT CHÌ VÀ TRANH SƠN DẦU -VŨ KIM THANH - 16.09.2005 03:28:41
 
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 06.05.2008 18:57:57 bởi vũkimThanh >

vũkimThanh
 • Số bài : 10500
 • Điểm thưởng : 0
 • Từ: 08.09.2005
 • Nơi: xứ mù sương
RE: KÝ HỌA BÚT CHÌ VÀ TRANH SƠN DẦU -VŨ KIM THANH - 16.09.2005 03:29:39
 
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 06.05.2008 18:58:11 bởi vũkimThanh >

vũkimThanh
 • Số bài : 10500
 • Điểm thưởng : 0
 • Từ: 08.09.2005
 • Nơi: xứ mù sương
RE: KÝ HỌA BÚT CHÌ VÀ TRANH SƠN DẦU -VŨ KIM THANH - 16.09.2005 03:30:51
 
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 06.05.2008 18:58:29 bởi vũkimThanh >

vũkimThanh
 • Số bài : 10500
 • Điểm thưởng : 0
 • Từ: 08.09.2005
 • Nơi: xứ mù sương
RE: KÝ HỌA BÚT CHÌ VÀ TRANH SƠN DẦU -VŨ KIM THANH - 16.09.2005 03:32:50
 
 
 

Quả lê và cối xay.Tranh sơn dầu ,Vũ kim Thanh 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 30.01.2009 00:13:40 bởi vũkimThanh >

vũkimThanh
 • Số bài : 10500
 • Điểm thưởng : 0
 • Từ: 08.09.2005
 • Nơi: xứ mù sương
RE: KÝ HỌA BÚT CHÌ VÀ TRANH SƠN DẦU -VŨ KIM THANH - 16.09.2005 03:36:13
 
 
 
 
 
Táo đầu mùa. Tranh sơn dầu Vũ kim Thanh
<bài viết được chỉnh sửa lúc 30.01.2009 00:15:46 bởi vũkimThanh >

vũkimThanh
 • Số bài : 10500
 • Điểm thưởng : 0
 • Từ: 08.09.2005
 • Nơi: xứ mù sương
RE: KÝ HỌA BÚT CHÌ VÀ TRANH SƠN DẦU -VŨ KIM THANH - 16.09.2005 03:39:40


Tranh sơn dầu VKT
<bài viết được chỉnh sửa lúc 03.09.2006 06:27:05 bởi vũkimThanh >

vũkimThanh
 • Số bài : 10500
 • Điểm thưởng : 0
 • Từ: 08.09.2005
 • Nơi: xứ mù sương
RE: KÝ HỌA BÚT CHÌ VÀ TRANH SƠN DẦU -VŨ KIM THANH - 16.09.2005 03:41:44
 
 


HOA SÚNG. Tranh sơn dầu Vũ kim Thanh 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 29.01.2009 02:57:20 bởi vũkimThanh >

vũkimThanh
 • Số bài : 10500
 • Điểm thưởng : 0
 • Từ: 08.09.2005
 • Nơi: xứ mù sương
RE: KÝ HỌA BÚT CHÌ VÀ TRANH SƠN DẦU -VŨ KIM THANH - 16.09.2005 03:44:55
 
 
 
 
 
MÙA XUÂN. Tranh sơn dầu , Vũ kim Thanh.
<bài viết được chỉnh sửa lúc 29.01.2009 16:24:53 bởi vũkimThanh >

Ct.Ly

vũkimThanh
 • Số bài : 10500
 • Điểm thưởng : 0
 • Từ: 08.09.2005
 • Nơi: xứ mù sương
RE: KÝ HỌA BÚT CHÌ VÀ TRANH SƠN DẦU -VŨ KIM THANH - 17.09.2005 02:59:50

 
 

TĨNH VẬT Tranh sơn dầu Vũ kim Thanh

Cám ơn bạn đã tới thăm ,tặng bạn luôn cả bức này nữa nhé.chúc vui vẻ
<bài viết được chỉnh sửa lúc 30.01.2009 00:20:39 bởi vũkimThanh >

vũkimThanh
 • Số bài : 10500
 • Điểm thưởng : 0
 • Từ: 08.09.2005
 • Nơi: xứ mù sương
RE: KÝ HỌA BÚT CHÌ VÀ TRANH SƠN DẦU -VŨ KIM THANH - 17.09.2005 03:02:58
 
 


TRỜI CAO ĐẤT DẦY. Tranh sơn dầu Vũ kim Thanh
<bài viết được chỉnh sửa lúc 03.02.2009 23:47:11 bởi vũkimThanh >

vũkimThanh
 • Số bài : 10500
 • Điểm thưởng : 0
 • Từ: 08.09.2005
 • Nơi: xứ mù sương
RE: KÝ HỌA BÚT CHÌ VÀ TRANH SƠN DẦU -VŨ KIM THANH - 17.09.2005 03:05:26
 
 


TĨNH VẬT Tranh sơn dầu VKT
<bài viết được chỉnh sửa lúc 19.02.2009 00:08:05 bởi vũkimThanh >

vũkimThanh
 • Số bài : 10500
 • Điểm thưởng : 0
 • Từ: 08.09.2005
 • Nơi: xứ mù sương
RE: KÝ HỌA BÚT CHÌ VÀ TRANH SƠN DẦU -VŨ KIM THANH - 17.09.2005 03:09:57
 
 
 


NỔI NIỀM .Tranh sơn dầu Vũ kim Thanh
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 05.02.2009 05:53:03 bởi vũkimThanh >

vũkimThanh
 • Số bài : 10500
 • Điểm thưởng : 0
 • Từ: 08.09.2005
 • Nơi: xứ mù sương
RE: KÝ HỌA BÚT CHÌ VÀ TRANH SƠN DẦU -VŨ KIM THANH - 17.09.2005 03:11:27
 
 
 


Giấc mơ nào trong em. Ký họa chì - Vũ kim Thanh
<bài viết được chỉnh sửa lúc 06.02.2009 00:07:23 bởi vũkimThanh >

vũkimThanh
 • Số bài : 10500
 • Điểm thưởng : 0
 • Từ: 08.09.2005
 • Nơi: xứ mù sương
RE: KÝ HỌA BÚT CHÌ VÀ TRANH SƠN DẦU -VŨ KIM THANH - 17.09.2005 03:12:44
 
 
 
 


Hoa Hồng. Ký họa chì Vũ kim Thanh 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 05.02.2009 21:54:14 bởi vũkimThanh >

vũkimThanh
 • Số bài : 10500
 • Điểm thưởng : 0
 • Từ: 08.09.2005
 • Nơi: xứ mù sương
RE: KÝ HỌA BÚT CHÌ VÀ TRANH SƠN DẦU -VŨ KIM THANH - 17.09.2005 03:14:50
 
 


Hoa thược dược.Ký họa chì Vũ kim Thanh 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 05.02.2009 05:27:58 bởi vũkimThanh >

vũkimThanh
 • Số bài : 10500
 • Điểm thưởng : 0
 • Từ: 08.09.2005
 • Nơi: xứ mù sương
RE: KÝ HỌA BÚT CHÌ VÀ TRANH SƠN DẦU -VŨ KIM THANH - 17.09.2005 04:18:11
 
 
 


Tĩnh Vật. Ký họa chì Vũ kim Thanh
<bài viết được chỉnh sửa lúc 05.02.2009 22:00:41 bởi vũkimThanh >

vũkimThanh
 • Số bài : 10500
 • Điểm thưởng : 0
 • Từ: 08.09.2005
 • Nơi: xứ mù sương
RE: KÝ HỌA BÚT CHÌ VÀ TRANH SƠN DẦU -VŨ KIM THANH - 17.09.2005 04:23:15
 
 
 

Ký họa chì Vũ kim Thanh 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 05.02.2009 06:25:30 bởi vũkimThanh >

vũkimThanh
 • Số bài : 10500
 • Điểm thưởng : 0
 • Từ: 08.09.2005
 • Nơi: xứ mù sương
RE: KÝ HỌA BÚT CHÌ VÀ TRANH SƠN DẦU -VŨ KIM THANH - 17.09.2005 04:24:32
 
 
 


 Trong phòng vẽ. Ký họa chì Vũ kim Thanh
<bài viết được chỉnh sửa lúc 05.02.2009 23:55:11 bởi vũkimThanh >

vũkimThanh
 • Số bài : 10500
 • Điểm thưởng : 0
 • Từ: 08.09.2005
 • Nơi: xứ mù sương
RE: KÝ HỌA BÚT CHÌ VÀ TRANH SƠN DẦU -VŨ KIM THANH - 17.09.2005 04:26:34
 
 


TĨNH VẬT. Ký họa chì Vũ kim Thanh
<bài viết được chỉnh sửa lúc 05.02.2009 05:26:23 bởi vũkimThanh >

vũkimThanh
 • Số bài : 10500
 • Điểm thưởng : 0
 • Từ: 08.09.2005
 • Nơi: xứ mù sương
RE: KÝ HỌA BÚT CHÌ VÀ TRANH SƠN DẦU -VŨ KIM THANH - 17.09.2005 04:32:41
 
 
 


Mắt. Ký họa chì Vũ kim Thanh
<bài viết được chỉnh sửa lúc 05.02.2009 23:56:35 bởi vũkimThanh >

vũkimThanh
 • Số bài : 10500
 • Điểm thưởng : 0
 • Từ: 08.09.2005
 • Nơi: xứ mù sương
RE: KÝ HỌA BÚT CHÌ VÀ TRANH SƠN DẦU -VŨ KIM THANH - 17.09.2005 04:37:22
 
 


TRỜI LẠI MƯA. Ký họa chì Vũ kim Thanh

 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 06.02.2009 00:15:35 bởi vũkimThanh >

vũkimThanh
 • Số bài : 10500
 • Điểm thưởng : 0
 • Từ: 08.09.2005
 • Nơi: xứ mù sương
RE: KÝ HỌA BÚT CHÌ VÀ TRANH SƠN DẦU -VŨ KIM THANH - 17.09.2005 04:51:35
 
 
 


Hoa.Ký họa chì vũ kimThanh
<bài viết được chỉnh sửa lúc 05.02.2009 05:30:58 bởi vũkimThanh >

vũkimThanh
 • Số bài : 10500
 • Điểm thưởng : 0
 • Từ: 08.09.2005
 • Nơi: xứ mù sương
RE: KÝ HỌA BÚT CHÌ VÀ TRANH SƠN DẦU -VŨ KIM THANH - 17.09.2005 04:53:26
 
 


Ký họa chì Vũ kim Thanh (Người mẫu trong trường nghệ thuật hội họa Anh quốc ) 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 05.02.2009 23:58:43 bởi vũkimThanh >

vũkimThanh
 • Số bài : 10500
 • Điểm thưởng : 0
 • Từ: 08.09.2005
 • Nơi: xứ mù sương
RE: KÝ HỌA BÚT CHÌ VÀ TRANH SƠN DẦU -VŨ KIM THANH - 17.09.2005 04:58:04
 
 
 

Ký họa chì Vũ kim Thanh
<bài viết được chỉnh sửa lúc 05.02.2009 05:33:11 bởi vũkimThanh >

vũkimThanh
 • Số bài : 10500
 • Điểm thưởng : 0
 • Từ: 08.09.2005
 • Nơi: xứ mù sương
RE: KÝ HỌA BÚT CHÌ VÀ TRANH SƠN DẦU -VŨ KIM THANH - 17.09.2005 05:06:04
 
 


Em cứ ngủ ngon. Ký họa chì Vũ kim Thanh
<bài viết được chỉnh sửa lúc 05.02.2009 05:49:29 bởi vũkimThanh >

vũkimThanh
 • Số bài : 10500
 • Điểm thưởng : 0
 • Từ: 08.09.2005
 • Nơi: xứ mù sương
RE: KÝ HỌA BÚT CHÌ VÀ TRANH SƠN DẦU -VŨ KIM THANH - 17.09.2005 05:09:04
 
 


Ký họa chì Vũ kim Thanh
<bài viết được chỉnh sửa lúc 06.02.2009 00:00:44 bởi vũkimThanh >

vũkimThanh
 • Số bài : 10500
 • Điểm thưởng : 0
 • Từ: 08.09.2005
 • Nơi: xứ mù sương
RE: KÝ HỌA BÚT CHÌ VÀ TRANH SƠN DẦU -VŨ KIM THANH - 17.09.2005 05:10:44
 
 
 
 
 
Hoa Cúc. Ký họa chì Vũ kim Thanh
<bài viết được chỉnh sửa lúc 05.02.2009 05:56:54 bởi vũkimThanh >

Thay đổi trang: < 123 > >> | Trang 2 của 12 trang, bài viết từ 31 đến 60 trên tổng số 336 bài trong đề mục