Vùng cao phía Bắc - Tình Người và Đất

Thay đổi trang: << < 456 > >> | Trang 6 của 7 trang, bài viết từ 151 đến 180 trên tổng số 190 bài trong đề mục
Tác giả Bài
Kinhlao
 • Số bài : 184
 • Điểm thưởng : 0
 • Từ: 19.06.2013
Re:Vùng cao phía Bắc - Tình Người và Đất - 19.12.2013 09:29:16
#871
 
#872
 
#873
 
#874
 
#875
Có cũng như không...

Kinhlao
 • Số bài : 184
 • Điểm thưởng : 0
 • Từ: 19.06.2013
Re:Vùng cao phía Bắc - Tình Người và Đất - 20.12.2013 08:53:21
#876
 
#877
 
#878
 
#879
 
#880
Có cũng như không...

Kinhlao
 • Số bài : 184
 • Điểm thưởng : 0
 • Từ: 19.06.2013
Re:Vùng cao phía Bắc - Tình Người và Đất - 22.12.2013 10:06:43
#881
 
#882
 
#883
 
#884
 
#885
Có cũng như không...

Kinhlao
 • Số bài : 184
 • Điểm thưởng : 0
 • Từ: 19.06.2013
Re:Vùng cao phía Bắc - Tình Người và Đất - 23.12.2013 09:58:10
#886
 
#887
 
#888
 
#889
 
#890
Có cũng như không...

Kinhlao
 • Số bài : 184
 • Điểm thưởng : 0
 • Từ: 19.06.2013
Re:Vùng cao phía Bắc - Tình Người và Đất - 24.12.2013 08:19:50
#891
 
#892
 
#893
 
#894
 
#895
Có cũng như không...

Kinhlao
 • Số bài : 184
 • Điểm thưởng : 0
 • Từ: 19.06.2013
Re:Vùng cao phía Bắc - Tình Người và Đất - 25.12.2013 09:22:31
#896
 
#897
 
#898
 
#899
 
#900
Có cũng như không...

Kinhlao
 • Số bài : 184
 • Điểm thưởng : 0
 • Từ: 19.06.2013
Re:Vùng cao phía Bắc - Tình Người và Đất - 26.12.2013 09:55:01
#901
 
#902
 
#903
 
#904
 
#905
 
#906
 
#907
 
#908
 
#909
 
#910
Có cũng như không...

Kinhlao
 • Số bài : 184
 • Điểm thưởng : 0
 • Từ: 19.06.2013
Re:Vùng cao phía Bắc - Tình Người và Đất - 27.12.2013 08:24:36
Như đã hứa ở phần trước. Hôm nay, em mời các bác tiếp tục đi thăm Cao nguyên đá ở Hà Giang. Ở phần trước, chúng ta đang tạm dừng chân tại thị trấn Yên Minh. Còn bây giờ là hành trình từ thị trấn Yên Minh đi Đồng Văn - Mèo Vạc.
 
#911
 
#912
 
#913
 
#914
 
#915
 
#916
 
#917
 
#918
 
#919
 
#920
Có cũng như không...

Kinhlao
 • Số bài : 184
 • Điểm thưởng : 0
 • Từ: 19.06.2013
Re:Vùng cao phía Bắc - Tình Người và Đất - 28.12.2013 09:19:47
#921
 
#922
 
#923
 
#924
 
#925
 
#926
 
#927
 
#928
 
#929
 
#930
Có cũng như không...

Kinhlao
 • Số bài : 184
 • Điểm thưởng : 0
 • Từ: 19.06.2013
Re:Vùng cao phía Bắc - Tình Người và Đất - 29.12.2013 09:31:33
#931
 
#932
 
#933
 
#934
 
#935
Có cũng như không...

Kinhlao
 • Số bài : 184
 • Điểm thưởng : 0
 • Từ: 19.06.2013
Re:Vùng cao phía Bắc - Tình Người và Đất - 30.12.2013 08:06:36
#936
 
#937
 
#938
 
#939
 
#940
Có cũng như không...

Kinhlao
 • Số bài : 184
 • Điểm thưởng : 0
 • Từ: 19.06.2013
Re:Vùng cao phía Bắc - Tình Người và Đất - 31.12.2013 09:14:07
#941
 
#942
 
#943
 
#944
 
#945
 
#946
 
#947
 
#948
 
#949
 
#950
Có cũng như không...

Kinhlao
 • Số bài : 184
 • Điểm thưởng : 0
 • Từ: 19.06.2013
Re:Vùng cao phía Bắc - Tình Người và Đất - 01.01.2014 11:47:59
#951
 
#952
 
#953
 
#954
 
#955
Có cũng như không...

Kinhlao
 • Số bài : 184
 • Điểm thưởng : 0
 • Từ: 19.06.2013
Re:Vùng cao phía Bắc - Tình Người và Đất - 02.01.2014 07:53:26
#956
 
#957
 
#958
 
#959
 
#960
Có cũng như không...

Kinhlao
 • Số bài : 184
 • Điểm thưởng : 0
 • Từ: 19.06.2013
Re:Vùng cao phía Bắc - Tình Người và Đất - 03.01.2014 08:07:15
Trên cung đường Hà Giang - Quản Bạ - Yên Minh - Đồng Văn - Mèo Vạc có lẽ ấn tượng và đạm chất thơ văn nhất với tôi là Thung lũng Sủng Là, một xã nằm ngay sau "thị trấn bị bỏ quên": Phó Bảng. Ngay tại cửa ngõ của Sủng Là, tôi đã bị cái chất thơ mộng ở nơi đây chinh phục. Tuy thời gian lưu lại đây không đủ nhiều nhưng tôi cũng kịp ghi lại vài hình ảnh để các bác có thể cảm nhận những nét mềm mại nơi cao nguyên đá của Hà Giang.
 
#961
 
#962
 
#963
 
#964
 
#965
 
#966
 
#967
 
#968
 
#969
 
#970
<bài viết được chỉnh sửa lúc 03.01.2014 08:08:40 bởi Kinhlao >
Có cũng như không...

Kinhlao
 • Số bài : 184
 • Điểm thưởng : 0
 • Từ: 19.06.2013
Re:Vùng cao phía Bắc - Tình Người và Đất - 04.01.2014 13:00:44
#971
 
#972
 
#973
 
#974
 
#975
 
#976
 
#977
 
#978
 
#979
 
#980
Có cũng như không...

Kinhlao
 • Số bài : 184
 • Điểm thưởng : 0
 • Từ: 19.06.2013
Re:Vùng cao phía Bắc - Tình Người và Đất - 05.01.2014 10:39:56
#981
 
#982
 
#983
 
#984
 
#985
Có cũng như không...

Kinhlao
 • Số bài : 184
 • Điểm thưởng : 0
 • Từ: 19.06.2013
Re:Vùng cao phía Bắc - Tình Người và Đất - 06.01.2014 07:50:22
#986
 
#987
 
#988
 
#989
 
#990
Có cũng như không...

Kinhlao
 • Số bài : 184
 • Điểm thưởng : 0
 • Từ: 19.06.2013
Re:Vùng cao phía Bắc - Tình Người và Đất - 07.01.2014 08:55:36
#991
 
#992
 
#993
 
#994
 
#995
 
#996
 
#997
 
#998
 
#999
 
#1.000
Có cũng như không...

Kinhlao
 • Số bài : 184
 • Điểm thưởng : 0
 • Từ: 19.06.2013
Re:Vùng cao phía Bắc - Tình Người và Đất - 08.01.2014 08:58:26
#1.001
 
#1.002
 
#1.003
 
#1.004
 
#1.005
Có cũng như không...

Kinhlao
 • Số bài : 184
 • Điểm thưởng : 0
 • Từ: 19.06.2013
Re:Vùng cao phía Bắc - Tình Người và Đất - 09.01.2014 09:32:28
#1.006
 
#1.007
 
#1.008
 
#1.009
 
#1.010
Có cũng như không...

Kinhlao
 • Số bài : 184
 • Điểm thưởng : 0
 • Từ: 19.06.2013
Re:Vùng cao phía Bắc - Tình Người và Đất - 10.01.2014 09:30:07
#1.011
 
#1.012
 
#1.013
 
#1.014
 
#1.015
 
#1.016
 
#1.017
 
#1.018
 
#1.019
 
#1.020
Có cũng như không...

Kinhlao
 • Số bài : 184
 • Điểm thưởng : 0
 • Từ: 19.06.2013
Re:Vùng cao phía Bắc - Tình Người và Đất - 11.01.2014 10:41:32
#1.021
 
#1.022
 
#1.023
 
#1.024
 
#1.025
Có cũng như không...

Kinhlao
 • Số bài : 184
 • Điểm thưởng : 0
 • Từ: 19.06.2013
Re:Vùng cao phía Bắc - Tình Người và Đất - 12.01.2014 14:14:32
Ngay sau xã Sủng Là là đất Sà Phìn, nơi có dinh thự của dòng họ nhà Vương. Đây cũng là một nơi rất đẹp. Tuy nhiên, do thời gian đã về chiều muộn nên tôi không chụp được nhiều. Chỉ có vài cảnh để các bác tham khảo.
 
#1.026
 
#1.027
 
#1.028
 
#1.029
 
#1.030
Có cũng như không...

Kinhlao
 • Số bài : 184
 • Điểm thưởng : 0
 • Từ: 19.06.2013
Re:Vùng cao phía Bắc - Tình Người và Đất - 13.01.2014 11:12:24
#1.031
 
#1.032
 
#1.033
 
#1.034
 
#1.035
 
#1.036
 
#1.037
 
#1.038
 
#1.039
 
#1.040
Có cũng như không...

Kinhlao
 • Số bài : 184
 • Điểm thưởng : 0
 • Từ: 19.06.2013
Re:Vùng cao phía Bắc - Tình Người và Đất - 14.01.2014 08:35:39
#1.041
 
#1.042
 
#1.043
 
#1.044
 
#1.045
Có cũng như không...

Kinhlao
 • Số bài : 184
 • Điểm thưởng : 0
 • Từ: 19.06.2013
Re:Vùng cao phía Bắc - Tình Người và Đất - 15.01.2014 08:49:21
Khung cảnh dinh thự nhà họ Vương ở Sà Phìn từ ngoài vào trong.
 
#1.046
 
#1.047
 
#1.048
 
#1.049
 
#1.050
Có cũng như không...

Kinhlao
 • Số bài : 184
 • Điểm thưởng : 0
 • Từ: 19.06.2013
Re:Vùng cao phía Bắc - Tình Người và Đất - 16.01.2014 09:21:34
Cổng và lớp tường thứ nhất của dinh thự.
 
#1.051
 
#1.052
 
Cửa và lớp tường thứ hai của dinh thự.
 
#1.053
 
#1.054
 
Và một số góc kiến trúc của dinh thự.
 
#1.055
 
#1.056
 
#1.057
 
#1.058
 
#1.059
 
#1.060
Có cũng như không...

Kinhlao
 • Số bài : 184
 • Điểm thưởng : 0
 • Từ: 19.06.2013
Re:Vùng cao phía Bắc - Tình Người và Đất - 17.01.2014 09:13:21
Từ Sà Phìn rẽ sang trái (theo hướng thị trấn Đồng Văn) là đường sang Lũng Táo - Ma Lé - Lũng Cú. Chúng tôi quyết định sang Lũng Táo để chiêm ngưỡng hoa Tam giác mạch đang nở rộ. Dọc hai bên đường là những đỉnh núi lô nhô trông rất ấn tượng.
 
#1.061
 
#1.062
 
#1.063
 
#1.064
 
#1.065
 
#1.066
 
#1.067
 
#1.068
 
#1.069
 
#1.070
Có cũng như không...

Kinhlao
 • Số bài : 184
 • Điểm thưởng : 0
 • Từ: 19.06.2013
Re:Vùng cao phía Bắc - Tình Người và Đất - 18.01.2014 11:35:48
#1.071
 
#1.072
 
#1.073
 
#1.074
 
#1.075
Có cũng như không...

Thay đổi trang: << < 456 > >> | Trang 6 của 7 trang, bài viết từ 151 đến 180 trên tổng số 190 bài trong đề mục