Nhạc khúc Nguyễn Đình Phùng
Thay đổi trang: << < 101112 > >> | Trang 11 của 68 trang, bài viết từ 151 đến 165 trên tổng số 1018 bài trong đề mục
frank 05.03.2017 04:39:33 (permalink)
 Mùa xuân có đến không em
 
Nhạc: Nguyễn Đình Phùng
 
Ca sĩ: Vũ Khanh
 

 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 08.07.2017 22:05:26 bởi frank >
frank 09.03.2017 02:00:11 (permalink)
x
<bài viết được chỉnh sửa lúc 08.07.2017 22:07:53 bởi frank >
frank 14.03.2017 23:33:26 (permalink)
  Hoàng hạc
 
Nhạc: Nguyễn Đình Phùng
 
Thơ: Thôi Hiệu
 
Ca sĩ: Thái Hiền
 
 

 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 08.07.2017 22:09:39 bởi frank >
frank 21.03.2017 02:13:33 (permalink)
Giòng thời gian 
 
Nhạc: Nguyễn Đình Phùng
 
Ca sĩ: Thái Hiền

 

<bài viết được chỉnh sửa lúc 08.07.2017 23:36:20 bởi frank >
frank 28.03.2017 02:23:05 (permalink)

<bài viết được chỉnh sửa lúc 08.07.2017 23:36:41 bởi frank >
frank 04.04.2017 06:03:12 (permalink)

<bài viết được chỉnh sửa lúc 08.07.2017 23:37:01 bởi frank >
frank 08.04.2017 02:23:12 (permalink)
Những lối nghìn trùng
 
Nhạc: Nguyễn Đình Phùng
 
Ca sĩ: Vũ Khanh
 
 

<bài viết được chỉnh sửa lúc 08.07.2017 23:39:23 bởi frank >
frank 18.04.2017 00:34:18 (permalink)
 
Đêm xưa
 
Nhạc: Nguyễn Đình Phùng
 
Ca sĩ: Thái Hiền
 
 

<bài viết được chỉnh sửa lúc 08.07.2017 23:41:24 bởi frank >
frank 26.04.2017 04:20:01 (permalink)

<bài viết được chỉnh sửa lúc 08.07.2017 23:41:39 bởi frank >
frank 04.05.2017 23:50:14 (permalink)
 
Ba mươi năm gặp lại
 
Nhạc: Nguyễn Đình Phùng
 
Thơ: Nguyễn Thị Thanh Bình
 
Ca sĩ: Thái Hiền
 
 

 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 09.07.2017 00:27:16 bởi frank >
frank 14.05.2017 03:50:16 (permalink)

<bài viết được chỉnh sửa lúc 09.07.2017 00:27:33 bởi frank >
frank 21.05.2017 01:13:32 (permalink)

<bài viết được chỉnh sửa lúc 09.07.2017 00:27:50 bởi frank >
frank 01.06.2017 02:56:15 (permalink)
x 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 09.07.2017 00:28:08 bởi frank >
frank 03.06.2017 23:56:06 (permalink)
frank 06.06.2017 02:16:23 (permalink)
Tình yêu còn đó
 
Nhạc: Nguyễn Đình Phùng
 
Ca sĩ:
 
*Tuấn Ngọc
 
* Quốc Duy
 
https://www.youtube.com/watch?v=ishA2TILQ6E
    
 
 

 
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 08.07.2017 22:06:10 bởi frank >
Thay đổi trang: << < 101112 > >> | Trang 11 của 68 trang, bài viết từ 151 đến 165 trên tổng số 1018 bài trong đề mục
Chuyển nhanh đến:

Thống kê hiện tại

Hiện đang có 0 thành viên và 14 bạn đọc.
Kiểu:
2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9