Nhạc khúc Nguyễn Đình Phùng
Thay đổi trang: << < 343536 > >> | Trang 34 của 68 trang, bài viết từ 496 đến 510 trên tổng số 1016 bài trong đề mục
frank 28.02.2020 22:43:51 (permalink)



Tận tuyệt


Nhạc: Nguyễn Đình Phùng

Thơ: Nguyệt Trầm

Ca sĩ: Châu Thùy Dương


Nhạc nền

 https://www.youtube.com/watch?v=bxxnuXg2fnI








frank 29.02.2020 23:33:14 (permalink)
frank 02.03.2020 23:31:02 (permalink)
frank 04.03.2020 22:52:01 (permalink)

Núi biếc


Nhạc: Nguyễn Đình Phùng

Thơ: Hàn Song Tường

Ca sĩ: Thái Hiền

 https://www.youtube.com/watch?v=CwUnSOssCCo





frank 07.03.2020 06:03:56 (permalink)


Mai em về Đà Lạt


Nhạc: Nguyễn Đình Phùng

Thơ: Trần Quán Niệm

Ca sĩ: Tuấn Ngọc







frank 10.03.2020 02:15:05 (permalink)

Vàng lên cõi nhớ

Nhạc: Nguyễn Đình Phùng

Ca sĩ: Thái Hiền


 https://www.youtube.com/watch?v=Y92imfh0uAk





frank 10.03.2020 23:00:21 (permalink)



Bài Tango trên cát


Nhạc: Nguyễn Đình Phùng

Thơ: Nguyệt Trầm

Ca sĩ: Quốc Duy

 https://www.youtube.com/watch?v=nZwqxq380kU

Nhạc nền








frank 15.03.2020 02:45:11 (permalink)


Ý đêm


Nhạc: Nguyễn Đình Phùng

Ca sĩ:

* Tuấn Ngọc





 https://www.youtube.com/watch?v=lTxL1DOdO5M






frank 16.03.2020 04:32:42 (permalink)
 
Hạnh phúc

Nhạc: Nguyễn Đình Phùng

Ca sĩ: Anh Bằng

Nhạc nền


 https://www.youtube.com/watch?v=TSCZA4qKdNQ






frank 22.03.2020 22:41:10 (permalink)



Ca sĩ: Tân Thịnh




Nhạc nền


 https://www.youtube.com/watch?v=z8hc-UNpbxs





frank 25.03.2020 01:34:20 (permalink)
Đêm xưa


Nhạc:  Nguyễn Đình Phùng

Ca sĩ:  Anh Bằng

Nhạc nền


 https://www.youtube.com/watch?v=OI6O0T1ncI0






frank 27.03.2020 22:24:04 (permalink)

Tình rơi giọt sầu
 

Nhạc: Nguyễn Đình Phùng 

Thơ: Trần Anh Thư 

Ca sĩ: Quốc Duy 

Nhạc nền 

 https://www.youtube.com/watch?v=5pEcdf11azI







frank 30.03.2020 01:43:47 (permalink)



Hoang mang

Nhạc: Nguyễn Đình Phùng

Thơ: Nguyệt Trầm

Ca sĩ: Châu Thùy Dương

Nh
ạc nền



 https://www.youtube.com/watch?v=xregLCR9hDM






frank 01.04.2020 03:53:15 (permalink)


Phượng tím


Nhạc: Nguyễn Đình Phùng

Ca sĩ: Anh Bằng

Nhạc nền

 https://www.youtube.com/watch?v=P7SYfac3bWo






frank 03.04.2020 04:33:01 (permalink)

Mưa đêm

Nhạc: Nguyễn Đình Phùng

Ca sĩ: Thái Hiền





 https://www.youtube.com/watch?v=50fwy4lvE6w







Thay đổi trang: << < 343536 > >> | Trang 34 của 68 trang, bài viết từ 496 đến 510 trên tổng số 1016 bài trong đề mục
Chuyển nhanh đến:

Thống kê hiện tại

Hiện đang có 0 thành viên và 4 bạn đọc.
Kiểu:
2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9