Nhạc khúc Nguyễn Đình Phùng
Thay đổi trang: << < 404142 > >> | Trang 40 của 68 trang, bài viết từ 586 đến 600 trên tổng số 1016 bài trong đề mục
frank 09.04.2021 04:15:55 (permalink)
Tôi chờ em đã nửa cuộc trăm năm


Nhạc: Nguyễn Đình Phùng

Thơ: Nguyệt Trầm

Ca sĩ: Anh Bằng

Nhạc nền

 https://www.youtube.com/watch?v=cQSGtv3EzVo


frank 16.04.2021 05:39:15 (permalink)Mưa đêm


Nhạc: Nguyễn Đình Phùng

Ca sĩ: Anh Bằng

Nhạc nền

 https://www.youtube.com/watch?v=qIYJIeulQ38 
 

frank 22.04.2021 00:20:53 (permalink)

Giòng thời gianNhạc: Nguyễn Đình Phùng


Thái Hiền


 https://www.youtube.com/watch?v=T0tkJ6S9AXsfrank 24.04.2021 23:44:34 (permalink)


 
 
Một giấc đời xưa thôi đã mất


Nhạc: Nguyễn Đình Phùng

Thơ: Nguyệt Trầm

Ca s
ĩ: Thái Hiền

 https://www.youtube.com/watch?v=CDH4V9xB_TA

<bài viết được chỉnh sửa lúc 25.04.2021 07:05:15 bởi frank >
frank 02.05.2021 02:08:04 (permalink)
frank 10.05.2021 04:20:44 (permalink)
Hoàng hạc


Nhạc: Nguyễn Đình Phùng

Thơ: Thôi Hiệu

Ca sĩ: Thái Hiền https://www.youtube.com/watch?v=O82CMksraEsfrank 15.05.2021 02:31:07 (permalink)
frank 20.05.2021 23:24:55 (permalink)
Ngỡ ngàng


Nhạc: Nguyễn Đình Phùng

Thơ: Nguyệt Trầm

Ca sĩ: Thái Hiền


 https://www.youtube.com/watch?v=mvT7LZkSyQY
frank 25.05.2021 01:42:48 (permalink)Mưa đêm


Nhạc: Nguyễn Đình Phùng


Ca sĩ: Thái Hiền
 https://www.youtube.com/watch?v=Ovez6KIEaFw


frank 04.06.2021 03:06:28 (permalink)

Gửi chút tình vươngNhạc: Nguyễn Đình Phùng

Thơ: Nguyệt TrầmCa sĩ: Tân Thịnh
Nhạc nền

 https://www.youtube.com/watch?v=z8hc-UNpbxs
 frank 09.06.2021 03:59:47 (permalink)
Em có nhớ

Nhạc: Nguyễn Đình Phùng

Ca sĩ: Anh Bằng

Nhạc nền

 https://www.youtube.com/watch?v=DWefUhhT_4E

frank 12.06.2021 02:35:55 (permalink)


Ý đêm


Nhạc: Nguyễn Đình Phùng


Ca sĩ: Bá Hào

 https://www.youtube.com/watch?v=4HaECpmatdY
frank 17.06.2021 05:44:27 (permalink)
Dạ khúc


Nhạc: Nguyễn Đình Phùng

Ca sĩ: Tuấn Ngọc


[MEDIA]http://www.nguyendinhphung.com/Nhac/TinhSu/09DaKhuc.mp3[/MEDIA]

 https://www.youtube.com/watch?v=kEwdqU_-zTk


frank 20.06.2021 01:19:33 (permalink)


Bài Tango trên cát


Nhạc: Nguyễn Đình Phùng

Thơ: Nguyệt Trầm

Ca sĩ: Quốc DuyNhạc nền


 https://www.youtube.com/watch?v=nZwqxq380kUfrank 24.06.2021 22:17:09 (permalink)

Và mưa đến...tình ơi...mưa đếnNhạc: Nguyễn Đình Phùng

Thơ: Nguyệt Trầm

Ca sĩ: Thái Hiền

 https://www.youtube.com/watch?v=WeMcX6B8syY
Thay đổi trang: << < 404142 > >> | Trang 40 của 68 trang, bài viết từ 586 đến 600 trên tổng số 1016 bài trong đề mục
Chuyển nhanh đến:

Thống kê hiện tại

Hiện đang có 1 thành viên và 6 bạn đọc.
Kiểu:
2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9