Nhạc khúc Nguyễn Đình Phùng
Thay đổi trang: << < 789 > >> | Trang 8 của 68 trang, bài viết từ 106 đến 120 trên tổng số 1015 bài trong đề mục
frank 30.10.2015 22:49:43 (permalink)
Tìm em
 
Nhạc: Nguyễn Đình Phùng
 
Ca sĩ: Châu Thùy Dương
 
 
http://www.youtube.com/watch?v=gP_R5NMAHBI
<bài viết được chỉnh sửa lúc 03.05.2017 22:24:00 bởi frank >
frank 04.11.2015 04:47:34 (permalink)
Phượng tím
 
Nhạc: Nguyễn Đình Phùng
 
Ca sĩ: Châu Thùy Dương
 
 
http://www.youtube.com/watch?v=FD8HQQrlMRk

 
 
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 03.05.2017 22:25:17 bởi frank >
frank 11.11.2015 22:42:38 (permalink)
Đêm hoài vọng
 
Nhạc: Nguyễn Đình Phùng
 
Ca sĩ: Châu Thùy Dương
 
http://www.youtube.com/watch?v=fn-5OIji9_c
 
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 03.05.2017 22:25:50 bởi frank >
frank 17.11.2015 05:27:16 (permalink)
Ý đêm
 
Nhạc: Nguyễn Đình Phùng
 
Ca sĩ: Châu Thùy Dương
 
 
https://www.youtube.com/watch?v=lTxL1DOdO5M
 
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 03.05.2017 22:26:21 bởi frank >
frank 28.11.2015 06:00:41 (permalink)
Đêm xưa
 
Nhạc: Nguyễn Đình Phùng
 
Ca sĩ: Châu Thùy Dương
 
https://www.youtube.com/watch?v=oSMDlaDvftQ
<bài viết được chỉnh sửa lúc 03.05.2017 22:26:51 bởi frank >
frank 04.12.2015 05:55:07 (permalink)
Mấy ngả
 
Nhạc: Nguyễn Đình Phùng
 
Ca sĩ: Châu Thùy Dương
 
https://www.youtube.com/watch?v=xxf-lUXTkKU

 
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 03.05.2017 22:27:19 bởi frank >
frank 11.12.2015 03:51:07 (permalink)
Đêm sao
 
Nhạc: Nguyễn Đình Phùng
 
Ca sĩ: Châu Thùy Dương
 
 
https://www.youtube.com/watch?v=p_txqheJ8k8
<bài viết được chỉnh sửa lúc 03.05.2017 22:27:54 bởi frank >
frank 15.12.2015 05:41:20 (permalink)
Dạ khúc
 
Nhạc: Nguyễn Đình Phùng
 
Ca sĩ: Châu Thùy Dương
 


https://www.youtube.com/watch?v=EvpBxjY-CX0
<bài viết được chỉnh sửa lúc 03.05.2017 22:36:03 bởi frank >
frank 10.05.2016 23:55:02 (permalink)
<bài viết được chỉnh sửa lúc 17.06.2016 23:50:19 bởi frank >
frank 12.05.2016 22:47:29 (permalink)
<bài viết được chỉnh sửa lúc 09.07.2017 03:33:41 bởi frank >
frank 18.05.2016 22:38:51 (permalink)
Giòng thời gian
 
Nhạc: Nguyễn Đình Phùng
 
Ca sĩ: Thái Hiền
 
 
 
frank 23.05.2016 23:07:48 (permalink)


<bài viết được chỉnh sửa lúc 09.07.2017 03:34:28 bởi frank >
frank 28.05.2016 03:00:12 (permalink)
<bài viết được chỉnh sửa lúc 17.06.2016 23:52:46 bởi frank >
frank 31.05.2016 03:01:54 (permalink)
Thành phố thiên thần
 
Nhạc: Nguyễn Đình Phùng
 
Ca sĩ: Vũ Khanh
 
frank 04.06.2016 01:54:13 (permalink)
Những lối nghìn trùng
 
Nhạc: Nguyễn Đình Phùng
 
Ca sĩ: Vũ Khanh
 

 

 
 
Thay đổi trang: << < 789 > >> | Trang 8 của 68 trang, bài viết từ 106 đến 120 trên tổng số 1015 bài trong đề mục
Chuyển nhanh đến:

Thống kê hiện tại

Hiện đang có 0 thành viên và 9 bạn đọc.
Kiểu:
2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9