Nhạc khúc Nguyễn Đình Phùng

Thay đổi trang: << < ..11121314151617181920.. > >> | Trang 11 của 28 trang, bài viết từ 301 đến 330 trên tổng số 815 bài trong đề mục
Tác giả Bài
frank
 • Số bài : 1239
 • Điểm thưởng : 0
 • Từ: 27.08.2013
Re:Nhạc khúc Nguyễn Đình Phùng - 21.11.2018 23:47:33

Em nói thương anh


Nhạc: Nguyễn Đình Phùng

Ca sĩ: 

* Thái Hiền https://www.youtube.com/watch?v=CYSN4cWkwx4

 


frank
 • Số bài : 1239
 • Điểm thưởng : 0
 • Từ: 27.08.2013
Re:Nhạc khúc Nguyễn Đình Phùng - 24.11.2018 00:10:57

Đàn với gió mùa


Nhạc: Nguyễn Đình Phùng

Thơ: Nguyễn Xuân Thiệp


Ca sĩ: Thái Hiền


 https://www.youtube.com/watch?v=3Daz8_tHr1I


 

frank
 • Số bài : 1239
 • Điểm thưởng : 0
 • Từ: 27.08.2013
Re:Nhạc khúc Nguyễn Đình Phùng - 26.11.2018 23:54:09
Hoàng hạc

Nhạc: Nguyễn Đình Phùng

Thơ: Thôi Hiệu

Ca sĩ: Thái Hiền

 https://www.youtube.com/watch?v=e4BWZVExOZ8

 

frank
 • Số bài : 1239
 • Điểm thưởng : 0
 • Từ: 27.08.2013
Re:Nhạc khúc Nguyễn Đình Phùng - 29.11.2018 03:18:54

Nghe mưa bên thềm

Nhạc: Nguyễn Đình Phùng

Ca sĩ: 

* Thái Hiền
 https://www.youtube.com/watch?v=aA5gUfcqIuI


<bài viết được chỉnh sửa lúc 02.12.2018 05:58:13 bởi frank >

frank
 • Số bài : 1239
 • Điểm thưởng : 0
 • Từ: 27.08.2013
Re:Nhạc khúc Nguyễn Đình Phùng - 01.12.2018 02:46:44
Núi biếc

Nhạc: Nguyễn Đình Phùng

Thơ: Hàn Song Tường

Ca sĩ: Thái Hiền

 https://www.youtube.com/watch?v=CwUnSOssCCo


<bài viết được chỉnh sửa lúc 02.12.2018 05:58:51 bởi frank >

frank
 • Số bài : 1239
 • Điểm thưởng : 0
 • Từ: 27.08.2013
Re:Nhạc khúc Nguyễn Đình Phùng - 06.12.2018 03:21:47

frank
 • Số bài : 1239
 • Điểm thưởng : 0
 • Từ: 27.08.2013
Re:Nhạc khúc Nguyễn Đình Phùng - 12.12.2018 02:46:35
Nỗi buồn tàn phai

Nhạc: Nguyễn Đình Phùng

Thơ: Hàn Song Tường

Ca sĩ: Thái Hiền


  https://www.youtube.com/watch?v=VBZ1WysOGY0frank
 • Số bài : 1239
 • Điểm thưởng : 0
 • Từ: 27.08.2013
Re:Nhạc khúc Nguyễn Đình Phùng - 14.12.2018 00:17:19


Mai em về Đà Lạt


Nhạc: Nguyễn Đình Phùng

Thơ: Trần Quán Niệm

Ca sĩ: Tuấn Ngọc

 https://www.youtube.com/watch?v=9s56iPL2ezo
frank
 • Số bài : 1239
 • Điểm thưởng : 0
 • Từ: 27.08.2013
Re:Nhạc khúc Nguyễn Đình Phùng - 15.12.2018 02:56:18

Mùa đông hồng vẫn nở

Nhạc: Nguyễn Đình Phùng

Ca sĩ: Tuấn Ngọc

 https://www.youtube.com/watch?v=DQL7cSNN-Okfrank
 • Số bài : 1239
 • Điểm thưởng : 0
 • Từ: 27.08.2013
Re:Nhạc khúc Nguyễn Đình Phùng - 18.12.2018 02:32:31


Tình khúc dưới sao


Nhạc: Nguyễn Đình Phùng

Thơ: Đinh Hùng

Ca sĩ: Tuấn Ngọc


 
 https://www.youtube.com/watch?v=c-qHNgo1ky8
 

frank
 • Số bài : 1239
 • Điểm thưởng : 0
 • Từ: 27.08.2013
Re:Nhạc khúc Nguyễn Đình Phùng - 20.12.2018 02:24:34


Tình sử


Nhạc: Nguyễn Đình Phùng

Thơ: Đinh Hùng


Ca sĩ: Tuấn Ngọc
 https://www.youtube.com/watch?v=mXVHWYb7jmU<bài viết được chỉnh sửa lúc 20.12.2018 03:10:52 bởi frank >

frank
 • Số bài : 1239
 • Điểm thưởng : 0
 • Từ: 27.08.2013
Re:Nhạc khúc Nguyễn Đình Phùng - 27.12.2018 23:04:30

Như tình mãi tinh khôi


Nhạc: Nguyễn Đình Phùng

Thơ: Nguyễn Thị Thanh Bình

Ca sĩ:

* Tuấn Ngọc


 


 
 https://www.youtube.com/watch?v=ZhtgtWk73qgfrank
 • Số bài : 1239
 • Điểm thưởng : 0
 • Từ: 27.08.2013
Re:Nhạc khúc Nguyễn Đình Phùng - 01.01.2019 04:33:29

Tình yêu còn đó

Nhạc: Nguyễn Đình Phùng

Ca sĩ: 

* Tuấn Ngọc
 https://www.youtube.com/watch?v=ishA2TILQ6E
frank
 • Số bài : 1239
 • Điểm thưởng : 0
 • Từ: 27.08.2013
Re:Nhạc khúc Nguyễn Đình Phùng - 05.01.2019 00:23:37

Nỗi nhớ


Nhạc: Nguyễn Đình Phùng

Thơ: Hàn Song Tường

Ca sĩ:

* Tuấn Ngọc
 https://www.youtube.com/watch?v=1ZxcorNqzhAfrank
 • Số bài : 1239
 • Điểm thưởng : 0
 • Từ: 27.08.2013
Re:Nhạc khúc Nguyễn Đình Phùng - 15.01.2019 03:27:21Nhạc nền

 https://www.youtube.com/watch?v=cQSGtv3EzVo

<bài viết được chỉnh sửa lúc 12.02.2019 04:41:23 bởi frank >

frank
 • Số bài : 1239
 • Điểm thưởng : 0
 • Từ: 27.08.2013
Re:Nhạc khúc Nguyễn Đình Phùng - 18.01.2019 05:08:35


Nhạc nền

 https://www.youtube.com/watch?v=PVFdLtkv8WA

<bài viết được chỉnh sửa lúc 12.02.2019 04:32:04 bởi frank >

frank
 • Số bài : 1239
 • Điểm thưởng : 0
 • Từ: 27.08.2013
Re:Nhạc khúc Nguyễn Đình Phùng - 24.01.2019 03:27:55Nhạc nền
 
 https://www.youtube.com/watch?v=pBtehfkrXPw
 

<bài viết được chỉnh sửa lúc 12.02.2019 04:32:35 bởi frank >

frank
 • Số bài : 1239
 • Điểm thưởng : 0
 • Từ: 27.08.2013
Re:Nhạc khúc Nguyễn Đình Phùng - 25.01.2019 05:40:23


Nhạc nền

 https://www.youtube.com/watch?v=fS_SbFekeWQ
 <bài viết được chỉnh sửa lúc 12.02.2019 04:33:11 bởi frank >

frank
 • Số bài : 1239
 • Điểm thưởng : 0
 • Từ: 27.08.2013
Re:Nhạc khúc Nguyễn Đình Phùng - 27.01.2019 05:00:05Ca sĩ: Tân Thịnh

 https://www.youtube.com/watch?v=Z_ie3qlGXTU


Nhạc nền
<bài viết được chỉnh sửa lúc 12.02.2019 04:33:44 bởi frank >

frank
 • Số bài : 1239
 • Điểm thưởng : 0
 • Từ: 27.08.2013
Re:Nhạc khúc Nguyễn Đình Phùng - 29.01.2019 02:29:16Ca sĩ: Tân Thịnh
Nhạc nền


 https://www.youtube.com/watch?v=z8hc-UNpbxs

<bài viết được chỉnh sửa lúc 12.02.2019 04:34:18 bởi frank >

frank
 • Số bài : 1239
 • Điểm thưởng : 0
 • Từ: 27.08.2013
Re:Nhạc khúc Nguyễn Đình Phùng - 31.01.2019 00:25:31Ca sĩ: Tân Thịnh
* Nhạc nền


 https://www.youtube.com/watch?v=jRPdVyiZa5Y
<bài viết được chỉnh sửa lúc 12.02.2019 04:34:52 bởi frank >

frank
 • Số bài : 1239
 • Điểm thưởng : 0
 • Từ: 27.08.2013
Re:Nhạc khúc Nguyễn Đình Phùng - 02.02.2019 00:11:42


Mắt xưa

Nhạc: Nguyễn Đình Phùng

Thơ: Nguyệt Trầm

Ca sĩ: 

* Tân Thịnh


* Nhạc nền

 https://www.youtube.com/watch?v=kHxg5jH5sns 
  


<bài viết được chỉnh sửa lúc 12.02.2019 04:37:04 bởi frank >

frank
 • Số bài : 1239
 • Điểm thưởng : 0
 • Từ: 27.08.2013
Re:Nhạc khúc Nguyễn Đình Phùng - 03.02.2019 02:04:12


Mai này ai đưa


Nhạc: Nguyễn Đình Phùng

Thơ: Nguyệt Trầm


Ca sĩ: Tân Thịnh
Nhạc nền

 https://www.youtube.com/watch?v=rJwbgAkVNnE


<bài viết được chỉnh sửa lúc 12.02.2019 04:37:40 bởi frank >

frank
 • Số bài : 1239
 • Điểm thưởng : 0
 • Từ: 27.08.2013
Re:Nhạc khúc Nguyễn Đình Phùng - 07.02.2019 03:36:30Mưa xuân


Nhạc Nguyễn Đình Phùng 

Thơ: Nguyệt Trầm 

Ca sĩ: Thanh Duyên
Nhạc nền

 https://www.youtube.com/watch?v=bp_Tj4Lrf9s
<bài viết được chỉnh sửa lúc 12.02.2019 04:38:17 bởi frank >

frank
 • Số bài : 1239
 • Điểm thưởng : 0
 • Từ: 27.08.2013
Re:Nhạc khúc Nguyễn Đình Phùng - 08.02.2019 04:26:51


Dấu xưa


Nhạc: Nguyễn Đình Phùng

Thơ: Nguyệt Trầm


* Nhạc nền


* Ca sĩ: Châu Thùy Dương

 
 https://www.youtube.com/watch?v=o-pasgfIVIs
 

<bài viết được chỉnh sửa lúc 12.02.2019 04:38:51 bởi frank >

frank
 • Số bài : 1239
 • Điểm thưởng : 0
 • Từ: 27.08.2013
Re:Nhạc khúc Nguyễn Đình Phùng - 10.02.2019 00:12:23


Sao anh vẫn xa


Nhạc: Nguyễn Đình Phùng

Thơ: Nguyệt Trầm

Ca sĩ: Châu Thùy Dương https://www.youtube.com/watch?v=Kc6b2mjVGmY
 <bài viết được chỉnh sửa lúc 12.02.2019 04:39:40 bởi frank >

frank
 • Số bài : 1239
 • Điểm thưởng : 0
 • Từ: 27.08.2013
Re:Nhạc khúc Nguyễn Đình Phùng - 12.02.2019 03:54:35


Tận tuyệt


Nhạc: Nguyễn Đình Phùng

Thơ: Nguyệt Trầm

Ca sĩ: Châu Thùy Dương

Nhạc nền

 https://www.youtube.com/watch?v=bxxnuXg2fnI


frank
 • Số bài : 1239
 • Điểm thưởng : 0
 • Từ: 27.08.2013
Re:Nhạc khúc Nguyễn Đình Phùng - 14.02.2019 04:24:39


Khúc buồn xanh


Nhạc: Nguyễn Đình Phùng

Thơ: Nguyệt Trầm


* Nhạc nền

* Châu Thùy Dương

 https://www.youtube.com/watch?v=1o4iMizb3Z4
 
frank
 • Số bài : 1239
 • Điểm thưởng : 0
 • Từ: 27.08.2013

frank
 • Số bài : 1239
 • Điểm thưởng : 0
 • Từ: 27.08.2013
Re:Nhạc khúc Nguyễn Đình Phùng - 19.02.2019 03:42:56


Hoang mang

Nhạc: Nguyễn Đình Phùng

Thơ: Nguyệt Trầm

Ca sĩ: Châu Thùy Dương

Nh
ạc nền

 https://www.youtube.com/watch?v=xregLCR9hDM
 Thay đổi trang: << < ..11121314151617181920.. > >> | Trang 11 của 28 trang, bài viết từ 301 đến 330 trên tổng số 815 bài trong đề mục