Nhạc khúc Nguyễn Đình Phùng

Thay đổi trang: << < ..11121314151617181920.. > >> | Trang 14 của 27 trang, bài viết từ 391 đến 420 trên tổng số 783 bài trong đề mục
Tác giả Bài
frank
 • Số bài : 1205
 • Điểm thưởng : 0
 • Từ: 27.08.2013
Re:Nhạc khúc Nguyễn Đình Phùng - 02.08.2019 03:35:54

 
 
Ba mươi năm gặp lại

Nhạc: Nguyễn Đình Phùng

Thơ: Nguyễn Thị Thanh Bình


Ca sĩ: Mang Mộc


https://app.box.com/s/xd3hcf6tikawqnl1fltfhhb2z2jcszq9


Nhạc nền<bài viết được chỉnh sửa lúc 05.08.2019 23:52:27 bởi frank >

frank
 • Số bài : 1205
 • Điểm thưởng : 0
 • Từ: 27.08.2013
Re:Nhạc khúc Nguyễn Đình Phùng - 03.08.2019 05:54:48

Đêm sao


Nhạc: Nguyễn Đình Phùng

Ca sĩ: Tuấn Ngọc


 https://www.youtube.com/watch?v=FQDuq8F5dd0

frank
 • Số bài : 1205
 • Điểm thưởng : 0
 • Từ: 27.08.2013
Re:Nhạc khúc Nguyễn Đình Phùng - 06.08.2019 00:05:07
Định mệnh

Nhạc: Nguyễn Đình Phùng

Ca sĩ: Ý Lan

 https://www.youtube.com/watch?v=ALFsChhDq4w

<bài viết được chỉnh sửa lúc 06.08.2019 00:06:53 bởi frank >

frank
 • Số bài : 1205
 • Điểm thưởng : 0
 • Từ: 27.08.2013
Re:Nhạc khúc Nguyễn Đình Phùng - 06.08.2019 23:33:13
Tình khúc dưới sao

Nhạc: Nguyễn Đình Phùng

Thơ: Đinh Hùng

Ca sĩ: Tuấn Ngọc

 https://www.youtube.com/watch?v=c-qHNgo1ky8


frank
 • Số bài : 1205
 • Điểm thưởng : 0
 • Từ: 27.08.2013
Re:Nhạc khúc Nguyễn Đình Phùng - 09.08.2019 00:08:27

frank
 • Số bài : 1205
 • Điểm thưởng : 0
 • Từ: 27.08.2013
Re:Nhạc khúc Nguyễn Đình Phùng - 10.08.2019 02:04:39

Tình khúc mưa rơi

Nhạc: Nguyễn Đình Phùng

* Ca sĩ: Thái Hiền

 https://www.youtube.com/watch?v=xVCDB_r-rqU


frank
 • Số bài : 1205
 • Điểm thưởng : 0
 • Từ: 27.08.2013
Re:Nhạc khúc Nguyễn Đình Phùng - 10.08.2019 23:50:09

Vô định

Nhạc: Nguyễn Đình Phùng


Ca sĩ: Thái Hiền


 https://www.youtube.com/watch?v=9aYYYYJP-Bg[<bài viết được chỉnh sửa lúc 24.08.2019 03:25:23 bởi frank >

frank
 • Số bài : 1205
 • Điểm thưởng : 0
 • Từ: 27.08.2013
Re:Nhạc khúc Nguyễn Đình Phùng - 13.08.2019 23:16:37

Tình yêu còn đó

Nhạc: Nguyễn Đình Phùng

Ca sĩ: 

* Tuấn Ngọc

 https://www.youtube.com/watch?v=ishA2TILQ6E
 


frank
 • Số bài : 1205
 • Điểm thưởng : 0
 • Từ: 27.08.2013
Re:Nhạc khúc Nguyễn Đình Phùng - 15.08.2019 05:29:27


Em có nhớ

Nhạc: Nguyễn Đình Phùng

Ca sĩ:

* Tuấn Ngọc


 https://www.youtube.com/watch?v=7XlQjPKswXo


frank
 • Số bài : 1205
 • Điểm thưởng : 0
 • Từ: 27.08.2013
Re:Nhạc khúc Nguyễn Đình Phùng - 17.08.2019 04:19:57

Tìm em

Nhạc: Nguyễn Đình Phùng


* Ý Lan

 https://www.youtube.com/watch?v=XloBpZlPPVUfrank
 • Số bài : 1205
 • Điểm thưởng : 0
 • Từ: 27.08.2013
Re:Nhạc khúc Nguyễn Đình Phùng - 20.08.2019 05:16:40

Mưa đêm

Nhạc: Nguyễn Đình Phùng

Ca sĩ: Thái Hiền


 https://www.youtube.com/watch?v=50fwy4lvE6w
frank
 • Số bài : 1205
 • Điểm thưởng : 0
 • Từ: 27.08.2013
Re:Nhạc khúc Nguyễn Đình Phùng - 22.08.2019 00:20:23


Đêm xưa

Nhạc: Nguyễn Đình Phùng

Ca sĩ: 

* Thái Hiền

 https://www.youtube.com/watch?v=p1eQKsfWXJ0


frank
 • Số bài : 1205
 • Điểm thưởng : 0
 • Từ: 27.08.2013
Re:Nhạc khúc Nguyễn Đình Phùng - 22.08.2019 01:54:57

Tóc mây bay

Nhạc: Nguyễn Đình Phùng

Ca sĩ: Tuấn Ngọc


 https://www.youtube.com/watch?v=vHtCyStw0oA


frank
 • Số bài : 1205
 • Điểm thưởng : 0
 • Từ: 27.08.2013
Re:Nhạc khúc Nguyễn Đình Phùng - 22.08.2019 23:08:19

Cỏ tình tím


Nhạc: Nguyễn Đình Phùng

Ca sĩ: Tuấn Ngọc


 

 https://www.youtube.com/watch?v=bMsXoTpiI-g


frank
 • Số bài : 1205
 • Điểm thưởng : 0
 • Từ: 27.08.2013
Re:Nhạc khúc Nguyễn Đình Phùng - 25.08.2019 02:32:54

Vàng lên cõi nhớ

Nhạc: Nguyễn Đình Phùng

Ca sĩ: Thái Hiền* Nhạc hòa tấu

 https://www.youtube.com/watch?v=Y92imfh0uAk


frank
 • Số bài : 1205
 • Điểm thưởng : 0
 • Từ: 27.08.2013
Re:Nhạc khúc Nguyễn Đình Phùng - 26.08.2019 22:28:21
Hạnh ngộ


Nhạc: Nguyễn Đình Phùng

Ca sĩ:

* Thái Hiền https://www.youtube.com/watch?v=YTPrtzo8KA0


frank
 • Số bài : 1205
 • Điểm thưởng : 0
 • Từ: 27.08.2013
Re:Nhạc khúc Nguyễn Đình Phùng - 29.08.2019 01:56:57


 
 
Xa cách

Nhạc: Nguyễn Đình Phùng

Thơ: Nguyệt Trầm

Ca sĩ: Anh Bằng

Nhạc nền


 https://www.youtube.com/watch?v=YsgGqzz0G6U
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 30.08.2019 22:47:18 bởi frank >

frank
 • Số bài : 1205
 • Điểm thưởng : 0
 • Từ: 27.08.2013
Re:Nhạc khúc Nguyễn Đình Phùng - 29.08.2019 23:54:28
Thành phố thiên thần


Nhạc: Nguyễn Đình Phùng

Ca sĩ: Anh Bằng

Nhạc nền


 https://www.youtube.com/watch?v=1f62hXbdsLUfrank
 • Số bài : 1205
 • Điểm thưởng : 0
 • Từ: 27.08.2013
Re:Nhạc khúc Nguyễn Đình Phùng - 04.09.2019 00:01:48

Phượng tím

Nhạc: Nguyễn Đình Phùng

Ca sĩ: * Tuấn Ngọc
 https://www.youtube.com/watch?v=KDmb5ErEYNU
frank
 • Số bài : 1205
 • Điểm thưởng : 0
 • Từ: 27.08.2013
Re:Nhạc khúc Nguyễn Đình Phùng - 08.09.2019 00:21:52

Ba mươi năm gặp lại

Nhạc: Nguyễn Đình Phùng

Thơ: Nguyễn Thị Thanh Bình

Ca sĩ: Thái Hiền https://www.youtube.com/watch?v=m0DTtNvUbXY
frank
 • Số bài : 1205
 • Điểm thưởng : 0
 • Từ: 27.08.2013
Re:Nhạc khúc Nguyễn Đình Phùng - 10.09.2019 02:09:33

Nụ hồng cho em
 

Nhạc: Nguyễn Đình Phùng 

Ca sĩ: Thái Hiền 
 https://www.youtube.com/watch?v=DWzT6COVKRc frank
 • Số bài : 1205
 • Điểm thưởng : 0
 • Từ: 27.08.2013
Re:Nhạc khúc Nguyễn Đình Phùng - 12.09.2019 01:56:11

Ý biếc


Nhạc: Nguyễn Đình Phùng

Ca sĩ: Tuấn Ngọc
 https://www.youtube.com/watch?v=E2A49Iqpkz8

<bài viết được chỉnh sửa lúc 12.09.2019 02:05:37 bởi frank >

frank
 • Số bài : 1205
 • Điểm thưởng : 0
 • Từ: 27.08.2013
Re:Nhạc khúc Nguyễn Đình Phùng - 13.09.2019 02:35:08
Đêm sầu

Nhạc: Nguyễn Đình Phùng

Ca sĩ: Thái Hiền
 https://www.youtube.com/watch?v=7bKXQP3j1hE


frank
 • Số bài : 1205
 • Điểm thưởng : 0
 • Từ: 27.08.2013
Re:Nhạc khúc Nguyễn Đình Phùng - 14.09.2019 01:18:14Hoàng hạc


Nhạc: Nguyễn Đình Phùng

Thơ: Thôi Hiệu

Ca sĩ: Anh Bằng

Nhạc nền


 https://www.youtube.com/watch?v=mUJB3GnsM9Mfrank
 • Số bài : 1205
 • Điểm thưởng : 0
 • Từ: 27.08.2013
Re:Nhạc khúc Nguyễn Đình Phùng - 15.09.2019 00:36:01
Em tự ngàn xưa

Nhạc: Nguyễn Đình Phùng

Thơ: Đinh Hùng

Ca sĩ: Tuấn Ngọc

 https://www.youtube.com/watch?v=ePQMKnvK_fw


frank
 • Số bài : 1205
 • Điểm thưởng : 0
 • Từ: 27.08.2013
Re:Nhạc khúc Nguyễn Đình Phùng - 17.09.2019 03:54:53
Giòng thời gian 

Nhạc: Nguyễn Đình Phùng 

Ca sĩ: Anh Bằng 

Nhạc nền
 

 https://www.youtube.com/watch?v=wPd-Q5aR0LI
 

<bài viết được chỉnh sửa lúc 21.09.2019 02:41:47 bởi frank >

frank
 • Số bài : 1205
 • Điểm thưởng : 0
 • Từ: 27.08.2013

frank
 • Số bài : 1205
 • Điểm thưởng : 0
 • Từ: 27.08.2013
Re:Nhạc khúc Nguyễn Đình Phùng - 21.09.2019 00:03:47

Núi biếc


Nhạc: Nguyễn Đình Phùng

Thơ: Hàn Song Tường

Ca sĩ: Thái Hiền

 https://www.youtube.com/watch?v=CwUnSOssCCo


frank
 • Số bài : 1205
 • Điểm thưởng : 0
 • Từ: 27.08.2013
Re:Nhạc khúc Nguyễn Đình Phùng - 22.09.2019 02:13:29

Ảo mộng


Nhạc: Nguyễn Đình Phùng

Ca sĩ: Tuấn Ngọc


 https://www.youtube.com/watch?v=doI04VdTIzI


frank
 • Số bài : 1205
 • Điểm thưởng : 0
 • Từ: 27.08.2013
Re:Nhạc khúc Nguyễn Đình Phùng - 24.09.2019 01:31:36

Luân vũ chiều lá đổ

Nhạc: Nguyễn Đình Phùng

Thơ: Nguyệt Trầm


Ca sĩ: Châu Thùy Dương


Nhạc nền


 https://www.youtube.com/watch?v=QfOyXYgHLdo


Thay đổi trang: << < ..11121314151617181920.. > >> | Trang 14 của 27 trang, bài viết từ 391 đến 420 trên tổng số 783 bài trong đề mục