Nhạc khúc Nguyễn Đình Phùng

Thay đổi trang: << < ..11121314151617181920.. > >> | Trang 18 của 27 trang, bài viết từ 511 đến 540 trên tổng số 783 bài trong đề mục
Tác giả Bài
frank
 • Số bài : 1205
 • Điểm thưởng : 0
 • Từ: 27.08.2013
Re:Nhạc khúc Nguyễn Đình Phùng - 05.04.2020 00:22:02


Mắt xưa


Nhạc: Nguyễn Đình Phùng

Thơ: Nguyệt Trầm

Ca sĩ: * Châu Thùy Dương

* Nhạc nền

 https://www.youtube.com/watch?v=xUnxjyQ-4Bc

frank
 • Số bài : 1205
 • Điểm thưởng : 0
 • Từ: 27.08.2013
Re:Nhạc khúc Nguyễn Đình Phùng - 06.04.2020 23:40:32

Ý biếcNhạc: Nguyễn Đình Phùng

Ca sĩ: Tuấn Ngọc


https://www.youtube.com/watch?v=E2A49Iqpkz8frank
 • Số bài : 1205
 • Điểm thưởng : 0
 • Từ: 27.08.2013
Re:Nhạc khúc Nguyễn Đình Phùng - 10.04.2020 04:59:39

Chiều trên sông vắng


Nhạc: Nguyễn Đình Phùng

Ca sĩ:

* Tuấn Ngọc


 https://www.youtube.com/watch?v=o6vippJmqXwfrank
 • Số bài : 1205
 • Điểm thưởng : 0
 • Từ: 27.08.2013
Re:Nhạc khúc Nguyễn Đình Phùng - 12.04.2020 01:36:07

Thăm em chiều nhạt nắngNhạc: Nguyễn Đình Phùng

Ca sĩ: Tuấn Ngọc


 https://www.youtube.com/watch?v=TO-6btlQpWsfrank
 • Số bài : 1205
 • Điểm thưởng : 0
 • Từ: 27.08.2013
Re:Nhạc khúc Nguyễn Đình Phùng - 13.04.2020 23:57:17

Tôi chờ em đã nửa cuộc trăm năm


Nhạc: Nguyễn Đình Phùng

Thơ: Nguyệt Trầm

Ca sĩ: Anh Bằng

Nhạc nền
 
https://www.youtube.com/watch?v=cQSGtv3EzVofrank
 • Số bài : 1205
 • Điểm thưởng : 0
 • Từ: 27.08.2013
Re:Nhạc khúc Nguyễn Đình Phùng - 17.04.2020 23:11:00
Xa cách


Nhạc: Nguyễn Đình Phùng

Thơ: Nguyệt Trầm

Ca sĩ: Anh Bằng

Nhạc nền

 https://www.youtube.com/watch?v=YsgGqzz0G6U

frank
 • Số bài : 1205
 • Điểm thưởng : 0
 • Từ: 27.08.2013
Re:Nhạc khúc Nguyễn Đình Phùng - 21.04.2020 02:22:20

Tình khúc mưa rơi

Nhạc: Nguyễn Đình Phùng

* Ca sĩ: Thái Hiền https://www.youtube.com/watch?v=xVCDB_r-rqU


frank
 • Số bài : 1205
 • Điểm thưởng : 0
 • Từ: 27.08.2013
Re:Nhạc khúc Nguyễn Đình Phùng - 22.04.2020 23:13:28
Thuở vàng mơ 

Nhạc: Nguyễn Đình Phùng 

Ca sĩ: Thái Hiền 
 https://www.youtube.com/watch?v=3PdMjJVObZA
frank
 • Số bài : 1205
 • Điểm thưởng : 0
 • Từ: 27.08.2013
Re:Nhạc khúc Nguyễn Đình Phùng - 26.04.2020 03:55:04
Một ngày em ghé ngang đời


Nhạc: Nguyễn Đình Phùng

Thơ: Nguyệt Trầm

Ca sĩ: Anh Bằng

Nhạc nền

 https://www.youtube.com/watch?v=pBtehfkrXPw


frank
 • Số bài : 1205
 • Điểm thưởng : 0
 • Từ: 27.08.2013
Re:Nhạc khúc Nguyễn Đình Phùng - 28.04.2020 01:46:33
 
Những lối nghìn trùng


Nhạc: Nguyễn Đình Phùng

Ca sĩ: Anh Bằng

Nhạc nền


 https://www.youtube.com/watch?v=A-vVJFO9Yf4


frank
 • Số bài : 1205
 • Điểm thưởng : 0
 • Từ: 27.08.2013
Re:Nhạc khúc Nguyễn Đình Phùng - 03.05.2020 01:13:04Em không cần phải nói em yêu tôi


Nhạc: Nguyễn Đình Phùng

Thơ: Nguyệt Trầm

Ca sĩ: Anh Bằng

Nhạc nền

 https://www.youtube.com/watch?v=PVFdLtkv8WA


frank
 • Số bài : 1205
 • Điểm thưởng : 0
 • Từ: 27.08.2013
Re:Nhạc khúc Nguyễn Đình Phùng - 05.05.2020 03:49:46
 
Ba mươi năm gặp lại


Nhạc: Nguyễn Đình Phùng

Thơ: Nguyễn Thị Thanh Bình

Ca sĩ: Anh Bằng

Nhạc nền


 https://www.youtube.com/watch?v=r58Ca4Z_xfQ


frank
 • Số bài : 1205
 • Điểm thưởng : 0
 • Từ: 27.08.2013
Re:Nhạc khúc Nguyễn Đình Phùng - 08.05.2020 01:33:23
 
Mai em về Đà Lạt


Nhạc: Nguyễn Đình Phùng

Thơ: Trần Quán Niệm

Ca sĩ: Anh Bằng

Nhạc nền


 https://www.youtube.com/watch?v=7XBPKpPvUAc


frank
 • Số bài : 1205
 • Điểm thưởng : 0
 • Từ: 27.08.2013
Re:Nhạc khúc Nguyễn Đình Phùng - 10.05.2020 01:42:28

frank
 • Số bài : 1205
 • Điểm thưởng : 0
 • Từ: 27.08.2013
Re:Nhạc khúc Nguyễn Đình Phùng - 11.05.2020 23:48:41


  https://www.youtube.com/watch?v=sWqTjmcRJ2E 

 

frank
 • Số bài : 1205
 • Điểm thưởng : 0
 • Từ: 27.08.2013
Re:Nhạc khúc Nguyễn Đình Phùng - 13.05.2020 03:13:41

Vô định


Nhạc: Nguyễn Đình Phùng


Ca sĩ: Thái Hiền


 https://www.youtube.com/watch?v=9aYYYYJP-Bgfrank
 • Số bài : 1205
 • Điểm thưởng : 0
 • Từ: 27.08.2013
Re:Nhạc khúc Nguyễn Đình Phùng - 16.05.2020 23:17:45
Và mưa đến...tình ơi...mưa đến


Nhạc: Nguyễn Đình Phùng

Thơ: Nguyệt Trầm

Ca sĩ: Anh Bằng

Nhạc nền

 https://www.youtube.com/watch?v=vzgi_-PgsA4

frank
 • Số bài : 1205
 • Điểm thưởng : 0
 • Từ: 27.08.2013
Re:Nhạc khúc Nguyễn Đình Phùng - 21.05.2020 22:42:55

frank
 • Số bài : 1205
 • Điểm thưởng : 0
 • Từ: 27.08.2013
Re:Nhạc khúc Nguyễn Đình Phùng - 26.05.2020 01:44:05

frank
 • Số bài : 1205
 • Điểm thưởng : 0
 • Từ: 27.08.2013
Re:Nhạc khúc Nguyễn Đình Phùng - 27.05.2020 03:37:28
Như tình mãi tinh khôi

Nhạc: Nguyễn Đình Phùng

Thơ: Nguyễn Thị Thanh Bình

Ca sĩ:

* Tuấn Ngọc 
Nhạc nền

 https://www.youtube.com/watch?v=ZhtgtWk73qgfrank
 • Số bài : 1205
 • Điểm thưởng : 0
 • Từ: 27.08.2013
Re:Nhạc khúc Nguyễn Đình Phùng - 28.05.2020 04:41:32
Hư không

Nhạc: Nguyễn Đình Phùng

Ca sĩ: Châu Thùy Dương
Nhạc nền


 https://www.youtube.com/watch?v=1LyNdWLR3Tsfrank
 • Số bài : 1205
 • Điểm thưởng : 0
 • Từ: 27.08.2013
Re:Nhạc khúc Nguyễn Đình Phùng - 31.05.2020 01:10:59

frank
 • Số bài : 1205
 • Điểm thưởng : 0
 • Từ: 27.08.2013
Re:Nhạc khúc Nguyễn Đình Phùng - 04.06.2020 05:26:39

Một đời tìm nhau


Nhạc: Nguyễn Đình Phùng

Thơ: Trần Anh Thư

Ca sĩ: Châu Thùy Dương


Nhạc nền

 https://www.youtube.com/watch?v=EHOr2UZ9bAw

 
frank
 • Số bài : 1205
 • Điểm thưởng : 0
 • Từ: 27.08.2013
Re:Nhạc khúc Nguyễn Đình Phùng - 14.06.2020 01:46:00

Chiều trên sông vắng


Nhạc: Nguyễn Đình Phùng

Ca sĩ: Anh Bằng

Nhạc nền

  https://www.youtube.com/watch?v=AI8NGwzg6PU
 frank
 • Số bài : 1205
 • Điểm thưởng : 0
 • Từ: 27.08.2013
Re:Nhạc khúc Nguyễn Đình Phùng - 19.06.2020 04:37:25Dấu xưa


Nhạc: Nguyễn Đình Phùng

Thơ: Nguyệt Trầm


* Nhạc nền


* Ca sĩ: Châu Thùy Dương


 https://www.youtube.com/watch?v=o-pasgfIVIs

<bài viết được chỉnh sửa lúc 19.06.2020 04:39:07 bởi frank >

frank
 • Số bài : 1205
 • Điểm thưởng : 0
 • Từ: 27.08.2013
Re:Nhạc khúc Nguyễn Đình Phùng - 20.06.2020 05:34:33Khôn nguôi


Nhạc: Nguyễn Đình Phùng

Thơ: Nguyệt Trầm

Ca sĩ: Anh Bằng

Nhạc nền


 https://www.youtube.com/watch?v=YtO9eQgKGOcfrank
 • Số bài : 1205
 • Điểm thưởng : 0
 • Từ: 27.08.2013
Re:Nhạc khúc Nguyễn Đình Phùng - 02.07.2020 00:16:25

Tóc mây bay


Nhạc: Nguyễn Đình Phùng

Ca sĩ: Anh Bằng

Nhạc nền


 https://www.youtube.com/watch?v=0lWVFA24c8k


frank
 • Số bài : 1205
 • Điểm thưởng : 0
 • Từ: 27.08.2013
Re:Nhạc khúc Nguyễn Đình Phùng - 09.07.2020 05:10:07

Đêm sầu


Nhạc: Nguyễn Đình Phùng

Ca sĩ: Anh Bằng

Nhạc nền

 https://www.youtube.com/watch?v=vGqOQw2aq64


frank
 • Số bài : 1205
 • Điểm thưởng : 0
 • Từ: 27.08.2013
Re:Nhạc khúc Nguyễn Đình Phùng - 20.07.2020 03:48:52
Một ngày em ghé ngang đời

Nhạc: Nguyễn Đình Phùng

Thơ: Nguyệt Trầm

Ca sĩ: Anh Bằng

Nhạc nền

 https://www.youtube.com/watch?v=pBtehfkrXPw


frank
 • Số bài : 1205
 • Điểm thưởng : 0
 • Từ: 27.08.2013
Re:Nhạc khúc Nguyễn Đình Phùng - 22.07.2020 02:58:05


Thăm em chiều nhạt nắng


Nhạc: Nguyễn Đình Phùng


Ca sĩ: Tuấn Ngọc https://www.youtube.com/watch?v=TO-6btlQpWs
Thay đổi trang: << < ..11121314151617181920.. > >> | Trang 18 của 27 trang, bài viết từ 511 đến 540 trên tổng số 783 bài trong đề mục