Nhạc khúc Nguyễn Đình Phùng

Thay đổi trang: << < 222324 > >> | Trang 22 của 34 trang, bài viết từ 631 đến 660 trên tổng số 995 bài trong đề mục
Tác giả Bài
frank
 • Số bài : 1438
 • Điểm thưởng : 0
 • Từ: 27.08.2013
Re:Nhạc khúc Nguyễn Đình Phùng - 23.11.2021 02:07:42

Mấy ngả


Nhạc: Nguyễn Đình Phùng

Ca sĩ:

* Tuấn Ngọc


 https://www.youtube.com/watch?v=oaABfWDZF_Afrank
 • Số bài : 1438
 • Điểm thưởng : 0
 • Từ: 27.08.2013
Re:Nhạc khúc Nguyễn Đình Phùng - 26.11.2021 23:59:30


Giòng thời gian


Nhạc: Nguyễn Đình Phùng


Thái Hiền

https://www.youtube.com/watch?v=agYOZfCQi30

frank
 • Số bài : 1438
 • Điểm thưởng : 0
 • Từ: 27.08.2013
Re:Nhạc khúc Nguyễn Đình Phùng - 28.11.2021 22:26:30

frank
 • Số bài : 1438
 • Điểm thưởng : 0
 • Từ: 27.08.2013
Re:Nhạc khúc Nguyễn Đình Phùng - 29.11.2021 23:49:22

Một ngày em ghé ngang đời


Thơ: Nguyệt Trầm

Nhạc: Nguyễn Đình Phùng

Hòa âm: Duy Cường

Ca sĩ: Thái Hiền

Nhạc nền

https://www.youtube.com/watch?v=dLpeQVTyQRc
frank
 • Số bài : 1438
 • Điểm thưởng : 0
 • Từ: 27.08.2013
Re:Nhạc khúc Nguyễn Đình Phùng - 01.12.2021 04:49:02
Ba mươi năm gặp lại


Nhạc: Nguyễn Đình Phùng

Thơ: Nguyễn Thị Thanh Bình

Ca sĩ: Thái Hiềnhttps://www.youtube.com/watch?v=Hnf7QZDcMwg


frank
 • Số bài : 1438
 • Điểm thưởng : 0
 • Từ: 27.08.2013
Re:Nhạc khúc Nguyễn Đình Phùng - 02.12.2021 00:10:44Mưa đêm


Nhạc: Nguyễn Đình Phùng


Ca sĩ: Thái Hiền

https://www.youtube.com/watch?v=Ovez6KIEaFw
<bài viết được chỉnh sửa lúc 28.12.2021 23:37:26 bởi Ct.Ly >

frank
 • Số bài : 1438
 • Điểm thưởng : 0
 • Từ: 27.08.2013
Re:Nhạc khúc Nguyễn Đình Phùng - 03.12.2021 04:53:36


Vàng lên cõi nhớ


Nhạc: Nguyễn Đình Phùng


Ca sĩ: Anh Bằng

Nhạc nền

 https://www.youtube.com/watch?v=rdnPiWIEqiI


frank
 • Số bài : 1438
 • Điểm thưởng : 0
 • Từ: 27.08.2013
Re:Nhạc khúc Nguyễn Đình Phùng - 05.12.2021 22:36:19


Đêm saoNhạc: Nguyễn Đình Phùng


Cover guitar: Bá Hào https://www.youtube.com/watch?v=gzxRHe_kCkY
frank
 • Số bài : 1438
 • Điểm thưởng : 0
 • Từ: 27.08.2013
Re:Nhạc khúc Nguyễn Đình Phùng - 09.12.2021 05:29:58

frank
 • Số bài : 1438
 • Điểm thưởng : 0
 • Từ: 27.08.2013
Re:Nhạc khúc Nguyễn Đình Phùng - 14.12.2021 02:17:23Tìm em


Nhạc: Nguyễn Đình Phùng

Ca sĩ: Anh Bằng

Nhạc nền https://www.youtube.com/watch?v=EqcrD9BD42o
 
 frank
 • Số bài : 1438
 • Điểm thưởng : 0
 • Từ: 27.08.2013
Re:Nhạc khúc Nguyễn Đình Phùng - 20.12.2021 22:39:52
 
Gặp nhau chiều mùa đông


Nhạc: Nguyễn Đình Phùng

Thơ: Trần Anh Thư

Ca sĩ: Châu Thùy DươngNhạc nền


 https://www.youtube.com/watch?v=4zPM-xc3T38
 
 frank
 • Số bài : 1438
 • Điểm thưởng : 0
 • Từ: 27.08.2013
Re:Nhạc khúc Nguyễn Đình Phùng - 25.12.2021 02:16:05
Mùa đông hồng vẫn nở


Nhạc: Nguyễn Đình Phùng

Ca sĩ: Tuấn Ngọc

 https://www.youtube.com/watch?v=DQL7cSNN-Ok
 


frank
 • Số bài : 1438
 • Điểm thưởng : 0
 • Từ: 27.08.2013
Re:Nhạc khúc Nguyễn Đình Phùng - 28.12.2021 05:06:13

Khúc buồn xanh


Nhạc: Nguyễn Đình Phùng

Thơ: Nguyệt Trầm

Ca sĩ: Anh Bằng


Nhạc nền


 https://www.youtube.com/watch?v=qCIRMGFUDZI
 
frank
 • Số bài : 1438
 • Điểm thưởng : 0
 • Từ: 27.08.2013
Re:Nhạc khúc Nguyễn Đình Phùng - 01.01.2022 22:56:38


Giòng thời gian


Nhạc: Nguyễn Đình Phùng


Thái Hiền

https://www.youtube.com/watch?v=agYOZfCQi30

frank
 • Số bài : 1438
 • Điểm thưởng : 0
 • Từ: 27.08.2013
Re:Nhạc khúc Nguyễn Đình Phùng - 02.01.2022 22:36:07Thương nhớ


Nhạc: Nguyễn Đình Phùng

Thơ: Nguyệt Trầm

Ca sĩ: Anh Bằng


Nhạc nền


 https://www.youtube.com/watch?v=fS_SbFekeWQ
frank
 • Số bài : 1438
 • Điểm thưởng : 0
 • Từ: 27.08.2013
Re:Nhạc khúc Nguyễn Đình Phùng - 06.01.2022 23:15:13


Đêm nhung nhớNhạc: Nguyễn Đình Phùng

Thơ: Trần Anh Thư

Ca sĩ: Châu Thùy Dương

Nhạc nền
 https://www.youtube.com/watch?v=Vu5BF6n-cDI
 


frank
 • Số bài : 1438
 • Điểm thưởng : 0
 • Từ: 27.08.2013
Re:Nhạc khúc Nguyễn Đình Phùng - 09.01.2022 22:17:56

frank
 • Số bài : 1438
 • Điểm thưởng : 0
 • Từ: 27.08.2013
Re:Nhạc khúc Nguyễn Đình Phùng - 12.01.2022 01:47:22Dạ khúc


Nhạc: Nguyễn Đình Phùng

Ca sĩ: Anh Bằng

Nhạc nền

   https://www.youtube.com/watch?v=vQTs_GOCd9Q
frank
 • Số bài : 1438
 • Điểm thưởng : 0
 • Từ: 27.08.2013
Re:Nhạc khúc Nguyễn Đình Phùng - 13.01.2022 22:50:17


Rừng sâu tình ái
 

Nhạc: Nguyễn Đình Phùng 

Ca sĩ: Vũ Khanh 


 https://www.youtube.com/watch?v=zFmNRWzS4PA
 


frank
 • Số bài : 1438
 • Điểm thưởng : 0
 • Từ: 27.08.2013
Re:Nhạc khúc Nguyễn Đình Phùng - 15.01.2022 22:30:26
Và mưa đến...tình ơi...mưa đến


Nhạc: Nguyễn Đình Phùng

Thơ: Nguyệt Trầm

Ca sĩ: Anh Bằng

Nhạc nền


 https://www.youtube.com/watch?v=vzgi_-PgsA4
frank
 • Số bài : 1438
 • Điểm thưởng : 0
 • Từ: 27.08.2013
Re:Nhạc khúc Nguyễn Đình Phùng - 17.01.2022 23:44:36


Mấy ngả


Nhạc: Nguyễn Đình Phùng

Ca sĩ: 
* Châu Thùy Dương


* Nhạc nền https://www.youtube.com/watch?v=xxf-lUXTkKU
 frank
 • Số bài : 1438
 • Điểm thưởng : 0
 • Từ: 27.08.2013
Re:Nhạc khúc Nguyễn Đình Phùng - 19.01.2022 23:43:35

Gửi chút tình vương


Nhạc: Nguyễn Đình Phùng

Thơ: Nguyệt Trầm


Ca sĩ: Anh Bằng

Nhạc nền


 https://www.youtube.com/watch?v=TqFwbNAFYoI
 


frank
 • Số bài : 1438
 • Điểm thưởng : 0
 • Từ: 27.08.2013
Re:Nhạc khúc Nguyễn Đình Phùng - 23.01.2022 00:06:59


Em không cần phải nói em yêu tôi


Nhạc: Nguyễn Đình Phùng

Thơ: Nguyệt Trầm

Ca sĩ: Anh Bằng

Nhạc nền

 https://www.youtube.com/watch?v=PVFdLtkv8WAfrank
 • Số bài : 1438
 • Điểm thưởng : 0
 • Từ: 27.08.2013
Re:Nhạc khúc Nguyễn Đình Phùng - 26.01.2022 23:48:47Mưa đêm


Nhạc: Nguyễn Đình Phùng


Ca sĩ: Thái Hiền

https://www.youtube.com/watch?v=Ovez6KIEaFw

frank
 • Số bài : 1438
 • Điểm thưởng : 0
 • Từ: 27.08.2013
Re:Nhạc khúc Nguyễn Đình Phùng - 28.01.2022 22:45:18

Dù mai sẽ chiều rơi


Thơ: Nguyệt Trầm

Nhạc: Nguyễn Đình Phùng


Ca sĩ: Anh Bằng

Nhạc nền
 https://www.youtube.com/watch?v=CJiUhzAGZ8Yfrank
 • Số bài : 1438
 • Điểm thưởng : 0
 • Từ: 27.08.2013
Re:Nhạc khúc Nguyễn Đình Phùng - 31.01.2022 23:20:39
Mùa xuân có đến không em


Nhạc: Nguyễn Đình PhùngCa sĩ: Vũ Khanh


 https://www.youtube.com/watch?v=PzhC6Qdv1tg
frank
 • Số bài : 1438
 • Điểm thưởng : 0
 • Từ: 27.08.2013
Re:Nhạc khúc Nguyễn Đình Phùng - 03.02.2022 03:04:52
Mưa xuân


Nhạc Nguyễn Đình Phùng 

Thơ: Nguyệt Trầm 

Ca sĩ: Thanh Duyên
Nhạc nền

 https://www.youtube.com/watch?v=bp_Tj4Lrf9s


<bài viết được chỉnh sửa lúc 03.02.2022 03:06:27 bởi frank >

frank
 • Số bài : 1438
 • Điểm thưởng : 0
 • Từ: 27.08.2013
Re:Nhạc khúc Nguyễn Đình Phùng - 05.02.2022 01:20:36
Mùa xuân có đến không em


Nhạc: Nguyễn Đình Phùng


Ca sĩ: Anh Bằng

Nhạc nền

 https://www.youtube.com/watch?v=9XNowMt8VMk
frank
 • Số bài : 1438
 • Điểm thưởng : 0
 • Từ: 27.08.2013
Re:Nhạc khúc Nguyễn Đình Phùng - 06.02.2022 03:57:05Hạnh phúc

(Xin em là mặt trời)Nhạc: Nguyễn Đình Phùng


Ca sĩ: Vũ Khanh

 https://www.youtube.com/watch?v=-Elg4BncyQ4
 
 


frank
 • Số bài : 1438
 • Điểm thưởng : 0
 • Từ: 27.08.2013
Re:Nhạc khúc Nguyễn Đình Phùng - 07.02.2022 23:16:37Một giấc đời xưa thôi đã mất


Nhạc: Nguyễn Đình Phùng

Thơ: Nguyệt Trầm

Ca s
ĩ: Thái Hiềnhttps://www.youtube.com/watch?v=CDH4V9xB_TA
Một Giấc Đời Xưa Thôi Đã Mất Thơ Nguyệt Trầm Nhạc Nguyễn Đình Phùng (Unplugged)
Thay đổi trang: << < 222324 > >> | Trang 22 của 34 trang, bài viết từ 631 đến 660 trên tổng số 995 bài trong đề mục