Nhạc khúc Nguyễn Đình Phùng

Thay đổi trang: << < ..21222324252627 > | Trang 26 của 27 trang, bài viết từ 751 đến 780 trên tổng số 784 bài trong đề mục
Tác giả Bài
frank
 • Số bài : 1206
 • Điểm thưởng : 0
 • Từ: 27.08.2013
Re:Nhạc khúc Nguyễn Đình Phùng - 24.08.2022 23:57:34

Xa cách


Nhạc: Nguyễn Đình Phùng

Thơ: Nguyệt Trầm

Ca sĩ: Anh Bằng

Nhạc nền


frank
 • Số bài : 1206
 • Điểm thưởng : 0
 • Từ: 27.08.2013
Re:Nhạc khúc Nguyễn Đình Phùng - 25.08.2022 22:24:10Nỗi buồn tàn phaiNhạc: Nguyễn Đình Phùng


Thơ: Hàn Song Tường


Ca sĩ: Anh Bằng


Nhạc nền

frank
 • Số bài : 1206
 • Điểm thưởng : 0
 • Từ: 27.08.2013
Re:Nhạc khúc Nguyễn Đình Phùng - 06.09.2022 02:13:53
Đêm sao


Nhạc: Nguyễn Đình Phùng


Ca sĩ: Anh Bằng

Nhạc nền

frank
 • Số bài : 1206
 • Điểm thưởng : 0
 • Từ: 27.08.2013
Re:Nhạc khúc Nguyễn Đình Phùng - 06.09.2022 23:34:41
Tìm em


Nhạc: Nguyễn Đình Phùng


Ca sĩ: Anh Bằng

Nhạc nền

frank
 • Số bài : 1206
 • Điểm thưởng : 0
 • Từ: 27.08.2013
Re:Nhạc khúc Nguyễn Đình Phùng - 09.09.2022 22:44:28


Phượng tím


Nhạc: Nguyễn Đình Phùng

Ca sĩ: Anh Bằng

Nhạc nền
frank
 • Số bài : 1206
 • Điểm thưởng : 0
 • Từ: 27.08.2013
Re:Nhạc khúc Nguyễn Đình Phùng - 11.09.2022 22:20:36Ý biếc


Nhạc: Nguyễn Đình Phùng

Ca sĩ: Anh Bằng

Nhạc nềnfrank
 • Số bài : 1206
 • Điểm thưởng : 0
 • Từ: 27.08.2013
Re:Nhạc khúc Nguyễn Đình Phùng - 12.09.2022 23:57:28

frank
 • Số bài : 1206
 • Điểm thưởng : 0
 • Từ: 27.08.2013
Re:Nhạc khúc Nguyễn Đình Phùng - 15.09.2022 23:37:23


Tóc mây bay


Nhạc: Nguyễn Đình Phùng

Ca sĩ: Anh Bằng

Nhạc nềnfrank
 • Số bài : 1206
 • Điểm thưởng : 0
 • Từ: 27.08.2013
Re:Nhạc khúc Nguyễn Đình Phùng - 18.09.2022 00:24:10


Đêm nguyệt trầm


Nhạc: Nguyễn Đình Phùng


Thơ: Nguyệt Trầm


Ca sĩ: Anh Bằng

Nhạc nền
frank
 • Số bài : 1206
 • Điểm thưởng : 0
 • Từ: 27.08.2013
Re:Nhạc khúc Nguyễn Đình Phùng - 23.09.2022 22:43:23Yêu em mùa thu


Nhạc: Nguyễn Đình Phùng

Ca sĩ: Anh Bằng

Nhạc nền
frank
 • Số bài : 1206
 • Điểm thưởng : 0
 • Từ: 27.08.2013
Re:Nhạc khúc Nguyễn Đình Phùng - 27.09.2022 21:56:02


Tình yêu còn đó


Nhạc: Nguyễn Đình Phùng


Ca sĩ: Anh Bằng

Nhạc nềnfrank
 • Số bài : 1206
 • Điểm thưởng : 0
 • Từ: 27.08.2013
Re:Nhạc khúc Nguyễn Đình Phùng - 28.09.2022 22:13:02


Đêm hoài vọng


Nhạc: Nguyễn Đình PhùngCa sĩ: Anh Bằng


Nhạc nềnfrank
 • Số bài : 1206
 • Điểm thưởng : 0
 • Từ: 27.08.2013
Re:Nhạc khúc Nguyễn Đình Phùng - 29.09.2022 22:23:25


Tình khúc mưa rơi


Nhạc: Nguyễn Đình PhùngCa sĩ: Anh Bằng

Nhạc nền

frank
 • Số bài : 1206
 • Điểm thưởng : 0
 • Từ: 27.08.2013
Re:Nhạc khúc Nguyễn Đình Phùng - 03.10.2022 23:20:39Từ trái tim tôiNhạc: Nguyễn Đình Phùng


Ca sĩ: Anh Bằng


Nhạc nền

frank
 • Số bài : 1206
 • Điểm thưởng : 0
 • Từ: 27.08.2013
Re:Nhạc khúc Nguyễn Đình Phùng - 06.10.2022 03:32:23


Nghe mưa bên thềm


Nhạc: Nguyễn Đình Phùng


Ca sĩ: Anh Bằng

Nhạc nền

frank
 • Số bài : 1206
 • Điểm thưởng : 0
 • Từ: 27.08.2013
Re:Nhạc khúc Nguyễn Đình Phùng - 06.10.2022 22:52:17
Cõi trời đất lạ


Nhạc: Nguyễn Đình Phùng


Thơ: Hàn Song Tường


Ca sĩ: Anh Bằng

Nhạc nền

frank
 • Số bài : 1206
 • Điểm thưởng : 0
 • Từ: 27.08.2013
Re:Nhạc khúc Nguyễn Đình Phùng - 13.10.2022 22:35:57Vô định


Nhạc: Nguyễn Đình Phùng


Ca sĩ: Anh Bằng

Nhạc nền

frank
 • Số bài : 1206
 • Điểm thưởng : 0
 • Từ: 27.08.2013
Re:Nhạc khúc Nguyễn Đình Phùng - 16.10.2022 00:01:02Khúc buồn xanh


Nhạc: Nguyễn Đình Phùng


Thơ: Nguyệt Trầm


Ca sĩ: Anh Bằng


Nhạc nềnfrank
 • Số bài : 1206
 • Điểm thưởng : 0
 • Từ: 27.08.2013
Re:Nhạc khúc Nguyễn Đình Phùng - 18.10.2022 23:51:00
Nuối tiếc trọn thiên thu


Nhạc: Nguyễn Đình Phùng


Thơ: Nguyệt Trầm


Ca sĩ: Anh Bằng

Nhạc nền
frank
 • Số bài : 1206
 • Điểm thưởng : 0
 • Từ: 27.08.2013
Re:Nhạc khúc Nguyễn Đình Phùng - 20.10.2022 23:53:57Quên nhau không đànhNhạc: Nguyễn Đình Phùng


Thơ: Nguyệt Trầm


Ca sĩ: Anh Bằng

Nhạc nền<bài viết được chỉnh sửa lúc 20.10.2022 23:58:33 bởi frank >

frank
 • Số bài : 1206
 • Điểm thưởng : 0
 • Từ: 27.08.2013
Re:Nhạc khúc Nguyễn Đình Phùng - 24.10.2022 23:56:38Đêm
 nhung nhớ


Nhạc: Nguyễn Đình Phùng


Thơ: Trần Anh Thư


Ca sĩ: Anh Bằng


Nhạc nền


frank
 • Số bài : 1206
 • Điểm thưởng : 0
 • Từ: 27.08.2013
Re:Nhạc khúc Nguyễn Đình Phùng - 27.10.2022 22:19:56Mùa thu đi qua


Nhạc: Nguyễn Đình Phùng


Thơ: Như Chi


Ca sĩ: Anh Bằng

Nhạc nềnfrank
 • Số bài : 1206
 • Điểm thưởng : 0
 • Từ: 27.08.2013
Re:Nhạc khúc Nguyễn Đình Phùng - 30.10.2022 21:11:11
Đêm nguyệt trầm


Nhạc: Nguyễn Đình Phùng


Thơ: Nguyệt Trầm


Ca sĩ: Anh Bằng

Nhạc nền
frank
 • Số bài : 1206
 • Điểm thưởng : 0
 • Từ: 27.08.2013
Re:Nhạc khúc Nguyễn Đình Phùng - 31.10.2022 21:22:51

Em có nhớNhạc: Nguyễn Đình PhùngCa sĩ: Châu Thùy Dương

Nhạc nền


frank
 • Số bài : 1206
 • Điểm thưởng : 0
 • Từ: 27.08.2013
Re:Nhạc khúc Nguyễn Đình Phùng - 03.11.2022 21:38:15


Mấy ngả


Nhạc: Nguyễn Đình Phùng


Ca sĩ: 
* Châu Thùy Dương


* Nhạc nền


frank
 • Số bài : 1206
 • Điểm thưởng : 0
 • Từ: 27.08.2013
Re:Nhạc khúc Nguyễn Đình Phùng - 06.11.2022 21:31:04
Đêm hoài vọngNhạc: Nguyễn Đình PhùngCa sĩ: 
* Châu Thùy Dương

frank
 • Số bài : 1206
 • Điểm thưởng : 0
 • Từ: 27.08.2013
Re:Nhạc khúc Nguyễn Đình Phùng - 10.11.2022 22:41:40
Mùa thu đi quaNhạc: Nguyễn Đình PhùngThơ: Như Chi


Ca sĩ: 
* Châu Thùy Dương* Nhạc nền
frank
 • Số bài : 1206
 • Điểm thưởng : 0
 • Từ: 27.08.2013
Re:Nhạc khúc Nguyễn Đình Phùng - 11.11.2022 22:11:57

Em nói thương anh

Nhạc: Nguyễn Đình Phùng

Ca sĩ: Châu Thùy DươngNhạc nền


<bài viết được chỉnh sửa lúc 11.11.2022 22:15:14 bởi frank >

frank
 • Số bài : 1206
 • Điểm thưởng : 0
 • Từ: 27.08.2013
Re:Nhạc khúc Nguyễn Đình Phùng - 15.11.2022 01:26:48
 
 
Từ trái tim tôi


Nhạc: Nguyễn Đình PhùngCa sĩ: Châu Thùy Dương

Nhạc nền


<bài viết được chỉnh sửa lúc 15.11.2022 01:28:08 bởi frank >

frank
 • Số bài : 1206
 • Điểm thưởng : 0
 • Từ: 27.08.2013
Re:Nhạc khúc Nguyễn Đình Phùng - 18.11.2022 22:37:40

Hư không


Nhạc: Nguyễn Đình Phùng


Ca sĩ: Châu Thùy Dương


Nhạc nền
Thay đổi trang: << < ..21222324252627 > | Trang 26 của 27 trang, bài viết từ 751 đến 780 trên tổng số 784 bài trong đề mục