Nhạc khúc Nguyễn Đình Phùng

Thay đổi trang: << < 456 > >> | Trang 4 của 35 trang, bài viết từ 91 đến 120 trên tổng số 1043 bài trong đề mục
Tác giả Bài
frank
 • Số bài : 1496
 • Điểm thưởng : 0
 • Từ: 27.08.2013
Re:Nhạc khúc Nguyễn Đình Phùng - 23.05.2015 00:20:58
Như tình mãi tinh khôi
 
Nhạc: Nguyễn Đình Phùng
 
Thơ: Nguyễn Thị Thanh Bình
 
Ca sĩ: Tân Thịnh
 
 
http://www.youtube.com/watch?v=XBLhIJ8h-qw
<bài viết được chỉnh sửa lúc 13.07.2017 03:57:07 bởi frank >

frank
 • Số bài : 1496
 • Điểm thưởng : 0
 • Từ: 27.08.2013
Re:Nhạc khúc Nguyễn Đình Phùng - 09.06.2015 03:31:22
Hạnh ngộ
 
Nhạc: Nguyễn đình Phùng
 
Ca sĩ: Châu Thùy Dương
 
 
http://www.youtube.com/watch?v=GGD5z9xhzew
<bài viết được chỉnh sửa lúc 13.07.2017 03:57:42 bởi frank >

frank
 • Số bài : 1496
 • Điểm thưởng : 0
 • Từ: 27.08.2013
Re:Nhạc khúc Nguyễn Đình Phùng - 11.06.2015 00:30:34
Hoang mang
 
Nhạc: Nguyễn Đình Phùng
 
Thơ: Nguyệt Trầm
 
Ca sĩ: Châu Thùy Dương
 
 
http://www.youtube.com/watch?v=xregLCR9hDM
<bài viết được chỉnh sửa lúc 13.07.2017 03:58:19 bởi frank >

frank
 • Số bài : 1496
 • Điểm thưởng : 0
 • Từ: 27.08.2013
Re:Nhạc khúc Nguyễn Đình Phùng - 23.06.2015 03:43:03
Hạnh phúc
 
Nhạc: Nguyễn Đình Phùng
 
Ca sĩ: Quốc Duy
 
 
 
[YouTube]http://www.youtube.com/watch?v=r8HPElUrtV0[/YouTube]

frank
 • Số bài : 1496
 • Điểm thưởng : 0
 • Từ: 27.08.2013
Re:Nhạc khúc Nguyễn Đình Phùng - 02.07.2015 01:49:10
Hư không
 
Nhạc: Nguyễn Đình Phùng
 
Ca sĩ: Châu Thùy Dương
 
[YouTube]http://www.youtube.com/watch?v=1LyNdWLR3Ts[/YouTube]


 
 
 
 
 

frank
 • Số bài : 1496
 • Điểm thưởng : 0
 • Từ: 27.08.2013
Re:Nhạc khúc Nguyễn Đình Phùng - 08.07.2015 05:34:56
Nụ hồng cho em
 
Nhạc: Nguyễn Đình Phùng
 
Ca sĩ: Quốc Duy
 
[YouTube]http://www.youtube.com/watch?v=9B-FpOPMKDM[/YouTube]frank
 • Số bài : 1496
 • Điểm thưởng : 0
 • Từ: 27.08.2013
Re:Nhạc khúc Nguyễn Đình Phùng - 16.07.2015 06:04:42
Biệt khúc
 
Nhạc: Nguyễn Đình Phùng
 
Thơ: Nguyệt Trầm
 
Ca sĩ: Châu Thùy Dương
 
 
[YouTube]http://www.youtube.com/watch?v=5-yk23TTVYI[/YouTube]


 
 

frank
 • Số bài : 1496
 • Điểm thưởng : 0
 • Từ: 27.08.2013
Re:Nhạc khúc Nguyễn Đình Phùng - 22.07.2015 03:06:36
Ý biếc
 
Nhạc: Nguyễn Đình Phùng
 
Ca sĩ: Châu Thùy Dương
 
 
[YouTube]http://www.youtube.com/watch?v=bg6fE9MSAWU[/YouTube]


frank
 • Số bài : 1496
 • Điểm thưởng : 0
 • Từ: 27.08.2013
Re:Nhạc khúc Nguyễn Đình Phùng - 08.08.2015 04:33:49
Tận tuyệt
 
Nhạc: Nguyễn Đình Phùng
 
Thơ: Nguyệt Trầm
 
Ca sĩ: Châu Thùy Dương
 
 
[YouTube]http://www.youtube.com/watch?v=bxxnuXg2fnI[/YouTube]


frank
 • Số bài : 1496
 • Điểm thưởng : 0
 • Từ: 27.08.2013
Re:Nhạc khúc Nguyễn Đình Phùng - 16.08.2015 02:14:51
Từ trái tim tôi
 
Nhạc: Nguyễn Đình Phùng
 
Ca sĩ: Châu Thùy Dương
 
 
[YouTube]http://www.youtube.com/watch?v=4Fiwhu9-ebM[/YouTube]


frank
 • Số bài : 1496
 • Điểm thưởng : 0
 • Từ: 27.08.2013
Re:Nhạc khúc Nguyễn Đình Phùng - 27.08.2015 00:40:21
Âm vọng
 
Nhạc: Nguyễn Đình Phùng
 
Thơ: Nguyệt Trầm
 
Ca sĩ: Châu Thùy Dương
 
 
[YouTube]http://www.youtube.com/watch?v=hCbyGmFQc-Q[/YouTube]


frank
 • Số bài : 1496
 • Điểm thưởng : 0
 • Từ: 27.08.2013
Re:Nhạc khúc Nguyễn Đình Phùng - 10.09.2015 00:13:28
Tình khúc mưa rơi
 
Nhạc: Nguyễn Đình Phùng
 
Ca sĩ: Châu Thùy Dương
 
 

[YouTube]http://www.youtube.com/watch?v=o3uvAUZxPeM[/YouTube]


frank
 • Số bài : 1496
 • Điểm thưởng : 0
 • Từ: 27.08.2013
Re:Nhạc khúc Nguyễn Đình Phùng - 22.09.2015 23:55:21
Em nói thương anh
 
Nhạc: Nguyễn Đình Phùng
 
Ca sĩ: Châu Thùy Dương
 


 
[YouTube]http://www.youtube.com/watch?v=InuSDjm9XX8[/YouTube]frank
 • Số bài : 1496
 • Điểm thưởng : 0
 • Từ: 27.08.2013
Re:Nhạc khúc Nguyễn Đình Phùng - 10.10.2015 02:55:17
Mùa thu đi qua
 
Nhạc: Nguyễn Đình Phùng
 
Thơ: Như Chi
 
Ca sĩ: Châu Thùy Dương
 
 
[YouTube]http://www.youtube.com/watch?v=NlgR4KNWC_M[/YouTube]

frank
 • Số bài : 1496
 • Điểm thưởng : 0
 • Từ: 27.08.2013
Re:Nhạc khúc Nguyễn Đình Phùng - 20.10.2015 22:51:14
Cỏ tình tím
 
Nhạc: Nguyễn Đình Phùng
 
Ca sĩ: Châu Thùy Dương
 
 
[YouTube]http://www.youtube.com/watch?v=OeZ6L_jSHNc[/YouTube]


frank
 • Số bài : 1496
 • Điểm thưởng : 0
 • Từ: 27.08.2013
Re:Nhạc khúc Nguyễn Đình Phùng - 30.10.2015 22:49:43
Tìm em
 
Nhạc: Nguyễn Đình Phùng
 
Ca sĩ: Châu Thùy Dương
 
 
http://www.youtube.com/watch?v=gP_R5NMAHBI
<bài viết được chỉnh sửa lúc 03.05.2017 22:24:00 bởi frank >

frank
 • Số bài : 1496
 • Điểm thưởng : 0
 • Từ: 27.08.2013
Re:Nhạc khúc Nguyễn Đình Phùng - 04.11.2015 04:47:34
Phượng tím
 
Nhạc: Nguyễn Đình Phùng
 
Ca sĩ: Châu Thùy Dương
 
 
http://www.youtube.com/watch?v=FD8HQQrlMRk

 
 
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 03.05.2017 22:25:17 bởi frank >

frank
 • Số bài : 1496
 • Điểm thưởng : 0
 • Từ: 27.08.2013
Re:Nhạc khúc Nguyễn Đình Phùng - 11.11.2015 22:42:38
Đêm hoài vọng
 
Nhạc: Nguyễn Đình Phùng
 
Ca sĩ: Châu Thùy Dương
 
http://www.youtube.com/watch?v=fn-5OIji9_c
 
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 03.05.2017 22:25:50 bởi frank >

frank
 • Số bài : 1496
 • Điểm thưởng : 0
 • Từ: 27.08.2013
Re:Nhạc khúc Nguyễn Đình Phùng - 17.11.2015 05:27:16
Ý đêm
 
Nhạc: Nguyễn Đình Phùng
 
Ca sĩ: Châu Thùy Dương
 
 
https://www.youtube.com/watch?v=lTxL1DOdO5M
 
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 03.05.2017 22:26:21 bởi frank >

frank
 • Số bài : 1496
 • Điểm thưởng : 0
 • Từ: 27.08.2013
Re:Nhạc khúc Nguyễn Đình Phùng - 28.11.2015 06:00:41
Đêm xưa
 
Nhạc: Nguyễn Đình Phùng
 
Ca sĩ: Châu Thùy Dương
 
https://www.youtube.com/watch?v=oSMDlaDvftQ
<bài viết được chỉnh sửa lúc 03.05.2017 22:26:51 bởi frank >

frank
 • Số bài : 1496
 • Điểm thưởng : 0
 • Từ: 27.08.2013
Re:Nhạc khúc Nguyễn Đình Phùng - 04.12.2015 05:55:07
Mấy ngả
 
Nhạc: Nguyễn Đình Phùng
 
Ca sĩ: Châu Thùy Dương
 
https://www.youtube.com/watch?v=xxf-lUXTkKU

 
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 03.05.2017 22:27:19 bởi frank >

frank
 • Số bài : 1496
 • Điểm thưởng : 0
 • Từ: 27.08.2013
Re:Nhạc khúc Nguyễn Đình Phùng - 11.12.2015 03:51:07
Đêm sao
 
Nhạc: Nguyễn Đình Phùng
 
Ca sĩ: Châu Thùy Dương
 
 
https://www.youtube.com/watch?v=p_txqheJ8k8
<bài viết được chỉnh sửa lúc 03.05.2017 22:27:54 bởi frank >

frank
 • Số bài : 1496
 • Điểm thưởng : 0
 • Từ: 27.08.2013
Re:Nhạc khúc Nguyễn Đình Phùng - 15.12.2015 05:41:20
Dạ khúc
 
Nhạc: Nguyễn Đình Phùng
 
Ca sĩ: Châu Thùy Dương
 


https://www.youtube.com/watch?v=EvpBxjY-CX0
<bài viết được chỉnh sửa lúc 03.05.2017 22:36:03 bởi frank >

frank
 • Số bài : 1496
 • Điểm thưởng : 0
 • Từ: 27.08.2013
Re:Nhạc khúc Nguyễn Đình Phùng - 10.05.2016 23:55:02
<bài viết được chỉnh sửa lúc 17.06.2016 23:50:19 bởi frank >

frank
 • Số bài : 1496
 • Điểm thưởng : 0
 • Từ: 27.08.2013
Re:Nhạc khúc Nguyễn Đình Phùng - 12.05.2016 22:47:29
<bài viết được chỉnh sửa lúc 09.07.2017 03:33:41 bởi frank >

frank
 • Số bài : 1496
 • Điểm thưởng : 0
 • Từ: 27.08.2013
Re:Nhạc khúc Nguyễn Đình Phùng - 18.05.2016 22:38:51
Giòng thời gian
 
Nhạc: Nguyễn Đình Phùng
 
Ca sĩ: Thái Hiền
 
 
 

frank
 • Số bài : 1496
 • Điểm thưởng : 0
 • Từ: 27.08.2013
Re:Nhạc khúc Nguyễn Đình Phùng - 23.05.2016 23:07:48


<bài viết được chỉnh sửa lúc 09.07.2017 03:34:28 bởi frank >

frank
 • Số bài : 1496
 • Điểm thưởng : 0
 • Từ: 27.08.2013
Re:Nhạc khúc Nguyễn Đình Phùng - 28.05.2016 03:00:12
<bài viết được chỉnh sửa lúc 17.06.2016 23:52:46 bởi frank >

frank
 • Số bài : 1496
 • Điểm thưởng : 0
 • Từ: 27.08.2013
Re:Nhạc khúc Nguyễn Đình Phùng - 31.05.2016 03:01:54
Thành phố thiên thần
 
Nhạc: Nguyễn Đình Phùng
 
Ca sĩ: Vũ Khanh
 

frank
 • Số bài : 1496
 • Điểm thưởng : 0
 • Từ: 27.08.2013
Re:Nhạc khúc Nguyễn Đình Phùng - 04.06.2016 01:54:13
Những lối nghìn trùng
 
Nhạc: Nguyễn Đình Phùng
 
Ca sĩ: Vũ Khanh
 

 

 
 

Thay đổi trang: << < 456 > >> | Trang 4 của 35 trang, bài viết từ 91 đến 120 trên tổng số 1043 bài trong đề mục