Nhạc khúc Nguyễn Đình Phùng

Thay đổi trang: << < 456 > >> | Trang 6 của 35 trang, bài viết từ 151 đến 180 trên tổng số 1043 bài trong đề mục
Tác giả Bài
frank
 • Số bài : 1496
 • Điểm thưởng : 0
 • Từ: 27.08.2013
Re:Nhạc khúc Nguyễn Đình Phùng - 05.03.2017 04:39:33
 Mùa xuân có đến không em
 
Nhạc: Nguyễn Đình Phùng
 
Ca sĩ: Vũ Khanh
 

 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 08.07.2017 22:05:26 bởi frank >

frank
 • Số bài : 1496
 • Điểm thưởng : 0
 • Từ: 27.08.2013
Re:Nhạc khúc Nguyễn Đình Phùng - 09.03.2017 02:00:11
x
<bài viết được chỉnh sửa lúc 08.07.2017 22:07:53 bởi frank >

frank
 • Số bài : 1496
 • Điểm thưởng : 0
 • Từ: 27.08.2013
Re:Nhạc khúc Nguyễn Đình Phùng - 14.03.2017 23:33:26
  Hoàng hạc
 
Nhạc: Nguyễn Đình Phùng
 
Thơ: Thôi Hiệu
 
Ca sĩ: Thái Hiền
 
 

 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 08.07.2017 22:09:39 bởi frank >

frank
 • Số bài : 1496
 • Điểm thưởng : 0
 • Từ: 27.08.2013
Re:Nhạc khúc Nguyễn Đình Phùng - 21.03.2017 02:13:33
Giòng thời gian 
 
Nhạc: Nguyễn Đình Phùng
 
Ca sĩ: Thái Hiền

 

<bài viết được chỉnh sửa lúc 08.07.2017 23:36:20 bởi frank >

frank
 • Số bài : 1496
 • Điểm thưởng : 0
 • Từ: 27.08.2013
Re:Nhạc khúc Nguyễn Đình Phùng - 28.03.2017 02:23:05

<bài viết được chỉnh sửa lúc 08.07.2017 23:36:41 bởi frank >

frank
 • Số bài : 1496
 • Điểm thưởng : 0
 • Từ: 27.08.2013
Re:Nhạc khúc Nguyễn Đình Phùng - 04.04.2017 06:03:12

<bài viết được chỉnh sửa lúc 08.07.2017 23:37:01 bởi frank >

frank
 • Số bài : 1496
 • Điểm thưởng : 0
 • Từ: 27.08.2013
Re:Nhạc khúc Nguyễn Đình Phùng - 08.04.2017 02:23:12
Những lối nghìn trùng
 
Nhạc: Nguyễn Đình Phùng
 
Ca sĩ: Vũ Khanh
 
 

<bài viết được chỉnh sửa lúc 08.07.2017 23:39:23 bởi frank >

frank
 • Số bài : 1496
 • Điểm thưởng : 0
 • Từ: 27.08.2013
Re:Nhạc khúc Nguyễn Đình Phùng - 18.04.2017 00:34:18
 
Đêm xưa
 
Nhạc: Nguyễn Đình Phùng
 
Ca sĩ: Thái Hiền
 
 

<bài viết được chỉnh sửa lúc 08.07.2017 23:41:24 bởi frank >

frank
 • Số bài : 1496
 • Điểm thưởng : 0
 • Từ: 27.08.2013
Re:Nhạc khúc Nguyễn Đình Phùng - 26.04.2017 04:20:01

<bài viết được chỉnh sửa lúc 08.07.2017 23:41:39 bởi frank >

frank
 • Số bài : 1496
 • Điểm thưởng : 0
 • Từ: 27.08.2013
Re:Nhạc khúc Nguyễn Đình Phùng - 04.05.2017 23:50:14
 
Ba mươi năm gặp lại
 
Nhạc: Nguyễn Đình Phùng
 
Thơ: Nguyễn Thị Thanh Bình
 
Ca sĩ: Thái Hiền
 
 

 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 09.07.2017 00:27:16 bởi frank >

frank
 • Số bài : 1496
 • Điểm thưởng : 0
 • Từ: 27.08.2013
Re:Nhạc khúc Nguyễn Đình Phùng - 14.05.2017 03:50:16

<bài viết được chỉnh sửa lúc 09.07.2017 00:27:33 bởi frank >

frank
 • Số bài : 1496
 • Điểm thưởng : 0
 • Từ: 27.08.2013
Re:Nhạc khúc Nguyễn Đình Phùng - 21.05.2017 01:13:32

<bài viết được chỉnh sửa lúc 09.07.2017 00:27:50 bởi frank >

frank
 • Số bài : 1496
 • Điểm thưởng : 0
 • Từ: 27.08.2013
Re:Nhạc khúc Nguyễn Đình Phùng - 01.06.2017 02:56:15
x 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 09.07.2017 00:28:08 bởi frank >

frank
 • Số bài : 1496
 • Điểm thưởng : 0
 • Từ: 27.08.2013
Re:Nhạc khúc Nguyễn Đình Phùng - 03.06.2017 23:56:06

frank
 • Số bài : 1496
 • Điểm thưởng : 0
 • Từ: 27.08.2013
Re:Nhạc khúc Nguyễn Đình Phùng - 06.06.2017 02:16:23
Tình yêu còn đó
 
Nhạc: Nguyễn Đình Phùng
 
Ca sĩ:
 
*Tuấn Ngọc
 
* Quốc Duy
 
https://www.youtube.com/watch?v=ishA2TILQ6E
    
 
 

 
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 08.07.2017 22:06:10 bởi frank >

frank
 • Số bài : 1496
 • Điểm thưởng : 0
 • Từ: 27.08.2013
Re:Nhạc khúc Nguyễn Đình Phùng - 10.06.2017 05:42:03
Em nói thương anh
 
Nhạc: Nguyễn Đình Phùng
 
Ca sĩ:
 
* Thái Hiền
 
https://www.youtube.com/watch?v=CYSN4cWkwx4
 
* Châu Thùy Dương
 
https://www.youtube.com/watch?v=InuSDjm9XX8

 

 
 
 
 
 
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 02.07.2017 05:05:54 bởi frank >

frank
 • Số bài : 1496
 • Điểm thưởng : 0
 • Từ: 27.08.2013
Re:Nhạc khúc Nguyễn Đình Phùng - 13.06.2017 03:19:02
Đêm hoài vọng
 
Nhạc: Nguyễn Đình Phùng
 
Ca sĩ:
 
* Tuấn Ngọc
 
https://www.youtube.com/watch?v=sGGysMD19cA

 
* Châu Thùy Dương 
 
 
 
https://www.youtube.com/watch?v=fn-5OIji9_c
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 02.07.2017 05:55:37 bởi frank >

frank
 • Số bài : 1496
 • Điểm thưởng : 0
 • Từ: 27.08.2013
Re:Nhạc khúc Nguyễn Đình Phùng - 14.06.2017 05:42:33
Đêm nguyệt trầm

Nhạc: Nguyễn Đình Phùng

Thơ: Nguyệt Trầm

Ca sĩ: Châu Thùy Dương
 
https://www.youtube.com/watch?v=MZ1MZ7z1Eqo

 
 
 
 
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 02.07.2017 03:08:05 bởi frank >

frank
 • Số bài : 1496
 • Điểm thưởng : 0
 • Từ: 27.08.2013
Re:Nhạc khúc Nguyễn Đình Phùng - 17.06.2017 02:15:34
Mai em về Đà Lạt

Nhạc: Nguyễn Đình Phùng

Thơ: Trần Quán Niệm

Ca sĩ: Tuấn Ngọc
 
https://www.youtube.com/watch?v=9s56iPL2ezo
 
 
 
 

<bài viết được chỉnh sửa lúc 02.07.2017 03:08:34 bởi frank >

frank
 • Số bài : 1496
 • Điểm thưởng : 0
 • Từ: 27.08.2013
Re:Nhạc khúc Nguyễn Đình Phùng - 21.06.2017 03:48:52
Nỗi nhớ
 
Nhạc: Nguyễn Đình Phùng
 
Thơ: Hàn Song Tường
 
Ca sĩ:
 
* Tuấn Ngọc
 
https://www.youtube.com/watch?v=1ZxcorNqzhA
 
* Tân Thịnh
 
https://www.youtube.com/watch?v=00JF_TVNJ1w
 
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 02.07.2017 03:08:59 bởi frank >

frank
 • Số bài : 1496
 • Điểm thưởng : 0
 • Từ: 27.08.2013
Re:Nhạc khúc Nguyễn Đình Phùng - 27.06.2017 03:37:57
Từ trái tim tôi
 
Nhạc: Nguyễn Đình Phùng
 
Ca sĩ:  
 
* Tuấn Ngọc
 
https://www.youtube.com/watch?v=IzZaMxx1m5s
 
* Châu Thùy Dương
 
https://www.youtube.com/watch?v=4Fiwhu9-ebM
 
 
 
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 02.07.2017 03:09:33 bởi frank >

frank
 • Số bài : 1496
 • Điểm thưởng : 0
 • Từ: 27.08.2013
Re:Nhạc khúc Nguyễn Đình Phùng - 01.07.2017 03:10:33
Núi biếc
 
Nhạc: Nguyễn Đình Phùng
 
Thơ: Hàn Song Tường
 
Ca sĩ:
 
* Thái Hiền
 
https://www.youtube.com/watch?v=CwUnSOssCCo
 
* Châu Thùy Dương


 
 
 
 
 
 
 
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 02.07.2017 03:10:02 bởi frank >

frank
 • Số bài : 1496
 • Điểm thưởng : 0
 • Từ: 27.08.2013

frank
 • Số bài : 1496
 • Điểm thưởng : 0
 • Từ: 27.08.2013
Re:Nhạc khúc Nguyễn Đình Phùng - 08.07.2017 02:06:13

frank
 • Số bài : 1496
 • Điểm thưởng : 0
 • Từ: 27.08.2013
Re:Nhạc khúc Nguyễn Đình Phùng - 12.07.2017 04:14:08
Tìm em
 
Nhạc: Nguyễn Đình Phùng
 
Hòa tấu
 
Ca sĩ:
 
* Ý Lan
 
https://www.youtube.com/watch?v=XloBpZlPPVU

 
* Châu Thùy Dương
 
https://www.youtube.com/watch?v=gP_R5NMAHBI
 
 
 <bài viết được chỉnh sửa lúc 12.07.2017 04:15:46 bởi frank >

frank
 • Số bài : 1496
 • Điểm thưởng : 0
 • Từ: 27.08.2013
Re:Nhạc khúc Nguyễn Đình Phùng - 14.07.2017 02:32:16

Cỏ tình tím

Nhạc: Nguyễn Đình Phùng

Ca sĩ:

* Tuấn Ngọc


https://www.youtube.com/watch?v=bMsXoTpiI-g
 
* Nhạc nền

* Châu Thùy Dương

https://www.youtube.com/watch?v=OeZ6L_jSHNc


<bài viết được chỉnh sửa lúc 22.07.2017 05:22:16 bởi frank >

frank
 • Số bài : 1496
 • Điểm thưởng : 0
 • Từ: 27.08.2013
Re:Nhạc khúc Nguyễn Đình Phùng - 15.07.2017 03:10:12

Mưa đêm


Nhạc: Nguyễn Đình Phùng

Ca sĩ:

* Thái Hiền

https://www.youtube.com/watch?v=50fwy4lvE6w

* Vân Anh

 
https://www.youtube.com/watch?v=t-IbE-E9GgM


<bài viết được chỉnh sửa lúc 15.07.2017 03:15:09 bởi frank >

frank
 • Số bài : 1496
 • Điểm thưởng : 0
 • Từ: 27.08.2013

frank
 • Số bài : 1496
 • Điểm thưởng : 0
 • Từ: 27.08.2013
Re:Nhạc khúc Nguyễn Đình Phùng - 20.07.2017 23:50:55

Bài Tango trên cát


Nhạc: Nguyễn Đình Phùng

Thơ: Nguyệt Trầm


* Nhạc nền


* Ca sĩ: Quốc Duyhttps://www.youtube.com/watch?v=nZwqxq380kU

frank
 • Số bài : 1496
 • Điểm thưởng : 0
 • Từ: 27.08.2013
Re:Nhạc khúc Nguyễn Đình Phùng - 22.07.2017 04:17:17

Tình khúc mưa rơi

Nhạc: Nguyễn Đình Phùng

* Ca sĩ: Thái Hiền


https://www.youtube.com/watch?v=xVCDB_r-rqU


* Nhạc nền


* Ca sĩ: Châu Thùy Dương

 
https://www.youtube.com/watch?v=o3uvAUZxPeM 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 22.07.2017 05:10:00 bởi frank >

Thay đổi trang: << < 456 > >> | Trang 6 của 35 trang, bài viết từ 151 đến 180 trên tổng số 1043 bài trong đề mục