Nhạc khúc Nguyễn Đình Phùng

Thay đổi trang: < 12345678910.. > >> | Trang 9 của 27 trang, bài viết từ 241 đến 270 trên tổng số 803 bài trong đề mục
Tác giả Bài
frank
 • Số bài : 1227
 • Điểm thưởng : 0
 • Từ: 27.08.2013
Re:Nhạc khúc Nguyễn Đình Phùng - 27.02.2018 02:13:37
Thuở vàng mơ
 
Nhạc: Nguyễn Đình Phùng
 
Ca sĩ: Thái Hiền
 
 
 
 https://www.youtube.com/watch?v=3PdMjJVObZA 
 
 


<bài viết được chỉnh sửa lúc 01.03.2018 05:23:32 bởi frank >

frank
 • Số bài : 1227
 • Điểm thưởng : 0
 • Từ: 27.08.2013
Re:Nhạc khúc Nguyễn Đình Phùng - 28.02.2018 02:16:56
 
Tình muộn
 
Nhạc: Nguyễn Đình Phùng
 
Thơ: Trần Anh Thư
 
Ca sĩ: Hồng Nhiên
 
 https://www.youtube.com/watch?v=ntSXuWy1B7w

 
Nhạc nền


frank
 • Số bài : 1227
 • Điểm thưởng : 0
 • Từ: 27.08.2013
Re:Nhạc khúc Nguyễn Đình Phùng - 01.03.2018 05:21:32
 
Thiên thần tóc trắng cánh mầu xanh
 
Nhạc: Nguyễn Đình Phùng
 
Ca sĩ: Tuấn Ngọc
 
 
 
 https://www.youtube.com/watch?v=KzsI9FZHiTU


frank
 • Số bài : 1227
 • Điểm thưởng : 0
 • Từ: 27.08.2013
Re:Nhạc khúc Nguyễn Đình Phùng - 02.03.2018 00:05:15
 
Tình rơi giọt sầu
 
Nhạc: Nguyễn Đình Phùng
 
Thơ: Trần Anh Thư
 
Ca sĩ: Quốc Duy
 
 https://www.youtube.com/watch?v=5pEcdf11azI

 
Nhạc nền
frank
 • Số bài : 1227
 • Điểm thưởng : 0
 • Từ: 27.08.2013
Re:Nhạc khúc Nguyễn Đình Phùng - 07.03.2018 00:12:31
 
Khi em xa anh
 
Nhạc: Nguyễn Đình Phùng
 
Thơ: Trần Anh Thư
 
Ca sĩ: Châu Thùy Dương
 
 https://www.youtube.com/watch?v=SRNhd4o97_4

 
Nhạc nền
 


<bài viết được chỉnh sửa lúc 07.03.2018 00:14:46 bởi frank >

frank
 • Số bài : 1227
 • Điểm thưởng : 0
 • Từ: 27.08.2013
Re:Nhạc khúc Nguyễn Đình Phùng - 17.04.2018 03:39:49
 
Rừng sâu tình ái
 
Nhạc: Nguyễn Đình Phùng
 
Ca sĩ: Vũ Khanh
 
 

 
 https://www.youtube.com/watch?v=zFmNRWzS4PA
 


 

 
 

frank
 • Số bài : 1227
 • Điểm thưởng : 0
 • Từ: 27.08.2013
Re:Nhạc khúc Nguyễn Đình Phùng - 20.04.2018 02:14:48

 
Ca sĩ: Thanh Duyên
 
 https://www.youtube.com/watch?v=bp_Tj4Lrf9s

 
Nhạc nền 

 
 <bài viết được chỉnh sửa lúc 27.05.2018 05:40:03 bởi frank >

frank
 • Số bài : 1227
 • Điểm thưởng : 0
 • Từ: 27.08.2013
Re:Nhạc khúc Nguyễn Đình Phùng - 26.04.2018 04:24:01
Sao anh vẫn xa

Nhạc: Nguyễn Đình Phùng

Thơ: Nguyệt Trầm

Ca sĩ: Châu Thùy Dương

 
 https://www.youtube.com/watch?v=Kc6b2mjVGmY

 


 frank
 • Số bài : 1227
 • Điểm thưởng : 0
 • Từ: 27.08.2013
Re:Nhạc khúc Nguyễn Đình Phùng - 01.05.2018 03:16:45
Sao chẳng về đây
 
Nhạc: Nguyễn Đình Phùng
 
Thơ: Trần Anh Thư
 
Ca sĩ: Quốc Duy
 
 https://www.youtube.com/watch?v=TG1KOIsO4jQ
 


 frank
 • Số bài : 1227
 • Điểm thưởng : 0
 • Từ: 27.08.2013
Re:Nhạc khúc Nguyễn Đình Phùng - 06.05.2018 03:40:27
Đêm trăng
 
Nhạc: Nguyễn Đình Phùng
 
Thơ: Trần Anh Thư
 
Ca sĩ: Châu Thùy Dương
 
 https://www.youtube.com/watch?v=Lu_XR1DWjBI

 
Nhạc nền
 


 


 frank
 • Số bài : 1227
 • Điểm thưởng : 0
 • Từ: 27.08.2013
Re:Nhạc khúc Nguyễn Đình Phùng - 10.05.2018 01:49:04
Những lối nghìn trùng

Nhạc: Nguyễn Đình Phùng

Ca sĩ: Vũ Khanh
Karaoke - Vũ Khanh

https://www.youtube.com/watch?v=RpxDSv4PqgE

Karaoke - Giọng nữ

https://www.youtube.com/watch?v=XX2PohxFYKc

Karaoke - Giọng nam

https://www.youtube.com/watch?v=sJm2p1xWh1c
 https://www.youtube.com/watch?v=CXkv57FYP6E

 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 11.05.2018 22:52:39 bởi frank >

frank
 • Số bài : 1227
 • Điểm thưởng : 0
 • Từ: 27.08.2013
Re:Nhạc khúc Nguyễn Đình Phùng - 15.05.2018 05:05:45

Như tình mãi tinh khôi


Nhạc: Nguyễn Đình Phùng

Thơ: Nguyễn Thị Thanh Bình

Ca sĩ:

* Tuấn Ngọc 
Karaoke Tuấn Ngọc

https://www.youtube.com/watch?v=F8QIS_FhFAw

Karaoke giọng nữ

https://www.youtube.com/watch?v=n6g30WWN3eQ

Karaoke giọng nam

https://www.youtube.com/watch?v=iJLW9EOwgEk

* Tân Thịnh

https://www.youtube.com/watch?v=XBLhIJ8h-qw

Nhạc nềnhttps://www.youtube.com/watch?v=ZhtgtWk73qg


frank
 • Số bài : 1227
 • Điểm thưởng : 0
 • Từ: 27.08.2013
Re:Nhạc khúc Nguyễn Đình Phùng - 18.05.2018 03:11:51

Chiều trên sông vắng


Nhạc: Nguyễn Đình Phùng

Ca sĩ: Thanh Duyên

Nhạc nền
 https://www.youtube.com/watch?v=bpnN-OCoB70


frank
 • Số bài : 1227
 • Điểm thưởng : 0
 • Từ: 27.08.2013
Re:Nhạc khúc Nguyễn Đình Phùng - 22.05.2018 01:32:56

frank
 • Số bài : 1227
 • Điểm thưởng : 0
 • Từ: 27.08.2013
Re:Nhạc khúc Nguyễn Đình Phùng - 31.05.2018 02:31:05
Nụ hồng cho em
 
Nhạc: Nguyễn Đình Phùng
 
Ca sĩ: Thái Hiền
  
 https://www.youtube.com/watch?v=DWzT6COVKRc
 
frank
 • Số bài : 1227
 • Điểm thưởng : 0
 • Từ: 27.08.2013
Re:Nhạc khúc Nguyễn Đình Phùng - 05.06.2018 00:23:51

Nỗi nhớ


Nhạc: Nguyễn Đình Phùng

Thơ: Hàn Song Tường

Ca sĩ:

* Tuấn Ngọc


* Tân Thịnh
 
 https://www.youtube.com/watch?v=00JF_TVNJ1w
 https://www.youtube.com/watch?v=1ZxcorNqzhA
 

<bài viết được chỉnh sửa lúc 05.06.2018 01:55:46 bởi frank >

frank
 • Số bài : 1227
 • Điểm thưởng : 0
 • Từ: 27.08.2013
Re:Nhạc khúc Nguyễn Đình Phùng - 16.06.2018 03:02:13

frank
 • Số bài : 1227
 • Điểm thưởng : 0
 • Từ: 27.08.2013
Re:Nhạc khúc Nguyễn Đình Phùng - 22.06.2018 23:21:32
Nhạc nền 
 https://www.youtube.com/watch?v=PVFdLtkv8WA

 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 23.06.2018 23:28:18 bởi frank >

frank
 • Số bài : 1227
 • Điểm thưởng : 0
 • Từ: 27.08.2013
Re:Nhạc khúc Nguyễn Đình Phùng - 04.07.2018 03:14:38

Mai em về Đà Lạt


Nhạc: Nguyễn Đình Phùng

Thơ: Trần Quán Niệm

Ca sĩ: Anh Bằng

Nhạc nền 
 https://www.youtube.com/watch?v=7XBPKpPvUAc
 
 


frank
 • Số bài : 1227
 • Điểm thưởng : 0
 • Từ: 27.08.2013
Re:Nhạc khúc Nguyễn Đình Phùng - 15.07.2018 01:58:22

Em có nhớ


Nhạc: Nguyễn Đình Phùng

Ca sĩ: Châu Thùy Dương

Nhạc nền 
 https://www.youtube.com/watch?v=FvMiB9UGG8o

 

frank
 • Số bài : 1227
 • Điểm thưởng : 0
 • Từ: 27.08.2013
Re:Nhạc khúc Nguyễn Đình Phùng - 17.07.2018 03:16:10

frank
 • Số bài : 1227
 • Điểm thưởng : 0
 • Từ: 27.08.2013
Re:Nhạc khúc Nguyễn Đình Phùng - 24.07.2018 04:27:07

Ba mươi năm gặp lại


Nhạc: Nguyễn Đình Phùng

Thơ: Nguyễn Thị Thanh Bình

Ca sĩ: Anh Bằng

Nhạc nền
 https://www.youtube.com/watch?v=r58Ca4Z_xfQ
 
 

frank
 • Số bài : 1227
 • Điểm thưởng : 0
 • Từ: 27.08.2013
Re:Nhạc khúc Nguyễn Đình Phùng - 26.07.2018 23:40:00

Cỏ tình tím


Nhạc: Nguyễn Đình Phùng

Ca sĩ: Châu Thùy Dương

Nhạc nền
 
 https://www.youtube.com/watch?v=OeZ6L_jSHNc
 

frank
 • Số bài : 1227
 • Điểm thưởng : 0
 • Từ: 27.08.2013
Re:Nhạc khúc Nguyễn Đình Phùng - 29.07.2018 03:03:30

Phượng tím


Nhạc: Nguyễn Đình Phùng

Ca sĩ: Châu Thùy Dương

Nhạc nền
 https://www.youtube.com/watch?v=FD8HQQrlMRk
 
 
 

frank
 • Số bài : 1227
 • Điểm thưởng : 0
 • Từ: 27.08.2013
Re:Nhạc khúc Nguyễn Đình Phùng - 04.08.2018 00:20:29

Bài Tango trên cát


Nhạc: Nguyễn Đình Phùng

Thơ: Nguyệt Trầm

Ca sĩ: Quốc Duy

Nhạc nền
 https://www.youtube.com/watch?v=nZwqxq380kU
 
 

frank
 • Số bài : 1227
 • Điểm thưởng : 0
 • Từ: 27.08.2013
Re:Nhạc khúc Nguyễn Đình Phùng - 08.08.2018 03:18:19

Tình sử

Nhạc: Nguyễn Đình Phùng

Thơ: Đinh Hùng

Ca sĩ: Anh Bằng

Nhạc nền

 https://www.youtube.com/watch?v=i3b-0FVodRY
 
 

frank
 • Số bài : 1227
 • Điểm thưởng : 0
 • Từ: 27.08.2013
Re:Nhạc khúc Nguyễn Đình Phùng - 15.08.2018 04:22:08

Những lối nghìn trùng


Nhạc: Nguyễn Đình Phùng

Ca sĩ: Anh Bằng

Nhạc nền
 https://www.youtube.com/watch?v=A-vVJFO9Yf4
 
 
 

frank
 • Số bài : 1227
 • Điểm thưởng : 0
 • Từ: 27.08.2013
Re:Nhạc khúc Nguyễn Đình Phùng - 18.08.2018 00:05:51

Ngỡ ngàng


Nhạc: Nguyễn Đình Phùng

Thơ: Nguyệt Trầm

Ca sĩ:Tân Thịnh

Nhạc nền
 https://www.youtube.com/watch?v=Z_ie3qlGXTU
 
 

frank
 • Số bài : 1227
 • Điểm thưởng : 0
 • Từ: 27.08.2013
Re:Nhạc khúc Nguyễn Đình Phùng - 21.08.2018 01:49:33

Đêm nguyệt trầm


Nhạc: Nguyễn Đình Phùng

Thơ: Nguyệt Trầm

Ca sĩ: Châu Thùy Dương

Nhạc nền
 https://www.youtube.com/watch?v=MZ1MZ7z1Eqo
 
 

frank
 • Số bài : 1227
 • Điểm thưởng : 0
 • Từ: 27.08.2013
Re:Nhạc khúc Nguyễn Đình Phùng - 24.08.2018 04:35:15

Em nói thương anh


Nhạc: Nguyễn Đình Phùng

Ca sĩ: Châu Thùy Dương

 
Nhạc nền
 https://www.youtube.com/watch?v=InuSDjm9XX8
 
 

Thay đổi trang: < 12345678910.. > >> | Trang 9 của 27 trang, bài viết từ 241 đến 270 trên tổng số 803 bài trong đề mục