Kiểu:
Xin chào !

Thơ Vui Cố Quận

Thay đổi trang: << < ..8182838485 > | Trang 84 của 85 trang, bài viết từ 1246 đến 1260 trên tổng số 1275 bài trong đề mục
Tác giả Bài
Cố Quận

 • Số bài : 13569
 • Điểm thưởng : 0
 • Từ: 05.12.2013
 • Trạng thái: offline
Re:Thơ Vui Cố Quận 05.01.2023 13:41:28 (permalink)

Đỉnh Gió Mùa Thu Giết Người!

Ối giời đỉnh gió mùa thu
Cao chi cho lắm...lưng gù già mang

Hai vịm quỳnh nặng giữa đàng
Gánh sau trước, rượu cứ sàng cứ quay
Nỗi này tại ông nhị say
Mùa thu đỉnh gió chữ dày vần âm
Hết lá vàng rụng xuống đầm
Nước trôi lên đỉnh lá trầm dòng rơi

Cứ thế mà viết ối giời
Chín bài ngồi rượu! Chết đời già tôi

Cố Quận 
 
  Cố Quận

  • Số bài : 13569
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 05.12.2013
  • Trạng thái: offline
  Re:Thơ Vui Cố Quận 05.01.2023 13:44:34 (permalink)

  Bang Chủ Nổi Nóng


  Chiều nay gió lộng vù vù heo may

  Bang nhân áo rách thân gầy
  Chân đường sạn đạo da trầy xước da
  Thi nhân ngồi rượu khà khà
  Vần âm môi mắt với tà lụa xưa
  Bóng hoàng hôn xuống, sao thưa
  Trăng non nửa mảnh trăng vừa lộ trăng
  Lá rơi! Mà chữ thơ bằng
  Trắc thơ chữ mãi nét lằng nhằng sa
  Bang Chủ nóng, rút gậy ra
  Nện cho lão nhị kia là mấy cây

  Rằng...bỏ tật rượu thơ say

  Cố Quận

  <bài viết được chỉnh sửa lúc 05.01.2023 13:46:27 bởi Cố Quận >
   
   Cố Quận

   • Số bài : 13569
   • Điểm thưởng : 0
   • Từ: 05.12.2013
   • Trạng thái: offline
   Re:Thơ Vui Cố Quận 05.01.2023 13:46:46 (permalink)

   Mấy Cô Đi Đâu Đấy!!!

   Mấy cô đi đâu đấy
   Cho tôi xin theo cùng
   Đầm giai nhân mướt vậy
   Sao chẳng bóng anh hùng

   Đi tiệc ư mấy cô
   Rượu cần tiếng tôi " dzo^ "
   Mồi cần tôi đũa gắp
   Bỏ chén chăng mấy cô!!!

   Mấy cô đi đâu đấy
   Cho tôi xin theo cùng
   Giai nhân đà năm bảy
   Đừng để thiếu anh hùng

   Cố Quận

   <bài viết được chỉnh sửa lúc 05.01.2023 13:48:29 bởi Cố Quận >
    
    Cố Quận

    • Số bài : 13569
    • Điểm thưởng : 0
    • Từ: 05.12.2013
    • Trạng thái: offline
    Re:Thơ Vui Cố Quận 05.01.2023 13:48:53 (permalink)

    Ông Mặt Trời Rụng Sông

    Mặt trời thấy Tím ra đồng
    Hồn ngây ngất rụng xuống dòng chìm luôn

    Bỏ đồi tơ nắng đây buồn
    Bỏ cây khô đứng! Gió luồn hiu hiu
    Bỏ mây lơ lửng bên chiều
    Bỏ không gian với tiêu điều cỏ hoa

    Mặt trời thấy bóng tím ra
    Ngất ngây ông rớt...đùng là chìm sông

    Cố Quận
    <bài viết được chỉnh sửa lúc 05.01.2023 13:50:00 bởi Cố Quận >
     
     Cố Quận

     • Số bài : 13569
     • Điểm thưởng : 0
     • Từ: 05.12.2013
     • Trạng thái: offline
     Re:Thơ Vui Cố Quận 05.01.2023 13:52:06 (permalink)

     Trời Lặn! Chứng Ho Gà

     Trời lặn! Chứng ho gà
     Nó lên...vần chữ ra
     Tím chiều thơ dòng tím
     Câu trước rụng, sau sa

     Ông à! Ông đừng trốn
     Lẹ chi thế vầng dương
     Cho đời tôi khốn đốn
     Ho khục khặc...phổi trương

     Ngồi thơ ngóng trông trăng

     Cố Quận      
      
      Cố Quận

      • Số bài : 13569
      • Điểm thưởng : 0
      • Từ: 05.12.2013
      • Trạng thái: offline
      Re:Thơ Vui Cố Quận 05.01.2023 13:54:14 (permalink)

      Mời Bác Khô Đuối, Gò Đen

      Mời Bác khô đuối, gò đen
      Mắm me, tương ớt đưa men cay à
      Giờ nữa Bang Chủ mang gà
      Bình trì khất thực bộ ba thêm mồi

      Cố Quận
       
       
       Cố Quận

       • Số bài : 13569
       • Điểm thưởng : 0
       • Từ: 05.12.2013
       • Trạng thái: offline
       Re:Thơ Vui Cố Quận 05.01.2023 13:57:17 (permalink)

       Hôm Nay Khất Thực Steakhouse

       Hôm nay khất thực Steakhouse
       Red Lobster bỏ đành sao Bác à!!!

       Thôi thì sà lách, hành, cà
       Nhị em bày dĩa mình ba đứa bình
       Gò đen chén chúc chén nghinh
       Chén đầy chén cạn ngắm thinh không mùa
       Thu trên đỉnh gió phong lùa
       Heo may lá rụng te tua xác cành

       Thịt bò, sà lách, cà, hành
       Mồi ngon bạn hữu ba anh đắm mồi

       Cố Quận


        
        Cố Quận

        • Số bài : 13569
        • Điểm thưởng : 0
        • Từ: 05.12.2013
        • Trạng thái: offline
        Re:Thơ Vui Cố Quận 05.01.2023 13:59:38 (permalink)

        Chiếc Trắng Chiếc Đen

        Bên đen bên trắng trộm nhìn nhau
        Chung chủ sao hai lại khác màu
        Bước bước mi đàng sau, ta trước
        Đen màu, sắc trắng trộm nhìn nhau

        Cố Quận
         
        <bài viết được chỉnh sửa lúc 05.01.2023 14:01:38 bởi Cố Quận >
         
         Cố Quận

         • Số bài : 13569
         • Điểm thưởng : 0
         • Từ: 05.12.2013
         • Trạng thái: offline
         Re:Thơ Vui Cố Quận 05.01.2023 14:04:12 (permalink)

         Ừ! Sao Em Ác

         Ừ! Sao ác quá trời em ác
         Đi lấy chồng xé nát tim tôi
         Cho thơ vần chữ tím rồi
         Dòng trang giấy trắng tình ngồi tiếc thương

         Ừ! Sao ác đò trương buồm cánh
         Em sang sông, cô quạnh bến này
         Cho đời tôi với bàu say
         Năm canh trăng, nước, gió, mây nhớ người

         Ừ! Sao ác còn cười...quá ác


         Cố Quận          
          
          Cố Quận

          • Số bài : 13569
          • Điểm thưởng : 0
          • Từ: 05.12.2013
          • Trạng thái: offline
          Re:Thơ Vui Cố Quận 05.01.2023 14:06:19 (permalink)

          Đường Vào Chẳng Lối Ra

          Đường này vào chẳng lối ra
          Mờ mờ sương khói, đỏ hoa giăng lùm

          Không sư tử ẩn...cũng hùm
          Không beo đốm, cũng gấu khum lưng màu
          Nên thấy trước, nào thấy sau
          Vô là sầu, hận, thương, đau! Mạng cùng
          Vô là thân xác tiêu tùng
          Thần hồn trên dưới mông lung hố, đồi

          Đường này ngang bước nhìn thôi
          Chứ vào cái mạng tàn ôi! Mạng tàn

          Cố Quận
           
           
           Cố Quận

           • Số bài : 13569
           • Điểm thưởng : 0
           • Từ: 05.12.2013
           • Trạng thái: offline
           Re:Thơ Vui Cố Quận 05.01.2023 14:08:21 (permalink)

           Mùng Ba Vợ Dặn

           Đầu năm ngày tết mùng ba
           Ra ngõ gặp tà ông cứ đi theo

           Lên chùa nguyện hết kiếp nghèo
           Bỏ tay quăng lưới bỏ chèo trên sông
           Bỏ ruộng mạ, bỏ vườn trồng
           Lấy hương với sắc lấy cồng với dây
           Ngọc, vàng, bạc cưới về đây
           Hầu thê tử bởi hao gầy dáng dung

           Mùng ba ra gặp hãy cùng
           Áo lên chùa khấn lộc đùng đùng vô

           Cố Quận            
           <bài viết được chỉnh sửa lúc 05.01.2023 14:09:25 bởi Cố Quận >
            
            Cố Quận

            • Số bài : 13569
            • Điểm thưởng : 0
            • Từ: 05.12.2013
            • Trạng thái: offline
            Re:Thơ Vui Cố Quận 05.01.2023 14:11:25 (permalink)

            Ông Trời Thật Bất Công

            Ông Trời sao bất công
            Độ chúng sinh chẳng đồng
            Người tráng niên đặng cá
            Kẻ bạc trắng tóc không

            Bởi kéo dây nào nỗi
            Rượu vài chén đã say
            Mồi tay lua sạch trọi
            Ta đâu sá chúng bây

            Ông Trời thật bất công!

            Cố Quận
             
             Cố Quận

             • Số bài : 13569
             • Điểm thưởng : 0
             • Từ: 05.12.2013
             • Trạng thái: offline
             Re:Thơ Vui Cố Quận 05.01.2023 14:13:38 (permalink)

             Rượu Sim

             Rượu sim say nổi hay chìm
             Say đây thấy áo, hoa tìm đặng hoa!!!

             Cúc thu vàng đoá thêu tà
             Lan xuân tím cánh lụa là mượt hương
             Phượng vĩ đỏ vạt thơ vương
             Tuyết bay đông trắng vải hường trắng bông

             Rượu Sim say nổi...bằng không
             Nhị tôi xin kiếu! Sợ dòng xác trôi

             Cố Quận              
              
              Cố Quận

              • Số bài : 13569
              • Điểm thưởng : 0
              • Từ: 05.12.2013
              • Trạng thái: offline
              Re:Thơ Vui Cố Quận 05.01.2023 14:16:12 (permalink)

              Khổ Qua Đèo! Khổ Qua Đắng

              Khổ qua lắm nắng, ít mưa
              Nấu canh thì đắng chẳng ưa chút nào

              Khổ qua trái nhỏ nhành cao
              Cô đừng tay vói mà hao sức người
              Để tôi ghé chợ mua mười
              Họ tặng thêm bốn, chỉ mươi chục đồng
              Mang về lẫu mắm cá sông
              Mời tôi sang bữa được không cô à!!!

              Nắng hạn! Ít mưa...khổ qua
              Trái đèo vị đắng lắm a cô này


              Cố Quận               
               
               Cố Quận

               • Số bài : 13569
               • Điểm thưởng : 0
               • Từ: 05.12.2013
               • Trạng thái: offline
               Re:Thơ Vui Cố Quận 05.01.2023 14:19:48 (permalink)

               Thất Tình Mở Quán Cơm

               Em quay lưng không nhận
               Tránh mặt kể từ hôm
               Anh về tình ôm hận
               Bỏ học mở quán cơm

               Làm giàu cho em biết
               Vợ đẹp cho em kinh
               Mấy mươi năm còn tiếc
               Xưa tình anh...chối tình

               Cố Quận
                                
               <bài viết được chỉnh sửa lúc 16.02.2023 07:54:44 bởi Cố Quận >
                
                Online Bookmarks Sharing: Share/Bookmark
                Thay đổi trang: << < ..8182838485 > | Trang 84 của 85 trang, bài viết từ 1246 đến 1260 trên tổng số 1275 bài trong đề mục

                Chuyển nhanh đến:

                Thống kê hiện tại

                Hiện đang có 0 thành viên và 3 bạn đọc.

                Chú Giải và Quyền Lợi

                • Bài Mới Đăng
                • Không Có Bài Mới
                • Bài Nổi Bật (có bài mới)
                • Bài Nổi Bật (không bài mới)
                • Khóa (có bài mới)
                • Khóa (không có bài mới)
                • Xem bài
                • Đăng bài mới
                • Trả lời bài
                • Đăng bình chọn
                • Bình Chọn
                • Đánh giá các bài
                • Có thể tự xóa bài
                • Có thể tự xóa chủ đề
                • Đánh giá bài viết

                2000-2023 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9