Thơ Vui Cố Quận

Thay đổi trang: << < ..21222324252627282930.. > >> | Trang 24 của 42 trang, bài viết từ 691 đến 720 trên tổng số 1260 bài trong đề mục
Tác giả Bài
Cố Quận
 • Số bài : 13326
 • Điểm thưởng : 0
 • Từ: 05.12.2013
Re:Thơ Vui Cố Quận - 06.05.2016 02:39:04

Lật Sách Mò Chữ Mà Thơ

Giờ ngồi tay lật sách
Gù lưng từng chữ dò
Hoạ thơ hay một mạch
Từng câu, từng câu hò

Vần âm mượt mà lắm
Tứ thơ lộn trước sau
Bẻ ngòi, cây bút ngậm
Mồm không tiếng! Dạ đau

Cố Quận
Cố Quận
 • Số bài : 13326
 • Điểm thưởng : 0
 • Từ: 05.12.2013
Re:Thơ Vui Cố Quận - 06.05.2016 02:48:34

Thú Vui Thi Phú

Sáng thời sáu tám làm vui
Giữa ngày bảy chữ bàu khui miệng bàu
Chiều lên chờ áng thu màu
Ngà say trăng lối vườn sau hát hò
Bốn chữ tay nhịp, chân bò
Vòng quanh khói bếp đà tro lửa tàn
Chén đầy chén cạn mồm vang
Ý vần năm chữ tình tang với trời
Vui câu sáu tám sáng thời
Giữa ngày bảy chữ bàu vơi rượu nồng
Chiều lên chờ áng thu hồng
Ngà say trăng lối vườn trong lật khò
Thời âm mới bặt hát hò
Thú vui đám chữ vòng vo thơ hoài

Cố QuậnCố Quận
 • Số bài : 13326
 • Điểm thưởng : 0
 • Từ: 05.12.2013
Re:Thơ Vui Cố Quận - 06.05.2016 02:54:31

Khấn Thơ Chết Trôi

Có người thầm khấn thơ tôi
Nó say té nước chết trôi bến này
Cho chữ hơi bốc thành mây
Chữ theo cơn gió thu gầy làm mưa
Hạt rơi cho chữ thơ vừa
Thấm lòng huyệt lạnh cõi lừa lọc tan
Thơ tôi nằm lệ hai hàng
Hò ơ tắt tiếng! Diễn đàn còn đâu
Khấn chi ác thế Thị Mầu

Cố Quận
Cố Quận
 • Số bài : 13326
 • Điểm thưởng : 0
 • Từ: 05.12.2013
Re:Thơ Vui Cố Quận - 06.05.2016 02:57:53

Tại Mi Nghiên Bút

Tại mi nghiên bút...tại mi
Thơ ta vần chữ sân si thế này

Tại mi mà mảnh trăng gầy
Thơ ta mới chén ngà say chén ngà
Thơ trôi dòng cận, dòng xa
Thơ trôi theo bóng con phà qua sông
Bến tây về gặp bến đông
Ruộng xanh mạ, cỏ xanh đồng thế ni

Tại mi nghiên bút...tại mi
Thơ ta mới nổi sân si thế này

Cố QuậnCố Quận
 • Số bài : 13326
 • Điểm thưởng : 0
 • Từ: 05.12.2013
Re:Thơ Vui Cố Quận - 06.05.2016 03:20:42

Ối Giời! Thơ Tôi Chết Trôi

Ối giời! Thơ tôi chết trôi
Chìm từng con chữ than ôi sao mò
Ngụp trong dòng nước sao hò
Nín hơi, tròng mắt trợn to dưới này

Chữ à! Hãy chảy lại đây
Cho thơ vớt mớ bầy nhầy chắp thơ
Trồi lên để thở kịp cơ
Chứ không máu mũi chực chờ trào ra
Ối giời! Thơ mỗi lúc xa
Sao tình nghĩa đoạn thơ à chết trôi

Người ta khấn toại ý rồi
Tay lần hạt chuỗi giường ngồi niệm rân
"Chết trôi nghe chữ thơ đần
Chết trôi cho trống đặng phần thơ ta
Trên dưới múa bút mực là
Tung hoành ngang dọc ý tà độc lan"

Ối giời! Giữa dòng huyết giang
Thơ tôi chìm mất chục ngàn bài thơ

Cố Quận
Cố Quận
 • Số bài : 13326
 • Điểm thưởng : 0
 • Từ: 05.12.2013
Re:Thơ Vui Cố Quận - 06.05.2016 03:28:10

Cầu Thơ Chìm Bớt

Hoạ thơ đôi ba chục
Viết mới có mấy bài
Anh la làng! Ngẫu lục
Tang thương thật là hài

Nhắn gửi ai gì đâu

Chỉ lần chuỗi ngồi cầu
Thơ chục ngàn chìm bớt
Cho nhẹ gánh thù sâu


Cố QuậnCố Quận
 • Số bài : 13326
 • Điểm thưởng : 0
 • Từ: 05.12.2013
Re:Thơ Vui Cố Quận - 06.05.2016 03:30:53

Đừng Bảo Nhị Bao Thầu

Xin đừng bảo nhị bao thầu
Cho mai thơ ý thơ sầu Chị ơi
Cho bàu rượu đắng khôn vơi
Thân mình nóng lạnh! Rã rời tay chân
Đừng phán bao thầu...đội ân

Cố Quận
 <bài viết được chỉnh sửa lúc 29.05.2016 12:49:46 bởi Cố Quận >

Cố Quận
 • Số bài : 13326
 • Điểm thưởng : 0
 • Từ: 05.12.2013
Re:Thơ Vui Cố Quận - 29.05.2016 12:50:13

Giống Tinh Hồ

Đắc Kỷ là giống hồ tinh
Tay lần chuổi, ả hiện hình mỹ nhân
Ả mê hoặc đám quân, thần
Vũ khúc áo, họ rần rần vào xem
Cả đám mắt mũi tèm lem...


Cố Quận

Cố Quận
 • Số bài : 13326
 • Điểm thưởng : 0
 • Từ: 05.12.2013
Re:Thơ Vui Cố Quận - 29.05.2016 12:52:20


Lỡ May Trật Bước

Lỡ may trật bước...làm mồi
Kênh kênh chúng rỉa thịt rồi còn đâu
Một vần thơ ấy để sầu
Hải Vân đèo hiểm xanh mầu cỏ cây
Thành thần chi ở trên mây
Theo tui xuống sống dưới nầy vui hơn
Có rượu, có trống, có đờn
Có tà lụa ả áo vờn bóng quanh

Cố QuậnCố Quận
 • Số bài : 13326
 • Điểm thưởng : 0
 • Từ: 05.12.2013
Re:Thơ Vui Cố Quận - 29.05.2016 12:56:20

Giận Ai Vậy O ơi!!!

Ai làm o Hạ nổi sùng
Tội phím chữ, chịu bão bùng ngón tay
Mười móng cào cấu đau thay
Mười móng O gõ phím này muốn rơi
Rằng giận ai vậy O ơi!!!

Cố QuậnCố Quận
 • Số bài : 13326
 • Điểm thưởng : 0
 • Từ: 05.12.2013
Re:Thơ Vui Cố Quận - 29.05.2016 13:22:15

Thiên Hạ Đồn

Thiên hạ thấy Sếp kêu tui dạ
Đồn rùm lên thằng chả nhát gan
Ra đường oai vệ, dọc ngang
Về nhà vợ bảo, " Vâng Nàng! Em nghe"

Cố Quận
Cố Quận
 • Số bài : 13326
 • Điểm thưởng : 0
 • Từ: 05.12.2013
Re:Thơ Vui Cố Quận - 29.05.2016 13:28:24

Bẫy Cọp Dâng Nàng

Kêu bẫy cọp, em đây bẫy cọp
Lôi về đây mà nộp dâng nàng
Thấy rồi mặt giận, giọng ngang
"Cọp đâu ốm thế! Mau mang thả rừng"

Cố QuậnCố Quận
 • Số bài : 13326
 • Điểm thưởng : 0
 • Từ: 05.12.2013
Re:Thơ Vui Cố Quận - 29.05.2016 13:34:16

May Là O Giận Trời

May là O giận Trời gõ phím
Còn úi da! Chữ tím mặt mày
Chứ người O giận thời tay
Chết còn hơn sống đời này O ơi

Cố Quận
Cố Quận
 • Số bài : 13326
 • Điểm thưởng : 0
 • Từ: 05.12.2013
Re:Thơ Vui Cố Quận - 29.05.2016 13:40:25

Quật Ngã Hùm


Thú sơn lâm đã chân đi bắt
Thời hai tay phải quật ngã hùm
Mang về nướng khói vàng ươm
Miệng cắn một miếng, vơi chum rượu nồng

Cố Quận


Cố Quận
 • Số bài : 13326
 • Điểm thưởng : 0
 • Từ: 05.12.2013
Re:Thơ Vui Cố Quận - 29.05.2016 13:48:19

Bà Tư Lệnh

Không hiền! Không hiền, không hiền
Phải chi cùng xóm biết liền à nghe
Lính mà gặp mặt còn ghè
Bà Tư Lệnh hét là tè ra ngay
Không hiền!!! Không hiền đâu thầy

Cố Quận
 <bài viết được chỉnh sửa lúc 07.06.2016 23:56:28 bởi Cố Quận >

Cố Quận
 • Số bài : 13326
 • Điểm thưởng : 0
 • Từ: 05.12.2013
Re:Thơ Vui Cố Quận - 07.06.2016 23:57:20

Năm Tào Bắc Đẩu Cũng Lắc

Cũng tình tang, cũng ca, cũng nhảy
Cũng một hai ba bảy chung bình
Nam Tào, Bắc Đẩu thiên đình
Cũng say ngồi lắc rung rinh cõi trời


Cố QuậnCố Quận
 • Số bài : 13326
 • Điểm thưởng : 0
 • Từ: 05.12.2013
Re:Thơ Vui Cố Quận - 08.06.2016 00:01:05

Bà Tư Lệnh (2)

Dạ đâu có mất tiền à
Họ còn đãi bánh với trà đấy cơ
Họ còn ký chữ trên tờ
Giấy cam đoan...chẳng hiền mờ nghe ông
Gặp Bà Tư Lệnh nên dông
Chậm chân! Bà hét lính còng trói tay

Cố Quận

Cố Quận
 • Số bài : 13326
 • Điểm thưởng : 0
 • Từ: 05.12.2013
Re:Thơ Vui Cố Quận - 08.06.2016 00:19:59

Thi Nhân Hai Chữ Nghe Bò

Thơ người ta là thơ khắc đá
Thơ tôi làm...cho dạ đỡ lo
Vần câu chỉ đáng học trò
Thi nhân hai chữ nghe bò Chị ơi

Cố Quận
Cố Quận
 • Số bài : 13326
 • Điểm thưởng : 0
 • Từ: 05.12.2013
Re:Thơ Vui Cố Quận - 08.06.2016 00:23:27

Mừng Sinh Nhật Tế Điên

Chúc thêm một tuổi nghe Nàng
Tế Điên thêm một năm càng thịnh hưng
Hôm nay thổi nến bánh mừng
Bạn bè đủ mặt tưng bừng tiệc vui
Champagne lốp bốp tay khui

Cười nghiêng ngả ghế, nhạc mùi tình tang
Chúc thêm một tuổi nghe Nàng
Tế Điên thêm một tuổi càng đẹp xinh

Cố Quận

Cố Quận
 • Số bài : 13326
 • Điểm thưởng : 0
 • Từ: 05.12.2013
Re:Thơ Vui Cố Quận - 08.06.2016 00:28:33

Phùng Tiểu Thư Hô Cháy Nhà

Người đang thơ! Hô cháy nhà
Làm cho âm vận loạn là chữ câu
Cho tình hoảng vía nhảy lầu
Nghiêng với mực đổ tím mầu giấy hoa
Người đang thơ! Hô cháy nhà
Phùng Tiểu Thư hỡi sao mà ác ghê


Cố Quận
 


<bài viết được chỉnh sửa lúc 28.06.2016 12:36:12 bởi Cố Quận >

Cố Quận
 • Số bài : 13326
 • Điểm thưởng : 0
 • Từ: 05.12.2013
Re:Thơ Vui Cố Quận - 28.06.2016 12:37:30

Tìm "Chút Gì Để Nhớ"

Tìm "Chút Gì Để Nhớ"
Đi đâu hai ngày nay
Không hình, không bóng Mợ
Chiều thu buồn mưa bay

Hay Nam Tào, Bắc Đẩu
Bắt ngồi bên rót quỳnh
Bói tình duyên tận thấu
Nên vắng bóng, bặt hình!!!

Cố Quận
Cố Quận
 • Số bài : 13326
 • Điểm thưởng : 0
 • Từ: 05.12.2013
Re:Thơ Vui Cố Quận - 28.06.2016 12:40:42

Thử Tu!!!

Hể còn tóc thịt treo tay bóc
Thử cạo cho đầu trọc chắc kiêng
Sáng chiều kinh niệm ngồi thiền
Tà xanh, đỏ, trắng biến liền trong tâm

Cố Quận
Cố Quận
 • Số bài : 13326
 • Điểm thưởng : 0
 • Từ: 05.12.2013
Re:Thơ Vui Cố Quận - 28.06.2016 12:46:02

Đuôi Rùa

Xin đừng giấu cái đuôi rùa
Rủi hồ ly ả ếm bùa lấy chi
Mà trị tà phép ả nì
Đuôi rùa cứ giữ lắc thì hồ tan

Cố Quận
Cố Quận
 • Số bài : 13326
 • Điểm thưởng : 0
 • Từ: 05.12.2013
Re:Thơ Vui Cố Quận - 28.06.2016 12:54:43

Em Thứ Mười Tui


Em Út Tui vừa lặn
Chưa kịp vui đã là
Cô Em Thứ Mười chặn
Cửa sông! Khổ thân già


Cố QuậnCố Quận
 • Số bài : 13326
 • Điểm thưởng : 0
 • Từ: 05.12.2013
Re:Thơ Vui Cố Quận - 28.06.2016 13:01:38

Cho Anh Hôn Em


Cho anh hôn một cái
Về thơ chữ nhớ môi
Ngọt ngào, câu ngây dại
Tình trên trang giấy trôi

Cho anh hôn em nhé
Đừng mắc cỡ, ngượng ngùng
Khép hai làn mi nhẹ
Hồn bay bổng...xa trùng

Cố Quận
 <bài viết được chỉnh sửa lúc 09.07.2016 22:11:04 bởi Cố Quận >

Cố Quận
 • Số bài : 13326
 • Điểm thưởng : 0
 • Từ: 05.12.2013
Re:Thơ Vui Cố Quận - 09.07.2016 22:12:08

Băm Sáu
Xuân Xanh

Mới băm sáu! Phá thầy còn chạy
Thơ vài câu...đọc lạy chịu thua
Mai này xé bỏ phép bùa
Đầu xin để tóc xuống chùa tục gia


Cố QuậnCố Quận
 • Số bài : 13326
 • Điểm thưởng : 0
 • Từ: 05.12.2013
Re:Thơ Vui Cố Quận - 09.07.2016 22:24:53

Xưa Hôn Em!

Xưa hôn em mấy cái
Giờ Họ tra vấn tôi
Hỏi rằng "hôn mấy cái"
Tình trên giấy trắng trôi!!!

Bảo mi em năm bảy
Họ nói "Phải nhiều hơn"
Tôi đòn đau không cãi
Họ tay quất từng cơn

Có chơi giờ đành chịu
Vậy mới đấng điệu sành
Xưa hôn em chút xíu
Mấy chục năm! Tan tành


Cố Quậ

Cố Quận
 • Số bài : 13326
 • Điểm thưởng : 0
 • Từ: 05.12.2013
Re:Thơ Vui Cố Quận - 09.07.2016 22:32:53
Bà Dì Thơ

Dạ su đâu có quăng bùn
Quăng bài luận tả tơ cùng lụa cơ
Ai may ghé Bà Dì Thơ
Áo dài chục thước vải ờ mang theo


Cố QuậnCố Quận
 • Số bài : 13326
 • Điểm thưởng : 0
 • Từ: 05.12.2013
Re:Thơ Vui Cố Quận - 09.07.2016 22:36:27

Biết Vầy Đem Cắt Cặp môi

Ối giời! Hít rốn muốn lòi
Còn chưa hả dạ còn đòi phạt cây
Hun thời trai trẻ...biết vầy
Cặp môi đem cắt cho bầy quạ tha

Cố Quận


Cố Quận
 • Số bài : 13326
 • Điểm thưởng : 0
 • Từ: 05.12.2013
Re:Thơ Vui Cố Quận - 09.07.2016 22:41:37

Đăng Hình Là Biết Tay Bà

Đố ông đó...đăng hình là chết
Là ăn cây là lết thân tàn
Là thơ không cúc, không lan
Không tà áo trắng, không nàng tóc mây


Cố Quận
 


<bài viết được chỉnh sửa lúc 26.08.2016 11:38:13 bởi Cố Quận >

Thay đổi trang: << < ..21222324252627282930.. > >> | Trang 24 của 42 trang, bài viết từ 691 đến 720 trên tổng số 1260 bài trong đề mục