Thơ Vui Cố Quận

Thay đổi trang: << < 404142 > >> | Trang 41 của 44 trang, bài viết từ 1201 đến 1230 trên tổng số 1297 bài trong đề mục
Tác giả Bài
Cố Quận
 • Số bài : 14266
 • Điểm thưởng : 0
 • Từ: 05.12.2013
Re:Thơ Vui Cố Quận - 08.08.2022 03:37:06

Đâu Biết Kêu Tên, Người Quê!!!


Đâu biết kêu tên, người quê
Đâu biết giữa lối theo dê...thẹn thùng!!!

Giai nhân phải sánh anh hùng
Văn nhân, thục nữ về chung một đàng
Xứng câu đồng mộng, đồng sàng
Đồng chồng, đồng vợ hèn sang chữ đồng
Chứ tiền nhân đạo nghĩa không
Nay ai giữ mối giềng trong đời hề

Đã vậy thì người đừng quê
Chàng theo giữa lối mà dê...chuyện thường


Cố Quận

Cố Quận
 • Số bài : 14266
 • Điểm thưởng : 0
 • Từ: 05.12.2013
Re:Thơ Vui Cố Quận - 08.08.2022 03:39:39

Cấm Túc


Cấm túc thì cấm túc
Cúp cua phải cúp cua
Em tan trường nhìn chút
Cuối tuần chịu cay chua

Cố Quận

Cố Quận
 • Số bài : 14266
 • Điểm thưởng : 0
 • Từ: 05.12.2013
Re:Thơ Vui Cố Quận - 08.08.2022 03:42:37

Trốn Đâu Cho Thoát Tay Bà


Trốn đâu cho thoát tay bà
Thôi thì chẳng trốn đặng mà toàn thây

Chứ không bắt được bằm đây
Cho đàn cá đớp, cho bầy vịt ăn
Thơ đông tây xé vụn quăng
Chữ vần theo gió nam đằng nam bay

Trốn đâu cho thoát khỏi tay
Bà Hùm Quận Sáu được này...chỉ cho!!!

Cố Quận


Cố Quận
 • Số bài : 14266
 • Điểm thưởng : 0
 • Từ: 05.12.2013
Re:Thơ Vui Cố Quận - 08.08.2022 03:45:35

Vậy Đã Nhẹ Tay

Vậy là Bà đã nhẹ tay
Chứ không răng cỏ rụng, bay cả rồi
Vậy là Bà đã thương tôi
Chứ mà ghét!!! Là mỏ, môi chẳng còn

Cố Quận

Cố Quận
 • Số bài : 14266
 • Điểm thưởng : 0
 • Từ: 05.12.2013
Re:Thơ Vui Cố Quận - 08.08.2022 03:48:31

Rượu Không! Áo Có


Rượu đây không biết uống
Tán, trêu, ghẹo gái thì
Đúng rồi! Đâu oan uổng
Vần chữ áo hoa thì

Có, Bạn Bà Nhị a
Âm vận khởi hai tà
Vàng, đỏ, xanh bốn tiết
Quanh năm trắng vạt sa

Tật này không dám chối
Sợ bạn đọc cười cho
Tội này! Xin chịu tội
Mong người thứ tha cho

Cố Quận

Cố Quận
 • Số bài : 14266
 • Điểm thưởng : 0
 • Từ: 05.12.2013
Re:Thơ Vui Cố Quận - 08.08.2022 03:50:53

Vịn Thôi Là Trái Rụng Rồi


Ý là mới vịn đã la
Ý trời! Mới vịn trái đà rụng cây

Tại dừa chín, chẳng tại đây
Tại dừa muốn...Xe Lôi này lộc ăn
Chứ lòng thương nhánh quả oằn
Thương bông, thương lá nên rằng tiếc hương
Không hái, chân đã cách đường
Tai nghe cái bịch! Hiện trường trái rơi

Thôi thì toạ đất mà xơi
Rót hai ly uống...ý trời ban đây

Cố Quận

Cố Quận
 • Số bài : 14266
 • Điểm thưởng : 0
 • Từ: 05.12.2013
Re:Thơ Vui Cố Quận - 08.08.2022 03:54:06


Đừng Can Gián

Bạn Bà Nhị đừng can
Gửi thêm dây để Nàng
Trói vào thân cây nện
Tội thơ áo! Chớ can

Cố Quận
<bài viết được chỉnh sửa lúc 08.08.2022 03:55:16 bởi Cố Quận >

Cố Quận
 • Số bài : 14266
 • Điểm thưởng : 0
 • Từ: 05.12.2013
Re:Thơ Vui Cố Quận - 08.08.2022 03:57:56

Cuộn Dây Thừng

Gửi Bà Nhị cuộn dây thừng
Cột hắn rồi đánh để đừng thơ nhây

Để đừng vần chữ lên mây
Âm vận xuống hố! Quan thầy thất kinh
Hoa bướm chẳng đặng tang tình
Cỏ cây chẳng buổi yên bình gió trăng

Dây thừng cột cho thật căng
Củi tạ Bà dần cho hắn bỏ thơ

Cố Quận

Cố Quận
 • Số bài : 14266
 • Điểm thưởng : 0
 • Từ: 05.12.2013
Re:Thơ Vui Cố Quận - 08.08.2022 04:01:18

Chưa Lần Đánh Bạc! Chỉ Thuần Đánh Chồng


Bà mà đi đánh bạc
Thua! Chẳng còn một đồng
Chưa bao giờ đổ bác
Chỉ thuần chuyện đánh chồng

Cố Quận

Cố Quận
 • Số bài : 14266
 • Điểm thưởng : 0
 • Từ: 05.12.2013
Re:Thơ Vui Cố Quận - 08.08.2022 04:05:06

Họp Mặt Mùng Ba

Bạn tôi họp mặt mùng ba
Sao không gà trống tiệc ta với mình!!!

Gà trống thế yếu hoảng kinh
Nhảy ra rào trước lưu linh mất rồi
Nên bàn chẳng rượu chẳng mồi
Trà thơm, bánh mứt! Tiệc ngồi buồn thiu

Mùng ba họp mặt yếu xìu
Thiếu con gà trống mỏ khìu rượu cay

Cố Quận

Cố Quận
 • Số bài : 14266
 • Điểm thưởng : 0
 • Từ: 05.12.2013
Re:Thơ Vui Cố Quận - 08.08.2022 04:08:14

Mận Hồng Đào

Hai o mua mận hồng đào
Trung Lương lừng tiếng ngọt ngào, săn da


Giá mười nghìn một ký ta
Tặng thêm muối ớt hít hà vì cay

Có lựa đừng bấm móng tay
Mận tôi có dấu nửa ngày mận thâm


Hai cô mua tám ký ngâm
Ăn dần qua tết
 khen thầm mận ngonCố Quận

Cố Quận
 • Số bài : 14266
 • Điểm thưởng : 0
 • Từ: 05.12.2013
Re:Thơ Vui Cố Quận - 08.08.2022 04:14:02

Đại Hạ Giá Tháng Giêng!!!


Giờ còn đại hạ giá
Hẳn hàng hoá Việt-Trung
Không ai sờ đến cả
Chất độc hại nhuộm, phun

Cố Quận


Cố Quận
 • Số bài : 14266
 • Điểm thưởng : 0
 • Từ: 05.12.2013
Re:Thơ Vui Cố Quận - 08.08.2022 04:16:05

Chọn Cách Nào???


Bây chừ không cho mượn
Ba Mươi thơ vòi tiền
Vừa tay dâng, vừa thưởng
Không! Nằm vạ tại tiền

Vần năm ba câu khóc
Âm bốn bảy la làng
Hò Nam Ai, ngâm, đọc
Thổn thức lệ hai hàng

Bây chừ cho mượn không
Trăm bạc! Ra giêng chồng
Vốn lời mang trả đủ
Cận tết là tặng không

Hai cách...chọn cách nào???

Cố Quận

Cố Quận
 • Số bài : 14266
 • Điểm thưởng : 0
 • Từ: 05.12.2013
Re:Thơ Vui Cố Quận - 08.08.2022 04:19:24

Mượn Tiền Mua Rượu Nhậu Tết

Bác BLG có tiền
Cho mượn rượu tết!!! Ra giêng sẽ hoàn

Trả vốn, lời với cây đàn
Vài ba bàu để tình tang với mùa
Xuân hồng hiên trước gió lùa
Hương hoa thoang thoáng mai đua nở cành

Có tiền!!! Mượn chén quỳnh xanh
Nguyên tiêu hoàn đủ...bạc thanh thối vàng

Cố Quận
<bài viết được chỉnh sửa lúc 08.08.2022 04:21:06 bởi Cố Quận >

Cố Quận
 • Số bài : 14266
 • Điểm thưởng : 0
 • Từ: 05.12.2013
Re:Thơ Vui Cố Quận - 08.08.2022 04:24:35

Hãy Cầu Lấy Chàng Say


Cầu chồng giàu chi hỉ
Hắn thường đắng với cay
Muốn tình chân thiện mỹ
Thì khấn rước chàng say

Sáng thơ vần với chữ
Chiều nghiêng ngả đường ngâm
Đêm hò sông trăng ngự
Tặng mình ý uyên thâm

Đừng mơ anh chồng giàu
Hận một trời thương đau
Ra vào câu mắng nhiếc
Chì bấc! Ỷ thế giàu

Hãy cầu lấy chàng say

Cố Quận
<bài viết được chỉnh sửa lúc 09.10.2022 01:38:30 bởi Cố Quận >

Cố Quận
 • Số bài : 14266
 • Điểm thưởng : 0
 • Từ: 05.12.2013
Re:Thơ Vui Cố Quận - 09.10.2022 01:40:07

Thơ Đúng Quá Trời

Ý thơ đúng quá vậy trời
Say đâu nhớ nợ đặng thời hoàn kim

Say đâu nhớ chốn để tìm
Nhớ nơi để trả!!! Nợ chìm...nợ trôi
Nợ đời ra biển mất rồi
Nợ người gió cuốn lên đồi gió bay

Kim tiền đổ hết cơn say
Ra mùng tỉnh rượu...nợ này là không

Cố Quận

Cố Quận
 • Số bài : 14266
 • Điểm thưởng : 0
 • Từ: 05.12.2013
Re:Thơ Vui Cố Quận - 09.10.2022 01:43:10

Dưa, Kiệu...Có Rượu, Tôm Khô!!!

Cô bán dưa và kiệu
Có bán rượu, tôm khô
Không đủ tiền...cho thiếu
Ra giêng trả nghe cô

Sao cô cười chẳng nói
Mà chỉ kiệu với dưa
Sao cô cười chân vội
Vào trong chẳng tiễn đưa!!!

Cố Quận

Cố Quận
 • Số bài : 14266
 • Điểm thưởng : 0
 • Từ: 05.12.2013
Re:Thơ Vui Cố Quận - 09.10.2022 01:45:49

Mượn Tiền Phải...


Tặng quà vợ, lì xì con
Thì nghìn bạc mượn đâu còn chơi xuân
Đã vậy ngưng! Đã thế ngưng
Đừng cho vay nhé, Bác đừng cho vay

Cố Quận

Cố Quận
 • Số bài : 14266
 • Điểm thưởng : 0
 • Từ: 05.12.2013
Re:Thơ Vui Cố Quận - 09.10.2022 01:48:40

Ba Nàng, Hai Chàng...Thiếu Tôi


Ba nàng sao chỉ hai chàng
Phải tôi vô nữa tiệc bàn đồng tay

Là sáu mạng ngả nghiêng say
Là sáu mạng chén cạn đầy chén xuân
Là cười, là nói tưng bừng
Là ca, là hát mai rừng đào non
Là hết chai, chụp lấy lon
Là bò càng đất miệng còn thèm bia

Phải chi trốn được mà dìa
Quê nhà ăn tết...thịt khìa, bánh chưng!!!


Cố Quận
<bài viết được chỉnh sửa lúc 09.10.2022 01:49:48 bởi Cố Quận >

Cố Quận
 • Số bài : 14266
 • Điểm thưởng : 0
 • Từ: 05.12.2013
Re:Thơ Vui Cố Quận - 09.10.2022 03:19:07

Sáu Mươi Năm Cuộc Đời

Em ơi! Tròn một giáp
Sáu mươi năm cuộc đời
Bốn mươi xuân mình xáp
Tôi lỗ vốn, em lời

Tôi vác cày hai buổi
Em thư ký thu tiền
Buồn thì kêu nằm cúi
Vui bảo giấy nợ điền

Tròn một giáp em ơi
Tôi thân thể tả tơi
Xuân đi...rồi xuân đến
Sáu mươi năm cuộc đời

Nợ bao giờ dứt đây!!!

Cố Quận

Cố Quận
 • Số bài : 14266
 • Điểm thưởng : 0
 • Từ: 05.12.2013
Re:Thơ Vui Cố Quận - 09.10.2022 03:25:11

Tặng 
Bánh Nhận Thơ

Bánh ít
 đi, bánh quy về
Quà xuân bánh tét, tay bê chữ vần

Chúc Người một năm Bính Thân
An khang-thịnh vương-phúc ân lộc trời
Ba trăm sáu lăm ngày chơi
Bốn tiết đàn địch, chén vơi chén đầy

Tết này có tiệc kêu đây
Qua hò hoa, lá, cỏ, cây, áo tà

Cố Quận

Cố Quận
 • Số bài : 14266
 • Điểm thưởng : 0
 • Từ: 05.12.2013
Re:Thơ Vui Cố Quận - 09.10.2022 03:34:39

Rượu Không Mồi! Rượu Đắng


Rượu mà chẳng có mồi
Đưa cay...tái tê môi
Nốc vào không muốn xuống
Bụng! Nghẹn ngang cổ rồi

Nhanh lên cao lương nhé
Chóng hộ thịt cùng rau
Cá và tôm hãy lẹ
Kẻo rượu cạn đáy thau

Không mồi chung rượu đắng
Uống nào nỗi bác ơi
Chậm cho chờ men lặng
Mồi ra...tiếp cuộc chơi

Từ từ! Xin từ từ

Cố Quận


<bài viết được chỉnh sửa lúc 09.10.2022 03:47:42 bởi Cố Quận >

Cố Quận
 • Số bài : 14266
 • Điểm thưởng : 0
 • Từ: 05.12.2013
Re:Thơ Vui Cố Quận - 09.10.2022 03:48:11

Lá Xăm Hay


Có tin vui, có tin mừng
Lá xăm hạ ngõ tưng bừng rước dâu

Đúng thật, ngày mùng mâm trầu
Mâm rượu lễ hỏi đen đầu nhà o
Hai bên gia chủ chuyện trò
Tàn xuân tiệc cưới vật bò mổ trâu

Cây xăm ngày tết mấy câu
Đoán tình duyên quá nhiệm mầu quẻ xăm

Cố Quận

Cố Quận
 • Số bài : 14266
 • Điểm thưởng : 0
 • Từ: 05.12.2013
Re:Thơ Vui Cố Quận - 09.10.2022 03:59:31

Theo Không Nỗi Cô Ơi


Giờ theo cô sao nỗi
Đà cạn mấy vịm quỳnh
Sao khi chiều tôi hỏi
Đi một nước chẳng nhìn

Giờ kêu theo...sao theo
Bò đâu nỗi mà đeo
Nguyên Tiêu dòng chắc đắm
Xác cùng với bọt bèo

Cố Quận

Cố Quận
 • Số bài : 14266
 • Điểm thưởng : 0
 • Từ: 05.12.2013
Re:Thơ Vui Cố Quận - 09.10.2022 04:03:12

Đẹp Lạ Lùng


Nhỏ Em Tôi đẹp lạ lùng
Giết người đối diện chẳng dùng gươm đao

Nhìn thôi là hắn lật nhào
Nhìn thôi là hắn đêm gào khóc thương
Ba trăng hồn hắn vượt tường
Bay ra vất vưởng trên đường làm ma

Để còn kề cận dáng ngà
Gần bên hương sắc mặn mà em tôi

Cố Quận

Cố Quận
 • Số bài : 14266
 • Điểm thưởng : 0
 • Từ: 05.12.2013
Re:Thơ Vui Cố Quận - 09.10.2022 04:08:00


Dụng Sắc Hương Bất Dụng Đao


Đừng rạo rực! Bác ơi đừng rạo rực
Hãy thơ thôi háo hức cũng thơ thôi
Chứ chạm thân rụng ngón cả mười rồi
Ân hận đã hai tay ôi chẳng ngón

Hắc y nữ hiệp kia người đưa kẻ đón
Người nâng niu kẻ quét dọn nguyệt lầu
Đôi chân ngà dáng ngọc ngự cao lâu
Gươm, giáo, cung, thương, mâu chi bất khiển

Dụng sắc hương thôi! Thành trì xuống biển

Cố Quận

Cố Quận
 • Số bài : 14266
 • Điểm thưởng : 0
 • Từ: 05.12.2013
Re:Thơ Vui Cố Quận - 09.10.2022 04:14:09

Quay Đầu Về Núi Sớm Thế!!!

Giáo chưa đứt, gươm chưa cùn
Quay đầu về núi chi bùn lấm thân

Mùa này bão Tấn mưa Tần
Đá ngăn sạn đạo thập phần hiểm nguy
Hay là ở lại đừng đi
Ngày đêm rượu chén say thì đối thơ

Giáo gươm còn vẹn hãy chờ
Hắc y nữ hiệp qua bờ rồi dông

Cố Quận
<bài viết được chỉnh sửa lúc 09.10.2022 04:15:35 bởi Cố Quận >

Cố Quận
 • Số bài : 14266
 • Điểm thưởng : 0
 • Từ: 05.12.2013
Re:Thơ Vui Cố Quận - 09.10.2022 06:00:39

Thua Lỗ Bỏ

Lỗ đã lỗ nửa đời viễn xứ
Thơ ừ thơ vần tứ ngại chi
Trước sau nhà chẳng còn gì
Ngoài nghiên, giấy, mực, bút chì, lá tre

Thua cả cuộc tàng me áo trắng
Gầy chiếu say ngâm vịnh tương tư
Tà hương xưa tiếng tạ từ
Mắt môi mộng giữ bây chừ ngồi thơ

Thua lỗ bỏ! Câu tơ lụa giữ

Cố Quận

Cố Quận
 • Số bài : 14266
 • Điểm thưởng : 0
 • Từ: 05.12.2013
Re:Thơ Vui Cố Quận - 09.10.2022 06:15:47

Mận Vườn Cô


Vườn cô chùm mận đỏ rồi
Tôi xin qua hái mà ngồi rượu nghe

Để vần câu viết thành vè
Đồng dao mai rủ hát bè tiễn xuân
Tháng giêng mở tiệc cuối tuần
Tôi ngân mận đỏ thơm lừng chín cây

Mời cô hãy ngồi xuống đây
Tôi chia cho trái ngọt này đưa cay

Cố Quận

Cố Quận
 • Số bài : 14266
 • Điểm thưởng : 0
 • Từ: 05.12.2013
Re:Thơ Vui Cố Quận - 09.10.2022 06:22:40

Ghen Bóng Ghen Gió Thôi Chàng

Ghen bóng ghen gió thôi chàng
Tại khi ngoài đàng bóng gió đầy hương

Nên về chàng chữ tư tương
Vần âm lá với hoa tường người ta
Với cây cỏ lối ai nhà
Với vườn sau trước...hậu cà tiền dưa
Rồi nắng nhẹ, rồi nặng mưa
Rồi len lén cổng bướm vừa vào sân

Là em máu nóng rần rần
Chụp cây củi tạ tay dần chàng thôi

Cố Quận
 
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 14.11.2022 04:39:12 bởi Cố Quận >

Thay đổi trang: << < 404142 > >> | Trang 41 của 44 trang, bài viết từ 1201 đến 1230 trên tổng số 1297 bài trong đề mục