Thơ Vui Cố Quận

Thay đổi trang: << < 4344 > | Trang 43 của 44 trang, bài viết từ 1261 đến 1290 trên tổng số 1297 bài trong đề mục
Tác giả Bài
Cố Quận
 • Số bài : 14266
 • Điểm thưởng : 0
 • Từ: 05.12.2013
Re:Thơ Vui Cố Quận - 16.02.2023 07:55:04

Trộm Lá

Bụng mong trộm lá leo tường
Nghe la hoảng vía phóng đường mà ra

Ối giời! Sau ông mã tà
Trước con bốn cẳng chó là becgie
Chân phóng như vó ngựa phi
Nhảy ùm xuống nước lặn thì qua sông
Chỉ hụp mươi thước chạm đồng
Rộng thêm vài mét là dòng xác trôi

Bụng mong trộm lá về coi
Để thơ...ai nỡ huýt còi rùm beng!!!

Cố Quận

 

Cố Quận
 • Số bài : 14266
 • Điểm thưởng : 0
 • Từ: 05.12.2013
Re:Thơ Vui Cố Quận - 16.02.2023 07:58:33

Anh Năm Tài Phú

Tôi vừa trúng số phát tài
Quần jean, áo trắng, tóc dài biết chăng

Mai tôi bày tiệc thịt chằng
Mời cô em nhỏ nhà đằng kia qua
Rượu tây, rau, trái mình ta
Ta mình hai đứa say là ngồi thơ
Vần âm tợ sóng xô bờ
Chữ câu tợ bóng mây dờ dật bay
Hỏi nhỏ " Cho cầm lấy tay
Cho hôn má thắm, vẽ mày được không??? "

Tôi vừa trúng số tỷ đồng
Quần jean, áo trắng đã chồng...tiếc a


Cố Quận


Cố Quận
 • Số bài : 14266
 • Điểm thưởng : 0
 • Từ: 05.12.2013
Re:Thơ Vui Cố Quận - 16.02.2023 08:02:35

Vây Bắt Người

Bên sông nắng đã sợi chìm
Bên sông nước lặng gió im vắng đò

Em ngồi đây chặn đường cho
Chị qua bên ấy đường co bóng lều
Hẳn là hắn ghẹo hắn trêu
Hắn vần hắn chữ tà thêu áo màu
Hắn chạy ra...thộp cổ mau
Thụi bụng vài cái, chị sau tới liền

Tiếp em trói hắn! Mình khiêng
Về khơi lửa chảo dầu chiên chảo dầu

Cố Quận

Cố Quận
 • Số bài : 14266
 • Điểm thưởng : 0
 • Từ: 05.12.2013
Re:Thơ Vui Cố Quận - 16.02.2023 08:07:44

Chim Đã Rượu! Sa Nồi


Chim xanh đã rượu nửa sành
Bay lên cánh nặng! Té gành sông trôi
Hai kiều vớt chặt khúc rồi
Nấu chao với bún xực mồi chim xanh

Cố Quận 

Cố Quận
 • Số bài : 14266
 • Điểm thưởng : 0
 • Từ: 05.12.2013
Re:Thơ Vui Cố Quận - 16.02.2023 08:10:16

Khen Áo Mà Chẳng Khen Thơ

Hai cô soi bóng nước chi
Người ưa lụa áo! Vần thi chẳng màng
Giận đem giấy chữ dìm làn
Giận đem nghiên bút quẳng giang mất rồi
Để ngồi thưởng thức dĩa mồi
Lâng lâng chén rượu quỳnh môi nhấm quỳnh
Mời tơ nắng xuống cung nghinh
Vớt hoa súng đỏ lên xin chuyện trò

Hai cô soi bóng nước cho
Người quên câu tứ! Vì lo khen tà
Với lại khen nước, khen hoa
Khen hương sợi tóc...giận a quá trời

Cố Quận 

Cố Quận
 • Số bài : 14266
 • Điểm thưởng : 0
 • Từ: 05.12.2013
Re:Thơ Vui Cố Quận - 16.02.2023 08:18:29

O Lắc

Đang say...o lắc tỉnh ngay
Bởi lo gió lộng lụa bay lên trời

Là thơ vần rụng! Rã rời
Là thơ chữ tứ nặng rơi o à
Xin lắc nhè nhẹ thôi a
Kẻo thơ chổng gọng đất sa sân này

Đang say o lắc lụa bay
Lên trời! Mắt nổ từ nay thơ mù

Cố Quận 

Cố Quận
 • Số bài : 14266
 • Điểm thưởng : 0
 • Từ: 05.12.2013
Re:Thơ Vui Cố Quận - 16.02.2023 08:20:49

Lần Khân!!!

Tuổi này hai chữ lần khân
Với điều hoa bướm thanh tân ấy còn
Ưa má phấn, ưa môi son
Say hương, đắm sắc trời non nước thì

Tôi phục anh...nếu có đi
Bắc nam nhớ rủ, dịch di nhớ khều
Lần khân võng lắc, cột kêu
Gió mưa sập bốn góc lều cũng cam

Cố Quận

Cố Quận
 • Số bài : 14266
 • Điểm thưởng : 0
 • Từ: 05.12.2013
Re:Thơ Vui Cố Quận - 16.02.2023 08:23:02

Sóng Mỵ Nương Dìm Thuyền Trương Chi

Ối giời! Sóng của Mỵ Nương
Lớn ôi là lớn...thuyền Trương nát rồi

Cột chèo gãy, xác gỗ trôi
Trăng đáy nước! Sao nghìn ngôi lặn dòng
Địch nó vẹo, đàn nó cong
Âm nó mỏng, thanh nó mong manh làn
Từ đây sao hát hầu nàng
Bởi hơi ướt, giọng hoá khan bất thường

Ối giời! Sóng của Mỵ Nương
Lớn sao nó lớn...dìm Trương Tôi rồi

Cố Quận
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 16.02.2023 08:25:33 bởi Cố Quận >

Cố Quận
 • Số bài : 14266
 • Điểm thưởng : 0
 • Từ: 05.12.2013
Re:Thơ Vui Cố Quận - 16.02.2023 08:25:56

Hoa Người Đang Độ

Hoa người ta đang độ
Sao phán sắc hương tàn
Ớ ông kia nói ngộ
Hay lớn tuổi mắt làn!!!

Nụ cười e ấp duyên
Đoá soi mái tóc huyền
Trời đang yên...bổng nước
Hồ nổi sóng đò nghiêng

Hoa người ta đang độ
Ông phán sắc hương tàn
Chờ neo sào...lên bộ
Vật xác! Trói dìm làn

Cho ông biết nư hoa

Cố Quận 

Cố Quận
 • Số bài : 14266
 • Điểm thưởng : 0
 • Từ: 05.12.2013
Re:Thơ Vui Cố Quận - 16.02.2023 08:28:24

Phải Xưa Biết...Cơm Đâu Hao Bạc

Phải xưa biết sáo Trương Chi
Tiền cơm đâu tốn...phú thi tay trình
Là mồi phải vài trăm nghìn
Rượu chiều vài triệu mặc tình chén say

Bởi e Nửa Ấy mà hay
Mà tường...chân xích, xiềng tay trấn dòng
Sông Kiên nước lớn, nước ròng
Ngoài da cháy nắng, thịt trong xám xì

Phải trước biết sáo Trương Chi
Chả, nem, sườn nướng, hành phi, rau, cà
Cơm không hao bạc, chân ra
Về...Trương Gia giúi tiền a tiệc chiều

Cố Quận 

Cố Quận
 • Số bài : 14266
 • Điểm thưởng : 0
 • Từ: 05.12.2013
Re:Thơ Vui Cố Quận - 16.02.2023 08:35:20

Hoa Dại Ngân Hà

Thì ra là hoa dại
Thấy ảnh ngỡ vườn vun
Bây chừ hay ra tái
Mặt...hai bàn tay run

Mi giết ta! Giết ta
Rồi Tím Thơ Ngân Hà
Sự tình không nói trước
Vần chữ tếu tên hoa

Ngân Hà kia đồng dại
Xuân vãng bốn sắc cành
Người người bao năm hái
Vô cắm lọ, chưng sành

Tím à! Mi hại ta

Cố Quận 

Cố Quận
 • Số bài : 14266
 • Điểm thưởng : 0
 • Từ: 05.12.2013
Re:Thơ Vui Cố Quận - 16.02.2023 08:38:19

Em Tôi Qua Xứ Mễ

Em Tôi giận đi một mình
Qua xứ Mễ, đứng chụp hình với ai
Nón cao bồi, râu mép dài
Ngực băng đạn, súng hắn cài ngang hông
Thấy ảnh! Tôi dạ phập phồng
Lo Ông Em Rể kẹo đồng thân ghim
Mai này Mi gáng đi tìm
Vợ Mi xin lỗi...không chìm xác a

Em Tôi giận, một mình qua
Xứ Mễ định mướn Người Ta thịt chồng

Cố Quận

Cố Quận
 • Số bài : 14266
 • Điểm thưởng : 0
 • Từ: 05.12.2013
Re:Thơ Vui Cố Quận - 16.02.2023 08:43:55

Lên Chùa Xin Bùa Ngải Thư

Nắng mưa chi ngày lễ
Chùa là em áo đi
Chưa lần quên, hương trễ
Quỳ niệm đấng từ bi

Ngày sau duyên nợ vẹn
Trăm năm em cùng chàng
Như lời ai ước hẹn
Ta sống thác đồng sàng

Nắng mưa gì ngày lễ
Em áo viếng thăm chùa
Lòng không quên, chẳng trễ
Xin cho đặng ngải bùa

Về mà thư ếm anh

Cố Quận 

Cố Quận
 • Số bài : 14266
 • Điểm thưởng : 0
 • Từ: 05.12.2013
Re:Thơ Vui Cố Quận - 16.02.2023 08:49:35

Ra Chạy Một Mạch!

Vào nón lá, vạt mượt mà
Chân hài quai sắc hoa cà gót son

Ra thì ngón lấm bùn non
Nón đâu chẳng thấy, áo toàn dấu tay
Trắng tà hương thoáng rượu bay
Tóc mây rối mái thế này hỡi cô
Lời già dặn, trước khi vô
Nghe thơ hắn...lưng tựa bồ lúa quên

Bây chừ chạy bất kể trên
Đê trơn trượt, dưới cỏ nền khô đâm

Cố Quận
 

Cố Quận
 • Số bài : 14266
 • Điểm thưởng : 0
 • Từ: 05.12.2013
Re:Thơ Vui Cố Quận - 16.02.2023 08:53:55

Ân Oán Chi Đòi Trả!!!

Ân oán chi đòi trả!!!
Thơ thôi...thơ thôi mà
Khoan khoan! Đừng tay đả
Thơ vui, ghẹo chút mà

Vần âm đôi ba chữ
Trăm năm ngắn lắm ai
Sáng chiều khơi câu tứ
Hạ phượng, xuân cành mai

Oán ân gì hăm trả!!!
Thơ vui chút thơ vui
Đừng nghe cô...tay đả
Bầm dập! Hải thơ chui

Thơ thôi...thơ thôi mà

 
(130) 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 29.03.2023 03:59:20 bởi Cố Quận >

Cố Quận
 • Số bài : 14266
 • Điểm thưởng : 0
 • Từ: 05.12.2013
Re:Thơ Vui Cố Quận - 29.03.2023 03:59:40

Ai Bảo Bùa Em Hết Linh!!!

Ai bảo bùa em hết linh
Ngải em hết quến rù binh tướng gầy
Có ngon ông xáp vào đây
Là đường chẳng lối là cây không cành
Là ông mặt tái sang xanh
Xanh kia hoá tím...hồn thanh thiên hồn
Ai bảo bùa em lộn môn
Ngải em lộn cửa nào chôn đặng người!!!

Xáp vào đây, nửa nụ cười
Nửa con mắt liếc...nằm phơi xác nằm

Cố Quận

Cố Quận
 • Số bài : 14266
 • Điểm thưởng : 0
 • Từ: 05.12.2013
Re:Thơ Vui Cố Quận - 29.03.2023 04:01:45

Sao Đớp Mồi Ta Chi???

Sao đớp mồi ta chi
Cho chiều nay li bì
Chén quỳnh tay nặng chén
Cá đớp mồi ta chi!!!

Ngoài sân hương với gió
Ngồi nhớ áo lụa ai
Vần âm thơ tím, đỏ
Lụa màu xuân cúc, mai

Sao đớp mồi ta cá
Cho quỳnh men li bì
Hiên nhà đêm nhánh lá
Xào xạc cây xanh rì

Cá à! Từ nay chớ
Đớp mồi câu ta nghe
Cho vàng thân lửa trở
Hai bề...chấm mắm me

Ta rượu mi chờ trăng

Cố Quận


Cố Quận
 • Số bài : 14266
 • Điểm thưởng : 0
 • Từ: 05.12.2013
Re:Thơ Vui Cố Quận - 29.03.2023 04:03:54

Khủng Bố!!!

Khủng bố! Mặt đâu trông hiền
Như cha con nhị tôi miền nam sông

Thiếu ăn nên phải ra dòng
Kiếm con cá đuối nước ròng canh chua
Chùm đầu! Kẻo nắng gió mùa
Hạ trưa nó liếm cháy, lùa tóc rơi
Nghèo nên lưng bán cho trời
Mặt bán cho nước ngày thời đi câu

Khủng bố! Mặt trông rất ngầu
Đâu da nắng cháy, tóc màu vàng hoe

Cố Quận

Cố Quận
 • Số bài : 14266
 • Điểm thưởng : 0
 • Từ: 05.12.2013
Re:Thơ Vui Cố Quận - 29.03.2023 04:06:00

Dài Thêm Ngón Tay Nữa

Dài thêm ngón nữa, ngón nữa thôi
Là mi đủ thước tấc, ta nồi
Canh chua sả, với ngò gai nếm
Gò đen ngon, nửa vịm mềm môi
Cá ơi! Gã cá đuôi không giãn
Ngư hỡi! Thằng ngư mỏ chẳng bồi
Ra thêm ngón nữa vừa cở kích
Là ta hiên trước rượu, mồi trôi

Cố Quận

Cố Quận
 • Số bài : 14266
 • Điểm thưởng : 0
 • Từ: 05.12.2013
Re:Thơ Vui Cố Quận - 29.03.2023 04:08:01

Vợ Đi Chơi Xa

Dạ mừng...vợ đi chơi xa
Nhắn tin bạn hữu vài ba đứa cùng

Ra quán phở bắc, nam, trung
Tái, gân, gầu, sách, nạm đun tô đầy
Bia vài chai, hồn lên mây
Vía du địa phủ quên cay đắng đời

Dạ mừng...vợ đã đi chơi
Xa năm bảy bữa mình xơi phở à

Cố Quận

Cố Quận
 • Số bài : 14266
 • Điểm thưởng : 0
 • Từ: 05.12.2013
Re:Thơ Vui Cố Quận - 29.03.2023 04:10:04

Nhậu Đồ Ngọt

Nào chè, nào bánh mấy hộp xôi
Đã chén bên hiên chẳng thịt mồi
Tay run run bốc dằn bụng chút
Miệng nhỏm nhẻm nhai lửng dạ thôi
Trưa hiu hiu gió cành thông lối
Tối nhẹ nhẹ sương nhánh liễu đồi
Xôi, bánh, chè ai bày sạch bách
Hiên nằm say ngủ nhép cặp môi

Cố Quận

Cố Quận
 • Số bài : 14266
 • Điểm thưởng : 0
 • Từ: 05.12.2013
Re:Thơ Vui Cố Quận - 29.03.2023 04:14:18

Tanh Bành Chữ Duyên

Bây giờ mộng đã tàn phai
Yêu thương tan vỡ! Bởi ai đã chồng

Đã hai tay bế, tay bồng
Đã quên lối ruộng, ngõ đồng cỏ xưa
Quên nhánh trúc, mùa gió đưa
Quên hò hẹn, dưới tàng dừa lá xanh

Bây giờ người đã nợ thành
Bỏ duyên tôi mảnh tanh bành mảnh duyên

Cố Quận

<bài viết được chỉnh sửa lúc 29.03.2023 04:15:32 bởi Cố Quận >

Cố Quận
 • Số bài : 14266
 • Điểm thưởng : 0
 • Từ: 05.12.2013
Re:Thơ Vui Cố Quận - 29.03.2023 04:20:51

Bớ Cô Dư

Cô họ Dư...bớ cô Dư
Cà phê cô uống mình ư sao đành!!!

Đêm qua tôi rượu mấy sành
Sáng ra túi trống không xanh giấy tiền
Thấy ly trong ảnh mà ghiền
Hỏi o chủ quán nợ biên...chẳng ừ

Mua đãi tôi nghe cô Dư
Cà phê một tách mà thư thi dòng

Cố Quận


Cố Quận
 • Số bài : 14266
 • Điểm thưởng : 0
 • Từ: 05.12.2013
Re:Thơ Vui Cố Quận - 29.03.2023 04:23:13

Đệ Nào Ghẹo Phá Ai!!!


Đâu dám ghẹo phá ai
Tại vần ngắn âm dài
Thơ lòng vòng Facebook
Chứ đệ nào phá ai

Người sớm hôm đăng ảnh
Hoa với lụa hương đời
Trưa chiều cây lá cảnh
Nhật nguyệt ánh giăng trời

Chữ câu sân si tím
Dòng sau trước lụa hoa
Dưới trên hàng luận phiếm
Hình cá lặn, chim sa

Ghẹo phá ai nào dám
Thơ ý! Hắn lôi thôi
Với cây nhành, cỏ đám
Tơ tình tợ nước trôi

Tại thơ...chứ đệ nào
Dám ghẹo phá ai đâu!!!


Cố QuậnCố Quận
 • Số bài : 14266
 • Điểm thưởng : 0
 • Từ: 05.12.2013
Re:Thơ Vui Cố Quận - 29.03.2023 04:25:17

Âm Tiêu Tôi Trôi Lộn Xóm


Tiêu tôi thổi bên bờ sông Đinh chảy
Thơ hắn âm tận mãi bến Trại Kèn
Dòng đây đục, dòng đấy nước bùn đen
Trăng đây sáng, trăng đấy đèn nhạt ánh

Hoa đây tím, hoa đấy nhành đâu tím
Cây còn thanh, kia những cổ thụ già
Thơ hắn lộn hồn! Vần chữ ba hoa
Tiêu đây, địch đấy lộn cha nó xóm

Cố Quận


Cố Quận
 • Số bài : 14266
 • Điểm thưởng : 0
 • Từ: 05.12.2013
Re:Thơ Vui Cố Quận - 29.03.2023 04:27:45

Thời Này Sinh Con Trai!


Thời này mà sinh con trai
Lớn lên bị gái đẹp chài là quên

Anh em bỏ qua một bên
Công cha mẹ chẳng đáp đền chút công
Hắn lo trả nợ kiếp chồng
Cong lưng cày sớm tối đồng ruộng ai

Thời này lỡ sinh con trai
Lớn lên gái đẹp người chài là đi


Cố Quận


Cố Quận
 • Số bài : 14266
 • Điểm thưởng : 0
 • Từ: 05.12.2013
Re:Thơ Vui Cố Quận - 29.03.2023 04:31:28

Bốn Món Cơm Chiều

Cơm chiều o bốn món
Đây xin một được chăng!!!
Dĩa bò xào lửa ngọn
Nhậu vần âm gió trăng

Nhớ Tràng Tiền dài sáu
Mười hai nhịp ngang sông
Năm nào o tím áo
Đi về trong nắng trong

Cơm chiều o bốn món
Xin một...ngồi rượu mơ
Miếng bò xào lửa ngọn
Mềm hương những câu thơ

Cố Quận

Cố Quận
 • Số bài : 14266
 • Điểm thưởng : 0
 • Từ: 05.12.2013
Re:Thơ Vui Cố Quận - 29.03.2023 04:36:18

Tiệc Nghe Hiền Tỷ Hát


Hiền Tỷ Tôi mà nghe mùi rượu
Đàn tình tang không rủ cũng vào
Vài ba chén, sân khấu cao
Cất âm, thả tiếng thanh tao hát hề

Bài vọng cổ xàng xê đúng sáu
Câu đầu vô sầu não ruột người
Giữa nhạc vàng, tuổi hai mươi
Rừng hoa sim tím nhành tươi tím nhành

Là bạn hữu cạn sành xỉn ráo
Kẻ trà xanh, kẻ cháo giã say
Ngồi mơ màng áo tà bay
Nhớ hương lụa cũ những ngày còn thanh


Cố Quận

Cố Quận
 • Số bài : 14266
 • Điểm thưởng : 0
 • Từ: 05.12.2013
Re:Thơ Vui Cố Quận - 29.03.2023 04:41:26

Tin Chủ Vườn Thơ Về Nhà

Tin Chủ Vườn Thơ mới về
Hẳn mai có tiệc...tay đề sẳn câu
Để đến dự mà tặng nhau
Vần âm đổi lấy rượu bàu vài cân
Và nghe chuyện địa-thiên-nhân
Tình xưa nghĩa cũ chốn gần nơi xa
Tin Chủ Vườn Thơ về nhà
Hẳn mai có tiệc với quà...thơ thăm

Ít gì cũng ba, bốn, năm
Bàu nho với đế biếu rằm sau say

Cố Quận

Cố Quận
 • Số bài : 14266
 • Điểm thưởng : 0
 • Từ: 05.12.2013
Re:Thơ Vui Cố Quận - 29.03.2023 04:45:33

Chồng Con Chưa Áo Tím!!!


Lối trước ai che dù áo tím
Vườn sau tôi nửa vịm ngồi thơ
Vần âm theo gió lững lờ
Theo mây lơ lửng bến bờ đây sông

Ớ cho hỏi còn không hay đã
Chồng với con chưa hả vậy nàng!!!
Chưa thời cậy mối mai sang
Trăm năm tính chuyện tình tang...tang tình

Cố Quận
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 01.06.2023 11:48:58 bởi Cố Quận >

Thay đổi trang: << < 4344 > | Trang 43 của 44 trang, bài viết từ 1261 đến 1290 trên tổng số 1297 bài trong đề mục