Kiểu:
Xin chào !

Thiền Thi

Thay đổi trang: << < ..11121314 > | Trang 11 của 14 trang, bài viết từ 151 đến 165 trên tổng số 208 bài trong đề mục
Tác giả Bài
Cố Quận

 • Số bài : 12481
 • Điểm: 2
 • Điểm thưởng : 0
 • Từ: 05.12.2013
 • Trạng thái: offline
Re:Thiền Thi 21.02.2018 01:34:52 (permalink)
0


Tiền Hậu Bất Nhất


" Tiền hậu bất nhất "
Tại nhật đa ưu
Nhân sinh như nhất
bản ngã vô ưu


Tâm hay vọng động
Ý thường đổi thay
Từ đen ngôn bóng
Họa giáng tai vay


" Tiền hậu bất nhất "
Mệnh kiếp đa ưu
Tịnh thần như nhất
Thét thủy triều lưu


Cố Quận
 
  Cố Quận

  • Số bài : 12481
  • Điểm: 2
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 05.12.2013
  • Trạng thái: offline
  Re:Thiền Thi 21.02.2018 01:39:00 (permalink)
  0

  Hồng Lâu Mộng, Bướm Cùng Hoa

  Bướm này lạc giữa rừng hoa
  Mười hai đóa sắc mặn mà...xác tan
  Tứ Đại Danh Tác! Hồng nhan
  Sánh vai tục tử hận ngàn năm sau
  Mộng là một bước sang giàu
  Mơ là một bước áo màu bạc sương
  Thấy ai hóa thạch bên đường
  Thấy ta bệnh phát trên giường hồn thăng
  Tứ Đại Danh Tác...đêm trăng
  Chong đèn đọc sách truyện rằng...mười ba
  Bướm vờn Thập Nhị Kim Thoa
  Gió lên hoa rụng! Bướm là xác phơi


  Hồng Lâu Mộng...vang danh đời

  Cố Quận
   

  <bài viết được chỉnh sửa lúc 03.03.2018 12:42:25 bởi Cố Quận >
   
   Cố Quận

   • Số bài : 12481
   • Điểm: 2
   • Điểm thưởng : 0
   • Từ: 05.12.2013
   • Trạng thái: offline
   Re:Thiền Thi 03.03.2018 12:45:04 (permalink)
   0

   Người Đã Đến! Rồi Người Đi

   Người đã đến...rồi người về kia núi
   Hồn giờ đâu hình buổi trước giờ đâu
   Chỉ gió vi vu và nắng trên đầu
   Soi vàng cỏ tím, mầu hoàng hôn tím

   Đồng đây vắng ta ngồi yên tưởng niệm
   Bóng người xưa nay nào kiếm ra nào
   Dải Ngân Hà sao lạc mất vì sao
   Đêm thu khiến lòng xanh xao tiếc nhớ

   Thềm mộ chí! Ta sụt sùi, nức nở

   Cố Quận
    
    Cố Quận

    • Số bài : 12481
    • Điểm: 2
    • Điểm thưởng : 0
    • Từ: 05.12.2013
    • Trạng thái: offline
    Re:Thiền Thi 03.03.2018 12:47:57 (permalink)
    0

    Mất Còn Như Giấc Mộng


    Đời như giấc mộng tàn, mộng vỡ
    Vô thường thôi! Mình trở mất, còn
    Hợp, tan mắt chớp hai con
    Bóng người núi khuất xa non đâu hình!!!


    Đời như cảnh u minh nhị cảnh
    Âm hôm qua còn trước sau âm
    Hôm nay không tiếng bổng trầm
    Không âm cao vút, thì thầm âm vương


    Đời đã có hội tương! Tống biệt
    Lệ tiễn đưa da diết khóc người


    Cố Quận
     

    <bài viết được chỉnh sửa lúc 16.05.2018 11:28:48 bởi Cố Quận >
     
     Cố Quận

     • Số bài : 12481
     • Điểm: 2
     • Điểm thưởng : 0
     • Từ: 05.12.2013
     • Trạng thái: offline
     Re:Thiền Thi 21.04.2018 23:09:07 (permalink)
     0

     Triêu Nhan Hoa


     Triêu Nhan hoa sắc tím
     Cành nở vương nắng hồng
     Ban mai chùa mõ niệm
     Câu kinh tiếng chuông đồng


     Cô như đóa Triêu Nhan
     Hương thoang thoáng hương làn
     Hạ ngồi qui chính điện
     Tọa pháp tầm Phật Quang


     Triêu Nhan hoa tím màu

     Cố Quận



      
      Cố Quận

      • Số bài : 12481
      • Điểm: 2
      • Điểm thưởng : 0
      • Từ: 05.12.2013
      • Trạng thái: offline
      Re:Thiền Thi 21.04.2018 23:15:39 (permalink)
      0

      Cho Đi Cho Nhẹ Thần Hồn

      Đến đã không mà đi lại có
      Hồn nào thăng bởi đỏ đâu xanh
      Phơi trên lửa chốn ngục thành
      Ngưu Đầu, Mã Diện chúng hành hạ a

      Sinh với tử hơn ba vạn buổi
      Tiết bốn trăm đặng tuổi bách niên
      Vừa qua khổ luỵ xích xiềng
      Nó gông, nó trói phách phiền lắm ư

      Nên lúc sống nhàn thư...lúc chết
      Có bao nhiêu thí hết cho đời
      Hiến dâng sạch để thảnh thơi
      Vía lên mà đứng mây chơi với làn

      Gió tựa gió tình tang lướt gió
      Mây nương mây đây đó bắc nam
      Đông tây nhìn xuống tục phàm
      Mà kinh khiếp cảnh sinh làm người kia

      Cố Quận
       
       Cố Quận

       • Số bài : 12481
       • Điểm: 2
       • Điểm thưởng : 0
       • Từ: 05.12.2013
       • Trạng thái: offline
       Re:Thiền Thi 16.05.2018 11:28:26 (permalink)
       0

       Hoa Đau Thương Trong Tim

       Trời đau thương! Bổng nở hoa
       Đoá màu nhân ái, vị tha trắng cành

       Ngẫm bể dâu, tháng ngày thanh
       Xuân kia tàn nửa đời danh hão huyền
       Lợi nửa đời...mai cửu tuyền
       U minh nặng mảnh hồn nguyên trinh hồn
       Sân si nửa cuộc thềm chôn
       Sâu ba thước đất! Gia môn dưa cà

       Đau thương tim nở bừng hoa
       Đoá màu nhân ái nhành ra trắng nhành

       Cố Quận
        
        Cố Quận

        • Số bài : 12481
        • Điểm: 2
        • Điểm thưởng : 0
        • Từ: 05.12.2013
        • Trạng thái: offline
        Re:Thiền Thi 16.05.2018 11:31:19 (permalink)
        0

        Ngần Ấy Thôi

        Chỉ ngần ấy thôi! Ngần ấy thôi
        Trăm năm tợ nước cuốn hoa trôi
        Như cơn gió thoảng mùa tàn tái
        Giống lá màu thay úa xanh đồi
        Mất còn mai sớm đời một kiếp
        Đi đến chiều hôm xác thần đôi
        Ngã trước sau lìa nhau duyên số
        Ngần ấy thôi...nợ trả xong rồi

        Cố Quận
         

        <bài viết được chỉnh sửa lúc 30.03.2019 21:19:50 bởi Cố Quận >
         
         Cố Quận

         • Số bài : 12481
         • Điểm: 2
         • Điểm thưởng : 0
         • Từ: 05.12.2013
         • Trạng thái: offline
         Re:Thiền Thi 05.10.2018 00:11:42 (permalink)
         0

         Thôi Kệ Đời Đi

         Thôi kệ đời! Kệ nó đi
         An nhiên ta sống, sân si mặc người

         Sáng ra sân nở môi cười
         Chiều vô cửa đóng, đêm mươi câu vần
         Thơ mời tiên giới, tục trần
         Đông tây mấy kẻ cận lân tay trà
         Tay rượu hò, hát, đàn, ca
         Dưới trăng lên...tận canh ba trăng tàn

         Thôi kệ đời! Kiếp hèn sang
         An nhiên ta sống, nghênh ngang mặc người

         Cố Quận
         <bài viết được chỉnh sửa lúc 05.10.2018 00:15:10 bởi Cố Quận >
          
          Cố Quận

          • Số bài : 12481
          • Điểm: 2
          • Điểm thưởng : 0
          • Từ: 05.12.2013
          • Trạng thái: offline
          Re:Thiền Thi 05.10.2018 00:17:36 (permalink)
          0

          Túy Thần Lưu Linh


          Xe hươu kéo, rượu một vò
          Theo sau người vác cuốc phò...chờ chôn


          Gia là xóm, nhà là thôn
          Trăng là phách, gió là hồn thi nhân
          Đất là xác, trời là thân
          Chén, bàu với kiếp phong trần là ta


          Xe hươu vượt vạn dặm xa
          Theo sau người vác cuốc là...chờ chôn

          Cố Quận
          (17)

          <bài viết được chỉnh sửa lúc 05.12.2018 23:18:35 bởi Cố Quận >
           
           Cố Quận

           • Số bài : 12481
           • Điểm: 2
           • Điểm thưởng : 0
           • Từ: 05.12.2013
           • Trạng thái: offline
           Re:Thiền Thi 05.12.2018 23:21:14 (permalink)
           0

           Hoa Đẹp Kẻ Ngắm Người Đẹp Kẻ Trêu

           Hoa đẹp thiên hạ ngắm
           Người đẹp thiên hạ trêu
           Sắc cành xuân say đắm
           Màu má đỏ mến yêu

           Xưa nay nào đã khác
           Hoa người muôn thủa thanh
           Nhìn hùng tâm lung lạc
           Lòng quân-tướng-công-khanh

           Hoa đẹp tha nhân ngắm
           Người đẹp phú-tài trêu

           Cố Quận
            
            Cố Quận

            • Số bài : 12481
            • Điểm: 2
            • Điểm thưởng : 0
            • Từ: 05.12.2013
            • Trạng thái: offline
            Re:Thiền Thi 05.12.2018 23:51:27 (permalink)
            0

            Ba Vạn Sáu nghìn Ngày Chứ Mấy

            Ba vạn sáu nghìn ngày chứ mấy
            Sống sao cho khỏi thẹn kiếp người
            Sáng sớm, trưa, chiều sang đêm hãy
            Buồn ít! Nhiều vui mộng mỉm cười

            Đi và đến...có gì mang theo
            Nghĩ suy chi kiếp số giàu nghèo
            Khó thời cơm cháo sang tiệc cổ
            Cũng chàng phù thũng gã còm teo

            Ba vạn sáu nghìn ngày chứ mấy
            Sống sao cho khỏi thẹn với lòng

            Cố Quận
             
             Cố Quận

             • Số bài : 12481
             • Điểm: 2
             • Điểm thưởng : 0
             • Từ: 05.12.2013
             • Trạng thái: offline
             Re:Thiền Thi 10.01.2019 02:56:21 (permalink)
             0

             Văn Thơ Đôi Gánh Tang Bồng Nhẹ Tênh

             Năm ba chữ sơ sơ văn tự
             Sáu bốn dòng ự ự câu thơ
             Đông tây chẳng thấy bến bờ
             Bắc nam đâu tỏ người cờ trắng đen!!!

             Đọc nghe dạ bao phen nổi gió
             Ngẫm để lòng đây đó dậy phong
             Vần âm một thẳng hai cong
             Nửa sau trước với nửa vòng quanh tâm

             Thơ văn thế khó tầm khó kiếm
             Khó mà thông dù nghiệm bất thông
             Khá khen kia phận má hồng
             Vai thon đôi gánh tang bồng nhẹ tênh

             Cố Quận





              
              Cố Quận

              • Số bài : 12481
              • Điểm: 2
              • Điểm thưởng : 0
              • Từ: 05.12.2013
              • Trạng thái: offline
              Re:Thiền Thi 17.02.2019 12:26:34 (permalink)
              0

              Người Chính Nhân Quân Tử

              Người chính nhân giữ đạo
              Thân bần phú đâu màng
              Chốn lều tranh rau cháo
              Khoan thai sắc diện đàng

              Hô một lời mây nổi
              Phán đôi câu gió tan
              Mưu thần trong đêm tối
              Ngày tế thế an bang

              Bậc quân tử lòng nhân
              Dạ quảng đại xa gần
              Danh vang đời thủ tín
              Còn mất! Xá chi thân

              Ngồi đảm đương việc lớn
              Xem mệnh tợ lông hồng

              Cố Quận
               
               Cố Quận

               • Số bài : 12481
               • Điểm: 2
               • Điểm thưởng : 0
               • Từ: 05.12.2013
               • Trạng thái: offline
               Re:Thiền Thi 17.02.2019 12:30:29 (permalink)
               0

               An Nhiên

               Chuyện gì đến sẽ đến
               Người rồi đi! Đã đi
               Thuyền vào...thuyền ra bến
               Mịt mù cánh chim di

               Ừ! Hôm qua kỷ niệm
               Ngày hôm sau tương lai
               Vội chạy tìm, quay kiếm
               Chuốc sầu thương, bi ai

               An nhiên đời vậy nhé
               Trăm năm thoáng gió bay
               Sáng lời ca khe khẻ
               Chiều khúc nhạc đàn tay

               Nằm ru đêm một giấc
               Mộng chớm! Mộng tàn phai
               An nhiên về với đất
               Nợ trần ai cất vai

               Cố Quận
                
                Online Bookmarks Sharing: Share/Bookmark
                Thay đổi trang: << < ..11121314 > | Trang 11 của 14 trang, bài viết từ 151 đến 165 trên tổng số 208 bài trong đề mục

                Chuyển nhanh đến:

                Thống kê hiện tại

                Hiện đang có 0 thành viên và 3 bạn đọc.

                Chú Giải và Quyền Lợi

                • Bài Mới Đăng
                • Không Có Bài Mới
                • Bài Nổi Bật (có bài mới)
                • Bài Nổi Bật (không bài mới)
                • Khóa (có bài mới)
                • Khóa (không có bài mới)
                • Xem bài
                • Đăng bài mới
                • Trả lời bài
                • Đăng bình chọn
                • Bình Chọn
                • Đánh giá các bài
                • Có thể tự xóa bài
                • Có thể tự xóa chủ đề
                • Đánh giá bài viết

                2000-2022 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9