Kiểu:
Xin chào !

Thiền Thi

Thay đổi trang: << < ..11121314 > | Trang 13 của 14 trang, bài viết từ 181 đến 195 trên tổng số 208 bài trong đề mục
Tác giả Bài
Cố Quận

 • Số bài : 12481
 • Điểm: 2
 • Điểm thưởng : 0
 • Từ: 05.12.2013
 • Trạng thái: offline
Re:Thiền Thi 23.08.2020 23:27:24 (permalink)
0

Tiểu Bất Nhẫn Tắc Loạn Đại Mưu

" Tiểu bất nhẫn tắc loạn đại mưu "
Vì cơn hỉ nộ! Hoá phàm phu
Chôn chân nửa kiếp đời nơi xó
Kín bốn tường che mắt tợ mù

Cố Quận

<bài viết được chỉnh sửa lúc 07.10.2021 11:02:51 bởi Cố Quận >
 
  Cố Quận

  • Số bài : 12481
  • Điểm: 2
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 05.12.2013
  • Trạng thái: offline
  Re:Thiền Thi 23.08.2020 23:31:16 (permalink)
  0

  Trăm Năm Thôi Mà

  Chỉ trăm năm thôi mà
  Còn, mất! Tiếc chi a
  Lợi danh kia thoáng chốc
  Như sen nở...tàn hoa

  Vui những gì ta có
  Cười chia sẻ...cho đi
  Muốn lòng an, hận bỏ
  Hầu quẳng gánh sân si

  Trăm năm thôi đấy mà
  Nay nở! Mai tàn hoa
  Lợi danh đời thoáng chốc
  Còn...mất tiếc chi a

  Cố Quận

   
   Cố Quận

   • Số bài : 12481
   • Điểm: 2
   • Điểm thưởng : 0
   • Từ: 05.12.2013
   • Trạng thái: offline
   Re:Thiền Thi 23.08.2020 23:35:19 (permalink)
   0

   Đơn Độc

   Đò ta một chiếc thả dòng trôi
   Sáng khói sương giăng phủ bóng đồi
   Đợi gió đông trời yên bỏ bến
   Trông làn bấc trở mái về thôi

   Chẳng đón! Không đưa tiễn tháng ngày
   Dương chìm...nguyệt nổi sóng tơ bay
   Lênh đênh phận kiếp đời đơn lẽ
   Rượu chén khoang nghiêng ngả dáng gầy

   Trăm năm mệnh số! Ngắn thôi mà

   Cố Quận
    

   <bài viết được chỉnh sửa lúc 05.01.2021 09:40:58 bởi Cố Quận >
    
    Cố Quận

    • Số bài : 12481
    • Điểm: 2
    • Điểm thưởng : 0
    • Từ: 05.12.2013
    • Trạng thái: offline
    Re:Thiền Thi 28.10.2020 02:32:18 (permalink)
    0

    Cái Cõi Trần Gian

    Cái cõi trần gian níu mãi ta
    Kêu buông chẳng chịu! Khổ thân già
    Lưng còng mỏi gối lui thềm vướng
    Mắt sụp ù tai tiến vách va
    Tiết nắng khô khan mồm nóng sốt
    Mùa mưa lạnh buốt xác ho gà
    Van xin lão tạo à mau rước
    Chớ để trần gian kéo giữ ta

    Cố Quận     
     Cố Quận

     • Số bài : 12481
     • Điểm: 2
     • Điểm thưởng : 0
     • Từ: 05.12.2013
     • Trạng thái: offline
     Re:Thiền Thi 28.10.2020 02:48:44 (permalink)
     0

     Ngẫm

     Ngẫm trước và sau một kiếp đời
     Trăm năm ngắn lắm tựa làn hơi
     Sinh và tử tợ mơ kia khắc
     Đến với đi như mộng ấy thời
     Tiết vãng đông trời xuân nụ nở
     Mùa khơi hạ đất cánh thu rơi
     Trăm năm một kiếp người ta đoản
     Ngẫm trước và sau! Thoáng hết đời


     Cố Quận      
      Cố Quận

      • Số bài : 12481
      • Điểm: 2
      • Điểm thưởng : 0
      • Từ: 05.12.2013
      • Trạng thái: offline
      Re:Thiền Thi 28.10.2020 03:05:32 (permalink)
      0

      Trăm Năm Đoản Lắm!

      Cái kiếp trăm năm đoản lắm mà
      Đi rồi! Lại đến....thoáng trùng xa
      Hôm qua thoảng tiếng chừ âm vắng
      Địa với thiên kia cách biệt à

      Cố Quận      <bài viết được chỉnh sửa lúc 07.10.2021 11:05:04 bởi Cố Quận >
       
       Cố Quận

       • Số bài : 12481
       • Điểm: 2
       • Điểm thưởng : 0
       • Từ: 05.12.2013
       • Trạng thái: offline
       Re:Thiền Thi 05.01.2021 09:40:35 (permalink)
       0

       Người Xưa Cảnh Cũ Giờ Đâu!!!

       Người xưa cảnh cũ ấy giờ đâu
       Sớm khói tơ giăng dạ nguyệt mầu
       Bể sóng xô bờ tung toé nước
       Dòng xưa bến cũ ấy còn đâu

       Cố Quận
        
        Cố Quận

        • Số bài : 12481
        • Điểm: 2
        • Điểm thưởng : 0
        • Từ: 05.12.2013
        • Trạng thái: offline
        Re:Thiền Thi 05.01.2021 09:45:26 (permalink)
        0

        Phù Vân

        Đời tợ đám phù vân chìm nổi
        Mười, hai, ba năm vội vã tàn
        Bóng hình lạc cõi quan san
        Ai ngồi khóc những hợp tan tháng ngày

        Cố Quận        <bài viết được chỉnh sửa lúc 07.10.2021 11:06:46 bởi Cố Quận >
         
         Cố Quận

         • Số bài : 12481
         • Điểm: 2
         • Điểm thưởng : 0
         • Từ: 05.12.2013
         • Trạng thái: offline
         Re:Thiền Thi 05.01.2021 09:49:20 (permalink)
         0

         Tao Nhân Mặc Khách Thú Văn Thơ

         Tao nhân mặc khách thú văn thơ
         Tiết vãng mùa lên tả bến bờ
         Lá mởn mần tươi màu hạ toả
         Tàn hoa nụ héo sắc đông trơ
         Người nam rượu chén khoang nằm đợi
         Kẻ bắc trà chung lái đứng chờ
         Nguyệt nổi sao chìm canh đầu cuối
         Tao nhân mặc khách đối văn thơ

         Cố Quận
          

         <bài viết được chỉnh sửa lúc 07.10.2021 11:19:39 bởi Cố Quận >
          
          Cố Quận

          • Số bài : 12481
          • Điểm: 2
          • Điểm thưởng : 0
          • Từ: 05.12.2013
          • Trạng thái: offline
          Re:Thiền Thi 23.03.2021 05:18:46 (permalink)
          0

          Dòng nay! Thuyền Xưa Đâu


          Hôm qua dòng xanh đến
          Nay nguồn chảy về đâu
          Bão giông mờ mịt bến
          Mưa giăng nước đục mầu

          Thanh xuân giờ đã mất
          Hiên đêm độc bóng già
          Tàn canh chờ mặt nhật
          Đầu thôn vang tiếng gà

          Hôm qua dòng sương khói
          Nay vầng đông nắng lên
          Tơ vàng trôi bến rọi
          Đò nhẹ mái sang bên

          Bờ tây...thả dây câu
          Dìm sông một khối sầu
          Mấy mươi mùa đông tái
          Tàn! Bể hoá nương dâu

          Thuyền năm xưa phương nào!!!

          Cố Quận
          <bài viết được chỉnh sửa lúc 07.10.2021 11:14:50 bởi Cố Quận >
           
           Cố Quận

           • Số bài : 12481
           • Điểm: 2
           • Điểm thưởng : 0
           • Từ: 05.12.2013
           • Trạng thái: offline
           Re:Thiền Thi 23.03.2021 05:21:58 (permalink)
           0

           Có Những Điều

           Có những điều muốn nói
           Mà sao cứ lặng câm
           Có những điều muốn hỏi
           Mà chẳng tiếng cùng âm

           Tháng ngày trôi qua mãi
           Hừng đông nối chiều tà
           Tiết mùa đua tàn tái
           Thanh xuân...thoáng tuổi già

           Có những điều chưa nói
           Mà nay vẫn lặng câm
           Có những điều chưa hỏi
           Rồi chẳng tiếng và âm

           Kiếp đời giữ! Mang theo

           Cố Quận            
            Cố Quận

            • Số bài : 12481
            • Điểm: 2
            • Điểm thưởng : 0
            • Từ: 05.12.2013
            • Trạng thái: offline
            Re:Thiền Thi 23.03.2021 05:28:16 (permalink)
            0

            Hảo Hán

            Hảo hán đời nay khó thể tầm
            Quanh mình lấy một kết tri âm
            Trau giồi nghĩa khí yên cương
            thả
            Học hỏi từ tâm kiếm giáo cầm
            Rượu chén nghiêng bàu nơi thị tứ
            Trà chung trút ấm chốn cùng thâm
            Quanh mình lấy một ra đà khó
            Hảo hán dăm ba! Bất khả tầm

            Cố Quận            <bài viết được chỉnh sửa lúc 07.10.2021 11:15:45 bởi Cố Quận >
             
             Cố Quận

             • Số bài : 12481
             • Điểm: 2
             • Điểm thưởng : 0
             • Từ: 05.12.2013
             • Trạng thái: offline
             Re:Thiền Thi 05.08.2021 03:56:24 (permalink)
             0

             Xuân Viễn Xứ An Nhiên

             An nhiên đợi tiết chữ thơ xuân
             Nắng-Gió-mưa-sương trái hoặc thuần
             Cũng chén trà thơm ly rượu nhấp
             Đâu màng tóc bạc mái gian truân

             Viễn xứ trời mây xám ngõ về
             Đường đi tuyết đổ trắng con đê
             Sông băng nối bến bờ đây đó
             Bạn hữu tìm thăm đối ẩm hề

             An nhiên với tết bánh quà mâm
             Mỹ vị cao lương mấy đũa thầm
             Dạ hỏi " Năm này ta tuổi mấy
             Ừ quên! Ngày tháng bóng quang âm "

             Viễn xứ an nhiên đón đợi mùa

             Cố Quận
              
              Cố Quận

              • Số bài : 12481
              • Điểm: 2
              • Điểm thưởng : 0
              • Từ: 05.12.2013
              • Trạng thái: offline
              Re:Thiền Thi 05.08.2021 03:58:27 (permalink)
              0

              Xuân Xanh Chưa Đếm Đã Già


              Lá tươi hoa rộ chừng bao độ
              Đời thắm xuân vui được mấy lần!!!


              Màu tóc xưa! Nay bạc
              Nửa kiếp người gió sương
              Đêm mơ mình hoá hạc
              Bay tầm nẻo cố hương

              Xuân xanh chừng bao độ
              Tay đếm tuổi...đã già

              Cố Quận
              <bài viết được chỉnh sửa lúc 07.10.2021 11:17:25 bởi Cố Quận >
               
               Cố Quận

               • Số bài : 12481
               • Điểm: 2
               • Điểm thưởng : 0
               • Từ: 05.12.2013
               • Trạng thái: offline
               Re:Thiền Thi 05.08.2021 04:01:53 (permalink)
               0

               Những Chuyến Đò Thơ Gửi Lại Người

               Những chuyến đò thơ chở mộng ngà
               Nhân sinh một giấc đến rồi xa
               Đêm say rượu chén dòng xuân chúc
               Tỉnh áo choàng đông lửa ấm trà

               Những chuyến đò thơ cuộc bể dâu
               Nhân sinh thoáng chốc đã bạc đầu
               Lên non toạ cốc vần suy ngẫm
               Chữ có muôn rồi cũng ấy câu

               Những chuyến đò thơ gửi lại người

               Cố Quận
               <bài viết được chỉnh sửa lúc 07.10.2021 11:19:18 bởi Cố Quận >
                
                Online Bookmarks Sharing: Share/Bookmark
                Thay đổi trang: << < ..11121314 > | Trang 13 của 14 trang, bài viết từ 181 đến 195 trên tổng số 208 bài trong đề mục

                Chuyển nhanh đến:

                Thống kê hiện tại

                Hiện đang có 0 thành viên và 2 bạn đọc.

                Chú Giải và Quyền Lợi

                • Bài Mới Đăng
                • Không Có Bài Mới
                • Bài Nổi Bật (có bài mới)
                • Bài Nổi Bật (không bài mới)
                • Khóa (có bài mới)
                • Khóa (không có bài mới)
                • Xem bài
                • Đăng bài mới
                • Trả lời bài
                • Đăng bình chọn
                • Bình Chọn
                • Đánh giá các bài
                • Có thể tự xóa bài
                • Có thể tự xóa chủ đề
                • Đánh giá bài viết

                2000-2022 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9