Kiểu:
Xin chào !

Thiền Thi

Thay đổi trang: << < ..11121314 | Trang 14 của 14 trang, bài viết từ 196 đến 208 trên tổng số 208 bài trong đề mục
Tác giả Bài
Cố Quận

 • Số bài : 12571
 • Điểm: 2
 • Điểm thưởng : 0
 • Từ: 05.12.2013
 • Trạng thái: offline
Re:Thiền Thi 07.10.2021 11:22:03 (permalink)
0

Một Nhành Đông


Đi về lạc cõi sắc cùng không
Trắng khói vàng mây với gió đồng
Với nhánh khô gầy trơ trụi lá
Ô kìa! Cội trổ một nhành đông

Cố Quận
 
  Cố Quận

  • Số bài : 12571
  • Điểm: 2
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 05.12.2013
  • Trạng thái: offline
  Re:Thiền Thi 07.10.2021 11:24:05 (permalink)
  0

  Chữ Có Muôn Rồi Cũng Ấy Câu

  Chữ có muôn rồi cũng ấy câu
  Trăm năm một phiến đá xanh mầu
  Đây đường họ tuổi đời dương thọ
  Nọ lối danh tên kiếp bể dâu
  Mộng vỡ sinh tiền mây khuất núi
  Tròn mơ hậu thế nước qua cầu
  Trăm năm phiến đá thơ người khắc
  Chữ có muôn rồi cũng ấy câu

  Cố Quận
  <bài viết được chỉnh sửa lúc 07.10.2021 11:27:15 bởi Cố Quận >
   
   Cố Quận

   • Số bài : 12571
   • Điểm: 2
   • Điểm thưởng : 0
   • Từ: 05.12.2013
   • Trạng thái: offline
   Re:Thiền Thi 07.10.2021 11:27:01 (permalink)
   0

   Thảnh Thơi

   Đời tợ giấc chiêm bao ảo mộng
   Như đêm năm canh trống khởi tàn
   Đầu hôm hợp! Cuối buổi tan
   Khóc cười cái cõi dương gian đoản trường

   Duyên với nghiêp lòng vương dạ vấn
   Kiếp trăm năm đá nặng đeo mình
   Mai rồi cũng cửa tử sinh
   Xác thân bụi cát! Hồn linh đi về

   Nên đã quyết bỏ hề được mất
   Quẳng gánh lo tay nhặt thảnh thơi
   Đến không...không lúc lìa đời
   Phách thần bay bổng lên trời thế thôi

   Cố Quận
   <bài viết được chỉnh sửa lúc 15.06.2022 04:11:41 bởi Cố Quận >
    
    Cố Quận

    • Số bài : 12571
    • Điểm: 2
    • Điểm thưởng : 0
    • Từ: 05.12.2013
    • Trạng thái: offline
    Re:Thiền Thi 03.12.2021 08:36:45 (permalink)
    0

    Bốn Mùa Viễn Du


    " Xuân thăm miền cỏ mọc
    Hạ thưởng chốn sen xanh
    Thu say hoàng hoa cốc
    Đông ngâm tuyết thi hành "

    Bốn mùa vui trăng nước
    Bạn hữu trên sông thuyền
    Quân cờ sau tấn trước
    Thua thắng dạ phỉ nguyền

    Cố Quận

     
     Cố Quận

     • Số bài : 12571
     • Điểm: 2
     • Điểm thưởng : 0
     • Từ: 05.12.2013
     • Trạng thái: offline
     Re:Thiền Thi 03.12.2021 08:40:22 (permalink)
     0

     Nhật Nguyệt Hận

     Tửu tửu đầy vơi tửu
     Nhật nhật bàu chén say
     Ngân nga từ vận phú
     Đàn địch trầm bổng tay

     Tơ lòng ta! Người biết
     Hận vong quốc kẻ hay
     Thanh âm niềm thống thiết
     Hoài cố quận mắt cay

     Tửu tửu bàu cạn tửu
     Nguyệt nguyệt chén nặng tay
     Bi ai từ câu phú
     Sương tuyết đoạn trường thay

     Năm canh trống dạ sầu


     Cố Quận
      
      Cố Quận

      • Số bài : 12571
      • Điểm: 2
      • Điểm thưởng : 0
      • Từ: 05.12.2013
      • Trạng thái: offline
      Re:Thiền Thi 03.12.2021 08:42:27 (permalink)
      0

      Triện-Lệ-Hành-Thảo Nét Thơ (2)


      Ta triện-lệ-hành-thảo
      Hơn mười năm nét thơ
      Thu-đông-xuân-hạ đáo
      Tiết trời mưa nắng tơ

      Đâu màu khung dĩ vãng
      Nào sắc ảnh tương lai
      Của một thời niên tráng
      Chừ bạc tóc! Bút khai

      Thơ triện-lệ-hành-thảo
      Hơn mười năm nét in
      Đậm dòng trên dưới ngạo
      Nhân gian nhận gửi tin

      Khóc cười chơi số kiếp
      Trăm năm ngắn lắm mà

      Cố Quận
       
       Cố Quận

       • Số bài : 12571
       • Điểm: 2
       • Điểm thưởng : 0
       • Từ: 05.12.2013
       • Trạng thái: offline
       Re:Thiền Thi 19.01.2022 04:34:47 (permalink)
       0

       Nửa Kiếp Phù Sinh

       Ta nửa kiếp phù sinh bốn cõi
       Trời nắng mưa chân mỏi dặm trường
       Đi về mịt hướng mù phương
       Chiều tơ khói bóng sớm sương gió hình

       Ta nửa kiếp u minh giờ nhẹ
       Tay chèo lơi đò ghé bãi gềnh
       Neo chờ trăng nước mông mênh
       Tơ lung linh giữa dòng thênh thang dòng

       Ta nửa kiếp gánh phong trần đó
       Lòng đã quên dạ bỏ được rồi
       Phù sinh ngày tháng cũ trôi
       Chén quỳnh cạn hết tam bôi chữ vần

       Thơ mắng quỷ ghẹo thần chỉ thế

       Cố Quận        
       <bài viết được chỉnh sửa lúc 19.01.2022 04:39:01 bởi Cố Quận >
        
        Cố Quận

        • Số bài : 12571
        • Điểm: 2
        • Điểm thưởng : 0
        • Từ: 05.12.2013
        • Trạng thái: offline
        Re:Thiền Thi 19.01.2022 04:40:01 (permalink)
        0

        Nửa Kiếp Nhân Sinh Bóng Đuổi Hình


        Nửa kiếp nhân sinh lắm não phiền
        Ba tầng bất định địa-nhân-thiên
        Không không có có tay buông nắm
        Mất cả còn chi nữa hậu tiền

        Nửa kiếp nhân sinh chén rượu nồng
        Ân tình nghĩa khí cũ dìm sông
        Trêu trăng ghẹo gió bờ neo thiếp
        Mộng thấy quanh ta chẳng kẻ đồng

        Nửa kiếp nhân sinh bóng đuổi hình

        Cố Quận
         
         Cố Quận

         • Số bài : 12571
         • Điểm: 2
         • Điểm thưởng : 0
         • Từ: 05.12.2013
         • Trạng thái: offline
         Re:Thiền Thi 19.01.2022 05:20:11 (permalink)
         0

         Lực Bất Tòng Tâm

         Lực bất tòng tâm ngẫm dạ sầu
         Thân bằng đạo nghĩa cũ giờ đâu
         Non cao đội tuyết hôm đông vãng
         Bể rộng dầm sương buổi hạ đầu
         Chén tửu thôn ngoài thơ mấy vận
         Trà chung xóm nội phú đôi câu
         Thân bằng đạo nghĩa xưa nay nhạt
         Lực bất tòng tâm ngẫm dạ sầu


         Cố Quận
          
          Cố Quận

          • Số bài : 12571
          • Điểm: 2
          • Điểm thưởng : 0
          • Từ: 05.12.2013
          • Trạng thái: offline
          Re:Thiền Thi 08.04.2022 09:35:44 (permalink)
          0

          Lên Non Toạ Thiền

          Ngán cảnh càng xe nhất mã phi
          Cao lâu vũ điệu áo ca tì
          Sông nam sóng vượt khoang thuyền chén
          Toạ vách non ngàn thủ bút thi


          Cố Quận

           
           Cố Quận

           • Số bài : 12571
           • Điểm: 2
           • Điểm thưởng : 0
           • Từ: 05.12.2013
           • Trạng thái: offline
           Re:Thiền Thi 08.04.2022 09:39:57 (permalink)
           0

           Trăm Năm Giấc Mộng Thôi

           Tháng ngày đi rồi đến
           Cành non xưa nay già
           Sáu mươi tri thiên mệnh
           Thầm đếm tiết mùa qua

           Trăm năm giấc mộng thôi


           Cố Quận
            
            Cố Quận

            • Số bài : 12571
            • Điểm: 2
            • Điểm thưởng : 0
            • Từ: 05.12.2013
            • Trạng thái: offline
            Re:Thiền Thi 15.06.2022 04:12:01 (permalink)
            0

            Ngao Du Sơn Thuỷ

            Tiền nhật cung bắc điểu
            Tại nhật lưới nam ngư
            Non cao lều âm điệu
            Bể rộng lái thi thư

            Nào biết bạn cửa chờ
            Dầm mưa! Đội nắng tơ
            Nguyệt tàn...dương quang ánh
            Ròng lớn con nước bờ

            Tiền nhật cao lâu chén
            Tại nhật cô thôn bàu
            Buổi về đâu đã hẹn
            Cờ phân trắng đen màu

            Cố Quận

             
             Cố Quận

             • Số bài : 12571
             • Điểm: 2
             • Điểm thưởng : 0
             • Từ: 05.12.2013
             • Trạng thái: offline
             Re:Thiền Thi 15.06.2022 04:16:08 (permalink)
             0

             Vai Hồ Thỉ, Vai Tang Bồng

             Mơ ngày dòng thả đò trôi
             Tai nghe hạc tiếng vang đồi đông mây

             Tà dương dõi bóng trăng gầy
             Khoang tay chén rượu vơi đầy đón canh
             Xa xa vẳng nhịp trống thành
             Triều âm sóng nổi xô gành đá sông

             Mơ ngày ta với tiểu đồng
             Vai hồ thỉ, vai tang bồng đăng non


             Cố Quận
             (22)
              
              Online Bookmarks Sharing: Share/Bookmark
              Thay đổi trang: << < ..11121314 | Trang 14 của 14 trang, bài viết từ 196 đến 208 trên tổng số 208 bài trong đề mục

              Chuyển nhanh đến:

              Thống kê hiện tại

              Hiện đang có 0 thành viên và 3 bạn đọc.

              Chú Giải và Quyền Lợi

              • Bài Mới Đăng
              • Không Có Bài Mới
              • Bài Nổi Bật (có bài mới)
              • Bài Nổi Bật (không bài mới)
              • Khóa (có bài mới)
              • Khóa (không có bài mới)
              • Xem bài
              • Đăng bài mới
              • Trả lời bài
              • Đăng bình chọn
              • Bình Chọn
              • Đánh giá các bài
              • Có thể tự xóa bài
              • Có thể tự xóa chủ đề
              • Đánh giá bài viết

              2000-2022 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9