Kiểu:
Xin chào !

Thiền Thi

Thay đổi trang: < 12345678910.. > >> | Trang 3 của 14 trang, bài viết từ 31 đến 45 trên tổng số 208 bài trong đề mục
Tác giả Bài
Cố Quận

 • Số bài : 12571
 • Điểm: 2
 • Điểm thưởng : 0
 • Từ: 05.12.2013
 • Trạng thái: offline
Re:Thiền Thi 02.03.2014 00:06:28 (permalink)
0

Mai Trùng Dương Thuyền Trôi!

Mai thuyền ra bể rộng
Dòng xưa ai nhớ ta
Bến sông chiều đâu bóng
Buồm hôm qua! Giờ xa

Mai thuyền không trở lại
Em dòng xưa nhớ ai
Mộng trùng dương, hồ hải
Ta dòng xưa dáng phai

Mai trùng dương thuyền trôi

Cố Quận 
#31
  Cố Quận

  • Số bài : 12571
  • Điểm: 2
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 05.12.2013
  • Trạng thái: offline
  Re:Thiền Thi 02.03.2014 00:11:29 (permalink)
  0

  Hoa Trắng Vu Lan

  Tháng bảy mùa vu lan nhớ Mẹ
  Tiền niên, con ngực đoá hoa hồng
  Tại niên, hoa trắng cài nụ hé
  Hồn Người nay! Về chốn non bồng

  Tháng bảy mùa vu lan mắt lệ
  Tiền niên, còn âm tiếng Người mà
  Tại niên, mộ phần hoa trắng bệ
  Đời con nay đã mất Mẹ Già

  Cố Quận
   
  #32
   Cố Quận

   • Số bài : 12571
   • Điểm: 2
   • Điểm thưởng : 0
   • Từ: 05.12.2013
   • Trạng thái: offline
   Re:Thiền Thi 18.03.2014 10:30:55 (permalink)
   0

   Nghiệp Đời

   Ta muốn dừng chân, đã dừng chân

   Không đâu chân vẫn lấm bụi trần
   Đắm sắc, mê tài! Tâm, ý loạn
   Danh cao, nhà rộng kiếp phì thân

   Ta khóc đời ta đường bước mỏi
   Bể dâu mờ mịt lối trùng trùng
   Sớm, tối che đầu sương áo vội
   Ta sinh trong nghiệp lớn khôn cùng

   Ta biết kiếp nầy mãi mãi đi
   Chấp tay thầm niệm...bớt sân si

   Cố Quận    
   #33
    Cố Quận

    • Số bài : 12571
    • Điểm: 2
    • Điểm thưởng : 0
    • Từ: 05.12.2013
    • Trạng thái: offline
    Re:Thiền Thi 18.03.2014 10:34:09 (permalink)
    0

    Tâm Kinh

    Tâm kinh niệm, sớm chiều kinh...tâm niệm
    Ngang sông thuyền nhẹ tiến mai bến bờ
    Là buông tay! Đừng vướng mắc nhện tơ
    Đừng nuối tiếc cuộc cờ trên dương thế

    Tâm niệm kinh, e đợi chờ sẽ trễ
    Thuyền không bờ! Bể lệ khóc hồ ngâu
    Cõi u minh mờ mịt khói giăng đầu
    Hồn với xác xa lìa nhau kiếp kiếp

    Tâm kinh niệm! Nhìn mười phương dạ khiếp

    Cố Quận


    r
    <bài viết được chỉnh sửa lúc 18.03.2014 13:47:26 bởi Huyền Băng >
     
    #34
     Cố Quận

     • Số bài : 12571
     • Điểm: 2
     • Điểm thưởng : 0
     • Từ: 05.12.2013
     • Trạng thái: offline
     Re:Thiền Thi 21.04.2014 01:54:29 (permalink)
     0

     Kiếp Nầy Trả Gánh Nợ Đời

     Đời ta mai Tấn nay Tần
     Đất Ngô hoài Việt thức thần khờ ngây
     Sinh Trời Đông, tử Trời Tây
     Trần gian tám cõi đọa đày! Bất than
     Tận tâm, tận sức hơi tàn
     Hai vai gánh nợ giữa đàng mà đi
     Niệm đừng sân, niệm đừng si
     Sau hồn thanh thảng tựa quì đài sen

     Cố Quận      
     #35
      Cố Quận

      • Số bài : 12571
      • Điểm: 2
      • Điểm thưởng : 0
      • Từ: 05.12.2013
      • Trạng thái: offline
      Re:Thiền Thi 21.04.2014 01:57:08 (permalink)
      0

      Vọng Niệm

      Tâm tư đầy vọng niệm
      Mai về đâu! Về đâu
      Mộng giàu sang, phù phiếm
      Đời bể dâu...bể dâu

      Nay kẻ hầu, thê, thiếp
      Ngựa, xe lối dập dìu
      Vai oằn vai gánh nghiệp
      Vượt sóng dữ, độc kiều

      Ta tâm đầy vọng niệm
      Sau về đâu! đi đâu
      Mong sớm ngày gác kiếm
      Quên chuyện đời bể dâu

      Cố Quận       
      #36
       Cố Quận

       • Số bài : 12571
       • Điểm: 2
       • Điểm thưởng : 0
       • Từ: 05.12.2013
       • Trạng thái: offline
       Re:Thiền Thi 21.04.2014 02:00:45 (permalink)
       0

       Một Cõi Đi Về! Còn Đâu

       Rồi mai một cõi đi về
       Là tạm bợ! Là bờ mê bến đời
       Là buông tay, thần rã rời
       Là thân cát bụi người ơi kiếp nầy
       Là nương khói trắng lên mây
       Là vọng niệm mình đắp xây tan tành
       Là mưu lấy quách, đoạt thành
       Là thao thức suốt năm canh bạc đầu
       Là phù du, là bể dâu
       Rồi mai một cõi về đâu...đâu còn

       Cố Quận
               <bài viết được chỉnh sửa lúc 08.05.2014 10:30:10 bởi Cố Quận >
        
       #37
        Cố Quận

        • Số bài : 12571
        • Điểm: 2
        • Điểm thưởng : 0
        • Từ: 05.12.2013
        • Trạng thái: offline
        Re:Thiền Thi 08.05.2014 10:32:04 (permalink)
        0

        Quên Hồi Chuông Đời

        Mai ngày mai gác kiếm
        Lên chùa lên đánh chuông
        Lần tay tràng hạt niệm
        Lệ không giòng lệ tuôn

        Sáng núi ngồi nhập thiền
        Chiều sông đứng an nhiên
        Trùng trùng mây trắng nổi
        Dòng đục nước miên miên

        Lần tay tràng hạt niệm
        Quên hồi chuông tiếng chuông
        Mai về không báu kiếm
        Hồn thanh thoát, tay buông

        Cố Quận         
        #38
         Cố Quận

         • Số bài : 12571
         • Điểm: 2
         • Điểm thưởng : 0
         • Từ: 05.12.2013
         • Trạng thái: offline
         Re:Thiền Thi 08.05.2014 10:53:06 (permalink)
         0

         Tâm Chưa Tịnh!

         Lên núi tịnh tâm...tâm chưa tịnh
         Phong trần! Còn nặng gánh phong trần
         Còn mơ áo lụa hương bịn rịn
         Mơ mắt giai nhân tấn với tần

         Thì thôi xuống núi...buồn xuống núi
         Đi tiếp đường, trả nốt nợ đời
         Năm bảy chung, độc bình ba buổi
         Thơ đôi câu! Đạp đất, đội trời

         Cố Quận          
         #39
          Cố Quận

          • Số bài : 12571
          • Điểm: 2
          • Điểm thưởng : 0
          • Từ: 05.12.2013
          • Trạng thái: offline
          Re:Thiền Thi 08.05.2014 10:58:54 (permalink)
          0

          Quyết Lòng Trục Hết Sân Si

          Thu ngồi đón gió, mơ trăng
          Đông lên chờ giọt mưa dầm thả thơ
          Xuân sang hong nắng vàng tơ
          Hạ lại xuôi ngược bến bờ chén say
          Ẩm trà cùng bạn sáng nay
          Chiều trên chiếu tiệc chung đầy chung vơi
          Đêm tay nhóm lửa giữa trời
          Tàn canh thôn vắng rã rời tiếng kê
          Đời là cõi tạm, chốn mê
          Sinh là đến! Tử là về với ta
          Mười phương mờ mịt lắm à
          Thơ, trăng, gió, rượu đậm đà tình thân
          Dặn lòng quên sắc giai nhân
          Có, không cũng kiếp tục trần thế thôi
          Giờ ta hồ, chén nhắp môi
          Hò, ngâm, khục khặc cười rồi...mai đi
          Răn mình trục hết sân si
          Lợi, danh, lụa, gấm gì gì quyết không

          Cố Quận
                     <bài viết được chỉnh sửa lúc 10.06.2014 13:53:03 bởi Cố Quận >
           
          #40
           Cố Quận

           • Số bài : 12571
           • Điểm: 2
           • Điểm thưởng : 0
           • Từ: 05.12.2013
           • Trạng thái: offline
           Re:Thiền Thi 10.06.2014 13:54:34 (permalink)
           0

           Mai Ta Từ Biệt

           Mai chân lên núi thần tọa tỉnh
           Nhìn xuống nhân gian một chốn buồn
           Tay vẫy, lời chia ly bịn rịn
           Bèo mây! Tan hợp những tấn tuồng

           Sớm tối và thời gian cứ trôi
           Tháng năm như màn chớp qua rồi
           Hỏi lòng thương nhớ nào thương nhớ
           Tình! Câu phù phiếm đầu môi thôi

           Mai chân xuống biển xác theo dòng
           Bóng chiều biên biếc sắc màu không
           Ta đi! Ai vẫy, lời bịn rịn
           Xác rã rời trôi xác nhập dòng

           Mai ta từ biệt! Ai người hay

           Cố Quận


            
           #41
            Cố Quận

            • Số bài : 12571
            • Điểm: 2
            • Điểm thưởng : 0
            • Từ: 05.12.2013
            • Trạng thái: offline
            Re:Thiền Thi 10.06.2014 14:09:58 (permalink)
            0

            Sám Hối

            Tay lần tràng hạt niệm
            Ngoài sân xuân nhánh mai
            Nhớ thời chưa gác kiếm
            Là lá rụng! Hương phai

            Nay ngồi đây sám hối
            Lần hạt chuỗi đêm ngày
            Kiếp tục trần lắm tội
            Tửu, sắc một thuở dày

            Tay lần tràng hạt niệm
            Sân ngoài xuân nắng phai
            Bao năm rồi gác kiếm
            Không màu mai, sắc mai

            Cố Quận
             


            <bài viết được chỉnh sửa lúc 26.06.2014 20:35:05 bởi Cố Quận >
             
            #42
             Cố Quận

             • Số bài : 12571
             • Điểm: 2
             • Điểm thưởng : 0
             • Từ: 05.12.2013
             • Trạng thái: offline
             Re:Thiền Thi 26.06.2014 20:37:26 (permalink)
             0

             Xá Lạy!

             Xin lạy đời một lạy
             Trăm năm kiếp sinh ra
             Bụng đói no, chân chạy
             Vun bồi cái xác ta

             Xin xá thần mấy xá
             Tục trần giải cứu con
             Nhìn quanh mình gian trá
             Cầu mai vía lên non

             Cố Quận              
             #43
              Cố Quận

              • Số bài : 12571
              • Điểm: 2
              • Điểm thưởng : 0
              • Từ: 05.12.2013
              • Trạng thái: offline
              Re:Thiền Thi 26.06.2014 20:40:41 (permalink)
              0


              Cầu Tâm An Lạc

              Đời người như giấc mộng
              Đến hai bàn tay không
              Nghèo, giàu chi cũng sống
              Đi! Hai bàn tay không

              Mời em nâng chén rượu
              Nghĩa tào khang đậm tình
              Ngâm bài thi, câu phú
              Hai bóng...ta với mình

              Đời người như giấc mộng
              Vui lên nhé, môi cười
              Sang, hèn chi cũng sống
              Tâm an lạc, môi cười

              Cố Quận               
              #44
               Cố Quận

               • Số bài : 12571
               • Điểm: 2
               • Điểm thưởng : 0
               • Từ: 05.12.2013
               • Trạng thái: offline
               Re:Thiền Thi 26.06.2014 20:45:35 (permalink)
               0

               Nghiệp Đời (2)

               Ngày buồn vui bất thường
               Đêm say giấc mộng vương
               Mù mù sương không bến
               Giăng giăng khói chẳng đường

               Sân si đời vai nặng
               Thua thắng dạ tính toan
               Lời ngọt ưa, ghét đắng
               Chuyện lẫn quẫn! Đa đoan

               Bao giờ qua dòng nghiệp
               Đò gác mái, buông neo
               Trăm năm dài cái kiếp
               Trần tục vẫn còn đeo

               Cố Quận
                               <bài viết được chỉnh sửa lúc 15.07.2014 13:26:55 bởi Cố Quận >
                
               #45
                Online Bookmarks Sharing: Share/Bookmark
                Thay đổi trang: < 12345678910.. > >> | Trang 3 của 14 trang, bài viết từ 31 đến 45 trên tổng số 208 bài trong đề mục

                Chuyển nhanh đến:

                Thống kê hiện tại

                Hiện đang có 0 thành viên và 2 bạn đọc.

                Chú Giải và Quyền Lợi

                • Bài Mới Đăng
                • Không Có Bài Mới
                • Bài Nổi Bật (có bài mới)
                • Bài Nổi Bật (không bài mới)
                • Khóa (có bài mới)
                • Khóa (không có bài mới)
                • Xem bài
                • Đăng bài mới
                • Trả lời bài
                • Đăng bình chọn
                • Bình Chọn
                • Đánh giá các bài
                • Có thể tự xóa bài
                • Có thể tự xóa chủ đề
                • Đánh giá bài viết

                2000-2022 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9